Anda di halaman 1dari 48

Soalan 1berdasarkan peta di bawah

 Hutan Taiga
 Pembalakan pada musim sejuk

1 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah

Stag’s Paku pakis


horn P oak - leaf

2 Berdasarkan rajah di atas, bahagian bertanda P ialah

A saprofit
B epifit
C parasit
D liana
Soalan 3 berdasarkan foto dan peta di bawah

3 Hidupan liar di atas terdapat di kawasan yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 4 berdasarkan peta di bawah

 Pusat Perlindungan Orang Utan

4 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

A I
B II
C III
D IV
Soalan 5 berdasarkan keratan akhbar di bawah

5 Peristiwa di atas berlaku akibat daripada

I kehilangan habitat asal


II kehilangan punca makanan
III musim kemarau yang panjang
IV penebangan hutan tidak terkawal

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah

 Cengal
 Keruing
 Kapur
 Meranti

6 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

7 Antara berikut manakah kegunaan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek

I Varnis
II Perabot
III Arang kayu
IV Cerucuk bangunan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

 Sepilok
 Endau - Rompin

8 Pernyataan di atas merujuk kepada pusat

I penyelidikan
II ekopelancongan
III pengumpulan hasil hutan
IV pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

 Rosemary
 Lavender

9 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

 Membuat kayu arang


 Tumbuh di muara sungai berlumpur

10 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV
11 Tumbuhan di atas terdapat di kawasan

A Tasik Chini
B Kuala Tahan
C Pantai Remis
D Banjaran Crocker

12 Merujuk kepada peta di atas, kawasan bertanda yang manakah dikaitkan dengan
usaha – usaha perlindungan orang utan ?

A I
B II
C III
D IV
13 Berdasarkan jadual di bawah kombinasi manakah benar ?

Jenis Tumbuhan Semula Jadi Jenis Tanih


I Hutan hujan tropika Pasir
II Hutan pantai Aluvium
III Hutan gunung Laterit
IV Hutan paya air tawar Gambut

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 14 berdasarkan gambar rajah di bawah

14 Antara berikut pernyataan manakah yang berkaitan dengan peranan tumbuhan semula
jadi ?

I Mengelakkan pencemaran sungai


II Menjadi kawasan tadahan hujan
III Berfungsi menyerap dan menapis air
IV Tempat pembiakan hidupan air

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 15 berdasarkan jadual di bawah

Jenis Tanih Jenis Tumbuhan Semula Jadi


I Pasir Hutan paya air masin
II Aluvium Hutan pantai
III Gambut Hutan paya air tawar
IV Laterit Hutan gunung

15 Antara berikut pasangan manakah benar tentang pengaruh tanih terhadap


tumbuhan semula jadi ?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

16 Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama kepupusan flora dan fauna di
Malaysia ?

I Pembalakan
II Pertanian pindah
III Projek ladang hutan
IV Penghutanan semula

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 17 berdasarkan peta di bawah

17 Kawasan perlindungan dan pembiakan hidupan liar yang berlorek di peta ialah

I Bako
II Sepilok
III Endau – Rompin
IV Rantau Abang

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
18 Hutan pantai boleh didapati di

A pantai timur Sabah


B pantai barat Sarawak
C pantai timur Semenanjung Malaysia
D pantai barat Semenanjung Malaysia

Soalan 19 berdasarkan peta dan maklumat di

 Daun gugur musim kemarau


 Gajah hidup berkelompok - kelompok

19 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

20 Antara berikut manakah mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia ?

I Iklim
II Tanih
III Jarak dari laut
IV Bentuk muka bumi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

21 Tumbuhan semulajadi yang ditunjukkan dalam rajah di atas terdapat di kawasan


bertanda

A I
B II
C III
D IV

 Senduduk
 Pulai

22 Apakah kegunaan tumbuhan semulajadi seperti pernyataan di atas ?

A Perabut
B Perubatan
C Sumber balak
D Bahan untuk bau - bauan
Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah

23 Antara berikut yang manakah menunjukkan jenis tumbuhan semulajadi yang


terdapat di kawasan yang digambarkan ?

