Anda di halaman 1dari 96

 Kipas

 Mesin basuh
 Penyaman udara

1 Barangan seperti yang dinyatakan di atas dihasilkan di kawasan peta bertanda

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2 Aktiviti perikanan yang dijalankan di kawasan X dan Y dalam peta di atas ialah

I Perikanan air tawar


II Perikanan laut dalam
III Perikanan akuakultur
IV Perikanan pinggir laut

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
3 Apakah langkah yang di ambil oleh kerajaan untuk menggalakkan pelaburan asing?

I Mengekalkan kestabilan politik


II Membuat promosi perdagangan ke luar negara
III Memberikan taraf perintis
IV Menaikkan kadar cukai

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4 Gua X terdapat di

A I
B II
C III
D IV

Soalan 5 berdasarkan gambar rajah di bawah

Melombong Petroleum

Penebangan Hutan X

Melombong Bijih

5 Suatu komuniti organisma hidup yang saling berinteraksi antara satu sama lain
dalam alam fizikal ialah

A ekosistem B respirasi
C translokasi D fotosintesis

6 Proses melombong petroleum di luar pantai menyebabkan pembebasan gas - gas

I Hidrokarbon
II Karbon monoksida
III Kloroflourokarbon
IV Nitrogen oksida

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
7 Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang usaha pemeliharaan dan
pemuliharaan sumber hutan di negara kita ?

I Menanam semula kawasan hutan


II Mengehadkan aktiviti penebangan
III Membina pusat penyelidikan perhutanan
IV Mendirikan kawasan industri di kawasan pembalakan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8 Antara berikut kegiatan ekonomi manakah dapat meningkatkan pendapatan negara

I Mengeksport hasil industri pembuatan ke Singapura


II Mengimport hasil makanan ke Thailand
III Menambahkan pekerja asing dari Indonesia
IV Mengeksport perabot ke Jepun

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

9 Antara berikut, agensi manakah yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan


( R & D )?

I FAMA
II SIRIM
III MIMOS
IV FELDA

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Motel
 Homestay
 Restoran

10 Senarai di atas dapat dikaitkan dengan perkembangan kegiatan

A pertanian
B perikanan
C pelancongan
D perdagangan
11 Antara berikut yang manakah hasil industri bukan berasaskan sumber tempatan ?

I Petrokimia
II Tekstil dan pakaian
III Elektrik dan elektronik
IV Simen

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 F1 – Sepang
 LIMA – Pulau Langkawi

12 Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan

A Ekopelancongan
B Agropelancongan
C Pelancongan rekreasi
D Pelancongan bertema

Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah

13 Apakah yang boleh dikaitkan dengan gambar di atas ?

I Bahan mentah industri hiliran


II Peningkatan suhu setempat
III Penipisan lapisan ozon
IV Pembebasan karbon dioksida untuk fotosintesis

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
14 Kegiatan manakah yang boleh meningkatkan suhu bumi

I Pertanian
II Pembalakan
III Perindustrian
IV Pembakaran terbuka

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15 Antara berikut aktiviti yang manakah menyebabkan berlaku penipisan lapisan


ozon?

I Pelepasan gas metana


II Pelepasan nitrogen oksida
III Pelepasan karbon dioksida
IV Pelepasan klorofluorokarbon

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16 Hutan berperanan sebagai

A Fotosintesis
B Hidrolisis
C Respirasi
D Translokasi

17 Peranan badan bukan kerajaan (NGO) yang terlibat mengadakan kempen


pendidikan kepada orang ramai untuk menjaga dan menguruskan sumber alam
semulajadi ialah

A Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)


B Lembaga Perlesenan Pembalakan Malaysia (MTOB)
C PERHILITAN
D Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)

18 Akta Pembangunan Mineral 1994 digubal bertujuan

A Mengawal selia aktiviti petroleum negara


B Membantu pelaksanaan Dasar Mineral Negara
C Membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mengawal aktiviti
perlombongan
D Memperkemaskan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
19 Daniel dari Bosnia mengikuti pengajian kejuruteraan di Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia (UIAM) selama 4 tahun. Kedatangan Daniel boleh
dikaitkan dengan

A Pelancongan MICE
B Pelancongan pendidikan
C Pertukaran pelajar antara negara
D Pelancongan sampingan

 Pembinaan kilang – kilang perindustrian


 Kuari

20 Apakah kesan kegiatan tersebut terhadap alam sekitar ?

I Landskap beubah
II Pencemaran udara
III Kekurangan sumber air
IV Kemusnahan flora

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan maklumat di bawah.

 Shah Alam
 Gurun
 Kulim

21 Antara berikut manakah dapat dikaitkan dengan bandar di atas ?

A Automatif
B Elektronik
C Perabut
D Sarung tangan getah
Soalan 22 berdasarkan peta di bawah.

22 Faktor utama yang menarik pelancong ke kawasan tersebut ialah

A Keunikan flora dan fauna


B Keindahan alam semulajadi
C Udara yang segar dan nyaman
D Habitat hidupan liar

Soalan 23 berdasarkan maklumat di bawah

 Jeti Teluk Ewa di Langkawi


 Lumut

23 Yang manakah fungsi utama tempat – tempat dalam senarai di atas

A Pangkalan laut
B Pelabuhan perikanan
C Dermaga kering
D Pelabuhan kontena

Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah

24 Nyatakan teknologi yang digunakan


dalam sektor di atas

A Echo sounder
B In vitro
C Polimer
D Seismik
25 Antara berikut kombinasi manakah yang benar

AGENSI PERANAN
I FELDA Peningkatan taraf hidup penduduk luar bandar
II FELCRA Penyusunan semula masyarakat luar bandar
III FRIM Penebangan hutan untuk pembangunan tanah
IV KETENGAH Pembangunan berasaskan tanaman kelapa sawit

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

26 Antara berikut, yang manakah


mewakili bahagian berlorek ?

Tasek, Cebu, Jenis Industri Bahan mentah


Malaysia Filipina A besi dan keluli bijih besi
B simen batu kapur
C petrokimia petroleum
D baja urea gas asli

Bunga kekwa
Teh
Kobis

27 Tanaman di atas diusahakan di kawasan


A Bukit Larut, Perak
B Gunung Jerai, Kedah
C Gunung Ledang, Melaka
D Tanah Tinggi Cameron, Pahang

28 Industri automatif terdapat di bandar

A Gurun
B Bayan Lepas
C Sandakan
D Pasir Gudang

29 Hasil X yang ditanam di kawasan –


Rengit kawasan disebelah ialah
Pontian
Simpang Renggam
A Tebu
B Nanas
C Lada hitam
D Tembakau
Hasil X

Tasik Chini
Gua Niah
Teluk Cempedak

30 Jenis pelancongan yang berkaitan dengan kawasan di atas ialah

A ekopelancongan
B agro pelancongan
C pelancongan budaya
D pelancongan kesihatan

Soalan 31 berdasarkan maklumat di bawah

 Keropok
 Belacan
 Ikan masin
31 Petempatan manakah dapat dikaitkan dengan pengeluaran barangan di atas

I Tanjong Dawai
II Teluk Kemang
III Kudat
IV Seberang Takir

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

32 Apakah kesan – kesan yang dikaitkan dengan kegiatan dalam rajah di atas ?

I Hujan asid
II Pencemaran udara
III Hidupan air terancam
IV Sumber air berkurangan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33 Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan sektor perindustrian untuk


ekonomi negara ?

I Sumber pendapatan negara


II Menyediakan peluang pekerjaan
III Menggalakkan pemindahan teknologi
IV Menggalakkan kemasukan pendatang asing

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34 Kerjasama ekonomi antarabangsa penting kepada pembangunan Malaysia kerana


dapat meningkatkan

I harga barangan eksport


II kemasukan buruh mahir
III kemasukan modal asing
IV pemindahan teknologi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 Empangan Kenyir
 Empangan Batang Ai

35 Antara yang berikut, yang manakah kesan pembinaan empangan di atas terhadap
alam sekitar

I Air tercemar
II Flora berkurangan
III Habitat haiwan terancam
IV Kawasan tadahan berkurangan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
36 Pandang darat di atas dapat dikaitkan dengan

A pulau haba
B hujan asid
C kesan rumah hijau
D penipisan lapisan ozon
37 Antara berikut pasangan manakah yang benar ?

Fenomena Huraian
I Kesan Rumah Hijau Haba terperangkap dalam atmosfera
II Penipisan Lapisan Ozon Pancaran matahari samapi terus ke bumi
III Pulau Haba Suhu lebih tinggi di kawasan pinggir bandar
IV Hujan Asid Berlaku akibat pencemaran udara

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah .

