Anda di halaman 1dari 34

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

SZZK2003 Penyelidikan Sains Sosial


Pusat Pembelajaran PJJ Kuching

Tajuk Kajian:

Tahap Kesedaran Terhadap Aspek Keselamatan Kebakaran


dan Keberkesanan Program Pameran Kebombaan

1.0 Pengenalan
Api semasa kecil menjadi kawan sudah besar menjadi lawan merupakan kata-kata
yang amat bertepatan dengan penggunaan api dalam kehidupan harian. Biarpun api
menjadi satu keperluan harian, ia akan menjadi merbahaya sekiranya tidak dikawal
secara betul. Oleh itu, Pencegahan kebakaran adalah langkah awal yang mesti
diambil bagi mengelakkan api kebakaran daripada berlaku dan juga langkah awal
bagi mengelakkan kebakaran yang baru bermula daripada merebak kepada
peringkat yang tidak boleh dikawal lagi.
1.1 Asas Kebakaran

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Kebakaran hanya akan terjadi sekiranya terdapat tiga unsur yang bergabung iaitu
bahan untuk membantu nyalaan seperti kayu, kertas dan minyak, udara untuk
membekalkan oksigen dan suhu atau haba yang tinggi untuk menghasilkan api atau
nyalaan.

Berdasarkan rajah diatas terdapat 3 elemen yang bergabung dan menyebabkan


suatu kebakaran boleh terjadi iaitu haba, bahan api dan oksigen. Sesuatu kebakaran
tidak berlaku sekiranya salah satu elemen tiada.
1.2 Cara api merebak
Terdapat beberapa kaedah yang membolehkan api merebak iaitu dengan kaedah
olakan haba, pengaliran, bahangan dan terus menerus.
a. Olakan haba
Apabila terjadinya kebakaran dalam sesebuah bangunan , asap dan gas-gas
yang panas akan mengalir naik ke atas. Asap dan gas panas ini biasanya
akan terperangkap di bahagian atas bangunan atatupun rumah yang terbakar.
Keadaan ini akan menyebabkan suhu di mana kawasan asap dan gas
terperangkap akan meningkat dengan mendadak. Suhu yang meningkat ini
akan menyebabkan bahan yang mudah terbakar dengan sendirinya apabila
sampai ke suhu pembakaran.

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

b. Pengaliran
Bahan-bahan seperti tembaga dan besi walaupun tidak terbakar, tetapi boleh
menghasilkan bahang dan suhu yang panas. Jadi apabila sesebuah
bangunan terbakar, besi dan tembaga merupakan agen pengaliran yang akan
mengalirkan bahang tersebut dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
Walaupun ianya tidak terbakar, tetapi suhu dan bahang yang dihasilkan akan
menyebabkan bahan-bahan di sekitarna terbakar dengan sendirinya.
c. Bahangan
Pembakaran terbuka yang besar boleh menyebabkan suhu di sekitar
kawasab terbakar turut meningkat. Keadaan ini juga boleh menyebabkan
bahan-bahan bakar yang berada berhampiran dengan kawasan terbakar
akan turut terbakar walaupun ianya tidak bersentuhan.
d. Terus menerus
Ini adalah cara yang paling mudah untuk api merebak. Bahan-bahan bakar
akan terbakar kerana api mudah merebak melaluinya sekiranya ia
bersentuhan antara satu sama lain.
1.3 Kelas-kelas api
Api boleh dikelaskan

kepada beberapa jenis berdasarkan punca bahan yang

menghasilkan kebakaran. Pengetahuan mengenai jenis api ini penting kerana ia


dapat menentukan jenis alat pemadam api yang hendak digunakan untuk
memadamkan kebakaran tersebut.
Kelas
A

Jenis kebakaran
kayu, kain, kertas, getah, plastic ( pepejal)
3

NAMA : LAVITA SUOK


B
C
D

NO MATRIK : 215888
Cecair boleh terbakar, minyak, gris tar, cat dan gas ( cecair )
Alat elektrik yang terpasang bekalan elektriknya (gas / wap )
Logam

1.4 Cara-cara memadam kebakaran


Terdapat beberapa istilah yang digunakan bagi memadam kebakaran iaitu:
a. Melaparkan
Ini dilakukan dengan:
i.

Memindahkan bahan api yang belum terbakar ke tempat lain

ii.

Memindahkan bahan api yang terbakar ke tempat lain

iii.

Memecahkan atau menghacurkan bahan apui yang terbakar supaya


mudah dipadamkan.

b. Melemaskan
Ini dilakukan dengan menghalang kemasukan udara dengan cara menutup
permukaan bahan api yang terbakar supaya tidak dapat membantu
kebakaran.
c. Menyejukkan
Sifat air yang murah dan sejuk dapat mempercepatkan perpindahan haba
dengan menurunkan haba dan menurunkan suhu kebakaran sehingga ke
tahap rendah. Apabila suhu menjadi rendah maka nyalaan akan terpadam.
d. Memutuskan rantai tindakbalas

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Memutuskan rantai kimia. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan alat


pemadam api permulaan seperti CO2, BCF dan serbuk kering
1.5 Punca-punca kebakaran
Kebakaran merupakan satu tragedy yang menyebabkan kemusnahan harta-benda
yang bernilai berjuta-juta ringgit dan mungkin membabitkan kehilangan nyawa. Oleh
itu adalah penting kita mengetahui punca-punca yang menyebabkan berlakunya
kebakaran. Punca-punca kebakaran yang selalunya terdapat di tempat kerja adalah
seperti; pembuangan puntung rokok atau mancis api, timbunan sampah sarap,
kertasatau bahan mudah terbakar, overloading kepada litar letrik plug atau soket,
bahan-bahan mudah terbakar terdedah kepada punca api serta halangan kepada
system pengudaraan (ventilation system) untuk jentera dan peralatan letrik
2.0 Permasalahan Kajian
Pendedahan awal, berhubung kesedaran keselamatan kebakaran di tempat
kediaman dan permis masing-masing membolehkan kita mengambil tindakan proaktif bagi melindungi nyawa dan harta benda daripada risiko kebakaran. Maka
pendidikan yang sewajarnya diberikan dalam membentuk satu masyarakat yang
mengamalkan Budaya Keselamatan Kebakaran. Impak kepada bahaya kebakaran
adalah berbeza-beza mengikut kumpulan maksud sesuatu bangunan. Bangunan
pada prinsipnya tidak akan terbakar dengan sendirinya sebaliknya berlaku dan
merebak disebabkan oleh kelalaian dan salahlaku serta salahguna penghuni
sesuatu bangunan tersebut. Firefighting is a loosing battle menyedari hakikat
ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebenarnya sudah mula menentang
kebakaran sebelum sesuatu bangunan didirikan lagi. fighting the fire before it
start. Ini dapat dilihat melalui syarat-syarat dan syor-syor kebombaan dalam proses
5

