Anda di halaman 1dari 9

UJIAN MAC 2015

BIOLOGI TINGKATAN 4
1 JAM
__________________________________________________________________________________________
Nama:.....................................................................
Tingkatan:.................
Arahan: Jawab semua soalan.
Bahagian A (Objektif)
1. Maklumat berikut adalah tentang ciri satu organel dalam sel.
Berbentuk sfera atau bujur
Membran luar licin tetapi membran dalam berlipat-lipat
Antara organel berikut, yang manakah mempunyai ciri seperti di atas?
A Vakuol
B Nukleus
C Kloroplas
D Mitokondria
2 Gambar rajah menunjukkan suatu sel haiwan tipikal.

Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi organel X dan organel Y?
Fungsi organel X

Fungsi organel Y

Tapak sintesis lipid

Tapak mengubahsuai protein

Tapak mengubahsuai protein

Tapak sintesis protein

Tapak sintesis protein

Tapak sintesis lipid

Tapak sintesis glikoprotein

Tapak sintesis protein

3 Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan organel suatu sel.


Terdapat di dalam sitoplasma secara bebas atau melekat pada jalinan
endoplasma kasar.
Tapak sintesis protein.

Apakah organel itu?


A Vakuol
B Nukleus
C Ribosom
D Jasad Golgi
4 Rajah menunjukkan struktur suatu sel tumbuhan.

Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai X?


A Separa telap
B Kenyal
C Telap sepenuhnya
D Tegar
5 Antara sel berikut, yang manakah membentuk tisu asas dalam tumbuhan?
A Sel pengawal
B Sel xilem
C Sel epidermis
D Sel parenkima
6 Rajah menunjukkan satu sel haiwan.

Apakah organel P?
A
B
C
D

Nukleus
Kloroplas
Mitokondrion
Jasad Golgi

7 Organ manakah mengandungi sel-sel yang mempunyai kepadatan retikulum


endoplasma kasar paling tinggi?
A
B
C

Perut
Jantung
Otak

Buah pinggang

8 Rajah menunjukkan satu sel haiwan.

Apakah P, Q dan R?
A

P
Nukleus

Q
Retikulum endoplasma kasar

R
Vesikel

B
C
D

Vesikel
Mitokondrion
Mitokondrion

Jasad Golgi
Retikulum endoplasma kasar
Retikulum endoplasma licin

Nukleus
Kromosom
Kromosom

9 Organel manakah yang mensintesis protein?


A
B
C
D

Vakuol
Ribosom
Mitokondrion
Jasad Golgi

10 Pernyataan berikut adalah ciri-ciri suatu struktur sel.


Telap kepada semua cecair
Tegar dan tidak kenyal
Struktur manakah yang mempunyai ciri-ciri ini?
A
B
C
D

Vakuol
Dinding sel
Jasad Golgi
Membran plasma

11 Rajah menunjukkan struktur retikulum endoplasma kasar.

Proses manakah yang berlaku di ribosom?


A
B
C
D

Pengangkutan lipid
Sintesis protein
Penghasilan ATP
Pencernaan fosfolipid

12 Organel manakah yang terdapat dengan banyak dalam tisu otot?


A
B
C
D

Ribosom
Mitokondrion
Jasad Golgi
Jalinan endoplasma licin

13 Seorang atlet bercadang untuk mengambil bahagian dalam acara maraton di Sukan
Olimpik. Dia memulakan latihan daya ketahanan pada hari X. Graf manakah yang
menunjukkan perubahan bilangan mitokondrion dalam sel otot kakinya?

14 Antara berikut, yang manakah tisu penghubung?

15 Antara yang berikut, yang manakah tisu penghubung?

16 Antara sel darah berikut, yang manakah berfungsi mengangkut oksigen dalam badan?

17 Rajah menunjukkan organisasi sel dalam organisms multisel.

Apakah bahagian badan yang boleh diwakili oleh R?


A
B
C
D

Ligamen
Darah
Epitelium
Hati

18 Rajah menunjukkan sejenis organisma unisel air tawar.

Antara bahagian berlabel A, B, C dan D, yang manakah menjalankan


pengosmokawalaturan?
19 Rajah menunjukkan suatu proses yang dijalankan oleh Amoeba sp.

Apakah proses tersebut?


A
B
C
D

Pengosmokawalaturan
Belahan dedua
Fagositosis
Resapan

20 Rajah menunjukkan Amoeba sp.

Apakah struktur P?
A Nukleus
B Sitoplasma
C Pseudopodium
D Vakuol mengecut

21 Maklumat berikut menunjukkan organisasi sel di dalam organisma multisel.

Manakah suatu contoh bagi X?

JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bahagian B (Struktur)
1. Rajah menunjukkan struktur satu sel haiwan.

(a)(i) Pada Rajah, lebelkan P dan S.


P:

S:

................
...................
..
[2 markah]

(ii) Terangkan fungsi kromosom.


...........................
....
..
.
[2 markah]
(b) Terangkan apa yang akan berlaku kepada penghasilan enzim luar sel jika jasad Golgi
dan S tidak ada.

.................................................................................................................
.................
[4 markah]
(c) Terangkan mengapa sel sperma mempunyai lebih mitokondrion.

[2 markah]
(d) Terangkan bagaimana lisosom membantu dalam penyingkiran organel-organel yang
rosak di dalam sel.

.........................................................
........
[2 markah]
2. Rajah menunjukkan struktur satu sel tumbuhan.

(a)(i) Namakan organel T.


.............................
.....
[1 markah]
(ii) Nyatakan dua fungsi jasad Golgi.


........................................................
....
[2 markah]
(b)(i) Namakan struktur dalam kloroplas yang terlibat dalam tindak balas cahaya
fotosintesis.
.............................
.....
[1 markah]
(ii) Jelaskan dengan ringkas fungsi kloroplas dalam fotosintesis.

.
[2 markah]
-KERTAS SOALAN TAMAT-