Zon I Zon II Zon III


A Oak, berangan Pain,sprus Pokok renek
B Oak, berangan Pokok renek Pain, sprus
C Pokok renek Oak, berangan Pain, sprus
D Pain, sprus Oak, berangan Pokok renek

24 Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah ?

Tumbuhan Semula Jadi Huraian


I Hutan hujan tropika Tumbuhan bawah padat
II Tundra Malar hijau
III Monsun tropika Gugur musim kemarau
IV Gurun Pokok berduri

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25 Antara berikut manakah kesan penebangan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek


terhadap kawasan pinggir laut ?

I Hakisan pantai
II Kehilangan habitat fauna
III Peningkatan aras laut
IV Pembentukan beting

A I dan II C III dan IV


B II dan III D II, III dan IV

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

26 Tumbuhan dalam rajah di atas mempunyai akar


sedemikian untuk

I mengurangkan hakisan
II menyediakan habitat haiwan
III membantu pokok bernafas
IV menahan pokok dari tumbang

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
 Malar hijau
 Berdaun kecil
 Berkulit tebal

26 Ciri – ciri tumbuhan semula jadi seperti di atas terdapat di kawasan beriklim

A Gurun
B Khatulistiwa
C Mediterranean
D Monsun Tropika

 Pokok berakar jangkang


 Digunakan sebagai bahan cerucuk

27 Maklumat di atas berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di kawasan peta yang
bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
28 Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar tentang faktor yang
mempengaruhi jenis tumbuh - tumbuhan ?

Tumbuh – tumbuhan Tanih


I Cengal Laterit
II Tapak kuda Gambut
III Periuk kera Berlumpur
IV Ru Berpasir

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah

Hutan K Belukar

29 Berdasarkan rajah di atas, K dapat dikaitkan dengan aktiviti pertanian

A hawa sederhana
B ladang
C pindah
D sara diri

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah

30 Antara berikut manakah yang tumbuh di kawasan berlorek dalam peta di atas ?

I Ru
II Nipah
III Raflesia
IV Kulampair

A I dan II C III dan IV


B II dan III D II, III dan IV
Soalan 31 berdasarkan gambar di bawah

31 Kepupusan hidupan liar di atas disebabkan oleh

I pembukaan ladang
II penebangan hutan
III pembinaan jalan raya
IV kegiatan akuakultur

A I dan II C III dan IV


B II dan III D II, III dan IV

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah

Api – api
Tumu merah
Bakau kurap
Berembang

32 Jenis tumbuhan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda

A I
B II
C III
D IV
Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah

33 Apakah fungsi akar dalam rajah di atas ?

I Membantu pernafasan
II Mengelakkan banjir
III Mengurangkan pencemaran
IV Mengurangkan hakisan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D II, III dan IV

Soalan 34 berdasarkan gambar rajah di bawah

34 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di

A Besut, Terengganu
B Larut Matang, Perak
C Kundasang, Sabah
D Gua Lubang Nasib Bagus, Sarawak
Ketam uca
Ikan belacak
Umang - umang

35 Hidupan di atas sesuai hidup di kawasan

A Hulu sungai
B Laut dalam
C Tanah tinggi
D Pantai berlumpur

 Ranin
 Keladi air
 Mengkuang

36 Habitat tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan

A pantai
B gunung
C paya bakau
D paya air tawar

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah

37 Berdasarkan rajah di sebelah, lapisan


kanopi terletak di bahagian bertanda

A I
B II
C III
D IV
Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah

38 Antara berikut yang manakah boleh


dikaitkan dengan tumbuhan di sebelah ?

I Digunakan untuk membuat perabot


II Terdiri daripada kayu jenis lembut
III Tumbuh di pantai berlumpur
IV Digunakan sebagai bahan bakar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39 Antara berikut faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuh – tumbuhan


semulajadi di Malaysia ialah ?

I Saliran
II Tanih
III Jumlah penduduk
IV Bentuk muka bumi

A I, II dan II C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah

40 Antara berikut, ciri manakah yang dikaitkan


dengan tumbuhan semulajadi di sebelah ?