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

kelulusan Pelan Pembangunan, Pelan Bangunan dan Pelan M&E. Proses ini tidak
berhenti disini, kesinambungan aspek keselamatan bangunan disusuli dengan
berberapa siri pemeriksan Menghapus Bahaya Kebakaran (MBK) dan pemeriksaan
bagi pengeluaraan Fire Certificate (FC) bagi berberapa kategori permis ditetapkan
oleh Bahagian Keselamatan Kebakaran. Ini disusuli program-program kesedaran
keselamatan kebakaran diperingkat awal lagi, seperti Program Kelab 3K, Kadet
Bomba di sekolah rendah dan sekolah menengah, fire bridget di IPTA dan diikuti
oleh Pasukan Bomba Sukarela, Emergency Response Team (ERT). Ini jelas
menunjukkan bahawa keperluan kesedaran yang berterusan bagi pihak penghunipenghuni bangunan adalah sangat penting bagi menentukan prosedur keselamatan
dan good housekeeping yang baik, kekerapan pemeriksaan, penyelenggaraan dan
fire drill adalah perkara rutin yang perlu diadakan bagi keberkesanan pencegahan
dan pelepasan diri sekiranya berlaku kecelakaan.
Namun begitu, sejak kebelakangan ini kita sering membaca berita mengenai
mangsa kebakaran yang terperangkap dan rentung di dalam rumah atau bangunan
yang telah terbakar, di Negeri Sabah statistik menunjukkan dari Januari sehingga 08
september 2013 mencatatkan kematian seramai 11 orang melibatkan kebakaran
struktur. Banyak faktor yang menyebabkan kejadian seperti ini berlaku, sama ada
faktor kecuaian atau pun faktor sambil lewa dan tidak mengambil berat menangani
bahaya kebakaran. Kita tidak serius menangani faktor ini dan kita juga sangat
kurang menanamkan perasaan Fire Conscious, kita hanya akan tersedar dan mula
menunding jari menyalahkan antara satu sama lain apabila telah berlaku sesuatu
bencana yang tidak kita ingini lebih-lebih lagi sekiranya ianya melibatkan nyawa.
Semua pihak perlu sedar bahawa keselamatan kebakaran adalah menjadi
Tanggungjawab Bersama seluruh masyarakat. Masyarakat harus menghayati dan
6

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

mengamalkan budaya penyelenggaraan berhubung dengan keselamatan kebakaran


di premis-premis masing-masing. Kita perlu mengenal pasti kemungkinan kewujudan
risiko di persekitaran dan mengawalnya dari menjadi punca kebakaran. Orang ramai
seharusnya peka terhadap perkara seumpama ini dan sentiasa berhati-hati serta
berwaspada supaya bencana tidak menimpa diri dan keluarga sendiri.
Dalam menjalani kehidupan seharian, kita sentiasa terdedah kepada risiko
kebakaran. Hal ini berlaku kerana kita memerlukan api sebagai salah satu sumber
tenaga utarna. Punca api adalah pelbagai dan ianya boleh merebak sehingga boleh
membawa kesan yang buruk. Justeru, adalah sesuatu yang amat penting bagi kita
untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi mengelakkan atau setidaktidaknya mengurangkan pendedahan yang berterusan risiko terhadap kebakaran.

Maka, salah satunya bidang keselamatan kebakaran yang paling penting adalah
tahap kesedaran masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran memainkan
peranan penting dalam memastikan kejaaan pelaksanaan Program Pencegahan
Kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM). Pelbagai
program dan aktiviti telah dilaksanakan oleh JBPM di seluruh Negara untuk memberi
pendedahan dan pendidikan kepada masyarakat tentang aspek pencegahan dan
keselamatan kebakaran. Namun saban hari kita terbaca di dada akhbar tentang keskes kebakaran yang telah berlaku seperti kebakaran di rumah, tempat kerja dan
kebakaran yang melibatkan kenderaan.
Pada 17 Jun 2014 Kira-Kira 200 orang tinggal sehelai sepinggang selepas sembilan
rumah di Kampung Pampang Sabah musnah dalam kebakaran yang melibatkan
1

Audit Sistem Keselamatan Kebakaran Dl Bangunan Panggung Wayangkajian Kes: Cathay


Cineplex Buklt Jambul Dan Cathay Cineplex Prangin Mall, Pulau Pinang, 2011 Sr. Mohd
Dzulkarnaen Sudirman, Mism Sr. Mohd Azlan Zaidi, MismSr. Ahmad Zarll Muhd Jamal,
Mism

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

kerugian lebih ratusan ribu ringgit. Kejadian yang berlaku pada pukul 5.20 petang itu
bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa.( Berita Harian, 17 Jun
2014). Sementara dalam satu lagi kejadian, Seorang wanita lumpuh, warga
Indonesia maut dan seorang lagi mengalami kecederaan melecur dalam kebakaran
yang turut memusnahkan lima rumah teres dua tingkat di Kampung Rantau Panjang,
Jalan Kapar, Klang awal pagi pada 21 Disember 2014. (Utusan Malaysia, 21
Disember 2014).
Satu kemalangan yang melibatkan kenderaan telah berlaku pada 5 Jun 2011.
Seorang lelaki warga Bangladesh telah mati rentung apabila van yang dinaiki
bersama rakannya telah merempuh sebuah tembok dan terbakar di Jalan Genting
Klang, Kuala Lumpur. Beliau tersepit tidak

dapat diselamatkan oleh rakannya

walaupun pada awalnya terdapat sedikit percikan api dan asap dari bawah van
tersebut, (Kosmo, Jun 2011).
Bagi kebakaran yang melibatkan bangunan tempat kerja pula, pada 25 Mac 2013
Seorang penyelia maut manakala empat lagi pekerja cedera dalam kebakaran di
kilang memproses bahan kimia Peter Grevent Asia Sdn Bhd di Kawasan
Perindustrian Perai. Menurut Penolong Pengarah Bahagian Penyiasatan Kebakaran
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang Mohamadul Ehsan Mohd
Zain berkata mangsa Roslan Othman, 40, maut di tempat kejadian akibat 50 peratus
badannya terbakar dan lemas dalam kepulan asap. Sementara mangsa lain melecur
ialah dua lagi penyelia Baharin Arsad, 49, dan Jamaluludin Ismail, 39, pekerja
bahagian pengeluaran K.Ramis, 41, dan seorang pekerja kontrak warga Bangladesh
dikenali sebagai Mostak dan mereka dimasukkan ke wad Hospital Seberang Jaya di
sini.Ketika kejadian, mereka dikatakan sedang bekerja di bahagian pengeluaran
yang terletak di tingkat tiga bangunan kilang empat tingkat itu dan kebakaran
8

