Anda di halaman 1dari 219

Cecelia Ahern

A szerelem kziknyve

ATHENAEUM
Budapest

ATHENAEUM
Budapest
Copyrig ht Cecelia Ahern 2013
Hung arian translation Babits Pter, 2014
ISBN 978-963-293-338-2
Elektronikus verzi: eKnyv Mag yarorszg Kft.
www.ekonyv.hu

Davidnek, aki megtantott r, hogyan legyek szerelmes

1
Hogyan beszljnk le valakit

Azt mondjk, ktszer nem t be a mnk. Ez nem ig az. Mrmint ig az, hog y mondjk, csak
nem g y van.
A NASA tudsai kidertettk, hog y a felhkbl lecsap villmok sokszor kett vag y tbb
helyen is rintik a talajt, s annak az eslye, hog y eltalljanak valakit, neg yvent szzalkkal
mag asabb, mint hinnnk. Az emberek ilyenkor persze arra g ondolnak, hog y a mnk sosem
csap ktszer ug yanoda, csakhog y ez szintn tveds. Noha annak az eslye, hog y valakit
villmcsaps r, csupn eg y a hromezerhez, 1942 s 1977 kztt a virg iniai parkrt, Roy
Cleveland Sullivant pldul ht klnbz alkalommal is eltallta a villm. Roy valamennyi
alkalmat tllte, hog y vg l hetveneg y ves korban, lltlag szerelmi bnatban ag yonlje
mag t. Ha eg y pillanatra elfelejtjk a villmos metafort s eg yszeren kimondjuk, amire
g ondolunk, akkor azt kapjuk, hog y ugyanaz a valszntlen esemny sosem trtnik meg ktszer
ugyanazzal az emberrel. Nem ig az. A szerelmi bnat semmihez sem hasonlthat szenveds, s
ha Roy valban viszonzatlan rzelmei miatt dobta el az lett, neki aztn tudnia kellett,
hog y vannak, akik szinte vonzzk a villmcsapsokat. Ezzel el is jutottam trtnetem
lnyeg hez s a velem meg esett kt valszntlen esemny kzl az elshz.
Azon a fag yos decemberi jszakn, 11 rakor, eg y olyan helyen talltam mag am, ahol
mg sosem jrtam. Nem a lelkillapotomra clzok, sz szerint nem ismertem ezt a dublini
krnyket. A dermeszt szl tfjt eg y flbehag yott southside-i ptkezsen, ksrteties
dallamokat jtszott a kitrt veg eken s az llvnyzat csapkod fliin. Az ablakok helyn
stt lyukak stottak; mindenfel befejezetlen felletek lnok ktykkal s felforg atott
kockakvekkel, odahnyt csvekkel eltorlaszolt erklyek s vszkijratok, tletszeren
kezdd s a semmiben vg zd vezetkek mint eg y modern trag dia dszlete. Mr a
ltvnytl meg borzong tam, nem kellettek hozz a mnuszok. Eg y ilyen laktelepet
sszehzott fg g nyk mg tt pihen csaldoknak kellett volna meg tltenie, ehelyett
minden kihaltnak tnt; az otthonokat sorsukra hag ytk eg ykori tulajdonosaik, akiket a
tzvdelmi rendszablyok durva thg snl sokkal jobban zavart az a szmtalan bevltatlan
g ret, amellyel az ing atlanboomon felbtorodott beruhzk rvettk ket az idztett
bombknak is beill luxuslaksok meg vsrlsra.
Nem lett volna szabad ott lennem. Tilosban jrtam, elssorban mg sem emiatt kellett
ag g dnom. Komoly veszlynek tettem ki mag am, s mint nem szvesen ltott betolakod,
jobban tettem volna, ha sarkon fordulok s elsietek arra, amerrl jttem, mieltt mg
nag yobb veszlybe kerlk. Pontosan tudtam ezt, mg is tovbb g zoltam a trmelkben s

dacoltam a szort g yomorg rcsmmel. Bementem.


Neg yvent perccel ksbb ismt odakint lltam, borzong va s didereg ve vrtam a
rendrket, ahog yan a diszpcser krte. A tvolban ment fnyeit lttam, kzvetlenl
mg ttk eg y jeltelen rendrautval. Utbbibl pattant ki a borosts, kcos s mog orva, m
valamirt mg sem elrettent kllem Mag uire nyomoz, akin ltszott, hog y mint
rzelmileg zaklatott, rug ra jr felhzott fig ura, brmelyik pillanatban kpes kiug rani a
dobozbl. Noha laza meg jelense alapjn akr eg y rockbanda tag jnak is beillett volna, a
tny, hog y trtnetesen neg yvenht ves nyomoz, sokat rontott stlusos klsejn,
ug yanakkor alhzta helyzetem komolysg t. Miutn mindenkit elirnytottam Simon
laksba, visszatrtem a szabadba, s ott vrtam ki, hog y elmondhassam a trtnetem.
Beszltem Mag uire nyomoznak Simon Conwayrl, az odabent meg ismert 36 ves
frfirl, akit tven msik lakstulajdonossal eg ytt biztonsg i okokbl kltztettek ki a
teleprl. Simon jobbra a pnzrl beszlt, meg a hatalmas nyomsrl, hog y jelzlog hitelt
kell fizetnie eg y olyan laks utn, amiben nem lakhat, mikzben a vrosi tancs felteheten
nem fizeti tovbb a felajnlott szksg laks brlett, radsul pp most vesztette el a
munkjt. Felidztem a beszlg etsnket Mag uire nyomoznak, br a sajt szavaimra alig
emlkeztem, g y leg inkbb ide-oda csapong tam a mondatok kztt, amiket vlheten
mondtam vag y amiket, g y utlag os blcsessg g el, mondanom kellett volna.
A helyzet az, hog y amikor belebotlottam, Simon Conway ppen eg y pisztolyt tartott a
kezben. Eng em taln mg jobban meg lepett a tallkozs, mint t, hog y felbukkantam
elhag yatott otthonban. Nyilvn azt felttelezte, hog y a rendrk kldtek be trg yalni, n
pedig nem rultam el, hog y errl sz sincs st, el akartam hitetni vele, hog y eg sz sereg
ember ll a htam mg tt; br mikzben azt a fekete pisztolyt szorong atta a kezben s
beszd kzben lzasan leng ette, kemnyen kzdttem a ksrtssel, hog y lebukjak, fedezket
keressek vag y csak kirohanjak a szobbl. Brmennyire is buzg ott bennem a flelem,
prbltam elterelni a fig yelmt s addig csittg atni, amg le nem teszi a feg yvert. A
g yerekeirl beszlg ettnk. Tlem telheten ig yekeztem felcsillantani a fnyt az alag t
vg n, s sikerlt is elrnem, hog y leteg ye a feg yvert a konyhai pultra. Ekkor hvtam fel a
rendrket, de miutn kinyomtam a telefont, trtnt valami. rtatlannak vlt szavaim,
amelyekrl mr tudtam, hog y jobb lett volna mag amba fojtanom ket, elindtottak eg y
lncreakcit.
Simon rm nzett, de tudtam, hog y nem eng em lt. Eg szen meg vltozott az arca. A
fejemben azonnal meg szlalt a vszcseng , de mieltt eslyem lett volna brmit szlni vag y
tenni, felkapta s a halntkhoz szortotta a pisztolyt. A feg yver elslt.

2
Hogyan hagyjuk el kmletesen a frjnket

Olykor, ha valami szvbe markolan valsg os dolg ot ltunk vag y tapasztalunk, hirtelen
eleg nk lesz a sznlelsbl. Iditnak, sarlatnnak rezzk mag unkat tle. El akarunk
hatroldni mindentl, ami hamis akr rtatlan s rtalmatlan, akr komolyabb dolog ,
mint, mondjuk, a hzassg unk. Velem is ez trtnt.
Aki azon kapja mag t, hog y irig yli msok ktba esett hzassg t, tudhatja, hog y az v
mg nag yobb bajban van. Erre jttem r az elmlt nhny hnapban, mg hozz azon a
szokatlan mdon, amikor tudunk valamit, meg nem is. Miutn vg e lett, belm villant a
felismers: mindig is tudtam, hog y a hzassg om rossz. Amg nyakig benne voltam,
kerestem a boldog pillanatokat s remnykedtem, a pozitv g ondolkods pedig nmag ban
heg yeket kpes meg mozg atni, de eg y hzassg ot mg sem lehet brndokra pteni. Vg l
ez az esemny a Simon Conway-incidens, ahog y neveztem seg tett felnyitni a szemem.
Tanja lettem letem eg yik leg valsg osabb trtnsnek, s emiatt abba akartam hag yni a
sznlelst n is valsg os akartam lenni, hog y minden tiszta s szinte leg yen az
letemben.
A nvrem, Brenda a poszttraums stressznek tudta be hzassg om vlsg t, s
knyrg tt, hog y beszljek errl valakivel. Elrultam neki, hog y mr eleg et beszltem rla:
ez a bels prbeszd mr j ideje zajlik bennem. Ig azat is mondtam, Simon csupn siettette a
boldog talan vg kifejletet. Brenda termszetesen nem erre a vlaszra vrt, szerinte eg y
szakemberrel kellett volna a konzultlnom errl, nem tk rszeg en hlyesg eket beszlni a
konyhjban, htkznap jflkor.
A frjem, Barry eleinte meg rten viselkedett s tmog atott a szksg rjban. is azt
hitte, hog y vratlan dntsem csak meg ksett utreng s, amit az a pisztolylvs kavart, m
amikor felismerte a helyzet komolysg t minthog y sszepakoltam a holmimat s
kikltztem az otthonunkbl , nem habozott mindennek elmondani. Nem hibztattam
ezrt, br soha letemben nem voltam dag adt, s valamirt azt hittem, jobb szvvel g ondol
anymra. Azt is meg rtettem, hog y mindenki sszezavarodott s kptelen hinni nekem.
Ahhoz lehetett kze, hog y mindaddig tkletesen lepleztem boldog talansg om, s soha nem
rtettem az idztshez.
A Simon Conway-incidens jszakjn, miutn kiderlt szmomra, hog y az a vrfag yaszt
sikoly az n torkombl trt fel, s msodszor is beszltem a rendrkkel, hog y
jeg yzknyvbe veg yk vallomsomat, majd ittam eg y cssze tet a helyi EuroSparban,
hazaautztam s ng y dolg ot tettem. Elszr, a meg tisztuls remnyben lezuhanyoztam;

msodszor, fellapoztam Hogyan hagyjuk el kmletesen a frjnket cm szamrfles knyvemet;


harmadszor, eg y ers kvval s eg y szelet pirtssal felbresztettem Barryt, hog y kzljem
vele: a hzassg unknak vg e; s neg yedszer, amikor az okokat firtatta, bevallottam, hog y
lttam eg y ember hallt. g y visszatekintve, Barry alaposabb tjkoztatst kapott arrl az
ng yilkossg rl, mint hzassg unk vlsg rl.
Ezutn tanstott viselkedse szintn meg lepett sajt sokkos llapotom nemklnben
, mert mindig azt hittem, hog y alaposan utnaolvastam a krdsnek. Nem felkszletlenl
vg tam bele az letvltoztatsba, elre tudtam, hog yan rznk-rezhetnk majd, ha eg yszer
g y dntk, vg et vetek a hzassg unknak. Kszen akartam llni, ha valaha g y tallom,
hog y ez a helyes dnts. Nem eg y bartom elvlt, hossz jszakkon t hallg attam ket,
mg sem tltt fel bennem soha, hog y a frjem g y kifordul mag bl mintha teljes
szemlyisg -tltetsen ment volna t, hog y ezz a rideg , rosszindulat, meg keseredett s
ellensg es emberr vljk. A laks azeltt a mink, most mr az v; be sem tehetem oda a
lbam. A kocsi azeltt a mink, most mr az v; nem hajland osztozni rajta. Ha rajta
mlik, minden mst is meg tart, ami azeltt a mink volt mg azokat a dolg okat is, amik
nem kellenek neki. Sz szerint. Ha lennnek klykeink, azokat is meg tartan, hog y soha
tbb ne lthassam ket. Eg yrtelmen nyilatkozott a kvfzrl, rag aszkodott az sszes
csszhez, kibortotta a kenyrpirt elvesztsnek g ondolata, s risi hisztit csapott a
forral miatt. Rhag ytam mindent a konyhban, a nappaliban, a hlban, de mg ekkor is
kvetett a vcre, hog y pisils kzben tovbb kiabljon velem. Ig yekeztem olyan trelmesen
s meg rten viselkedni, amennyire lehet. Mindig is j hallg atsg voltam, odafig yeltem r,
nem rtettem viszont a mag yarzkodshoz, s meg lepett, hog y ennyire ig nyeln. Biztosan
tudtam, hog y a lelke mlyn is ug yang y g ondolkodik a hzassg unkrl, csak mlyen
meg sebezte a lelkt, hog y mindez vele trtnik, ezrt elfeledte a pillanatokat, amikor
mindketten g y reztk, hog y csapdba ejtett bennnket valami, ami kezdettl fog va
elhibzott. A harag , mint tudjuk, rossz tancsad, mg is hallg atott r ezrt vrtam a
dhroham elmlst, remlve, hog y eg yszer majd szintn beszlhetnk.
Tudtam, hog y tisztk az indtkaim, mg is nehezemre esett elviselni, hog y ezt tettem
vele. Erre rakdott r a kudarc, hog y nem tudtam lebeszlni eg y ideg ent az ng yilkossg rl.
A teher vg l olyan sllyal nehezedett a vllamra, hog y hnapokig nem aludtam rendesen.
g y visszatekintve g y tnt, hetekig egyltaln nem aludtam.
Oscar nztem az rasztal tloldaln l g yflre. A buszsofr nem akarja meg lni.
De ig en. Gyll. Csak azrt mondja, mert mg nem ltta, hog yan nz rm.
s n szerint a buszsofr mirt rez g y nnel kapcsolatban?
Meg vonta a vllt.
Amint meg ll a busz, kinyitja az ajtt s fenyeg et tekintettel vg ig mr.

Ilyenkor szokott mondani valamit?


Ha felszllok, semmit. Ha nem, csak g y morog rm.
Van, amikor nem szll fel?
Elg ytrten felshajtott, mieltt lenzett sszefztt ujjaira.
Nem mindig szabad az lsem
Az lse? Ez jdonsg . Mifle lse?
Felshajtott, amirt leleplezdtt, azutn tredelmes vallomst tett.
Nzze, a buszon mindenki meg bmul, ok? n vag yok az eg yetlen, aki annl a
meg llnl szll fel, ezrt mindnyjan eng em nznek. Emiatt a sofr mg tti helyre lk.
Tudja, amelyik oldalvst van a tbbihez kpest s az ablakra nz. Van olyan j, mint eg y
ablak melletti, mg is elklnl a tbbitl.
Ott biztonsg ban rzi mag t.
Mag a a tkly. Ellennk eg szen a vrosig , de nha ott szokott lni a lny, az az rtelmi
fog yatkos, aki az iPodjt hallg atja s g y nekli a Stepst, hog y az eg sz busz hallja. Ha ott
van, nem szllhatok fel, s nemcsak mert az rtelmi fog yatkosoktl ideg es leszek, de azrt
is, mert a helyemen l, rti? Azt pedig nem ltom, hog y ott van-e, amg meg nem ll a busz.
Vag yis felszllok meg nzni, hog y szabad-e a helyem, azutn leszllok, ha a lny ott van. A
buszsofr ezrt g yll.
Mita tart ez?
Nem is tudom, nhny hete?
Tudja, mit jelent ez, Oscar. Ellrl kell kezdennk az eg szet.
Ne mr! Tenyerbe temette az arct s eg szen mag ba roskadt. Flton voltam a
vros fel
Vig yzzon, nehog y kivettse a mostani nyug talansg t eg y ksbbi szorong sra.
Rag adjuk meg a problma g ykert. Holnap felszll a buszra. Lel az els szabad helyre,
brhol a buszon, s utazik eg yetlen meg llt. Azutn leszllhat s hazastlhat. Msnap,
szerdn, felszll a buszra, helyet fog lal valahol, s fent marad kt meg llt, azutn hazastl.
Cstrtkn fenn marad hrom meg llt, pnteken pedig ng yet, rti? Apr lpsenknt,
fokrl fokra haladva vg l sikerlni fog .
Nem tudtam biztosan, kit g yzkdk, t vag y mag amat.
Oscar lassan felemelte az arct. Hallosan spadtnak tnt.
Meg tudja csinlni tettem hozz g yeng d hang on.
g y olyan knnynek tnik, de
Tudom, hog y a mag a szmra eg yltaln nem az. Dolg ozzon a lg zstechnikn.
Nemsokra mr nem lesz ennyire nehz. Eg szen a vrosig fenn tud majd maradni a buszon,
s akkor a mostani flelem helybe az eufria lp. A leg szrnybb napokra hamarosan g y
fog emlkezni, mint a leg boldog abb idszakra, mert fellkerekedett minden nehzsg en.

Nem tnt tl mag abiztosnak.


Bzzon bennem.
Bzom, csak nem vag yok tl btor.
Nem az a btor, aki nem fl, hanem aki fellkerekedik a flelmn.
Ez is azokbl van? biccentett az nseg lyez knyvektl roskadoz polcok fel.
Nelson Mandela mosolyodtam el.
Kr, hog y csak munkakzvett, remek pszicholg us lenne mag bl. Feltornzta
mag t a szkbl.
Tudja, ezt mindkettnkrt csinlom. Ha ng y meg llnl tovbb fent tud maradni a
buszon, jcskn kibvti a munkalehetsg ek krt.
Prbltam kizrni a hang ombl a feszltsg et. Oscar szmtg pes g uruknt knnyedn
szerezhetett volna munkt (hromszor meg is tette), utazsi g ondjai azonban korltoztk a
lehetsg eit. n csak seg tettem neki leg yzni a flelmeit, hog y kikzvetthessem eg y
helyre, ahol mindennap meg jelenik. Mindig retteg ett a vezetstl, s auts oktatnak mr
tnyleg nem szeg dhettem el, de abba beleeg yezett, hog y leg albb a tmeg kzlekedstl
val iszonyt meg prblja leg yzni. Vetettem eg y pillantst az rra a vlla felett.
Ok, krjen eg y idpontot Gemmtl a jv htre. Alig vrom, hog y meg tudjam, hog y
ment.
Amint becsukdott mg tte az ajt, lehervadt a mosolyom, s tfsltem a polcot
Hogyan kollekcim eg yik darabja utn. Az g yfelek mindig rcsodlkoztak erre a reng eteg
knyvre, mg n szintn hittem, hog y eg yedl n tartom letben a bartnm, Amelia kis
knyvesboltjt. Ezek a knyvek voltak az n bibliim, a g yorsseg lyek, ha elveszettnek
reztem mag am vag y eg y bajos g yflnek kellett tancs. Tz ve arrl lmodtam, hog y n is
kiadok eg yet, de sosem jutottam tovbb, mint hog y leltem az rasztalomhoz s
bekapcsoltam a szmtg pet, kszen arra, hog y kirjak mag ambl mindent aztn csak
bmultam a fehr kpernyre s a villog kurzorra, hog y az ressg tkletesen
visszatkrzze kreativitsom hinyt.
A nvrem, Brenda szerint jobban izg atott az rs g ondolata, mint mag a az rs. Azt
mondta, ha ig azn rni akarnk, meg tennm, minden ldott nap, ha csak a mag am kedvrt
is, akr lesz belle knyv, akr nem. Az r ksztetst rez az rsra, akr van tlete, akr
nincs, akr van szmtg pe, akr nincs, akr van tolla s paprja, akr nincs. Ezt a vg yt
nem befolysolja az adott toll mrkja vag y szne, sem hog y a kvjban van-e elg cukor
vag y nincs mindazok a dolg ok, amelyek akadlyt kpeztek tleteim szabad ramlsa eltt,
valahnyszor leltem rni. Brenda sokszor bizonytotta, mennyire csapnival az rtktlete,
de attl tartottam, ebben a meg fig yelsben van nmi ig azsg . rni akartam, de nem tudtam,
hog y kpes vag yok-e r, s ha eg yszer tnyleg elkezdem, akr az is kiderlhetett volna,

hog y nem vag yok. Hnapokig a prnm alatt tartottam Hogyan rjunk sikeres regnyt cm
knyvemet, de eg yszer sem nyitottam ki, attl val flelmemben, hog y ha nem tudom
kvetni a tippjeit, azzal automatikusan bizonytom alkalmatlansg omat. Vg l inkbb
bezrtam a szekrnybe, hog y pihentessem a nag y lmot, amg meg nem rik r az id.
Vg l meg talltam a polcon, amit kerestem: Hat tipp arra, hogyan rgjunk ki egy
alkalmazottat (kpekkel).
Nem biztos, hog y a kpek seg tettek, mindenesetre hosszasan lltam a frdszobai tkr
eltt s prbltam leutnozni a felelssg teljes munkaad arckifejezst. jra tolvastam a
jeg yzeteimet is, amelyeket srg a cetlin a bort bels felre rag asztottam, de mg most sem
tudtam, kpes leszek-e erre. Cg em, a Rose Munkakzvett ng y ve mkdtt, s
ug yanennyi munkatrsbl llt, belertve kzs titkrnnket, Gemmt, akit nem szvesen
eng edtem el, de fokozd anyag i nehzsg eim miatt ezt a lehetsg et is mrleg elnem
kellett. Mg akkor is a jeg yzeteimet bng sztem, amikor kopog tats hallatszott, amit
tstnt kvetett Gemma belpse.
Gemma nyg tem fel, mikzben bntudatosan prbltam elrejteni elle a knyvet.
Ahog y esetlenl betuszkoltam a tlzsfolt polcra, kicsszott a kezembl s sztnylva a
padlra hullott, eg yenesen Gemma lba el.
Gemma kuncog va hajolt le, hog y felveg ye. Azutn meg ltta a cmt s elspadt. Ahog y
felnzett rm, dbbenet, retteg s, zavar s fjdalom suhant t az arcn. Szra nyitottam,
majd eg yetlen hang nlkl becsuktam a szm, mikzben hiba prbltam visszaemlkezni,
milyen sorrendben kellene kzlnm a hreket, mi lenne a helyes meg fog almazs s az ill
arckifejezs egyrtelmsg, egyttrzs, az rzelgssg elkerlse? Nyltan kommunikljak, vagy csak
rzkeltessem a lnyeget? Tl sokig haboztam, addig ra mr mindent meg rtett.
Ht, leg albb az eg yik hlye knyvednek volt rtelme! Knnyes szemmel nyjtotta
felm, azzal sarkon fordult, felkapta a tskjt s kiviharzott az irodbl.
Meg kvltsg emben is sajg szvvel tudatosult bennem, ahog yan meg nyomta a legalbb
szt. n az ilyen knyvek szerint ltem. s bevltak.
Mag uire mordult a kelletlen hang a telefonba.
Mag uire nyomoz? Itt Christine Rose. Befog tam a msik flem, hog y kizrjam a
kitart telefoncsrg st, ami a falon t is behallatszott az eltrbl. Gemma a nag yjelenet ta
nem trt vissza, s miutn kptelen voltam mindenkit sszeterelni s kitallni, hog yan
osszuk fel Gemma feladatait, kt kollg m, Peter s Paul tnteten meg tag adta olyasvalaki
munkjnak elvg zst, akit ennyire szvtelenl tettek laptra. Mindenki ellenem fordult,
akrhnyszor is mondtam nekik, hog y tveds trtnt. Mentsg nek kevs volt annyi, hog y
nem akartam kirg ni leg albbis mg nem.
Katasztroflisan alakult a dleltt, de brmennyire eg yrtelmnek tnt, hog y szksg em

van Gemmra (amit nyilvn Gemma is a fejembe akart vsni), a bankszmlm mst mutatott.
Felerszben mg mindig nekem kellett fizetnem a jelzlog klcsnt Barryvel kzs
otthonunk utn, mikzben tovbbi hatszz eurmba kerlt az eg yszobs albrlet, ahol
kivrtam a laks eladst. Tekintve, hog y olyasmit rultunk, amit senki sem akart
meg venni, annyi pnzrt, amibl eg yiknk sem boldog ult, abbl kellett kiindulnom, hog y
mg sokig r leszek utalva a meg takartsaimra. Nehz idk nehz dntseket szlnek
Barry mris hadba szllt az kszerekrt, amelyeket valaha tle kaptam, most mg is
meg tartotta volna mag nak. Ma reg g eli zenetbl leg albbis ez derlt ki.
Ig en? mordult fel Mag uire, korntsem lelkesen, br meg lepett, hog y a nevemre azrt
emlkszik.
Kt hete prblom elrni. Hag ytam zenetet.
Meg kaptam ket, azzal van tele a hang postm. Nem kell g y pnikolnia. Nincs bajban.
Ez szven ttt. Eddig eszembe sem jutott, hog y bajban lehetnk.
Nem ezrt hvom.
Nem? sznlelt meg lepetst. Csak mert mg mindig nem mondta el, mit keresett
abban az elhag yatott hzban, eg y krlzrt mag nterleten, jjel tizeneg y rakor.
Nma csendben tndtem el. Szinte minden ismersm feltette ezt a krdst akik nem,
azok is lthatan ezen ag yaltak , de n senkinek nem rultam el. Gyorsan tmt vltottam,
mieltt mg jra nekem szeg ezte volna a krdst.
Azrt hvom, mert rdekelne, mi lett Simon Conwayjel. Itt a temetsre g ondolok. Nem
talltam rla semmit a lapokban, de miutn az eset mr kt hete trtnt, nyilvn elkerlte a
fig yelmemet. Prbltam kiszrni hang ombl a bosszsg ot. Tovbbi rteslsekre
vadsztam, mert Simon tvozsa nyomn hatalmas r keletkezett az letemben s szmtalan
krds a fejemben. Nem nyug hattam, amg meg nem tudtam mindent, ami azta trtnt s
elhang zott. Ki akartam derteni a csald elrhetsg t, hog y elmondhassam mindazt a
reng eteg csodlatos dolg ot, amit rluk mondott hog y mennyire szereti ket, s hog y
annak, amit tett, semmi kze hozzjuk. A szerettei szembe akartam nzni, s g y
elmondani, hog y meg tettem mindent, amit tudtam. Az fjdalmukat prbltam enyhteni
vag y a sajt bntudatomat? Mirt baj az, ha mindkettt? Nem akartam olyan sznalmasnak
tnni, hog y eg yenesen felteg yem Mag uire-nek a krdseimet, s tudtam, hog y amg y se
vlaszolna, de a trtntek utn akkor sem hzhattam csak g y eg y vonalat. Tbbet akartam
tbb kellett.
Kt dolog . Elszr is, eg yetlen ldozattal sem szabad rzelmileg azonosulnia. Rg ta
benne vag yok a mkban s
Mkban? Vg ig nztem, amint eg y frfi a szemem lttra kiloccsantja az agyt. Ez
mag nak mka? Elcsuklott a hang om, amibl arra kvetkeztettem, hog y ideje lellnom.
Hossz csend lett. Meg borzong tam s a tenyerembe temettem az arcomat. Ezt elszrtam.

sszeszedtem mag am s meg kszrltem a torkom.


Hall?
Vrtam az ag yas vlaszt, valami cinikus s szenvtelen beszlst, de csak nem jtt.
Akrhonnan is beszlt Mag uire, a httrben hirtelen csend lett, amitl az a knyelmetlen
rzsem tmadt, mintha mindenki minket fig yelne.
Tudja, vannak szakembereink, akikkel beszlg ethet eg y ilyen trauma utn lg yult el a
hang ja. Akkor jjel is mondtam. Odaadtam a nvjeg yem. Meg van mg ?
Nem akarok beszlni senkivel csattantam fel indulatosan.
Na persze. Abba is hag yta a jpofizst. Nzze, ahog y mr mondtam, mieltt durvn
flbeszaktott, nincs temets. Nem is volt. Nem tudom, honnan szedte ezt, de meg vezettk.
Hog y rti?
Valaki elhintett eg y sket szveg et, tverte, rszedte
Nem azt. Hog y rti, hog y nincs temets?
A ficknak szinte fizikai fjdalmat okozott elmag yarzni valamit, ami ilyen ordtan
nyilvnval.
g y, hog y nem halt meg . Leg albbis mg nem. Krhzban van, majd kidertem,
melyikben. Szlok, hog y rtestsk mag t, ha majd olyan llapotban lesz, hog y
meg ltog athatja. Addig is kmban fekszik, g yhog y nem beszl sokat.
Eg y szt se tudtam kinyg ni.
Knosan hosszra nylt a csend.
Van mg valami? jra mozg sba lendlt, hallottam eg y ajt csapdst, ahog yan
visszatrt a hang os szobba.
Kszkdve prbltam elllni valami tudatos g ondolattal, mikzben lassan belerog ytam
a karosszkbe.
Amikor tani vag yunk a csodnak, eg y pillanatra elhisszk, hog y minden lehetsg es.

3
Hogyan ismerjnk fel egy csodt s mihez kezdjnk vele

A szoba mozdulatlansg ban s csendjben csak Simon szvmonitorjnak kitart csipog sa


s lg zkszlknek fjtatsa hallatszott. Simon mag a tkletes ellentte volt annak,
amilyennek utoljra lttam. Most eg szen bksnek tnt, s br arcnak jobb oldalt s az
eg sz fejt beplyltk, a bal fele olyan ders benyomst tett, mintha mi sem trtnt volna.
Ezt a felt vlasztottam, amikor leltem.
Ott voltam, amikor halntkon ltte mag t mag yarztam az g yeletes nvrnek,
Ang elnak. Eg yenest ide tartotta a feg yvert. Meg mutattam. Azutn meg hzta a
ravaszt. Lttam, ahog y minden szerteszt Hog yan maradhatott mg is letben?
Ang ela elmosolyodott, szomoran, mintha ig azbl nem is mosolyog na, csak
mkdtetn a szj krli izmokat.
Taln csoda trtnt?
Mifle csoda az ilyen? fog tam suttog ra, nehog y Simon meg hallja. Eg yre csak ezt
forg atom a fejemben. Elolvastam a knyveket az ng yilkossg rl s arrl, mit kellett volna
mondanom. Az llt bennk, hog y ha r tudunk venni valakit, aki ng yilkossg g al
fenyeg etzik, hog y g ondolkodjon racionlisan, s ekzben tudatosan felmrje tettnek
visszavonhatatlan kvetkezmnyeit, akkor taln meg g ondolja mag t. Az ng yilkosok
ig azbl g yors meg oldst keresnek, hog y vg et vessenek a lelki fjdalomnak, nem az
letket akarjk eldobni, ezrt azzal seg thetnk a leg tbbet, ha meg mutatjuk a fjdalom
csillaptsnak eg yb mdszereit. Azt hiszem, jl reag ltam, klnsen annak fnyben,
hog y nincs tapasztalatom. Tnyleg elrtem hozz, eg y pillanatra mindenkpp, hiszen vg l
letette a feg yvert. Hag yta, hog y hvjam a rendrket. Eg yszeren nem rtem, mitl trt
vissza a korbbi llapotba.
Ang ela a homlokt rncolta, mint aki olyat lt vag y hall, ami nem tetszik neki.
Ug ye, tudja, hog y ez nem a mag a hibja?
Ig en, tudom vontam meg a vllam.
Elg ondolkodva mreg etett, mg n a krhzi g y jobb els kerekre fkuszltam. Fekete
nyomot hag yott, valahnyszor arrbb toltk, reng eteg fekete nyomot, elre-htra;
prbltam meg szmolni, hnyszor mozdthattk mr meg . Leg albb tucatszor.
Tudja, vannak, akikkel beszlhet errl az eg szrl. Nem lenne rossz tlet
meg szabadulni ettl a bntudattl
Mirt mondja ezt mindenki? nevettem, tlem telheten felhtlenl, de mr reztem,
ahog yan a mlyrl jv harag kezdi tg etni a mellkasom. Belefradtam, hog y folyton

analizlnak, s g y kezelnek, mintha kezelsre lenne szksg em. Jl vag yok.


Akkor eg y kicsit kettesben hag yom vele. Ang ela ellpett az g ytl, fehr cipjben
olyan nesztelenl suhant, mintha a padl felett jrna.
Most, hog y idig jutottam, nem ig azn tudtam, mihez kezdjek. Simon keze utn
nyltam, de visszafog tam mag am. Ha tudatnl volt, taln azt sem akarta, hog y hozzrjek;
taln eng em hibztatott a trtntekrt. Vg tre is, az n feladatom lett volna meg lltani,
mg sem tettem. Taln tlem vrta, hog y fordtsak a helyzeten s kimondjam a meg felel
szavakat, de n cserbenhag ytam. Meg kszrltem a torkom. Gyorsan krlnztem s
meg g yzdtem arrl, hog y senki sem hallg at ki minket, mieltt kzelebb hajoltam hozz,
de annyira azrt nem kzel, hog y meg riasszam.
H, Simon suttog tam.
Fig yeltem a reakcijt. Semmi.
Christine Rose vag yok, akivel akkor este beszlt. Remlem, nem bnja, ha eg y kicsit
elcsrg k itt.
Vrtam valamit, brmit, amg az rulkod jeleket lestem az arcn s a kezein, hog y
felzaklatja a jelenltem. Nem akartam neki mg tbb g ytrelmet okozni. Amikor a felsznen
minden vltozatlan, nyug odt s rezdletlen maradt, htradltem s knyelembe helyeztem
mag am. Nem arra vrtam, hog y mag hoz trjen, nem tartog attam neki semmilyen
mondanivalt, csak jlesett ott lennem, ebben a nyug alomban, mellette. Mert amg mellette
voltam, addig sem lehettem mshol, hog y rajta mereng jek.
Kilenckor, a ltog atsi id vg n senki sem krt meg , hog y tvozzam. Ebbl arra
kvetkeztettem, hog y a szokvnyos ltog atsi id nem vonatkozik az olyanokra, mint
Simon, aki kmban fekszik, eg y g p tartja letben, s az llapota mit sem javul. Arra
szntam az ajndkba kapott idt, hog y elg ondolkodjam a sajt letemrl, Simonrl, s
hog y a tallkozsunk milyen visszavonhatatlanul meg vltoztatta mindkettnk lett. Mg
csak hetek teltek el Simon ng yilkossg i ksrlete ta, de az letem mris bukreplsben
zuhant al. Eltndtem, hog y mindez vletlen eg ybeess-e, vag y a sors keze, hog y akkor ott
kellett lennem.
Mit kerestl ott?, krdezte Barry zavartan s lmosan, amikor g yrtt arccal
felknyklt az g yban. Apr g ombszemei risira nttek, ahog yan az jjeliszekrnyen
tartott fekete keretes szemveg utn nylt s feltette. Nem tudtam, mit vlaszolhatnk;
most sem tudtam volna mit vlaszolni. Tlsg osan szg yenteljes lett volna kimondani,
beismerni, milyen nevetsg esen eltvedtem s nem csak fldrajzi rtelemben.
Eltekintve attl, mit kerestem, nmag ban az a tny is meg rt eg y mist, hog y eg y
elhag yatott pletben kontaktusba keveredtem eg y feg yveres frfival. Szeretek seg teni az
embereknek, de nem hinnm, hog y ezttal csak errl lett volna sz. Szletett
problmameg oldnak tartom mag am. letem leg tbb terletn azt a meg kzeltst

alkalmazom, hog y ha valamit nem is lehet meg javtani, leg albb vltoztatni kell rajta,
klnsen, ha emberi viselkedsrl van sz. Ezt a felfog st rkltem apmtl, a msik
problmameg oldtl, akinek muszj volt elsajttani a g yakorlatias g ondolkodst, ha mr az
anyjuk nlkl knyszerlt felnevelni hrom lnyt. Miutn belle rtelemszeren hinyzott
az anyai sztn, hog y tudja, mi a j neknk, s nem akadt senki ms, akivel errl
beszlhetett volna, jobb hjn minket krdezett, majd a vlasz alapjn kidolg ozta a
meg oldst. g y intzte a dolg okat, g y rezte, ezt kell tennie. Ha eg y apa mag ra marad
hrom tz v alatti lnnyal akik kzl a leg kisebb alig ng yves , tle telheten ig yekszik
meg oltalmazni ket.
A munkakzvetts taln eg yszer hivatsnak tnik, de n mindig g y tekintettem
mag amra, mint a kertre, aki sszeprostja az alkalmas embert az alkalmas llssal. A
rendelkezsre ll energ it a meg felel cg hez kell irnytani, s fordtva: felismerni, mit
tehet az adott cg az emberrt. Ez nha pusztn matematika reseds eg y meg felel
kpestssel rendelkez munkakeresnek , mskor azonban, ha olyanokba botlok, mint
Oscar, messze tl kell lpnem a hatskrmet. Az ltalam meg ismert emberek eltr
rzseket tpllnak a cljaikkal kapcsolatban: eg yesek csupn elvesztettk az llsukat s
hatalmas stressz al kerltek; msok eg yszeren mssal szeretnnek fog lalkozni, s eltelnek
a feszlt, m rmteli vrakozssal; meg persze ott vannak, akik elszr kerlnek ki a
munkaerpiacra s izg atottan lpnek letk j szakaszba. Akrhog y is, mindenki ton van,
n pedig az eg sznek a srjben. Mindig reztem emiatt eg yfajta felelssg tudatot
seg teni az embereknek, hog y meg talljk a helyket a vilg ban , Simon Conway most
mg is emiatt fekdt ebben a szobban.
Nem akartam t eg yedl hag yni, hog y visszatrjek a brelt laksba s tv hjn a ng y
falat bmuljam. Sok bartomnl meg hzhattam volna mag am, de miutn ezek kzs bartok
voltak Barryvel, vonakodtak felajnlani a lehetsg et, nem akartak belekeveredni s
ltvnyosan valamelyik oldalhoz hzni, klnsen, miutn eng em lttak a vtkes flnek, a
vg zet g onosz asszonynak, aki sszetrte Barry szvt. Inkbb nem tettem ki ket ennek a
stressznek. Brenda is hvott, hog y kltzzek hozz, de nem tudtam volna elviselni, hog y
llandan a vlt poszttraums stresszemmel nyag g asson. Azt akartam, hog y szabadon
jrhassak-kelhessek s ne kelljen mindenfle krdsre vlaszolnom, kivlt a jzan eszemmel
kapcsolatban. Szabadnak akartam rezni mag am, hiszen a hzassg ombl is ezrt lptem ki.
Az a tny, hog y otthonosabban reztem mag am az intenzven, mint brhol mshol, sokat
elrult rlam.
Most elmondom, amit nem mondhattam el Mag uire nyomoznak, sem Barrynek, sem
apmnak s a kt nvremnek, sem senki msnak. Eg y helyet kerestem, hog y valamivel
jobban rezzem mag am a brmben. Persze ezt is az eg yik knyvembl szedtem: Hogyan

ljnk boldogsgunk szigetn. A mdszer lnyeg e, hog y keresnk eg y helyet, amitl jobban
rezzk mag unkat. Elfordulhat, hog y szp emlkeket rznk vele kapcsolatban, vag y
eg yszeren csak tetszenek a fnyek, esetleg olyan okbl rezzk mag unkat jobban, amit
tudati szinten nem is tudunk azonostani. Miutn meg talljuk ezt a helyet, a knyv klnfle
g yakorlatokat ajnl, hog y utbb brhol s brmikor felidzzk a vele kapcsolatos boldog
rzseket m ennek elfelttele, hog y meg leg yen az alkalmas hely. Rg ta kitartan
kerestem, vg l g y jutottam el arra a laktelepre, ahol akkor jjel tallkoztam Simon
Conwayjel. Nem mag t a laktelepet kerestem, hanem azt a helyet, amibl ptsi terlet
lett. s amirl boldog emlkeket riztem.
Eg y krikettmeccs zajlott itt, Clontarf s Sag g art kztt. tves voltam, Anya alig nhny
hnappal korbban halt meg . Emlkszem, kisttt a nap, elszr a hossz, stt, hideg tl
utn, mi pedig elmentnk a nvreimmel meg nzni, hog yan jtszik Apa. Az eg sz
krikettklub kivonult. Emlkszem a sr szag ra, s mg mindig rzem az ajkamon a
zacskszmra falt ss mog yor zt. Mr a meccs vg e fel jrtunk, Apa dobott; lttam arcn
a feszlt koncentrcit, azt a tekintetet, amit az elmlt hetekben szntelenl, amikor a
szeme csaknem elveszett sszevont szemldke alatt. Harmadszor dobott, az tjtkos
pedig rosszul szmtotta ki az vet s elhibzta. A labda a kapuba kerlt, a fick kiesett. Apa
akkort kurjantott s olyan lendlettel bokszolt a leveg be, hog y mindenki dvrivalg sban
trt ki. Elszr meg ijedtem, rmlten nztem a tmeg es hisztrit, mintha mindenki
elkapta volna azt a fura vrust, amit abban a zombifilmben lttam, csak n nem, de amikor
lttam Apa arct, mr tudtam, hog y minden rendben. Szles mosoly terlt szt rajta.
Emlkszem a nvreim arcra is. ket se nag yon rdekelte a krikett eg sz ton azrt
nyafog tak, mert szvesebben jtszottak volna a bartaikkal , de ahog y lttk az nneplst,
ahog y a csapattrsai a vllukra vettk Apt, mr k is mosolyog tak, n pedig abban a
pillanatban azt g ondoltam, hog y mg is minden rendben lesz.
Azrt mentem a flbehag yott ptkezsre, hog y jra tljem mindezt, m amikor
odartem, csak eg y ksrtethzat talltam, a mlyn Simonnal.
Miutn akkor jjel otthag ytam Simont a krhzban, tovbb folytattam a keresst az olyan
helyek utn, amelyek boldog g tesznek. Akkor mr hat hete ezt csinltam: jrtam a rg i
ltalnos iskolmnl; a kosrplyn, ahol elszr cskolt meg eg y fi, akirl azt hittem,
hog y sokkal menbb nlam; a fiskoln; a nag yszleim hznl s a g azdaboltban, ahov a
nag yszleim jrtak; a parkban s a teniszklubban, ahol a nyaraimat tltttem; az sszes
helyen, amirl csak kellemes emlkeket rzk. Hirtelen sug allattl vezreltetve felkerestem
eg y g yerekkori bartnmet, s lefolytattam vele a ltez leg knosabb beszlg etst, mikzben
mst se kvntam, csak elmenni mshov. Azrt trtem be ppen hozz, mert ahog y arra
stltam, hirtelen emlk ledt bennem: a friss stemnyek forr, des illata. Valahnyszor

eg ytt jtszottunk, az anyja mintha mindig sttt volna. Huszonng y v mltn az illat
eltnt, ahog yan az anyja is, a helykn csak elcsig zott bartnmet talltam, kt izg g a
g yerekkel, akik mszknak hasznltk, eg y perc nyug tot sem hag yva neki; ami ksz
szerencse, hiszen nem maradt eg ymsnak semmi mondanivalnk, leszmtva a benne
bujkl kimondatlan krdst: Mi a nyavalyt keresel itt? Annyira azrt nem lltunk kzel. Abbl
kiindulva, hog y tnyleg vlsg os idket lhetek meg , maradt benne annyi tapintat, hog y ezt
nem mondta ki hang osan.
Az els nhny htben nem zavart a sikertelensg , a keress mg seg tett is mlatni az
idt, de hrom ht utn mr hatrozottan kezdett ag g asztani, hog y nem tallom a helyem.
Ahelyett, hog y felvillanyozdtam volna, mg azt a kevs szp emlkemet is felltem.
Simon meg ltog atsa utn jult lendlettel vetettem mag am a keressbe. Vg ytam a
meg nyug vsra, s tudtam, hog y a brelt laks mag nliaszn falai kztt g ysem tallnm
meg .
Akkor is ppen ezt csinltam, amikor eg y rendkvl valszntlen esemny ug yanabban
a hnapban ug yanazzal a szemllyel msodszor is meg trtnt.