38 Apakah yang dapat dikaitkan dengan


rajah di sebelah
Reduce
A Sumber pendapatan penduduk
B Pencemaran alam sekitar
3R C Pembebasan gas CFC
D Pemusnahan lapisan ozon
Recycle Reuse

39 Proses reverse osmosis (osmosis terbalik), penapisan mikro dan pembasmian


kuman melalui cahaya ultra ungu melibatkan rawatan air kumbahan di salah
sebuah negara ASEAN di bawah jenama
A SYABAS
B Indah Water
C NEWater
D KWSB

Soalan 40 berdasarkan penyataan di bawah

KIA Motors dari Korea Selatan menanam modal dalam


syarikat pemasangan kenderaan NAZA di Malaysia

40 Pernyataan di atas sesuai untuk

A Pelaburan ekuiti
B Pelaburan automobil
C Pelaburan lansung asing (FDI)
D Pelaburan tidak langsung

 Bahan mentah industri pembinaan


 Barangan hiasan

41 Maklumat di atas berkaitan dengan mineral yang terdapat di

A Pulau Pangkor
B Pulau Langkawi
C Pulau Kapas
D Pulau Tioman

42 Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan pemeliharaan sumber air
daripada tercemar ?

I Akta Perkapalan Saudagar 1993


II Akta Pembangunan Mineral 1994
III Dasar Perhutanan Negara 1978
IV Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 43 berdasarkan peta di bawah


43 Padanan yang manakah benar antara lokasi dengan mineral yang dilombong

I Besi
II Arang batu
III Emas
IV Marmar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

44 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

I Kemasukan budaya asing


II Kemasukan buruh asing
III Pemindahan teknologi
IV Pelaburan asing

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah


45 Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah benar ?

Kawasan perlombongan Mineral


I P Bijih timah
II Q Kaolin
III R Petroleum
IV S Bauksit

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Buruh

Pasaran X Bahan Mentah

Pengangkutan

46 X dalam rajah di atas merujuk kepada kegiatan ekonomi

A pertanian
B pembuatan
C pembalakan
D perlombongan

 Racun serangga
 Baja urea

47 Apakah kesan penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar ?

A Fauna musnah
B Tanaman subur
C Kandungan nutrien merosot
D Kandungan akuatik terancam

 Tebang hutan dan bakar


 Tanam dan tinggal

48 Aktiviti pertanian di atas akan menyebabkan

A banjir kilat
B kesuburan tanih bertambah
C kelajuan angin bertambah
D hakisan tanih meningkat

 Kawasan tadahan air terjejas


 Suhu setempat meningkat

49 Kegiatan manakah dapat dikaitkan dengan masalah di atas ?

A Perlombongan
B Pelancongan
C Pembalakan
D Perindustrian

Soalan 50 berdasarkan maklumat di bawah

 Jalan diturap
 Bangunan konkrit dibina rapat -rapat

Bandar X

50 Apakah kesan ciri bandar X terhadap alam sekitar ?

A Jerebu
B Hujan asid
C Pulau haba
D Penipisan ozon

Tanah Laterit Saliran


baik

MPOB
51 Kawasan berlorek dalam rajah di atas dikaitkan dengan tanaman

A padi
B getah
C kelapa sawit
D sayur – sayuran

 Tanih gambut
 Tanaman nanas

52 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

53 Kegiatan yang menyebabkan kejadian kesan rumah hijau ialah

A Pertanian
B Pembalakan
C Perindustrian
D Perlombongan

Soalan 54 berdasarkan maklumat di bawah

 Gurun
 Peramu
 Serendah

54 Bandar di atas dapat dikaitkan dengan industri

A automotif
B elektronik
C petrokimia
D tekstil
55 Antara berikut manakah pulau pelancongan yang terletak di pantai timur
Semenanjung Malaysia ?

A Pulau Besar
B Pulau Pangkor
C Pulau Payar
D Pulau Tioman

Soalan 56 berdasarkan peta di bawah

56 Kawasan X, Y dan Z dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan sektor

A pelancongan
B perindustrian
C pembalakan
D pelombongan

Soalan 57 berdasarkan maklumat di bawah.

Kerjasama Segi Tiga


Pertumbuhan Ekonomi
57 Pernyataan di atas merujuk kepada kerjasama negara – negara

A pelancongan
B perindustrian
C pembalakan
D pelombongan

58 Antara berikut manakah produk industri berasaskan sumber asli ?

A Kereta
B Komputer
C Pakaian
D Seramik

Soalan 60 berdasarkan peta di bawah

60 Kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan tanaman

A kelapa sawit
B padi
C tembakau
D tebu

Soalan 61 berdasarkan rajah di bawah

61 Jenis tanaman seperti dalam rajah di


sebelah banyak terdapat di

A Delta Kelantan
B Dataran Kedah – Perlis
C Dataran Johor
D Delta Rajang
62 Antara berikut langkah manakah sesuai untuk menstabilkan cerun ?

A hutan simpan kekal


B kaedah biologi
C penghutanan semula
D tanaman tutup bumi

Soalan 63 berdasarkan maklumat di bawah

 Tilapia
 Patin
 Keli

63 Jenis ikan di atas dapat dikaitkan dengan perikanan

I air tawar
II akuakultur
III laut dalam
IV pinggir pantai

A I, dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 64 berdasarkan gambar di bawah


64 Kesan kegiatan dalam gambar di atas terhadap alam sekitar ialah

I hujan asid
II pencemaran air
III pencemaran udara
IV pulau haba

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 65 berdasarkan maklumat di bawah

ASEAN

65 Hubungan perdagangan antara Negara dalam pertubuhan di atas dikategorikan


sebagai kerjasama

A dua hala
B sedunia
C serantau
D pelbagai hala

Soalan 66 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah


66 Mengapakah kaedah menangkap ikan di atas tidak sesuai digunakan di kawasan
X?

A Hujan lebat
B Laut bergelora
C Kos terlalu tinggi
D Tiada bekalan kayu
Soalan 67 berdasarkan maklumat di bawah

 Dataran Kedah – Perlis


 Dataran Kerian
 Dataran Kelantan

Hasil X

67 Apakah hasil X ?

A Padi
B Kopi
C Koko
D Nanas

 Bahan mentah industri pembinaan


 Barangan hiasan

68 Maklumat di atas berkaitan dengan mineral yang terdapat di

A Pulau Pangkor
B Pulau Langkawi
C Pulau Kapas
D Pulau Tioman

Soalan 69 berdasarkan rajah di bawah

69 Kesan yang ditunjukkan dalam


rajah di sebelah ialah

I suhu meningkat
II mengurangkan sejat peluhan
III jumlah hujan meningkat
IV tiupan angin perlahan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

70 Antara berikut kombinasi manakah yang benar ?

Stesen Kuasa Negeri


A Empangan Pergau Perak
B Empangan Kenyir Kelantan
C Empangan Tembeling Sarawak
D Empangan Tenom Pangi Sabah

71 Pilih kombinasi yang benar.

Bandar Fungsi
I Bagan Datoh Pertanian
II Beserah Perikanan
III Sandakan Pelancongan
IV Bau Perindustrian

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 72 berdasarkan gambar rajah di bawah


72 Aktiviti pada gambar di atas, dijalankan di kawasan

I Tangga Batu, Melaka


II Sungai Lembing, Pahang
III Bukit Besi, Terengganu
IV Port Dickson, Negeri Sembilan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 73 berdasarkan peta di bawah.

