Anda di halaman 1dari 1

PERMAINAN

SIMPULAN BAHASA
Sila cari sepuluh SIMPULAN BAHASA yang tersembunyi didalam kekotak
abjad, kemudian tandakan/gariskan simpulan bahasa yang telah ditemui
seperti contoh yang dibawah. Sertakan resit perpustakaan untuk buku Melayu
yang telah anda pinjam, bersama dengan “permainan Simpulan Bahasa” yang
telah dilengkapkan ke dalam kotak yang disediakan

Nama________________ No Tel _______________


Simpulan Bahasa Tersembunyi

K A K I B A N G K U F G H H G
L G N A R A J P A K R E S G A
E S E D A P H A T I X C G R J
M R R S U G O K H Q A Z E T A
B H A T I T I K U S F T A U H
U T O G I B X N I H U U B W P
T U U C R R N L A P M O A I U
L I N G C C I N M P W N N A T
I A B B I T A O A N G K I N I
D I Y T S T K K T S A X C S H
A O B Y N K G W A G E D G I O
H P T A I N O K E A W O N X C
I M K L A R U I R R A X O P O
O A E T C G U P I D D G H K R
M C P U D I H R U T N U L E G
Contoh
Kaki Bangku – garis atau tanda simpulan Bahasa yang telah ditemui

Panduan penyertaan:
Sila cari Simpulan bahasa berikut :

Celik komputer Makan Tanah


Gajah Putih Sedap Hati
Geluntur Hidup Serkap Jarang
Hati Tikus Tangkap Muat
Lembut Lidah Wang Saku

Watermark source : Internet http://images.google.com.sg