4
Hogyan tartsunk ki a vgskig

Dublin utci csendesek voltak azon a decemberi vasrnap jszakn, eg yben keservesen
fag yosak is, amikor a Welling ton Quay fell a Hapenny Bridg e fel tartottam. A hess csak
fenyeg etett, de mg nem szakadt le. A Hapenny hivatalos nevn Liffey-hd a vros szaki
s dli felt kapcsolja ssze elbvl kovcsoltvas korltokkal keretezett vvel. A hdvm
miatt lett Fl Penny, amit 1816-os ptse utn kivetettek. Ez a g yalog hd Dublin eg yik
leg ismertebb ltnivalja, ami klnsen jjel, kivilg tva mutat jl. Azrt vlasztottam ezt a
helyet, mert fiskolai tanulmnyaim rszeknt, amikor kzg azdasg tan mellett spanyolt is
hallg attam, eg y vet Spanyolorszg ban kellett tltenem. Nem emlkszem, mennyire
voltunk sszetart csald anya halla eltt, arra viszont annl inkbb, mennyire szorosra
fztk a ktelkeinket azt kveten. Ahog y teltek az vek, eg yre inkbb elkpzelhetetlennek
tnt, hog y brmelyiknk kirepljn a fszekbl, a fiskoln azonban kiderlt, hog y az
Erasmus kzzelfog hat, meg kerlhetetlen valsg , s e felismers nyomn tlrad vg yat
reztem arra, hog y a korbbi ktelkektl meg szabadulva prbra teg yem a szrnyaimat.
Amint Spanyolorszg ba rtem, mr tudtam, hog y hibt kvettem el folyton csak srtam,
nem tudtam enni, nem tudtam aludni, alig ment a tanuls. Mintha kitptk volna a
szvemet, hog y otthon, a csaldomnl maradjon. Apm minden ldott nap rt, sajt s
nvreim letnek minden apr-csepr esemnyt meg osztotta, hog y jobb kedvre dertsen,
de ezzel csak mg fjdalmasabb tette honvg yamat. Aztn rkezett tle eg y kpeslap, ami
seg tett tovbblpni vag y ha a honvg y meg is maradt, mr tudtam kezelni. A kpeslap az
jszakai Hapennyt brzolta, httrben a kivilg tott dublini vroskppel, alatta a Liffey
vizn visszatkrzd sznes fnyekkel. Teljesen elbvlt ez a kp: kzelrl meg vizsg ltam a
kppontokra sztes embereket, prbltam neveket s trtneteket trstani hozzjuk,
helyeket, ahov tartanak s ahonnan rkeznek ismers, ltalam is ismert helyeket. jszaka
a szobm falra tztem, nappal mindenhov mag ammal vittem, ettl g y reztem, mintha
otthonom eg y rsze rkk velem lenne.
Nem voltam annyira hlye, hog y pontosan ezt az rzst vrjam a hd ltvnytl, hiszen
majd minden hten jrtam erre. Mostanra g yakorlottan kerestem a helyem, ezrt tudtam,
hog y az rzs nem lesz azonnali s mindent elspr, mg is remnykedtem, hog y ha majd
ott llok, leg albb fel tudom idzni mag amban az emlket, az lmnyt, a hatst. jszaka volt,
a httrben ott vilg tottak Dublin pletei, s br a parton emelt j hzak eg szen ms
panormt mutattak, mint a kpeslap, a fnyek ug yang y tkrzdtek vissza a stt
vzfelsznen. Minden olyannak tnt, mint eg ykor.

Eg yvalamit leszmtva.
Mag nyos, feketbe ltztt frfi kapaszkodott a hd kls feln, ahonnan letekintett az
alatta rvnyl fag yos folyra.
A Welling ton Quay felli lpcskn kisebb tmeg verdtt ssze. Mindenki a hdon ll
frfira meredt. Mikzben dbbenten csatlakoztam hozzjuk, azon tndtem, hog y Ray
Cleveland Sullivan rezhette ezt, amikor msodszor is belevg ott a villm: Ne mr megint!
Valaki hvta a rendrket. Most ppen arrl folyt a trsalg s, mennyi idbe telik
kirnik, meg hog y addig ra taln ks lesz. Mindenki elllt valami hasznos tlettel, mit
kellene tenni, mg n nkntelenl Simon arct lttam mag am eltt, mieltt meg hzta a
ravaszt, majd utna, az intenzven. Felidztem, hog yan vltozott meg a kifejezse, mieltt
jra mag hoz vette azt a pisztolyt. Valami elpattant benne. Attl, amit mondtam? Nem
emlkeztem, pontosan mit mondtam, de taln n tehettem az eg szrl. A kt kislnyra
g ondoltam, amint vrjk, hog y apu felbredjen, amint azon tanakodnak, mirt nem kel fel,
ahog y mskor. Azutn jra mag am eltt lttam a hdon ll frfit s a szmtalan letet, amit
rkre meg vltoztat azzal, hog y vg et akar vetni a fjdalmnak, s kptelen ms kiutat
tallni.
Az adrenalin hirtelen felpezsdlt az ereimben, ettl nem is dnthettem volna msknt.
Nem maradt vlasztsom: meg kellett mentenem.
Ezttal minden ms lesz. Simon Conway ta j nhny knyvet elolvastam, prbltam
rjnni, hol szrtam el, hog yan kellett volna lebeszlnem. Els lpsknt a frfira kellett
sszpontostanom, ki kellett zrnom mag ambl a csdletet. Mellettem hrman tovbb
vitztak azon, mit kellene tenni, ami nem vlt senki hasznra. Feltettem a lbam a lpcsre.
Kpes vag yok r, mondog attam mag amban, ettl mag abiztosnak s sszeszedettnek
reztem mag am.
A fag yos szl g y csapott arcon, mintha fig yelmeztetni akarna: breszt! Lg y rsen! A
fleim mris sajog tak a hideg tl, orrom elzsibbadt s folyni kezdett. Tetztt a dag ly, a
Liffey feketn s zavarosan, ellensg esen s rmiszten rvnylett. Elszakadtam a mg ttem
vrakoz emberektl, s prbltam elfeledkezni arrl, hog y a dermeszt szllel minden
szavam, minden szuszog som eljut a flkhz. Eg yre tisztbban lttam a frfit: talpig
feketben llt a korlt rossz oldaln, a vz felett tvel keskeny peremen, s g rcssen
kapaszkodott a vasba. Mr nem fordulhattam vissza.
Hell kszntem halkan, nehog y meg riasszam, s mris belezuhanjon a folyba.
Tl kellett kiablnom a szl zg st, de nyug odt s tiszta hang on, eg yenletesen
beszltem, mikzben visszaemlkeztem arra, amit az ilyen helyzetekrl olvastam. Kerljk
az les tnusvltsokat s vg ig tartsuk fent a szemkontaktust.
Krem, ne ijedjen meg . Nem fog om meg rinteni.
Felm fordult, azutn tekintete vissza is rebbent a foly fel, hog y a stt vzre meredjen.

Csak eg y fut pillanatra trtem t a benne kavarg g ondolatok kdt, majd el is feledkezett
a jelenltemrl.
Christine-nek hvnak tettem fel nhny lass, kimrt lpst. A korlt mellett
maradtam, beszd kzben is ltni akartam az arct.
Ne jjjn kzelebb! kiltott fel pni rmlettel.
Meg torpantam. Elg edett lehettem a tvolsg g al, mris karnyjtsnyira kerltem tle.
Ha tnyleg nem lesz ms vlasztsom, innen meg rag adhatom.
Ok, ok, itt maradok.
Felm fordult, hog y lssa, milyen kzel vag yok.
Fig yeljen oda, nem akarom, hog y leessen!
Hog y leessek? Vetett rm eg y g yors pillantst, majd jra lefel, azutn vissza rm,
hog y sszeakadjon a tekintetnk. A harmincas veiben jrt: lesen metszett llkapocs, a feje
tetejn fekete kttt sapka. Kk szeme risira ntt, pupillja kitlttte az eg sz
szembog art, amirl eszembe jutott, hog y taln be van lve vag y rszeg .
Ez most komoly? krdezte. Azt hiszi, rdekel, hog y leeshetek? Azt hiszi, vletlenl
vag yok itt? Prblt jra kirekeszteni s a folyra koncentrlni.
Hog y hvjk?
Hag yjon bkn! csattant fel, majd eseng ve hozztette: Krem.
Mg szorultsg ban is elzkeny maradt.
Ag g dom mag rt. Ltom, hog y ktsg be van esve. Azrt jttem, hog y seg tsek.
Nincs szksg em a seg tsg re. Kizrt mag bl s jra a vzre meredt. Elnztem
ujjperceit, ahog yan g rcssen markolta a korltot: fehrre, majd jra vrsre vltottak. A
szvem nag yot dobbant minden alkalommal, amikor ujjai ellazultak, s retteg tem a
pillanattl, amikor vg leg felhag ynak a kapaszkodssal. Nem sok idm maradt.
Beszlni szeretnk mag val. Eg y lpsnyit kzelebb hzdtam.
Krem, menjen el. Eg yedl akarok maradni. n nem akartam ezt az eg szet, nem
akartam jelenetet, csak tl akarok lenni rajta. Eg yedl. n csak nem hittem, hog y ilyen
sokig fog tartani. Nag yot nyelt.
Nzze, senki sem fog idejnni, amg n nem mondom. Nincs oka pnikolni, nincs oka
kapkodni. Semmit sem kell tennie anlkl, hog y alaposan tg ondoln. Reng eteg idnk van.
Csak azt krem, hog y lljon szba velem.
Hallg atott. A tovbbi puhatolzs sem hozott vlaszt. Kszen lltam meg hallg atni,
kszen lltam elmondani, amit ilyenkor kell, de minden krdsemre hallg atssal felelt.
Viszont mg nem ug rott le, ez is valami.
Szeretnm tudni a nevt prblkoztam tovbb.
Nem szlt eg y szt sem.
Elkpzeltem Simon arct, ahog yan a szemembe nzett, mikzben meg hzta a ravaszt.

Hullmokban trtek rm az rzelmek. Leg szvesebben srva fakadtam volna, s msra se


vg ytam, csak hog y tadhassam mag am ennek a ksztetsnek. Nem lltam kszen erre, a
rmlettl mg a torkom is elszorult. Mr pp feladtam volna, hog y visszatrjek a
bmszkodk tmeg hez s kzljem: kptelen vag yok r, nem akarok felels lenni mg eg y
ember hallrt, amikor meg szlalt:
Adam.
Ok. Eltlttt a meg knnyebbls, amirt mg is kialakult a prbeszd. Emlkeztem
eg y kziknyv tancsra: az ng yilkossg ot meg ksrl szemlyt emlkeztetni kell r, hog y
msok g ondolnak r s szeretik, mg ha nem is rzi ezt; de fltem, hog y ezzel ppen
ellenkez hatst vltank ki. S ha ppen miattuk van itt, vag y mert g y rzi, hog y csak teher
a szmukra? Vadul kavarog tak a g ondolataim, mikzben prbltam kitallni, mitv leg yek.
Olyan sok a szably, s n csak seg teni akarok
Seg teni akarok, Adam mondtam ki hang osan.
Nincs rtelme.
Szeretnm meg hallg atni. Prbltam pozitv maradni. Hallgass figyelmesen! Sose mondd
azt, hogy nem, vagy nem lehet. Vg ig futtattam mag amban mindent, amit valaha olvastam. Ezt
most nem szrhattam el. Eg yetlen szval sem.
g ysem tud lebeszlni rla.
Adjon eg y eslyt, hadd bizonytsam be, hog y nem ez az eg yetlen kit, mg ha g y is
g ondolja. Tudom, hog y fradt hadd seg tsem le, azutn beszlhetnk a tbbi
lehetsg rl. Tudom, hog y nem knny elhinni, de lteznek ilyenek, csak eltte jjjn le a
mellvdrl s eng edje, hog y biztonsg os helyre vig yem.
Nem vlaszolt, csak felnzett rm. Ismertem ezt a tekintetet, ezt a fjdalmas tekintetet.
Utoljra Simon szemben lttam.
Sajnlom. Ujjai ellazultak a korlton, eg sz testvel elredlt, tvolodni kezdett a
mellvdtl.
Adam! Elrerontottam, tkaroltam a szles korlton t s a mellkasra fondtam,
hog y olyan ervel rntsam vissza, amitl nekicsapdott a vasnak. g y prseldtem a
korltnak, hog y a hta szorosan hozzm simult. Gyapjsapkjba temettem az arcom,
behunytam a szemem s szorosan tartottam. Vrtam, mikor hzdik el, s azon tndtem,
meddig brom g y tartani, ha eg yszer eltkli mag t. Vrtam, hog y a bmszok szbe
kapnak s innen tveszik; remltem, hog y a rendrk kzben kirnek s szakrt seg tsg et
nyjtanak. sztnsen cselekedtem de mg is, mit g ondoltam? Mg jobban sszeprseltem
a szemem, ahog y a tarkjn nyug tattam a fejem. Arcszesztl illatozott, tisztn, mint aki
nemrg zuhanyozott. Mint aki eleven, aki ppen meg y valahov, nem eg y hdrl kszl
levetni mag t. Ersnek s lettl duzzadnak reztem, karommal alig tudtam tfog ni szles
mellkast, mg is olyan eltklten szortottam, mint aki soha nem akarja eleng edni.

Mit mvel? zihlta, ahog y mellkasa vadul emelkedett s sllyedt.


Vg re felnztem s vetettem eg y g yors pillantst mag am mg . Nyomt se lttam a
rendrautk fnyeinek, sem annak, hog y brki prblna a seg tsg emre sietni. A lbaim g y
reszkettek, mintha n nznk lefel, a Liffey lettelen sttjbe.
Ne csinlja suttog tam, mikzben eltrtek a knnyeim. Krem, ne teg ye
Prblt elfordulni s rm nzni, de kzvetlenl mg tte lltam, g y nem lthatta az
arcomat.
Mag a mag a sr?
Ig en szipog tam. Krem, ne teg ye.
Jesszusom. Prblt jra elfordulni s rm nzni.
Eg yre hevesebben srtam, kptelen voltam abbahag yni a bg st, vllam le-fel ug rlt,
mikzben karom tovbbra is a mellkasra fondott, mintha az n letem mlna rajta.
Mi a nyavalya? Arrbb hzdott a keskeny peremen, hog y vg re elfordthassa a fejt
s lthassa az arcom.
sszeakadt a tekintetnk.
Mag a mondja, jl van? Ellg yult a hang ja, mint akinek sikerlt kitrnie a
transzllapotbl, amibe kerlt.
Nem. Prbltam abbahag yni a zokog st. Meg akartam trlni az orrom, ami g y
cspg tt, mint eg y rossz csap, de nem mertem t eleng edni.
Ismerjk eg ymst? Zavartan frkszte az arcom, prblta meg rteni, mirt rdekel
ennyire.
Nem szipog tam tovbb. Mg szorosabban fog tam, g y leltem mag amhoz, mint vek
ta senkit, mint g yerekkorom ta senkit, mint azta senkit, hog y anym a karjaiban tartott.
g y meredt rm, mintha hborodott lennk; mintha lenne az pelmj, s n lennk,
akinek elmentek otthonrl. Szinte sszert az orrunk, ahog y az arcomat frkszte, mintha
mg akarna ltni mindannak, amit eddig meg ismert.
A varzs abban a pillanatban meg trt, amint eg y idita a tmeg bl elkurjantotta mag t:
Ug orj mr! A fekete ruhs frfi jult ervel prblt kiszabadulni az lelsembl.
Veg ye le rlam a kezt! kzdtt ellenem.
Nem rztam a fejem. Krem, fig yeljen Ig yekeztem sszeszedni mag am.
Eg yltaln nem olyan lesz, mint g ondolja. Lenztem s elkpzeltem, mit rezhet a
sttsg peremn eg yenslyozva, amint vg et akar vetni az eg sznek; milyen pocskul
rezheti mag t, ha ezt akarja. jra minden fig yelmvel felm fordult. Nem az letnek akar
vg et vetni, hanem a fjdalomnak, annak a fjdalomnak, amit most is rez, annak a
fjdalomnak, amivel kel s fekszik. Taln nincs itt senki ms, aki rten, de hig g ye el, n
rtem. Lttam a tekintetn, hog y kezdek elrni a tudathoz. Ig az, hog y nem rez g y
mindig ? Csak nha tfut az ag yn, mostanban taln tbbszr, mint korbban. Olyan ez,

mint eg y rossz szoks, prblja elkpzelni, ahog yan vg et vet mindennek, de aztn elmlik,
nem ig az?
Fig yelmesen hallg atott, befog adott minden eg yes szt.
Ez csak a pillanat, semmi ms. s a pillanatok elmlnak. Ha kitart, ez is elmlik, azutn
mr nem akar vg et vetni az letnek. Taln azt hiszi, hog y senkit sem rdekel, vag y majd
tlteszik mag ukat rajta. Taln azt hiszi, k is azt akarjk, hog y meg teg ye, de ez nem ig az.
Ezt senki nem kvnja a msiknak. Taln g y tnhet, nincs ms kit, de van. Ezt is t fog ja
vszelni. Jjjn le, s beszljk meg . Brmi is leg yen, tl tud jutni rajta. Ez is csak eg yetlen
pillanat, semmi tbb hadartam knnyektl fnyl arccal.
Oldalrl vetettem r eg y g yors pillantst. Nag yot nyelt, azzal lesttte a tekintett.
Vg ig g ondolta, mrleg elte a lehetsg eket. let vag y hall. Lopva vetettem eg y pillantst a
Bachelors Walk s a Welling ton Quay fel mg mindig sehol eg y rendr, sehol eg y
nkntes seg t. Ezttal rltem neki. Sikerlt meg rag adnom a fig yelmt; nem akartam,
hog y brki meg rmtse s jra visszatasztsa a ktsg beessbe. Azon tpreng tem, mit
mondjak ezutn valamit, amivel mlathatom az idt, amg a hivatsos seg tk kirkeznek,
valami pozitvat, amitl nem robban ki belle jra az indulat. Vg l nem kellett mondanom
semmit, mert szlalt meg elsknt.
Olvastam eg y fickrl, aki tavaly ug rott a folyba. Rszeg volt s g y dnttt, szik
eg yet, de beszorult eg y bevsrlkocsi al s az r mag val rag adta. Nem tudott
kiszabadulni tette hozz rzelmektl elcsukl hang on.
s ez meg tetszett mag nak?
Nem, de g y leg albb vg e lenne. Vg e lenne az eg sznek.
Vag y csak kezddne az jabb g ytrelem. Brmennyire is vg yik erre, a vzben azonnal
pnikba esne. Kzdene. Kzdene a leveg rt, mikzben a tdeje meg telne vzzel, mert
brmennyire is meg akar halni, a teste sztnsen lni akar. Magban van, hog y lni akar.
Amint a vz betr a g aratjba, eg y msik termszetes sztn arra kszteti, hog y nyelje le. A
vz feltlti a tdejt, ami lehzza a testt, g y ha meg g ondolja mag t s g y dnt, hog y
mg is lni akar, akkor sem tud a felsznre emelkedni. A helyzet az, hog y amilyen sokan itt
vag yunk, valaki biztosan mag a utn ug rik, s tudja mit? Taln azt hiszi, tl ks lesz, de
nem. Mg ha el is veszti az ntudatt, a szve akkor is ver tovbb. Szjon t lleg eztetik
majd, kipumpljk mag bl a vizet, s jra leveg lesz a tdejben. Meg mentik az lett.
Eg sz testben reszketett, nem csak a hideg tl. reztem, ahog yan fokozatosan elernyed a
karjaim kztt.
Vg et akarok vetni ennek. Meg remeg ett a hang ja is. Annyira fj
Mi fj?
Kzelebbrl? Az let. Ertlenl elnevette mag t. A felkels a nap leg szrnybb
rsze. Mr nag yon rg ta.

Mirt nem beszlnk errl valahol mshol? krdeztem nyug talanul, miutn a teste
kezdett jra merevv vlni. Taln mg sem olyan j tlet a g ondjairl trsalog ni, amg a hd
oldaln lg . Mindent meg akarok tudni mag rl, g yhog y ideje lejnnie onnan.
Tl sok minden Lehunyta a szemt, mintha csak mag ban beszlne. Most mr
g ysem vltoztathatok semmin. Tl ks. Htrahajtotta a fejt, hog y az arcomon
nyug tassa. Ideg enekhez kpest benssg es kzelsg be kerltnk.
Sosem tl ks. Hig g ye el nekem, mindig lehet vltoztatni. Mag a is kpes vltoztatni.
Majd n seg tek. A suttog snl alig ersebben beszltem. Nem is kellett erlkdnm; a fle
centikre esett az ajkamtl.
Belenzett a szemembe. Nem tudtam flrefordtani a tekintetem, mintha eg ymsba
akadtunk volna. Annyira elveszettnek tnt.
s ha nem jn be? Ha nem vltozik meg minden varzstsre, ahog y g ondolja?
Meg vltozik.
De ha nem?
n mondom, hog y meg vltozik. Szedd mr le errl a hdrl, Christine!
Hosszasan nzett, mg az llkapcsa is meg merevedett, ahog y vg ig g ondolta.
Ha mg se, eskszm, jra meg teszem fenyeg etztt. Nem itt, de meg tallom a
mdjt, mert ezt g y nem csinlom tovbb.
Nem akartam, hog y sokig idzzn a neg atv dolg okon vag y brmin, ami ide zte.
Rendben jelentettem ki mag abiztosan. Ha az lete nem vltozik meg , majd
eldntheti, mit tesz, de n akkor is azt mondom, hog y kpes meg vltozni. Meg mutatom,
hog yan. Mag a s n, eg ytt fog juk felfedezni, milyen csodlatos az let. Meg g rem.
Meg llapodtunk suttog ta.
A retteg s tstnt sztradt bennem. Meg llapodtunk? A leg kevsb sem akartam alkut
ktni vele, de nem most kellett ezt meg vitatnunk. Elfradtam. Mst se akartam, csak hog y
jjjn le. Mst se akartam, csak hog y g yba bjhassak, betakarzzak s mag am mg tt
tudjam ezt az eg szet.
El kell eng ednie, hog y vissza tudjak mszni
Nem fog om eleng edni jelentettem ki szig oran. Azt aztn nem.
Elmosolyodott, halvnyan, mg is tag adhatatlanul.
Nzze, n prblok visszamszni a korlton, de mag tl nem tudok.
Felmrtem a korlt mag assg t, majd az odalent nyl mlysg et. Ez g y veszlyes lesz.
Hadd hvjak seg tsg et.
Lassan elvettem eg yik karomat a mellkasrl, de mg most sem bztam teljesen abban,
hog y tartani fog ja a szavt.
Ha teljesen eg yedl kimsztam ide, vissza is tudok mszni rvelt.
Ez nekem eg yltaln nem tetszik, hadd hvjak seg tsg et. g yet sem vetett rm, csak

lttam, ahog yan prblt meg fordulni, nag y lbval a keskeny peremen. Jobb kezvel a
tvolabbi rd fel nylt, majd arrbb csoszog ott, hog y szembefordulhasson a hddal. A
szvem zakatolt, ahog y nztem, s teljesen tehetetlennek reztem mag am. Leg szvesebben
rrivalltam volna a bmszokra, hog y seg tsenek mr, de a kiablssal csak annyit rhettem
volna el, hog y meg riad s a vzbe zuhan. A szl hirtelen ersebbnek, a leveg fag yosabbnak
tnt, mikzben bennem eg yre inkbb tudatosult a hallos veszly, amibe rvid szvltsunk
nyomn kerlt. Jobbra fordtotta a testt, derkbl kitekeredett s kszlt tlendteni bal
lbt a vz felett, hog y szembeforduljon a korlttal, m ahog y jobb lbra helyezte a
slypontjt, talpa meg csszott a keskeny peremen. A bal kezvel valahog y mg idejben
sikerlt meg markolnia a rudat, hog y fl karjn lg va a vz fel lendljn. A nzsereg eg y
emberknt hrdlt fel, amint jobb keze utn kaptam s szorosan meg markoltam, hog y
minden maradk ermmel mag am fel hzzam. Abban a pillanatban a szemben tkrzd
flelem rmtett meg leg inkbb, de g y visszatekintve ppen az a tudat adott ert, hog y aki
nhny perce mg vg et akart vetni az letnek, most az letben maradsrt kzdtt.
Seg tettem felhzni testt; lehunyt szemmel markolta a rudakat s szag g atottan
kapkodta a leveg t. Mg akkor is prbltam sszeszedni mag am, amikor Mag uire nyomoz,
arcn fenyeg et kifejezssel, felnk indult.
Vissza akar mszni a hdra szltottam meg ertlen hang on.
Azt ltom. Flretolt, nekem pedig el kellett fordtanom a tekintetem, amg
visszamanverezte Adamet a biztonsg ba. Amint a hdon landolt, mindketten a fldre
rog ytunk, miutn ernk utols maradkt is felltk.
Adam a korltnak dnttte a htt, n vele szemkzt ltem a tls oldalon, s prbltam
lekzdeni a szdelg st. A trdeim kz szortottam a fejem s mlyen mag amba szvtam a
leveg t.
Jl van? krdezte ag g d hang on.
Ig en. Lehunytam a szemem. Ksznm tettem hozz.
Mit?
Hog y nem ug rott le.
Elfintorodott, mikzben a kimerltsg sztsug rzott az arcn s eg sz testn.
Mindig rm, ha seg thetek. g y tnt, ez sokkal fontosabb mag nak, mint nekem.
Ht ig azn rendes mag tl. Ertlenl elmosolyodtam.
Felhzta a szemldkt.
Sajnlom, de nem rtettem a nevt.
Christine.
Adam.
Felm nyjtotta a kezt. Eltoltam mag am a korlttl, hog y elfog adjam, pedig
meg szortotta az ujjaimat, ahog yan mlyen a szemembe nzett.

Alig vrom, hog y bebizonytsa, nem hiba tettem, Christine. Azt hiszem, a
szletsnapom meg is teszi hatridnek.
Hatridnek? Meg dermedtem, ujjaimmal mg mindig a szortsban. Hirtelen ertlennek,
s ami mg fontosabb, vg telenl ostobnak reztem mag am, amirt belementem ebbe az
alkuba. Mit mveltem mr meg int?
Brmennyire is visszaszvtam volna az eg szet, ideg esen blintottam. Mg eg yszer
meg rzta a kezem, hatrozottan s ersen, a hd kzepn, azutn eleng edett.

5
Hogyan jussunk valakivel a kvetkez szintre

Mi az rdg t keresett ott? mordult rm Mag uire nyomoz eg szen kzelrl.


Prbltam seg teni.
Honnan ismeri? g y rtem, t is?
Nem ismerem.
Akkor mi trtnt?
n csak erre stltam, s lttam, hog y bajban van. Ag g dtunk, hog y nem rnek ki
idben, ezrt azt g ondoltam, beszlek vele.
Ha mr az els alkalommal olyan jl ment jeg yezte meg g nyosan, azutn lthatan
meg is bnta. De most komolyan, Christine, tnyleg azt vrja tlem, hog y elhig g yem?
Hog y csak erre stlt? Ktszer eg y hnapon bell? El akarja hitetni velem, hog y az eg sz
csak vletlen eg ybeess? Ha valami larcos ig azsg osztnak kpzeli mag t
Sz sincs rla. Rossz idben voltam rossz helyen. s azt hittem, seg thetek. Kezdett
bosszantani ez a bnsmd. Amit meg is tettem, nem ig az? Visszahoztam az letbe.
ppen csak fstlg tt, mikzben elttem jrklt.
Adam ag g d pillantsokkal fig yelt a tvolbl. Kldtem fel eg y biztat mosolyt.
Nem hinnm, hog y ez mulatsg os.
Nem is nevetek.
Rm meredt, prblta kitallni, mihez kezdjen velem.
Az rsn majd elejtl a vg ig elmeslheti az eg szet.
De ht nem tettem semmi rosszat!
Nem is mondtam, hog y le van tartztatva, Christine. De errl jelents kszl.
Elindult, abban a remnyben, hog y kvetem az autja fel.
Nem viheti be tiltakozott Adam. Kimerltnek tnt s a hang ja is annak hang zott.
Most tnyleg nem miatta kellene ag g dnia. Adam kedvrt Mag uire eg y msik,
kedvesebb arct vette fel, amelynek ltezst nem is g yantottam.
De n tnyleg jl vag yok ellenkezett Adam, amint Mag uire elkezdte beseg teni a
rendrautba. Csak pillanatnyi rlet volt az eg sz. Most mr rendben vag yok s haza
akarok menni.
Mag uire g ymolt szavakat mormolt, de ettl fg g etlenl tovbb terelte Adamet a
kocsi fel. Miutn elvitte ket az els aut, eng em a msikkal beszlltottak a Pearse utcai
rsre, ahol jra el kellett mondanom mindent. Mag uire lthatan ezutn sem hitt nekem, s
jl rezte, hog y ezt-azt elhallg atok elle. Tovbbra sem tudtam rvenni mag am, hog y

elruljam neki, ig azbl mit kerestem a hdon vag y akr a laktelepen. Annak a kedves
hlg ynek sem mondtam semmit, aki utna lpett a szobba, hog y elbeszlg essen velem az
lmnyeimrl.
Eg y ra mlva Mag uire nyomoz kzlte, hog y szabadon elmehetek.
Mi van Adammel?
mr nem a mag a g ondja.
rtem. De hol van?
Eg y pszicholg us fog lalkozik vele.
s mikor lthatom?
Christine prblt meg szabadulni tlem.
Mi az?
Mit mondtam arrl, hog y ne keveredjen bele? Odakint vrja eg y taxi. Menjen haza.
Aludja ki mag t. Kerlje a bajt.
g y tvoztam az rsrl. Vasrnap jfltjt, amikor a hideg a csontjaimba is beette mag t,
az utck teljesen nptelennek tntek, leszmtva az eg y szem taxit. A mindent lt Trinity
Colleg e stten s resen mag asodott elttem. Nem tudom, milyen sok lltam itt s
prbltam dlre jutni a dolg okkal, mikzben a sokk csak most kertett a hatalmba, amikor
kinylt mg ttem az ajt s meg reztem Mag uire jelenltt.
Mg itt van.
Nem tudtam, mit mondhatnk, g y csak belenztem a szembe.
Mag t kereste.
A szvem kihag yott eg y temet.
Itt tlti az jszakt. Meg adhatom neki a szmt?
Blintottam.
ljn be abba a taxiba, Christine. Mag uire olyan fenyeg et pillantst vetett rm, hog y
eszembe sem jutott ellenkezni.
Hazamentem.
Korntsem meg lep mdon nem tudtam elaludni. Felltem s a kvfzvel
trsalog tam, amg a telefonra bmultam s azon tndtem, Mag uire nyomoz j szmot
adott-e meg . Mire eljtt a reg g el ht ra, s autkat hallottam odakint az utcn, lassan
kezdtem elbbiskolni. Tizent perccel ksbb az bresztrm keltett. Adam eg sz nap nem
hvott, m dlutn hatkor, amikor mr lekapcsoltam a szmtg pemet, meg csrrent a
telefon.
A Hapenny Bridg e-re beszltnk meg tallkozt, ami akkor j tletnek tnt, mint
eg yetlen kapcsoldsi pont, de mire mindketten odartnk, huszonng y rval az incidens
utn, mr helytelennek reztem. Nem a hdon vrt, hanem a Bachelors Walkrl nzett le a

vzre. Mit meg nem adtam volna, ha tudom, mire g ondol.


Adam!
A hang omra meg fordult. Most is az elz este meg ismert fekete kabtot s fekete
g yapjsapkt viselte. Mlyen a zsebbe dug ta a kezt.
Jl van? krdeztem.
Ja, persze. Mint aki lg nyomst kapott. Jl vag yok.
Hol tlttte az jszakt?
Az llomson fag g attak, azutn a St. Johnba vittek pszicholg iai kivizsg lsra. Annyira
nem lehetek dilis, ha kieng edtek trflkozott. Klnben csak azrt hvtam, hog y
szemlyesen mondjak ksznetet. ttette a slyt eg yik lbrl a msikra. Szval, ksz.
Ok. Ht, nincs mit feleltem esetlenl, mikzben mg most sem tudtam, hog y kezet
rzzak-e vele vag y inkbb mag amhoz leljem. Minden jel arra utalt, hog y leg jobb lenne
mag ra hag yni.
Ekkor biccentett s tkelt az ton a Lower Liffey Street fel. Nem is nzett krl, eg y aut
pedig dhdten tlklt, miutn kis hjn thajtott rajta. Alig rzkelte a hang ot, csak ment
tovbb.
Adam!
Visszafordult.
Csak vletlen. Becssz.
Akkor rtettem meg , hog y kvetnem kell. A krhzban taln hisznek neki, de n nem
hag yhatom mag ra azok utn, amiken keresztlment. Meg nyomtam a g ombot, hog y jelezze
tkelsi szndkomat, de a lmpa tl lassan vltott, s n attl tartottam, hog y elvesztem,
ezrt kivrtam eg y rst kt aut kztt, azzal tszaladtam. Eg y aut harsnyan dudlt.
Szaladtam, amg kzelebb nem kerltem Adamhez, azutn lasstottam. Ekkora tvolsg bl
mr vig yzhattam r. Jobbra fordult az Abbey Streetre. Miutn meg kerlte a sarkot s eltnt
a szemem ell, sprintelve prbltam utolrni, de mire odartem, mr eltnt, mintha a fld
nyelte volna el. Mostanra minden zlet bezrt, ahov csak bemehetett volna.
Vg ig psztztam az elhag yatott utct s tkoztam mag am, amirt elvesztettem. Leg albb a
telefonszmt elkrtem volna
Hu! ug rott el hirtelen az rnyak kzl.
sszerezzentem.
Jesszusom, Adam. Rm akarja hozni a frszt?
Bg yadtan elmosolyodott.
Nem unja mg a mag ndetektvesdit?
reztem, ahog y az arcom elvrsdik a sttben.
Csak meg akarok g yzdni arrl, hog y jl van. Nem akarok mag ra akaszkodni.
Mondtam mr, hog y jl vag yok.

Nekem nem g y tnik.