73 Mineral yang banyak dilombong di


kawasan yang bertanda X ialah

A petroleum
B kaolin
C bauksit
D batu kapur

74 Kaolin dilombong di kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

75 Mineral yang dilombong di kawasan bertanda P diguna untuk menghasilkan

A cat
B alumininium
C simen
D tembikar

 Perubahan iklim
 Flora dan fauna terjejas

76 Ciri – ciri di atas berkaitan dengan

A pemeliharaan hutan
B penebangan hutan
C penghutanan semula
D keseimbangan ekosistem

77 Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal di lereng – lereng bukit boleh menyebabkan

I tanih terdedah pada agen hakisan


II tanih menjadi tandus
III struktur tanih menjadi longgar
IV kejadian banjir di lereng bukit

A I dan II
B II dan III
C I dan III
D II dan IV

Soalan 78 berdasarkan rajah di bawah

78 Kesan daripada fenomena di atas ialah

I udara tercemar
II hujan asid
III hasil tanaman merosot
IV peningkatan suhu dunia

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 79 berdasarkan rajah di bawah

Pokok berharga diberi peluang hidup Pokok tidak bernilai ditebang


K

79 Kaedah K dalam rajah di atas ialah

A hutan simpan
B ladang hutan
C rawatan silvilkultur
D taman negara

Kawasan Kepentingan

X Pengeluaran getah dan kelapa sawit

80 Berdasarkan maklumat di atas, X merujuk kepada kawasan peta bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 81 berdasarkan peta di bawah


81 Berdasarkan peta di sebelah, empangan
manakah digunakan untuk pengairan ?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

82 Antara berikut pasangan manakah benar ?

Empangan Negeri
I Chenderoh Perak
II Kenyir Terengganu
III Batang Ai Sabah
IV Tenom Pangi Sarawak

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

83 Antara berikut yang manakah hasil daripada industri bukan berasaskan sumber ?

I Tayar
II Pakaian
III Barangan elektronik
IV Makanan dan minuman

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

84 Pasangan manakah benar ?

Kegiatan Ekonomi Kawasan


I Perikanan pinggir laut Kuala Terengganu
II Memproses gas asli Bintulu
III Agropelancongan Seremban
IV Penanaman koko Tawau
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

85 Antara berikut agensi manakah yang mengeluarkan modal domestik untuk kegiatan
ekonomi ?

I Lembaga Tabung Haji


II Lembaga Hasil Dalam Negeri
III Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
IV Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Green Dot
 Ordinan Pembungkusan

86 Pernyataan di atas menunjukkan kepada negara

A Singapura
B Jepun
C Denmark
D Jerman

MALAYSIA
87 Kawasan yang bertanda X, Y dan Z dalam peta di atas merujuk kepada
penanaman

A tebu
B padi
C getah
D nanas

 Memproses petroleum
 Industri petroleum

88 Lokasi manakah yang terlibat dengan kegiatan di atas ?

A Port Dickson
B Tangga Batu
C Lutong
D Kerteh

89 MATRADE terlibat dalam sektor

A pertanian
B perlombongan
C pengangkutan
D perdagangan

90 Antara berikut bandar manakah berkembang kerana faktor perindustrian ?

A Sibu
B Kudat
C Bagan Datoh
D Bayan Lepas

91 Apakah tujuan penghutanan semula yang dijalankan di Malaysia ?

I Mengawal hakisan
II Mengawal kualiti udara
III Mengekalkan keasidan tanah
IV Mengekalkan keseimbangan ekosistem

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 Tanjung Karang - Selangor


 Dataran Kelantan - Kelantan

92 Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana

A aktiviti pertanian
B berhampiran dengan pelabuhan
C kegiatan perlombongan
D petempatan awal

Soalan 93 berdasarkan peta di bawah

93 Mineral yang banyak dilombong di kawasan yang bertanda X ialah

A petroleum
B kaolin
C bauksit
D batu kapur

94 Kaolin dilombong di kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

95 Mineral yang banyak dilombong di kawasan yang bertanda P diguna untuk


menghasilkan
A cat
B aluminium
C simen
D tembikar

96 Tanaman X ialah
Tanah rendah

A kopi
B tebu
Tanaman C tembakau
X D lada hitam

Aluvium
berpasir

97 Lokasi manakah boleh dikaitkan dengan ekopelancongan ?

I Gua Niah
II Tasik Chini
III Litar Sepang
IV Taman Herba Pagoh

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

98 Antara berikut yang manakah sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan


Negara

I Eksport bertambah
II Taraf hidup meningkat
III Peluang kerja meningkat
IV Kedatangan pekerja asing bertambah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 99 berdasarkan rajah di bawah

APEC
Malaysia

ASEAN

99 Apakah jenis kerjasama ekonomi di atas ?

A Kerjasama dua hala


B Kerjasama kumpulan negara
C Kerjasama pelbagai hala
D Kerjasama serantau

Soalan 100 berdasarkan peta Semenanjung Malaysia di bawah

100 Sumber di kawasan X penting untuk industri

A Aluminium
B Petrokimia
C Silika
D Seramik

101 Agensi yang bertanggungjawab menentukan mutu barangan industri ialah

A FRIM
B MPOB
C HICOM
D SIRIM

Soalan 102 berdasarkan rajah di bawah


102 Kesan aktiviti di atas ialah

A pencemaran udara
B kepupusan sumber
C penipisan lapisan ozon
D hujan asid
103 Faedah ekonomi yang diperolehi Malaysia dalam kerjasama antarabangsa ialah

I pasaran luas
II pemindahan teknologi
III meningkatkan keselamatan
IV peningkatan import

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

104 Sektor perindustrian di Malaysia berkembang pesat kerana

I kepelbagaian bahan mentah


II tenaga buruh ramai
III persaingan tempatan
IV dasar governan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 105 berdasarkan rajah di bawah


105 Aktiviti di atas akan menyebabkan

I peningkatan suhu
II pencemaran air
III kemusnahan flora dan fauna
IV kesihatan manusia terjejas

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 Teh
 Sayur – sayuran

106 Pernyataan di atas merujuk kepada

I Bukit Larut
II Kundasang
III Tanah Tinggi Cameron
IV Tanah Tinggi Genting

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Teknik menanam semula pokok


 Teknik biak baka pokok
 Teknik memproses hasil hutan

107 Pernyataan di atas melibatkan agensi penyelidikan

A MARDI
B MPOB
C FRIM
D MTDC

108 Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan sektor perkhidmatan terhadap
pembangunan negara ?
I Menyediakan peluang pekerjaan
II Sektor sokongan kepada sektor lain
III Menyumbang pendapatan kepada negara
IV Membekalkan bahan mentah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 109 berdasarkan peta di bawah

109 Apakah faktor – faktor yang menggalakkan aktiviti pertanian di kawasan yang berlorek ?

I kepelbagaian bahan mentah


II tenaga buruh ramai
III persaingan tempatan
IV dasar governan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

110 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap


pembangunan negara ?

I Mewujudkan peluang pekerjaan


II Peningkatan taraf hidup
III Peningkatan import barangan
IV Kemajuan kemudahan infrastruktur

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

hakisan

Kesan pencemaran
kegiatan
ekonomi
tanah jerlus

kolam

111 Rajah di atas menerangkan kesan kegiatan

A pertanian ladang
B sektor pembuatan
C perlombongan bijih timah
D perikanan pinggir pantai

112 Peningkatan taraf hidup di Bintulu, Sarawak adalah kesan daripada


pembangunan sektor

A pendidikan
B pelancongan
C pertanian
D perindustrian

113 Antara berikut manakah merupakan langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar ?

I Kempen Kitar Semula


II Penguatkuasaan undang – undang
III Pendidikan Alam Sekitar
IV Penggunaan petrol berplumbum

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Petroleum Perdagangan X
Gas Asli Jentera

Malaysia Jepun

114 Perdagangan X dalam rajah di atas merujuk kepada kerjasama

A sedunia
B serantau
C dua hala
D pelbagai hala
115 Faedah daripada kerjasama di antara negara – negara ASEAN ialah

I mengurangkan kos perdagangan


II mengurangkan halangan perdagangan
III meningkatkan tarif
IV meningkatkan import

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 116 berdasarkan carta di bawah

Eksport barangan daripada industri bukan


berasaskan sumber di Malaysia, 2000

116 Berdasarkan carta di atas X ialah


A pembuatan logam
B kelengkapan pengangkutan
C tekstil, pakaian dan kasut
D elektrik dan elektronik

World Wildlife Fund (WWF)

117 Badan sukarela di atas bertujuan untuk

A memperjuang isu – isu pemeliharaan dan pemuliharaan hutan dan hidupan liar
B menggalakkan penebangan untuk tujuan komersil dan meningkatkan eksport
C melancarkan promosi penggunaan kayu tropika di pasaran antarabangsa
D mewujudkan taman – taman negara untuk menjaga flora dan fauna

118 Faktor yang menggalakkan pengeluaran barangan elektronik di Bayan Lepas ialah

I bekalan tenaga pekerja tempatan


II bahan mentah temapatan banyak
III galakan kerajaan untuk pelaburan asing
IV kemudahan pelabuhan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

119 Antara berikut yang manakah BENAR tentang sumbangan kegiatan ekonomi terhadap
pembangunan negara kita ?

Pendapatan Negara Kadar Penggangguran Import


A Meningkat Merosot Merosot
B Meningkat Merosot Meningkat
C Meningkat Meningkat Merosot
D Merosot Meningkat Merosot

120 Agensi – agensi di sebelah berkaitan dengan


………………………
MTDC
SIRIM A pemasaran
MIMOS B kawalan mutu
C pelaburan asing
D penyelidikan dan pembangunan

Soalan 121 berdasarkan rajah di bawah


121 Apakah kesan utama akibat penggunaan alat di sebelah secara berlebihan ?

A laut tercemar
B laut menjadi cetek
C aras laut meningkat
D hasil tangkapan rendah

