Soalan 1berdasarkan peta di bawah

• • 1

Hutan Taiga Pembalakan pada musim sejuk

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B C D I II III IV

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah

Stag’s horn

P

Paku pakis oak - leaf

2

Berdasarkan rajah di atas, bahagian bertanda P ialah A B C D saprofit epifit parasit liana

Soalan 3 berdasarkan foto dan peta di bawah

3

Hidupan liar di atas terdapat di kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

Soalan 4 berdasarkan peta di bawah

• 4

Pusat Perlindungan Orang Utan

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B C D I II III IV

Soalan 5 berdasarkan keratan akhbar di bawah

5

Peristiwa di atas berlaku akibat daripada I II III IV A B kehilangan habitat asal kehilangan punca makanan musim kemarau yang panjang penebangan hutan tidak terkawal I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah

• • • •

Cengal Keruing Kapur Meranti

6

Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

7

Antara berikut manakah kegunaan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek I II III IV A B Varnis Perabot Arang kayu Cerucuk bangunan I dan II II dan III • • C III dan IV D I dan IV Sepilok Endau - Rompin

8

Pernyataan di atas merujuk kepada pusat I II III IV A B penyelidikan ekopelancongan pengumpulan hasil hutan pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

• • 9

Rosemary Lavender

Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda A B C D I II III IV

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

• •

Membuat kayu arang Tumbuh di muara sungai berlumpur

10 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda A B C D I II III IV

11 Tumbuhan di atas terdapat di kawasan A B C D Tasik Chini Kuala Tahan Pantai Remis Banjaran Crocker

12 Merujuk kepada peta di atas, kawasan bertanda yang manakah dikaitkan dengan usaha – usaha perlindungan orang utan ? A B C D I II III IV

13 Berdasarkan jadual di bawah kombinasi manakah benar ? I II III IV A B C D Jenis Tumbuhan Semula Jadi Hutan hujan tropika Hutan pantai Hutan gunung Hutan paya air tawar I dan II II dan III III dan IV I dan IV Jenis Tanih Pasir Aluvium Laterit Gambut

Soalan 14 berdasarkan gambar rajah di bawah

14 Antara berikut pernyataan manakah yang berkaitan dengan peranan tumbuhan semula jadi ? I II III IV A B Mengelakkan pencemaran sungai Menjadi kawasan tadahan hujan Berfungsi menyerap dan menapis air Tempat pembiakan hidupan air I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 15 berdasarkan jadual di bawah Jenis Tanih I II III IV Pasir Aluvium Gambut Laterit Jenis Tumbuhan Semula Jadi Hutan paya air masin Hutan pantai Hutan paya air tawar Hutan gunung

15 Antara berikut pasangan manakah benar tentang pengaruh tanih terhadap tumbuhan semula jadi ? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

16 Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama kepupusan flora dan fauna di Malaysia ? I II III IV A B Pembalakan Pertanian pindah Projek ladang hutan Penghutanan semula I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 17 berdasarkan peta di bawah

17 Kawasan perlindungan dan pembiakan hidupan liar yang berlorek di peta ialah I II III IV A B Bako Sepilok Endau – Rompin Rantau Abang I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

18 Hutan pantai boleh didapati di A B C D pantai timur Sabah pantai barat Sarawak pantai timur Semenanjung Malaysia pantai barat Semenanjung Malaysia

Soalan 19 berdasarkan peta dan maklumat di

• •

Daun gugur musim kemarau Gajah hidup berkelompok - kelompok

19 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A B C D I II III IV

20 Antara berikut manakah mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia ? I II III IV A B Iklim Tanih Jarak dari laut Bentuk muka bumi I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

21 Tumbuhan semulajadi yang ditunjukkan dalam rajah di atas terdapat di kawasan bertanda A B C D I II III IV • • Senduduk Pulai

22 Apakah kegunaan tumbuhan semulajadi seperti pernyataan di atas ? A B C D Perabut Perubatan Sumber balak Bahan untuk bau - bauan

Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah

23 Antara berikut yang manakah menunjukkan jenis tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan yang digambarkan ? A B C D Zon I Oak, berangan Oak, berangan Pokok renek Pain, sprus Zon II Pain,sprus Pokok renek Oak, berangan Oak, berangan Zon III Pokok renek Pain, sprus Pain, sprus Pokok renek

24 Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah ? I II III IV A B C D Tumbuhan Semula Jadi Hutan hujan tropika Tundra Monsun tropika Gurun I dan II II dan III III dan IV I dan IV Huraian Tumbuhan bawah padat Malar hijau Gugur musim kemarau Pokok berduri

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25 Antara berikut manakah kesan penebangan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek terhadap kawasan pinggir laut ? I II III IV A B Hakisan pantai Kehilangan habitat fauna Peningkatan aras laut Pembentukan beting I dan II II dan III C III dan IV D II, III dan IV

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah 26 Tumbuhan dalam rajah di atas mempunyai akar sedemikian untuk I II III IV A B C D mengurangkan hakisan menyediakan habitat haiwan membantu pokok bernafas menahan pokok dari tumbang I dan II II dan III III dan IV I dan IV

• • •

Malar hijau Berdaun kecil Berkulit tebal

26 Ciri – ciri tumbuhan semula jadi seperti di atas terdapat di kawasan beriklim A B C D Gurun Khatulistiwa Mediterranean Monsun Tropika

• •

Pokok berakar jangkang Digunakan sebagai bahan cerucuk

27 Maklumat di atas berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di kawasan peta yang bertanda A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

28 Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar tentang faktor yang mempengaruhi jenis tumbuh - tumbuhan ? I II III IV A B C D Tumbuh – tumbuhan Cengal Tapak kuda Periuk kera Ru I dan II II dan III III dan IV I dan IV Tanih Laterit Gambut Berlumpur Berpasir

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah Hutan K Belukar

29 Berdasarkan rajah di atas, K dapat dikaitkan dengan aktiviti pertanian A B C D hawa sederhana ladang pindah sara diri

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah

30 Antara berikut manakah yang tumbuh di kawasan berlorek dalam peta di atas ? I II III IV A B Ru Nipah Raflesia Kulampair I dan II II dan III C III dan IV D II, III dan IV

Soalan 31 berdasarkan gambar di bawah

31 Kepupusan hidupan liar di atas disebabkan oleh I II III IV A B pembukaan ladang penebangan hutan pembinaan jalan raya kegiatan akuakultur I dan II II dan III C III dan IV D II, III dan IV

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah

Api – api Tumu merah Bakau kurap Berembang

32 Jenis tumbuhan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah

33 Apakah fungsi akar dalam rajah di atas ? I II III IV A B Membantu pernafasan Mengelakkan banjir Mengurangkan pencemaran Mengurangkan hakisan I dan II II dan III C III dan IV D II, III dan IV

Soalan 34 berdasarkan gambar rajah di bawah

34 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di A B C D Besut, Terengganu Larut Matang, Perak Kundasang, Sabah Gua Lubang Nasib Bagus, Sarawak

Ketam uca Ikan belacak Umang - umang 35 Hidupan di atas sesuai hidup di kawasan A B C D Hulu sungai Laut dalam Tanah tinggi Pantai berlumpur • • • Ranin Keladi air Mengkuang

36 Habitat tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan A B C D pantai gunung paya bakau paya air tawar

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah

37 Berdasarkan rajah di sebelah, lapisan kanopi terletak di bahagian bertanda A B C D I II III IV

Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah 38 Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan tumbuhan di sebelah ? I II III IV A B C D Digunakan untuk membuat perabot Terdiri daripada kayu jenis lembut Tumbuh di pantai berlumpur Digunakan sebagai bahan bakar I dan II II dan III III dan IV I dan IV