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

dipercayai bermula dari bahagian stor menyimpan bahan kimia bercampur logam di
tingkat berkenaan. Kebakaran tersebut menyebabkan lebih 80 peratus kilang
berkenaan terbakar dan punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam
siasatan. (Borneo Post, 26 Mac 2013)
Sebanyak 31,333 kebakaran dicatatkan di seluruh negara pada enam bulan pertama
tahun 2014. Menurut Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Jabatan Bomba
dan Penyelamat Malaysia, Dato' Amer Yusof, jumlah ini amat membimbangkan
kerana ia menunjukkan peningkatan sekali ganda berbanding tempoh yang sama
tahun lalu. Daripada jumlah ini katanya, Kedah mencatatkan jumlah tertinggi
kebakaran bangunan iaitu sebanyak 232 kes diikuti Selangor (226 kes) Perak (225
kes) dan Kuala Lumpur (223 kes). Johor pula mencatatkan kebakaran belukar paling
tinggi iaitu sebanyak 3329 kes diikuti Selangor (2775 kes) dan Perak (2415 kes).
Dalam tempoh yang sama JBPM turut melakukan 3242 kerja-kerja penyelamatan,
288 operasi khas dan 7821 khidmat khas.(Berita harian 2014)
Dalam Kajian oleh Surrey Fire Services, British Columbia,(2008) penghantaran dan
pembelajaran pencegahan kebakaran dan penggunaaan smoke alarm oleh
pegawai-pegawai bomba yang berkemahiran dari rumah ke rumah dilaksanakan
untuk mengurangkan kadar kebakaran rumah di City of Surrey. Dalam kajian
tersebut peratusan kebakaran dilihat menurun berbanding sebelum program
tersebut dilaksanakan.2

Journal Of Safety Research Journal Homepage: Www.Elsevier .Com/Locate/ J S Rreduced


Frequency And Severity Of Residential Fires Following Delivery Of Fire Prevention
Education By On-Duty Fire Fighters: Cluster Randomized Controlled Study Joseph Clare
A,B,, Len Garis A,C, Darryl Plecas C, Charles Jennings D

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Sementara dalam kajian yang dijalankan di New Jersey tersebut..menyatakan


bahawa sikap individu yang sambil lewa terhadap pencegahan kebakaran dan
kurangnya minat terhapap pembelajaran am ssperti pencegahan kebakaran kerana
mentality mereka berfikiran bahawa masalah tersebut bukan penting bagi mereka
kerana mereka ,beranggapan bahawa terdapat pihak yang akan bertanggungjawab
sekiranya sesuatu kebakaran terjadi. Disini memperlihatkan sikap mereka yang
mementingkan diri sendiri dan tiada kerjasama diantara masyarakat.3
Sementara pada tahun 1974 di Sao Paulo, Brazil seramai 189 orang terbunuh dan
320 cedera dalam kebakaran rumah, manakala di Rio de Jeneiro, Brazil pada
tahun1986 satu lagi kebakaran bangunan meragut 21 nyawa dan 50 cedera. Hasil
siasatan terhadap kebakaran tersebut menunjukkan bahawa berlaku disebabkan
kurangnya kesedaran tentang kepentingan pencegahan kebakaran dan kurang
pemahaman para pekerja mengenai prosedur yang betul dalam menangani masalah
kebakaran tersebut.4
Terdapat juga factor yang menyumbang berlakunya kebakaran yang berpunca
bukan sahaja dari sikap manusia itu sendiri, seperti factor binaan yang tidak bermutu
akan membenarkan api dan juga asap merebak ke bangunan lain, pintu yang rosak
dan lubang-lubang pada dinding selain itu bahan binaan yang mudah terbakar juga
diperkenalkan dalam industry bangunan pada masa sekarang, fenomena ini
menyebabkan peningkatan bahaya kebakaran dalam bangunan. (Jurnal Alam Bina,
1999)5
3

Journal Entry 6, February 2011: Fire Prevention, Public Education, and Firefighter Safety

Fire SafetyJournal44(2009)749755 ; An
analysisofthefiresafetycodesinBrazil:Istheperformance-based approachthebestpractice?
RodrigoMachadoTavares
5

Bahaya Kebakaran dan tindakan pencegahan kebakaran pada bangunan Tinggi, Jurnal
Alam Bina 1999

10

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Semua contoh-contoh kebakaran yang telah dipaparkan tadi pastinya dapat


dijadikan iktibar oleh masyarakat kearah meningkatnya tahap keselamatan
kebakaran bagi mengurang dan menghindarkan kemalangan jiwa mahupun harta
benda dalam kebakaran. Rancangan pra-kebakaran yang baik seperti penyediaan
alat pemadam api mudah alih di kediaman, tempat kerja serta kenderaan dan
penyediaan laluan keselamatan di bangunan adalah penting sebagai langkah
permulaan untuk mengelakkan kebakaran yang lebih besar sehingga melibatkan
kehilangan nyawa.
3.0 Persoalan Kajian:
Secara khususnya, kajian ini cuba menjawab persoalan-persoalan berikut:
1. Adakah wujud perbezaan yang signifikan antara purata tahap kesedaran
masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran mengikut jantina?
2. Adakah wujud perbezaan yang signifikan antara purata tahap kesedaran
masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran mengikut kumpulan
umur?
3. Adakah wujud hubungan antara tahap kesedaran masyarakat mengenai
aspek keselamatan kebakaran dengan tahap pendidikan?
3.1 Kawasan Kajian:
Kawasan Kajian bagi kajian ini di sebuah pusat membeli belah di Kota
Samarahan iaitu di Summer Mall Kota Samarahan
3.2 Objektif Kajian:
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mencari perhubungan di antara beberapa
pembolehubah bebas dengan pembolehubah bersandar iaitu tahap kesedaran
masyarakat dalam aspek keselamatan kebakaran. Ia meliputi dua jenis objektif
iaitu objektif umum dan objektif khusus.

11

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

3.2.1 Objektif Umum:


Objektif Umum kajian ini adalah untuk menghuraikan tentang tahap
kesedaran

masyarakat

terhadap

aspek

keselamatan

kebakaran

dan

keberkesanan aktiviti pameran kebombaan.


3.2.2 Objektif Khusus:
1. Untuk

mengenalpasti

tahap

kesedaran

masyarakat

mengenai

aspek

keselamatan kebakaran
2. Mengenalpasti perbezaan tahap kesedaran masyarakat mengenai aspek
keselamatan kebakaran mengikut jantina dan kumpulan umur.
3. Mengenalpasti hubungan antara tahap kesedaran masyarakat mengenai
aspek keselamatan kebakaran dengan tahap pendidikan.
3.4 Pembolehubah
Kajian yang dijalankan ini diselaraskan dengan kerangka konseptual yang
mengandungi beberapa pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar.
Pembolehubah bersandar ialah tahap kesedaran keselamatan kebakaran,
manakala pembolehubah bebas mengandungi factor demografi seperti jantina,
kumpulan umur dan tahap pendidikan. Berdasarkan kerangka konsep dalam
Rajah di bawah , kajian ini dibuat untuk mengenalpasti samaada pembolehubah
bebas

mempunyai

hubungan

dan

perbezaan

yang

signigfikan

dengan

pembolehubah bersandar iaitu tahap kesedaran keselamatan kebakaran.


