Anda di halaman 1dari 2

Rosario Kanak-Kanak Suci Yesus

Urutan Rosario Kanak-Kanak Yesus

Rosario Kanak-kanak Suci Yesus


Kanak-Kanak Yesus
Pengantar
Devosi ini berasal dari Uenerabilis Marguerite dari
Sakramen Mahakudus seorang uster Karmelit. Ia
meninggal dunia dalam kekudusan di Beune, Perancis
pada tanggal 26 Mei 1648 dalam usia 27 tahun.
Kepada hambaNya yang setia itu, Kanak-kanak Ilahi
menyatakan bahwa devosi suci ini sangat
menyenangkan hatiNya. Ia berjanji untuk
menganugerahi rahmat khusus, terutama rahmat
kemurnian hati dan kepolosan kanak-kanak bagi
mereka membawa Rosario ini dan mendoakannya
untuk menghormati misteri masa kanak-kanakNy yang
suci. Sebagai tanda, Ia menunjukkan Rosario yang
berkilauan cahaya Surgawi kepada St. Marguerite.

1. Tanda Salib
2. Sambil memegang medali, daraskanlah doa ini :
Kanak Ilahi Yesus, aku menyembah SalibMu, dan
aku rela menerima semua salib yang berkenan
Kauberikan kepadaku. Tritunggal Mahakudus, demi
kemuliaan nama Tuhan, kupersembahkan
kepadaMu semua sembah sujud bagi Hati Kudus
Kanak-Kanak Yesus yang suci.
3. Pada setiap butiran manik-manik di atas medali,
daraskan doa Bapa Kami diawali dengan seruan :
Sang Sabda telah menjadi manusia, dan
tinggal di antara kita (Yoh 1 : 14)

4. Pada medali pusat, sebelum doa Salam Maria yang


pertama, seruan yang sama (Sang Sabda) juga
diucapkan.
5. Daraskan 12 doa Salam Maria untuk
menghormati 12 tahun masa kanak-kanak Tuhan
Yesus.
6. Sebagai penutup, ucapkan seruan : Kanak-kanak
Suci Yesus, berkatilah dan Lindungilah kami
7. Doa Syukur Kepada Kanak-Kanak Yesus
Kanak-kanak Yesus yang amat baik, dengan
bersujud di hadapan-Mu, kami mempersembahkan
syukur kami atas segala berkat yang telah
Kaulimpahkan bagi kami. Tak henti-hentinya kami
memuji kerahiman-Mu yang tak terlukiskan; kami
mengakui bahwa hanya Engkau Allah kami,
penolong dan pelindung kami. Mulai sekarang, kami
mau mempercayakan diri sepenuhnya kepada-Mu;
kami akan mewartakan kerahiman dan kemurahanMu di mana-mana agar semua orang mengakui
cinta dan kebaikan-Mu yang besar.
Semoga penghormatan kepada masa kanak-kanakMu yang suci semakin berkembang dalam hati
semua orang Kristen, dan semoga semua orang
yang telah menerima pertolongan-Mu senantiasa

setia untuk bersyukur kepada-Mu. Kanak-kanak Suci,


pujian dan kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya.
Amin.
8. Doa Novena Kepada Kanak-Kanak Suci Yesus
Ya Yesus, aku datang kepadaMu melalui bundaMu
Maria.
Kumohon
kiranya
engkau
berkenan
menolongku dalam kebutuhanku.
Karena aku
sungguh
percaya
bahwa
kuasaMu
dapat
menolongku, aku memohon anugerah rahmatMu.
Aku mencintaiMu dengan sepenuh hatiku dan
jiwaku; aku sungguh menyesal atas segala dosaku
dan aku memohon kepadaMu agar menolongku
memperbaiki hidupku. Aku sungguh berjanji tak
akan melukaiMu lagi; lebih baik aku menderita
daripada menyusahkanMu. Mulai sekarang, aku
ingin melayaniMu dengan setia.
Demi cinta
kepadaMu ya Kanak-kanak Ilahi yang Suci, aku akan
mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku
sendiri.
Ya kanak-kanak Yesus yang Mahakuasa, kumohon
dengan
sangat
kiranya
Engkau
berkenan
menolongku dalam kebutuhanku ini.(ucapkan
permohonan anda) . Izinkanlah aku untuk
memandangMu
bersama-sama
dengan
para
malaikat dan orang kudus. Amin.