Anda di halaman 1dari 11

SKEMA

PERCUBAAN 2
2015

PERCUBAAN 2

SKEMA BAHASA MELAYU (Pemahaman)


PERCUBAAN 2
2015

Skema jawapan Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 6, PRAUPSR 2015


1D
2D
3B
4A
5C
6C
7A
8B
9A
10 B

11 C
12 A
13 B
14 D
15 D
16 D
17 B
18 C
19 B
20 A

21 D
22 C
23 D
24 B
25 C
26 C
27 D
28 B
29 C
30 C

31 D
32 A
33 B
34 C
35 A
36 C
37 D
38 B
39 B
40 D

PERCUBAAN 2
SKEMA BAHASA MELAYU (Penulisan)
PERCUBAAN 2
2015

SKEMA BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 6, UBB PRAUPSR, 2015


Bahagian A
Idea cadangan.
- memasang khemah
- membuat trek/ balapan
- berlari
- bersorak
- menatang dulang
- menyampaikan hadiah
- menerima hadiah
* Idea-idea lain yang sesuai boleh diterima
Bahagian B
Soalan 1
Idea cadangan:
(Format karangan perbualan/temu ramah-pendahuluan, isi , penutup)
Pendahuluan :
- Mengucapkan salam sejahtera
Isi :
- Ucap tahniah
- Tujuan temu ramah
- Perasaan setelah diumumkan sebagai murid terbaik
- Kejayaan dalam bidang akademik dan kokurikulum
- Rahsia mencapai kejayaan.
- Orang yang memberi dorongan
- Harapan/cita-cita
- Nasihat kepada rakan lain.
Penutup:
- mengucapkan terima kasih
* mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.

Soalan 2
Idea cadangan:
Pendahuluan:
-Penjagaan kesihatan sangat penting.
Isi :
- Makan makanan bersih dan berkhasiat .
- Bersenam
- Mandi yang cukup
- Mendapatkan pemeriksaan doktor
- Jaga kebersihan badan-kuku,rambut, telinga
Penutup :
Kesihatan lebih penting daripada segala-galanya.
*Idea-idea lain yang sesuai boleh diterima
Soalan 3
Idea cadangan.
Pendahuluan :
- murid harus melibatkan diri dalam sukan
- nyatakan satu permainan yang digemari- contoh, bola sepak ,dll
Isi:
- Berapa orang pemain/peralatan/masa bermain/cara mendapatkan mata
- Bila dan dengan siapa bermain/manfaat masa/belajar bekerjasama
- Menjadi pemain yang baik dan cekap/terpilih mewakili sekolah/harumkan nama
sekolah
- Bercita-cita menjadi pemain profesional.
Penutup :
Murid harus ketengahkan bakat

BAHAGIAN C
NILAI
Bertanggungjawab
Prihatin/baik hati
Menjaga kesihatan
Menghargai jasa
Ikhlas
Menjaga kebersihan

HURAIAN
mengadakan kempen membantu mangsa-mangsa banjir
memberi pelbagai bentuk bantuan kepada mangsa banjir
membekalkan ubat-ubatan supaya mangsa banjir yang
sakit mendapat bekalan ubat secukupnya
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah menjayakan kempen
tidak mengharapkan sebarang balasan
untuk membuang lumpur dan sampah sarap di halaman
rumah mangsa

Catatan: nilai yang sama hanya digunakan sekali sahaja


* mana-mana isi yang berkaitan boleh diterima.
4

PERCUBAAN 2
SKEMA BAHASA INGGERIS (Paper 1)
PERCUBAAN 2
2015

PERCUBAAN 2

SKEMA BAHASA INGGERIS (Paper 2)


PERCUBAAN 2
2015

PERCUBAAN 2
SKEMA
Matematik Tahun 6 Kertas 1
PERCUBAAN 2
2015

No. Soalan
1

Jawapan
B

No. Soalan
21

Jawapan
A

22

23

24

25

26

27

28

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

PERCUBAAN 2
SKEMA
Matematik Tahun 6 Kertas 2
PERCUBAAN 2
2015

No.
Soalan

Jawapan

Markah

56 000

P1

Cube / Kuboid

P1

110 509

P1

No.
Soalan

2 jam 45 minit
13

14
P1

15

5cm+8cm+5cm+8cm+5cm+5cm

36 cm
42 kg

900 g
100000 + 4000 + 30 + 5

atau setara

104035
210 bulan
7

8
9
10

12

12

K1
N1
K1
N1
K1
N1

cm2

K1
N1

x RM 4200 = RM 1050

K1

atau setara

K1

RM 1050 x 6 bulan

K1

17 tahun 6 bulan
di lihat 210 bulan P 1
105.4 35.04

N1

RM 6300
530 + ( 530 50 ) atau setara
1010

N1
K2
N1

70.36

K1

63

cm2

x 5 cm

315 cm3
RM 50 RM 20.50
RM 29.50
8 km 500 m 4 km 70 m

11

K1

25
100

Markah

K1

24 cm2 + 80 cm2
104

17

atau setara

cm2

P1

N1

5.25 kg atau setara


24

16
5

50 minit atau setara


3 jam 35 minit

Jawapan

atau setara

N1
K1
N1

19

N1
K1

x 640 = 400 biji

K1
N1

3
8

K2

x 640

240 biji
45 cm (8.5 cm 11.5 cm)
20

N1

atau setara

25 cm

10

K1

640 400
240 biji
atau

K1

860
215

5
8

K1

4 km 430 m
4

18

N1

N1
K2
N1

PERCUBAAN 2
SKEMA
Sains Tahun 6
PERCUBAAN 2
2015
Cadangan Skema Jawapan Percubaan 2 / UPSR 2015
Bahagian A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
B
D
B
B
B
B
A
C

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
C
D
B
B
A
C
B
D

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
C
C
A
A
B
B
C
B
A

Bahagian B
1
a)untukmenyiasathubungandiantarahariujikajidenganketinggian/tumbesaranpokok

b)i.hari
ii.Ketinggian/tumbesaranpokok

c)24cm

d)semakinmeningkathari,semakinmeningkatketinggian/tumbesaranpokok

2
a)saiz(doh)Blebihbesardaripada(doh)A

b)mikroorganisma/yisbernafasdanmembebaskangaskarbondioksidayangmenyebabkan

adunan/dohmengembang

c)isipadutepung/gula/air

d)saizdoh

e)mikroorganismabernafas

3
a)mengkajihubunganantarajenisstrukturdenganberatbebanyangbolehditampung

b)i.jenisstruktur
ii.beratbebanyangbolehditampung

c)11/12/13/14(kg)

d)semakintinggistruktur,semakinkurangstabilstruktur/sebaliknya

4
a)mengkajihubunganantarakaedahmenghantarmaklumatdenganmasadiambiluntuk

menghantarmaklumat

b)i.kaedahmenghantarsurat ii.Masayangdiambiluntukmenghantarmaklumat

c)kaedahmodenlebihcepatmenghantarmaklumat

d)menggunakanteknologimodenmembolehkanmaklumatdihantardalammasalebih

singkatberbandingkaedahtradisional

Nota:Iniadalahcadanganjawapan.Gurugurubolehmenerimasebarangjawapanmuridyang
munasabah.

11