Soalan 122 berdasarkan peta di bawah

122 Loji penapisan petroleum merujuk kepada kawasan yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 123 berdasarkan peta Malaysia di bawah


123 X dan Y mempunyai persamaan sebagai kawasan

I perikanan
II pertanian
III tanah pamah
IV tumpuan penduduk

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Soalan 124 berdasarkan rajah di bawah

Benih bermutu tinggi Baja kimia Racun serangga

124 X merujuk kepada kaedah

A menambahkan hasil tanaman


B mengurangkan kos pengeluaran
C mengurangkan kadar pencemaran udara
D mengurangkan kadar pencemaran air

125 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

Negara Program Kitar Semula


I Jerman Green Dot
II Denmark Merawat air sisa
III Jepun Cukai pelupusan
IV Singapura “NEWater”

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

126 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang usaha pemeliharaan dan
pemuliharaan sumber hutan di Malaysia ?
I Rawatan silvilkultur
II Mengehadkan eksport balak
III Mewujudkan ladang hutan
IV Menggalakkan pertanian kekal

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Sektor Pertanian

127 Teknologi di sebelah bermatlamat


Teknologi Mesra Alam
A meningkatkan hasil pengeluaran
 Jaring kalis serangga B meningkatkan penyelidikan
 Teknik Fertigasi C mengurangkan pencemaran
D mengurangkan penggunaan sumber

Matlamat
X

 Mitsubishi rakan kongsi Syarikat Proton


 Daihatsu rakan kongsi Syarikat Perodua

128 Antara berikut manakah yang dapat dikaitkan pernyataan di atas ?

A Pelaburan pemilikan ekuiti


B Pelaburan terpilih
C Pelaburan luar negara
D Pelaburan multinasional
Soalan 129 berdasarkan rajah di bawah

Kesedaran terhadap memelihara


SEKOLAH Z dan memulihara flora dan fauna

129 Aktiviti Z merujuk kepada kempen

I jimat guna kertas


II kitar semula
III kebersihan
IV tanaman semula

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
 Penebangan terpilih
 Rawatan sivilkultur
 Taman Negara

130 Pernyataan di atas merujuk kepada langkah

A pemeliharaan
B pemuliharaan
C pencegahan
D pengurusan sumber

Pelancong dibawa menikmati keindahan


flora dan fauna di Taman Negara Pahang

131 Apakah jenis aktiviti pelancongan di Malaysia yang dapat dikaitkan dengan
pernyataan di atas ?

A Ekopelancongan
B Pelancongan pertanian
C Pelancongan kesihatan
D Pelancongan pelajaran

132 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

Industri Lokasi
I Bijih timah Pasir Gudang
II Kayu balak Sandakan
III Kimia Mengelembu
IV Petrokimia Kulim
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Polimer
 Robotik
 Mekatronik

133 Teknologi di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi

A perikanan
B pembuatan
C perdagangan
D perlombingan

134 Antara berikut manakah faktor yang menyebabkan industri perkilangan tertumpu di
Pantai Barat Semenanjung Malaysia ?

I Kemudahan pelabuhan yang baik


II Kos buruh lebih rendah
III Sumber tenaga lebih banyak
IV Sistem pengangkutan lebih maju

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 135 berdasarkan rajah di bawah

135 Apakah kesan penebangan hutan dalam rajah di atas ?

I Hujan asid
II Banjir lumpur
III Hakisan tanih
IV Kejadian jerebu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Olak Lempit, Selangor


 Bukit Rambai, Melaka
 Sandakan, Sabah

136 Teknologi di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi

A perikanan
B pembuatan
C perdagangan
D perlombingan

137 Malaysia mempunyai potensi untuk menjadi kawasan pelancongan yang terkemuka di
Asia kerana

I hujan 2030 mm dan turun sepanjang tahun


II keindahan alam sekitar
III menerima cahaya matahari sepanjang tahun
IV kedudukan di laluan perjalanan dunia yang penting

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

138 Antara berikut industri yang manakah banyak mendapat faedah daripada pemindahan
teknologi ?

I Industri tekstil
II Industri perkapalan
III Industri petrokimia
IV Industri pemprosesan makanan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

139 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

Langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi


Negara terhadap alam sekitar
I Jerman Ordinan Pembungkusan
II Taiwan Menghasilkan NEWater
III Singapura Program 4 - Dalam 1
IV Denmark Program Cukai Hijau

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

140 Perubahan pandang darat (landskap) boleh berlaku akibat daripada

I penghutanan semula
II pembinaan hotel di pantai
III pembukaan kawasan FELDA
IV perlombongan bijih timah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

141 Kombinasi yang manakah benar ?

Usaha Contoh
I Pemeliharaan Estet hutan
II Pemuliharaan Rawatan silvilkultur
III Pendidikan World Wild Life Fund For Nature
IV Penguatkuasaan undang - undang Akta Hutan Negara

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

142 Tujuan penanaman pokok jati di sepanjang lebuh raya negara kita adalah untuk

A meluaskan kawasan hutan


B memperkaya hutan negara
C mengekalkan spesies kayu jati
D mencegah hakisan
143 Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan pemeliharaan sungai daripada
tercemar ?

A Akta Perkapalan Saudagar 1993


B Akta Pembangunan Mineral 1994
C Dasar Perhutanan Negara 1979
D Peraturan Kualiti Alam Sekitar 1979

134 Antara berikut yang manakah hasil daripada tumbuhan hutan pantai ?

A Kelong
B Cerucuk
C Perabot
D Kraftangan

Soalan 145 berdasarkan peta di bawah

145 Apakah fungsi utama kawasan R,S dan T di atas ?

A Perikanan
B Pelabuhan
C Pelancongan
D Perlombongan

146 Antara berikut manakah yang menyebabkan penipisan lapisan ozon ?

I Penyemburan aerosol
II Penggunaan baja nitrogen
III Pertambahan bangunan konkrit
IV Penggunaan kapal terbang supersonik

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
 Kawasan semula jadi yang indah dan
menarik seperti pantai, pulau, tasik dan gua

147 Pernyataan di atas merujuk kepada pelancongan jenis

A ekopelancongan
B agropelancongan
C pelancongan sukan
D pelancongan budaya dan warisan

148 Barangan industri manakah berasaskan bahan mentah dari luar negara

A Tayar
B Simen
C Pakaian
D Minyak Masak

 Balingan
 Merit Pila

149 Kawasan di atas merujuk kepada perlombongan

A emas
B kaolin
C kuprum
D arang batu

150 Apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk menjamin bekalan kayu
balak berterusan ?

I Penebangan terpilih
II Rawatan silvilkultur
III Projek ladang hutan
IV Peningkatan eksport balak

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

151 Antara berikut yang manakah langkah – langkah yang diambil oleh negara Jepun
dalam menguruskan sumber airnya ?
I Pembersihan tasik
II Pembinaan empangan serba guna
III Menguatkuasakan undang – undang
IV Menyalurkan air dari negara jiran

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Kertas

Botol Kaca X Besi Buruk

152 Berdasarkan rajah di atas, kepentingan proses X kepada alam sekitar ialah

I menjimatkan penggunaan sumber


II meningkatkan penghasilan produk
III kebersihan persekitaran dapat dikawal
IV kos pelupusan bahan buangan dapat dijimatkan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 CFC
 Baja nitrojen

153 Apakah kesan penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar ?

A Hujan asid
B Jerebu
C Pulau haba
D Penipisan ozon
Soalan 154 berdasarkan rajah di bawah

154 Pernyataan manakah dapat dikaitkan


dengan kegiatan di sebelah

I Penurunan kualiti air dan tanah


II Habitat haiwan akan musnah
IIIMenyebabkan perubahan iklim
setempat
IV Peningkatan jumlah karbon
dioksida di udara

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

155 Antara berikut, manakah yang menunjukkan kawasan dan galian utamanya ?

KAWASAN GALIAN UTAMA


I Teluk Kalong Kuprum
II Silimpopon Bijih besi
III Merit Pila Arang batu
IV Bau Emas

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

156 Teknologi maklumat mempengaruhi perkembangan industri kilang dengan


memudahkan

I penyelidikan
II penyimpanan dat
III pasaran global
IV pengangkutan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

157 Kegiatan manakah sebagai penyebab utama kepada penipisan lapisan ozon ?

A Pembalakan
B Perlombongan
C Perindustrian
D Pembinaan lebuh raya
Soalan 158 berdasarkan jadual di bawah

Negara Peratus Perdagangan 158 Peratusan eksport Malaysia ke negara –


Singapura 14.74 negara ASEAN ialah
Jepun 14.24
China 6.60 A 21.37 %
Republik Korea 4.24 B 25.08 %
Thailand 4.12 C 35.61 %
Indonesia 2.51 D 39.85 %