I Malar hijau
II Akar panjang
III Batang lendair
IV Tumbuhan padat

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 41 berdasarkan rajah di bawah

41 Antara berikut manakah cirri – cirri hutan dalam rajah di atas ?

I Mempunyai akar udara


II Batang besar dan tinggi
III Tumbuhan bawah padat
IV Tumbuh secara berkelompok

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

42 Antara berikut pasangan manakah yang benar ?

Hidupan Liar Kawasan Perlindungan


A Orang Utan Hutan Perlindungan Hidupan Krau
B Badak Sumbu Hutan Simpan Kabili, Sepilok
C Gajah Hutan Simpan Kuala Gandah
D Seladang Hutan Simpan Endau Rompin

43 Apakah kesan penerokaan sumber hutan paya bakau ?

I Habitat fauna terjejas


II Menjejaskan pasang surut
III Meningkatkan aras laut
IV Hakisan pantai giat

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

44 Tumbuhan semulajadi kawasan berlorek penting untuk membuat

I cerucuk
II arang kayu
III papan lapis
IV kayu bergergaji

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 45 berdasarkan maklumat di bawah

 Malar hijau
 Berakar banir

45 Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas ?

A Hutan Konifer
B Hutan Mediterranean
C Hutan Hujan Tropika
D Hutan Monsun Tropika

46 Pilih padanan yang betul

Spesis Tumbuhan Jenis Iklim


A Kaktus Tundra
B Sprus Siberia
C Jati Mediterranean
D Cengal Monsun Tropika
Soalan 47 berdasarkan gambar di bawah

47 Spesies pokok yang tertera di atas, berada pada lapisan…...

A lantai hutan
B lapisan tengah
C lapisan kanopi ( Silara )
D lapisan renjung ( Emergen )

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

48 Tumbuhan di atas terdapat di

A Banjaran Tahan
B Banjaran Bintang
C Banjaran Crocker
D Banjaran Kapuas Hulu
Sprus, oak, maple

49 Tumbuhan semulajadi yang disenaraikan di atas terdapat di

A hutan paya
B hutan hujan tropika
C hutan gunung
D hutan monsun tropika

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

50 Kombinasi manakah yang menggambarkan kegiatan ekonomi sesuatu kawasan dengan


tepat

Kawasan Kegiatan Ekonomi


A I Sentiasa berpindah randah untuk mendapat bekalan air
B II Menjerat binatang dan membalak pada musim sejuk
C III Menjalankan penternakan lembu di padang rumput yang luas
D IV Membersihkan hutan untuk menjalankan pertanian pindah

51 Antara yang berikut, manakah menunjukkan ciri tumbuhan semula jadi di kawasan gurun
panas ?

I Berakar panjang untuk mencari air


II Daun besar dan berkilat untuk mengurangkan sejatan
III Seringkali meluruhkan daun untuk menyesuaikan iklim yang panas
IV Batang pokok berlendair atau berbulu untuk mengurangkan sejatan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 52 berdasarkan rajah di bawah

Khatulistiwa Siberia 52 Persamaan ciri tumbuhan semulajadi di


kawasan tersebut adalah

A jenis kayu keras


B malar hijau
Mediterranea C tumbuh padat
n D lantai hutan jarang

53 Antara berikut yang manakah cirri – ciri hutan hujan tropika ?

I Malar hijau
II Berakar banir
III Tumbuh rapat – rapat
IV Tumbuhan lantai padat

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 54 berdasarkan peta dan rajah di bawah

54 Haiwan seperti dalam rajah di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Pokok tapak kuda
Mengkuang

55 Tumbuhan seperti dalam pernyataan di atas boleh ditemui di kawasan

A hutan pantai
B hutan gunung
C hutan hujan tropika
D hutan paya air masin

Soalan 56 berdasarkan peta di bawah

56 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan berlorek yang bertanda