39 Antara berikut faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuh – tumbuhan semulajadi di Malaysia ialah ? I II III IV A B Saliran Tanih Jumlah penduduk Bentuk muka bumi I, II dan II I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah 40 Antara berikut, ciri manakah yang dikaitkan dengan tumbuhan semulajadi di sebelah ? I II III IV A B C D Malar hijau Akar panjang Batang lendair Tumbuhan padat I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 41 berdasarkan rajah di bawah

41 Antara berikut manakah cirri – cirri hutan dalam rajah di atas ? I II III IV A B 42 Mempunyai akar udara Batang besar dan tinggi Tumbuhan bawah padat Tumbuh secara berkelompok I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Antara berikut pasangan manakah yang benar ? A B C D Hidupan Liar Orang Utan Badak Sumbu Gajah Seladang Kawasan Perlindungan Hutan Perlindungan Hidupan Krau Hutan Simpan Kabili, Sepilok Hutan Simpan Kuala Gandah Hutan Simpan Endau Rompin

43 Apakah kesan penerokaan sumber hutan paya bakau ? I II III IV A B Habitat fauna terjejas Menjejaskan pasang surut Meningkatkan aras laut Hakisan pantai giat I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

44 Tumbuhan semulajadi kawasan berlorek penting untuk membuat I II III IV A B cerucuk arang kayu papan lapis kayu bergergaji I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 45 berdasarkan maklumat di bawah • • Malar hijau Berakar banir

45 Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas ? A B C D 46 Hutan Konifer Hutan Mediterranean Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika

Pilih padanan yang betul A B C D Spesis Tumbuhan Kaktus Sprus Jati Cengal Jenis Iklim Tundra Siberia Mediterranean Monsun Tropika

Soalan 47 berdasarkan gambar di bawah

47 Spesies pokok yang tertera di atas, berada pada lapisan…... A B C D lantai hutan lapisan tengah lapisan kanopi ( Silara ) lapisan renjung ( Emergen )

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

48 Tumbuhan di atas terdapat di A B C D Banjaran Tahan Banjaran Bintang Banjaran Crocker Banjaran Kapuas Hulu

Sprus, oak, maple

49 Tumbuhan semulajadi yang disenaraikan di atas terdapat di A B C D hutan paya hutan hujan tropika hutan gunung hutan monsun tropika

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

50 Kombinasi manakah yang menggambarkan kegiatan ekonomi sesuatu kawasan dengan tepat A B C D Kawasan I II III IV Kegiatan Ekonomi Sentiasa berpindah randah untuk mendapat bekalan air Menjerat binatang dan membalak pada musim sejuk Menjalankan penternakan lembu di padang rumput yang luas Membersihkan hutan untuk menjalankan pertanian pindah

51 Antara yang berikut, manakah menunjukkan ciri tumbuhan semula jadi di kawasan gurun panas ? I II III IV A B Berakar panjang untuk mencari air Daun besar dan berkilat untuk mengurangkan sejatan Seringkali meluruhkan daun untuk menyesuaikan iklim yang panas Batang pokok berlendair atau berbulu untuk mengurangkan sejatan I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 52 berdasarkan rajah di bawah

Khatulistiwa

Siberia

52 Persamaan ciri tumbuhan semulajadi di kawasan tersebut adalah A B C D jenis kayu keras malar hijau tumbuh padat lantai hutan jarang

Mediterranea n

53 Antara berikut yang manakah cirri – ciri hutan hujan tropika ? I II III IV A B Malar hijau Berakar banir Tumbuh rapat – rapat Tumbuhan lantai padat I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 54 berdasarkan peta dan rajah di bawah

54 Haiwan seperti dalam rajah di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Pokok tapak kuda Mengkuang 55 Tumbuhan seperti dalam pernyataan di atas boleh ditemui di kawasan A B C D hutan pantai hutan gunung hutan hujan tropika hutan paya air masin

Soalan 56 berdasarkan peta di bawah

56 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan berlorek yang bertanda A B C D I II III IV