Peratusan Eksport Malaysia Tahun 2002

159 Antara berikut manakah faktor yang menarik pelabur asing melabur di Malaysia

I Ramai tenaga kerja mahir


II Modal tempatan banyak yang banyak
III Keadaan politik yang stabil
IV Sistem pengangkutan dan perhubungan yang maju

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

160 Jepun banyak bergantung kepada bahan mentah import seperti gas dan petroleum.
Untuk mengatasi masalah ini, Jepun telah menjalankan usaha

I mempelbagaikan penggunaan sumber tenaga


II mengehadkan pengeluaran
III menggiatkan program kitar semula
IV mencipta bahan baru

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

Soalan 161 berdasarkan peta Malaysia di bawah


Campuran Tanah Liat dan Pasir Tanih X

161 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan

A I C III
B II D IV
 Porselin ( tembikar )
 Pasu dan Labu Sayung

162 Sumber hasil pengeluaran barangan di atas dapat diperolehi dari kawasan

I Bachok dan Jeli, Kelantan


II Sibu dan Seri Aman, Sarawak
III Bidor dan Tapah, Perak
IV Machap dan Air Hitam, Johor

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Penggunaan Baja Organan


 Teknik Kawalan Serangga Bersepadu
 Jaring Kalis Serangga

163 Penyelidikan dan pembangunan ( R & D ) pertanian di atas merupakan peranan yang
dilakukan oleh agensi

A RRI C MARDI
B MADA D FELCRA

Segi tiga
pertumbuhan
B C

164 Bentuk kerjasama perdagangan di atas melibatkan negara – negara

A Malaysia, Indonesia dan Thailand C Singapura, Malaysia dan Jepun


B Jepun, Itali dan Kanada D Eropah, Amerika Syarikat dan Belanda

Green Dot – Jerman


Waste 21 – Denmark

165 Teknik pengurusan yang dijalankan oleh negara – negara di atas adalah bertujuan

A merawat sumber air


B merawat sisa kumbahan
C melupuskan sisa industri
D melupuskan sisa pepejal

166 Antara berikut manakah industri tertier ?

I Pengangkutan
II Pelancongan
III Perikanan
IV Perlombongan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 167 berdasarkan peta Malaysia di bawah


167 Antara berikut, yang manakah benar mengenai kegiatan industri berasaskan sumber
dalam peta di atas ?

KAWASAN JENIS INDUSTRI


I Bayan Lepas Elektronik
II Shah Alam Automatif
III Kerteh Petrokimia
IV Sandakan Berasaskan kayu

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Shah Alam
Tanjung Malim Industri
X
Gurun

168 Berdasarkan rajah di atas, industri X mungkin sekali

A Industri elektronik
B Industri simen
C Industri besi dan keluli
D Industri memasang kereta

169 Antara berikut manakah merupakan kesan kerjasama ekonomi antara Malaysia
dengan negara – negara lain ?

A Import barang ke Malaysia semakin kurang


B Berlaku diskriminasi terhadap barang yang diurusniagakan
C Pasaran bagi barangan Malaysia semaikn meluas
D Harga barangan Malaysia telah meningkat

Soalan 170 berdasarkan peta di bawah


170 Kawasan berlorek merujuk kepada tanaman

A koko
B padi
C nanas
D tembakau

 Ikan tongkol
 Ikan merah
 Udang kara

171 Pernyataan di atas merujuk hasil daripada jenis aktiviti perikanan

A air tawar
B laut dalam
C akuakultur
D pinggir laut

 Tanah rendah
Tanaman  Tanih alluvium
X  Chuping dan Padang Terap

172 Tanaman X ialah

A kopi
B tebu
C sagu
D kelapa

 Suhu 180C
 Tanaman utama teh dan
sayur - sayuran

174 Pernyataan di atas merujuk kepada

I Bukit Larut
II Kundasang
III Tanah Tinggi Cameron
IV Tanah Tinggi Genting

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

175 Antara berikut apakah faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena pulau haba ?
I Penggunaan CFC
II Jalan raya berturap
III Bangunan konkrit rapat – rapat
IV Pembuangan sisa pepejal

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 175 berdasarkan rajah di bawah

 R&D
 Peningkatan Produktiviti
 Peningkatan Kualiti

175 Antara berikut agensi manakah yang berkaitan dengan maklumat di atas ?

I II

III IV

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 176 berdasarkan gambar di bawah


Pengangkutan X

Perkhidmatan

Pentadbiran Y

176 Jenis perkhidmatan yang berkaitan dengan X dan Y dalam rajah di atas ialah ?

I Pertanian
II Pelancongan
III Perniagaan
IV Perindustrian

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Pulau Tioman, Pahang


 Pulau Sipadan, Sabah
 Pulau Perhentian, Terengganu

177 Kawasan pelancongan yang dapat dikaitkan dengan jenis pelancongan di atas ialah

A pelancongan rekreasi
B pelancongan ekologi
C pelancongan tema
D pelancongan sukan

Soalan 178 berdasarkan rajah di bawah

178 Senarai di sebelah berkaitan dengan kegiatan……….


 Tanjong Karang A pembalakan
 Dataran Kelantan B perlombongan
 Dataran Kedah - Perlis C penanaman padi
D penebusgunaan tanah

Soalan 179 berdasarkan gambar di bawah


179 Apakah kesan kegiatan ekonomi di atas terhadap alam sekitar ?

A Penipisan lapisan ozon


B Peningkatan suhu
C Hujan asid
D Jerebu

Soalan 180 berdasarkan rajah di bawah

Pembakaran Industri
terbuka Perkilangan

180 Kawasan berlorek dalam rajah di atas berkaitan dengan kejadian

I kabut
II jerebu
III hujan asid
IV hujan bukit

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Pantai Air Papan


 Hutan Lipur Lintang
 Air Terjun Lata Iskandar

181 Tempat – tempat dalam senarai di atas berfungsi sebagai pusat


A perindustrian
B perniagaan
C perlombongan
D pelancongan

 Automasi
 Penapaian
 Mekatronik

182 Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan sektor

A pertanian
B perikanan
C perindustrian
D penyelidikan

Soalan 183 berdasarkan peta di bawah

183 Perkembangan Bandar R dan S dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan

A pertanian
B pembalakan
C pelancongan
D perlombongan

Soalan 184 berdasarkan rajah di bawah

X
Hiasan Eksport

184 X dalam rajah di atas ialah

A Flower Horn
B Siakap
C Tuna
D Patin

185 Apakah mineral penting yang dilombong di Bau, Sarawak ?

A Bauksit
B Emas
C Kuprum
D Fosfat

186 Antara mineral utama yang dilombong di Pulau Langkawi Kedah ialah

A Kuprum
B Emas
C Arang batu
D Batu marmar

187 Antara berikut, kombinasi manakah yang benar ?

Kesan Kegiatan Ekonomi Langkah Mengatasi


I Pemusnahan habitat haiwan Menyediakan kawasan perlindungan haiwan
II Kemerosotan kualiti air sungai Rawatan kumbahan air
III Kesuburan tanih berkurangan Membina teres
IV Pencemaran udara Penguatkuasaan undang – undang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 188 berdasarkan peta di bawah


188 Antara berikut manakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan
berlorek dalam peta di atas ?

I Tanih aluvium
II Sistem pengairan
III Kawasan beralun
IV Jaringan pengangkutan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

189 Antara yang berikut, manakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk
menarik minat pelabur asing datang ke sini ?

I Menghantar rombongan dagangan ke luar negara


II Meningkatkan kemudahan infrastruktur
III Mengehadkan pengeluaran barangan
IV Pengecualian cukai taraf perintis

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 190 berdasarkan jadual di bawah

Negeri Kawasan Tangkapan Alat Tangkapan

Kelantan Lebih 32 KM dari pantai P


Terengganu

190 Namakan alat tangkapan P

A Pukat tanggul
B Pukat tunda
C Pompang
D Kelong

Soalan 191 berdasarkan pernyataan di bawah

Pengawalan makhluk perosak di lading kelapa sawit


menggunakan kaedah biologi

191 Mengapakah kaedah di atas dijalankan ?

A Memelihara kualiti tanaman


B Menjimatkan kos pengeluaran
C Menambah pengeluaran tanaman
D Mengurangkan pencemaran alam sekitar

192 Langkah – langkah yang berkaitan dengan usaha pemuliharaan sumber di Malaysia
ialah

I ladang hutan
II tanaman tutup bumi
III mewartakan taman negara
IV tebus guna kawasan lombong

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

193 Kombinasi manakah yang benar ?

Program Kitar Semula Negara


I NEWater Jerman
II Greendot Singapura
III Waste 21 Denmark
IV 4 Dalam 1 Taiwan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 194 berdasarkan peta di bawah

194 Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah yang benar ?

