Anda di halaman 1dari 4

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

Office of the Director General of Education Malaysia


PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Block J Damansara Town Centre
50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900
Fax: 03-2535150

KP (BS) 8591/Jld. XIV/(25)


18 November 1998

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 25/1998:


Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
Dan Pendidikan Kesihatan

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan perlaksanaan mata
pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, berkuatkuasa mulai sesi
persekolahan tahun 1999. Bagi perhatian Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan, Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah mata pelajaran teras sebagaimana diperuntukan
dalam Akta Pendidikan 1996.

2. Peruntukan masa

Peruntukan masa bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah seperti
berikut:

Sekolah Rendah Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)


Pendidikan Jasmani: 84 waktu setahun x 30 minit
Pendidikan Kesihatan: 42 waktu setahun x 30 minit

Sekolah Rendah Tahap ll (Tahun 4,5 dan 6)


Pendidikan Jasmani: 60 waktu setahun x 30 minit
Pendidikan Kesihatan: 24 waktu setahun x 30 minit

Sekolah Menengah (Tingkatan 1,2,3,4 dan 5)


Pendidikan Jasmani: 60 waktu setahun x 40 minit
Pendidikan Kesihatan: 24 waktu setahun x 40 minit

Sila rujuk Lampiran I dan Lampiran II untuk contoh agihan masa Pendidikan Jasmani
dan Pendidikan Kesihatan.

3. Guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bagi sesebuah kelas hendaklah


diajar oleh guru yang sama.

3.1 Pakaian Guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985
adalah dirujuk.

1
3.2 Pakaian Murid
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1983 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1985
adalah dirujuk.

4. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua sekolah di
negeri Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH


Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k. 1. Y.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak
Menteri Pendidikan Malaysia

2. Y.B. Dato' Haji Mohd. Khalid Yunus


Timbalan Menteri Pendidikan

3. Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn


Timbalan Menteri Pendidikan

4. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

5. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

7. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan

8. Ketua Nazir Sekolah

9. Pegawai Perhubungan Awam

2
LAMPIRAN I

AGIHAN MASA PENDIDIKAN JASMANI


TAHAP I TAHAP II
*Kel. TINGKATAN
TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN
Per.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Kecergasan Berasaskan Kesihatan
6 6 5 3 3 2 4 4 3 3 6 6
• Daya Tahan Kardiovaskular
• Daya Tahan Otot - - - 3 3 3 4 4 4 4 4 4
• Kekuatan - - - 3 2 2 3 4 4 4 5 5
• Kelenturan 5 5 4 2 2 2 2 1 - - - -
• Komposisi badan - - - - - 2 - - 1 1 - 1
Kecergasan Berasaskan Perlakuan
Motor 5 5 4 3 - - - - - - - -
Kecergasan
• Koordinasi
• Imbangan 5 5 5 2 2 2 - - - - - -
• Ketangkasan 5 5 5 3 3 3 1 - - - - -
• Kuasa - - - - 2 3 1 3 3 3 - -
• Masa tindak balas - - - 2 2 2 - - - - - -
• Kepantasan - - - 1 3 3 2 4 3 3 - -
• Konsep, definisi, prinsip dan
- - - 1 1 1 2 1 1 1 - -
kaedah latihan
• Pergerakan asas 30 30 30 - - - - - - - - -
• Permainan - - - 14 14 14 16 15 15 15 15 15
• Olahraga - - - 6 6 6 6 6 9 8 8 9
Kemahiran • Gimnastik 10 10 12 10 10 9 9 9 9 9 10 10
• Pergerakan kreatif 10 10 10 - - - 2 2 2 2 3 4
• Rekreasi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
• Kesenggangan 2 2 2 - - - - - - - - -
• Keselamatan 2 2 2 1 1 1 2 - - - - 2
• Pengurusan 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -
• Kerjaya - - - - - - - - - 1 1 -
Kesukanan
• Isu Pendidikan Jasmani dan
- - 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
Sukan
• Etika - - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -
Jumlah Waktu 84 84 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

*Kel. Per : Kelas Peralihan

3
LAMPIRAN II

AGIHAN MASA PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHAP I TAHAP II
*Kel. TINGKATAN
TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN
Per.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Kesihatan
Diri dan • Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Keluarga
• Perasaan 6 6 6 2 2 - - - - - 2 2
• Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Gaya Hidup
• Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Sihat
• Pengurusan Konflik dan Stres - - - - - 2 2 2 2 2 2 2
• Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kebersihan
dan
• Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Keselamatan
Persekitaran
• Penyakit Berjangkit - - - 4 3 4 4 - - - - -
• Pertolongan Cemas - - - 2 3 2 2 3 3 3 3 3
Jumlah Waktu 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24

*Kel. Per : Kelas Peralihan