A I
B II
C III
D IV
Soalan 57 berdasarkan rajah di bawah

Hutan Mediterranean

Hutan Hujan Tropika

Hutan Pokok Daun Tirus

57 Antara berikut, yang manakah ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ?

A Malar hijau
B Pelbagai spesies
C Berdirian tulen
D Daun bentuk jarum

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58 Udang galah, biawak dan buaya


didapati berada di kawasan bertanda

A P
B Q
C R
D S

59 Manakah yang benar tentang ciri tumbuhan semulajadi di kawasan yang ditandai ?

Kawasan Ciri
A P Tumbuh di kawasan berpasir
B Q Mempunyai 4 lapisan yang nyata
C R Tumbuh subur di kawasan bersaliran baik
D S Mempunyai akar berceracak
Soalan 60 berdasarkan rajah dan peta di bawah

60 Tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas terdapat di kawasan yang bertanda

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 61 berdasarkan peta di bawah

Habitat flora dan fauna


Kawasan pelancongan tanah tinggi

61 Pernyataan di atas menerangkan kepentingan hutan di kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV
62 Antara berikut manakah kesan penebangan hutan paya bakau terhadap kawasan pinggir
laut ?

I Hakisan pantai
II Pembentukan beting
III Peningkatan aras laut
IV Kehilangan habitat fauna

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

 Akar ceracak
 Kawasan berlumpur
 Muara Sungai Perak

63 Huraian di atas merujuk kepada

A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air tawar
D hutan paya air masin

64 Tumbuh – tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan seperti dalam gambar raja di
atas ialah

I pokok ru
II pokok nipah
III pokok cengal
IV mengkuang laut

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
65 Kawasan bertanda manakah dalam peta di atas dikaitkan dengan hutan bakau ?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 66 berdasarkan peta di bawah

66 Faktor yang manakah mempengaruhi perbezaan tumbuhan semulajadi di kawasan X


dan Y ?

A Bentuk muka bumi


B Iklim
C Saliran
D Tanih
67 Antara kawasan hutan berikut yang manakah hutan paling luas di Malaysia ?

A Hutan paya bakau


B Hutan gunung
C Hutan hujan tropika
D Hutan pantai

Soalan 68 berdasarkan maklumat di bawah

Hutan Simpan Endau Rompin

68 Hutan simpan di atas merupakan pusat perlindungan hidupan liar bagi

A Badak sumbu
B Orang utan
C Seladang
D Tuntung

Soalan 69 berdasarkan rajah di bawah

69 Tumbuhan semulajadi di sebelah


terdapat di kawasan

A hutan pantai
B hutan gunung
C hutan paya air masin
D hutan paya air tawar

Soalan 70 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

70 Kombinasi manakah benar ?

Kawasan Jenis Tumbuhan


I Cengal
II Mengkuang
III Bakau
IV Ru

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 71 berdasarkan peta di bawah

71 Antara berikut kawasan manakah menjadi tempat perlindungan seladang ?

A I
B II
C III
D IV

Soalan 72 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

 Ikan belacak
 Ketam uca
 Udang

72 Kawasan manakah menjadi habitat hidupan di atas ?

A I
B II
C III
D IV
Soalan 73 berdasarkan peta di bawah

 Jati
 Penaga
 Buluh

73 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

74 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

Tumbuh – tumbuhan Kegunaan


I Rotan Perabut
II Nipah Atap
III Bakau Kayu Arang
IV Nibung Varnis

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
75 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

Kawasan Kegiatan ekonomi utama


I Greenland Pertanian
II Gurun Thar Penternakan
III Switzerland Pelancongan
IV Siberia Perikanan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Empat lapisan
 Akar banir

76 Maklumat di atas merujuk kepada ciri

A hutan pantai
B hutan gunung
C hutan hujan tropika
D hutan paya air masin

Soalan 77 berdasarkan maklumat di bawah

 Akar ceracak
 Akar jangkang

77 Pernyataan di atas merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi di kawasan

A hutan pantai
B hutan gunung
C hutan hujan tropika
D hutan paya air masin

78 Jenis hutan yang paling luas di Malaysia ialah

A hutan hujan tropika


B hutan belukar
C hutan gunung
D hutan paya
Soalan 79 berdasarkan peta di bawah

 Kaktus
 Prickly pear

79 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

80 Antara yang berikut, yang manakah kepentingan hutan paya bakau di Malaysia ?

I Penghalang hakisan
II Sumber bahan binaan
III Kawasan tadahan hujan
IV Habitat hidupan liar