Kerangka konsep dapat diperjelaskan melalui Rajah dibawah:
Pembolehubah Bebas

Pembolehubah bersandar

12

NAMA : LAVITA SUOK


i)

Jantina

ii)

Kumpulan

iii)

Tahap
pendidikan

NO MATRIK : 215888

Tahap kesedaran
keselamatan
keselamatan

3.5 Hipotesis
Kajian ini cuba mengenalpasti sama ada tahap kesedaran masyarakat terhadap
aspek keselamatan kebakaran mempunyai hubungan yang positif dan terdapat
perbezaan yang signifikan dengan factor-faktor jantina, kumpulan umur dan tahap
pendidikan. Hipotesis kepada kajian yang akan dijalankan ini adalah berdasarkan
kepada hipotesis nul (Ho).
Hipotesis 1

: Wujud perbezaan yang signifikan antara purata tahap kesedaran

masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran mengikut jantina.


Ho1

: Tidak wujud perbezaan yang signifikan antara purata tahap


kesedaran masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran
dengan jantina.

Ha1

: Wujud perbezaan yang signifikan antara purata tahap kesedaran


masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran dengan jantina.

Hipotesis 2

: Wujud perbezaan yang signifikan antara purata tahap kesedaran


masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran kebakaran
mengikut kumpulan umur.

Ho2

: Tidak wujud perbezaan yang signifikan antara

purata tahap

kesedaran masyarakat mengenai aspek keselamatan kebakaran


mengikut kumpulan umur.
13

NAMA : LAVITA SUOK


Ha2

NO MATRIK : 215888

: Wujud perbezaan yang signifikan antara purata tahap kesedaran


masyarakat

mengenai

aspek keselamatan kebakaran mengikut

kumpulan umur.
Hipotesis 3

: Wujud hubungan antara tahap kesedaran masyarakat mengenai


aspek keselamatan kebakaran dengan tahap pendidikan.

Ho3

: Tidak wujud hubungan antara tahap kesedaran masyarakat mengenai


aspek keselamatan kebakaran dengan tahap pendidikan.

Ha3

: Wujud hubungan antara tahap kesedaran masyarakat mengenai


aspek keselamatan kebakaran mengikut tahap pendidikan.

3.6 Populasi dan Persampelan


3.6.1 Populasi Kajian
Kajian ini akan dijalankan ke atas orang awam yang berkunjung ke pameran
Kempen pencegahan kebakaran yang terdiri dari pelbagai peringkat umur
yang dicadangkan diadakan di Summer Mall Kota Samarahan. Pemilihan
responden adalah dari kalangan yang boleh membaca agar dapat memberi
jawapan bermakna dan boleh dipercayai.
3.6.2 Sampel Kajian:
Terdapat dua kriteria bagi menentukan sesuatu sampel yang baik iaitu perwakilan
dan kecukupan (Ary, 1985). Perwakilan bermakna sampel yang dipilih mestilah
mewakili populasi kajian. Bagi mendapatkan jumlah bilangan sampel minimum yang
digunakan dalam kajian ini, penyelidik merujuk kepada Jadual Penentuan Saiz
14

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Sampel yang dikemukakan oleh Krejcie dan Morgan (dalam Isaac & Michael, 1984)
yang mempunyai 95% aras keyakinan. Berdasarkan rumus tersebut sampel kajian
ditentukan.
Berdasarkan jadual Penentuan Saiz Sampel yang dikemukakan oleh Krejcie dan
Morgan maka jumlah sempel yang sesuai ialah 802 orang responden. Dalam kajian
ini sebanyak 1000 set soal selidik akan disediakan dan diedarkan untuk pengujung
yang akan ke datang ke Pameran tersebut. Pemilihan responden adalah di kalangan
pelbagai umur serta boleh membaca supaya dapat memberi jawapan yang
bermakna dan boleh dipercayai.pemilihan responden dipilih secara rawak mudah.
4.0 Metodologi Kajian
Metodologi ialah gabungan antara dua perkataan Yunani iaitu methodos yang
bermaksud cara atau kaedah dan logos bererti ilmu. Hasil gabungan daripada dua
perkataan ini membawa pengertian bahawa metodologi ialah cara atau kaedah bagi
memahami sesuatu perkara yang berkaitan dengan ilmu yang hendak dikaji.
Kenneth D. Bailey mendefinisikan metodologi ialah falsafah proses penyelidikan dan
kriteria yang digunakan oleh penyelidik untuk mentafsirkan data dan membuat
kesimpulan.6 Manakala Imam Barnadib pula menjelaskan metodologi sebagai ilmu
tentang menjalankan penelitian.7 Dengan kata lain, metodologi ialah ilmu tentang
cara atau kaedah yang digunakan untuk melakukan sesuatu kajian atau
penyelidikan.

Bailey Kenneth (1982), Kaedah Penyelidikan Sosial, (terj.) Hashim Awang, Kuala Lumpur:
Dewan
Bahasa dan Pustaka, h. 47.
7

Imam Barnadib (1982), Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, Yogyakarta : Yayasan FIKIKIP, h. 51.

15

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Penyelidikan pula menurut Tuckman dan Sidekn Mohd. Noah, menjelaskan ia


sebagai satu usaha yang sistematik untuk mendapat jawapan kepada sesuatu
masalah.8 Penyelidikan juga bermaksud sesuatu yang dijalankan sama ada untuk
mengetahui apa yang sedang berlaku, telah dan akan berlaku bagi menambah
pengetahuan.9 Oleh itu penyelidikan ialah tatacara yang digunakan secara
sistematik untuk mengetahui sesuatu masalah yang dikaji untuk menambah ilmu
pengetahuan.
Kesimpulannya, metodologi penyelidikan ialah kaedah yang sistematik dalam proses
mengumpul data atau maklumat untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dikaji
sebagai menambah ilmu pengetahuan dalam bidang penyelidikan. Secara umumnya
dalam menghasilkan kajian ini, pengkaji menggunakan Metode Pengumpulan Data
dan Metode Analisis Data dan Metode Persampelan.
4.1 Metod/ Kaedah Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data ialah kaedah mengumpul maklumat secara terperinci
yang diketahui atau telah dikumpulkan mengenai sesuatu dan seterusnya dijadikan
asas untuk membuat kajian secara analisis atau kesimpulan. Terdapat dua bentuk
kaedah penyelidikan dalam kajian ini iaitu penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.
Penyelidikan kualitatif adalah penggunaan fakta, maklumat, pernyataan, ulasan,
tanggapan, maksud, konsep, ciri-ciri, simbol, persepsi, metafora, perasaan dan
seumpamanya. Melalui kaedah kualitatif ini, penyelidik dapat mengkaji secara

Sidek Mohd. Noah (2000), Reka Bentuk Penyelidikan, Falsafah, Teori dan Praktis,
Serdang : UPM, h.2
9

Mohd Shafie Abu Bakar (1991), Metodologi Penyelidikan Untuk Ekonomi dan Bidangbidang
Berkaitan, edisi kedua, Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 12.