Kawasan perlombongan Mineral


I P Bijih timah
II Q Kaolin
III R Petroleum
IV S Bauksit

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
 Bahan mentah industri pembinaan
 Barangan hiasan

195 Maklumat di atas berkaitan dengan mineral yang terdapat di ?

A Pulau Pangkor
B Pulau Langkawi
C Pulau Kapas
D Pulau Tioman

196 Antara fenomena berikut, manakah yang telah menyebabkan suhu bumi meningkat ?

I Kesan rumah hijau


II Penipisan lapisan ozon
III Kemarau
IV Hujan asid

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Penyakit
Fenomena Z Kanser
Kulit
197 Antara usaha – usaha yang boleh dilakukan bagi mengelakkan berlakunya fenomena
Z ialah

A menanam tanaman tutup bumi


B menggunakan kaedah kawalan biologi
C menggunakan tenaga solar untuk menggerakkan kenderaan
D meningkatkan bilangan doktor dalam bidang kajian kanser dan kulit

Soalan 198 berdasarkan rajah di bawah

198 Kekurangan bahan asas barangan di


sebelah dapat di atasi dengan

I mencari alternatif lain


II berjimat cermat
III kitar semula
IV meneroka kawasan baru

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

199 Antara berikut, manakah langkah – langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk
menguruskan sumber petroleum ?

I Kuota pengeluaran
II Mencari sumber gantian
III Cari gali di kawasan baru
IV Mempelbagaikan kegunaan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Pokok – pokok berharga dibiarkan tumbuh


Pokok – pokok tidak bernilai di buang

200 Teknik di atas dinamakan

A ladang hutan
B penebangan terpilih
C rawatan silvilkultur
D penanaman semula hutan
201 Antara berikut, yang manakah peranan FRIM ?

I Mengawasi kegiatan pembalakan


II Memastikan jumlah pokok balak yang akan ditebang
III Menjalankan penyelidikan tentang pemeliharaan sumber hutan
IV Mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain berkaitan pembalakan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 202 berdasarkan peta di bawah

 Teh
 Sayuran
 Bunga

202 Tanaman di atas diusahakan di kawasan peta yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Saiz besar
 Pelbagai jenis ikan
 Penggunaan di laut dalam
203 Antara berikut rajah manakah yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas ?

A C

B D

Soalan 204 berdasarkan rajah di bawah

Kegiatan X Asid Hujan Asid

Kegiatan Y Asap Jerebu

204 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang rajah di atas ?

Kegiatan X Kegiatan Y
A Kilang Pembalakan
B Kilang Pertanian
C Perlombongan Pertanian
D Pembinaan Pembalakan

Soalan 205 berdasarkan rajah di bawah


205 Kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah

I hujan asid
II kemusnahan tumbuhan dan tanaman
III kematian hidupan akuatik
IV banjr kilat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

206 Apakah mineral utama yang dilombong


di kawasan X ?

A Kuprum
B Emas
C Arang batu
D Batu marmar
 Kawasan daratan beralun
 Tanih jenis laterit
 Tanaman utama kelapa sawit

207 Kawasan yang dapat dilkaitkan dengan pernyataan di atas ialah

A I
B II
C III
D IV

208 Apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan berlorek ?

A Perikanan
B Pertanian
C Pembalakan
D Penternakan
Menapis petroleum dari luar negara

209 Pernyataan di atas berkaitan dengan lokasi bertanda

A I
B II
C III
D IV

 Sejuk dan nyaman


 Suhu 180C
 Tanaman utama teh dan sayur - sayuran

210 Antara berikut kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ?

A I
B II
C III
D IV

211 Hasil utama dari kawasan industri di sebelah ialah

 Bayan Lepas A perabot


 Sg. Way B besi dan keluli
C barangan tekstil
D barangan elektronik

212 Kegiatan manusia dalam rajah di


sebelah menyebabkan berlakunya

I hujan asid
II kejadian jerebu
III peningkatan suhu
IV kelajuan angin bertambah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 Baling
 Pulau Langkawi

213 Bandar yang disenaraikan di atas merupakan kawasan utama

A emas
B kaolin
C batu kapur
D batu marmar

214 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia ?

Jenis Mineral Lokasi


A Bijih besi Jemaluang
B Kuprum Mamut
C Emas Mukah
D Bauksit Raub

215 Kegiatan manusia dalam rajah di


sebelah telah menyebabkan

I kawasan tadahan terjejas


II peningkatan jumlah hujan
III hakisan tanah bertambah
IV kemusnahan habitat fauna

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 216 berdasarkan gambar di bawah

216 Galian yang digunakan untuk


menghasilkan barang tersebut ialah

A Emas
B Kuprum
C Kaolin
D Bauksit

217 Faedah yang diperoleh hasil daripada pemindahan teknologi daripada sesebuah
negara melalui kerjasama antarabangsa adalah

I perjanjian lessen
II sumber manusia
III pembelian ekuiti
IV melatih burung asing

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

218 Berikut adalah keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa kecuali

A EU
B APEC
C EAEC
D ASEAN
Aktiviti perlombongan
Pusat pentadbiran
Pusat perniagaan dan perdagangan

219 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan peta yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

220 Apakah kesan kegiatan hujan asid ?

I Kanser kulit
II Tasik bertoksik
III Cat bangunan luntur
IV Lapisan ozon menipis

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

221 Antara berikut kejadian manakah yang menyebabkan kejadian jerebu ?

A Penebangan hutan
B Pelupusan sampah
C Penggunaan CFC
D Pembakaran terbuka

 Baja
 Polimer
222 Sumber asas bagi pengeluaran di atas ialah

A kaolin
B arang batu
C bijih besi
D petroleum

223 Antara berikut manakah usaha yang dijalankan untuk pemeliharaan tanih ?

I Tanaman tutup bumi


II Menggunakan baja organik
III Menanam tanaman sejenis
IV Tanaman mengikut kontur

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

224 Kawasan berlorek di sebelah adalah


merujuk kepada

A kaolin
B asbestos
C batu kapur
D tanah laterit

Soalan 225 berdasarkan rajah di bawah


225 Faktor yang mempengaruhi fenomena di atas ialah

I pertambahan penduduk
II banyak bangunan konkrit
III penggunaan klorofluorokarbon
IV pembuangan sisa toksid

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Kegiatan ekonomi yang dijalankan di tanah aluvium


226 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

227 Antara berikut yang manakah mempengaruhi perkembangan industri berat di Malaysia ?

I Pemindahan teknologi
II Kemasukan pelaburan asing
III Kempen beli barangan Malaysia
IV Ramai buruh asing

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

228 Antara berikut, kombinasi manakah benar ?

MIneral Kawasan Perlombongan


I Bauksit Kota Tinggi
II Kuprum Mamut
III Batu kapur Langkawi
IV Bijih timah Silantek

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV
229 Antara berikut yang manakah bukan faktor menggalakkan perdagangan antarabangsa?

A Buruh murah
B Kestabilan politik
C Sumber bahan mentah
D Kecekapan perhubungan dan pengangkutan

230 Antara berikut yang manakah merupakan masalah perindustrian di Asia ?

I Pasaran terhad
II Kekurangan modal
III Kekurangan tenaga buruh
IV Kekurangan bahan mentah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

231 Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar langkah – langkah mengurangkan
kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar yang dijalankan oleh negara – negara
berikut ?

Negara Langkah – langkah


A Jerman NEWater
B Singapura Green Dot
C Denmark Program Cukai Hijau
D Jepun Kempen 4 Dalam 1

232 Mengapakah pelabur asing semakin mengalihkan pelaburan mereka ke negara – negara
seperti Vietnam dan China ?

A Kos hidup rendah


B Kualiti barang lebih baik
C Menawarkan buruh yang murah
D Sistem pengangkutan dan perhubungan yang moden

Hasil penyelidikan pertanian, Negara hari ini mampu mengeluarkan 75% beras
untuk keperluan sehari dan mengeksport buah – buahan bernilai RM300 juta

233 Pernyataan di atas merujuk kepada kegiatan penyelidikan dan pembangunan ( R & D)
yang dijalankan oleh

A FAMA
B PORIM
C MARDI
D FELDA

234 Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha bagi mempromosi Malaysia sebagai salah
satu destinasi pelaburan utama di luar negara melalui

A MITI
B APEC
C ASEAN
D MATRADE

235 Kerjasama ekonomi antara beberapa buah negeri di Malaysia dan beberapa wilayah di
Thailand dan Indonesia boleh dikaitkan dengan

A APEC
B AFTA
C EAGA
D IMT – GT

236 Industri yang menggunakan bahan yang telah diproses sebagai bahan mentah dikenali
sebagai

A industri primer
B industri hiliran
C industri tertier
D industri sekunder

237 Antara berikut yang manakah merupakan kesan aktiviti perlombongan bijih timah
terhadap alam sekitar ?

I Sungai tercemar
II Tanih menjadi gersang
III Kolam dan tasik terbentuk
IV Suhu persekitaran menurun

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

238 Antara berikut yang manakah merupakan kesan penipisan lapisan ozon ?

I Kanser kulit
II Katarak mata
III Pencemaran udara
IV Hasil tanaman merosot

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 239 berdasarkan jadual di bawah

Projek Negara
Serbuk soda Thailand
Baja urea Malaysia
Enjin diesel Singapura

239 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan jadual di atas ?

