Anda di halaman 1dari 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI MEMBACA
SARINGAN 2
TAHUN 1
2015

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

1.

Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.


a)

Menamakan huruf vokal.

1.

2.

3.

5.

b)

4.

Menamakan huruf konsonan.


1.

2.

5.

6.

4.

9.

d
7.

8.

3.

10.

Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

2.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1.

3.

2.

ku

ma

4.

be

5.

yo

si

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

3.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

2.

hobi

maju
4.

3.

kilo

nuri
5.

putera
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

4.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1.

pon
2.

ren
3.

bal
4.

sim

5.

tuk
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

5.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

umur
2.

rimba
3.

henti
4.

sukan
5.

pantas
6.

hormat
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

6.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


1.

sayang
2.

3.

goreng
4.

5.

cungkil

pusing

bongkok

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

7.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

cukai
2.

taucu
3.

nilai
4.

baloi
5.

kemarau
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

8.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


1.

baik
2.

raut
3.

tuan
4.

kias
5.

semua
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

9.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

nyata
2.

3.

klinik
4.

5.

ungu

sunyi

prosa

Catatan:
1. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

10

10.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


1.

melawat
2.

berkerut
3.

membeli
4.

bekalan
5.

terdengar
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

11

11.

Membaca ayat yang ditunjukkan oleh guru.

1.

Paku itu tajam.

2.

Ayah ada dusun durian.

3.

Kakak memakai baju kurung.

4.

Mereka minum sambil berbual


di gerai.

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

12

12. Baca dan faham petikan di bawah. Jawab soalan yang


dikemukakan oleh guru.

Jiran Nani bernama Encik


Gopal.
Dia seorang pegawai polis.
Dia bekerja di Balai Polis
Alor Gajah.
Dia pergi bekerja dengan
menaiki kereta.
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

13