16

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

mendalam fenomena yang berlaku dalampengkajian tersebut secara realitinya. 10


Sumber data yang diperolehi dalam penyelidikan kualitatif ini adalah dalam bentuk
buku, majalah, disertasi, jurnal, kertas kerja, buku, seminar, buku harian rasmi,
pamplet, wawancara dan observasi.
Penyelidikan kuantitatif pula adalah data yang diperolehi dalam bentuk angka atau
bilangan dan dikumpulkan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu.
Penganalisisan data kuantitatif selalunya dilakukan dengan menggunakan kaedah
statistik. Data-data yang diperolehi dikemukakan dalam
bentuk carta dan jadual. Sumber data yang diperolehi dalam penyelidikan kuantitatif
adalah terdiri daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada respondenresponden yang telah dipilih. Dalam usaha mengumpul data yang diperlukan,
pengkaji menggabungkan beberapa metode dengan melakukan dua bentuk
penyelidikan utama iaitu Kajian Perpustakaan (Library Research) dan Kajian
Lapangan (Field Research)
a) Kajian Perpustakaan (Library Research)
Penyelidikan perpustakaan merupakan satu teknik yang digunakan oleh seseorang
penyelidik bagi mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas dokumen dan
rekod.11 Ia hampir sama dengan metode dokumentasi. Ia merujuk kepada proses
pengumpulan data dengan melakukan kajian dan pembacaan terhadap dokumendokumen yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. 12 Dengan
10

Idris Awang (2001), Kaedah Penyelidikan : Suatu Sorotan, Kuala Lumpur : Akademi
Pengajian
Islam Universiti Malaya, hh. 6-7.
11

Mohd Shafie Abu Bakar (1991), op.cit., h. 41.

12

Charles Issawi (1962), Filsafat Islam Tentang Sejarah, (terj.) Ali Mukti, Jakarta : Tinta
Mas, h. 36.

17

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

ini metode dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan melakukan studi
terhadap dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan masalah yang di teliti.
Dalam kajian ini, pengkaji mengumpul data-data dengan merujuk kepada dokumendokumen yang diperolehi. Setelah itu dibaca, diteliti, dianalisis seterusnya
dirumuskan dan membuat kesimpulan kepada persoalan yang berkaitan dengan
masalah yang dikaji.
Penggunaan metode ini memberi fungsi yang penting bagi menyiapkan kajian ini.
Pengkaji akan mengunjungi beberapa buah perpustakaan untuk mengumpul bahanbahan yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Bahan-bahan
yang diperolehi pengkaji adalah seperti buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, kertaskertas seminar, akhbar dan lain-lain.
b) Kajian Lapangan (Field Research)
Dalam penyelidikan ini, kajian lapangan banyak digunakan bagi melengkapi data
perpustakaan selain membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumatmaklumat
yang baru. Ini adalah kerana tidak semua maklumat boleh didapati di perpustakaan.
Dalam konteks ini, apa yang dihadapi adalah area penghayatandan pengamalan
yang

dipanggil

pendekatan

empirikal. 13

Sehubungan

dengan

itu,

pengkaji

mengunjungi tempat kajian untuk membuat pengamatan secara langsung dengan


lebih jelas mengenai objek penelitian. Ia bertujuan membuat penyelidikan secara
langsung dengan mendatangi responden atau objek yang menjadi sasaran untuk
dikaji serta dibuat perumusan dan kesimpulan yang diperlukan. Bagi menjalankan
kajian ini,
13

H. Syahrin Harahap (2001), Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin,


Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, h. 7.

18

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

pengkaji bercadang memulakan proses kajian lapangan dengan beberapa prosedur,


diantaranya:
a) Memohon kebenaran secara lisan dari Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat
Malaysia Negeri Sarawak untuk menjalankan kajian ini.
b) Mendapatkan maklumat berkenaan kempen mencegah kebakaran dari Unit
Korporat JBPM Negeri Sarawak dan Bahagian Keselamatan kebakaran.
c) Memohon kebenaran daripada Summer Mall Kota Samarahan untuk mengadakan
kempen dan pameran tersebut.
d)

Pengkaji

juga

memohon

kebenaran

dan

bantuan

pegawai-pegawai

untukmengedar borang soal selidik. Setelah semua permohonan kebenaran


diperolehi, pengkaji akan melantik seorang pegawai bomba sebagai pembantu untuk
mengedarkan borang soal selidik kepada sampel serta memberi penerangan ringkas
mengenai tujuan soal selidik dijalankan. Pengkaji juga memilih masa yang sesuai
iaitu sekitar pertengahan tahun 2015 iaitu bersamaan dengan Hari Bomba yang
diadakan pada bulan Mei setiap tahun.
Selepas itu responden diminta mengembalikan soal selidik kepada pihak bomba
yang telah dilantik oleh pengkaji dan diserahkan kepada pengkaji untuk proses
analisis. Justeru metode-metode yang digunakan dalam kajian lapangan ini adalah
seperti berikut:

i. Metode Temubual (Interview)

19

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Metode temubual atau wawancara ialah cara yang digunakan untuk mendapatkan
keterangan atau pendirian secara lisan daripada responden dengan bercakap-cakap
berhadapan muka (face to face) dengan orang itu.22 14 Kaedah temubual juga
merupakan satu kaedah pengumpulan maklumat yang melibatkan interaksi sosial
antara individu,15 dan ia adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui
bagaimana sesuatu situasi dilihat dari perspektif orang lain. Dalam usaha untuk
mendapatkan data serta maklumat, pengkaji akan menggunakan metode ini dengan
memilih beberapa orang responden yang dirasakan mempunyai kelayakan yang
secukupnya.
Selain itu juga, temubual tidak berstruktur dengan pegawai-pegawai bomba yang
bertugas di balai-balai, pegawai-pegawai kanan seperti penolong kanan penguasa
bomba dan penguasa bomba yang bertugas di bahagian Latihan Negeri dan juga di
bahagian keselamatan kebakaran serta unit korporat, dilakukan untuk mendapat
maklumat tambahan. Kaedah temubual juga dapat memberi maklumat berkenaan
perasaan,

kehendak

dan

sebagainya

untuk

mencapai

sesuatu

objektif

penyelidikan.2516 Temubual tidak berstruktur dijalankan adalah untuk mendapat


maklum balas yang di luar jangkaan pengkaji. Temubual tidak berstruktur sesuai
digunakan sekiranya soalan yang dikemukakan menghendaki jawapan yang

14

Koentjaraningrat (1991), Metode-metode Penelitian Masyarakat, cetakan kedua, Jakarta


: Pustaka
Utama Gramedia, h. 129.
15

Unit Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2003),


Manual
Kursus Kajian Tindakan, Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia, h. 29.
16

Mohd Majid Konting (1998), op.cit., h. 202.