Elfordtotta a tekintett s hunyorog ni kezdett, ahog y a szeme jra meg telt knnyekkel.
Lttam ket meg csillanni a lmpk fnyben.
n csak biztos akarok lenni abban, hog y meg lesz. Nem hag yhatom csak g y mag ra.
Van valaki, aki seg tsen?
s mire lenne j az a reng eteg csodlatos beszlg ets az emberekkel? g ysem
vltoztatnak a lnyeg en.
Mi a lnyeg ?
Htrlni kezdett.
Ok, ok, nem kell elmondania, de leg albb meg knnyebblt? Amirt nem ug rott le?
Ja. Nag y hibt kvettem el. Sosem kellett volna arra a hdra mennem.
Elmosolyodtam.
Ltja? Ez mr valami. Az els kis lps.
Oda kellett volna felmennem emelte tekintett a Liberty Hallra, ami a mag a tizenhat
emeletvel Dublin belvrosnak leg mag asabb plete.
Mikor van a szletsnapja? jutott eszembe hirtelen az alkunk.
Ezttal ktsg kvl felnevetett.
Most meg hov meg ynk? krdeztem, ahog y futva prbltam utolrni, mialatt les
lptekkel haladt az OConnell Streeten. Zsibbadt a kezem s a lbam, g yhog y remltem,
nem tl messzire. Mintha teljesen cltalanul g yelg ett volna, amirl az jutott eszembe, hog y
taln a fag yhallt vlasztotta az ng yilkossg kvetkez mdjnak.
A Gresham Hotelben lakom. Felnzett a Spire-ra. Az se lett volna rossz, ha
ejternyvel kiug rom s oda szllok le. Szpen keresztldfte volna a g yomromat. Vag y ami
mg jobb, a szvemet.
Ok, lassan kezdem rteni a humort. Szerintem kicsit beteg es.
Szerencsre a krhzban nem g y g ondoltk.
Hog y tudott elszabadulni?
Elbvltem ket a kisfis bjammal felelte rezzenstelen arccal.
Szval hazudott nekik vdaskodtam. Adam meg vonta a vllt. Hol l?
Habozott.
Amg y? Tipperaryben.
Csak azrt jtt Dublinba, hog y?
Hog y leug orjak a Hapenny hdrl? Szrakozott mosollyal fordult felm. Mag uk
dubliniak iszony nteltek. Ha tudni akarja, az orszg ms rszein is vannak tkletesen
alkalmas hidak. Nem, ltni akartam valakit. Elrtk a Gresham Hotelt, ahol Adam felm
fordult. Ht, ksz. Mg eg yszer. Hog y meg mentette az letem. Nem kellene nem is
tudom meg puszilnom? Mag amhoz lelnem? Vag y inkbb meg van. Feltartotta a

tenyert, n pedig fradtan felnyg tem, mieltt belecsaptam.


Mr tnyleg nem tudtam, mit is mondhatnk. Sok szerencst? lvezze az letet?
sem tudhatta, mert tovbb ereg ette a szarkasztikus meg jeg yzseket.
Adni kellene mag nak eg y seriffcsillag ot. Vag y eg y cserkszjelvnyt.
Tnyleg nem szvesen hag yom g y mag ra.
A szletsnapom kt ht mlva lesz. Kt ht alatt nem sok minden vltozhat, de
rtkelem, hog y ennyit hazudik a kedvemrt.
Szerintem ig enis meg lehet csinlni jelentettem ki mag abiztosabban, mint ahog y
reztem. Kt ht? Eg y teljes vben remnykedtem, de ha ennyivel kell bernem, m leg yen.
Majd kiveszem az eg sz ves szabim, hog y mindennap tudjunk tallkozni. Nag yon is
kivitelezhet.
Ug yanaz a szrakozott mosoly jtszott az ajkain.
Inkbb eg yedl lennk.
Hog y meg lhesse mag t.
Nem lehetne kicsit halkabban? sziszeg te, amint eg y arra stl pr g yanakv
pillantsokat vetett felnk. Mg eg yszer, ksz tette hozz, rezheten kisebb
lelkesedssel, azzal otthag yott a jrdn s eltnt a forg ajt mg tt. Nztem, ahog y tkelt
az eltren, azutn kvettem. Korbban kellett kelnie, ha eng em akart lerzni. Belpett a
liftbe, n pedig kivrtam a leg utols pillanatot, mieltt az ajt becsukdott volna, akkor
befurakodtam s csatlakoztam hozz. res tekintettel meredt rm. Aztn meg nyomta a
g ombot.
Elrtk a leg fels szintet, ahol kvettem a tettri Grace Kelly lakosztlyba. Ahog y
belptnk a nappaliba, virg illatot reztem. A hl ajtaja nyitva llt, lttam a
rzsaszirmokkal meg hintett g yat s a vg ben az ezst jeg esvdrben httt pezsg t.
Adam eg yetlen pillantst vetett az g yra, majd g y kapta flre a fejt, mint aki ltni se brja.
Eg yenesen az rasztalhoz lpett s felkapott eg y lapot.
Ide is kvettem.
Az a bcslevl? Amit az ng yilkossg a eltt rt?
sszerezzent.
Muszj ezt a szt hasznlnia?
Mag a szerint mit kellene mondanom?
Viszlt, Adam, rlk, hog y tallkoztunk? Lerzta mag rl a kabtot s a padlra
dobta, azutn lehmozta a sapkt s elhajtotta a leveg be. Csak hajszl hjn kerlte el a
mrvny kandallban pattog ig azi tzet. Elcsig zottan rog yott le a kanapra.
Htrahkltem. Nem szmtottam r, hog y tmtt szke frtket rejteg et a sapkja alatt.
Mi az? krdezte, amikor rbredt, hog y a szpsg t csodlom.
Leltem vele szemben, hog y leveg yem a kabtom s a kesztym. Remltem, a tz hamar

kiolvaszt.
Elolvashatom?
Nem. Kzelebb hzta mag hoz s sszehajtotta.
Mirt nem tpi ssze?
Csak. Eltette a zsebbe. Szuvenr. A dublini kirndulsrl.
Eg yltaln nem vicces.
Leg albb van mg valami, amiben nem vag yok j.
Krlnztem a lakosztlyban s prbltam a ltottak alapjn meg tlni.
Vrt valakit?
Ht hog yne. Mindig rendelek pezsg t s rzst a szp hlg yeknek, akik lebeszlnek
arrl, hog y vzbe ug orjak.
Helytelen volt, tudtam is, hog y helytelen, de bell ujjong tam, amirt szp hlg ynek
nevezett.
Nem, ez mg teg nap estrl maradt. Tzetesen fig yeltem. Minden trfa s sznlelt
mag abiztossg ellenre nem tallta a helyt. Csak a sznjtk tartotta vissza attl, hog y ott
helyben mag ba omoljon.
Felllt s a tvhez lpett, hog y kinyissa alatta a minibr ajtajt.
Szerintem az alkohol most nem a leg jobb tlet.
Mintha eg y dtt nem is akarhatnk. Sebzett pillantst vetett rm, amitl furdalni
kezdett a bntudat. Kivett eg y Jack Danielst s kajn pillantssal fordult felm, mieltt
visszatrt a kanapra.
Meg lltam meg jeg yzs nlkl, de lttam, mennyire reszket a keze, mikzben kitlti
mag nak az italt. Eg y ideig csak ltem s fig yeltem, majd amikor mr nem brtam tovbb,
mag amnak is hoztam eg yet, csak ezt klba kevertem. Alkut ktttem eg y fickval, aki meg
akarta lni mag t, azutn kvettem a hotelszobjba is akkor mr mirt ne rg hatnk be
vele? Ha ltezik olyan, hog y az erklcss s felelssg teljes viselkeds normaknyve, mr
g yis meg szeg tem minden szablyt mirt ne vg eznm be a munkt s hajtanm ki az
ablakon? Amellett csontig tfag ytam, s kellett valami, ami vg re felolvaszt. Ittam eg y
kortyot. Az ital utat g etett mag nak a g yomromig s iszony jlesett.
A bartnm szlalt meg vratlanul, hog y flbeszaktsa g ondolataimat.
Mi van vele?
t vrtam. Azrt jttem Dublinba, hog y meg lepjem. Azt mondta, mostanban nem
vag yok vele tl fig yelmes. Nem vag yunk eg ytt eleg et, meg ilyenek. Meg drg lte az
arct. Azt mondta, bajban vag yunk. Veszlyben, ezt a kifejezst hasznlta.
Szval azrt jtt Dublinba, hog y meg mentse a kapcsolatt. rltem, hog y vg re
meg tudtam rla valamit. Mi trtnt?

Eg y msik fickval volt. Az lla jra meg feszlt. A Milanos-ban. Azt mondta, a
lnyokkal meg y oda. Ott lnk a parton, csak eg y idre el kellett mennem Tipperarybe A
lnyeg , hog y nem a lnyokkal volt tette hozz keseren, mg poharnak tartalmra
meredt.
Honnan tudja, hog y nem csak bartok?
Jaj, ht persze, hog y bartok, hisz n mutattam be ket eg ymsnak! A leg jobb bartom
az, Sean. Eg yms kezt fog tk, mg azt se vettk szre, amikor belptem az tterembe. A
bartnm nem szmtott rm, azt hitte, mg Tipperaryben vag yok. Amikor szembestettem
ket a tnyekkel, nem tudtk letag adni. Meg vonta a vllt.
s mit csinlt?
Mit csinlhattam volna? Otthag ytam ket, mint eg y komplett balfk.
Nem akarta meg tni Seant?
Nem. Leg yztten roskadt mag ba. Tudtam, mit kell tennem.
ng yilkosnak lenni?
Hanyag oln vg re ezt a szt?
Hallg attam.
Mire mentem volna azzal, ha meg tm? Ha jelenetet rendezek? Mg nag yobb
balfknek tntem volna?
Javtott volna a kzrzetn.
Szval most mr tmog atja az erszakot? Meg rzta a fejt. Ha meg tm, most azt
krdezn, mirt nem stltam eg yet, hog y lehig g adjak.
Lenyomni a nevezett bartjt, aki nyilvnvalan rszolg lt erre, mg mindig jobb, mint
az ng yilkossg . Krdezzen meg brkit.
Tnyleg elfelejthetn mr azt a szt nyg tt fel halkan. Jesszusom.
Pedig ezzel prblkozott, Adam.
s fog ok is prblkozni, ha nem tartja be az alku mag ra es rszt! csattant fel
hirtelen.
Az indulata meg lepetsknt rt. Felllt, s az veg ajthoz lpett, ami kivezetett az
OConnell Streetre s a Northside tetire nz erklyre.
Biztosan tudtam, hog y ms is van Adam trtnetben, amirt vg et akart vetni az
letnek, nem csak eg y csapodr bartn. Taln ez volt az utols csepp a pohrban.
Mindenesetre nem tnt alkalmasnak az idpont, hog y ezt feszeg essem. jra feszltt vlt, s
mindketten kimerltnk, rnk frt az alvs.
Szemltomst eg yetrtett, br nem fordult felm, amikor azt mondta:
Alhat a hlszobban, n majd elleszek itt a kanapn. Amikor nem feleltem, vg re
meg fordult. Felteszem, maradni akar.
Nincs ellenre?

Vg ig g ondolta.
Szerintem j tlet. Azzal visszafordult a vros s a panorma fel.
Annyi mindent mondhattam volna, hog y sszeg ezzem a napot s eg y kis lelket ntsek
bel. ppen elg nseg lyez knyvet elolvastam, tucatjval idzhettem volna a hatsos
frzisokat, de most valahog y eg yik sem tnt ideillnek. Ha tnyleg seg teni akartam,
nemcsak azt kellett felismernem, hog y mit mondjak, de azt is, hog y mikor.
J jt kszntem el. Rsnyire nyitva hag ytam a hlszoba ajtajt. Cseppet sem
tetszett, hog y mag ra marad az erklyes szobban. A rsen t fig yeltem, amikor levetette a
pulvert, hog y felfedje az alatta feszl plt. Nem tehettem rla, a szksg esnl jval
tovbb bmultam, mikzben ig yekeztem meg -g yzni mag am, hog y csak a biztonsg a
rdekben teszem, arra az esetre, ha meg akarn fojtani mag t a pulvervel. Lelt a
kanapra s feltette a lbt. Hosszban nem frt el, a karfn kellett nyug tatnia a lbait,
amitl furdalt a lelkiismeret, mg az g yn terpeszkedtem. Mr pp kszltem szabadkozni,
amikor meg szlalt.
lvezi a msort? krdezte lehunyt szemmel s a tarkja mg tt sszefont karral.
Lng ol arccal forg attam a szemem s hzdtam el az ajttl. Leltem a baldachinos
g yra: a poharak felcsiling eltek mellettem, az olvadt jg pedig kicsordult a vdrbl, r az
g yra. ttettem a pezsg svdrt az asztalra, s eg y csokoldba mrtott eperrt nyltam,
amikor szrevettem a kis dvzlkrtyt. Gynyr menyasszonyomnak, szeretettel,
Adam, ez llt rajta. Ht a lnykrs miatt jtt Dublinba. Abban a biztos tudatban, hog y mg
most is csak a felsznt kaparg atom, eltkltem mag am a bcslevl meg szerzsre.
Korbban azt g ondoltam, az az jszaka volt a leg hosszabb az letemben, amikor lttam
Simon Conway ng yilkossg t s elhag ytam a frjemet, majd azt kveten minden tovbbi
jszaka.
Tvedtem.

6
Hogyan csittsuk hborg lelkiismeretnket s szundtsunk egy kicsit

Nem tudtam elaludni. Nem mintha ez szokatlan lett volna, g yakorlatilag alva jrtam az
elmlt ng y hnapban, amita csak g ykeret vert bennem a g ondolat, hog y vg et akarok
vetni a hzassg omnak. Nem tehettem rla. n mindig kerestem a mdjt, hog y rtalljak a
boldog sg ra s elg edettsg re, hog y g ykeret verjen bennem a pozitv g ondolkods s
meg mentsem a hzassg om ne pedig kifaroljak belle , de amint belm villant a
menekls sz, eg yszeren nem tudtam kiverni a fejembl, kivlt jszaka, amikor ms
problmi nem tereltk el a fig yelmemet a sajtomrl. Ilyenkor ltalban az jjeliszekrnyen
tartott 42 tipp az lmatlansg legyzsre cm knyvnl ktttem ki, aminek eredmnyeknt
prbt tettem a meleg frdvel, a ht kitakartsval, a krmeim kifestsvel, a jg val
(olykor kettvel-hrommal is eg yszerre), mindezt a leg sttebb jszakban s a meg nyug vs
remnyben. Mskor csak addig olvastam a knyvet, amg a szemem bele nem fradt, s
ssze kellett csuknom, de ilyenkor sem tudtam tadni mag am a knny lomnak, ahog yan a
knyv szerint kellett volna; soha nem tapasztaltam meg , hog y az rzs puhn krllel s
mint eg y tollpiht, mag val rag ad. Vag y csaldottan s kimerlten virrasztottam, vag y
csaldottan s kimerlten elaludtam, de sosem ltem meg ezt a kellemes tsiklst eg yik
vilg bl a msikba.
Br tudatosult bennem, hog y vg et akarok vetni a hzassg omnak, soha nem g ondoltam
volna, hog y tnyleg meg teszem. Hossz jszakkon t ag g dtam, hog yan tudok majd
eg ytt lni ezzel a boldog talansg g al, amg vg l belm villant, hog y nem kell
meg tennem; a bartaimnak adott tancsaim vg s soron rm is vonatkoznak. Ezutn
hossz-hossz jjeleken t fantziltam arrl, milyen lenne mssal lni, valakivel, akit
ig azn szeretek, s aki ig azn szeret; mi is olyan pr lehetnnk, akik krl csak g y izzik a
leveg , valahnyszor eg ymsra nznek. Ettl kezdve szinte minden frfirl fantziltam,
akihez csak vonzdtam, vag yis a leg tbb frfihoz, aki brmilyen mdon kedves volt velem.
Belertve Leo Arnoldot is, az g yfelet, akivel kimondottan lveztem a tallkozkat. Leo vlt
leg tbb fantzim trg yv, amitl aztn teljesen kipirultam, valahnyszor az irodba tette a
lbt.
Mostanra kiderlt szmomra: mindezek mlyn ott lappang ott a pnik, hog y idvel nem
fog ok tudni meg birkzni ezzel, s miutn ezt felismertem, mr nem volt meg lls.
Mag amban minden kis problmt addig nag ytottam, mg jabb fenyeg et jel nem
fig yelmeztetett r, hog y krhozatra vag yunk tlve. Mint amikor elttem vg zett az g yban,
mr meg int; mint amikor zokniban aludt, mert folyton fzott a lba; mint amikor otthag yta

a frdben a levg ott krmt s eszbe se jutott, hog y kidobja a szemetesbe. Mr alig
cskolztunk, az eg ykor meg hitt cskok sietve odavetett puszikk silnyultak. Mennyire
untattak a trtnetei, mennyire torkig voltam, amikor szzadjra idzte fel a rg i
rg bimeccseket! Ha sznekkel kellett volna jellemeznem az letem, ahog yan azt eg y
knyvbl tanultam, a kapcsolatunk a lktet sznpompbl amit annak idejn, leg albbis
eg y darabig , ismeretsg nk leg elejn meg ltem eg yhang szrkesg g fakult. Annyira
nem voltam ostoba, hog y azt felttelezzem, ug yanaz a lng rkk lobog ni fog bennnk, de
azrt elvrtam volna, hog y kevesebb mint eg y v utn maradjon belle eg y parnyi szikra.
g y visszatekintve, csak abba az rzsbe szerettem bele, hog y szerelmesnek rezhettem
mag am. Mostanra leszmoltam ezzel az brnddal.
Aznap jjel, ahog y bren fekdtem a Gresham Hotel lakosztlyban, minden
ag g odalmam sorban eg ymsra rakdott. A szorong s, amirt elhag ytam Barryt; a nyomban
jr anyag i g ondok s hog y mit g ondolnak rlam az emberek; a flelem, hog y soha tbb
nem tallkozom senkivel, ezrt letem vg ig mag nyos leszek; azutn Simon Conway s
most mr Adam is, akinek a vezetknevt se tudom. Huszonng y rval ezeltt meg prblta
eldobni mag tl az letet, erre most ott fekdt a szomszd szobban, a kanapn, a kell
mag assg ot knl erkly s a feltlttt minibr kzelben, s jog g al elvrta, hog y az
g retemet betartva mg a kt ht mlva esedkes harminctdik szletsnapja eltt rendbe
teg yem az lett. Msklnben jra meg prbl vg ezni mag val.
A stt kiltsok miatt szdeleg ve keltem fel s ellenriztem jra. A lenmtott tv
sznei villdzva tncoltak krbe a falakon. Lttam, ahog yan mellkasa temesen emelkedik s
sllyed. A 42 tipp szerint szmos lehetsg llt nyitva elttem, hog y elcsendestsem az
elmmet s aludjak eg y keveset, de amg Adam viselkedst fig yeltem, csak annyira telt
tlem, hog y dntttem mag amba a kamillatet. pp neg yedszer kapcsoltam be a vzforralt.
Jesszusom, mag a sosem alszik? nyg tt fel.
Bocs, n bresztettem fel?
Nem, az a g zg p, amit folyton beindt.
Szlesre trtam az ajtt.
Kr eg y csszvel? ! Ltom, mr eleg et ivott. Hrom kis Jack Danielses veg
sorakozott a kvzasztalon.
Azt azrt nem mondanm, hog y eleget. Nem fig yelhet a nap huszonng y rjban.
Elbb-utbb mag nak is kell aludnia. Vg re kinyitotta a szemt s felnzett rm. A
leg kevsb sem tnt kimerltnek. Vag y rszeg nek. Csakis g ynyrnek. Tkletesnek.
Nem akartam elrulni lmatlansg om valdi okt vag y inkbb okait.
Jobban rlnk, ha itt alhatnk mag val.
Ez kedves, de mg csak nemrg szaktottam az elz bartnmmel, g yhog y ha nem
bnja, inkbb passzolok.

Azrt leltem a kanapra.


Nem fog om levetni mag am az erklyrl nyug tatott meg .
De azrt meg fordult a fejben?
Persze. Ezer s ezer mdszer eszembe jutott, amivel kinyrhatnm mag am ebben a
szobban. Msra se g ondolok. Akr fel is g yjthatnm mag am.
Van tzolt kszlk, simn eloltanm.
Hasznlhatnm a borotvt a frdben.
Eldug tam.
Belefojthatnm mag am a kdba, vag y frdhetnk a hajszrtval.
A frdben is mag n tartanm a szemem, a hotelekben meg sosincs hajszrt.
Akkor hasznlnm a vzforralt.
A vizet alig meleg ti fel, ezzel eg y eg eret se pirthatna meg . Nag yobb a fstje, mint a
lng ja.
Elnevette mag t.
Az eveszkzk pedig eg y almt is alig vg nak fel, nemhog y az ereket tettem hozz.
Elnzett a g ymlcsstl mellett fekv ks fel.
Pedig azt meg akartam tartani.
Sokat g ondol arra, hog y meg li mag t? Mag am al hztam a lbam s
bevackoldtam a kanap sarkba.
Felhag yott a sznlelssel.
Eg yszeren nem tudom abbahag yni. Ig aza volt abban, amit ott a hdon mondott: olyan
ez, mint valami beteg es hobbi.
Nem eg szen ezt mondtam. Csak hog y tudja, nincs abban semmi rossz, ha ilyesmin
g ondolkodik, amg nem teszi meg .
Ksznm. Leg albb a g ondolataimat nem prblja elvenni tlem.
Ez a g ondolkods nyug tatja meg , ez a mankja. Nem akarom kirg ni mag a all a
mankjt, de msknt is meg birkzhat ezzel. Beszlt mr errl brkinek?
Persze, ez a tuti receptem a villmrandikon. Mg is mit g ondol?
A terpia mg sosem fordult meg a fejben?
pp onnan jvk.
Azt hiszem, ennl azrt hosszabb id kellene.
A terpia nem nekem val.
Pedig jelenleg az a leg jobb irny.
Azt hittem, maga a leg jobb irny. A szemembe nzett. Nem ezt mondta? Maradjon
mellettem, majd n meg mutatom, milyen csodlatos lehet az let?
jra rm trt a pnik, amirt ekkora bizalmat vetett belm.
s g y is lesz. Csak azon tndtem Nyeltem eg yet. Tudta a bartnje, hog yan rez?

Maria? Nem tudom. Azt hajtog atta, hog y meg vltoztam. Hog y olyan tvoli lettem.
Visszahzd. Nem az, aki voltam. De hog y vlaszoljak: nem, sosem beszltem neki errl.
Pedig depresszis.
Ha mag a mondja. Tudja, nem ig azn seg t, mikzben ktsg beesetten prblja hozni a
leg jobb formjt, ha valaki azt hajtog atja, hog y mr nem ug yanaz, hog y nag yon mag a alatt
van, nem elg izg almas, nem elg spontn. Jesszusom, mit csinlhattam volna mg ? Amikor
alig g yztem fennmaradni a vz tetejn! Felshajtott. Azt g ondolta, hog y az apm miatt
van. Meg a munkm miatt.
s ezek tehettek rla?
Nem tudom.
De nem seg tettek, ig az?
Nem, nem seg tettek.
Beszljen a munkrl, ami nyug talantja.
Mris eg y terpin rzem mag am, ahog y itt fekszem, mag a meg ott l. A
mennyezetre emelte tekintett. A munkahelyemen szabadsg ot kaptam, hog y seg tsek
vinni apm cg t, amg ilyen nag ybeteg . Nem szvesen tettem, de belementem, mert csak
rvid idrl volt sz. Azutn apm mg beteg ebb lett, g yhog y tovbb kellett maradnom.
Nem ment knnyen, de meg g yztem a munkaadmat, hog y hosszabbtsa meg a
szabadsg omat, erre az orvosok azt mondtk, hog y apa mr nem is lesz jobban. Hallos
beteg . A mlt hten azutn kiderlt, hog y elkldenek a munkahelyemrl. Fel kell vennik
valakit a helyemre.
Vag yis eg yszerre vesztette el az apjt s a munkjt. s a bartnjt. Meg a leg jobb
bartjt sszeg eztem helyette. Mindezt eg y hten bell.
Hls vag yok, hog y hang osan is kimondta a kedvemrt.
Tizenng y napom van rendbe hozni, nincs idm a tapintatoskodsra.
Ami azt illeti, mr csak tizenhrom.
Ha az apja meg hal, mr nem kell neki dolg oznia, nem ig az?
pp ez a bkken: csaldi vllalkozsrl beszlnk. A nag yapm hag yta az apmra,
azutn n jvk, s g y tovbb, s g y tovbb.
A feszltsg mr attl rezheten ntt, hog y beszlt rla. Rdbbentem, hog y
vatosabban kell haladnom.
Beszlt az apjnak arrl, hog y nem akarja ezt a munkt?
Keseren felnevetett.
Ebbl ltszik, hog y nem ismeri a csaldomat. Nem szmt, mit mondok; a munka az
enym, akr tetszik, akr nem. A nag yapm kinyilatkoztatta, hog y a cg lete vg ig apm,
azutn az apm g yerekeire szll, de ha n nem szllok be az zletbe, akkor a bcsikm fi
lesz s az csaldja viszi tovbb.

Vag yis mag a meg ssza.


A tenyerbe temette arct s indulatosan drg lte a szemeit.
Csak mg vacakabb helyzetbe kerlk. Nzze, n rtkelem a szndkot, de nem rti,
milyen helyzetben vag yok. Tl kompliklt lenne elmag yarzni, elg leg yen annyi, hog y
hossz-hossz vek csaldi szarjrl beszlnk, s n nyakig benne vag yok.
Reszkettek az ujjai. A farmerjba drg lte ket, le-fel, le-fel. Taln fel sem tnt neki,
hog y ezt csinlja. Eljtt az ideje, hog y javtsak a hang ulatn.
Mesljen a hivatsrl. Arrl, amit ig azn szeret.
Ahog y rm nzett, jtkosan meg csillant a szeme.
Mag a szerint mivel fog lalkozom?
Elnztem.
Divatmodell?
Keresztbe tette a lbt s fellt, de olyan g yors mozdulattal, mintha rm akarn vetni
mag t. Ehelyett csak dbbenten nzett.
Most viccel?
Szval nem modell?
Mi a fenrt g ondolja?
Mert
Mert mirt?
Teljesen elkpedt. Most elszr lttam ennyire elevennek.
Ne mondja, hog y mg senkitl se hallotta
Meg rzta a fejt.
Pedig nem. Soha.
! Mg a bartnjtl sem?
Dehog y! Felnevetett, olyan g ynyr hang on, amit szvesen hallottam volna jra.
Most csak ug rat. Azzal visszafekdt s feltette a lbt, hog y a mosoly s a nevets nyom
nlkl eltnjn.
Nem. Trtnetesen mag a a leg szebb frfi, akit ismerek, ezrt hittem, hog y modell
adtam racionlis mag yarzatot. Nem csak g y kitalltam!
Felnzett rm, ellg yult arccal s nmikpp zavartan, mintha prbln eldnteni, hog y
csak viccelek-e. Ha lehet, n mg inkbb ledbbentem. Nem akartam g y rrontani, csak azt
akartam vele tudatni, hog y jkpnek tartom, de rosszul jtt ki, mert meg int nem
hasznltam a fejem.
Szval, mivel fog lalkozik? vltottam tmt, mikzben lesprtem a farmeromrl eg y
kpzeletbeli bolyhot, hog y addig se kelljen rnznem.
Ez tetszeni fog .
Bkje mr ki.

Sztrippelek. Tudja, a chippendale-fiknl. Ha mr ilyen szp vag yok, meg minden.


A szememet forg attam s htradltem.
Nem, csak szrakozom. Helikopterpilta vag yok az r Parti rsg nl.
A szmat is elttottam.
Mondtam, hog y tetszeni fog . Az arcomat frkszte.
Embereket ment hebeg tem.
Ltja, sok kzs van bennnk.
Eg yszeren nem fordulhat el, hog y Adam ebben az llapotban visszamenjen oda
dolg ozni. Nem eng ednm, nem eng edhetnm, ahog y k sem.
Azt mondja, a csaldi biznisz a halla utn az apja g yerekeire szll. Ezek szerint vannak
testvrei?
Eg y nvrem. lenne a kvetkez, de Bostonba kltztt. Nem maradt ms vlasztsa,
miutn kiderlt, hog y a frje millikat lopott a bartaitl eg y piramisjtkban. Be kellett
volna fektetnie a pnzt, ehelyett elklttte. Valamennyit tlem is lenylt. Az apmtl mg
tbbet.
Szeg ny nvre.
Lavinia? Szerintem tallta ki az eg szet. De nem csak ez, ms komplikci is van. A
cg nek eredetileg a bcsikmra kellett volna szllnia, ha mr az idsebb testvr, de
amilyen nz seg g fej, a nag yapm tudta, hog y csak tnkretenn a cg et, ezrt hag yta
inkbb az apmra. Emiatt a csald kt rszre szakadt: eg yesek Alan bcsi prtjn lltak,
msok az apmn. Vag yis ha nem veszem t a boltot s minden az unokatestvrem lesz
Nem knny ezt elmag yarzni valakinek, aki nem tartozik a csaldhoz. Nem tudhatja,
milyen nehz htat fordtani valaminek, mg ha szvbl utlja is, csak mert hsg et vrnak
mag tl.
Mlt hten hag ytam el a frjemet bukott ki bellem. Csak g y eg yszeren. A szvem
kis hjn kiug rott a mellkasombl. Taln most elszr mondtam ezt ki valaki eltt. Olyan
rg ta el akartam t hag yni, mg sem tettem, hog y hsg es felesg leg yek, aki a vg skig
kitart az eskje mellett. Pontosan tudtam, mirl beszl Adam.
Meg lepetten nzett rm. Eg y pillanatig sztlanul tanulmnyozott, mintha prbln
meg tlni az szintesg emet.
Mit csinlt?
Villanyszerel volt, mirt?
Nem, g y rtem, mirt hag yta ott? Mit kvetett el?
Nag yot nyeltem, mikzben a krmeimet vizsg lg attam.
Ig azbl nem kvetett el semmit. n csak nem voltam boldog .
Fjtatva eng edte ki a leveg t.
Szval az krn tallt r a sajt boldog sg ra.

Tudtam, hog y a bartnjre g ondol.


Nem vag yok hve ennek a filozfinak.
Csak a g yakorlja.
Fog alma sincs, milyen nehz elhag yni valakit visszhang oztam a korbbi szavait.
Ez tallt.
Mrleg elnem kellett a kockzatokat. Eg ytt mindketten letnk vg ig
szerencstlenek lettnk volna. Idvel majd tlteszi mag t rajta. Gyorsabban, mint g ondoln.
S ha mg sem?
Nem tudtam, mit is feleljek. Ez a g ondolat mg sosem tltt fel bennem. Biztosan
tudtam, hog y Barry tlteszi mag t rajtam. Mi mst tehetne?
Adam ezutn eltnt. A szobban maradt, de elveszett a g ondolatai kztt; ktsg kvl
azon tpreng ett, milyen jvje lesz neki s a bartnjnek. A tovbblps szba sem
kerlhetett vissza akarta t kapni. Ha pedig a bartnje is g y rez irnta, ahog y n Barry
irnt, fikarcnyi remnye sem maradt.
s mag a mivel fog lalkozik? krdezte, mintha hirtelen rdbbent volna, hog y semmit
sem tud a nrl, aki meg akarja menteni az lett.
Mag a szerint? mentem bele a jtkba.
Nem sokig g ondolkodott.
Elad eg y jtkonysg i boltban?
Nevetnem kellett.
Ezt csak g y mag amra kaptam. Lenztem a ruhimra, azon tndve, hog y a
farmerom, a farmerblzom s a tornacipm keltette-e benne ezt a meg g yzdst. Taln
szokvnyos daraboknak tnnek, de mind vadij, s az alul-fell farmer jra divat.
Elmosolyodott.
Nem a ruhi miatt g ondoltam. Inkbb olyan g ondoskod tpusnak tnik. Taln
llatorvos, vag y valamilyen llatvd? Meg vonta a vllt. Leg albb kzel jrok?
Meg kszrltem a torkom.
Munkakzvett vag yok.
Elhalvnyult a mosolya. Tapinthatv vlt a csaldottsg a, az ag g odalma mg annl is
inkbb. s meg sem prblta leplezni.
Nhny ra mlva mr csak tizenkt napom marad. s eddig nem rtem el semmit.

7
Hogyan ptsnk bartsgokat s bressznk bizalmat

Meg eskdtem volna, hog y eg sz jjel eg y szemhunysnyit sem aludtam, s mg is, a


felismers helyett, hog y vg re eljtt a reg g el, a vz zubog sa riasztott fel a szenderg sbl.
Miutn zavartan meg llaptottam, hog y mg iscsak elaludtam, beletelt nhny pillanatba,
amg visszaemlkeztem, hol vag yok. Ettl tstnt felbredtem s vszhelyzeti zemmdba
kapcsoltam; nem lustlkodtam. Amint kiderlt, hog y Adamnek hlt helye a kanapn,
azonnal felpattantam s berontottam a hlba, hog y bevg jam a trdemet a kvzasztalba,
a knykmet pedig az ajtkeretbe. Mieltt vg ig g ondoltam volna a dolg ot, mr be is
nyitottam a frdbe, ahol szemkzt talltam mag am eg y pucr, mozg kony s izmos
htsval, ami j ideje nem ltta a napot. Adam felm fordtotta a trzst, szke frtjei
csatakosan, stten s cspg ve lapultak archoz. Nem g yztem bmulni.
Ne ag g djon, mg lek jeg yezte meg knyszeredett vidmsg g al.
Sietve kihtrltam s az ajt csapdsval lepleztem esetlen vihog som, mieltt
besiettem a vendg frdbe, hog y az alul-fell farmerban tlttt jszaka utn elfog adhatv
varzsoljam a klsmet. Amikor kilptem a nappaliba, a vz mg mindig csobog ott a
frdben. Tz perc mltn sem vltozott a helyzet. A hlban jrkltam fel-al, s azon
tndtem, mi leg yen. Eg yszer is nag y hiba volt rnyitni, msodszorra mr zaklatsnak
szmtana. S br nem felttlenl a meg tlsem miatt kellett ag g dnom, amikor kt
jszakval korbban meg akarta lni mag t, akkor se hittem, hog y odabent komolyabb krt
tehetne mag ban, hacsak hallra nem rncosodik a vztl. A poharakat mg idejben
eltvoltottam, s nem hallottam, hog y sszetrte volna a tkrt. Mr pp kszltem jra
benyitni, amikor meg hallottam a hang ot. Elszr csak halkan, azutn fojtott hang on
zokog ott, de olyan fjdalmasan, mlyrl jven s ktsg beesetten, hog y eleng edtem a
kilincset, csak az arcomat prseltem az ajthoz, mintha azon t akarnm vig asztalni.
Mikzben tehetetlenl hallg attam a zokog st.
Azutn eszembe jutott a bcslevl. Ha nem teszem r a kezem, mieltt kijn a zuhany
all, sosem fog om ltni. Krlnztem a szobban, s meg lttam az eg yik sarokba hnyt
ruhit, az utaztska tetejre dobott farmerral. Kitapog attam az sszes zsebet, mire vg l
meg talltam az sszehajtott lapot. Sztnyitottam abban a remnyben, hog y mlyebben
meg ismerhetem eg y ng yilkossg i ksrlet indtkait, m ehelyett irkafirkk eg ymst
kvet sorait lttam, nhnyat thzva, msokat alhzva. Azonnal tudtam, hog y bcslevl
helyett eg y Marinak szl lnykrs piszkozatt tartom a kezemben, amit jra s jra
trtak, amg tkletes nem lett.