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 81 berdasarkan pernyatan di bawah

 Pembiakan ikan, udang, ketam


 akar ceracak

81 Pernyataan di atas merujuk kepada hutan ?

A hujan tropika
B pantai
C paya air tawar
D paya bakau

Soalan 82 berdasarkan peta di bawah

 Dirian tulin
 Malar hijau
 Berbentuk kun

82 Ciri hutan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

A I
B II
C III
D IV
Soalan 83 berdasarkan pernyataan di bawah ini

83 X dan Y dalam peta di atas ialah kawasan pemuliharaan

X Y
A badak harimau belang
B penyu orang utan
C harimau bintang dugong
D ikan kelisa tapir

Soalan 84 berdasarkan peta di bawah

84 Sumber yang dihasilkan dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan
terutamanya membuat

A perabot
B arang batu
C cerucuk
D landasan kereta api
Soalan 85 berdasarkan rajah di bawah

 Tumbuhan jenis epifit dan parasit


 Tumbuhan liana

85 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan

A I
B II
C III
D IV

 Sempadan 3 negeri
 Eko - pelancongan

86 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan

A Hutan Simpan Endau Rompin


B Hutan Simpan Sepilok
C Taman Negara Crocker
D Taman Negara Kuala Tahan
Soalan 87 berdasarkan maklumat di bawah

 Siang 450C
 Malam 100 C
 Hujan tahunan 250
mm

87 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan tumbuhan

A cendana
B kaktus
C kulampair
D malle

88 Antara berikut kombinasi manakah yang tepat ?

Zon Panas Zon Sederhana Zon Sejuk


A Iklim Monsun Tropika Iklim Siberia Iklim Artik
B Iklim Steppe Iklim Artik Iklim Mediterranean
C Iklim Savana Iklim Khatulistiwa Iklim Artik
D Iklim Gurun Panas Iklim Steppe Iklim Savana

Soalan 89 berdasarkan gambar di bawah

89 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan

A hutan paya
B hutan hujan tropika
C hutan pantai
D hutan gunung
Soalan 90 berdasarkan gambar rajah di bawah

90 Tumbuhan semulajadi dalam gambar di


atas terdapat di kawasan iklim

A gurun
B tundra
C Siberia
D monsun tropika

Soalan 91 berdasarkan peta di bawah

 Cengal
 Keruing
 Kapur
 Meranti

91 Penebangan pokok di atas merujuk lepada kawasan peta yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 92 berdasarkan rajah di bawah

92 Pengawasan kepupusan haiwan di atas


dijalankan di

A Jenderak, Perak
B Sepilok, Sabah
C Jerantut, Pahang
D Gua Musang, Kelantan
Berakar banir
Ketinggian melebihi 40 meter
Malar hijau

93 Faktor yang menyebabkan Hutan Hujan Tropika mempunyai ciri di atas ialah

I julat suhu yang tinggi


II hujan melebihi 2300mm
III purata suhu kira – kira 270C
IV tiupan angin yang kencang

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 94 berdasarkan gambar rajah di bawah

94 Berdasarkan rajah di atas, tumbuhan yang terdapat di kawasan X ialah

A pain
B buluh
C cengal
D lumut
Soalan 95 berdasarkan peta di bawah

95 Mengapakah kawasan berlorek ditumbuhi pokok renenk dan bantut

A Kawasan batu kapur


B Suhu yang rendah
C Kawasan legeh sungai
D Panas yang melampau

96 Apakah kepentingan hutan paya bakau ?

I Habitat hidupan liar


II Penampan tiupan angin
III Mengawal hakisan pantai
IV Membuat pulpa dan kertas

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 97 berdasarkan peta Malaysia di bawah

 Hutan simpan
 Pusat perlindungan gajah

97 Pernyataan di atas merujuk kepada

A I
B II
C III
D IV

98 Pasangan yang manakah benar menerangkan sumbangan tumbuhan semulajadi ?

Hasil Hutan Kegunaannya


A Nibung Cerucuk bangunan
B Bakau Dinding rumah
C Pokok ru Tiang rumah
D Mengkuang Tikar dan barangan kraftangan
Soalan 99 berdasarkan rajah di bawah

99 Apakah kesan daripada penebangan


sumber di sebelah ?