A Kerjasama sedunia
B Kerjasama serantau
C Segi tiga pertumbuhan
D Kerjasama kumpulan negara

240 Agensi yang terlibat melindungi hidupan liar ialah ?

I PERHILITAN
II Jabatan Perhutanan
III Jabatan Alam Sekitar
IV Tabung Hidupan Liar Dunia
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 241 berdasarkan peta di bawah

241 Berdasarkan bandar – bandar tersebut,


sektor ekonomi ini membekalkan bahan
mentah industri tempatan seperti

I mengetin ikan
II mengetin buah – buahan
III mengecap batik
IV membuat balacan dan keropok

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

242 Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah yang benar ?

I penyediaan kepakaran III penyediaan tenaga kerja


II penyediaan teknologi IV penyediaan pasaran

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

243 Usaha – usaha telah dijalankan oleh Malaysai untuk menggalakkan perkembangan
perindustrian antaranya

A menubuhkan pusat perniagaan zon bebas cukai


B memberikan subsidi kepada pelabur tempatan
C mempromosi negara ke luar negara melalui MATRADE
D mewujudkan kawasan zon perdagangan bebas

 Dijalankan di kawasan pedalaman


 Hutan ditebang dan di bakar untuk tujuan penanaman

244 Apakah kesan – kesan kegiatan tersebut terhadap alam sekitar ?

I Banjir kilat
II Hakisan tanah
III Kemusnahan flora dan fauna
IV Pulau haba

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

245 Mengapakah tanaman sejenis tidak boleh diamalkan disesuatu tempat dalam jangka
masa yang panjang

A Merugikan petani
B Membebankan petani
C Mengganggu rantai makanan
D Mengurangkan kesuburan tanah

Soalan 246 berdasarkan rajah di bawah

246 Berdasarkan rajah di sebelah, apakah


Metana Karbon dioksida fenomena X ?

A Jerebu
B Pulau Haba
X C Hujan Asid
D Kesan Rumah Hijau

Kloroflourokarbon

Melawat kawasan pertanian dan menyertai kehidupan di


luar bandar selama beberapa hari

247 Antara berikut manakah jenis aktiviti pelancongan manakah berkaitan dengan
pernyataan di atas ?

A Ekopelancongan
B Agropelancongan
C Pelancongan tema
D Pelancongan sukan

248 Antara berikut faktor yang manakah mempengaruhi kegiatan penanaman kelapa sawit di
Malaysia ?

I Tanih laterit
II Penubuhan MPOB
III Teknologi in – vitro
IV Hujan tahunan 1500 mm
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 249 berdasarkan rajah di bawah

Membaiki jala

Nelayan

Membaiki bot

249 Rajah di atas menggambarkan aktiviti utama nelayan semasa musim tengkujuh. Nelayan
berkenaan tinggal di kawasan

A Sarikei
B Tuaran
C Tumpat
D Pulau Ketam

Soalan 250 berdasarkan pernyataan di bawah

 Peratus karbon dioksida bertambah


 Peratus oksigen berkurangan
 Tiupan angin kencang

250 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti

A pertanian
B perikanan
C pembalakan
D pelancongan

Kawasan ini merupakan tempat perlindungan Badak Sumatera

251 Kawasan yang dihuraikan ialah

A Hutan Simpan Sipilok


B Taman Negara Kinabalu
C Taman Negara Mulu
D Hutan Simpan Endau – Rompin

252 Apakah peranan Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia (TDC) ?

I Membangunkan pusat rekreasi


II Membina hotel untuk keperluan pelancong
III Menyebarkan maklumat mengenai keindahan negara
IV Menyertai pesta pelancongan di peringkat antarabangsa

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

253 Apakah kesan penggunaan pukat tunda yang tidak terkawal ?

A Harga ikan merosot


B Kawasan pembiakan ikan musnah
C Kos penangkapan ikan meningkat
D Hasil tangkapan nelayan meningkat

254 Masalah kekurangan ikan di Malaysia dapat diatasi dengan

I mengimport ikan
II menjalankan revolusi biru
III mengetin hasil lautan
IV membina banyak pusat pendinginbeku

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Empangan Muda, Kedah


 Empangan Kemubu, Kelantan

255 Kedua – dua empangan dibina bagi tujuan

A pengairan sawah padi


B penjanaan kuasa elektrik hidro
C pusat pelancongan dan rekreasi
D menjalankan kegiatan akuakultur

Soalan 256 berdasarkan pernyataan di bawah

 Perubahan iklim
 Flora dan fauna terjejas

256 Ciri – ciri di atas berkaitan dengan

A pemeliharaan hutan
B penebangan hutan
C penghutanan semula
D keseimbangan ekosistem

257 Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal di lereng – lereng bukit boleh menyebabkan

I tanih terdedah pada agen hakisan


II tanih menjadi tandus
III struktur tanih menjadi longgar
IV kejadian banjir di lereng bukit

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 258 berdasarkan peta di bawah

258 P dalam rajah merupakan program kitar


semula yang dijalankan oleh negara

Waste 21 Cukai A Singapura


Sisa B Taiwan
C Jerman
D Denmark

Cukai
Hijau

259 Berikut adalah anggota negara – negara ASEAN kecuali

A Indonesia
B Myanmar
C China
D Laos

260 Antara berikut manakah benar tentang agensi – agensi kerajaan yang berkaitan
dengan perkilangan ?
Agensi Fungsi
I SIRIM Menjamin mutu keluaran hasil kilang
II MDF Membantu pemasaran barangan kilang
III MIEL Menyediakan bangunan kilang untuk pelabur
IV HICOM Memajukan industri ringan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Kerjasama antarabangsa membolehkan pemindahan teknologi


diperoleh oleh sesebuah negara

261 Pemindahan teknologi dapat dilakukan melalui

I aliran sumber manusia


II pembelian ekuiti
III perjanjian perlesenan
IV pembelian terus

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Soalan 262 berdasarkan rajah di bawah

Sumber X

Simen

Industri pembinaan
bangunan

262 Sumber X ialah

A kaolin
B bauksit
C batu kapur
D arang batu

263 Apakah kesan daripada kegiatan ekonomi


yang boleh dijalankan di kawasan dalam
rajah di sebelah ?

I Kenaikan suhu global


II Kepupusan habitat flora
III Kepupusan spesies fauna
IV Kandungan oksigen berkurangan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 264 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

 Lada hitam
 Kayu balak
 Boleh dimudiki hingga ke
pedalaman
264 Pernyataan di atas merujuk kepada sungai yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

265 Antara yang berikut, manakah kesan – kesan daripada aktiviti seperti dalam rajah di
atas?

I Hakisan tanih
II Menyuburkan tanih
III Habitat haiwan musnah
IV Kawasan tadahan terjejas

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

266 Kawasan dalam rajah di atas boleh ditebusguna sebagai kawasan

I petempatan
II pertanian
III rekreasi
IV tadahan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

267 Apakah kelebihan menggunakan baja organik dalam kegiatan pertanian ?

I Menghapuskan makhluk perosak


II Menghapuskan rumput rampai
III Meningkatkan kesuburan tanih
IV Kurang pencemaran bahan kimia

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

268 Pilih pasangan yang benar

Kawasan Jenis Industri


I Perai Mengilang papan
II Tasek Membuat simen
III Bintulu Membuat baja urea
IV Sandakan Membuat barangan elektrik

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

269 Apakah faktor yang menghalang Malaysia untuk memajukan tenaga nuklear ?

I Kurang tenaga mahir


II Tidak dibenarkan oleh PBB
III Bahan radioaktif sangat berbahaya
IV Sumber bahan mahal dan tiada di Malaysia