Soalan 57 berdasarkan rajah di bawah Hutan Mediterranean

Hutan Hujan Tropika

Hutan Pokok Daun Tirus 57 Antara berikut, yang manakah ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ? A B C D Malar hijau Pelbagai spesies Berdirian tulen Daun bentuk jarum

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58 Udang galah, biawak dan buaya didapati berada di kawasan bertanda A B C D P Q R S

59

Manakah yang benar tentang ciri tumbuhan semulajadi di kawasan yang ditandai ? A B C D Kawasan P Q R S Ciri Tumbuh di kawasan berpasir Mempunyai 4 lapisan yang nyata Tumbuh subur di kawasan bersaliran baik Mempunyai akar berceracak

Soalan 60 berdasarkan rajah dan peta di bawah

60 Tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas terdapat di kawasan yang bertanda A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 61 berdasarkan peta di bawah

Habitat flora dan fauna Kawasan pelancongan tanah tinggi

61 Pernyataan di atas menerangkan kepentingan hutan di kawasan bertanda A B C D I II III IV

62 Antara berikut manakah kesan penebangan hutan paya bakau terhadap kawasan pinggir laut ? I II III IV A B Hakisan pantai Pembentukan beting Peningkatan aras laut Kehilangan habitat fauna I dan II II dan III • • • C III dan IV D I dan IV Akar ceracak Kawasan berlumpur Muara Sungai Perak

63 Huraian di atas merujuk kepada A B C D hutan pantai hutan hujan tropika hutan paya air tawar hutan paya air masin

64

Tumbuh – tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan seperti dalam gambar raja di atas ialah I II III IV A B pokok ru pokok nipah pokok cengal mengkuang laut I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

65 Kawasan bertanda manakah dalam peta di atas dikaitkan dengan hutan bakau ? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 66 berdasarkan peta di bawah

66 Faktor yang manakah mempengaruhi perbezaan tumbuhan semulajadi di kawasan X dan Y ? A B C D Bentuk muka bumi Iklim Saliran Tanih

67 Antara kawasan hutan berikut yang manakah hutan paling luas di Malaysia ? A B C D Hutan paya bakau Hutan gunung Hutan hujan tropika Hutan pantai

Soalan 68 berdasarkan maklumat di bawah Hutan Simpan Endau Rompin 68 Hutan simpan di atas merupakan pusat perlindungan hidupan liar bagi A B C D Badak sumbu Orang utan Seladang Tuntung

Soalan 69 berdasarkan rajah di bawah

69

Tumbuhan semulajadi di sebelah terdapat di kawasan A B C D hutan pantai hutan gunung hutan paya air masin hutan paya air tawar

Soalan 70 berdasarkan peta dan maklumat di bawah 70 Kombinasi manakah benar ? Kawasan I II III IV A B I dan II II dan III Jenis Tumbuhan Cengal Mengkuang Bakau Ru C D III dan IV I dan IV

Soalan 71 berdasarkan peta di bawah

71 Antara berikut kawasan manakah menjadi tempat perlindungan seladang ? A B C D I II III IV

Soalan 72 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

• • •

Ikan belacak Ketam uca Udang

72 Kawasan manakah menjadi habitat hidupan di atas ? A B C D I II III IV

Soalan 73 berdasarkan peta di bawah

• • •

Jati Penaga Buluh

73 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

74 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ? I II III IV A B C D Tumbuh – tumbuhan Rotan Nipah Bakau Nibung I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Kegunaan Perabut Atap Kayu Arang Varnis

75 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ? I II III IV A B C D Kawasan Greenland Gurun Thar Switzerland Siberia I dan II II dan III III dan IV I dan IV • • 76 Maklumat di atas merujuk kepada ciri A B C D hutan pantai hutan gunung hutan hujan tropika hutan paya air masin Empat lapisan Akar banir Kegiatan ekonomi utama Pertanian Penternakan Pelancongan Perikanan