Adam telefonjnak vibrlsa rabolta el a fig yelmem. A mobil az aznapra kiksztett tiszta
ruhkon vrakozott. Miutn abbahag yta a lktetst, a kijelzn a 17 nem fogadott hvs zenet
jelent meg . Majd jra csrg tt. Maria. Gyors dntst hoztam, amit nem elztt meg tudatos
elkszts. Felvettem.
A beszlg ets kzepn eg yszer csak arra lettem fig yelmes, hog y mr nem folyik a
zuhany, st, j ideje nem hallom a hang jt. Meg fordultam, a telefonnal mg most is a
flemen. Adam a frdajtban llt, mint aki j ideje nem moccant, a dereka krl
trlkzvel, csontszraz brrel, dhtl kipirult arccal. Sietve kimentettem mag am s
kinyomtam a telefont. Meg szlaltam, mieltt nekem ug orhatott volna.
Tizenht nem fog adott hvsa volt, azt g ondoltam, fontos lehet, ezrt felvettem.
Amellett, ha azt akarjuk, hog y ez mkdjn, teljes hozzfrst kell kapnom az lethez. Nem
lehetnek korltok. Nem lehetnek titkok.
Elhallg attam, hog y lssam, meg rtett-e. Nem tiltakozott.
Maria volt az. Ag g dott mag a miatt. Flt, hog y taln krt tett mag ban vag y mg
rosszabb. Mr eg y ve ag g dik mag a miatt, ebbl kilenc hnapja beteg esen. g y rezte,
kizrja t az letbl, ezrt fordult Seanhoz seg tsg rt, hog y eg ytt kitalljk, mit
tehetnek. Harcolt az rzs ellen, de vg l beleszeretett Seanba. Nem akartak fjdalmat
okozni mag nak. Mr hat hete eg ytt vannak, csak nem tudta, hog yan mondja el. Annak
tulajdontotta a viselkedst, hog y a nvre elhag yta rorszg ot, azutn elvesztette az
llst, s az apja is slyos beteg . Azt mondja, valahnyszor prblt errl beszlni, mindig
trtnt valami. El akarta mondani, hog y sszejtt Seannal, de akkor jtt a hr, hog y az apja
hallos beteg . Azt mondja, a mlt hten vg re meg int rsznta mag t, erre mag a kzlte,
hog y elvesztette az llst. Azt kvnja, brcsak ne g y kellett volna kiderlnie.
Fig yeltem, ahog yan befog adta a szavaimat. A dh ott fortyog ott a felszn alatt, de
ug yang y lttam a fjdalmat, a srlkenysg et s a trkenysg et is, mintha csak eg y
hajszl vlasztan el a teljes sszeomlstl.
rezheten kiakadt azon, hog y n vettem fel a telefont tettem hozz , szinte mg
harag udott is, amirt nem tudta, ki vag yok. Azt mondta, hat ve vannak eg ytt, g y
g ondolta, ennyi id alatt meg ismerte az sszes bartjt. Fltkeny rm.
Csillapodni ltszott; a fltkenysg g ondolata hideg vzknt zdult izz harag jra.
Vonakodtam elmondani a tbbit, de vllaltam a kockzatot abban a remnyben, hog y
kifizetdik.
Azt mondta, mr nem is tudja, ki mag a. Hog y azeltt annyira nfeledt volt, vicces s
spontn, de azta kihunyt mag ban a tz.
Knnybe lbadt a szeme, majd a torkt kszrlte s a fejt rzta, ahog y visszatrt az
ntudatos frfi.
Visszatallunk ahhoz az njhez, Adam, meg g rem. Ki tudja, taln jra meg ltja

mag ban azt, akibe annak idejn beleszeretett, s jra bele tud majd szeretni. Fellesztjk azt
a tzet.
Hag ytam neki idt, hog y meg emssze, addig a szalonban vrakoztam s ideg esen
rg tam a krmmet. Hsz perccel ksbb meg jelent az ajtban, talpig felltzve s tiszta
tekintettel, a ktsg beess leg aprbb jele nlkl.
Reg g eli?
Az tteremben bven volt mibl vlasztani; a vendg ek ing amenetben kzlekedtek, hog y
ljenek a bfasztal knlta lehetsg g el. Csak mi ltnk httal a ltvnyossg nak, mag unk
eltt a kvnkkal s az res tnyrunkkal.
Szval, nem esznk, nem alszunk, s mindketten szeretnk embereket menteni trte
meg a csendet Adam. Mi kzs van mg bennnk?
Hrom hnappal korbban vesztettem el az tvg yamat, ug yanakkor, amikor
reszmltem, hog y boldog talan a hzassg om. Ennek eredmnyeknt j pr kilt ledobtam,
pedig vg ig szorg almasan olvastam a Hogyan nyerjk vissza az tvgyunkat falatonknt cm
knyvemet.
A tnkrement kapcsolat vetettem fel.
Mag a elhag yta a prjt, eng em elhag ytak. Ez nem r.
Ne veg ye mag ra, hog y elhag ytam a frjem.
Pedig meg tehetnm, ha akarnm.
Felshajtottam.
Inkbb beszljen eg y kicsit mag rl. Maria szerint eg y vvel ezeltt hunyt ki mag ban
a tz. Ez valahog y szg et ttt a fejembe
Az enymbe is szaktott flbe nyersen. Nem tudom, vajon azeltt vag y azutn jtt r
erre, hog y keflt a leg jobb bartommal, esetleg ppen kzben? Ht nem izg i?
Nem vlaszoltam azonnal, inkbb hag ytam, hog y kitombolja mag t.
Milyen volt, amikor az desanyja meg halt? krdeztem vg l. Hog yan viselte?
Mirt?
Ez seg thetne nekem.
De vajon nekem is?
Az anyja meg halt, a nvre elkltztt, az apja nag ybeteg , a bartnje tallkozott eg y
msik fickval. g y g ondolom, ez az utbbi taln azrt bortotta ki ennyire, mert nem tudja
kezelni, ha az emberek elhag yjk. Taln mellzttnek rzi mag t. Tudja, ha felismerjk, mi
az rzkeny pontunk, kpesek lehetnk azonostani ezeket a neg atv g ondolatokat, mieltt
lerntanak minket eg y rzelmi spirlba. Taln az, ahog yan meg li a vesztesg eket,
kapcsolatban ll azzal, ahog yan tves korban rzett.
Teljesen lenyg ztt a kvetkeztetsem, br g y tnt, ezzel eg yedl vag yok.

g y g ondolom, most mr eleg et jtszotta a pszichitert.


n meg g y g ondolom, hog y elmehetne eg y ig azihoz is, de miutn erre valamirt nem
hajland, csak n maradok.
Ezzel bel fojtottam a szt. Akrmitl is tartott, g y tnt, tnyleg nem tudom
elvonszolni eg y szakemberhez, mg ha nem is adtam fel a remnyt.
Adam felshajtott s htradlt, hog y g y meredjen a csillrra, mintha az tette volna fel a
krdst.
tves voltam, Lavinia tz. Anya rkos volt. Ez mindenkit nag yon elszomortott, n
meg nem rtettem, mirt. n nem voltam szomor. Nem tudtam, hog y rkos, vag y ha
tudtam is, nem rtettem, mit jelent ez. Csak azt tudtam, hog y beteg . Volt a hzban eg y
fldszinti szoba, ott fekdt, de mi nem mehettnk be hozz. Hetekig vag y hnapokig , mr
nem emlkszem. Eg y rkkvalsg nak tnt. Az ajtnl mindig csendben kellett lennnk.
Orvosok jttek-mentek a tskikkal, menet kzben mindig sszeborzoltk a hajam. Apm
csak ritkn ment be. Azutn eg y napon kinylt a szoba ajtaja. Bementem. Volt ott eg y g y,
ami korbban nem. resen, ettl eltekintve a szoba pp olyannak tnt, mint eltte. Az orvos,
aki sszeborzolta a hajam, azt mondta, anym elment. Amikor meg krdeztem, hov, azt
mondta, a mennybe. Ebbl tudtam, hog y nem fog visszajnni. Korbban a nag yapm is oda
ment, s sosem jtt vissza. Csodlatos hely lehetett, ha senki sem akart visszajnni.
Elmentnk a temetsre. Mindenki nag yon szomor volt. Nhny napig a nnikmnl
laktam, azutn bentlaksos iskolba kldtek. rzelmek nlkl s szenvtelenl beszlt, az
nvdelmi mechanizmus blokkolt minden lelki fjdalmat. reztem, hog y msknt taln meg
se tudna birkzni ezzel. Tvolinak s elszig eteltnek tnt, n pedig elhittem minden szavt.
Az apja nem beszlt arrl, mi trtnik az anyjval?
Apm nem hisz az rzelg ssg ben. Amikor kzltk vele, hog y csak hetei vannak htra,
azt krte, lltsanak be eg y faxot a krhzi szobjba.
A nvrvel sem tudott errl beszlni? Nem vesztk ki a dolg ot, nem prbltk eg ytt
meg rteni?
t eg y kildare-i kollg iumba kldtk, csak a sznetekben lttuk eg ymst nhny
napra. Az els nyron, amikor hazajhettnk az iskolbl, kibrelt eg y standot a piacon,
hog y eladja anym cipit, tskit, szrmit, kszereit s minden mst, aminek csak rtke
van, ebbl eg sz kis vag yont szerzett. Mindent eladott, s mire nhny httel ksbb fny
derlt erre, mr semmit sem lehetett visszaszerezni. Addig ra a pnzt is elverte.
Gyakorlatilag ideg en volt szmomra, s ksbb mg inkbb az lett. Ug yanabbl a fbl
farag tk, mint apmat. Messze okosabb nlam, ig azn kr, hog y nem valami rtelmesebb
dolog ra hasznlta az ag yt. Neki kellett volna tvennie apm helyt, nem nekem.
Voltak bartai a bentlaksos iskolban? Remltem, hog y Adam leg albb a vele
eg ykorak krben meg ismerte a szeretetet s sszetartozst. Pozitv kicseng st akartam a

trtnet vg re.
Ott tallkoztam Seannal.
Nem ig azn ebben remnykedtem, hiszen ppen ez a bizalmas bart rulta el. Mieltt
szbe kaptam volna, tnyltam az asztal felett s meg fog tam a kezt. A mozdulat nyomn
meg dermedt, mire g yorsan visszakoztam.
sszefonta mag a eltt a karjt.
Mi lenne, ha felhag ynnk ezzel a hkuszpkusszal, hog y rtrjnk a lnyeg re?
Ez nem hkuszpkusz. Szerintem ig enis fontos, hog y tvesen elvesztette az anyjt,
mert kihat a mltbli s a mostani viselkedsre, az rzelmeire s a problmameg old
kpessg re. Ez is benne volt a knyvben, s trtnetesen a sajt pldmbl tudtam, hog y
ig az.
Hacsak nem vesztette el az anyjt tves korban, akkor szerintem nem tud semmit. Ez
nem olyasmi, amit eg y knyvbl meg lehet tanulni. Pazarul vag yok, lpjnk tovbb.
Meg trtnt.
Micsoda?
Ng yvesen elvesztettem a mammat.
Meg lepetten nzett rm.
Annyira sajnlom
Semmi baj.
s ez mennyiben befolysolja a dntseit? krdezte vatosan.
Nem n vag yok, aki meg akarja lni mag t a 35. szletsnapjn, g yhog y szerintem
lpjnk tovbb. Vissza akartam kanyarodni oda, amirl beszlt, de meg lepett
arckifejezsbl lttam, hog y bosszsabban szltam r, mint terveztem. sszeszedtem
mag am. Elnzst. Csak azt akartam mondani, hog y ha nem hajland beszlni, mg is mit
vr tlem? Mag a szerint hog yan seg thetnk?
Elrehajolt, lehalktotta a hang jt, s mutatujjval az asztalt bkdste, hog y g y adjon
nyomatkot a szavainak.
n nem szndkoztam meg nnepelni a 35. szletsnapomat, de valamilyen okbl a
csald ezt fontosnak tallta s csald alatt nem Lavinia nvremet rtem, aki leg feljebb a
skype-on jhetne el, ha nem akarja, hog y rkattintsk a karperecet. A cg es csaldra
g ondolok. A buli a dublini vroshzn lesz, nag y durrans, s brmennyire nem szeretnk
ott lenni, muszj, mert az ig azg attancs ezt a napot vlasztotta a bejelentsre, hog y
tveszem a cg et, amg mg apm letben van s az ldst tudja adni erre. Ez lesz tizenkt
nap mlva. Miutn apm annyira beteg , eg y mlt heti meg beszlsen szba kerlt, hog y
elrehoznk a fog adst. Mondtam nekik, hog y ne fradjanak. Elszr is, nem akarom az
llst. Mg nem tudom, hog yan intzem el, de aznap este valaki mst fog nak bejelenteni j
vezrig azg atknt. S ha mr ott kell pardznom, azt akarom, hog y Maria mellettem leg yen

s fog ja a kezem, ahog y illik. Elcsuklott a hang ja, s beletelt eg y pillanatba, amg
sszeszedte mag t. Vg ig g ondoltam a dolg ot, s most mr rtem. Meg vltoztam. Nem
voltam ott, amikor kellett volna, Maria Seanhoz fordult, Sean pedig kihasznlta a
lehetsg et. Voltam vele Benidormban, miutn vg eztnk a g imiben, s tizenhrom ves
korunk ta minden htvg n eg ytt buliztunk hig g ye el, tudom, mennyire rt a nk
nyelvn. Nem Maria hibja.
Tiltakozsra nyitottam a szm, de Adam fig yelmeztetsknt felemelte a mutatujjt,
mieltt folytatta:
Vissza akarom kapni a munkmat a parti rsg nl. Le akarok vakarni a htamrl
mindenkit, aki az elmlt szz vben a cg nl dolg ozott s most neheztel, amirt helyette n
veszem t apm posztjt. Ha rajtam mlik, brmelyikk meg kaphatja. Ez eg yelre nem
tnik valsznnek, de mag a majd ebben is seg t. rvnytelentennk kell nag yapm
vg akaratt. Lavinival nem vehetjk t a cg et, de az unokatestvrem, Nig el sem lehet.
Az eg yet jelentene a cg hallval. Ki kell tallnunk valamit. Ha semmi sem jn ssze s ha
nem akad jobb, eg y csermelybe is belefojtom mag am, de akkor sem lek tovbb ezzel. A
vajazkssel meg bkte az asztalt, hog y nyomatkot adjon a szavainak. Tg ra nylt szemmel,
fenyeg eten s kihvan nzett rm, hog y csak menjek s mondjak le rla.
Nag y ksrtst reztem, s ezzel mg nem mondtam semmit. Fellltam.
Kajn elg edettsg et lttam az arcn. Vg re sikerlt ellknie mag tl az utols embert
is, most mr szabadon vg rehajthatta npusztt tervt.
Ok! csaptam ssze a tenyerem, mint eg y tavaszi nag ytakarts eltt. Sok a
tennivalnk, ha ezt mind rendbe akarjuk hozni. A laksa nincs elrhet kzelsg ben, ezrt
javaslom, hog y addig lakjon nlam. Haza kell mennem tltzni, azutn bemeg yek az
irodba, sszeszedni nhny dolg ot, utna pedig vsrolg atunk eg y kicsit majd
elmondom, mit. De leg elszr is, sszeszedem a kocsimat. Szval, velem tart?
Meg lepetten nzett fel rm, amirt nem hag ytam fakpnl, mint vrta. Vg l felkapta a
kabtjt s kvetett.
Amint beltnk a taxiba, letre kelt a telefonom.
Ez mr sorban a harmadik, de sosem nzi meg az zeneteit. Nem tl meg nyug tat, ha
majd meg int ott llok eg y hd szln s beszlni akarok valakivel.
Ezek nem zenetek, csak a hang posta.
Honnan tudja?
Tudtam, mert akkor mlt el reg g el nyolc. S csak eg yetlen dolog trtnhet, miutn az ra
nyolcat t.
Eg yszeren csak tudom.
Az arcomat frkszte.

Azt mondta, nem lehetnek titkaink, emlkszik?


Vg ig g ondoltam, majd mer bntudatbl, amirt elolvastam a lnykrst, ami akkor is
ott lapult a zsebemben, tadtam neki a telefonom.
Lehallg atta az zeneteimet. Tz perccel ksbb visszaadta a telefont.
A frje volt az, de szerintem nlklem is tudja. Azt mondta, meg tartja az aranyhalat, s
elintzi az g yvdeivel, hog y trvnyesen soha tbb ne tarthasson hzillatot. Szerinte azt
is el tudja intzni, hog y a lbt se tehesse be eg y kisllat-kereskedsbe. Az alkalmi vsrokba
nem biztos, de azokon szemlyesen lesz ott, s g ondoskodik rla, hog y ne jtszhassa ki.
Ez minden?
A msodik zenetben huszontszr ribancozta le. Nem szmoltam, mag a mondta.
Kzlte, hog y huszontszrs ribanc. Azutn huszontszr el is ismtelte.
Elvettem a telefont s felshajtottam. g y tnt, Barry eg yltaln nem hajland
lehig g adni. Ami azt illeti, eg yre rosszabb lett, ig azi mnikus. Most meg az aranyhal? Ki
nem llhatta az aranyhalat. Az unokahg a vette neki a szletsnapjra, is csak azrt, mert
Barry testvre utlta a halakat, ezrt g yakorlatilag nmag t lepte meg vele, csak nlunk
trolta, hog y nhanapjn rnzhessen s meg etesse. Fellem meg tarthatja azt a dg t.
Vrjunk csak vette vissza a telefont, a szemben pajkos csillog ssal. Meg akarom
szmolni. Nem lenne mks, ha elszmolta volna mag t?
Kihang ostva visszahallg atta az zenetet, s valahnyszor Barry a kag ylba kpte a szt,
beleadva sebzett nrzetnek minden mrg t, kesersg t s bnatt, Adam szles mosollyal
az arcn tovbb szmolt. Vg l csaldott arccal nyomta ki a telefont.
Nem. Ez pont huszont ribanc. Visszaadta, azutn kibmult az ablakon.
Nhny percig csendben autztunk, mieltt jra jelzett a telefonom.
s mg azt hittem, nekem vannak g ondjaim shajtott fel.

8
Hogyan krjnk szintn bocsnatot, miutn felismerjk, hogy fjdalmat okoztunk

Szval ez ?
Ig en suttog tam, ahog y leltem Simon Conway g ya mell.
g yse hallja mag t emelte fel a hang jt mg jobban Adam. Nem kell suttog nia.
Sss. Bosszantott tiszteletlensg e s nyilvnval vg ya, hog y bebizonytsa, mennyire
nem indtjk meg a ltottak. Nos, eng em meg indtottak, s ezt nem is fltem bevallani; teljes
szvembl treztem a vesztesg et. Minden alkalommal, ha csak Simonra nztem, jra
tltem a pillanatot, amikor fbe ltte mag t. Hallottam a drejt, amitl mg a flem is
cseng ett. Vg ig futottam a szavakon, amelyek elvezettek odig , hog y letette a pisztolyt a
konyhapultra. Olyan jl alakult mindent: meg ing ott az eltkltsg e, tkletesen szt
rtettnk. Azutn az eufria eszemet vette, s nem fig yeltem oda, mit mondok ha
mondtam eg yltaln valamit. sszeszortott fog g al prbltam visszaemlkezni.
Szval, mit kellene most reznem? szaktotta flbe Adam a g ondolatmenetet. Ez
valami fifiks zenet, hog y tudassa velem, milyen szerencss vag yok, amirt fekszik itt, s
nem n?
Fel villant a tekintetem.
Mag uk meg kicsodk?
Az asszony olyan vratlanul toppant a szobba, hog y ijedten pattantam fel a szkrl. A
harmincas vei kzepn jrt, s kt szke kislny kezt szorong atta, akik nag y kvncsi, kk
szemekkel meredtek rnk. Jessica s Kate. Emlkeztem r, hog y Simon beszlt rluk. Jessica
szomor volt, mert meg halt a nyuszija, Kate pedig g y tett, mintha ltn, amikor Jessica
nem nz oda, csak hog y jobb kedvre dertse. Simon azon tndtt, vajon akkor is g y tesz-e
majd, ha mr nem lesz, mire azt feleltem, hog y nem kell ilyeneken tpreng enie, nem kell
kitennie ket ennek, ha letben marad. Az asszony romokban hevert. Simon felesg e, Susan.
A szvem kalaplni kezdett, bntudatom g rcsbe rntotta eg sz testemet. Prbltam
emlkezni, mit mondott Ang ela, mit mondott mindenki: ez nem az n hibm, n csak
prbltam seg teni. Nem tehetek rla.
Hell! Nem tudtam, hog yan mutatkozzam be. Csak nhny pillanatra lett csend,
mg is g y tnt, mintha eg y rkkvalsg ig hzdna. Susan arca nem volt tl biztat, se
szvlyes vag y meg bocst; a leg kevsb sem oldotta szorong somat, st mg rosszabb
tette az eng em g ytr bntudatot. reztem mag amon Adam tekintett, amint hitrl s
lelkierrl papol meg mentje nem tallja a szavakat.
Elrelptem s az asszony fel nyjtottam a kezem, hog y miutn nyeltem eg yet,

meg halljam reszket hang omat.


Christine Rose vag yok. n voltam a frjvel akkor jjel, amikor Gyors pillantst
vetettem a kt lnyra, akik elkerekedett szemmel nztek fel rm. Amikor trtnt. Csak azt
szeretnm mondani
Kifel szlalt meg Susan csendesen.
Hog yan? Hirtelen az eg sz torkom kiszradt. A leg rosszabb rmlmom vlt valra. A
ks jjeli s hajnali virrasztsok sorn a leg klnbzbb formkban, a leg klnflbb
emberek szemszg bl perg ettem le mag am eltt ezt a jelenetet, de sosem g ondoltam, hog y
eg yszer tnyleg meg trtnik. Irracionlisnak hittem flelmeimet, amelyeket eg yedl az a
tudat tett elviselhetv, hog y nem valsg osak.
Hallotta. Kzelebb vonta mag hoz kt lnyt, hog y akadlytalanul tvozhassak.
A fldbe g ykerezett a lbam. Ez nem trtnhet meg . Vg l az trtett mag amhoz, hog y
Adam a vllamra tette a kezt s g yeng den terelg etni kezdett. Eg yiknk sem szlt, csak
mikor mr az autban ltnk s elindultunk. Adam szra nyitotta a szjt, de n
meg elztem.
Nem akarok beszlni rla. Kszkdtem, hog y srva ne fakadjak.
Ok. g y tnt, szeretne mondani mg valamit, de vg l csak nmn meredt ki az
ablakon.
Br tudtam volna, mit akart mondani!
Clontarfban, szak-Dublin part menti elvrosban nttem fel, de amikor tallkoztam
Barryvel, eng edelmesen tkltztem vele Sandymountba, a vros fel es rszre. Az
leg nylaksban ltnk, csak mert kzel akart lenni az anyjhoz, aki ki nem llt, amirt az r
eg yhzhoz tartoztam, pedig soha nem g yakoroltam a hitemet nem tudom, melyik miatt
utlt jobban. Hat hnap randizg ats utn Barry meg krte a kezem, alig hanem azrt, mert
ekkoriban minden ismersnk ezt csinlta, n meg ig ent mondtam, mert minden
ismersnk ezt csinlta s mert a mi korunkban ez olyan rett s felnttes dolog nak tnt.
Hat hnappal ksbb sszehzasodtunk s bekltztnk eg y j sandymounti laksba, amit
eg ytt vsroltunk; ezzel a bulis vek le is zrultak, hog y feltruljon elttem a rideg
valsg . Az irodm Clontarfban maradt, vag yis minden reg g el ing znom kellett. Barry
eladni nem tudta a leg nylakst, ezrt kiadta; az albrletbl fizettk a jelzlog ot. Sok
jelenkori problmm meg olddott volna, ha Barry visszakltzik a leg nylaksba, amirl
eg ybknt dkat zeng ett, ezltal n maradhattam volna kzs otthonunkban, de nem,
jog ot formlt kzs laksunkra. Jog ot formlt az autnkra is, g y jelenleg eg y bartnmt
hasznltam Julie Torontba kltztt, s mg nem sikerlt meg szabadulnia a kocsijtl,
pedig mr eg y ve rulta. Cserbe, amirt hasznlhattam, vllaltam az rtkestst: ELAD
tblt helyeztem a szlvd s a hts ablak mg a sajt telefonszmommal, majd ennek

eredmnyeknt fog adtam a hvsokat, vlaszoltam a krdsekre s lehetv tettem a jrm


kiprblst. Kiderlt, hog y az emberek a leg klnflbb idpontokban kpesek telefonlni
olyan rszletekkel kapcsolatban, amelyek eg ybknt a hirdetsben is szerepelnek, mintha
csak azt vrnk, hog y rjuk cfoljak.
Irodm a Clontarf Roadon mkdtt, annak a hromemeletes pletnek az els szintjn,
ahol eg ykor apm hrom vnlny nnikje, Brenda, Adrienne s Christine lt, akik utn
nvreimmel a nevnket kaptuk. Az plet jelenleg apm s nvreim cg nek, a Rose s
Lnyai g yvdi Irodnak adott otthont, amelynek nevbl jl ltszott, apm mekkora
feminista. Harminc ve praktizlt itt, amita eg yetlen meg maradt nnikje g y dnttt,
inkbb bekltzik a kis alag sori laksba, semhog y eg ymag a viselje g ondjt az eg sz
pletnek. Amint meg szereztk a szakvizsg t, a nvreim is csatlakoztak hozz. Elre
retteg tem a naptl, amikor majd kzlnm kell, hog y nem akarok a csaldi vllalkozsban
dolg ozni, pedig apm nem is lehetett volna meg rtbb. Ig azsg szerint nem is akarta, hog y
vele dolg ozzak.
Te g ondolkodsz, mi cseleksznk jelentette ki. A lnyok olyanok, mint n, de te
inkbb anydra tttl. Te g ondolkod vag y, menj ht, s g ondolkodj.
Brenda vitte az ing atlanjog ot, Adrienne a csaldjog ot, apa meg a krtrtsi g yeket,
mert szerinte abban van a nag y pnz. k fog laltk el a teljes fels szintet; az n irodm az
elsn nylt, eg y knyvelvel eg ytt, aki mr hsz ve itt dolg ozott, s eg y veg vodkt
rejteg etett a fikjban, amirl azt hitte, hog y senki sem tudja. A szoba leveg je s a fick
lehelete eg yrtelmv tette a helyzetet, apmk mg is jrszt a takartnnkre, Jacintra
tmaszkodtak, aki meg bzhatan szlltotta a pletykkat az sszes brlrl. Br sosem
fog laltk szerzdsbe, ratlanul is az a szably volt rvnyben, hog y minl tbb informcit
szllt, apm annl tbbet fizet neki. Gyakran eltndtem, rlam vajon miket mesl.
A fldszinti zletek brli az elmlt vekben olyan g yakran vltog attk eg ymst, hog y
szinte senkit sem ismertem, akivel az eltrben tallkoztam. A recesszinak ksznheten
jttek-mentek a vllalkozsok. Az alag sor, amely utols veiben Christine nag ynnm
menedkeknt szolg lt, eg y biztostnak, eg y brkercg nek s eg y dekorstdinak is helyet
adott, mieltt n bekltztem. Miutn apm vonakodva beleeg yezett, hog y kiadja s
bebtorozza nekem, rkezsem napjn eg yetlen g yat talltam a hlban, eg yetlen szket a
konyhban s eg yetlen fotelt a nappaliban. Minden mst g y kellett elteremtenem, hog y
kifosztottam a nvreim hzt. Brenda mksnak tallta, hog y n rklm a fia pkemberes
takarjt, azt hitte, ez majd felvidt, de valjban csak mg szomorbb tett, ha
beleg ondoltam letem jelenleg i llsba. Eg y takart mg meg eng edhettem mag amnak, g y
az els napokban komolyan le akartam cserlni, mg vg l elfeledkeztem az eg szrl, s
eljutottam arra a pontra, amikor mr szre sem vettem.
A szomszdban nylt eg y knyvesbolt, a Knyvkuck, amit Utols Erdknt ismertnk,

mert azutn is makacsul kitartott, hog y sok mrfldes krzetben minden kis knyvzlet
bezrsra knyszerlt. Bartnm, Amelia g yanthatan csak az n knyvrendelseimbl
tartotta fenn mag t, mert msklnben szinte r se nyitottk az ajtt. A szerny kszlet
mellett a leg tbb mvet rendelni kellett, ami nem ig azn vonzotta a nzeldket. Amelia az
zlet felett lakott az desanyjval, aki eg y slyos ag yvrzs ta lland g ondozsra szorult.
Ha a knyvesboltban meg szlalt a cseng , az csak nag y ritkn jelezte j vsrl rkezst,
sokkal inkbb az anyja hvta fel mag ra a fig yelmt. Amelia mg g yerekknt lte meg anyja
ag yvrzst, s miutn azta is eg ymag a g ondozta, olyan benyomst tett rm, mint aki
remnyvesztetten vg yik eg y kis sznetre. Mint a leg tbb g ondviselre, r is rfrt volna
valaki, aki a vltozatossg kedvrt az g ondjt viseli. Mg a knyvesbolt is msodlag osnak
tnt amellett, amivel Amelia a napjait tlttte nevezetesen, hog y anyjra sznta ideje s
tudatos g ondolatai tlnyom rszt.
Szia, szvem. Amelia felpattant. Eg y smlin lt a kihalt zletben s olvasssal ttte
el az idt. A vllam felett nzett Adamre, aki mg iscsak bejtt velem; eg szen elkerekedett a
szeme.
Azt beszltk, hog y a kocsiban vr jeg yeztem meg .
Elfelejtette lehzni nekem az ablakot hazudta pkerarccal, mieltt kvncsian
krlnzett az zletben.
Amelia, itt Adam. Adam, itt Amelia. Adam az g yfelem.
hallottam Amelia csaldott shajt.
Tudtam, mit akarok, ezrt eg yenest az nseg lyez knyvek fel vettem az irnyt. Adam
g yeleg ni kezdett a boltban, de csak kbultan s mag ba zrkzva, mint aki nz, de nem lt.
Gynyr suttog ta Amelia.
g yfl suttog tam vissza.
Gynyr.
Felkacag tam.
Fred nem rlne, ha hallan.
sszevont szemldkkel tanulmnyozta a krmeit.
Arra krt, hog y ebdeljnk eg ytt a Pearlben.
A Pearlben? Az nag yon puccos hely. Ez sszezavart, miutn nem spontn romantikus
alkatnak ismertem meg Fredet. Azutn leesett. Meg fog ja krni a kezed!
Amelia sem tudta tovbb sznlelni a kznyt, lthatan ug yanez jrt a fejben.
Tudod, az is lehet, hog y nem , biztosan nem de mi van, ha mg is?
Leveg utn kaptam.
, des istenem, annyira rlk! Izg atottan leltem mag amhoz.
Mg nem trtnt meg httt le Amelia. s e nlkl is elg g fel vag yok spannolva.
Felrnd ezt a tbbihez?

Amelia mag a fel fordtotta az ltalam vlasztott knyvet.


Vgre! Christine, ez nag yszer. Lthatan meg knnyebblt.
sszerncoltam a homlokom.
Nem nekem lesz. Hog y rted?
, sehog y. Sajnlom. n nem, semmi. Kipirult az arca, ahog yan sietve tmt vltott.
Barry hvott az jjel.
Ig en? A flelem sztradt a testemben.
Eg sz ksn. Szerintem eltte felhajtott nhny pohrral.
Rg ni kezdtem a krmm.
Adam csatlakozott hozznk mint eg y cpa, ha meg rzi a vrt. Pontosan tudta, mikor
kell a kzelben lenni, valahnyszor jabb trtns kezdi ki a mag abiztossg omat.
Biztosan nem ig az, vag y leg albbis remlem, de mg is akkor sem kellett volna
elmondania. Amirl ti ketten eg yms kzt beszltek, az csak rtok tartozik, mg ha rlam is
van sz, g yhog y eg yltaln nem hibztatlak azrt, amit rlam mondtl. Sebzettnek tnt,
arckifejezse lesen ellentmondott a szavainak.
Mit meslt neked, Amelia?
Vett eg y nag y leveg t, mieltt kibkte.
Azt mondta, szerinted szletett vesztes vag yok, amirt anymmal lek, hog y ideje
lenne a mag am lbra llnom s elkltznm. Hog y be kellene t dug nom eg y otthonba s
ssze kellene kltznm Freddel, klnben ne leg yek meg lepve, ha szpen elhag y.
, istenem! Kezembe temettem arcom. Annyira sajnlom, hog y ezt mondta
Semmi baj. Kzltem vele, hog y tudom, mennyire rosszul rzi mag t, de akkor is
undort, amit csinl. Remlem, nem baj.
Nem, tnyleg jog od van azt mondani neki, amit akarsz. Elvrsdtem, ami kesen
rulkodott bntudatomrl. Nem tag adhattam, hog y valban beszltnk Barryvel ilyen
dolg okrl, de akkor is, hog y merszelte elmondani Amelinak? Beleg ondoltam, hny helyre
telefonlhatott mg , hny ig azsg ot kotyog hatott ki azoknak, akiket szeretek, csak hog y
rajtuk keresztl eng em bntson.
Amelia trelmesen vrta a cfolatot.
Nzd, az biztos, hog y nem gy mondtam.
Srtdttnek tnt.
n csak ag g dom, amirt folyton msokkal trdsz, nem sajt mag addal. Olyan j
lenne, ha te s Fred eg ytt lhetntek, ha lenne kzs letetek.
Csakhog y ez mr tizenkt ves korom ta g y van, Christine, ahog y te is pontosan
tudod. Amelia kezdett dhbe g urulni. Nem fog om bedug ni valami otthonba csak azrt,
hog y lhessem az letem.
Tudom, tudom, de mg a vrost se hag ytad el soha. letedben nem mentl el nyaralni.

n csak ennyit mondtam, eskszm. Ag g dom miattad.


Miattam nem kell ag g dnod hzta fel az orrt. Frednek j vag yok g y, ahog y
vag yok. meg rt eng em.
A cseng tlzottan ismers hang ja szaktott flbe. Amelia sietve kimentette mag t, hog y
rnzzen az anyjra. Ahog y elhag ytam a boltot, a tskmba dug tam a knyvet, elrejtettem
Adam fig yel tekintete ell, mikzben vacakabbul reztem mag am, mint valaha.
Szval most mr a bartait hvog atja. Okos jeg yezte meg Adam. Ez a nap eg yre
fnyesebben alakul.
Felvetettem az llam.
Ig az, de csak hog y tudja, ppen ez a lnyeg , Adam, hog y miknt reag lunk az
ilyenekre. Hog y pozitvan llunk mindenhez.
Forg atni kezdte a szemt.
Ezzel van eg y kis g ondom. Pldul szerintem nem kellene belelovalnia a bartnjt
ebbe a lnykrsbe.
Mag a hallg atzott!
Mag a meg sikong atott.
De ht a Pearlbe viszi!
s?
Az emberek ott szoktk meg krni eg yms kezt.
Meg odajrnak ebdelni is. Nem kellene elre belelnie mag t olyasmibe, ami taln
meg se trtnik.
Felshajtottam, ahog y reztem elprolog ni minden ermet.
Tudja, ppen ezen kell vltoztatnunk. Mag a neg atvan ll mindenhez. Mindig arra
g ondol, mi rossz slhet ki ebbl, mg vg l be is vonzza a rossz dolg okat. Ug ye, hallott mr
a bevonzs trvnyrl? Eszembe jutott az sszetzsem Simon felesg vel, amit addig
jtszottam le mag amban, jra meg jra, amg vg l csakug yan meg trtnt. Ha szarnak
ltja az lett, szar is lesz.
Nem hinnm, hog y ez a hivatalos szakmai llspont.
Ezrt is kne hivatalos szakemberhez fordulnia.
Nem.
Belptnk s felmentnk a lpcsn az els emeletre.
Meg lltam az irodm ajtajban s kszkdve prbltam bedug ni a kulcsom. Prbt
tettem eg y msikkal, majd eg y jabbal, azutn mg eg g yel, a karikmon hordott mind a tz
kulccsal.
Mi volt elz letben, fog lr?
Eleng edtem a meg jeg yzst a flem mellett s prbt tettem a kvetkez kulccsal.
A francba. Meg int meg csinltk. Jjjn. Felcaplattunk a lpcskn.

Amikor belptnk, apm s a nvreim az irodjuk trg yalasztalnl ltek. Apm


tkletesen festett halszlks ltnyben s rzsaszn ing ben, nyakkendsen-zsebkendsen.
Fekete cipje fnyesen rag yog ott, eg yetlen hajtincse sem llt flre, g ondosan manikrztt
krmei csak g y csillog tak. Ezzel eg ytt kpcs frfi volt, aki inkbb emlkeztetett ri
szabra, mint g yvdre.
Tudtam, hog y azrt csinlta, mert tallkozott valakivel csettintett Brenda, amint
meg ltta Adamet. Jesszusom, Barry szvrohamot kap, ha meg ltja. A kopasz fejvel hog yan
is versenyezhetne ezzel? utalt Adam g ndr szke frtjeire.
Hell, csald. itt Adam, az gyfelem. Adam, itt Apa, a kt boszorka pedig Brenda s
Adrienne.
Akiket kt msik boszorkrl neveztek el, akik valaha itt ltek. Adrienne felm
fordult, mieltt hozztette: A harmadik Christine lenne, teht te is kznk tartozol,
brhog y is prblsz meneklni.
Lila hajuk volt s folyton ereg ettk a fstt jeg yezte meg Brenda, mikzben mg
most is Adamet vizslatta.
Sosem hzasodtak meg szrta kzbe Apa.
Leszbik blintott Adrienne.
Ug yan mr vitzott Brenda. Adrienne ig azi kis loty volt. tszr krtk meg a
kezt.
Ug yanaz a fick? rncoltam a homlokom.
Nem, mindig ms felelt Apa. A harmadikat mintha g yilkossg rt krztk volna, de
lehet vonta ssze a szemldkt , hog y sszekeverem valakivel.
Loty bizonyg atta Brenda.
Nem fekdt le velk tiltakozott Apa. Akkoriban a lnykrs eg szen mst jelentett.
Mondom, hog y leszbik erskdtt Adrienne.
Vrtam, mikor fejezik be. Folyton leszbit s lotyt jtszottak, csak mindig ms
emberekkel.
Mindenkit leszbikusnak ltsz, csak mert te az vag y fordult Apa Adrienne-hez.
n biszexulis vag yok, Apa.
Eddig volt kt bartnd s eg y fid, utbbi csak ksrletkppen. Leszbikus vag y. Minl
hamarabb fog adod ezt el, annl hamarabb llapodsz meg s kezdesz normlis letet.
Szval, honnan ismeri Christine-t? tudakolta Brenda Adamtl. Fog laljon helyet
hzott ki neki eg y szket.
Adam rm nzett. Elcsig zottan vllat vontam, mire lelt.
Miutn eg y g yors pillantssal vg ig mrte a csaldomat, g y felelt:
Meg g tolt abban, hog y leug orjak a Hapenny Bridg e-rl.
Mindig is partig yilkos volt vdaskodott Adrienne.

Nem jkedvben akart leug rani vetettem kzbe.


Mindnyjan fel fordultak.
Babrlni kezdett, nem ig azn tudott mit kezdeni a kvncsi tekintetkkel. Nyilvn g y
rezte, hog y rossz az idzts, vag y taln meg sem kellett volna emltenie az eg szet. Ehhez
ig azn rtett a csaldom: kiszedni az emberbl valamit, majd reztetni, hog y ig azbl nem
is olyan fontos. Majd k eldntik, mi az.
Adrienne elfintorodott.
De ht a Hapennyrl? Az nem is olyan mag as
Te meg mirl beszlsz? krdezte Brenda.
Az nem mag assg . Mennyire lehet a vztl, kt s fl mter?
Nem a zuhans lte volna meg , Adrienne mag yarzta Brenda. Felteszem, vzbe akart
fulladni, nem ig az?
Mindnyjan jra fel fordultak.
Azt se tudta, mit vlaszoljon, annyira ledbbent. Meg szoktam mr, hog y mindenki, akit
csak hazahozok, msknt reag l rjuk. Bartaim eg y rsze nem tallta velk a hang ot; msok
annl inkbb, st, csatlakoztak is hozzjuk; meg int msok, mint Adam, bertk azzal, ha
meg fig yeltk trsalg suk szokatlan fordulatait s nem srtdtek meg a humorosnak sznt
beszlsokon, hiszen nyilvnvalan nem is srtsnek szntk ket.
Mondom, felteszem, vzbe akart fulladni ismtelte Brenda kicsit hang osabban.
Nem ment vz a flbe, Brenda csittg atta Adrienne. Christine meg mentette,
emlkszel?
Ezen kuncog tak eg y sort. Adam meg lepetten fordult felm.
Nmn elrebeg tem, mennyire sajnlom, de csak zavart arckifejezssel csvlta a fejt,
mintha nem lenne mirt szabadkoznom.
s milyen jl tetted, Christine! emelte fel apm a hvelykujjt. Nag yon jl.
Ksz.
Ettl eg y kicsit jobban rzed mag ad, mrmint a mltkori utn, ig az?
Adam oltalmaz s ag g d pillantst vetett rm.
De ht a Liffey nem is olyan mly rug zott a krdsen Adrienne.
Eg y pocsolyban is meg lehet fulladni, Adrienne, ha nem tudsz felkelni, mert eltrt a
g erinced, vag y ilyesmi mag yarzta Brenda.
Adrienne Adamhez fordult.
Eltrt a g erince?
Nem.
Rsnyire szkltek a szemei.
Tud szni?
Ig en.

Akkor nem rtem. Mintha Brenda eg sz nap jg krmet falna, hog y lefog yjon.
Brendhoz fordult, mint akinek csak most jut eszbe valami. Ami azt illeti, ppen ezt
csinlja!
Szeretn ltni a reklmomat, Andrew? krdezte Apa.
A neve Adam, s nem, nem szeretn feleltem helyette.
Szerintem is tud beszlni fordult fel Apa.
Persze, ja, mirt is ne?
Apa felllt az asztaltl s bement az irodjba.
Szemlyi srlses g yekkel fog lalkozik vilg ostottam fel Adamet. Tbb pnzt
kaszl rajtuk, mint a kt rintett eg ytt.
s mindet pedikrre klti blintott Brenda.
Meg prosztata-masszzsra tette hozz Adrienne, mire mindketten elnevettk
mag ukat.
Hallom m, de csak eg yszer csinltam trt vissza Apa, a kezben eg y videokazettval.
Mg Indiban trtnt, a leg nag yobb hsg ben, s eg yszeriben j sznben lttam a vilg ot
meslte hig g adtan. Mindnyjan sszerezzentnk, ahog y elkpzeltk. Meg srlt azon a
hdon, Andrew?
Adam vag yok, s nem srltem meg felelt udvariasan.
Rozsds szg ek, nyakfjs, semmi ilyesmi?
Semmi.
Apa csaldottnak tnt.
Nem baj. Most akkor meg nzhetjk ezt a filmet?
A tvnk nem jtszik le kazettkat. Ez mg a trtnelem eltti idkbl val.
Mg csaldottabbnak tnt.
Tudja, ez a reklm meg elzte a kort. Hsz ve vettk fel, amikor rorszg mg nem
llt kszen r, most meg folyton ilyeneket ltni a tvben, klnsen Amerikban. Ott ha az
ember krmvg s kzben meg srti a nag ylbujjt, abbl is lehet pnzt csinlni.
Elismeren csvlta a fejt. Van videomag nja? Otthon meg nzheti, azutn majd
visszahozza.
Tipperaryben lakik feleltem helyette.
Akkor mit keres itt?
Fig yelsz te eg yltaln, Apa?
Le akart ug rani a Hapenny Bridg e-rl tisztzta Adrienne.
De ht nag yszer hidak vannak Tipperaryben is. Ott a rg i hd Carrick-on-Suirben, a
Madams Bridg e Fethardban, az klnsen szp, meg az a hromlyuk vasti viadukt a Suir
felett
Ok, ennyi elg lesz lltottam le.

Szval, Adam Brenda a kezvel altmasztotta az llt s meredten nzte, mindig


kszen eg y kis pletyklkodsra. Elmeslte Christine, hog y nemrg elhag yta a frjt?
Ig en.
s mit g ondol errl?
Szerintem szvtelen hzs volt. Nem g y tnik, mintha a fick brmi rosszat tett volna
felelte, mintha ott se lennk.
Nem is tett. Eg yetrtnk blintott Brenda.
Viszont nem tl rdekes ember jeg yezte meg Apa.
Az mg nem vlok, ha unalmas valaki vlte Adrienne. Ha az lenne, Brenda eg y
percet se lt volna Bryannel.
Ig az rtett eg yet Brenda.
Bryan nem unalmas vette vdelmbe Apa a vejt. Csak motivlatlan. Lusta. Azrt ez
klnbsg .
Ig az blintott Brenda.
Mennnk kell jelentettem ki. Nem akarom tudni, ki cserlte le a rg i zramat, csak
krek eg y kulcsot az jhoz.
Brenda s Adrienne Apa fel fordult, aki elnevette mag t.
Sajnlom, nem tehetek rla. Mindig ilyen rosszul fog adja, pedig vicces. Hozom a
kulcsot. Felllt s kezben a kazettval visszament az irodjba.
Ebbl arra kvetkeztetek, hog y Gemma nem kereste a kulcsot. Reg g elenknt
ltalban Peter, Paul s elttem rkezett. Nem lltam r kszen, hog y nlkle nzzek szembe
az jabb nappal, fknt a mlt heti kosz utn.
Hallottuk, hog yan kldted el. Csak g y a lbra dobtad a Hogyan rgjunk ki valakit. Nem
volt valami szp, Christine.
Adam lthat rosszallssal fordult felm.
Baleset trtnt. Nektek is meslte?
Pnteken feljtt, munkt keresett.
Mondd, hog y nem adtatok neki
Pedig mg elfordulhat.
Nem lehet, az enym.
Kirg ja, de azt sem akarja, hog y msnak dolg ozzon. Tipikus basskod fnk. Most
mr biztosan felveszem. Adrienne ajkn szrakozott kis mosoly jtszott.
Imdtak eng em hzni. Mindnyjan annyira egyformk. A humoruk is, eg yedi s csak rjuk
jellemz. rtettem, de valahog y sosem szrakoztatott ami az szempontjukbl persze csak
mg mksabb tett mindent, s adta aljuk a lovat. Mintha titkos kis klubba tmrltek
volna, azutn mindent meg tettek, hog y ezt a leg kevsb se tartsk titokban, htha eng em is
dvzlhetnek a soraikban. Ez nem fordulhatott el, ahhoz tlsg osan klnbztem tlk. A

fekete brnnyal mg nem mondtam semmit k eg y eg szen ms llatfajhoz tartoztak.


Gemma eltlozza az eg szet, n csak g ondolkodtam az elbocstsn. Lehet, hog y meg
kell hznom a nadrg szjat. Tl sokba kerl a laks. Vetettem eg y harag os pillantst
Apra, aki elttem lblta a kulcsot, amg ki nem kaptam a kezbl.
Soha nem brtam a potyalesket. Neked is ki kell venned a rszed a kltsg ekbl.
Olyasmi is ltezik, hog y seg t kz. Kezdtem kijnni a bketrsbl.
Akkor mirt nem msz vissza a frjedhez? krdezte. Rosszabb dolg ok is lteznek,
mint eg y unalmas hzassg . Nzd csak meg Brendt. Azokkal a klykkkel dag asztg pet
lehetne reklmozni.
Maradj itt ajnlotta fel Brenda. Mindig elkl a vrfrissts.
Nem akarok.
Mirt nem?
Az ideg eimre mentek. Bryan meg tudod, mindig legyeskedik.
Adrienne s Apa nevetni kezdett. Adam is jkedvnek tnt, mg ha nem is ismerte
Bryant.
Ig az, tnyleg leg yeskedik kuncog ott Adrienne. Eddig fel se tnt.
Mindig ilyen Apa thajolt Adrienne vlla felett s mindenfle arcokat vg ott, amin
mindketten nevettek. Adam is velk tartott.
Ig az rtett eg yet ezzel is Brenda.
n csak azt mondom, hog y a hzir ig azn lehetne eg y kicsit nag yvonalbb zrtam le
a tmt.
Fizetnem kell a jelzlog ot. Apa felhag yott az utnzssal s visszalt a helyre.
Ez az plet szzszor ki lett mr fizetve, elttem meg vekig senki nem lakott az
alag sorban. Nyirkos minden, a vc nem blt rendesen, s nincs rendes btorzat sem,
g yhog y nem miattam kell elkldened a pnzes brlket.
Mr meg bocsss, de bebtoroztam neked.
Az mg nem bebtorozs, ha teszel eg y kiskanalat a fikba leztem ki a krdst.
Eg y koldus ne vlog asson.
Nem koldus vag yok. Hanem a lnyod.
Az sem vlaszts krdse.
Ennek semmi rtelme, Apa.
Sokatmond pillantssal jelezte, hog y ig enis van rtelme, csak g ondolkodjak el rajta.
Na, s mi lesz ezutn? fordult Brenda jra Adamhez. Christine keres mag nak eg y j
munkt, aztn elkldi isten hrvel?
Adam lthatan remekl szrakozott, mg az a huncut csillog s is visszatrt a szembe.
A harminctdik szletsnapom eltt meg fog g yzni arrl, hog y van rtelme az
letemnek.

Mindnyjan elhallg attak. Nem kellett rkrdeznik, mi trtnik, ha valamirt mg sem


tudom bevltani az g retem. Az eddig iekbl is levettk.
Mikor lesz az? krt pontostst Adrienne.
Kt ht mlva feleltem.
Tizenkt nap mlva ig aztott ki Adam.
Lesz szlinapi buli is? tudakolta Brenda.
Ig en. Adamet meg lepte a hirtelen irnyvlts.
Jhetnk? krdezett r Adrienne.
Vihetntek olyan tortt, ami csak tortnak tnik, de ig azbl sajt szrta kzbe Apa.
Olyan nag y krsajt, ami rteg ekbl ll. Az nag yon rafinlt.
Neked mnid a sajttorta, apa.
Szerintem nag yon rafinlt.
Szomornak tnik nzte el Brenda Adamet.
Mert szomor is blintott Adrienne.
Nem tudom, hog y Christine-e a meg felel szemly mag nak csvlta a fejt Brenda.
A JJ munkakzvett is j hely.
Vag y ismerek eg y remek pszichitert ajnlkozott Adrienne. Amit Christine-rl nem
lehet elmondani tette hozz a nyomatk kedvrt.
Ha arra g ondolsz, akihez te jrsz, n nem ajnlanm httte le Apa.
Vrjunk csak, ti meg krdjelezitek a kpessg eimet? krdeztem. A munkakzvetts
nem csak arrl szl, hog y tallunk valakinek eg y munkt. n segtek az embereknek.
Kitallom, hov vg ynak, s elreptem ket oda. Prbltam anlkl eladni mag am
Adamnek, hog y rnztem volna.
Mint eg y taxisofr blintott Brenda.
Nem annl sokkal tbb. Prbltam nem kimutatni a kesersg emet, mert tudtam,
hog y csak vrszemet kapnnak.
Senki sem krdjelezi meg a kpessg eidet nyug tatott meg Brenda.
Csak azrt mondja, mert te is szomor vag y tisztzta Adrienne.
Nos, akkor taln majd boldog g teszik eg ymst llt fel Apa. Az lst berekesztem,
mindenki vissza dolg ozni. Sok szerencst, Martin, s nzze csak meg azokat a sajttortkat.
Nag yon rafinltak. Meg villantotta Adam fel g yng yfehr fog sort, azzal visszavonult az
irodjba. Meg hallottuk a rendrsg i rdi serceg st.
Ez eddig a leg jobb, akit idehoztl dicsrt Brenda halkan, miutn Adam mr elhag yta
az irodt s hitetlenkedve ing atta a fejt, mint aki mg most sem rti, min ment keresztl.
Vasrnap jjel meg akarta lni mag t, Brenda sziszeg tem.
Akkor is. Benne leg albb van annyi let, hog y meg lje mag t. Barrynek mg a leg jobb
napokon is alig van pulzusa.

Kvettem Adamet a lpcshzba.


Ja, mellesleg kiltott utnam Brenda , Barry a mlt jjel felhvott, s mondta, hog y A
ZUHANY ALATT SZOKTL PISILNI!
Adammel meg dermedtnk a leg fels lpcsfokon. Lassan felm fordult. Lehunytam a
szemem s vettem eg y nag y leveg t. Aztn elmasroztam mellette a lpcsn.
Errl sem akarok beszlni kzltem rtheten.
Hallottam, ahog yan halkan nevetg l. Azon az des kis hang on, amit oly keveset
hallottam.
Amikor belptem az irodba, meg talltam az asztalomon Gemma zenett. Levette a
polcrl az eg yik knyvemet: Hogyan krjnk szintn bocsnatot, miutn rjvnk, hogy
megbntottunk valakit. Ezt g y vettem, hog y Gemma olvasnivalt ajnl nekem, nem pedig g y
prbl bocsnatot krni.
Ahog y telt a dleltt, eg yre csak jttek a telefonok, SMS-ek s zenetek azoktl a
bartoktl s ismersktl, akik elz este beszltek Barryvel. Rjttem, hog y taln tnyleg
nem rtana elolvasnom azt a knyvet. Nag yon g y tnt, hog y tartozom nhny
bocsnatkrssel.

9
Hogyan lvezzk az letet 30 egyszer lps

Annak rdekben, hog y lelhessek Adammel, elszr le kellett mondanom az elkvetkez


kt ht sszes tallkozjt. Miutn Gemma nem seg tett a szervezsben, a munkmat s az
idpontjaimat le kellett osztanom kt kollg mnak, Peternek s Paulnak, akik Gemma
dicstelen tvozsa ta szba sem lltak velem. Leltem Gemma rasztalhoz s nekilttam.
Oscart tartott a leg tovbb lemondanom t ppen akkor hvtam, amikor mr a harmadik
meg llt is elhag yta, mieltt leszllt. t kellett beszlnem vele az eg szet hog yan szllt
fel, lt le s alkalmazta a bevlt lg zstechnikt , majd eg sz mest kellett krtenem a
tvozsomhoz s meg adnom a mobilszmom vszhelyzet esetre, annyira meg rmtette a
tudat, hog y az elkvetkezend kt htben nem leszek a helyemen. Ig az, mire vg eztem, eg y
olyan embernek mondhattam bcst, aki hrom lekzdtt buszmeg ll utn kszen llt
meg hdtani az eg sz vilg ot. Mr csak haza kellett stlnia, mikzben nyilvn minden
msodik lps utn szkkent eg yet. Amint letettem, Adam kikiltott nekem az irodbl.
Negyvenkt tipp, hogyan gondolkodjunk pozitvan, amikor minden rosszul sl el Eg y jabb
knyv a g yjtemnyembl. Harminct tipp, hogyan gondolkodjunk pozitvan Meg veten
felhorkant. Ezek a szmok tnyleg kiakasztanak. Mirt ppen neg yvenkett s nem
neg yven? Mirt nem kerektenek a leg kzelebbi tzes szmra?
Tovbbindult a polcom mentn.
t mdszer a szerelmnk kimutatsra, t mdszer az ernk megrzsre. Tz mdszer az ernk
megrzsre. Felnevetett. Ok, azt hiszem, mr rtem. Nvekv szmsorrendbe rendezi
ket, ig az? Azt mondja mag nak, ma ahhoz van kedvem, hog y a hosszabb utat vlasszam az
erm meg rzsre vag y ma elg fradt vag yok, g yhog y prblom minl g yorsabban
meg rizni az eg szsg emet? Nyilvn mindenki az t mdszert vlasztja az ereje
meg rzshez, hiszen mirt akarna tz lpst, amikor ttel is elrheti a clt? Mag a szerint
annak, aki az t lpst rta, tbb vag y kevesebb ereje van, mint a tz lpsesnek? Hiba van
tbb mdszere, mg is rvidebb knyvet rt, mert az kevsb kimert. ssze kellene
ereszteni ket, s taln a nyertes rhatna eg y knyvet arrl, Hogyan adjunk tancsokat arra,
hogyan rjunk Hogyan-stlus knyveket? Hat mdszer, tizenkt mdszer, harminckilenc
mdszer, hatvanhat mdszer s ig en, meg van a g yztes! Feltartott eg y knyvet a
leveg be. Hatvanhat mdszer anyagi problmk megoldsra. Hatvanhat? n csak eg yet
ismerek: melzz veszekedett a knyvvel, mieltt tovbb nzeldtt.
Nem mindenki dolg ozhat
Persze. A stressz az j htfjs.

Mag a se dolg ozik. Kvncsi is lennk, mit hisznek, hol van.


Eleng edte a krdst a fle mellett.
Ez olyan, mint a vny nlkl kaphat g yg yszerek? Azt mondja, kne hat mdszer a
fog ysra vag y ezen a hten inkbb beveszek huszoneg yet. Ezen a hten jlesne Kilenc
mdszer a lpcsk lekzdsre.
Nincs is ilyen.
De lehetne. Meg rhatn. Szvesen olvasnk kilenc mdszert arra, hog yan kell felmenni
a lpcskn. A leg nyilvnvalbb persze sosem az, amire az ember elszr g ondolna.
Termszetesen szvesen rtam volna eg y knyvet amit persze nem kvntam
meg osztani vele, ha mr ilyen lesjt vlemnnyel volt az nseg lyezsrl , st, g y
reztem, mintha eg yre kzelebb kerlnk ehhez. pp a mlt hten g ondoltam r, hog y
kicsomag olom a Hogyan rjunk sikerknyvet cmt az eg yik dobozbl, amiben az letemet
raktroztam. Barry nem tmog atta tlsg osan ezt az lmomat nem mintha ennek g tolnia
kellett volna, ha tnyleg valra akarom vltani. Kszsg g el elismerem, a mltban rg yknt
hasznltam tmog atsnak hinyt, csak mert fltem belevg ni, de azta meg vltoztak a
dolg ok s meg fog adtam mag amban, hog y teszek eg y ksrletet.
Szmtalan tma kavarg ott a fejemben, s eg yelre a Hogyan talljuk meg lmaink llst
munkacmnl maradtam. Eddig a tma tizenhrom varinsval tallkoztam, ng yet kzlk
el is olvastam, de mg mindig g y reztem, lenne mit mondani errl. Az ltalam
meg ismert knyvek mind a g yors meg g azdag ods receptjt knltk, mikzben n g y
g ondoltam, a szemlyes boldog sg elrse lenne a f cl. Brenda g y vlte, a szemlyes
boldog sg nem kelend, csak ha valahog y beleszvm az irodai szexet, esetleg szentelek
neki eg y eg sz fejezetet. Eg y jabb plda arra, mirt rzem mindig , hog y a csaldtl hiba
vrnk rtkelhet tmog atst.
Adam ekzben mg mindig nseg lyez g yjtemnyem darabjait szapulta.
Van valahol eg y szf a nekem val knyvekkel? Szz mdszer arra, hogyan ne ld meg
magad?
Miutn jt nevetett a sajt meg jeg yzsn, nelg lten huppant le eg y szkre,
trtnetesen az enymre. Ltvn, milyen sok tartott neki, hog y idig jusson, nem
tiltakoztam, csak leltem az g yfeleimnek fenntartott helyre. Nem szoktam ebbl a szg bl
szemllni a helyisg et, azonnal ssze is zavarodtam.
Csak hog y tudja, nem jr messze az ig azsg tl nyitottam meg az lst. Nem fog ok
szz tippet adni, hog yan ne lje meg mag t, de ssze fog unk lltani eg y vlsg tervet.
Eg y mit?
Kihztam eg y knyvet mag am mg l a polcrl: Hogyan gyzzk le az npuszttsi hajlamot.
Feltttem a meg felel rsznl. Mg a Simon Conway-incidens utni lmatlan jszakkon
olvastam.

A vlsg terv alapjban vve eg yszer utastsok sorozata, amelyeket kvetnie kell, ha
ng yilkos g ondolatai tmadnak, mrpedig ez sajt bevallsa szerint g yakran elfordul. S
miutn eg yszer mr meg prblta eldobni az lett, elfordulhat, hog y jra meg akarja majd
prblni.
Meg mondtam, ha semmi nem vltozik, jra meg fogom prblni.
A szletsnapjig viszont azt teszi, amit mondok blintottam szig oran. Alkut
ktttnk. Az elkvetkez tizenkt napban mindent el fog ok kvetni azrt, hog y betartsam
az alku rm es rszt, de mag nak is be kell tartania a sajtjt. Maradjon letben, most csak
ez a dolg a. Kvesse a lpseimet s letben fog maradni, st taln ahhoz is kzelebb kerl,
hog y jra rtalljon nmag ra. Ezzel Marit is visszaszerezheti.
Remek.
Ok. Eg y perc, s rtrnk a tervre, de azrt annyira nem meg y eg yszeren. Elszr is,
beszlnnk kell. Meg kell rtenem, hol tart az letben, hog yan rez
Hag ytam kicseng eni a mondatot. Elnzett jobbra, majd balra, kereste a kandi kamert.
g y rzem menten ng yilkos leszek.
Tudtam, hog y szarkasztikus prbl lenni, mg sem nevettem.
Csak hog y tudja, ez nem rzs, hanem ltllapot. A szomorsg rzs, a mag nyossg
rzs, a harag rzs. A csaldottsg rzs. A fltkenysg rzs. Az ng yilkossg nem az.
Lehetnek ng yilkos gondolatai, de ezek csupn azok, amit a nevk is sug all: gondolatok. A
g ondolataink pedig folyton vltoznak, mert mi hvjuk ket letre. Miutn ltni fog ja a
klnbsg et az ng yilkos g ondolatok s az rzsei kztt, elkezdi jobban meg rteni ket.
Kln tudja majd vlasztani az ng yilkos g ondolatokat az rzsektl. Nem azt fog ja
g ondolni, meg lm mag am, hanem hog y harag szom a nvremre, amirt lelpett s rm
hag yta a csaldi zletet. Akkor majd tudja kezelni az indulatt. Ha azt rzi, tl sok felelssg
hrul mag ra a cg ben, akkor majd tudja kezelni az alkalmatlansg ot is. n seg thetek
meg tanulni, hog yan sson az ng yilkos g ondolatok mlyre, hog yan kezelje ezeket a
g ondolatokat s nyerje vissza az irnytst. Szval, Adam: hog y rzi mag t?
Knyelmetlenl rezte mag t. Fszkeldtt a szkemben s krbeteking etett az irodban.
A tekintete vg l valahol az ablakon tl llapodott meg , azutn kicsit ellazult, hog y nhny
percnyi g ondolkods utn kijelentse:
g y rzem rohadtul ki vag yok bukva.
Helyes. Mirt?
Mert a bartnm a leg jobb bartommal kefl.
Nem ig azn erre szmtottam, de blintottam, hog y folytassa.
g y rzem g y rzem mag am, mint eg y idita, amirt nem lttam, mi trtnik.
Elrehajolt, a trdre knyklt, s elfog adta, hog y tnyleg ezt kell tennie. Meg drg lte az
arct, mieltt jra htradlt. Azt hiszem, most mr rtem, mirt tette. Amit ma reg g el

mondott arrl, mennyire elrhetetlenn vltam mind ig az. Nem a lnyeg g el fog lalkoztam,
minden ms elvonta a fig yelmem s mag a al temetett. Nem voltam ott, amikor kellett
volna, de most mr elmondhatom neki, hog y meg vltoztam, s ettl taln is meg g ondolja
mag t.
Mikor akarja elmondani neki, hog y meg vltozott?
Nem is tudom, ma?
Szval eg y jszaka alatt meg vltozott. Mindazok az rzsek, hog y alkalmatlan a
munkjra, hog y a nvre elrulta s mag ra hag yta, mindaz a kesersg s dh, amit
amiatt rzett, hog y ott kellett hag ynia a csaldi zletrt a hivatst, amit ig azn szeretett,
az lete felett rzett minden csaldottsg a, a szembenllsa a hallos beteg apjval, s
radsnak az az rzs, hog y nem akar tovbb lni mindez eg yszeren eltnt?
A padlra meredt, mikzben meg feszl llal g ondolkodott.
Nem, de el fog tnni. Mag a majd seg t. Meg g rte.
A seg tsg em itt kezddik, ebben a szobban. A dolg ok nem fog nak meg vltozni,
hacsak maga meg nem vltoztatja ket. Kezdjen ht beszlni.
Kt rn t beszlg ettnk. Amikor Adam mr kellen kimerltnek tnt s az n fejem is
zsong ani kezdett a reng eteg felelssg tl, amit a vllra raktak, sznetet rendeltem el.
Meg ismertem a problmkat; most eljtt az ideje, hog y fellemelkedjem rajtuk s
meg mutassam neki az let naposabb oldalt. Ettl szorong tam eg y kicsit. Nem ig azn
rtettem hozz; nem tudtam biztosan, mit teg yek, vag y hog y hov vig yem. Klnsen
annak fnyben, hog y n sem lltam ig azn a helyzet mag aslatn.
s most? tette fel a krdst. Fradtnak tnt.
, vrjon eg y kicsit. Kilptem az irodmbl. Peter s Paul mostanra meg rkezett,
de tovbbra sem vett tudomst a jelenltemrl. Nem rdekelt, ms dolg ok jrtak a fejemben.
Fog tam az j knyvet, amit Amelitl vettem: Hogyan lvezzk az letet 30 egyszer lps. Azt a
knyvet, amirl azt hittem, nekem kell, s amit ezzel nyug tzott: Vgre! Tnyleg ennyire
unott lennk? Prbltam mag amba zrni a g ondjaimat, senkivel sem tudatni a bnatomat.
Eddig azt hittem, ez sikerl is.
Az els oldalra lapoztam.
1. lvezzk az telt, ne csak egyk. rtkeljk az zek gazdagsgt.
Az telt most komolyan? De ht mi mshoz kezdhettem volna? Beletuszkoltam a
knyvet a tskmba.
Jjjn, menjnk!
Hov?
Enni feleltem hatrozottan.
Nem tudtam, Gemma visszatr-e, mindenesetre mag yarzatkppen az asztalra tettem a

Hogyan osszuk meg anyagi gondjainkat azokkal, akik tlnk fggnek eg y pldnyt. Remltem,
meg fog ja rteni.
Az els lpshez helysznknt a clontarfi Bay tterem szolg lt, kiltssal a Dubliniblre.
Szval mr az evs is lvezet? Adam a kezn nyug tatta llt, mintha a feje tl nehz
lenne a nyaknak. Mindig azt hittem, csak a ltfenntartshoz kell.
Amg unottan nzeg ette az tlapot, n felmrtem a zsfolt ttermet. Hemzseg tek itt az
emberek, s mindenki nfeledten cseveg ett. A tnyrokra sznpomps teleket tornyoztak,
s a helyisg ben terjeng illatoktl brkinek sszefutott volna a nyl a szjban, br nekem
inkbb csak g rcsbe rndult a g yomrom.
Ht persze hazudtam. Msra se vg ytam, csak hog y bedobjak eg y saltt s tl leg yek
az eg szen, de j pldt kellett mutatnom Adamnek. n prolt lbszrhst krnk
zldsg g yon, humusszal s zldsg es quinoval. Kiprseltem mag ambl eg y mosolyt a
pincrn fel, mikzben bell mris azon retteg tem, hog yan fog om mindezt elpuszttani.
Nekem csak eg y kv lesz, ksz csapta ssze Adam az tlapot.
Nem, nem fenyeg ettem meg az ujjammal. Kinyitottam az tlapot s jra a kezbe
nyomtam. tel. lvezet. Rendels.
Adam teljesen elveszettnek tnt, ahog yan fradt tekintetvel vg ig futott a fog sokon.
Mag a mit ajnlana? krdezte vg l a pincrntl.
Nos, n roston slt marinlt lazacfilt mediterrn ratatouille-jal s tejsznes mrtssal.
Adam g y festett, mint aki menten kidobja a taccsot.
Az j lesz neki, ksznjk.
Eltelt? krdezte a pincrn.
Nem feleltk eg yszerre.
Szval, mikor ment el az tvg ya? krdeztem.
Nem is tudom, nhny hnapja. Ht a mag ?
Nekem mg meg van.
Felhzta a szemldkt.
Az alkohol s a koffein nem j tlet eg y depresszisnak kzltem, csak hog y nlam
maradjon a kezdemnyezs s rajta a rivaldafny.
Mit is evett ma reg g elire?
Visszag ondoltam a hotelben elfog yasztott kvra.
Az ms, n nem vag yok depresszis.
Meg veten felhorkant.
Maga a depresszis. Meg akarta lni mag t. n csak mag am alatt vag yok.
Mag a alatt van? Ezzel nem mondott semmit. Behatan tanulmnyozott. Mag rl

mintztk a Micimack szamart.


nkntelenl is elnevettem mag am.
A lnyeg , hog y oda kell fig yelnie az trendjre, mert az is seg thet. Nag yon is sok kze
van a depresszijhoz. Mag a szemmel lthatan fitt g y rtem, nyilvn sokat edz. Az
arcom kezdett elvrsdni. Mg eg yszer sem lttam enni. Nem is tudom, honnan van
ennyi energ ija.
t vag y tz lpsben mondjam el?
Eg y is elg lesz.
A sztrippelstl van, tudja? Amikor fent vag yok a sznpadon s tncolok a fikkal
Felnevettem.
g y ltom, teljesen sszekeveri a vetkzst a modellkedssel.
Ht, n nem tudhatom, milyen jelenetek jtszdnak le a fejben mosolyodott el.
A pincrn elnk helyezte az tellel meg rakott kt hatalmas tlct. Mindketten retteg ve
nztnk le r.
Minden rendben? fig yelt fel reakcinkra. Ug ye, ezt rendeltk?
Ig en, persze fensg esen nz ki. Ksznjk. Felvettem a villt s a kst, de mg most
sem tudtam, hol kezdjem el.
Szval, utoljra mikor ebdelt ilyen helyen, Christine, ha mr ekkora lvezetnek tallja?
Adam a tnyrjt forg atta s hozzm hasonlan sem mert belevg ni.
Rg volt, de csak mert a lag zira sproltunk. Mmm, ez mennyei. A mag is finom? Ne
csak edd ez telt, rtkeld az zeket. Nem tudom, mi ez taln g ymbr? Ig azn finom,
klnsen ezzel a citromos zng vel. Klnben az eskvnk utn nsztra is mentnk, g y
aztn semmi pnznk nem maradt, ezrt az v nag y rszben otthon ettnk, leg feljebb nha
rendeltnk valamit. Nincs ezzel semmi g ond, az sszes bartunk ebben a cipben jr.
Jl hang zik jeg yezte meg epsen. Mita hzasok?
Eg yen. Ug ye, milyen finom? Elg krmes a tejszn?
Ig en, elg krmes a tejszn ment bele a jtkba , s elg srg a a rpa.
Kilenc hnapja.
Kilenc hnap utn hag yta el? Volt bartnm, akit hosszabb ideig utltam, amg
jrtunk. Nem ig yekezett tlsg osan.
Ig enis ig yekeztem. Lestttem a szemem s jtszani kezdtem az tellel.
Eg yen. Elg omls a brnya? tudakolta. Szval, mikor tudatosult mag ban, hog y
nem fog mkdni? Felvett eg y villra tztt falatot, lassan meg rg ta, azutn g y nyelte
le, mint eg y risi pirult.
Beleg ondoltam. Az ig azat mondjam, vag y amit mindenkinek szoktam?
Nem titkolzunk emlkeztetett.
Eg y ideje mr voltak ktelyeim, de biztosan csak akkor tudtam, amikor menyasszonyi

ruhban stltam a templomban az oltr fel. Ez az ig azsg .


Az evst is abbahag yta, ahog y meg lepetten felnzett.
Eg yen biztattam. A kt szemem kisrtam, ahog y lpkedtem hozz. Azta is
mindenki errl beszl, milyen meg hat pillanat volt, csak a nvreim tudjk az ig azat. Nem
a boldog sg tl srtam.
Akkor mirt ment hozz?
Bepnikoltam. Le akartam lltani az eg szet, de nem volt hozz btorsg om. s nem
akartam fjdalmat okozni. Nem lttam kiutat. Csapdba estem, radsul olyan csapdba,
amit n mag am lltottam. g yhog y szpen eg ytt sztam az rral.
Hozzment, csak hog y ne okozzon neki fjdalmat?
Ltja mr, mirt nem maradhattam mellette csak azrt, hog y ne okozzak neki
fjdalmat?
Ezen eltndtt, azutn blintott.
Ott a pont.
Ha akkor meg llok s vg ig g ondolom, g y rtem, ig azn vg ig g ondolom, biztosan
talltam volna msik utat. Jobb utat.
Mint n a hdon.
Pontosan. Tovbb kerg ettem az telt a tnyron. Szerettem t, tudja, de van errl
eg y elmletem. Azt hiszem, brmennyire is szp, a szerelem nem mindig tart rkk.
Elcsendesedett. Mindketten lekzdttnk eg y falatot. Vg l ledobta az eveszkzt a
tnyrra.
Feladom emelte leveg be a kezt. Eg yetlen falat sem meg y belm. Knyrg m,
ug ye abbahag yhatom?
Persze. Meg knnyebblten tettem le a kst s a villt. Jesszusom, de tele vag yok!
Ahog y felpuffadt hasamra szortottam a kezem, teljesen kiestem a szerepembl. El tudja
kpzelni, hog y ezt sokan naponta hromszor vg ig csinljk?
sszenztnk s elnevettk mag unkat.
s most? hajolt elre csillog szemmel.
A tskmhoz fordultam s g y tettem, mintha zsebkendt keresnk. Kzben
lopva felnyitottam a knyvet.
2. Stlj egyet a parkban. Ne csak gyalogolj, vizsgld meg a krnyezeted, s vedd szre az let
szpsgeit.
Menjnk, jrjunk eg yet javasoltam, mintha csak hirtelen tlet lenne.
Mindketten kszen lltunk leg yalog olni az telt, amit ervel mag unkba tuszkoltunk, g y
a dermeszt hideg dacra kistltunk Dublin msodik leg nag yobb kzparkjba, a Szent

Annba. sszehztuk mag unkat a fag yos szlben, g y g yeleg tnk a fallal vezett kertben.
Elhag ytuk a piros tg lapleteket, ahol htvg enknt g azdapiacot tartottak, majd a
Herkules-szentlyt a kacsasztatval, ahonnan g yorsan elrng attam, mieltt mg ksztetst
rzett volna r, hog y beleug orjon. A rzsakert az vnek ebben a szakban kibrndtan
festett, radsul arra a clra is alkalmatlannak bizonyult, hog y leljnk pihenni eg y padra.
Ahog y elnztk a szntelen, rvidre visszavg ott g akat, a jeg es szl az arcunkba csapott, a
hideg pad pedig mg a kabton s nadrg on t is lassan, de biztosan meg dermesztette a
htsnkat. Ekzben minden alkalmat s rg yet meg rag adtam, hog y a g ondolataiban
olvassak.
Gyakran vett Marinak virg ot?
Ig en, de sosem Valentin-napon. Olyankor sosem adhattam neki virg ot. Az olyan
kzhelyes.
Akkor mit kapott?
Tavaly eg y g rapefruitot. Elz vben eg y bkt.
Arra a g rapefruitra mg visszatrnk, de eg y bkt?
Tudja, hog y meg cskolja s kirlyfi leg yen belle.
Pfuj, ez sznalmas.
Most pti az nbizalmam vag y rombolja?
Bocs. Biztos rlt annak a bknak.
Ig en. Mindketten imdtuk Hulkot. Amg ki nem szktt az erklyablakon. Azutn
elmosolyodott, mintha valami mks jutna az eszbe.
Mi az?
Semmi, csak eg y kis hlyesg szemlyes dolog .
Az a titokzatos kis mosoly eg szen felprg etett. Eg y olyan oldalt trta fel elttem, amit
mg nem lttam: a romantikus Adamet.
Ug yan mr, nekem elmondhatja! Nem titkolzunk, emlkszik?
Semmisg . Tnyleg nem nag y g y. Csak eg yszer meg akartam szerezni neki a kedvenc
virg jt, ez minden.
Milyen virg ot?
Eg y vzililiomot. Szerette azt a festmnyt, a Monet-kpet. Ennyiben hag yta a dolg ot.
Ug yan mr, kell lennie mg valaminek.
Szval, g y dntttem, szerzek neki eg yet. Valentin-napra nem vihettem virg ot, de
g y g ondoltam, ez lesz a kivtel. A parkban jrtam, meg lttam ket s errl eszembe jutott.
g y aztn beg zoltam a tba, hog y szerezzek eg yet.
Ruhstul?
Ig en nevetett. Mlyebb volt, mint g ondoltam. Mr a derekamig rt, de akkor is
tovbb kellett mennem. A parkrk g y kerg ettek ki.

Nyilvn tilos liliomot lopni.


Ht ppen ez az. Kiderlt, hog y eg y vzitkt loptam neki. Nevetni kezdett. Mg
g ondolkodtam is, mit tall benne annyira klnleg esnek.
n is elnevettem mag am.
Mag a nem p. Ki kevern ssze a liliomot eg y vzitkkel?
Ha eng em krdez, knny sszetveszteni. A lnyeg , hog y tetszett neki. A lakst
dsztette vele, kitette r a kettnk fnykpt, g yertykkal.
Ez olyan des mosolyog tam. Mindig ennyire romantikusak?
Ha ezt annak lehet nevezni. Meg vonta a vllt. Csak mkztunk. Mkzunk
javtotta ki mag t.
Furcsamd elszomorodtam ettl. Barryvel nem tudtunk volna ilyeneket meslni. Trtem
a fejem, prbltam felidzni mag amban akr csak eg y esetet nem meg osztani, csak hog y
emlkeztessen a szebb idkre , de nem talltam ilyet. Ilyen g esztusok sosem jutottak volna
Barry eszbe, ahog y nekem se, de leg albb rzkeltem, milyen lehetett Adam s Maria
kapcsolata. Spontn, vicces, eg yedlll. Az vk.
Eltvedtnk az svnyeken, mg leg jobb kpessg eim szerint ig yekeztem rmutatni
krnyezetnk szpsg eire, hog y Adam trezze s lssa az let soksznsg t. Nem
mindennek tudtam a nevt, ezrt meg lltam elolvasni a tblkat. Adamet krtem meg a
latin nevek kibetzsre, hog y jt nevessnk, valahnyszor flreolvas valamit.
Mintha dinoszauruszok lennnek jeg yeztem meg .
Szerintem inkbb beteg sg ek. Zsebre vg ta a kezt. Bocssson meg , doktor r,
nincs valami a prunus aviumomra?
Az mi? tudakoltam.
Meg nzte a tblt.
g y ltom, kznsg es vadcseresznye. Kpzelje csak el, ezzel a nvvel lni.
Aprop, mg mindig nem tudom a csaldi nevt.
A tekintetbl eg y pillanatra kihunyt a fny, ebbl tudtam, hog y rzkeny pontra
tapintottam.
Basil felelte.
Aha. Mint a csoki. Prbltam meg rizni jkedvt.
Vag y mint a bazsalikom.
Nem, inkbb a csoki. Basillel szebb az let idztem a cg jelmondatt. Ez a patins
dessg mrka kzel ktszz ve jelen van a mindennapjainkban, a puszta emltse mosolyt
csalt minden r g yermek s felntt arcra; nem g y Adamre. Ahog y elnztem fanyar
arckifejezst, hozz kellett tennem: Sajnlom, nyilvn mindenkitl ezt hallja.
Ahog y mondja. Merre lehet a kijrat? Ltszott, hog y eg yszeriben torkig lett a
trsasg ommal.

Meg csrrent a telefonom.