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

270 Berdasarkan kombinasi berikut, manakah yang tepat berkaitan dengan perletakan
sesebuah industri ?

Jenis Lokasi Alasan


A Kilang kelapa sawit Bandar Bekalan tenaga buruh
B Pembuatan kereta Pelabuhan Mengurangkan kos pengangkutan
C Kilang elektronik Kampung Dasar Penyelerakan Industri kerajaan
D Kilang peleburan bijih Bahan mentah Mengurangkan pencemaran
timah
271 Penubuhan zon perdagangan bebas di Malaysia adalah bermotifkan

I meningkatkan pendapatan eksport


II mengurangkan kadar pengangguran
III menurunkan harga barangan pengguna
IV menggalakkan migrasi penduduk ke bandar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

272 Apakah faktor – faktor yang menggalakkan kegiatan perikanan di Asia ?

I Terdapat pantai yang panjang


II Kemampuan nelayan menjalankan perikanan laut dalam
III Asia terletak di atas Pentas Sahul yang kaya dengan ikan
IV Pelbagai kaedah penangkapan ikan dapat dipraktikkan di Selat Melaka dan Laut
China Selatan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

273 Apakah langkah – langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk bekalan kayu
balak berterusan ?

I Penebangan terpilih
II Rawatan silvilkultur
III Projek ladang hutan
IV Peningkatan eksport balak

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
274 Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan pertanian di

I Dataran Kerian
II Dataran Kelantan
III Lembah Kinta
IV Lembah Klang

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Kaedah pengeluaran inovatif

X
Kaedah pengeluaran cepat

275 Antara berikut, agensi – agensi yang giat menjalankan aktiviti X di atas ialah

I JAS
II FRIM
III MARDI
IV PERHILITAN

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
276 Antara kegiatan manusia berikut, yang manakah akan menyebabkan penipisan lapisan
ozon ?

I Penggunaan baja nitrogen


II Pelepasan klorofluorokarbon (CFC)
III Pelepasan gas metana
IV Pembebasan nitrogen oksida

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 277 berdasarkan peta di bawah


277 Kerjasama yang manakah tepat untuk menerangkan kawasan berlorek dalam peta di
atas ?

A Anggota EU
B Anggota OIC
C Anggota BIMP - EAGA
D Anggota Segi Tiga Pertumbuhan IMT – GT

278 Kejadian seperti dalam rajah di atas disebabkan oleh

I haba kenderaan bermotor


II penggunaan bahan CFC
III penggunaan baja nitrogen
IV penebangan hutan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 279 berdasarkan peta di bawah

279 Antara berikut, pasangan manakah benar tentang faktor yang mempengaruhi kepadatan
penduduk di kawasan bertanda ?
Kawasan Faktor
I Pertanian
II Perlombongan
III Perindustrian
IV Pembalakan

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 280 berdasarkan peta di bawah

280 Kawasan P, Q dan R dalam peta di atas telah dimajukan sebagai pusat

A pertanian
B perlombongan
C perkilangan
D pelancongan

Soalan 281 berdasarkan rajah di bawah

281 Kegiatan ekonomi manakah dapat dikaitkan dengan perubahan pada rajah di atas ?

A Pengumpulan hasil pertanian


B Kegiatan melombong
C Perkilangan
D Perikanan

282 Antara berikut agensi yang mankah melaksanakan Dasar Perindustrian Negara ?

I UPM
II HICOM
III MIDA
IV SIRIM

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

 Delegasi Antarabangsa
 Menghadiri Persidangan Langkawi International Dialog (LID)
 Dibawa melawat tempat – tempat menarik

283 Aktiviti yang diikuti oleh delegassi di atas merujuk kepada

A Pelancongan Tema
B Pelancongan MICE
C Pelancongan Pertanian
D Pelancongan Budaya dan Warisan

284 Antara berikut kombinasi manakah benar ?

Stesen Kuasa Hidroelektrik Negeri


A Empangan Pergau Perak
B Empangan Kenyir Kelantan
C Empangan Tembeling Sarawak
D Empangan Tenom Pangi Sabah

Soalan 285 berdasarkan peta di bawah

285 Pusat pendaratan ikan laut dalam merujuk kepada kawasan yang bertanda

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

286 Antara berikut pasangan mankah benar ?

Program Kitar Semula Negara


I NEWater Singapura
II Green Dot Jerman
III Waste 21 Taiwan
IV 4 – Dalam – 1 Denmark

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

287 Apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor tertier ?

I Pertanian
II Pembalakan
III Pelancongan
IV Perdagangan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 288 berdasarkan rajah di bawah

288 Antara berikut manakah kesan fenomena di atas ?

I Hasil pertanian meningkat


II Perubahan pandang darat
III Hidupan akuatik terjejas
IV Sumber air tercemar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Taman Negara Kinabalu, Sabah


 Hutan Simpan Belum, Perak

289 Apakah kepentingan sumber di atas ?

I Kawasan tadahan
II Eko pelancongan
III Bahan mentah industri papan
IV Mengawal keseimbangan ekosistem

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 291 berdasarkan peta dan pernyataan di bawah


 Tanih aluvium
 Kawasan tanaman padi
 Dilanda banjir penghujung tahun

291 Penyataan di atas paling tepat merujuk kepada kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

Latihan ke luar negara

Pemindahan Teknologi
Perjanjian perlesenan

292 X dan Y dalam rajah di atas merujuk kepada ?

I pembelian terus
II pembelian ekuiti
III perluasan pasaran
IV perluasan modal

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 293 berdasarkan rajah di bawah


Ekonomi

Faktor Kemanusian

R Pasaran S

292 Faktor R dan S dalam rajah di atas ialah

I governan
II bahan mentah
III tanih
IV teknologi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 293 berdasarkan peta Semenanjung Malaysia di bawah

293 Kawasan berlorek di atas boleh dikaitkan dengan pelancongan

A budaya
B ekologi
C pertanian
D sukan

Jawapan Set Soalan 8


Kegiatan Ekonomi
1 A 41 B 81 A 121 D 161 D 201 C 241 D 281 C
2 D 42 D 82 A 122 D 162 C 202 D 242 A 282 D
3 A 43 D 83 B 123 D 163 C 203 C 243 D 283 B
4 A 44 D 84 B 124 A 164 A 204 A 244 B 284 D
5 D 45 B 85 D 125 D 165 D 205 A 245 D 285 A
6 C 46 B 86 D 126 A 166 A 206 D 246 D 286 A
7 A 47 C 87 C 127 C 167 A 207 B 247 B 287 C
8 C 48 D 88 D 128 A 168 D 208 C 248 D 288 D
9 B 49 C 89 D 129 A 169 A 209 B 249 C 289 A
10 C 50 C 90 D 130 A 170 A 210 A 250 C 290 A
11 B 51 C 91 B 131 A 171 D 211 D 251 D 291 A
12 C 52 B 92 A 132 B 172 B 212 A 252 C 292 D
13 A 53 C 93 A 133 B 173 B 213 D 253 B 293 b
14 D 54 A 94 B 134 D 174 D 214 B 254 A
15 D 55 D 95 B 135 B 175 C 215 C 255 A
16 A 56 A 96 C 136 A 176 B 216 C 256 B
17 D 57 C 97 A 137 D 177 B 217 C 257 B
18 B 58 D 98 A 138 B 178 C 218 A 258 D
19 B 59 D 99 D 139 D 179 B 219 A 259 C
20 B 60 A 100 A 140 D 180 B 220 A 260 A
21 A 61 C 101 D 141 C 181 D 221 D 261 A
22 A 62 D 102 C 142 D 182 C 222 D 262 C
23 A 63 A 103 A 143 A 183 C 223 B 263 B
24 D 64 C 104 B 144 D 184 A 224 C 264 C
25 D 65 C 105 A 145 C 185 B 225 A 265 C
26 B 66 B 106 B 146 B 186 D 226 A 266 A
27 D 67 A 107 C 147 A 187 D 227 A 267 C
28 A 68 B 108 A 148 C 188 A 228 B 268 B
29 B 69 A 109 A 149 D 189 B 229 A 269 C
30 A 70 D 110 B 150 A 190 B 230 D 270 B
31 D 71 A 111 D 151 A 191 D 231 C 271 A
32 A 72 D 112 D 152 C 192 C 232 C 272 A
33 A 73 A 113 D 153 D 193 A 233 C 273 A
34 D 74 B 114 C 154 C 194 B 234 C 274 A
35 C 75 B 115 A 155 C 195 B 235 D 275 B
36 A 76 B 116 D 156 A 196 A 236 D 276 C
37 B 77 B 117 A 157 C 197 B 237 A 277 D
38 B 78 D 118 C 158 A 198 C 238 B 278 D
39 C 79 C 119 A 159 C 199 B 239 B 279 A
40 A 80 B 120 D 160 B 200 C 240 D 280 D