Soalan 77 berdasarkan maklumat di bawah • • Akar ceracak Akar jangkang

77 Pernyataan di atas merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi di kawasan A B C D hutan pantai hutan gunung hutan hujan tropika hutan paya air masin

78 Jenis hutan yang paling luas di Malaysia ialah A B C D hutan hujan tropika hutan belukar hutan gunung hutan paya

Soalan 79 berdasarkan peta di bawah

• •

Kaktus Prickly pear

79 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

80 Antara yang berikut, yang manakah kepentingan hutan paya bakau di Malaysia ? I II III IV A B Penghalang hakisan Sumber bahan binaan Kawasan tadahan hujan Habitat hidupan liar I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 81 berdasarkan pernyatan di bawah • • Pembiakan ikan, udang, ketam akar ceracak

81 Pernyataan di atas merujuk kepada hutan ? A B C D hujan tropika pantai paya air tawar paya bakau

Soalan 82 berdasarkan peta di bawah

• • •

Dirian tulin Malar hijau Berbentuk kun

82 Ciri hutan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

Soalan 83 berdasarkan pernyataan di bawah ini

83

X dan Y dalam peta di atas ialah kawasan pemuliharaan X A B C D badak penyu harimau bintang ikan kelisa harimau belang orang utan dugong tapir Y

Soalan 84 berdasarkan peta di bawah

84 Sumber yang dihasilkan dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan terutamanya membuat A B C D perabot arang batu cerucuk landasan kereta api

Soalan 85 berdasarkan rajah di bawah

• •

Tumbuhan jenis epifit dan parasit Tumbuhan liana

85 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan A B C D I II III IV • • Sempadan 3 negeri Eko - pelancongan

86 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan A B C D Hutan Simpan Endau Rompin Hutan Simpan Sepilok Taman Negara Crocker Taman Negara Kuala Tahan

Soalan 87 berdasarkan maklumat di bawah

• •

Siang 450C Malam 100 C Hujan tahunan 250 mm

87 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan tumbuhan A B C D 88 cendana kaktus kulampair malle

Antara berikut kombinasi manakah yang tepat ? A B C D Zon Panas Iklim Monsun Tropika Iklim Steppe Iklim Savana Iklim Gurun Panas Zon Sederhana Iklim Siberia Iklim Artik Iklim Khatulistiwa Iklim Steppe Zon Sejuk Iklim Artik Iklim Mediterranean Iklim Artik Iklim Savana

Soalan 89 berdasarkan gambar di bawah

89 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan A B C D hutan paya hutan hujan tropika hutan pantai hutan gunung

Soalan 90 berdasarkan gambar rajah di bawah

90 Tumbuhan semulajadi dalam gambar di atas terdapat di kawasan iklim A B C D gurun tundra Siberia monsun tropika

Soalan 91 berdasarkan peta di bawah

• • • •

Cengal Keruing Kapur Meranti

91 Penebangan pokok di atas merujuk lepada kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

Soalan 92 berdasarkan rajah di bawah

92 Pengawasan kepupusan haiwan di atas dijalankan di A B C D Jenderak, Perak Sepilok, Sabah Jerantut, Pahang Gua Musang, Kelantan

Berakar banir Ketinggian melebihi 40 meter Malar hijau 93 Faktor yang menyebabkan Hutan Hujan Tropika mempunyai ciri di atas ialah I II III IV A B julat suhu yang tinggi hujan melebihi 2300mm purata suhu kira – kira 270C tiupan angin yang kencang I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 94 berdasarkan gambar rajah di bawah

94 Berdasarkan rajah di atas, tumbuhan yang terdapat di kawasan X ialah A B C D pain buluh cengal lumut

Soalan 95 berdasarkan peta di bawah

95 Mengapakah kawasan berlorek ditumbuhi pokok renenk dan bantut A B C D Kawasan batu kapur Suhu yang rendah Kawasan legeh sungai Panas yang melampau