20

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

memerlukan pemikiran kritis bila mana pengkaji tidak dapat menjangka dengan tepat
semua kemungkinan jawapan yang diberi oleh subjek. 17
Bagi melengkapkan penyelidikan ini beberapa orang responden yang terpilih akan
ditemubual untuk membantu melengkapkan penyelidikan ini.
ii. Metode Pengamatan (Observation)
Metode pengamatan ialah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
secara langsung terhadap sesuatu penelitian atau objek yang dikaji. 18 Cara
pemerhatian amat berkesan sekali untuk melihat perkembangan dan perubahan
yang berlaku ke atas perkara yang diperhatikan.28 19 Dalam kajian ini, pengkaji akan
menggunakan metode pengamatan (observasi) sama ada secara langsung atau
tidak langsung bertujuan untuk mendapat gambaran umum yang berkaitan dengan
nilai, sikap dan budaya orang awam terhadap kesedaran mengenai keselamatan
kebakaran. Pengkaji juga menggunakan pengamatan untuk menganalisis data
sebelum membuat kesimpulan. Observasi yang akan dijalankan dalam kajian ini
adalah berdasarkan pengalaman pengkaji kerana pengkaji sendiri adalah salah
seorang pegawai bomba yang berkhidmat dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat
Negeri Sarawak. Pengalaman daripada pengamatan ini tidak hanya terhad kepada
pengkaji sahaja bahkan meliputi apa sahaja observasi yang telah dijalankan oleh
orang lain di samping merujuk kepada mereka yang lebih berpengalaman. Pengkaji
berpandangan metode observasi memainkan peranan yang penting dalam
pengumpulan data dan maklumat bagi menyelesaikan kajian ini.
17

Deobold B. Van Dalen (1993), op.cit., h. 25

18

Abdul Halim bin Haji Mat Diah (1987), Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi, Kuala

Lumpur: Fakulti Usuluddin Universiti Malaya, h. 129.


19

Samarudin Rejab & Nazri Abdullah (1982), op.cit., h. 33.

21

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

iii. Metode Soal selidik (Questionaire)


Metode soal selidik digunakan untuk mendapat maklumat daripada responden
yang ramai.20 Soal selidik merupakan suatu senarai yang terdapat rangkaian
pertanyaan mengenai sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang. Oleh yang demikian
soal selidik bermaksud suatu daftar atau senarai pertanyaan untuk memperolehi
data yang merupakan jawapan-jawapan daripada para responden. 21 Menurut Mohd
Majid Konting, soal selidik merupakan alat ukur yang digunakan di dalam
penyelidikan pendidikan. Ia bertujuan untuk mendapat maklumat berkenaan faktafakta kepercayaan, perasaan, kehendak dan sebagainya. Penggunaan soal selidik
adalah lebih praktikal dan berkesan jika saiz sampel adalah besar. 22 Ia berbentuk
satu senarai soalan-soalan yang bertulis. Soalan-soalan ini disediakan oleh pengkaji
yang difikirkan merangkumi subjeknya dengan menyenaraikan soalan-soalan yang
terang dan senang difahami.23 Metode soal selidik akan diaplikasi dalam kajian ini
untuk mendapatkan maklumat terperinci dan signifikan berhubung dengan aspek
Tahap Kesedaran Terhadap Aspek Keselamatan Kebakaran

dan Keberkesanan

Program Pameran Kebombaan terhadap orang awam. Sehubungan dengan itu,


pengkaji akan mengedarkan borang-borang soal selidik kepada responden dalam
20

Unit Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2003),


op.cit., h. 29.
21

Selo Soemardjan (1985), Penyusunan dan Penggunaan Kuessioner, dalam


Koentjaraningrat
(ed.), Metod-metod Penelitian Masyarakat, cetakan ketujuh, Jakarta : PT Gramedia, h. 173
22

Mohd Majid Konting (1998), Kaedah Penyelidikan, cetakan ketiga, Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa
dan Pustaka, h. 202.
23

Samarudin Rejab & Nazri Abdullah (1982), Panduan Menulis Tesis, Kuala Lumpur :
Dewan
Bahasa dan Pustaka, h. 30.

22

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

orang awam yang akan berkunjung ke pameran/ kempen yang akan diadakan kelak
untuk mendapat maklum balas bagi menentukan latar belakang sampel, persoalan
berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan kebakaran serta keberkesanan
program pameran kebombaan.
Soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian A dan B
Bahagian A menjelaskan tentang latar belakang responden. Jenis soalan yang
dikemukakan adalah berbentuk demografi iaitu mendapatkan maklumat asas
tentang responden yang kemudiannya digeneralisasikan kepada populasi
kajian.24 Di antaranya:
i) Jantina
ii) Umur
iii) Kewarganegaraan
iv) Kelulusan Akademik
v) Pekerjaan.
Bahagian B mengandungi sepuluh (10) item yang berhubung dengan aspek
Kesedaran keselamatan kebakaran dan keberkesanan program kempen mencegah
kebakaran.
Di antaranya:
i.

Tahap kesedaran dan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran


dikediaman atau tempat kerja

24

Unit Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2003),


op.cit., h. 30.

23

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

ii.

Risiko kebakaran di kediaman

iii.

Persediaan menghadapi kecemasan kebakaran

iv.

Penyediaan peralatan alat pemadam api

v.

Kesediaan Memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada ahli keluarga

vi.

Kepentingan nasihat dan tunjuk anjar dari pihak bomba berkenaan


keselamatan kebakaran

vii.

Pengetahuan diperoleh setelah melawat gerai pameran bomba

viii.

Bahan dan peralatan yang dipamerkan menarik untuk meningkatkan


pengetahuan mengenai keselamatan kabakaran.

ix.

Bahan dan peralatan yang dipamerkan berfaedah dan meningkatkan


kesedaran keselamatan kebakaran

x.

Pandangan perkhidmatan yang diberikan JBPM kepada masyarakat.

Metode soal selidik merupakan tunjang dalam penyelidikan ini kerana hasil
daripada maklumat yang diperolehi akan dianalisis secara statistic.

24

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Contoh Borang Soal Selidik Adalah seperti berikut:


BORANG SOAL SELIDIK
BAHAGIAN A:
Sila tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkaitan
1. Jantina
:
( ) Lelaki
( ) Perempuan
2. Umur
:
( ) Bawah 18 tahun
( ) 19 hingga 25 tahun
( ) 26 hingga 40 tahun ( ) 41 tahun ke atas
3. Kewarganegaraan: ( ) Warganegaraan
( ) Bukan Warganegara
4. Kelulusan Akademik: ( ) Diploma ke atas
( ) Sijil Persekolahan
( ) Lain-lain (nyatakan)_______________________
5.Pekerjaan
( ) Kakitangan Kerajaan( ) Kakitangan Swasta
( ) Bekerja Sendiri
( ) Pelajar
( ) Lain-lain (nyatakan)
BAHAGIAN B:
Sila tandakan pendapat anda pada skala 1-5 dalam setiap aspek di bawah dengan tanda (/) di petak
berkaitan.
Sangat
Tidak
Tidak
setuju
Sangat
tidak
setuju
pasti
setuju
setuju
1.
Tahap kesedaran dan pengetahuan saya mengenai
bahaya kebakaran dikediaman atau tempat kerja saya
adalah tinggi.
2.
Risiko kabakaran di kediaman saya adalah rendah
kerana saya sentiasa mengamalkan langkah-langkah
keselamatan.
3.
Saya sedia menghadapi kecemasan kebakaran
kerana saya telah menyediakan Rancangan Pra-kebakaran
4.
Saya sanggup menyediakan alat pemadam api
dan alat pengesan asap dikediaman saya demi
keselamatan kebakaran walaupun melibatkan kos
kewangan saya.
5.
Saya bersedia memberi tunjuk ajar dan nasihat
kepada ahli keluarga untuk menghadapi kecemasan
kebakaran.
6.
Saya berpendapat nasihat dan tunjuk ajar dari
pegawai bomba dalam menyediakan diri dan keluarga
menghadapi kecemasan kebakaran adalah penting dan
bersedia berjumpa mereka
7.
Saya mendapat banyak pengetahuan mengenai
keselamatan keselamatan kebakaran semasa melawat
gerai pameran JBPM
8.
Bahan dan peralatan yang dipamerkan adalah
menarik untuk meningkatkan pengetahuan saya mengenai
keselamatan kebakaran
9.
Penerangan yang diberikan oleh pegawai bomba
semasa pameran sangat berfaedah untuk meningkatkan
kesedaran dan kefahaman mengenai keselamatan
kebakaran.
10.
Keseluruhannya saya berpendapat perkhidmatan
yang diberikan JBPM kepada masyarakat adalah baik

4.2 Metod/ Kaedah Analisis data:


Kaedah pengumpulan data
25

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Data penyelidikan ini akan menggunakan satu set soal selidik untuk dijawab oleh
pengujung pameran. Penyelidik sendiri yang akan mentadbir soal selidik di gerai
pameran. Satu penerangan ringkas akan diberikan kepada responden untuk
menjawab dan meyakinkan mereka tentang kerahsiaan jawapan mereka. Setiap
responden hanya mengambil masa lebih kurang 5 minit untuk menjawab.
Kaedah alpha Cronbach dalam Statistical Packages for Sosial Sciences (SPSS)
17.00 digunakan untuk mengukur kebolehpercayaan item. Alpha Cronbach adalah
reliability coefficient yang menunjukkan hubungan setiap item dalam set soalan.
Sekiranya nilai Alpha hampir kepada 1,maka makin tinggi kebolehpercayaan item.
Jika nilai kurang dari 0.6 adalah lemah. Sekiranya nilai Alpha adalah 0.7, ia boleh
diterima dan jika nilainya adalah 0.8, ia adalah sangat baik (Sekaran, 1992
Data dan maklumat yang diperolehi daripada soal selidik akan diproses secara
prosedur statistic deskriptif dan inferensi. Skor mentah yang diperolehi akan
dimasukkan dalam perisian SPSS Version 17.0. Statistik deskriptif digunakan bagi
menerangkan ciri-ciri demografi. Ia digunakan untuk memperolehi data yang
dianggap sebagai ringkasan kepada keseluruhan

set data. Kaedah ini dapat

memberi gambaran tentang komposisi dan ciri-ciri responden dari segi jumlah skor,
peratus, kekerapan, (mod) dan purata (min). manakala statistic inferensi digunakan
bagii tujuan hipotesis nul (Ho). Seandainya ujian yang dijalankan mendapati bukti
yang mencukupi untuk menolak hipotesis nul, maka hipotesis alternatif (Ha) akan
diterima atau kajian adalah signifikan. Statistic inferensi yang digunakan ialah ujian
independent-t, ANOVA, dan chi-square digunakan untuk mengkaji perbandingan
tahap kesedaran keselamatan kebakaran dengan kumpulan umur responden.

26

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Metode SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 25diaplikasi dalam
menganalisis borang soal-selidik yang telah dikembalikan. Setelah data diperolehi
dan diproses dengan menggunakan Kaedah SPSS untuk menunjukkan perolehan
data. Kaedah ini adalah satu program komputer yang disusun khas untuk
menganalisis data daripada metode soal-selidik. Dengan kaedah SPSS ini
seseorang penyelidik boleh membuat perkiraan mengenai purata (min), sisihan
piawai, varians dan lain-lain bagi sesuatu pembolehubah. 26
Apabila data melalui metode soal-selidik telah dikumpulkan dan dikey-in dalam
borang yang disediakan dalam program SPSS, ia akan dianalisis dan dikemukakan
dalam bentuk statistik deskriptif. Menurut Alias Baba, statistic deskriptif digunakan
untuk memperihalkan keadaan data yang terdapat pada sampel kajian. Ianya ialah
proses mengumpul data, membuat rumusan dan menyampaikan rumusan dan
bentuk yang senang difahami oleh kumpulan sasaran. 27 Selain itu, statistik deskriptif
bertujuan memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta dan ciri-ciri sesuatu
populasi atau bidang yang diminati secara fakta dan tepat. 28 Oleh itu statistik
deskriptif adalah memperihal keadaan data yang terdapat pada sampel bermula dari
proses pengumpulan sehingga kepada rumusan dengan cara sistematik dan tepat.

25

Zulkarnain Zakaria & Hishamuddin Md. Som (2001), Analisis Data Menggunakan SPSS
Windows,
Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
26

Ahmad Mahdzan Ayob (1983), Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Suatu Pengenalan,


Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 106.
27

Alias Baba (1997), Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan dan Sains Sosial, cetakan
kedua, Bangi :
Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 22
28

Sidek Mohd Noah (2000), op.cit.

27

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Segala data yang diperolehi daripada temubual tidak berstruktur juga dianalisis
secara kualitatif bagi menyokong dan dapat menguatkan lagi kajian ini.