Amelia olvastam a hv nevt.
, ig en, a sosemvolt lnykrs jeg yezte meg Adam cinikusan, mieltt flrevonult,
hog y nyug odtan beszlhessek.
Amelia szltam a telefonba, tele vrakozssal, csak hog y meg halljam a fojtott
zokog st.
Amelia, mi a baj?
Ig azad volt srta.
Mi? Miben volt ig azam? A krds hosszan kicseng ett az terben.
Adam felhag yott a kijrat keressvel s rm bmult. Leolvasta az arcomrl, mi trtnt,
n pedig az vrl, mi jr a fejben: ennyit a pozitv g ondolkodsrl.
Vg ig rohantam a clontarfi stnyon, arcomban a metsz szllel. Vig yznom kellett,
hov lpek: g y ug rndoztam, csszkltam s kerlg ettem a jeg es pocsolykat, mintha eg y
komplett akadlyplya vlasztana el a knyvesbolttl. Valahol mg ttem Adam komtos
tempban g yalog olt, kezben a lakskulcsommal. Prbltam nem azon ag g dni, hog y
tkzben a teng erbe li mag t. Szig or utastsokat adtam neki, s mg eg yszer
vg ig vettk a vlsg tervet, mieltt rohanni kezdtem. Ltnom kellett a bartnmet.
Amelia kivrsdtt szemmel csrg tt a knyvesbolt eg yik sarkban. Az zlet msik
felben eg y Drakulnak ltztt n fehrre mzolt arccal s vrtl cspg ajkakkal lt a
meseszkben, hog y felolvasson eg y csapat hallra vlt hrom-t vesnek.
Leereszkedtek a stt lpcskn a pincbe. A falakon hunyorg fklyk vilg tottk
meg tjukat. S odalent elttk feltntek a rg i koporsk meslt ksrteties hang on.
Az eg yik g yerek ijedten felsrt s odaszaladt az anyjhoz. Az anya sszekapkodta a
holmijt, rosszall pillantst vetett Drakula fel, s kiviharzott a knyvesboltbl.
Szerinted hasznos, ha ilyen mesket olvas fel, Amelia?
Amelia, aki kmaszer llapotban s knnyben sz szemvel az orrnl se lthatott
tovbb, zavartan fog adta a krdsemet.
Elaine? Persze, nag yon rendes n, csak most vettem fel. Gyere, beszlg essnk.
Otthag ytuk a knyvesboltot s felmentnk a laksba, amelyen Amelia az anyjval,
Mag dval osztozott.
Nem akarom, hog y Anyu is tudja hzta be csendesen a konyhaajtt. is azt hitte,
hog y meg fog ja krni a kezemet. Nem is tudom, hog y mondjam el neki. jra srva fakadt.
Mi trtnt?
Azt mondta, llst kapott Berlinben, meg hog y mindenron oda akar kltzni, mert ez
risi lehetsg szmra. Krte, hog y menjek vele, de tudja, hog y g ysem mehetek. Nem
hag yhatom itt Anyut, hiba lhetnnk eg ytt. Mg az orszg ot se hag yhatom el. Mi lenne a

bolttal?
Nem reztem alkalmasnak az idpontot, hog y emlkeztessem: a bolt az elmlt tz vben
csak vitte a pnzt, mr nem kpes versenyezni a nag y lncokkal, ahol kvt adnak a
vevknek, az online zletekrl s e-book-olvaskrl nem is beszlve. Mr azt is nag y
eredmnynek knyveltem el, ha vissza tudtam tartani Amelit, valahnyszor neki akart
menni valakinek, aki a tabletjn olvasott. Tnyleg minden tle telhett meg tett: mesesarkot
nyitott, szerzi esteket s knyvklubot rendezett, de mr rg elvesztette a csatt s
mindezt csak azrt, hog y letben tartsa apja emlkt. A knyvesbolt az apja szeme fnye
volt, nem az v. Amelia t szerette ennyire, nem az zletet. Tbbszr is prbltam mr
rmutatni erre, de Amelia nem hallg atott rm.
Nem kltzhetnl a mamddal Berlinbe?
Amelia meg rzta a fejt.
Anyu utl utazni. Tudod, milyen, el nem hag yn rorszg ot. Ott biztosan nem tudna
lni. Elborzadva nzett rm, amirt eg yltaln szba hoztam. t tudtam rezni Fred
csaldottsg t. Amelia eg y pillanatig sem fog lalkozott komolyan a g ondolattal.
Ug yan mr, ez mg nem jelenti, hog y mindennek vg e. Tvkapcsolat is van a vilg on.
Eg yszer mr csinlttok, amikor hat hnapig Berlinben volt, emlkszel? Nem knny, de
kivitelezhet.
Ht, ha mr szba hoztad Meg trlte a szemt. Tallkozott valakivel, amg ott
volt. Nem mesltem rla, mert meg oldottuk. Elhittem neki, amikor azt mondta, hog y vg e,
de most Christine, is tudja, hog y nem utazhatom vele. Tudja, hog y sosem lennk r
kpes. Az tterem, a pezsg , az eg sz nevetsg es sznjtk csak arra volt j, hog y n leg yek
az, aki vg et vet a kapcsolatunknak. Tudta, hog y nemet fog ok mondani, de g y leg albb nem
lesz a rosszfi. Ha eddig nem is lpett kapcsolatba azzal a nvel, ezt tervezg eti. Tudom,
hog y g y van.
Nem tudhatod.
Veled mg nem fordult el, hog y tudtl is valamit, meg nem is?
Szven tttek a szavai. Pontosan tudtam, mirl beszl; n hasznltam ug yanezt a
kifejezst, amikor a hzassg ommal kapcsolatos rzseimet rtam le.
, istenem nyg tt fel elcsig zottan Amelia. Feje lebukott a karjra, hog y elfekdjn
az asztalon. Micsoda eg y nap!
Nekem mondod? suttog tam.
Mennyi az id? nzett fel hirtelen a falirra. Ez fura. Anyu ilyenkor mr krni
szokta a vacsorjt. Jobb lesz, ha rnzek. Meg drg lte a szemt. Nag yon ltszik, hog y
srtam?
Szeme vadabbul vrsltt mg a hajnl is.
Jl nzel ki hazudtam. Az anyja g yis tudni fog ja.

Ahog y mag amra hag yott, meg nztem a telefonom, htha kaptam zenetet Adamtl.
Odaadtam neki a lakskulcsomat s remltem, hog y rendben lesz, ug yanakkor a laksban
nem volt semmi, amivel lekthette volna mag t, se tv, se knyv. Ami nem tl szerencss.
Sietve betttem a szmt.
Christine! Hvd a mentket! sikoltott fel a szomszdban Amelia. A hang hallatn nem
krdeztem semmit, csak kitrltem Adam szmt s hvtam a mentket.
Amelia az g ya mellett, a padln tallt r Mag dra, akit a mentsk ksbb hivatalosan is
halottnak nyilvntottak. jabb slyos ag yvrzst kapott. S miutn Amelia eg yedl maradt,
testvrek s rokonok hjn nem fordulhatott senkihez, mellette maradtam a
meg prbltatsok kzepette, hog y az n vllamon srja ki mag t, majd seg tsek neki
elintzni a hivatalos g yeket.
Mr este tzre jrt, mire alkalmam nylt rnzni a telefonomra. Hat hvst nem fog adtam,
s zenetet hag ytak a hang postmon. A clontarfi rendrrs krte, hog y hvjam fel ket
Adam Basillel kapcsolatban.

10
Hogyan ksztsnk rntottt feltretlen tojsbl

Adam Basilrt jttem rontottam be a clontarfi rsre. Amg y is tlteltett elmmben


eg sz ton rajzottak a rmisztbbnl rmisztbb g ondolatok, ahog y prbltam elkpzelni,
mit mvelhetett mag val. Arra sem emlkeztem, hog yan jutottam el ide.
A rendr a kmlelnylson keresztl vg ig mrt.
Lthatnk valami ig azolvnyflt?
Beadtam neki.
Nincs semmi baja? Nem srlt meg ?
Ha baja lenne, krhzban fekdne.
Ht persze. Erre nem g ondoltam, s eg sz meg knnyebbltem. Azutn jra
meg rettentem. Elkvetett valamit?
pp most hig g ad le. Azzal elhag yta az irodt s eltnt a szemem ell.
J tz percet vrtam, mire vg l kinylt a vrterem ajtaja s Adam lpett be rajta. Alig
ismertem r. Az arckifejezsbl rg tn tudtam, hog y nag yon vatosnak kell lennem.
Fenyeg eten sttlett a tekintete. Gyrttnek tnt az ing e, mintha aludt volna benne, pedig
kimerlt s dhdt tekintetbl kiolvastam, hog y biztosan nem aludt. Ha g y festett Adam,
amikor mr lehig g adt, beleg ondolni is fltem, milyen lehetett nhny rja.
Mag a is tudja, hog y trvnytelen valakit ilyen sokig bent tartani vicsorg ott a
rendrre. Ismerem a jog aimat!
Nem akarom itt mg eg yszer meg ltni, hallja? mutatott r fenyeg eten az g yeletes.
Jl van? krdeztem csendesen.
Dhdt pillantst vetett rm, azzal elviharzott mellettem, ki a kapun.
A parkban, eg y padon talltunk r, a klykket leste a jtsztren. A szlk ideg esek
lettek, g yansnak talltk s beszltak neknk. Odamentem, hog y felteg yek neki nhny
krdst, mire elvesztette a fejt.
Ezrt tartottk bent?
g y beszlni eg y hivatalos szemllyel mg rljn, hog y nem emelnk vdat. Jobb
lesz, ha szakemberhez fordul. Mg eg yszer nem leszek ilyen elnz.
Kvettem Adamet, flig arra szmtva, hog y rg eltnt, de nem, ott llt az aut mellett.
Sajnlom, hog y eg sz dlutnra eltntem. Amelit nag yon felzaklatta, hog y szaktott a
bartjval.
Nem rintette meg tlzottan a bartnm nyomorsg a, s azok utn, amiken
keresztlment, nem is hibztattam rte.

Mr pp hvni akartam, hog y ton vag yok, amikor Amelia elment meg nzni az anyjt
s a padln tallta. Ag yvrzs. Hvtuk a mentket, de mr elkstek. Meg halt. Ezek utn nem
hag yhattam csak g y ott. Hirtelen iszony fradtnak reztem mag am. Annyira, de annyira
fradtnak.
Adam vonsai ellg yultak.
Ig azn sajnlom.
Nma csendben tettk meg a laksomig vezet utat. Miutn belptnk, vg ig nzett az
res szobkon, csupasz falakon, a pkemberes takarmon.
Sajnlom, de ez minden szabadkoztam zavartan. Csak brlem. Minden cuccomat
tszknt tartjk fog va.
Ledobta a tskjt a fldre.
Pazar.
A vlsg terv azrt van, hog y seg tsen, Adam. Tudom, hog y haszontalannak rzi, de ha
kveti a lpseket, biztosan mag a is r fog jnni, mennyit seg thet.
Seg thet? vlttt fel, hog y a frszt hozta rm. Elrng atta zsebbl a g yrtt
papirost s a szemem lttra kezdte szttpdesni. Elhtrltam, amint hirtelen tudatosult
bennem, hog y eg y mentlis g ondokkal kzd vadideg en frfit eng edtem az otthonomba.
Hog y lehettem ilyen hlye? Neki fel sem tnt az ijedelmem.
ppen ez az tkozott baromsg sodort bajba! Hvj fel valakit a vszlistdrl, ha ngyilkos
gondolataid tmadnak!, ez ll rajta. Ht felhvtam valakit. A vszlistmon a leg els mag a.
Felhvtam, de nem vette fel. A msodik lehetne a bartnm, a harmadik meg a leg jobb
bartom, de ket nem vettem fel a listra. Az anym meg halt, az apm haldoklik. Nincsenek
rajta a listn. Jobb hjn ott a kvetkez pont: Csinlj valamit, ami boldogg tesz, valahnyszor
ngyilkos gondolatod tmad. sszeg yrte a lap maradkt. Ha eg yszer mr meg ettem az
ebdemet s meg tettem a napi stmat, mit csinlhatnk mg , ami boldog g tenne? Azutn
eszembe jutott a jtsztr, hallottam a klykk nevetst, s azt g ondoltam, ha mr ilyen
rohadtul boldog ok, taln eng em is boldog g tudnak tenni. Ott csrg tem vag y eg y rt,
rohadtul nem reztem mag am boldog abbnak, aztn kiszllt a yard s meg krdezte, nem
vag yok-e vletlenl perverz llat! Mg szp, hog y a torknak ug rok, ha pedofil kcsg nek
nz, aki a g yerekekre csorg atja a nylt. Szval fog hatja az eg sz vlsg tervt s feldug hatja
a seg g be! vlttte, mikzben sztszrta a paprfecniket. A bartnje fija lelpett, az
anyja meg halt, s mag a sincs a leg fnyesebb formjban. Ksz, hog y meg mutatta nekem az
let szpsg t!
Ok Elcsuklott a hang om, ahog y prbltam nem flni ettl az embertl, akit nem
ismertem, mikzben arrl prbltam g yzkdni mag am, hog y ig enis ismerem, s azokra a
pillanatokra ig yekeztem emlkezni, amikor g yeng dnek, romantikusnak s viccesnek

lttam. A stt harag s tombols lttn nehezemre esett elhinni, hog y az a msik Adam
ltezik. Lopva vetettem eg y pillantst az ajt fel. Elszaladhatnk, hvhatnm a rendrket.
Elmondhatnm nekik, mi trtnt a hdon, elmondhatnm nekik, hog y meg akarta lni
mag t, eg yszer s mindenkorra vg et vethetnk ennek az eg sznek, ha mr g yis kudarcot
vallottam. Csak mg jobban sszekavartam mindent.
Vettem eg y nag y leveg t, htha ez lelasstja zakatol szvemet. Az vltzstl annyira
pnikba estem, hog y g ondolkodni sem tudtam. Most vg re csend lett. Csak llt s nzett.
Mondanom kellett valamit. Valami ideillt. Valamit, amitl nem tr ki jabb dhrohamban.
Nem tudtam volna elviselni, ha krt tesz mag ban. Nem itt, nem velem. Sem mshol.
Nag yot nyeltem, majd meg lepetten hallottam, mennyire tiszta a hang om.
Meg rtem, ha dhsnek rzi mag t.
Mg szp, hog y rohadtul dhsnek rzem mag am. Mg sem tnt olyan dhsnek,
mint eltte. Mintha eg y kicsit lenyug odott volna attl, hog y elismertem az ig azt. Ettl n
is nyug odtabbnak reztem mag am; taln mg is kpes leszek kezelni a helyzetet. Leg albbis
mg nem kell feladnom minden prblkozst. Nem kell lemondanom rla.
Erre is van g yg yszerem. Gyorsan meg kerltem s belptem a konyhba. Hat tojst
vettem ki a htbl, s fog tam eg y fekete filcet, mikzben reztem, mennyire reszket a
kezem. A Basil, Sean, Maria, Apa, Lavinia s Christine, ezeket a neveket rtam a
tojsokra, majd rsnyire nyitottam a hts kertre nyl konyhaajtt.
Jjjn fordultam vissza fel.
Csak stt szemmel meredt rm.
Jjjn ismteltem hatrozottabban, mint aki nem hag yja meg flemlteni mag t, mint
aki ura a helyzetnek. Azt akartam, hog y odafig yeljen rm. Vonakodva kvetett.
Itt van hat tojs, rajta azokkal a szavakkal, amelyek a mag t feldht dolg okat
jelkpezik. Dobja el ket. Amerre csak akarja. Amilyen ersen csak akarja. Trje ssze ket.
Szabaduljon meg a harag jtl. Kezbe nyomtam a kartont s a nyitott ajtra mutattam.
Belefradtam mr a feladataiba sziszeg te a szavakat a fog ai kztt.
J. Letettem a kartont a pultra s elhag ytam a konyht, hog y bevonuljak a hlmba.
Brmennyire szvesen bezrtam volna az ajtt, nem tetszett az zenet, amit ezzel kldtem
volna. Inkbb csak leltem a pkemberes takarmra s a mag nliaszn falra meredtem,
amelyre rcsos rnymintt festett az ablaktblkon tszrd holdfny. Prbltam kitallni,
hog yan tovbb. Hatalmas feladat llt elttem, s nem is sejtettem, hog yan fog jak hozz.
Valahog y r kellett vennem, hog y elmenjen eg y pszichiterhez. Beleg ondoltam, hog yan
rhetnm ezt el. Ha g y tennk, mintha mshov mennnk? Ezzel bolondot csinlnk belle,
meg prblnm tverni, s rkre elvesztenm a bizalmt. S ha mr n sem seg thetek rajta,
tnyleg nem maradt senki.
Most elszr, amita elfog adtam a kihvst, komolyan kezdtem ktelkedni abban, hog y

meg tudok neki felelni. A g ondolattl, hog y meg li mag t, fizikai rosszullt g ytrt,
mg nem berontottam a vcbe s mag amra zrtam az ajtt. Ahog y ott kuporog tam s
g rnyedeztem, meg hallottam a nyg st, mintha fjdalmai lennnek, mintha g yomorszjon
tttk volna. Riadtan szedtem ssze mag am, hideg vizet locsoltam az arcomra s siettem
vissza. A konyhaajtban meg torpantam. A mg lem rkez fny kimltt a stt kertbe,
amit sajnlatosan elhanyag oltak, amita a szenvedlyesen kertszked Christine nag ynnm
meg halt. Mostanra nem maradt ms, csak a tg lalap alak pzsit, amit leg albb eg y
vtizede nem nyrtak rendesen, tli idszakban pedig eg yltaln nem. Emlkszem,
nag ynnm mindig tmte belnk a frissen szedett epret, az ehet virg okat, fokhag ymt s
mentt, inkbb csak a szoks kedvrt, mint az zrt. Lttam mag am eltt, ahog yan eg rest
szedett a lekvrjhoz, szles karimj szalmakalappal vdte arct a napststl, rncos bre
meg ereszkedett a nyakn s a mellkasn, csak g y reng ett s libeg ett munka kzben, mg
rdes tdtg ulsos hang jn eg y pillanatra se sznt meg mag yarzni, hog y mit csinl
ppen. A kert tvolabb nem is kerlhetett volna akkori llapottl, az emlk mg is ott
ksrtett elmm eg yik zug ban: tndkl ifjsg om eg y nyri napon, amikor meleg sg s
biztonsg rzet jrt t szemben ezzel a fag yos tli jszakval, amikor flelem s pnik.
Odakint a kertben Adam a kezben tartott kartont mreg ette, meg fontoltan vlasztott.
Kivett eg yet s erbl elhajtotta a kert vg e fel. Kilts szakadt fel belle, ahog yan a tojs
sztloccsant a falon. Motivltabbnak tnt, ahog yan visszatrt a kartonhoz s vlasztott eg y
msik tojst. Elhajtotta, majd felvlttt, amint az a leveg t tszelve sztrobbant a
szemkzti kertsen. Mg hromszor ismtelte ezt meg . Miutn vg zett, beviharzott a hzba
s mag ra csapta a frdajtt. Bevettem mag am a hlba, hog y ne zavarjam. Beindult a
zuhany, s a dhdt zokog s lassan beleflt a vz csobog sba.
Kimentem a kartonrt. Csak eg y tojs maradt benne. Lehajoltam, s ahog y kiemeltem a
tojst, knny szktt a szemembe. Az n nevem llt rajta.
Az g yban fekdtem, felpolcolt prnkon, feszlten s beren. Kptelen voltam ellazulni,
amg ilyennek lttam Adamet, amikor hirtelen felbukkant az ajtban. sztnsen mag am el
rntottam a takart, fltettem a biztonsg om. A reakcim lttn sszerezzent; fjt neki, hog y
g y retteg ek tle.
Sajnlom szlt g yeng d hang on. Meg g rem, hog y tbb nem viselkedem g y.
Tudom, hog y csak seg teni prbl.
Lttam, hog y ez az Adam eg szen ms, mint aki korbban leteremtett, s ettl vg re
ellazultam.
Jobban fog ok ig yekezni g rtem.
Ne trdjn azzal, amit mondtam. Remekl csinlja. Ksznm.
Elmosolyodtam.
Viszonozta a mosolyt.

J jt, Christine.
J jt, Adam.

11
Hogyan tnjnk el teljesen, hogy senki ne talljon rnk

Hajnali ng ykor meg vilg osodtam. Adamnek ig aza volt: tbbet kell tennem. Taln nem
mondta, de utalt r. Lttam, mennyire sebezhet, ht jobban kell ig yekeznem. beren s
tlsg osan is izg atottan ahhoz, hog y aludni tudjak, felkeltem s mag amra vettem eg y
meleg tt, azutn amilyen halkan csak tudtam, tosontam a nappalin. A szobban stt volt,
de Adam fellt, hog y ag g d arct meg vilg tsa a laptop kpernyje.
Azt hittem, alszik.
A Meglgtam a Ferrarivalt nztem.
Ezt is felvettk a listra mint fig yelemelterelst stt g ondolatok esetre.
Jl van? Prbltam meg vizsg lni az arct, de a kperny nem adott annyi fnyt, hog y
a fejbe is belelssak.
Hov meg y? eng edte el a fle mellett a krdsem.
Az irodmba. Pr perc, s jvk ha nem g ond.
Blintott.
Mire visszatrtem, a szmtg p felfordtva hevert a padln, a tlt kbelt a nyaka kr
tekerte, becsukta a szemt s a nyelve kilg ott a szjbl.
Rohadt vicces. Tovbbmentem, karomon a paprokkal, tollakkal, kiemel filcekkel, s
a mg neses tblval, amit a hlmban lltottam fel.
Adam bizonyg atta, hog y nem szorul lelki seg lyre, miutn a szksg letei pusztn
fizikai, kzzel tapinthat ig nyek: vissza akarja kapni a bartnjt s a munkjt az r Parti
rsg nl, le akarja vakarni htrl a csaldjt. g y terveztem, hog y ez mind sikerlhet, ha
lelkileg tmog atom, de erre nag yon kevs idnk maradt, ezrt mg is inkbb a fizikai
szksg leteit kellett kielg tennk. rzelmileg mr kezbe adtam minden eszkzt; ott volt
neki a vlsg terv is. Mr csak a fizikai szksg letek beteljestse maradt, s n ppen erre
kszltem.
Adam nem sokig tudott uralkodni kvncsisg n, felbukkant az ajtban.
Mit csinl?
Terveket kovcsoltam, lzasan rajzoltam a folyamatbrkat. Hlk, kiemelsek,
szveg buborkok s mindenfle eg yb brk kezdtk meg tlteni a tblt.
Hny kv van mag ban?
Tl sok, de nincs rtelme veszteg etni az idt. Amg y se aludnnk, mirt ne vg nnk
bele mindjrt? Mr csak tizenkt napunk van mag yarztam kapkodva , ami
ktszznyolcvannyolc ra. Az ember napi nyolc rt alszik; mi taln nem, de msok ig en.

Vag yis napi tizenhat rnk marad meg tenni, amit kell, sszesen teht szzkilencvenkt ra.
Nem sok id. s mr hajnali ng y ra van, vag yis hivatalosan csak tizeneg y nap maradt.
thztam a szmokat, majd lzas buzg alommal jraszmoltam ket. Mikzben
hamarosan nemcsak Dublinban, de Tipperaryben is tnykednnk kellett, ha meg akartuk
oldani Adam problmit.
Azt hiszem, ezt hvjk ideg sszeomlsnak jeg yezte meg kajnul, ahog yan karba tett
kzzel fig yelt.
Nem, ezt hvjk meg vilg osodsnak. Szemlyre szabott teljes kr szolg ltatst akar?
Ht tlem meg kapja. Kinyitottam a ruhsszekrnyt s elvettem a zseblmpt, hog y
ellenrizzem, jk-e mg az elemek. Eg y tskba trlkzket s eg y vlts ruht tuszkoltam.
Javaslom, hog y rteg esen ltzzn s hozzon eg y vlts ruht, mert most elmeg ynk.
El? Hajnali ng y ra van, fag y odakint. Mg is hov meg ynk?
Mi, bartom, elmeg ynk visszahdtani Marit.
Kis hjn elmosolyodott.
s hog yan fog juk csinlni?
Elfurakodtam mellette, neki pedig nem maradt ms vlasztsa, mint felkapni eg y
kabtot s kvetni.
A Szent Anna park sosem zr be, br hajnali fl tkor nem felttlenl a leg biztonsg osabb
hely. A mltban j nhny tmadsra kerlt itt sor, az vek sorn mg eg y-kt hulla is
elkerlt. Stteds utn nincs tlzottan kivilg tva, amirl fktelen bulizssal tlttt
kamaszkorom ta lthatan meg feledkeztem.
Teljesen meg rlt. Kvetett, ahog y az elemlmpval meg vilg tottam az utat. Nem
g ondolja, hog y cseppet veszlyes ilyenkor itt lenni?
De. Mag a elg nag ydarab, majd meg vd. A fog aim sszekoccantak a hideg ben. Minl
mlyebben jrtunk parkban, annl inkbb elmlt a koffein jtkony hatsa. A reg g elenknt
ltott srsdobozok s g raffitik alapjn nem szmthattam r, hog y eg yedl lesznk a
parkban, de amg a szmll visszafel prg tt a szemem eltt, eg yetlen percet sem
veszthettnk. Nem akartam, hog y Adam halla az n lelkemen szradjon, klnben soha
tbb nem tudnk aludni.
Mg lmpafnynl is csak leg feljebb eg y mtert lttunk elre, arra pedig mg rkat
kellett vrnunk, hog y a nap meg knyrljn rajtunk; viszont mellettem szlt, hog y trkpet
rajzolhattam volna a parkrl. Itt nttem fel, mind az tszz holdat g y ismertem, mint a
tenyeremet. Ig az, csak vilg osban leg albb tizent v eltelt, amita az jszaka kzepn
utoljra betmolyog tam ide, miutn ittunk eg yet a haverokkal.
Hirtelen meg torpantam, balra-jobbra psztztam
meg prdltem, ahog y tjkozdni prbltam.
Christine szlalt meg vszjsl hang on Adam.

lmpafnnyel.

Azutn

g yet se vetettem r, csak prbltam elkpzelni a helyet napvilg nl. Tettem nhny
lpst jobbra. Azutn meg torpantam, hog y az ellenkez irnyba induljak.
Jesszusom, csak azt ne mondja, hog y eltvedtnk.
Nem mondtam semmit.
Adam meg borzong ott mellettem. Balrl a fk kzl hang ok hallatszottak. veg ek
csrmpltek.
Erre nyg tem fel, csak hog y tvolabb kerljnk a g aleritl.
Adam elmormolt valamit a bajsza alatt.
Nem tudom, mit rdekli, amikor g yis meg akar halni csattantam fel.
Ig az, de az ilyesmit szeretem mag am intzni tiltakozott. Nem azt terveztem, hog y
nhny beszvott klyk fog ag yonverni.
Eg y koldus ne vlog asson kaptam mag am azon, hog y Apt idzem.
Szerencsre elrtk a kis tavat, s g tek a lmpk is, g y errefel nem llkodtak olyan
arcok, mint a fk kztt.
Ltja? krdeztem nelg lten.
Micsoda szerencse. Micsoda rohadt nag y szerencse.
Akkor ne csak csorog jon, hozza azt a vzitkt. Topog ni kezdtem s sszedrg ltem
kesztys kezeimet. Mag amon reztem a tekintett.
Jl hallottam?
Mit g ondolt, mirt mondtam, hog y hozzon eg y vlts ruht?
Mnusz ng y fok van! Ksz csoda, hog y nem fag yott be az eg sz. Ezt senki sem ln tl.
Mindenkinek knnyebb lenne, ha nem volna ilyen vlog ats, mr ami a halla
idpontjt illeti. Ht, ha msknt nem meg y Levetettem a kabtomat, hog y a hideg
azonnal a csontjaimig hatoljon.
Nem eng edem be oda.
Eg yiknknek be kell mennie, mag a pedig szemltomst nem akar. Meg acloztam
mag am, mikzben krlnztem, hog y meg keressem az alkalmas vzitkt.
Ug yan mr, Christine, g ondoljon arra a sok emberre, akik szeretik krlelt g nyosankomolyan. k sem akarnk, hog y ezt teg ye.
Mr kizrtam a hang jt; vzitk nlkl nem meg yek sehov. A tavacska partjrl
kiszrtam mag amnak a leg szebb pldnyt. Sok felrepedezett, koszosnak tnt, n pedig a
leg zldebb, leg kerekebb levelet akartam, amit Maria jra felhasznlhatott az rtkei
kztk remlhetleg Adam bekeretezett fnykpe trolsra. Amikor hazajn a munkbl,
Adam taln erre szrja majd ki az aprjt, mieltt befekdne mell az g yba, vag y
elnzeg eti, amg vesz eg y g yors zuhanyt, s taln eszbe jut az rlt n, aki seg tett neki
kihalszni azon a fag yos jszakn, amikor nag yon mag a alatt volt.
Vg re kiszrtam, amit kerestem persze nem a leg kzelebbi rzst, de szva g y is

g yorsan meg jrhattam. Pillanatok alatt meg lesz. Max tz msodperc. S ez valban let-hall
krdse, ami elfojtott bennem minden esetleg es ktelyt. Nem tudtam biztosan, milyen mly
a vz, ezrt kerestem eg y lehullt g at, hog y prbra teg yem a mlysg t.
Tnyleg meg fog ja csinlni?
A bot flton elakadt. Eg yltaln nem volt mly, leg feljebb fl mter. Kpes vag yok r,
mg sznom se kell, csak g yalog olnom nhny lpst. A vz zavarosnak, zldnek s
habosnak tnt, de akkor is meg tudom csinlni. Feltrtem a meleg tm szrt a trdem fl.
Te j isten! nevetett fel Adam, amint tudatosult benne, hog y tnyleg vg ig fog om
csinlni. Nzze, van itt eg y a vz szln, azt elrem.
Meg nztem. Gond nlkl behajolhatott rte.
Mag a szerint ha rnz erre, azt fog ja g ondolni, hog y H, mennyire szeret? Ocsmny
darab, bentte valami szrs g yom. , nzze csak, eg y cig arettacsikk. Nem hinnm, hog y
ilyen zenetet akarna kldeni Marinak. Nem, nekem az kell mutattam a leg tvolabbi
pldnyra. Amit mg nem rintett emberi kz.
Hallra fog fag yni.
Majd meg szradok. Essnk tl rajta. Amint kijttem, futlpsben irny a kocsi.
Beg zoltam a vzbe. Mag asabbra csapott, mint vrtam, jval a trdem fl, elztatta a
meleg talsm. reztem, hog y meg sem ll a derekamig . Hazudott az a bot, vag y csak kvet
rt. Leveg utn kaptam. Hallottam Adam nevetst, de tlsg osan koncentrltam ahhoz,
hog y leteremtsem. Most, hog y mr meg tettem az els lpst, csak folytatnom kellett.
Puhnak s iszaposnak reztem lbam alatt a medret; beleg ondolni is retteg tem, mi minden
lehet benne. Ndak, ssok s halott levelek tapadtak rm, ahog yan tg zoltam a zavaros
vzen. Felrmlett elttem, milyen beteg sg eket kaphatok tlk, de nem lltam meg . Amint
karnyjtsnyira kerltem a nvnytl, kinyjtottam fel a kezem s meg rag adtam. Mg t
risi lps az iszapban, azzal vissza is rtem a szlre. Adam a karjt nyjtotta s kihzott.
Meleg tm a testemhez tapadt, ruhimat tztatta a bds vz. Tocsog va a tskmhoz
lptem, kivettem eg y trlkzt, lehmoztam a nadrg omat s a zoknimat, azzal g yorsan
meg szrtkoztam. Adam elfordtotta a tekintett s mag ban tovbb nevetg lt, mg
levedlettem mag amrl a bug yimat is. Felvettem a szraz meleg tmet, mialatt a fog aim jl
hallhatan kocog tak a dermeszt hideg ben. Reszket kzzel hztam fel a zoknim, majd
lecserltem a meleg tfelst eg y meleg g yapjpulverre. Miutn Adam feladta rm a
kabtot, bebug yolltam s tkaroltam mag am. Fejembe hzta a g yapjsapkjt, mg t is
lelt, htha ettl eltlt a meleg sg . Utoljra akkor kerltnk ilyen kzel eg ymshoz, amikor
a hdon lltunk s mag amhoz szortottam. Most az karjai fondtak rm, s lla a fejem
tetejn nyug odott, mikzben a vllamat masszrozta, hog y tmeleg tsen. Szvem kalaplni
kezdett a kzelsg tl. Nem tudtam biztosan, hog y a hdon meg tapasztalt rzs tr-e vissza,
vag y mag a a g esztus teszi, ahog y a teste hozzm prseldik s illata betlti az rzkeimet.

Jl van? suttog ta a flembe eg szen kzelrl.


Szinte fltem meg fordulni s rnzni. Szlni sem mertem, nehog y elruljam a hirtelen
rm trt g yeng esg et. Csak blintottam, mikzben mg jobban hozz simultam. Taln csak
kpzeldtem, de mintha a karjai szorosabban fondtak volna rm.
Hang okat hallottunk kzeledni, mly frfihang okat, nem tl bartsg osakat. A pillanat
ppoly hirtelen elszktt, ahog yan jtt. Sietve eleresztett, hog y felkapja a tskmat s a
fldn hever vzitkt.
Menjnk! javasolta, azzal eliramodtunk arra, amerrl jttnk.
Az autban Adam teljesen felcsavarta a ftst, htha attl tmeleg szem. Lthatan
ag g asztotta, hog y az ajkaim kkre vltottak s nem tudtam abbahag yni a reszketst.
Ez nag yon rossz tlet volt, Christine kzlte stt, sszerncolt s szorong arccal.
Jl vag yok erskdtem, mikzben a ventiltor eltt meleng ettem a kezeimet. Csak
eg y percet adjon.
Menjnk vissza a laksba. Veg yen eg y forr zuhanyt s ig yon eg y j kvt.
Tudok eg y nonstop bft, ahol vacak kvt adnak sikerlt kinyg nm vacog fog aim
kztt. Mg nem vg eztnk.
Most nem adhatjuk oda neki vetett eg y pillantst a hts lsen csepeg vzitk fel.
Mg g yban van.
Nem is erre g ondoltam.
Miutn mag amba pumpltam a forr kvt s eg y msik a pohrtartban vrakozott,
vg re kezdtem felolvadni.
Mirt meg ynk Howth-ba?
Majd meg ltja.
Eg y jabb javaslat a Hogyan lvezzk az letet 30 egyszer lpsbl: tkezs s sta utn
tekintsk meg a napkeltt vag y a napnyug tt. Remltem, hog y a napfny felderti Adamet,
ha pedig velem is jt tesz, nem fog ok panaszkodni. Elhajtottam a parti ton a Howth
Summitig , ahol eg yedl a mi kocsink llt a parkolban. Fl htre jrt. Az g bolt tisztn
feszlt a Dublini-bl felett, tkletes napkelte g rkezett.
Htratoltuk az lsnket, a kvnkrt nyltunk s bekapcsoltuk a rdit, aztn csak
nztk az eg et. A tvolban rzsaszn fnyek szakadtak fel a teng errl.
s felvtel! Adam kinyitott eg y barna paprzacskt s felm tartotta. Amint
meg reztem a cukor illatt, a g yomrom ttg ast llt s meg rztam a fejem.
azrt kivett mag nak eg y fahjas csig t.
rzi, milyen fahjas a fahj s citromos a citromhj? krdezte. Nemcsak eszem, de
rtkelem is az zeket. Robothang on folytatta: szreveszem mag am krl az let apr
rmeit.
Ltom, kezdi rteni a lnyeg et.

Beleharapott s rg ni kezdett, majd visszakpte a paprzacskba, hog y a maradkkal


eg ytt sszeg yrje.
Hog y kpesek meg enni az emberek az ilyen vackokat?
Meg vontam a vllam.
Mesljen mg valami mksat, amit mag a tett Marirt vag y amit mag rt.
Mirt?
Mert tudnom kell. Mag tl addott a vlasz, de ig azsg szerint msra se tudtam
g ondolni, csak azokra a dolg okra, amiket Mariart tehetett; a szokatlan ajndkokra,
amelyekkel t knyeztette. Alig vrtam, hog y halljak rluk.
Hm g ondolt bele. risi Hol van Wally?-rajong . Ismeri azokat a knyveket? Na
szval, amikor elszr el akartam hvni randira, beltztem Wallynak s mindenfel
felbukkantam, amerre csak jrt. Kzben r se nztem. Csak vsrolg atott, n meg
benyitottam a boltba anlkl, hog y eg y szt szltam volna. Eg sz nap kvettem, mindenhol
meg jelentem.
Ahog y rnztem, a szemldkm eg yre feljebb kszott a homlokomon. Azutn
nevetsben trtem ki.
Szlesen elmosolyodott.
Szerencsre is ezt g ondolta, s hajland volt tallkozni velem. Azutn g yorsan
lehervadt a mosolya.
Vissza fog ja t kapni, Adam.
Ig en. Remlem.
Csendben nztk az eg et.
Ha ez a vzitk nem lg ytja meg a szvt, akkor nem tudom, mi kell hozz jeg yezte
meg komolyan.
Nevetsben trtem ki. Mire abbahag ytam, mr az eg sz g felderlt.
Rendben. A slusszkulcs utn nyltam. Jobban van?
A leg teljesebb mrtkben felelt cspg g nnyal. Mr nem is rzek ksztetst arra,
hog y vg ezzek mag ammal.
Gondoltam. Beindtottam a motort s hazamentnk.
Az eg yetlen szken ltem, amivel apm bebtorozta a konyht, s a vzitkt
tisztog attam elbb popsitrl kendvel, azutn felvittem r eg y rteg btorviaszt. Szebb
nem is lehetett volna: csorbtatlan levelek vettk krl, s prbra tettem, mg eg y kannt
is elbrt a csszkkel eg ytt. Tkletesre polroztam, mikzben meg g yztem mag am arrl,
hog y az enyhe fejfjs s meg fzs ig azn nem r rte. Akkor is a mvemet csodltam,
amikor nyolckor a telefonom letre kelt. Kisebb csatt vvtam mag ammal, hog y
visszahallg assam-e a hang postmat. Tudtam, hog y Barry az, tovbbi srtsekkel s utlattal,

ahog yan azt is, hog y nem kellene meg hallg atnom, valamirt mg sem tudtam ellenllni.
g y reztem, leg albb annyival tartozom neki, hog y meg hallg atom; azzal is csak jabb
fjdalmat okoznk neki, ha nem tennm.
Adam csatlakozott hozzm a konyhban.
volt az?
Blintottam.
Mirt mindig ug yanakkor hvja?
Ilyenkor kel fel s ltzkdik. Reg g el nyolckor mindig a konyhaasztalnl l, mag a eltt
a teval s pirtssal, a telefonjt nzeg eti, s kzben azon tndik, hog yan rnthatna le
mag val.
reztem, hog y Adam fig yel, de nem nztem r, csak tovbb polroztam a vzitkt,
mikzben nem kerlte el fig yelmem a helyzet komikuma. Barry az res pirtst nzeg ette,
n a vzitkt polroztam, amit eg y kzparkbl loptam el. Eg yiknk sem jtt ki tl jl a
szaktsbl.
Le fog ja hallg atni az zeneteit?
Felshajtottam s vg re felnztem r.
Feltehetleg .
Hog y emlkeztesse mag t, mirt hag yta el?
Nem. g y dntttem, szinte leszek. Azrt, mert ez a bntetsem.
sszerncolta a homlokt.
Minden szrnysg , amit csak mond, az elevenembe tall, s ha ez a bntetsem,
amirt elhag ytam, akkor g y rzem, hog y meg szolg lom vele a szabadsg om. Ezzel vissza
is kanyarodtunk oda, hog y frtelmesen nz emberi lny vag yok, aki msok fjdalmt
hasznlja ki, hog y jobban rezze mag t.
Elkerekedett szemmel meredt rm.
Jesszusom, nem unja mg az analizlst? Hadd hallg assam meg !
Letettem a vzitkt s blintottam. Fig yeltem, ahog y lel a pultra s visszahallg atja
Barry zenett, mikzben szntelenl vltozott az arca szemldke felszktt s
visszaereszkedett, a homloka sszerncoldott, a szja sznlelt meg lepetsre kerekedett ,
csak hog y kimutassa, mennyire szrakoztatnak tallja Barry inzultusait. Ezutn letette, s
lthatan alig vrta, hog y jelentst teg yen a hallottakrl.
Ezt imdni fog ja kacag ott csillog szemmel. A telefon pittyent eg yet a kezben.
Vrjon, jtt mg eg y! Ez a fick nem ig az. Szvbl lvezte, hog y belekotnyeleskedhet a
mag nletembe. Ez az, Barry, mindent bele! jra trcszta a hang postt. Azutn
lehervadt a mosolya s a fny is eltnt a szembl.
A szvem kihag yott eg y temet.
Harminc msodperccel ksbb lepattant a konyhapultrl ilyen hossz lbakkal nem

kellett nag yot ug rania , hog y visszaadja a telefonom. Kerlte a tekintetem, majd zavartan
prblt elsunnyog ni.
Mit mondott?
, semmi rdekeset.
Adam! Alig vrta, hog y meg oszthassa velem az els zenetet.
Ja, azt. Ok, csak mondott valamit az eg yik bartnjrl. Valami Julie nev lnyrl, aki
szerinte risi kurva nem is, vrjon csak: loty. Mindig ms pasival tallkozik. Eg yik este a
Leeson Streeten ltta, akkor is eg y hzasemberrel volt. Adam meg vonta a vllt. Nhny
szval mltatta az ltzkdst is.
Ez volt olyan mulatsg os?
Inkbb az, ahog y meslte. Felvillantott eg y mosolyt. Eg y bnatos mosolyt.
Meg csvltam a fejem. Julie az eg yik leg jobb bartnm volt mg a fiskolrl; ug yanaz a
Julie, aki Torontba kltztt s rm bzta, hog y adjam el az autjt. Barry tovbbra is
felhasznlt mindenkit, hog y a lelkembe g zoljon.
s az a msik zenet?
Mintha meg se hallott volna.
Adam!
Tnyleg semmi. Nincs rtelme. Csak eg y jabb kirohans zag yvasg . Nmn meredt
rm, azutn elhag yta a konyht.
Ahog y nzett tele eg yttrzssel, sznalommal, kvncsisg g al , nem tudtam hov
tenni, ezrt nem is hag yott nyug odni. Feltrcsztam a hang postt.
nnek nincs j zenete.
Adam! Mag a trlte az zeneteimet! Kvettem a nappaliba.
Valban? Bocsi. A szmtg pre meredt.
Szndkosan csinlta!
g y g ondolja?
Mit mondott? Hallani akarom.
Mondtam mr: a bartnje, Julie eg y loty. Amg y ig azn bemutathatna neki, rdekes
szemlyisg nek tnik prblta oldani a feszltsg et.
Mi volt a msodik zenet? kveteltem a vlaszt.
Mr nem emlkszem.
Adam, ezek az n rohadt zeneteim, g yhog y mondja mr el! vltttem, mikzben
fenyeg eten meg lltam eltte.
A kirohansom cseppet sem indtotta meg . Azt hittem, provoklni fog ja, de pp
ellenkezleg , ellg yult, meg rtbb lett, amitl n csak mg dhsebb.
Ne akarja tudni, ok?
Az alapjn, ahog y nzett, beleg ondolni is fltem, milyen szemlyes adalkot osztott meg

vele Barry. Nyilvnvalan nem tudtam kiszedni belle, leg albbis nem azonnal, ezrt
otthag ytam a nappaliban. El akartam meneklni, minl tvolabb kerlni tle, de mg a
lakstl is, hog y eg yedl leg yek, s kivltsek, kisrjak, kihisztizzek mag ambl minden
frusztrcit, amirt az letem ilyen remnytelenl ztonyra futott mg sem tehettem.
Eg ymshoz voltunk lncolva, ahog yan eg y anya s a g yermeke; nem hag yhattam el, mg ha
abban a pillanatban mst sem akartam. n feleltem rte, meg lls nlkl, jjel-nappal. Akkor
is vig yznom kellett r, ha e pillanatban, Barrynek hla, rezte g y, hog y meg kell vnia
eng em.
Nem telt bele sok id, amg szmomra is kiderlt, mennyire kiszmthatatlanok Adam
hang ulatvltozsai. Az eg yik pillanatban nfeledten beszlg etett, st kezdemnyezett,
mskor pp csak elviselt, azutn eg yszeren otthag yott. Ilyenkor mag ba zrkzott, teljesen
visszavonult az elmjbe, s olyan elveszettnek, st indulatosnak tnt, hog y beleg ondolni is
fltem, mi jrhat a fejben. Ez meg trtnhetett a beszlg etsnk alatt, eg y mondat kzepn,
akr a sajt mondata kzepn is, hog y utna rkig tartson. Ez trtnt azutn is, hog y
leordtottam a fejt a letrlt zenet miatt. Elnztem, ahog yan eg y jabb rn t kmzott a
kanapn, g yllte az lett s nmag t, g yllt mindent s mindenkit azutn
meg jelentem az orvossg g al.
Ok, menjnk. Rdobtam a kabtjt.
Nem meg yek sehov.
De ig en. El akar tnni?
Zavartan nzett fel rm.
El akar tnni feleltem helyette. El akar veszni. Rendben. Akkor vessznk el eg ytt.
A hromves Alicia a tornc lpcsjn csrg tt, mag a mellett a g yereklssel. Alicia
Brenda leg kisebb g yermeke volt, s mint ilyen, rsze nag ynnii ktelessg eimnek, amit
rettenten lveztem mrmint Alicival, mert nem ig azn tudtam mit kezdeni a fikkal,
akik minden alkalommal meg akartak ktzni s trzsi tncot jrtak krlttem, ha csak
betettem hozzjuk a lbam. Alicit minden hten elvittem mag ammal nhny rra.
Kiruccansaink ebben a formban ng y hnapja kezddtek, nag yjbl akkoriban, amikor
elkezdett komolyan fog lalkoztatni, hog y vg et vetek a hzassg omnak. Azeltt jtszhzba
jrtunk, ahol szabadjra eng edhettem eg y teljes eg szben szivacsbl plt szobban s
nzhettem, ahog yan ide-oda pattog a falak kztt, manyag labdkkal teli medenckbe
csszkl, s prbltam leplezni rmlt arckifejezsem, valahnyszor rm sandtott, hog y
fig yelem-e. Eg yszer, tban a jtszhz fel, annl a lmpnl, ahol jobbra szoktunk
kanyarodni, Alicia kijelentette, hog y ezttal balra meg ynk. Volt alkalmam ltni, ahog yan
az nfeledt jtk hevben beprseli mag t a forg prnzott heng erek kz, s miutn mg
hatsa alatt voltam jszakai lmomnak, amiben kt frfi is szerepelt, balra kanyarodtam, s

meg krdeztem Alicit, hov akar menni. Eg y rn t bolyong tunk, kvetve Alicia
utastsait. Azta minden hten ezt csinltuk s mindig mshol lyukadtunk ki. Ez lehetv
tette szmomra, hog y g ondolkodjak, jl telt az id, s Alicia is lvezte az jdonsg ot, hog y
parancsolg athat eg y felnttnek.
A Hogyan lvezzk az letet eg yik tancsa g y szlt: Legynk gyerektrsasgban. A kziknyv
felmrsi adatokkal bizonytotta, hog y a g yerekek mrhetetlen boldog sg ot okoznak, br
olvastam tanulmnyokat, amelyek ezt eg y szintre helyeztk a bevsrls rmeivel. Azt
hiszem, minden azon mlik, hog y valaki szereti-e a klykket vag y sem. Remltem, hog y ez
alkalmas mdszer lesz Adamnek, felnyitja a szemt az let szpsg eire. S ezttal le se
tartztatjk rte.
Szia, Alicia. Meg leltem.
Szia, pupu.
Mirt vag y idekint eg yedl?
Lee a kakit mossa.
Lee, a g yerekcssz az ablakbl integ etett, karjn a hat hnapos Jaydennel. Ezt jelzsnek
vettem, hog y elvihetem Alicit.
Kinyitottam az ajtt, felzavarva ezzel Adamet, aki mostanra kma kzeli llapotba kerlt.
Belhet htra Alicia mell. itt Adam, ma velnk fog csmborog ni.
Szerettem volna, ha beszdbe eleg yedik Alicival, s az els lsen knnyen g y tehetett
volna, mintha ott se lenne.
a szvszerelmed, pupu?
Nem, pupu, nem az.
Alicia kuncog ott.
Felkaptam a g yereklst s behelyeztem az autba, azutn betettem Alicit is. Adam
beszllt mell, de mg most sem aktivizlta mag t, csak kifel meredt az ablakon. Vg l
tartott annyi sznetet a nzeldsben, hog y vessen eg y pillantst a mell bekttt
hromves kis tndrre. Mindketten eg ymsra bmultak, eg yikk sem szlt.
Milyen volt ma az ovi? krdeztem.
J, pupu.
Minden mondatba tesznek eg y puput?
Ig en, kuki.
Adam zavartnak tnt.
Mag uknl nincsenek klykk a csaldban? krdeztem.
De, Lavininak. ntelt kis pcsk. A leg jobb, ami trtnhetett velk, hog y elvesztettk
az otthonukat.
Ez szp jeg yeztem meg mar g nnyal.
Bocs kacsintott Adam.

Vetettem rjuk eg y pillantst a tkrben.


Szval, hny ves vag y? krdezte Adam Alicitl.
Alicia feltartotta ng y ujjt.
Teht ng y.
Csak hrom szrtam kzbe.
Akkor viszont hazug malac vdaskodott Adam.
Nzd az orrom! Alicia g y tett, mint akinek nni kezd az orra.
Merre meg ynk? rdekldtt Adam.
Balra jelentette ki Alicia.
Mg csak hrom s tud tjkozdni?
Elmosolyodtam s kitettem az indexet. Amikor elrtem az t vg re, Alicira nztem a
tkrben.
Jobbra adta ki az utastst.
Jobbra kanyarodtam.
De most komolyan, tudsz tjkozdni? fordult Adam Alicihoz.
Aha blog atott Alicia.
Hog yan? Mg csak hrom vag y.
Mindent tudok, merre van. Mindenhol. Az eg sz vilg on. Menjnk a pupu utcba?
Htravetette a fejt, g y kacag ott.
Hol jobbra, hol balra fordultunk, hol csak mentnk tovbb eg yenesen, mindig Alicia
kvnsg nak meg felelen. Tz perc telt el.
Ok, most mr meg tudhatom, merre meg ynk? fakadt ki Adam.
Balra kzlte Alicia.
Tudom, hog y balra, de balra hov? fordult hozzm Adam.
Ha nem tudn, g y kell cltalanul kborolni s elveszni feleltem.
Hog y csak krbe-krbe meg ynk, eg y hromves tbaig aztsai alapjn?
Pontosan. Azutn meg prblunk hazatallni.
Ez meddig tart?
Nhny rt.
s milyen g yakran csinljk?
ltalban minden vasrnap. Ez a mi klnleg es kalandunk. Jobb olyankor, amikor az
utak nem annyira forg almasak. Ig azn rdekes. Az eg yetlen szably, hog y autplya fel
nem mehetnk. Eg yszer a heg yek kzt lyukadtunk ki, mskor a Malahide-parton. Ha olyan
helyre jutunk, ami tetszik, kiszllunk s krlnznk. Minden hten j dolg okat fedeznk
fel. Nha el se hag yjuk Clontarfot, csak krznk, br nem ig azn veszi szre.
Jobbra! kiltott fel Adam.
Az a teng er, pupu kacag ott Alicia.

Pontosan blintott kimrten Adam, aki ki akart szllni.


Ezutn teljes tizent percre elhallg atott, ahog y jra tadta mag t a hang ulatvltozsnak.
n is ki akarom prblni szlalt meg hirtelen. Mondhatom n, merre menjnk?
Nem! csattant fel Alicia.
Hadd mondjam n, merre menjnk, krlek, pupu fog ta knyrg re Adam.
Alicia elnevette mag t.
Ok.
Rendben. Adam hosszan elg ondolkodott. A lmpnl balra.
Elnztem arct a tkrben.
Nem vihet el minket Marihoz.
Nem is akarom.
Balra fordultunk s autztunk nhny percet. Vg l elrtnk eg y falat, eg y hamistatlan
zskutca vg t.
Eskszm, ilyen mg sosem fordult el tettem htramenetbe az autt.
Ez vag yok n. Adam zsrtldve karba tette a kezt.
Prbld jra, pupu sajnlta meg Alicia.
Arra van eg y kis utca nzett ki az ablakon Adam.
Az eg y fldt, s sejtelmem sincs, hov vezet.
Valahov csak vezet.
Balra fordultam. Meg csrdlt a telefonom, n pedig kihang ostottam.
n vag yok az, Christine.
Hello, Oscar.
A buszmeg llban vag yok.
J mag nak. Hog y rzi mag t?
Nem tl fnyesen. Nem tudom elhinni, hog y kt teljes htre elment.
Sajnlom, de telefonon mindig elrhet vag yok.
Jobban szeretem, ha szemlyesen beszlnk. Reszketett a hang ja. s ha tallkoznnk,
ha felszllna velem a buszra?
Azt nem lehet, Oscar. Sajnlom, de tudja, mi a szably.
Tudom, tudom, az nem lenne etikus shajtott fel bnatosan.
Nmelyik g yfelemrt prbltam mindent meg tenni, de meg kellett hznom a hatrt
ott, hog y nem szlltam fel a buszra Oscarral. A tkrben rnztem Adamre, hog y lssam,
kihallg at-e minket s nelg lten vig yorog -e azon, mennyire nem ll sszhang ban a
tantsom a jelenleg i helyzettel.
Kpes r, Oscar g yzkdtem. Veg yen eg y nag y leveg t, prbljon eg y kicsit
ellazulni. Oscar annyira elvonta a fig yelmem, hog y vakon hajtottam tovbb a vidki ton,
amelyet mindkt oldalrl zldell mezk veztek. Mg letemben nem jrtam erre. Amikor

kzeledtnk eg y-eg y keresztezdshez, Adam s Alicia eg ymst tlharsog va mondta be az


j irnyt. Oscar vg l ng y meg llnyira jutott s nnepi hang ulatban szllt le; miutn
letette a telefont, eg szen hazig tncolt. Adam telefonja, amit elre tettnk, az enym
mell, hirtelen letre kelt. Maria nevt lttam a kijelzn. Anlkl vettem fel, hog y Adam
szrevette volna, de ezttal nem bajldtam a kihang ostval.
, hell! ismert r a hang omra Maria. Meg int mag a az.
Hell. Nem akartam kimondani a nevt, nehog y Adam kikapja a kezembl a telefont.
Mag a az j titkrnje? Maria prblta trfra venni a dolg ot, de nem tudta leplezni
fltkenysg t.
Knnyed hang on felnevettem, mint aki nem vette szre.
Nha tnyleg g y rzem. Miben seg thetek?
Hog y miben segthet? Nos, Adammel szerettem volna beszlni. Kurtn, lesen,
pattog an ejtette a szavakat.
Sajnlom, most nem tudom adni feleltem bartsg os hang on, hog y ne tudjon mibe
belektni. zen neki valamit?
Meg kapta a teg nap reg g eli zenetemet?
Termszetesen tadtam. Azonnal tudomst szerzett rla.
Akkor mirt nem hvott?
Keresztezdshez kzeledtnk.
Balra! emelte fel a hang jt hirtelen Adam, hog y flbeszaktsa a cseveg st Alicival.
Jobbra! vg ta r Alicia.
Balra menjen! kiltott fel Adam.
Alicia kuncog ott, ahog y lre mentek eg ymssal. Adam befog ta Alicia szjt, g y
kiltozott, azutn feljajdult, amikor Alicia meg nyalta a kezt. A felfordulsban alig hallottam
Marit.
Azok utn, amiken keresztlment, nem ig azn hibztatom, hog y nem hvta vissza
jeg yeztem meg minden vdaskods nlkl, csak hog y helyre teg yem Marit.
Ig en. rtem. t hallom a httrben?
Ig en.
Balra! kiltott fel Adam, mikzben jra befog ta Alicia szjt, hog y ne ellenkezhessen.
Alicinak a g yomra is meg fjdult a nevetstl.
Meg ne nyalj mg eg yszer! fig yelmeztette Adam jtkosan, azutn olyan frg n kapta
el a kezt, mintha meg g ette volna. A! Meg harapott!
Alicia ug atott eg y sort, azutn liheg ni kezdett.
Majd meg mondom neki, hog y kereste. pp el van fog lalva, mint hallja.
, rendben
Amg y hol tudja elrni mag t? krdeztem. Otthon lesz vag y dolg ozik?

Ma sokig dolg ozom, de azrt el tud rni a mobilomon. Mg mindig tudja, harag szik
rm? Micsoda hlye krds, ht persze, hog y harag szik. n is harag udnk. Nem mintha
eg yszer is tudja
Alig hallottam Maria szavait a kt holdkrostl, akik jabb nevetsben trtek ki
mg ttem.
Ki volt az? krdezte Adam, miutn letettem.
Maria.
Maria? Mirt a mag a telefonjt hvta? Elrehajolt.
A mag t hvta. Nem titkolzunk, emlkszik?
Mi a nyavalyrt nem szlt?
Mert akkor abbahag yta volna a nevetst, g y viszont is hallhatta, milyen remekl
szrakozik.
Adam vg ig g ondolta a dolg ot.
De el akartam mondani neki, mennyire hinyzik
Hig g ye el, Adam, szvesebben hallja nevetni, mint srni. A nyomorult nje lttn mg
azt hiheti, hog y okkal van Sean mellett.
Ok. Eg y idre elcsendesedett. Azt hittem, meg int elvesztettem. Htranztem, hog y
ellenrizzem Alicit, aki ujjaival stlg atott az ablakkereten.
H, ez tnyleg rdekes volt jeg yezte meg Adam. Most elszr hallottam ilyen
pozitvan nyilatkozni valamirl.
Helyes blintottam boldog an, azzal beletapostam a fkbe, ahog y kzeledni kezdtnk
az autk fel.
Az ton csak eg y aut frt el, elttnk mg is kett prseldtt szorosan eg ymshoz. Az
eg yik felnk nzett, a msik az ellenkez irnyba. Az ajtk kis hjn sszertek. Az ablakok
lestttve. Mire leesett, hog y nem kellene g y meg bmulnom, kinylt az ajt, s eg y ijeszt
klsej brdzsekis alak szllt ki. Mag as volt, nag ydarab, s eg yltaln nem rlt neknk. A
msik hrom sem, akik a hts lsen prseldtek ssze, s most htrafordultak, hog y
vg ig mrjenek minket. Az eg yikk elnzett a msik kocsiban lk fel. Az ottaniak
meg rztk a fejket s ideg esen vonog attk a vllukat.
, Adam szlaltam meg nyug talanul.
Adam nem hallott, lekttte a trsalg s Alicival.
Adam! ismteltem srg et hang on, mire felnzett.
pp idben emelte fel a tekintett, hog y lssa, amint a mag as, tag baszakadt fick felnk
indul, kezben eg y kriketttvel.
Htra! rivallt rm azonnal. Rkverc, Christine de azonnal!
Ne! Balra! kiltott fel nevetve Alicia, aki azt hitte, hog y mg mindig jtszunk.
Christine!

n prblom! A kuplung csikorg hang okat adott ki, de rmletemben nem talltam
a sebessg et.
Christine! kiltott ktsg beesetten Adam.
A nag ydarab frfi kzelebb lpett a kocsihoz, vg ig mrte a szlvdt s leolvasta a
mobilszmomat a mg kitett ELAD tblrl. Azutn belenzett a szemembe s
meg lendtette az tt. Beletapostam a g zba, mire olyan lendlettel indultunk htra, hog y
Adam teljes erbl htravg dott az lsen, m ez sem g tolta meg a frfit abban, hog y az
tjt leng etve a kocsi utn fusson. Az utat nztem mg ttnk, hog y viszonylag eg yenes
vonalban tolassunk, mg nem elrtnk a kanyarhoz, amit korbban, telefonls kzben szre
sem vettem.
A francba, tbben is jnnek! jeg yezte meg Adam. Ahog y elrenztem, n is lttam,
hog y msik hrom frfi szll ki a kocsibl. Az utat nzze! frmedt rm.
, a ku kezdtem volna szitkozdni, azutn eszembe jutott Alicia. Pu mondtam
jobb hjn. Pu, pu, pu, pu hajtog attam tovbb.
Alicia g urult a nevetstl, ahog y csatlakozott.
Pu! Pu! Pu!
Nyomja, ahog y csak tudja! mordult fel Adam.
Nem meg y, kanyarog az t. Nekitkztnk eg y jabb tszli bokornak.
Tudom, csak koncentrljon. s nyomja neki.
Kvetnek minket?
Nem vlaszolt.
Kvetnek minket?
Nem tehettem rla, meg kellett nznem. Elrefordultam s lttam a felnk kzeled
stttett ablakokat.
des istenem
Mirt meg ynk htrafel? tudakolta Alicia, aki lassan felhag yott a kacag ssal s
meg rezte a kocsiban uralkod pnikhang ulatot. Vg re alkalmam nylt rtolatni eg y
felhajtra, amit g yorsan s g yakorlottan meg is tettem, azutn vad szg uldsba kezdtem, s
jobbra-balra kanyarog tam, mialatt Alicia lelkesen kiltozta az irnyokat, g y nem vettem
szre, hog y mr rg nem kvetnek. Csak azutn lasstottam, hog y elrtnk eg y laktelepet,
ahol msok is jrtak az utakon, de mg itt is tletszeren forg oldtam tovbb.
Ok, szerintem most mr lellhatunk hallottam Adamet, miutn harmadszor
fordultunk meg ug yanabban a krforg alomban. Nincs mg ttnk senki.
Menjnk mg eg y krt krte Alicia.
s kidobom a taccsot tette hozz Adam.
Jeleztem s kikanyarodtunk a krforg alombl. Kitettem Alicit a hznl, ahol a leg jobb

kpessg em szerint prbltam elmag yarzni Brendnak, mirt sikong atja Alicia izg atottan,
hog y rkverc!, mikzben htrafel szaladg l a hzban s felbort mindent.
Szval, Adam, seg t a hg om mdszere abban, hog y jobban lvezze az letet? Brenda
az asztalnl lt, s sajt kretlen stlusban kihzott neki eg y szket, amivel eslyt sem adott
az ellenkezsre.
Ht, eddig ettnk, stltunk a parkban s elmentnk autzni eg y kisklykkel.
rtem. Milyen volt az tel?
Ami azt illeti, felfordult tle a g yomrom.
rdekes. s a park?
Letartztattak.
Nem tartztattk le, csak bedug tk eg y cellba. Eg yltaln nem tetszett, hog y
meg krdjelezik a terpis mdszereimet.
Az autt vg n pedig flbeszaktottak eg y drog g yletet fejezte be helyette Brenda.
Hallg attunk. Brenda htravetette a fejt s nevetett eg y jt, mieltt tmt vltott.
Mondja csak, Adam, az a parti nag yon puccos esemny lesz?
Belps csak szmoking ban.
Pomps. Lttam eg y tkletes estlyit a Pace-ben, majd keresek eg y hozzill cipt.
Ok llt fel. Vacsort kell fznm Jaydennek. Christine? Jobb lesz, ha eltntk, mieltt
belletek is prt csinlok.
Adam kajn arckifejezssel fordult felm, amitl nmi fny kltztt a tekintetbe.
Ezttal az sem rdekelt, hog y a hborodott csaldomat vag y a katasztroflis ig yekezetemet
tallja-e ennyire mulatsg osnak; rltem, hog y visszatrt az lk kz.
Csak amikor elmentnk a laksra a vzitkrt, s alig nhny perc mltn visszatrtnk a
kocsihoz, akkor szembesltnk azzal, hog y betrtk a kocsim szlvdjt.

12
Hogyan kezeljnk egy olyan problmt, mint Maria

Maria a Grand Canal Dock eg yik modern toronyhzban dolg ozott, ami kvlrl
tlmretezett sakktblra emlkeztetett. Nekem kellett g ondoskodnom a liliomptlk
leszlltsrl; Adam nem ktelkedett abban, hog y Maria szemlyesen veszi t a recepcin,
mihelyt meg tudja, hog y tle rkezett. Neki szig oran odakint kellett maradnia, eg y tvoli
helyen, ahonnan meg fig yelhette a reakcijt. Miutn az plet teljes eg szben aclbl s
veg bl kszlt, tbb pozcit is felvehetett, csak arra kellett vig yznia, hog y Maria meg ne
lssa. Azt akartam, hog y csakis akkor jjjn el az jraeg yesls pillanata, amikor Adam
kszen ll r. Ennek eg yelre a kzelben sem jrtunk.
Furn reztem mag am a kzelg tallkozs miatt. Vg re tallkozom Marival. Az
Marijval, akirl eg y sor intim rszletet tudtam, akivel ktszer is beszltem telefonon, s aki
miatt Adam, ez a csodlatos fick vg et akart vetni az letnek. Mikzben a tsarkmban
vg ig kopog tam a mrvnypadln, hog y a recepcisok sorra felkapjk a fejket, rjttem:
neheztelek Marira. nkntelenl is hibztatom, amirt mg mindig ekkora hatalmat
g yakorol eg y frfi felett, akit eg ykor lltlag szeretett, mg is elmulasztotta felmrni,
milyen katasztroflis hatssal jr r nzve az elutastsa. Forrt a vrem, ha csak
beleg ondoltam, e pillanatban is miken kell keresztlmennie, hog y t visszaszerezze, Maria
pedig nem is sejti ezt. Tnyleg nem tl j idzts nem most kellene a vdelmembe
vennem Adamet, amikor prtatlansg ot kne mutatnom, valamirt mg is g y reztem,
kptelen vag yok erre.
sszel persze tudtam, hog y nem Maria tehet errl. Ha Maria az n bartom, aki beavat
Adam viselkedsnek rszleteibe, alig hanem t tmog attam volna, hiszen mindent
meg prblt a kapcsolatuk meg mentse rdekben. Mg is, ez a n nem hag yott nyug odni.
Tudom, azt kellett volna tancsolnom Adamnek, hog y lpjen tovbb, ne is prblja t
visszaszerezni. Maria mr mssal van trtnetesen Seannal, a leg jobb bartjval , mr
tovbblpett, de az jabb elutasts nem trn ssze mg jobban? Dehog ynem. Sz szerint
hallos lenne, ennyit mr tudtam. Adam rdekben ennek a kapcsolatnak mkdnie kell. Ami
jra eszembe juttatta, mirt is neheztelek Marira.
Kldemnyt hoztam Maria Hartynak, a Red Lips Productionsnl szltottam meg a
recepcist.
Mit mondjak, ki kldte?
Adam Basil.
Lttam odakint Adamet, fejbe hzott sapkjval, llig sszeg ombolt nag ykabtjban.

Alig ltszott az arca, s azt is vrsre cspte a hideg , amit ltni lehetett. g y kellett llnom,
hog y Adam felmrhesse Maria reakcijt, g y csak abban remnykedtem, Maria nem dobja a
fldre s tapossa meg a vzitkt. Nem hinnm, hog y vissza tudtam volna tartani Adamet,
mieltt beleveti mag t a csatornba.
A liftajt kinylt, hog y eg y kirakati baba lpjen ki rajta feszls fekete farmerban,
motorosbakancsban s ig zen pucr nt brzol plban; koromfekete, selymesen fnyl,
tkletes arcot keretez hajjal; nag y kkl szemmel, hibtlan orral s jajvrs ajkakkal. Nem
ilyennek kpzeltem, kosztms vllalati jog sz-tpust vrtam, mg is felismertem, amint
meg lttam. A vrsl ajkak rultk el, amelyek nyomn hirtelen a cg neve is rtelmet
nyert. Tudtam, hog y az, mg sem kilthattam oda neki, amikor lttam tvg ni az eltren.
Elkpzeltem, milyen szp prt alkottak Adammel, nyilvn mindenki elismeren fordult
utnuk. Abban a pillanatban csak mg jobban nehezteltem Marira. Klasszikus ni
fltkenysg vett ert rajtam, ami mindennl jobban felbsztett. Azeltt sosem estem ennek
ldozatul, sosem hatott meg ig az, akkor mg boldog voltam, elg edett az letemmel, most
pedig brki s brmi meg ing athatta trkeny nbizalmamat.
A recepcis felm mutatott, mire Maria vg ig mrt. Amikor mg szba llt velem, Peter
s Paul reg g elenknt hippilnynak szltott, annyira hozzm tartozott a farmer. S nem is
csak akrmilyen farmer. A szivrvny minden sznben beszereztem, akrcsak a tbbi
ruhadarabomat. Ruhatram tarka kaleidoszkpja dertett fel azokon a napokon, amikor
minden ms csdt mondott, g y a visszafog ott fekettl s bzstl a hszas veim kzepre
eljutottam a kirobban sznpompig . Leg albb eg y sznes holmit mindig felvettem, miutn
elolvastam eg y Hogyan gazdagtsuk lelknket az ltalunk viselt ruhadarabokkal cm knyvet, ami
meg tantott arra, hog y a brnk s a lelknk energ it nyer az ltalunk viselt sznekbl,
mikzben a stt sznek elszvjk az ernket. A testnk ug yang y htozik a sznekre, mint a
napfnyre erre most itt volt Maria, talpig feketben s menn, mintha eg y All Saints
butikbl toppant volna el, s ott voltam n, mint eg y csomag M&Ms drazs, a hossz,
hullmos, homokszn hajammal, rajta a cskos g yapjsapkval, mintha a Szezm utchoz
ltztem volna. Teng erparti fvenyt idz hajamat minden hten g ondosan karbantartottam
s poltam, addig tuproztam s turbztam, amg mvszien g ondozatlannak tnt, mintha
semmi g ondom nem lenne a vilg on. Iszony energ ikat ltem abba, hog y g y tnjn,
mintha hozz se nylnk. Ksza frtjeim kuncog tak s flrtltek minden apr lg mozg sra,
mg Mari Az a trendi konty azzal a szig or frufruval belenevetett a veszly kpbe, st,
eg yenesen kiknyrgte mag nak.
Amint Maria kiszrta kezemben a vzitkt amit nehz lett volna nem szrevenni ,
arcn sug rz mosoly jelent meg . Sztradt bennem a meg knnyebbls, br fltem
meg fordulni s ltni Adam reakcijt, nehog y ezzel elruljam tartzkodsi helyt. Ajkaihoz
emelte kezt s halkan nevetni kezdett, mint aki nem akarja mag ra vonni a fig yelmet, br

g yantottam, hog y az irodban semmi perc alatt hre meg y: valaki eg y tndrliliomot
kldtt Maria Hartynak.
, istenem! trlg ette knnyeit. rmknnyeknek ltszottak, mint amikor valakinek
hirtelen eszbe jut eg y rg elfeledett szemly. A vzitk utn nylt. Ennl furbb dolg ot
mg sosem kldtek nekem. Mosolyog va nzett rm. Istenem, nem tudom elhinni, hog y
meg tette. Azt hittem, mr elfelejtette. Olyan rg en, nag yon rg en volt Karjaiba vette a
nvnyt, majd hirtelen elpirult zavarban. Sajnlom, biztos hallra unja mr az ilyen
mesket. Kpzelem, miket szllthat ki. Hol rjam al?
Christine vag yok, Maria, akivel telefonon beszlt.
Christine sszerncolta a homlokt, ahog y tudatosult benne. , Christine. Ez a
neve? Mag a vette fel Adam telefonjt?
n.
! Maria tekintete fel-le jrt, a msodperc trtrsze alatt felmrt. Nem g ondoltam,
hog y ilyen fiatal. g y rtem, a telefonban idsebbnek tnt a hang ja.
! Meleg sg nttt el, imdtam a reakcijt, mg ha tudtam is, hog y nem kellene.
Flszeg csend lett.
Tnyleg nekem szedte?
Bizony, bement rte a fag yos vzbe. Brig zott. Kkre fag yott, meg minden. Mg
most is reztem csontomban azt a dermeszt hideg et.
Maria a fejt csvlta.
Teljesen meg rlt.
Mag a miatt.
Azt akarja a tudtomra adni, hog y mg mindig szeret?
Blintottam.
szintn. Valami oknl fog va elszorult a torkom. Taln nem a leg jobb idztssel, de
meg kszrltem. Azt hittem, virg ot akar kldeni, de rag aszkodott ehhez. Nem tudom,
mit jelent mag uknak.
Maria lenzett a vzitkre, s csak most vette szre a piros fliba csomag olt parnyi
ajkakat. Adam a leg utols pillanatban tette ket oda, mieltt az pletbe lptem, de most
hirtelen rtelmet nyertek. Most ismertem csak fel az apr csokikat, amelyekkel telehintette a
Gresham Hotel franciag yt.
, istenem suttog ta Maria, amint meg ltta a csokikat. Prblta kivenni ket, de fl
kzzel nem tudta meg tartani az risi liliomot.
Elvettem tle, hog y kzelebbrl is meg vizsg lhassa az apr ajkakat.
Alig hiszem el, hog y mg mindig van belle. Tudja, mik ezek?
Meg rztam a fejem.
A tallkozsunk vben ksztette ket nekem. A piros ajkak, hog y g y mondjam, a

vdjeg yem. Elkezdte felnyitni a flit, majd felkacag ott, amikor meg ltta a csokoldt.
Valdi!
Adam tud csokit nteni? ing attam a fejem ktkedve. Ha Maria hinni akart ebben, n
nem ltettem ktelyt a fejbe, de valahog y mg sem tudtam meg llni krds nlkl.
Ht, szemly szerint nyilvn nem, de a cg e ig en. Tovbb tanulmnyozta a szveket.
Ez csak prototpus, vg l sosem kerlt forg alomba. Azt hittem, mr rg felfaltuk mindet.
A cg e Prbltam sszerakni a hallottakat.
Meg tervezte nekem, s az emberei a Basilnl meg csinltk. Pralinbl, mog yorval s
mandulval. Ez hihetetlen! Felkacag ott, azutn a nevets a torkn akadt s a knnyek
kibug g yantak a szembl. A francba, sajnlom. Htat fordtott a recepcinak s
leg yezg etni kezdte mag t.
Mostanra kicsit meg rendltem, de prbltam laza maradni. Kifag g athattam volna
Adamrl, hog y tbbet tudjak meg , de valamirt vonakodtam elrulni, hog y semmit sem
tudok. Amita csak meg lttam Marit, nbizalomvesztsem g tat vetett annak, hog y
rendesen vg ezzem a munkmat.
Nincs mirt sajnlkoznia. Taln nem knny visszaemlkezni a rg i idkre, de akkor
is szeretn, ha meg prbln.
Blintott.
Mondja meg neki, hog y emlkszem.
Tudja, mg mindig itt van. Ug yanolyan mks s spontn, amilyen az emlkeiben.
Taln nem ug yanaz az ember, akivel annak idejn tallkozott, de szerintem senki sem az.
Eng em folyton meg nevettet.
Maria az arcomat kmlelte.
Tnyleg ?
reztem, ahog y elpirulok. A g yapjsapka, csakis az tehetett rla, ahog yan bementem a
hideg rl a flledt irodahzba, meg a hideg emlke, ahog yan beleg zoltam abba a fag yos
tba, de akkor se vettem le, ppen eltte s a szg eg yenes haja eltt. Ki tudja, mi rejtzik a
sapkm alatt?
Mag a tnyleg odafig yel r, ig az?
Ht ig en. Nem brtam tovbb elviselni a tekintett, inkbb visszaadtam a vzitkt.
Az lesz a leg jobb, ha most mr visszaeng edem dolg ozni.
Remlem, is tudja, mennyire szerencss, hog y mag a mellette van lpett tovbb
Maria.
A szemembe hatatlanul knnyek szktek.
Csak a munkmat vg zem. Meg villantottam eg y sug rz s knnyed mosolyt,
mikzben minden ermmel prbltam nem g y beszlni, mint valami nylas szuperhs.
Mi is ez a munka?

A bartja vag yok. Elhtrltam nhny lpst. A bartja, ez minden.


Elfordultam s otthag ytam, mikzben mr az eg sz arcom lng olt. rltem a fag yos
szlnek, ahog y az arcomba csapott, amint kilptem, s ntudatosan tovbb g yalog oltam, a
htamban Maria tekintetvel. Hlsan fordultam be a leg els sarkon, hog y mag am mg tt
tudjam az tltsz falakat s vg re vaskos tg lkat tudhassak kettnk kztt. Itt
meg torpantam s a falnak vetettem a htam, amg lehunyt szemmel hag ytam felszvdni
mag amban a pnikot. Mi a fene ttt belm? Mirt reag ltam g y? Maria mintha olyasmit
tudott volna az rzelmeimrl, amit mg n sem, s bntudatot plntlt belm, amirt eg y
pillanatra olyasmit reztem, amit korbban sosem amit nem is rezhettem volna. Azrt
kezdtem ezt az eg szet, hog y jra sszeboronljam ket, nem hog y rzseket tplljak Adam
irnt. Ez kptelensg . Ez nevetsg es.
Hah! hallottam eg y izg atott hang ot a flem mellett, amitl riadtan rezzentem ssze.
Jesszusom, Adam!
Mi a baj? Mag a sr?
Dehog y, nem srok tiltakoztam. Szerintem csak alaposan meg fztam.
Meg drg ltem a szemem.
Ht, aki jnek vadjn tavakban szkl, az ne csodlkozzon. Szval, mit mondott?
Gyakorlatilag sszert az orrunk, olyan kzelrl leste minden szavamat.
Ltta a reakcijt.
Ig en. Kezeivel izg atottan markolszta a leveg t. Tkletes volt, eg yszeren
tkletes. Tnyleg srt? g y lttam, mintha srt volna. Tudja, Maria sosem sr, g yhog y nla
ez nag yon nag y dolog . rk hosszat beszltek szval, mit mondott? Krttem
ug rndozott, mikzben az arcomat leste, htha leolvashatja rla, hog yan ment a tallkoz.
Profi mdjra flretettem az rzelmeimet s elmondtam neki mindent, leszmtva sajt
bels vvdsomat.
Meg krdezte, azt akarja-e zenni ezzel, hog y mg mindig szereti. Azt feleltem, hog y
aki kpes beg zolni a fag yos vzbe eg y liliomrt, az ig azn szereti a msikat.
De ht nem n csinltam. Adam szinte tdftt azokkal a kk szemekkel, amelyek
lttn mskor izg atottan vert a szvem, de most csak meg sajdult. Mag a csinlta.
Eg y pillanatra sszeakadt a tekintetnk, azutn flrekaptam az enymet.
Nem ez a lnyeg . A lnyeg , hog y rti a lnyeg et. Elindultam. Nem tehettem mst,
tvolabb kellett kerlnm.
Most meg hov meg y, Christine?
brhov. Fzom, muszj mozog nom.
Ok, ez j tlet. Tetszett neki a csoki?
Imdta a csokit, az rkatta meg . H, mag a csokit ksztett neki? Csak nem mag rl
mondjk, hog y Basillel szebb az let?

A szemt forg atta, de g y sem hag yta elrontani az rmt.