96 Apakah kepentingan hutan paya bakau ? I II III IV A B Habitat hidupan liar Penampan tiupan angin Mengawal hakisan pantai Membuat pulpa dan kertas I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 97 berdasarkan peta Malaysia di bawah

• •

Hutan simpan Pusat perlindungan gajah

97 Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D 98 I II III IV

Pasangan yang manakah benar menerangkan sumbangan tumbuhan semulajadi ? A B C D Hasil Hutan Nibung Bakau Pokok ru Mengkuang Kegunaannya Cerucuk bangunan Dinding rumah Tiang rumah Tikar dan barangan kraftangan

Soalan 99 berdasarkan rajah di bawah 99 Apakah kesan daripada penebangan sumber di sebelah ? I II III IV A B C D Habitat fauna terjejas Hakisan pantai semakin giat Menjejaskan pasang surut Meningkatkan aras laut I dan II II dan III III dan IV I dan IV

100 Kombinasi manakah menerangkan pusat perlindungan haiwan liar ? I II III IV A B C D Kawasan Kuala Gula, Perak Kuala Pilah, Negeri Sembilan Sepilok, Sabah Rompin, Pahang I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Haiwan yang dilindungi Burung Gajah Orang utan Badak Sumbu

Soalan 101 berdasarkan pernyataan di bawah • • Nipah Ikan

101 Hidupan liar di atas dapat dikaitkan dengan kawasan A B C D hutan hujan tropika hutan paya hutan pantai hutan gunung

102 Antara berikut, jenis hutan yang manakah paling luas di Semenanjung Malaysia ? A B C D hutan hujan tropika hutan paya air tawar hutan gunung hutan bakau

Soalan 103 berdasarkan peta di bawah

• •

Arang kayu Cerucuk

103 Hasil di atas terdapat di kawasan bertanda A B C D I II III IV • • • Hutan Belum, Perak Taman Negara, Pahang Taman Negara Mulu, Sarawak

104 Kawasan di atas mempunyai ciri persamaan sebagai I II III IV A B membekalkan bahan mentah kawasan perlindungan hidupan liar habitat flora dan fauna hutan jati dan sentang I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 105 berdasarkan peta di bawah

• •

Empat lapisan yang nyata Tumbuhan malar hijau

105 Ciri – ciri tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda A B C D I II III IV

Soalan 106 berdasarkan peta di bawah

106 Antara yang berikut, kawasan manakah merupakan Taman Negara ? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

107 Barangan kraf X di atas diperbuat daripada sejenis tumbuh – tumbuhan yang hidup subur di kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

108 Antara berikut manakah yang benar tentang ciri - ciri tumbuhan semulajadi kawasan berlorek di atas ? I II III IV A B Akar pendek Berdaun lebar Batang berlendair Kulit pokok tebal I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 109 berdasarkan peta di bawah

• • • •

Cengal Keruing Kapur Meranti

109 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 110 berdasarkan maklumat di bawah • • • Ru Mengkuang Tapak Kuda

110 Maklumat tersebut merujuk kepada A B C D Hutan bakau Hutan tropika Hutan paya Hutan pantai

111 Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar ? A B C D Hutan Hutan hujan tropika Hutan pantai Hutan paya air tawar Hutan gunung Jenis Pokok Gelam Cengal Ramin Akasia

112 Apakah antara langkah untuk mengawal keseimbangan ekosistem ? I II III IV A B Menanam banyak pokok akasia Mewartakan taman negara Mengharamkan pemburuan haiwan liar Menguatkuasakan akta perlindungan haiwan I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI
TEMA 3 – TUMBUH – TUMBUHAN SEMULAJADI & HIDUPAN LIAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B A C B B C D A D D C A C A B C D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B C C D A C B C C A A D B D D C C B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B C D A C D D C C B D B A D D D A B D D 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A D D D C D C A B D B A D A B C D A B B 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D D B C C D B A A B D B B D B A B D A C 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 B A B B B A B C D D C B A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful