Anda di halaman 1dari 14

SULIT

TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

Jawab semua soalan.


1 (a) Terdapat pelbagai cabang ilmu sains seperti botani, astronomi,
biologi, geologi dan sebagainya. Setiap cabang ilmu sains boleh
melahirkan ahli sains yang profesional mengikut bidang pengkhususan
yang diceburi.

(i)

(ii)
(iii)

Gambar menunjukkan satu kerjaya yang berkaitan dengan salah


satu cabang ilmu sains. Namakan satu kerjaya yang berkaitan
dengan gambar tersebut .
_____________________________________________________________________
[1 markah]
Apakah peranan kerjaya tersebut.
_____________________________________________________________________
[1 markah]
Berikan lima contoh kerjaya selain daripada di atas yang berkaitan
dengan sains.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
[5 markah]

(b) Lengkapkan jadual di bawah dengan memilih simbol yang betul, iaitu kg,
g, K, C, A atau
mA bagi kuantiti fizik berikut.
Kuantiti fizik
Panjang
Jisim
Masa
Suhu
Arus elektrik
1

Simbol
m
s

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

[3 markah]

2. (a) Rajah di bawah menunjukkan sel epidermis bawang. Labelkan struktur


sel tersebut menggunakan perkataan yang diberikan di bawah.
(ii)

(i)
(i)

(ii)

Nukleus
Vakuol
Kloroplas

(iii)
(iii)

[3 markah]
(b) Rajah di bawah menunjukkan sejenis sel dalam badan manusia.

(i)
(ii)
tersebut.

Berdasarkan rajah, namakan sel tersebut.


_________________________________________________________________
[1 markah]
Berdasarkan jawapan anda dalam (b)(i), nyatakan fungsi sel

__________________________________________________________________
[1 markah]
(iii) Berikan dua contoh sel yang anda tahu selain daripada sel di
atas.
_________________________
_________________________
[2 markah]
(c) Ahmad telah membeli roti dan diletakkan di atas meja. Namun, dia
terlupa untuk makan roti tersebut. Selepas beberapa hari, dia
mendapati roti tersebut telah berubah warna dan bau seperti dalam
gambar di bawah.

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

Hari Pertama
First day

Selepas
beberapa
After a few
days
Selepas beberapa
hari hari

Hari pertama

(i)

Apakah yang telah berlaku terhadap roti tersebut selepas


beberapa hari?
__________________________________________________________________
[1 markah]
(ii)
Berikan alasan bagi jawapan anda di (a)(i). KBAT
__________________________________________________________________
[2 markah]
3. Rajah menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengukur isi
padu sebuah
bongkah kuprum.

(a) Namakan kaedah yang digunakan untuk mengukur isi padu bongkah
kuprum itu?
_____________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Berapakah isi padu air di dalam silinder penyukat ?
Bacaan awal : _________________________________________________________
Bacaan akhir :
_________________________________________________________
[2 markah]
(c) Hitung isi padu bongkah kuprum itu. Tunjukkan langkah pengiraan di
ruang yang
disediakan.
3

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

[2 markah]
(d) Gabus terapung di atas permukaan air. Cadangkan dan terangkan satu
cara untuk
mengukur isipadu gabus dengan menggunakan radas yang
ditunjukkan dalam rajah di
atas. KBAT
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]
(e) Berikan tiga nama radas yang digunakan untuk mengisi cecair atau
bahan kimia pepejal
dalam kuantiti yang besar.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
[3 markah]
4. Rajah menunjukkan suatu sel tumbuhan.

(a) Berdasarkan rajah, labelkan struktur X dan Y.


[2 markah]
(b) Nyatakan fungi bagi struktur berlabel X dan Y.
X : _________________________________________________________________
Y : __________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Rajah menunjukkan beberapa contoh organisasi sel dalam badan
manusia. Antara yang
berikut, yang manakah organ ? Tandakan ( ) dalam petak yang
diberi.

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

[1 markah]
(d) (i) Amir mempunyai sebuah akuarium di rumahnya. Tulis keadaan
jirim sama ada
pepejal, cecair atau gas untuk melabel setiap bahagian akuarium
pada ruangan kosong
di bawah.

(ii)

[3 markah]
Tandakan (/) pada contoh yang betul berkaitan dengan keadaan
jirim.
Merkuri adalah jirim dalam bentuk cecair.
Contoh bagi jirim berbentuk pepejal ialah iodin.
Karbon dioksida adalah salah satu jirim yang
berbentuk gas.
[2 markah]

5. Rajah menunjukkan susunan zarah dalam jirim P, Q dan R.

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

(a) Pada rajah, label jirim P, Q dan R.


[3 markah]
(b) Nyatakan dua ciri bagi jirim Q.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Apakah yang akan berlaku kepada zarah-zarah dalam jirim R jika
dimampatkan? KBAT
______________________________________________________________________
[1 markah]
(d) Bulatkan bahan-bahan yang mempunyai susunan zarah seperti dalam
jirim P.

[2 markah]
(e) Namakan proses yang berikut:
(i)

Ais berubah menjadi air: ________________________

(ii)

Air berubah menjadi ais: ________________________


[2 markah]

6. Rajah menunjukkan tiga jenis bahan iaitu lilin, besi dan gabus.

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

(a) Apakah ketumpatan ?


