Anda di halaman 1dari 7

Sasaran Kerja Tahunan 2015

SENARAI TUGAS
UTAMA/PERKHIDMA
TAN

PIAWAI/STANDAR
D PRESTASI

SASARAN/MATLAM
AT

JADUAL
PERLAKSANA
AN

A. KURIKULUM
(Matematik
Tambahan Tingkatan
5

1. Merancang
pengajaran dan
pembelajaran
mengikut
sukatan
pelajaran.

Mematuhi pekeliling
KP seperti yang
tercatat dalam buku
rekod guru.

Memiliki sukatan
pelajaran bagi keduadua matapelajaran
yang diamanahkan.

2. Menyediakan
Persediaan
mengajar.

Rancangan pelajaran
menepati format yang
ditetapkan.

Berada dalam kelas


apabila waktu
pembelajaran
bermula.
3. Mengendalikan
pengajaran dan
pembelajaran
dengan
berkesan.

Rancangan
tahunan sedia
sebelum sesi
persekolahan.
Sukatan pelajaran
dilaksana dengan
terancang.

Semua objektif
pengajaran tercapai.

Pembelajaran bermula
serta merta selepas
waktu pengajaran
dimulakan.

Rancangan
mingguan siap
satu minggu
lebih awal.

Sepanjang tahun
dan dihantar
untuk disemak
oleh Guru kanan
Sains mengikut
jadual yang telah
ditetapkan.

Sepanjang tahun

Ada kepelbagaian
teknik mengajar.
Semua kehendak
kurikulum dilaksana
sepenuhnya.

4. Membimbing
pelajar
memperolehi
ilmu dan
menguasai
kemahiran serta
mengamalkan
nilai-nilai murni
dan sikap yang
positif.

Penglibatan aktif
semua pelajar.

Kepelbagaian aras
soalan.

Sepanjang tahun
Sikap ingin belajar,
budaya ilmu dan nilainilai murni diamalkan
secara menyeluruh.
Sepanjang tahun

Aktiviti dan program


P&P berpusat kepada
pelajar dan guru
sebagai fasilitator.
5. Membuat
penilaian dan
tindaksusul.

Pelajar dapat mencari


maklumat dari
pelbagai sumber
seperti pusat sumber,
internet dll.

Bentuk penilaian
seperti berikut ;
i)

Penilaian
formatif.
a) Latihan pada
akhir setiap
pengajaran.
b) Ujian topikal
setelah setiap
topik diajar.

ii)

Penilaian
Sumatif.
a) Peperiksaan
percubaan 3
kali setahun
b) Peperiksaan
akhir semester

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

iii)

Penyemakan
buku dan hasil
kerja pelajar.

iv)

Soalan
peperiksaan
disediakan 2
minggu
sebelum
peperiksaan
dimulakan.

6. Kajian tindakan
v)

Rekod prestasi
pelajar yang
kemas kini.

i)

Menjalankan
kajian tindakan
untuk topik
sukar

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun
petang Selasa

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


KURIKULUM
BI
L

TUGAS & TANGGUNGJAWAB

TAHUN

1.

Penyelaras perhimpunan

2015

2.

Guru tingkatan 507

2015

JAWATAN

HAL EHWAL MURID


BI
L

TUGAS & TANGGUNGJAWAB

TAHUN

JAWATAN

1.

Guru fail kes ponteng Tingkatan 3

2015

AJK

2.

Guru Lembaga Pengawas Sekolah

2015

AJK

3.

Guru Perhimpunan

2015

KOKURIKULUM
BI
L

TUGAS & TANGGUNGJAWAB

TAHUN

1.

Guru penasihat Pengakap

2015

2.

Guru Penasihat Persatuan Ekonomi dan


Perdagangan

2015

JAWATAN

3.

Guru Penasihat Kelab Permainan


Dalaman-Shahiba

2015

4.

Guru rumah Helium

2015

TUGAS KHAS
BI
L

TUGAS & TANGGUNGJAWAB

TAHUN

JAWATAN

1.

Badan Amal dan Kebajikan Staf

2015/2
016

Naib
Bendahar
i

2.

PSKPP

2015

Ahli

3.

Pentaksir PT3-MATEMATIK

2015

Penetapan Sasaran Kerja Tahunan


(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan penunjuk prestasinya)
BIL AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN
PETUNJUK PRESTASI
SASARAN
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
KERJA
(Berdasarkan
penunjuk
prestasi)
1

Menyediakan Rancangan Mengajar


Tahunan 2012
(Guru Sains Tingkatan 4BA, 4CA dan
DA

Rancangan Mengajar Tahunan


untuk 3 kelas Ting. 4 M/P sains
mengikut huraian dan sukatan
mata pelajaran dan format
ditetapkan Panitia sains.

PENCAPA
SEBENAR
(Diisi pada
akhir tahun
mana yang
berkaitan)

Minggu pertama
bulan januari,
2011

%lulus PPP1(mac)
2011=83.33%
% lulus Pep.
Penggal 2 2011
= 23%
% PMR 2012=
50%
2

Menyediakan Rancangan Mengajar


Harian

Menyediakan Kertas Soalan Ujian dan


Peperiksaan
Menyediakan Latihan dan Nota untuk
P&P
Menyemak Buku Latihan dan Nota P&P

4
5

Rancangan Mengajar Harian


untuk 3 kelas Ting. 4 M/P Sains
mengikut format dari KPM
2 Ujian dan 2 Peperiksaan

Januari
November 2012

2 bulan sekali

Januari
November 2012
Januari
November 2012

Setiap bulan

4 kali setahun

%lulus pep
Percubaan
81.82%

Memberikan latihan karangan dan


menyemaknya sekali seminggu
Membuat Laporan Amali PEKA sains

1 kali seminggu

2 ujian dan 2 peperiksaan


2 ujian dan 2 peperiksaan

4 kali setahun

2 ujian dan 2 peperiksaan

4 kali setahun

2 ujian dan 2 peperiksaan

4 kali setahun

12

Menyemak kertas ujian dan


peperiksaan
Membuat analisis item ujian dan
peperiksaan
Membuat post mortem ujian dan
peperiksaan
Membuat tindaksusul ke atas post
mortem
Membuat Ulangkaji Berfokus

Januari
Oktober 2012
Januari
Oktober 2011
4 kali setahun

4 kelas Ting.5

13

Kelas Pemulihan untuk Kump.HALUS

14

Kelas Pengayaan untuk Kump.


Cemerlang

15

Kelab Bahasa Inggeris: Penasihat


Kelab

16

Permainan Bola Tampar: Penasihat


Persatuan

17

Membuat Latihan Pertandingan: Bahas


Bahasa Inggeris

Kumpulan Halus dari 4 Kelas


Ting.5
Kumpulan Cemerlang dari 4
Kelas Ting.5
1 jam seminggu dan aktiviti
bulan bahasa
1 jam seminggu dan aktiviti
Sukan Tahunan
2 kali semingggu

18

Membuat Latihan Pertandingan: Public


Speaking

1 kali seminggu

19

AJK PIBG

20

Pembantu Guru Pusat Sumber Sekolah

Menghadiri mesyuarat PIBG


dan menjalankan aktiviti PIBG
Membantu Penyelaras PSS

Ogos Oktober
2012
Mac Oktober
2012
April Oktober
2012
Januari Ogos
2012
Januari Ogos
2012
Januari Jun
2012
Januari Jun
2012
Januari
Oktober 2012
Januari
Oktober 2012

7
8
9
10
11

2 kali sepenggal