5.0 Garis Kasar Laporan Kajian


Secara umumnya penulisan bersistematik adalah penting untuk menghasilkan
sebuah disertasi yang baik. Pengkaji akan membahagikan kajian ini kepada
perbincangan berikut:
Abstract
Abstrak
Dedikasi
Penghargaan
Daftar Isi
Senarai Jadual
Senarai Lampiran
Senarai Kependekan
Panduan Transliterasi
BAB PERTAMA - BAHAGIAN PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN
1.2 RUMUSAN MASALAH KAJIAN

28

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

1.3 PENGERTIAN TAJUK


1.4 OBJEKTIF KAJIA N
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN
1.6 SKOP KAJIAN
1.7 KAJIANKAJIAN LEPAS
1.8 METODOLOGI KAJIAN
1.8.1 Metode Pengumpulan Data
1.8.2 Metode Analisis Data
1.8.3 Metode Persampelan
1.9 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB KEDUA PERBINCANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN
2.1 PENGENALAN
2.2 KONSEP KEBAKARAN
2.2.1 Pengertian Bahasa
2.2.2 Pengertian Istilah
2.3 CIRI-CIRI KEBAKARAN
2.4

HUBUNGKAIT

TAHAP

KESEDARAN

ORANG

AWAM

BERKAITAN

KESELAMATAN KEBAKARAN
2.5 KEMPEN DAN PAMERAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
29

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

2.6 KESIMPULAN
BAB KETIGA KESAN SERTA IMPAK KEMPEN KESELAMATAN KEBAKARAN
3.1 PENGENALAN
3.2 FAKTOR MENYUMBANG UNTUK MENGADAKAN KEMPEN
3.3 KESAN KEPADA ORANG AWAM DAN MASYARAKAT
4.0 DAPATAN KAJIAN
4.1 SARANAN
4.2 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN
5.0 KESIMPULAN
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN
6.0 Perancangan Gerak Kerja
Kajian yang dirancangkan mengambil masa lebih kurang 5 bulan iaitu pada
keseluruhan kajian dari awal perancangan hinggalah ke penulisan laporan.
Pada fasa pertama dalam tempoh sebulan proses perbincangan dengan penyelia,
Membuat sorotan literature & menambah baiki proposal, Membuat persediaan
pembentangan proposal dan Membentang proposal Menyiapkan bab 1, Mengenal
pasti responden & informan kajian yang terlibat Menyerahkan bab 1 kepada penyelia
Kemudian pada fasa kedua dalam tempoh sebulan Merangka set soal selidik dan
temu bual, Menyiapkan bab 2, Menjalankan kajian rintis bagi set soal selidik yang
disediakan Menyerahkan bab 2 kepada penyelia
30

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Menyiapkan bab 3 dan Membaiki set soal selidik Menyerahkan bab 3 kepada
penyelia
Fasa ketiga dalam tempoh 5 hari pameran Mengedarkan soal selidik kepada
responden yang terlibat, Mengadakan temu bual dengan informan, yang terdiri dari
pegawai bomba dan orang perorangan.
Seterusnya fasa ke empat dalam sebulan bulan Menganalisis soal selidik dan
menyiapkan bab 4 1 bulan Menyerahkan bab 4 dan menyiapkan bab
Menyerahkan bab 5
Dan fasa terakhir dalam masa sebulan Mencetak draf pertama & membuat
pembaikian, Menyerahkan draf kajian untuk pemeriksaan dan membuat pembaikian
terhadap hasil pemeriksaan..

6.0 Cadangan Rujukan


Abdul Ghani Hj. Shamsudin (1994), Falsafah Pendidikan Islam: Suatu
Perspektif Baru, dalam Abd Halim El-Muhammady (ed.), Pendidikan Islam:
Peranannya

Dalam

Pembangunan

Ummah,

Bangi:

Persatuan

Bekas

Mahasiswa Islam Timur Tengah.


Abdul Halim El-Muhammady (1991), Pendidikan Islam: Falsafah,Disiplin dan
Peranan Pendidik, Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam.
Abdullah Ishak (1995), Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

31

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Ahmad Mahdzan Ayob (1983), Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Suatu


Pengenalan,Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Alias Baba (1997), Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan dan Sains Sosial,
Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
Hazil

Abdul

Hamid

(1990),

Sosiologi

Pendidikan

Dalam

Perspektif

Pembangunan Negara, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Sidek Mohd. Noah (2000), Reka Bentuk Penyelidikan, Falsafah, Teori dan
Praktis,mSerdang : UPM.
7.0 Kesimpulan:
Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bahawa kedua-dua objektif
iaitu objektif umum dan objektif khusus tercapai. Objektif umum kajian ini adalah
untuk menghuraikan tentang tahap kesedaran masyarakat terhadap aspek
keselamatan kebakaran. Oleh itu dengan adanya penyelidikan ini akan dapat
memberikan kesedaran yang optimum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang
bertanggungjawab serta dapat bekerjasama dalam mencegah kebakaran berlaku.

32

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Bibliografi
Audit Sistem Keselamatan Kebakaran Dl Bangunan Panggung Wayangkajian Kes:
Cathay Cineplex Buklt Jambul Dan Cathay Cineplex Prangin Mall, Pulau Pinang,
2011 Sr. Mohd Dzulkarnaen Sudirman, Mism Sr. Mohd Azlan Zaidi, MismSr. Ahmad
Zarll Muhd Jamal, Mism
Ary, D. Jacobs, L. C & Razavieh, A (2002). Introduction to research in education.
Forth Worth: Holt, Renehart & Winston, Inc
Bahaya Kebakaran dan tindakan pencegahan kebakaran pada bangunan Tinggi,
Jurnal Alam Bina 1999
Borneo Post (2013). Penyelia kilang maut, empat rakan cedera dalam kebakaran
Fire SafetyJournal44(2009)749755 ; An
analysisofthefiresafetycodesinBrazil:Istheperformance-based
approachthebestpractice? RodrigoMachadoTavares
Journal Entry 6, February 2011 (Ron Kanterman): Fire Prevention, Public Education,
and Firefighter Safety...A Perfect Trio
Journal Entry 6, February 2011: Fire Prevention, Public Education, and Firefighter
Safety
Journal Of Safety Research Journal Homepage: Www.Elsevier .Com/Locate/ J S
Rreduced Frequency And Severity Of Residential Fires Following Delivery Of Fire
Prevention Education By On-Duty Fire Fighters: Cluster Randomized Controlled
Study Joseph Clare A,B,, Len Garis A,C, Darryl Plecas C, Charles Jennings D

33

NAMA : LAVITA SUOK

NO MATRIK : 215888

Sekaran, Uma. (1992). Research Method for Business: A Skill Building Approach,
2nd Edition. New York: John wiley and Son Inc
Utusan Malaysia (2014). Sembilan rumah musnah dalam kebakaran di Keningau
Utusan Malaysia (2014). Wanita Indonesia maut, 5 rumah musnah dalam kebakaran

34