_____________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Hitung ketumpatan bahan-bahan ini. Sila tunjukkan langkah pengiraan
bersama.
(i) Lilin

[2 markah]
(ii) Besi

[2 markah]
(iii) Gabus

[2 markah]
(d) Ketumpatan air adalah 1 g/cm3. Bahan manakah dalam (b) yang akan
(i) Terapung di atas air :
_________________________________________________
(ii) Tenggelam di dalam air :
_____________________________________________
[2 markah]

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

7. (a) Banyak kapal yang rosak telah tenggelam ke dasar laut. Bukan sesuatu yang

mudah untuk menaikkan semula kapal ini. Walau bagaimanapun para saintis
telah menemui cara untuk menaikkan kapal yang telah tenggelam
menggunakan prinsip sains. Seorang pelajar menyiasat bagaimana botol
kaca boleh timbul dan tenggelam dalam air.

Sediakan botol kaca yang diisi dengan air dan sambungkan dengan dua
tiub getah.
Letakkan botol kaca ke dalam besen yang berisi air.
Water

Rubber tube

Air

Tiub getah

Glass bottle
Botol kaca

Basin
Besen

Rubber stopper
Penyumbat getah

(i)
(ii)

Nyatakan prinsip sains yang diaplikasikan bagi mengkaji model di atas.


________________________________________________________________________
[1 markah]
Bagaimanakah anda boleh membuatkan botol kaca yang tenggelam
untuk timbul di permukaan air? Kaitkan cara tersebut dengan jawapan
anda di soalan (a)(i).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 markah]

(iii)

Nyatakan hubungan antara jumlah udara dalam botol kaca dan


ketumpatan botol kaca.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 markah]
(b) (i) Tandakan (/) pada petak yang disediakan bagi objek yang mengaplikasikan
konsep yang sama
untuk bergerak seperti belon udara panas.

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
[1 markah]

(ii)

Apakah yang berlaku apabila belon udara dipanaskan dengan


menggunakan nyalaan api? Berikan alasan bagi jawapan anda.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]

8. Rajah menunjukan suatu eksperimen untuk mengkaji cirri-ciri jirim. Belon


Y dicucuk dengan
jarum sehingga meletup.

(a) Lukiskan pemerhatian bagi eksperimen ini. Berikan satu sebab bagi
jawapan anda.

[3 markah]
Sebab :
__________________________________________________________________
[1 markah]
(b) (i) Lukiskan susunan zarah-zarah dalam batu, air dan oksigen dalam
ruang yang
disediakan di bawah.

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

[3 markah]
(ii)

Nyatakan keadaan jirim bagi batu, air dan oksigen.


Batu
: ________________
Air
: ________________
Oksigen: ________________
[3 markah]

9. Seorang pelajar menyiasat tentang kesan ketumpatan cecair R, S and T


ke atas berat objek X.
Sediakan tiga radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
Bikar diisi dengan tiga jenis cecair.
Pelajar merekod bacaan bagi berat ketara objek X.

Object X

Object X

Objek X

Object X

Objek X

Liquid R
Cecair R

Objek X

Liquid S
Cecair S

Liquid T
Cecair T

(a) Untuk mendapatkan keputusan yang baik, isi padu setiap cecair
mestilah sama. Berikan kuantiti lain yang dipastikan sama dalam
penyiasatan ini.
________________________________________________________________________
[1 markah]

10

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

(b)Carta palang di bawah menunjukkan hubungan antara berat ketara objek


X dan cecair.
Berat ketara
objek X

Jenis
cecair

11

SULIT
TAHUN SAINS TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

(i) Berdasarkan carta palang, cecair yang manakah paling tumpat?


Terangkan jawapan
anda.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[2 markah]
(ii) Jika cecair R dan cecair T dimasukkan ke dalam sebuah bikar,
adakah kedua-dua cecair ini akan bercampur? Mengapa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[3 markah]
(c) Puan Adila membeli sekotak susu untuk anaknya. Dia membaca label
pada kotak
tersebut.

Mass / Jisim : 155 g


Volume / Isi padu : 150 cm

(i) Hitung ketumpatan susu berdasarkan labelnya.

[2 markah]
(ii)

Puan Adila mahu membeli susu lembu yang tulen. Pada pendapat
anda, patutkah Puan Adila membeli susu di atas?( Ketumpatan susu
lembu tulen =1.03 g/cm3) KBAT
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[2 markah]
12

SULIT
TAHUN 2015 TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

10. Rajah menunjukkan tiga jenis bahan P, Q dan R.

(a) Pada rajah, label bahan P, Q dan R dengan menggunakan perkataan


unsur, campuran
dan sebatian.
(3 markah)
(b) Padankan contoh bagi bahan P, Q dan R.

(3 markah)
(c) Rajah di bawah menunjukkan kepelbagaian sumber di Bumi.

Maklumat berikut menerangkan P, Q, R dan S.


P ialah campuran gas
Q ialah lapisan paling atas kerak bumi
R boleh dijumpai dalam tanah
S terbentuk berjuta-juta tahun yang lalu daripada tinggalan haiwan dan
Apakah P, Q, R, dan S?
P: ________________
Q: ________________
R: ________________
S: ________________
[4 markah]
13

SULIT
TAHUN 2015 TINGKATAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

KERTAS SOALAN TAMAT

14

Anda mungkin juga menyukai