Anda di halaman 1dari 4

Rancangan pengajaran harian

Mata Pelajaran: Pendidikan Kesihatan

Tunjang : Kesihatan Diri Dan Keluarga

Tajuk : Kesihatan Diri

Tarikh : 30 Julai 2009

Masa : 8.00 pagi - 8.30 pagi

Tahap : Satu

Tahun : Satu Merah

Bilangan murid : 24 orang

Objektif : Pada akhir proses pembelajaran, murid dapat :

Kognitif : Mengenali dan menyatakan cara-cara penjagaan kesihatan.

Afektif : Murid dapat menerapkan nilai penjagaan kesihatan dan kebersihan

dalam diri mereka.

Pengetahuan sedia ada : Murid selalu menggosok gigi dan mandi untuk kebersihan diri.

Penerapan nilai : Menjaga kesihatan dan kebersihan diri.

KBKK : Murid merancang pengurusan kesihatan dan kebersihan diri seharian.

Penggabungjalinan : Tunjang 1 - Perasaan - Emosi.

Kesepaduan : Pendidikan Seni - Melukis poster.

Alatan : LCD, komputer riba, model berus gigi, model syampu, model sabun mandi,
kertas lukisan, pensel dan pensel warna.
Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti P&P Organisasi Catatan BSPP
Masa / nilai
Set induksi 1. Memberi 1. Guru memberi Komputer riba,
(5 minit) penerangan penerangan di LCD.
ringkas hadapan kelas
mengenai tajuk mengenai
Kesihatan Diri. tajuk
Kesihatan Diri.

2. Menunjukkan 2. Guru
tayangan video menunjukkan
mengenai tayangan
penjagaan video kepada
kebersihan murid-murid
gigi. mengenai
cara
penjagaan
kebersihan
gigi.

3. Guru meminta 3. Guru beri Aktiviti


murid sehelai kertas perbincangan
berbincang kepada setiap kumpulan.
dalam kumpulan dan
kumpulan senarai
mengenai cara- seberapa
cara penjagaan banyak cara
kesihatan. penjagaan
kesihatan.
Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti P&P Organisasi Catatan
Masa BSPP / nilai
Langkah 1 1. Demonstrasi 1. Memanggil 3 Model berus
penjagaan orang murid gigi, model
(10 minit)
kebersihan diri. untuk menjadi syampu dan
model cara model sabun
penjagaan mandi.
kebersihan diri.
Aktiviti main
peranan.

2. Lakonan budak 2. Memanggil Aktiviti main


sakit gigi, gatal- empat orang peranan.
gatal badan dan murid untuk
gatal kepala melakonkan
berjumpa doktor. watak doktor,
pesakit gigi,
pesakit gatal-
gatal badan
dan pesakit
gatal kepala.
Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti P&P Organisasi Catatan BSPP
Masa / nilai

Langkah 2 1. Melukis 1. Memberikan Kertas lukisan,


poster sehelai kertas pensel dan
(10 minit)
mengenai lukisan pensel warna.
penjagaan kepada setiap
Aktiviti
kebersihan orang pelajar
melukis.
diri. untuk melukis
poster
berkenaan
penjagaan
kebersihan
diri.

Penutup 1. Membuat 1. Guru


sesi refleksi mendengar
(5 minit)
bersama refleksi
murid-murid. daripada
murid-murid
mengenai
cara
penjagaan
kesihatan dan
kebersihan diri
dan memberi
komen.