I Habitat fauna terjejas


II Hakisan pantai semakin giat
III Menjejaskan pasang surut
IV Meningkatkan aras laut

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

100 Kombinasi manakah menerangkan pusat perlindungan haiwan liar ?

Kawasan Haiwan yang dilindungi


I Kuala Gula, Perak Burung
II Kuala Pilah, Negeri Sembilan Gajah
III Sepilok, Sabah Orang utan
IV Rompin, Pahang Badak Sumbu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 101 berdasarkan pernyataan di bawah

 Nipah
 Ikan

101 Hidupan liar di atas dapat dikaitkan dengan kawasan

A hutan hujan tropika


B hutan paya
C hutan pantai
D hutan gunung
102 Antara berikut, jenis hutan yang manakah paling luas di Semenanjung Malaysia ?

A hutan hujan tropika


B hutan paya air tawar
C hutan gunung
D hutan bakau

Soalan 103 berdasarkan peta di bawah

 Arang kayu
 Cerucuk

103 Hasil di atas terdapat di kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

 Hutan Belum, Perak


 Taman Negara, Pahang
 Taman Negara Mulu, Sarawak

104 Kawasan di atas mempunyai ciri persamaan sebagai

I membekalkan bahan mentah


II kawasan perlindungan hidupan liar
III habitat flora dan fauna
IV hutan jati dan sentang

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
Soalan 105 berdasarkan peta di bawah

 Empat lapisan yang nyata


 Tumbuhan malar hijau

105 Ciri – ciri tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 106 berdasarkan peta di bawah

106 Antara yang berikut, kawasan manakah merupakan Taman Negara ?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
107 Barangan kraf X di atas diperbuat daripada sejenis tumbuh – tumbuhan yang hidup
subur di kawasan yang bertanda

A I
B II
C III
D IV
108 Antara berikut manakah yang benar tentang ciri - ciri tumbuhan semulajadi kawasan
berlorek di atas ?

I Akar pendek
II Berdaun lebar
III Batang berlendair
IV Kulit pokok tebal

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 109 berdasarkan peta di bawah

 Cengal
 Keruing
 Kapur
 Meranti

109 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 110 berdasarkan maklumat di bawah

 Ru
 Mengkuang
 Tapak Kuda

110 Maklumat tersebut merujuk kepada

A Hutan bakau
B Hutan tropika
C Hutan paya
D Hutan pantai

111 Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar ?

Hutan Jenis Pokok


A Hutan hujan tropika Gelam
B Hutan pantai Cengal
C Hutan paya air tawar Ramin
D Hutan gunung Akasia

112 Apakah antara langkah untuk mengawal keseimbangan ekosistem ?

I Menanam banyak pokok akasia


II Mewartakan taman negara
III Mengharamkan pemburuan haiwan liar
IV Menguatkuasakan akta perlindungan haiwan

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI
TEMA 3 – TUMBUH – TUMBUHAN SEMULAJADI & HIDUPAN LIAR

1 B 21 B 41 B 61 A 81 D 101 B
2 B 22 B 42 C 62 D 82 D 102 A
3 A 23 C 43 D 63 D 83 B 103 B
4 C 24 C 44 A 64 D 84 C 104 B
5 B 25 D 45 C 65 C 85 C 105 B
6 B 26 A 46 D 66 D 86 D 106 A
7 C 27 C 47 D 67 C 87 B 107 B
8 D 28 B 48 C 68 A 88 A 108 C
9 29 C 49 C 69 B 89 A 109 D
10 A 30 C 50 B 70 D 90 B 110 D
11 D 31 A 51 D 71 B 91 D 111 C
12 D 32 A 52 B 72 A 92 B 112 B
13 C 33 D 53 A 73 D 93 B 113 A
14 A 34 B 54 D 74 A 94 D
15 C 35 D 55 D 75 B 95 B
16 A 36 D 56 D 76 C 96 A
17 B 37 C 57 A 77 D 97 B
18 C 38 C 58 B 78 A 98 D
19 D 39 B 59 D 79 B 99 A
20 B 40 B 60 D 80 B 100 C