Mit mondott?
Kis hjn szeretkezett a csokijval, annyira rlt a viszontltsnak. H, mag a csokit
tervezett annak a nnek? Jesszusom, Adam, tnyleg rtette a dolg t.
Csak rtettem?
Tudja, hog y g ondolom. Ug yanolyan j lesz meg int.
Pralint kapott, mog yorval s mandulval dicsekedett.
Tudom, mondta.
s mg mit mondott?
Annyira meg indtott az rdekldse, hog y felidztem az eg sz beszlg etst, taln csak
azt a rszt hag ytam ki, amelyikben Maria arrl fag g atott, milyen szerepet jtszom Adam
letben. Azt a rszt mg n sem rtettem eg szen.
Szval mag a Adam Basil a Basil dessg g yrtl. Hitetlenkedve rztam a fejem. Meg
kellett volna mondania. Teg nap mg tag adta.
Nem tag adtam. Ha jl emlkszem, azt mondtam, vag y mint a bazsalikom.
. Nos, ha ennek vg e lesz, nekem is el kell ksztenie a sajt csokimat. Tudja, az
elismerse jeleknt.
Az knny. Energ iabombnak hvjk majd, s kvz lesz.
Felnztem az g re.
Nem valami eredeti.
Majd cssze formjra ntjk. Tnyleg ig yekezett lenyg zni.
Remlem, van eg y j kreatv csapatuk a Basilnl.
Eg y ideig csendben stltunk. Ki kellett kapcsolnom az ag yam. Meg fjdult a fejem s
sajg ott a g ondolkodstl, ezrt eng edtem, hog y vezessen. Ahog y kzeledtnk a Samuel
Beckett hdhoz, sztns mozdulattal meg rag adtam a kezt, nehog y hirtelen leug orjon, br
tudtam, hog y Maria reakcijtl eltelt letkedvvel. Nem tiltakozott. Kz a kzben mentnk
t a hdon, s azutn sem eng edett el, hog y trtnk.
A cg nl hog y tudjk, hol van ppen? krdeztem.
Meg ltog atom apmat. Azt mondtk, maradjak csak, ameddig kell. Tnyleg , s ha azt
mondanm, hog y letem vg ig szabin leszek?
Szerintem mg mindig jobban fog adnk ezt, mint a msik vltozatot.
les pillantst vetett rm.
Nem tudhatjk meg .
Hog y ng yilkos akart lenni?
Eleng edte a kezem.
Mondtam mr, hog y ne hasznlja ezt a szt.
Adam ha k is tudnk, hog y ennyire nyomorultul rzi mag t a munkja miatt,

biztosan meg rtbbek lennnek.


Ez szba se jhet, mag a is tudja felelte. Nem is ezrt csinltam.
Hossz idre csend lett.
Meg ltog athatn az apjt
Ma nem. Ma j napom van. Jles elg edettsg g el tlttte el a Maria-g y kimenetele.
Hov menjnk?
Kicsit elfradtam, Adam. Azt hiszem, hazameg yek s lepihenek.
Elbb csaldottnak, azutn nyug talannak tnt.
Minden rendben?
Ig en blintottam, mikzben prbltam sszeszedni mag am. Csak eg y kis
szunykls kell, hog y jra a rg i leg yek.
Mr intzkedtem, hog y Pat rtnk jjjn.
Ki az a Pat?
Apm sofrje.
Az apja sofrje? ismteltem.
Miutn apm krhzban fekszik, nem lesz r szksg e, a mag a kocsija meg hasznlaton
kvl van, ezrt felhvtam Patet. Amg y is hallra unta mag t.
Nhny perccel ksbb Pat beg rdlt eg y ktszztvenezres vadonatj Rolls-Royce-szal.
Nem sokat tudtam az autkrl, de Barry, aki letben semmi irnt nem tanstott
klnsebb rdekldst, szvbl szerette a drg a kocsikat, s meg is mutog atta ket,
volnjuknl mindig eg y-eg y stricivel. Barry vlemnye szerint Rolls-Royce-t csak az
ig azn nag y stricik eng edhetnek meg mag uknak. Kszntttem Patet, a sofrt, mieltt
beltem a kocsiba. A kinti hideg utn fensg es meleg fog adott. Adam mg nem csukta be az
ajtt, csak elg ondolkodva meredt rm.
Mi az? krdeztem.
Rzsaszirom felelte eg yszeren.
Szeretem a rzsaszirmot.
Ezrt lenne a csokinak olyan alakja.
Mag a tnyleg j ismertem el. Eg y okkal tbb, hog y letben tartsam.
g y rti, nem csak eg y oka van r? trflkozott, ahog y becsukta az ajtt.
Igen, g ondoltam, mikzben elnztem, hog yan kerli meg az autt.

13
Hogyan ismerjk fel s rtkeljk letnk legfontosabb szereplit

Amelia mg tt ltem az anyja temetsn. Leszmtva eg y ag g nag ybcsit, az apja testvrt,


akit erre az alkalomra eng edtek ki az otthonbl, eg yedl lt a csaldnak fenntartott
padsorban. Fred, aki nhny nappal korbban mg Berlinbe akarta vinni, nem bajldott
azzal, hog y msodszor is meg krje ha mr itt tartunk, nmi pnikot is reztem a
hang jban, amikor errl beszltnk. Eredeti ajnlatt abban a biztos tudatban tette, hog y
Amelia az anyja miatt g yis nemet fog mondani, de most, hog y Mag da eltvozott, s mr
semmi sem kttte Amelit a knyvesbolthoz s Dublinhoz, szinte tapintani lehetett a
rmlett. Amelia tkletesen jl tlte meg , hog y eg y msik n mr vrja Berlinben.
Nhny sorral htrbb elkaptam a tekintett s az ldozatksz bartsg nevben rvetettem a
leg g orombbb pillantst, amit csak ki tudtam prselni mag ambl. Lesttte a szemt.
Amint g y reztem, kellkppen meg alztam, visszafordultam elre, csak hog y nyomban
kpmutatnak rezzem mag am s meg bnjam az eg szet. Rm nyilvnvalan nem vrt
semmilyen eltitkolt szeret, de akkor is fakpnl hag ytam Barryt, amikor minden ok
leg albbis minden eg yrtelm ok nlkl vg et vetettem a kapcsolatunknak. Nem mintha a
boldog talansg nmag ban kevs lenne indoknak, de amg a msik nem csal, ver vag y alz
meg , senki sem ltszik elfog adni, hog y eg y szeretet s boldog sg nlkli kapcsolatot nem
rdemes folytatni. Nem vag yok tkletes, de mint a leg tbb ember, n is kemnyen
ig yekszem, hog y ne kvessek el hibkat. Mrpedig az elfuserlt hzassg a leg nag yobb
valamennyi hiba kzl, hacsak nem vesszk azokat a knos dolg okat, amik mg
meg trtnhettek velem az letben. Akrhog y is, a g ondolat, hog y Barry is itt lehet a
templomban, vg et vetett a tovbbi nzeldsnek.
Noha Fred bnatot okozott Amelinak, mirt hibztatnm, amikor csak az trtnt, amit a
Barryvel folytatott beszlg etsek sorn elre meg jsoltam? Amelia elre meg szabott plyn
jrt: g ondoskodott az anyjrl s tovbbvitte szeretett apjnak zlett, ami taln nemes
ktttsg , de mg iscsak szabad akaratbl vllalta. Ezzel nemcsak Fred, de ms sem tudott
mit kezdeni.
Amelia lehajtotta a fejt, g ndr vrs frtjei elrejtettk az arct. Amikor felm fordult,
fradt zld szeme krl vrs karikkat lttam. Orra heg ye kivrsdtt a sok fjstl,
arcra kilt a mly fjdalom. Btortan elmosolyodtam, azutn rdbbentem, hog y az eg sz
templom elcsendeslt s a pap eg yenesen rm nz.
! ismertem fel, hog y rm vrnak. Fellltam s az oltrhoz lptem.
Akr tetszett Adamnek, akr nem, rag aszkodtam hozz, hog y eljjjn a temetsre s ott

ljn a csaldommal. Brmennyire fellelkestette Maria reakcija, nem kockztattam meg ,


hog y eg yedl hag yjam. Nag y elrelpst tettnk, jrszt Marinak ksznheten, de
minden ilyen kiug rst visszatntorodsok kvettek, ezrt mg azt is meg tiltottam neki,
hog y jsg ot olvasson vag y hradt nzzen. A pozitv dolg okra kellett sszpontostania, a
hrek pedig nem azok. g y is kapcsolatban maradhatunk a valsg g al, ha nem hag yjuk,
hog y olyan informcikkal bombzzanak minket, amiket msok fontosnak tallnak. Elz
nap pldul kirakjtkkal fog lalkoztunk, mikzben prbltam a leg kevsb feltn mdon
a fejbe ltni, majd Monopolyt jtszottunk, mikzben fel kellett hag ynom a
krdezskdssel, nehog y feltrlje velem a padlt. Miutn az sszpontosts sem vlt be,
rosszkedven fekdtem le. Tudtam, hog y ezek a tevkenysg ek nem fog jk meg menteni
Adamet, de nekem ig enis seg tettek meg ismerni, g y knnyebben rvettem, hog y nyljon
meg elttem. Ezalatt is tg ondolhatta a problmit, mikzben valami msra fig yelt, g y
nem felttlenl azok kaptk a fszerepet. Akrhog y is, aznap reg g el ug yang y hallottam a
zuhany alatt a fojtott zokog st, s j terveket kovcsoltam arra, hog yan oldjam meg a tbbi
problmjt. szintn hittem, hog y a leg tbb dolog lehetsg es, ha az ember ig azn elsznja
mag t, de nem rug aszkodtam el a valsg tl tudtam, hog y a leg tbb nem eg yenl a
mindennel. Csak nem eng edhettem meg mag amnak, hog y a leg rosszabb eshetsg ekkel
szmoljak.
Meg lltam az oltrnl s a tartra helyeztem a paprt. Amelia meg krt, hog y olvassak fel
valamit, s rm bzta, hog y vlasszam ki a meg felel szveg et. Nag y prbattel volt nekem
kimondani e szavakat. Klnleg es jelentssel brtak a szmomra, s mg soha nem olvastam
fel ket msok eltt, csak mag amban, akkor sem szraz szemmel, de nem tudtam semmit,
ami jobban illett volna ide. Amelira mosolyog tam, majd elnztem a vlla felett, elbb a
csaldomra, azutn Adamre. Szag g atottan vettem eg y nag y leveg t, azutn eg yenesen neki
mondtam fel a szveg et.
Miv lennnk a holnap nlkl? Csak a ma lenne neknk. Ha g y trtnne, n veled
maradnk s abban remnykednk, ez a ma lesz a leg hosszabb nap. Kitltenm veled,
mindazokkal a dolg okkal, amiket valaha szerettl. Nevetnk s beszlnk, hallg atnk s
tanulnk, csak szeretnk, szeretnk s szeretnk. Minden napomat a mba srtenm s
neked adnm, sosem ag g dnk a holnap miatt, amikor mr nem lehetek veled. S ha majd
eljn ez a retteg ett holnap, tudnod kell, hog y nem akartalak elhag yni, sem mag adra hag yni
hog y minden veled tlttt pillanat a leg szebb volt az letemben.
Mag a rta? krdezte Adam, mr a temets utni bcsztatn, elttnk eg y cssze
teval s eg y tnyrnyi sonks szendviccsel. Eg yiknk sem evett.
Nem.
Hossz idre elhallg attunk. Vrtam, hog y rkrdezzen, ki rta, s kszen lltam r, hog y
meg mondjam, de meg lepetsemre nem firtatta a dolg ot.

Azt hiszem, ideje meg ltog atom az apmat szlalt meg hirtelen.
Tbbet nem is kellett mondania.
Adam apja a St. Vincent mag nkrhzban fekdt. Eg y hnappal korbban idlt
mjproblmkkal kerlt be, s azta sem eng edtk ki. Mr. Basil trtnetesen a leg g orombbb
ember volt, akivel csak eg y tlag os haland tallkozhat, m dacra a tnynek, hog y a
tvozsval meg knnytette volna minden rintett lett, a leg modernebb orvosi
technikkat hasznltk az letben tartsra. A szobjba jszntbl nem lpett be senki, aki
nem akarta, hog y zaklassk, akr szban, akr tettleg , utbbit fknt a fiatal vag y ahog y
nevezte, az rett nvrek esetben. Ami az retleneket illette, ket ms mdon
bntalmazta; mg a vizelett is hozzvg ta az eg yikhez, aki meg zavarta telefonls kzben.
Csak eg y maroknyi nvrt eng edett a kzelbe, akik elhitettk vele, hog y ebben a krdsben
valban dnt. Nemcsak azrt akarta nkkel krlvenni mag t, mert elmlete szerint a
prhuzamos jelfeldolg ozs kpessg e, a szletett szenvtelensg s a g yakorlatias
g ondolkods alkalmasabb tette ket a feladatra, de mg inkbb azrt, mert nemi
alrendeltsg k okn szksg et s vg yat reztek arra, hog y klnbnek bizonyuljanak a
frfiaknl. A frfiak tekintete el-elkalandozott, neki azonban olyan emberek kellettek, akik
csak eg yetlen dolog ra sszpontostottak: r. Brmi ron fel akart plni. Eg y tbb milli
dollros nemzetkzi vllalat ln llt, s amg ssze nem tkoltk, ezt abbl a krterembl
kellett irnytania, amit ideig lenesen a Basil dessg g yr ideg kzpontjv alaktottak.
Ahog y kvettk a vacsorjt tlal nvrt, aki szlesre trta az ajtt, fut pillantst
vethettem az reg emberre. Lttam a fejt meg koronz shajnyi sz frtket s a hossz sz
szakllt, ami az orcin nem, csak az lln ntt, hog y eg yetlen heg yes pontban mutasson
lefel, a pokol leg mlyebb bug yrnak irnyba. Semmi meg nyug tatt nem talltam ebben a
szobban, ami msknt a felplst clozta volna akadt viszont hrom laptop, eg y fax, eg y
iPad, valamint elg BlackBerry s iPhone, hog y az g yban aszald alak s a mellette
szorong kt kosztms n sszes kezre jusson eg y. A krteremben semmi sem utalt az
elmlsra; minden pezsg ett az lettl, a munktl, a feladatoktl; g azdja bszen hadakozott
s kzdtt a hall g ondolata ellen is. Lthatan mg nem vg zett ezzel a vilg g al, s ha a
helyzet g y kvnta, kszen llt brkivel birokra kelni.
Azt hallottam, hog y a g peken Bartholomew jg krmet osztog atnak frmedt r az
idsebb nre. Eg y kis csomag jg krmet, mg a turistaosztlyon is.
Ig en, meg llapodtak az Aer Ling usszal. g y eg y ve, azt hiszem.
Mirt nincs Basil azokon a g peken? Nevetsg es, hog y a Bartholomew ott van, mi meg
nem vag yunk. Ki ezrt a felels? Mag a, Mary? Hnyszor mondjam mg , hog y mindig tartsa
a szemt a labdn? Annyira lektik azok a rohadt lovak, hog y kezdek ktelkedni a
kpessg eiben, meg abban, hog y eg yltaln alkalmas a feladatra.

Termszetesen trg yaltam az Aer Ling usszal, Mr. Basil, nem is eg y alkalommal, az vek
sorn szmtalanszor, de g y vlik, a Bartholomew fels kateg ris termk, mi pedig ig azi
csaldi mrka vag yunk. A mink szintn elrhet a
Nem a mink, az enym szaktotta flbe a vnember.
A n olyan hig g adtan folytatta, mintha meg se hallan.
a replt sorn, azt is meg mondhatom, mennyi ebbl a nett bevtelnk
Lapozg atni kezdett az iratai kztt.
Kifel! vlttt fel a frfi vratlanul s torkaszakadtbl, hog y mindenki felug rott,
leszmtva a rutinos Maryt, aki ezttal is g y tett, mintha nem hallan.
ppen meg beszlsnk van, be kellett volna jelentkeznik. Rejtly, hog yan vett szre
minket, amikor meg feneklettnk a kzikocsi mg tt, g y nem is lthatott.
Menjnk fordult sarkon Adam.
Vrjon rag adtam meg a karjt. Ellltam az ajtt s fog lyul ejtettem a szobban.
Nincs ms, csak a ma suttog tam.
A nvr letette a tlct Mr. Basil el.
Mi ez a szar? Ocsmnyul nz ki.
A hajhlt visel nvr unottan fordult fel. Lthatan hozzszokott mr a srtseihez.
Hsos pite, Mr. Basil. Vaskos dublini akcentussal beszlt, mieltt szarkasztikusabb,
dag lyosabb hang nemre vltott. Kretnek knlhatunk friss saltt s koktlparadicsomot,
tovbb kenyeret s vajat. Desszertnek van zsel s jg krm, utna jhet a bents. Csak
csng essen Sue nvrnek. Eg y ritka pillanatra desen elmosolyodott, mieltt visszatrt
arcra a mog orva kifejezs.
Mintha eg yszer mr meg ettk volna. s minek ez a sok zldsg ? Azt akarja, hog y
leg eljek, mint eg y l? g y nzek n ki, mint eg y l, Mag s?
A nvr nem viselt nvtblt, s az inzultusok ellenre taln rzett nmi elg ttelt,
amirt a beteg tudta a nevt. Hacsak nem Jennifernek hvtk.
Nem, Mr. Basil, tvolrl sem emlkeztet lra. Aszott, killhatatlan vnemberre
emlkeztet, akire rfr a vacsora. Most mr eg yen.
A teg napi vacsora g y nzett ki, mint valami tel, mg is szar ze volt. Ennek taln
telze lesz, ha mr ilyen szarul nz ki.
s remlhetleg a bents seg teni fog , hog y jra szar leg yen belle vg ta r a nvr,
mieltt felkapta az elz tlct s emelt fvel tvozott.
Mintha lttam volna Mr. Basil mosolyt, de ez az ig z lehetsg ppoly g yorsan eltnt,
ahog y jtt. A hang ja rdesen s g yeng n is tekintlyt parancsol maradt. Ha a hallos g yn
g y viselkedett, el tudtam kpzelni, milyen lehet a sajt irodjban. Vag y mint apa.
Adamhez fordultam, de semmit sem tudtam leolvasni az arcrl. A ltog ats fontos volt itt
kellett hatnom Mr. Basil atyai sztneire, hog y belssa, mennyire meg viseli fia eg szsg t

az a kvetelse, hog y veg ye t a cg et. Erre a mezre tettem fel a leg tbb zsetont, de mr az
ajtban meg bntam.
Jjjenek csak vissza emelte fel a hang jt a vnember.
Mag s meg torpant.
Mag a ne, csak az a kett.
Mag s eg yttrzen meg paskolta a kzfejemet s odasg ta:
Rohadt eg y vn g azember.
Adammel kzelebb lptnk az g yhoz. Apa s fia nem vltott g yeng dsg rl tanskod
szavakat, mg csak nem is dvzltk eg ymst.
Mi az, ami nem vrhat? vakkant fel Mr. Basil.
Adam zavartnak tnt.
Hallottam, ahog y azt pusmog ttok, nincs ms, csak a ma utnozta g nyosan a
hang omat. Ne lg y g y meg lepve, a hallsommal nincs semmi baj. A mjam miatt
fekszem itt, de mg csak nem is az fog elvinni, hanem a rk, ha ez a rohadt krhzi koszt
elbb nem vg ez velem! Flrelkte a tnyrjt. Nem rtem, mirt nem eng ednek ki
eg yszeren s hag ynak meg halni. Amikor annyi a dolg om! jbl felemelte a hang jt,
amint eg y orvos tanulmnyozni kezdte a krlapjt. Kt rezidens is vele tartott.
g y ltom, g y is pp elg elfog lalt jeg yezte meg a doktor. Az eng edlyezett
ltog atk szma krtermenknt kett. Vdl pillantst vetett rnk, mintha mi tehetnnk
arrl, hog y a rk ilyen temben puszttja a sejteket. Mintha meg mondtam volna, hog y
pihennie kell, Mr. Basil.
Mintha n is meg mondtam volna, hog y hzzon a faszba felelte az reg .
Knosan hossz csend lett, mg n hirtelen ksztetst reztem r, hog y felnevessek.
Az ember eg sz nap eg y rohadt orvosra vr, azutn hrom is jn eg yszerre zsmbelt
Mr. Basil. Minek ksznhetem a meg tiszteltetst? Csak nem annak a szp summnak, amit
naponta kifizetek azrt, hog y le se szarjanak?
Emlkeztetnm r, Mr. Basil, hog y velem nem beszlhet g y. Ha a szokottnl is
ing erltebbnek rzi mag t, taln majd lltunk a g yg yszerein.
A vnember lemondan, szinte meg adan leg yintett vzna kezvel.
Csak nhny percet maradhatnak, azutn rag aszkodnom kell hozz, hog y hag yjk
pihenni Mr. Basilt kzlte az orvos. Majd utna beszlnk. Sarkon fordult, s kvetivel
kivonult a szobbl.
Ezen a hten mr nem ltom, azutn majd jra meg ll az g yam vg ben s hablatyol
valamit a rosszabbod llapotomrl. Mag a meg ki? vetett rm eg y bosszs pillantst.
Minden tekintet felm fordult.
Christine Rose vag yok. Fel nyjtottam a kezem.
Mr. Basil meg nzte mag nak, majd felemelte a mag t, amibl eg y cs lg ott ki. jra

Adamhez fordult, mikzben ernyedten kezet rztunk.


Maria tud errl? Sosem g ondoltam volna, hog y kt malomban rlsz eg yszerre, ahhoz
mindig is tl puhnynak tntl. Nebncsvirg nak. Rose ez meg mifle nv? jra felm
fordult.
Azt hiszem, eredetileg Rosenburg volt.
Felmrt, mieltt a tekintete visszatrt Adamhez.
Kedvelem Marit. Nem sok embert kedvelek, de t ig en. s Mag set, a nvrt. Maria
eszes lny, ha eg yszer rsznja mag t, sokra fog ja vinni. Mondjuk, nem sokra tartom azt a
szaros kis zlett. Red Lips mint valami pornfilmes.
Nem tehettem rla, hang osan felnevettem.
Mr. Basil meg lepettnek tnt, azutn folytatta, de beszd kzben tovbbra is eng em
nzett.
Ha majd szhez tr s felhag y a rajzfilmekkel
Animcis filmek szaktottam flbe. Ennyivel tartoztam Marinak, ha mr g y
lveztem a meg semmist tletet.
Leszarom, hog y hvjk akkor majd lesz belle valaki. Sokat seg thet neked, ha majd
tveszed a kormnyt, mert ahog y n ltom, te mg eg y kocsmai hug yozversenyt se tudnl
meg szervezni.
Akkor mirt akarja annyira, hog y veg ye t a cg et? krdeztem, mire az sszes
tekintet jra rm szeg ezdtt.
Mindenki ledbbent, kivlt Mr. Basil. Nem mintha tvolrl is kimutatta volna; eg y
pillanatra sem eng edhette ki kezbl a g yeplt, nem hag yhatta, hog y brki tveg ye az
irnytst.
Ez valami titkos kis kaland akar lenni? krdezte vszjsl hang on.
Adam meg rzta a fejt, mikzben fig yelmeztet pillantst vetett rm.
Akkor mi? Krlnztem, de nem ig azn tudtam, mit tettem. A Marynek nevezett n
htrbb lpett az g ytl, szrke kosztms fiatalabb trsa kvette a pldjt.
Mi most meg ynk, Mr. Basil. Kint lesznk, ha szksg e lenne rnk
A frfi g yet sem vetett r. Mary lthatan ing adozott a marads s a tvozs kztt.
Mondja csak, honnan ismeri a fiamat?
Bartok vag yunk avatkozott kzbe Adam.
s beszl! kiltott fel az apja. Tudod, Adam, az irodban vasrnap ta a sznedet se
lttk. g y volt, hog y Dublinba jssz meg ltog atni, de azt csak szrevettem volna. Ha mr
kurvzni akarsz, akkor csinld
Nem kurvzott, hanem
a szabadiddben. Utlom, ha flbeszaktanak, ksznettel, Miss Rose.
Van valami, amit ng yszemkzt kellene meg beszlnnk kzltem. Adam, mag a is

elmehet, ha akar.
Mr. Basil az g ya mellett toporg kt nre nzett. Lthatan szvesebben lettek volna
brhol mshol; a vnember mr csak ezrt is rag aszkodott a jelenltkhz.
Jobban bzom Maryben, mint sajt mag amban. Azta velem van, hog y neg yven ve
tvettem a boltot, pelenks kortl ismeri a fiamat, pedig ez a korszaka messze tovbb
tartott, mint brki is g ondolta. Akrmi leg yen a mondanivalja, Mary eltt nem titok. A
msik lnyban mr nem vag yok olyan biztos, de Mary olyan sokra tartja, hog y adok neki eg y
eslyt. g yhog y most mr elg a szarakodsbl, s kpje ki, mit keres itt.
A Mary mellett ll fiatalabb n zavartan lehajtotta a fejt. Odahztam eg y szket s
leltem. Hogyan kzljnk kellemetlen hrt egy haldoklval. Nem mintha ez a haldokl fikarcnyi
tapintatot is rdemelne, ha eg yszer sem tanst hasonlt, de miutn Adam nem ll ki
mag rt, nekem kell. Eg yszer s mindenkorra elrendezem a krdst. Az szintesg s
eg yenessg vilg bl jvk, nem a drmai hatsra trekszem, s csak letbe vg an fontos
krdsekben nyilatkozom, amelyek seg thetnek javtani az emberi kapcsolatokon Adam
helyzete pedig trtnetesen ilyen. Ha eg y msik ember viselkedse neg atv hatssal van a
minkre, kommuniklnunk kell vele, tudatnunk kell ezt a tnyt, trg yalnunk s kzs
dntsre jutnunk. Az ilyen helyzetek kulcsa a kommunikci, ami apa s fia kztt lthatan
fel sem merlt. reztem, hog y Adam tlsg osan retteg basskod apjtl, ezrt nekem
kellett szlnom helyette.
Hatrozott hang on beszltem s eg yenesen a vnember szembe nztem.
Tisztban vag yok vele, hog y mag a hamarosan meg hal, s Adamre akarja bzni a cg et,
nehog y az unokaccsre szlljon. Azrt vag yunk itt, hog y errl beszljnk.
Adam felshajtott s behunyta a szemt.
Te csak hallg ass frmedt r Mr. Basil, mieltt eg yetlen szt kinyg hetett volna.
Mary, Patricia krem, fradjanak ki. Nem kvette nyomon a tvozsukat, rajtam tartotta a
tekintett.
Btort mosollyal nztem Adamre, de merev s kifejezstelen arccal meredt rnk.
Mr. Basil g y nzett rm, mintha n lennk a vilg on az utols ember, akivel beszlni
akar.
Ezt rosszul tudja, Rose kisasszony. n nem akarom, hog y Adam veg ye t a vllalatot.
Lavinia lenne az rks, mindig is neki szntam a cg et. Messze alkalmasabb erre a
feladatra, nekem elhiheti, csak pp Bostonban van.
Ig en, hallottam, hog y millikat sbolt el a bartoktl s a csaldtl tettem t a
helyre.
Mondom mg eg yszer a lnyeg et: Adam nem akarja a cg et.
Hag ytam elnylni a csendet. Vrtam a kitrst, de csak nem jtt. Ht ennyi, vg eztem.
Ez a fick nem rdemelt tovbbi mag yarzatot.

Gondolja, hog y n ezt nem tudom? Adamhez fordult. Mi akar ez lenni, valami nag y
bejelents?
sszerncoltam a homlokom. Ez nem a tervek szerint alakult.
Mr. Basil nevetni kezdett, noha minden rm nlkl.
Ha valamit, ht azt eg yrtelmv tette, mennyire nem rdekli az eg sz. Pilta akart
lenni, amita csak meg tanult beszlni, s az elmlt tz vben ms se csinlt, csak repkedett,
de eng em nem rdekel, ha nem akarja a cg et, az sem rdekel, ha ettl rohadtul
boldog talannak rzi mag t. Ez sem vltoztat a lnyeg en. Eg y Basilnek kell a cg ln llnia.
Mindig is eg y Basil irnytotta, mindig is az fog ja. S ez nem Nig el Basil lesz, nem veheti t
a cg et, csak a holttestemen t. A helyzet irnija elkerlte a fig yelmt. A nag yapm, az
apm s n kemnyen dolg oztunk azrt, hog y a cg a csald kezben maradhasson, j
idkben s rossz idkben eg yformn, s ezen nem fog vltoztatni semmilyen nag ypofj
rfke, aki szart sem rt semmihez!
Ttva maradt a szm. Lttam mag am eltt a krupit, ahog y elviszi a zsetonjaimat.
Elg , Apa szlt hatrozott hang on Adam. Nem beszlhetsz vele g y. Nem akar
vltoztatni semmin, csak kzl valamit, amit szerinte nem tudsz. Seg teni akar.
Ezrt zeng et a fiam rajta keresztl? Adamhez fordult. Ideje lenne mr, fiam, hog y
vg re leg yen eg y kis vr a pucdban. Ne mssal vg eztesd el a piszkos munkt. Azutn
tnyleg vitriolosra vltott. Nem pojcskodott, mint eddig ; szabadjra eng edte minden
mag ba fojtott kesersg t, szembl s g nyosan leg rbtett szjbl csak g y radt az
eps mreg . Azt is elmondta mag nak, hog y eg y pennyt se kap, semmilyen rksg et,
amg nem hzott le tz vet a cg nl? Akr lek, akr halok, nem kap semmit. Ez taln
majd meg g yzi.
Adam komor arccal nzte a falat.
Nem, nem mondta feleltem, most mr tnyleg ing erlten. Viszont azt se hiszem,
hog y a pnz olyan sokat szmtana Adamnek. Ha a cg e tbbet szmt mag nak, Mr. Basil,
mint a fia boldog sg a, akkor nem kellene leg albb azt mrleg elnie, mi lenne a leg jobb az
zletnek? Tisztban vag yok vele, hog y ez eg y csaldi vllalkozs, immr nemzedkek ta,
hog y ebbe lte az eg sz lett, beletett vrt, vertket s knnyeket, de most olyasvalakire
van szksg e, aki a tvozsa utn ug yang y folytatja tovbb. A cg nem fog mkdni Adam
keze alatt, ha t eg szen ms ksztetsek hajtjk. Ha valban trdik az rksg vel, olyan
embert keres, aki ug yang y szereti s trdik vele, mint mag a.
Meg vet arckifejezssel, rideg tekintettel meredt rm, mieltt jra Adamhez fordult.
jabb kitrsre szmtottam, ezrt meg lepett hig g adt hang neme.
Maria majd seg t, Adam. Ha dntseket kell hoznod, amiket nem tudsz meg hozni,
trg yald meg vele. Amikor n elkezdtem, g ondolod, hog y akr eg y nap is eltelt anlkl,
hog y ne krtem volna anyd tancst? s ott lesz neked Mary is, a jobbkezem. Azt hiszed,

mindent eg yedl kell majd csinlnod? Ht nem. Eg yszeriben kimerltnek tnt. Nem
eng edheted t Nig elnek, eg yszeren nem teheted meg .
Marit taln tlsg osan is lekti, hog y Seannal hentereg jen, ezrt nem tud seg teni. Jl
g ondolom?
Mindnyjan eg yszerre kaptuk fejnket az ajt fel. Jvg s fiatal frfi nzett vissza rnk,
akinek csaldi ktdst eg yrtelmv tette markns lla s kkl szeme. A haja ug yanakkor
jstt volt, s alig hanem a lelke is. Szinte sug rzott belle a rosszindulat.
Szrakozottan felvont szemldkkel s zsebre vg ott kzzel lpett kzelebb.
Nig el dvzlte Adam kurtn.
Hell, Adam. Hell, Dick bcsi.
Brcsak eg ytt rezhettem volna Mr. Basillel! Mi lehet rosszabb annl, mint amikor a
hallos ellensg nk hallos beteg en lt minket, cskos pizsamban, vdtelenl s
kiszolg ltatva? Valahog y mg sem tudtam rvenni mag am, hog y sajnljam.
Mi a francot keresel itt? Adam nem bajldott az udvariassg g al, g y tnt, menten a
msik torknak ug rik.
Meg ltog atom a bcsikmat, s g y ltszik, tkletes az idzts. Mg nem fejeztk be
a mlt heti trg yalsunkat. Emlkeim szerint ig encsak sietve tvoztl.
Ti ketten beszltek eg ymssal? Mr. Basil arca eltorzult, mintha szven dftk volna.
Adam meg keresett, hog y beszljnk a Basil tvtelrl. Tetszett neki az tlet, hog y a
Bartholomew s a Basil nevek eg yesljenek. Van brmi, aminek nag yapnk jobban rlne?
vig yorg ott nelg lten.
Te hazug ! Adam szabadjra eng edte a dht, mg a lbamra is rtaposott, hog y
unokatestvrhez frjen, akit meg rag adott a nyaknl fog va s ttaszig lt az eg sz szobn,
hog y nekiszortsa a szemkzti falnak. Ujjai rfondtak Nig el torkra s falhoz prseltk
verg d testt.
Adam fig yelmeztettem, mikzben prbltam visszafojtani a torkomat fojtog at
pnikot.
Te hazug szemtlda sziszeg te Adam sszeszortott fog akkal. Az erek kidlledtek
Nig el homlokn, ahog yan prblta lefeszteni a torkrl Adam ujjait, Adam azonban
ersebbnek bizonyult, ezrt Nig el az orrlyukba prblta frni az ujjait, hog y htrafesztse a
fejt.
Adam! pattantam fel. Prbltam lelltani ket, de fltem tlsg osan kzel kerlni,
amikor brmelyik pillanatban sztvlhattak. Tehetetlenl fordultam Mr. Basilhez, aki
fenyeg eten rncolta a homlokt, de ezzel eg ytt meg maradt trkeny vnembernek, aki a
hallos g yn fekszik s annak is ltszik, ahog y zihlva kapkodja a leveg t.
Jl van, Mr. Basil? krdeztem. Az g yhoz rontottam s meg nyomtam a nvrhvt.
Knnyben szott a szeme.

Nem tesz ilyet jelentettem ki hatrozottan. Adam sosem tenne ilyet.


Az arcomat frkszte az lnoksg jelei utn kutatva.
Tudja, hog y nem olyan ismteltem, mikzben kezdtem pnikba esni s meg lls
nlkl nyomtam a cseng g ombjt. Mire a biztonsg iak berontottak, Adam s Nig el mr a
fldn hemperg ett. Azonnal lerng attk Adamet Nig elrl. Amg meg rag adtk s lefog tk,
Nig el meg lendtette klt s teljes erejbl meg ttte Adamet, elbb az lln, majd a
g yomorszjn.
Adam sszecsuklott.
Azt hiszem, a modellkarrierjnek annyi trflkoztam ertlenl, mikzben, mr a
laksban, ferttlentettem Adam felrepedt ajkt.
Elmosolyodott, mire jra eleredt a vre.
Most ne mosolyog jon. Tovbb trlg ettem az ajkait.
Menni fog shajtott fel. Hirtelen felllt, eltolt mag tl, s eg sz testben jra
meg feszlt. Most lezuhanyozok.
Szra nyitottam a szmat, hog y bocsnatot krjek. Rettenetesen ig yekeztem, de minden
a lehet leg rosszabbul slt el. Az ttermi ebdtl hascsikarst kapott, a parkbli sta vg n a
fog dban kttt ki, a vletlenszer kocsikzsbl auts ldzs lett, amikor pedig
szembesteni prbltam apjt a tnyekkel, bevertk az arct.
Sajnlom.
Mg sem szltam semmit. g yse szmtott. Hazafel is sajnlkozhattam az autban
annyit, hog y belekkltem, prblhattam pozitv tapasztalatnak belltani a knos incidenst,
amelyben szembeslt az ig azsg g al s annak kvetkezmnyeivel, tudtam, hog y nem veszi
be. Flrertettem az eg sz helyzetet. Azt hittem, fl elmondani apjnak az ig azat, mikzben
ig azbl attl a tudattl flt, hog y az apja tisztban van az ig azsg g al, ppen csak nem
rdekli. risi naivits volt feltteleznem, hog y majd n meg mutatom a kiutat eg y olyan
szvevnyes helyzetbl, amelybl Adam ve ta hiba prbl szabadulni. Csak azutn
mszott fel a HaPenny Bridg e mellvdjre, hog y minden eg yb lehetsg et kimertett.
Tudnom kellett volna, s a tudattl, hog y eddig ez fel sem tltt bennem, csak mg nag yobb
zavarban reztem mag am. Nem akart tbbet hallani. A szavaim eddig sem oldottak meg
semmit. A sajnlkozsom nem vltoztat a lnyeg en.
Hajnali ng ykor ing erlten lerg tam mag amrl a takart s hivatalosan is feladtam az
alvsra tett ksrletet.
bren van? kiltottam bele a sttbe.
Nem felelte.
Elmosolyodtam.
Hag ytam mag nak valamit a kvzasztalon. Nzze meg .

Hallottam, hog y elcsoszog a paprlaprt, amit elz este tettem ki neki.


Ez meg mi a fene?
Olvassa csak el.
A leg jobb s leg szebb dolg okat nem lehet ltni vag y rinteni, csak a szvnkkel
rezni. Helen Keller. Elhallg atott. Azutn felhorkant.
A leg sttebb pillanatokban kell leg inkbb arra trekednnk, hog y meg lssuk a
fnyt. Arisztotelsz Onasszisz idztem emlkezetbl, hanyatt fekve.
Nem vlaszolt. Azon tndtem, mikor tpi szt a lapot vag y z g nyt az
erfesztsembl, hog y jobb kedvre dertsem.
Hidd, hog y kpes vag y r, s mris flton vag y a cl fel. Theodore Roosevelt
trtem meg a csendet, hog y jabb idzet olvassra btortsam.
Ne pislj szllel szemben hallottam meg a hang jt.
sszerncoltam a szemldkm.
Ez nincs is a lapon
Ne veg yl tvcsvet, inkbb menj kzelebb ahhoz, amit ltni akarsz.
Elmosolyodtam.
Ne eg yl srg a havat. Ne dohnyozz. Hordj melltartt. Sose llj a kamionos s a
hamburg er kz.
Kuncog va fetreng tem az g yon. Vg l abbahag yta.
Ok, meg rtettem: mag a szerint ez csak sket szveg . De nem rzi jobban mag t?
Mag a ig en?
Felnevettem.
Ami azt illeti, n ig en.
n is ismerte el vg l.
Elkpzeltem, ahog y mosolyog , de leg albbis remltem, hog y ezt teszi. Mindenesetre n
kihallottam hang jbl a mosolyt.
J jt, Adam.
J jt, Christine.
Aznap jjel aludtam eg y keveset, de mg inkbb azon ag yaltam, hog y mr csak nyolc
napom maradt.

14
Hogyan egyk meg, amit fztnk

Mag uire nyomoz velem szemben lt az asztalnl, a Pearse Street-i rendrrs


kihallg athelyisg ben. Vreres s tsks szemeibl tlve jt bulizhatott elz jjel, de
persze tudtam, hog y msfel jrt. Csak vonakodva fog adott s j elre kzlte: elszr
meg hallg atja a mesmet, majd csak azutn dnti el, tovbbirnyt-e a kollg ihoz. Lttam,
hog y mag ra vllalta a szr szerept; ha a bejelentsem nem r annyit, nem akarja
veszteg etni a rendrsg idejt. reztem, ahog yan homlokomra kil a vertk. Ablakok s
szellztets hjn porodott leveg lte meg a helyisg et. Ha g yanstott vag yok, nknt s
dalolva bevallok brmit, csak hog y kikerljek innen. Szerencsre rag aszkodtam ahhoz, hog y
flig hag yjuk nyitva az ajtt, g y rajta tarthattam a szemem Adamen.
Az a szrakozsa, hog y ng yilkosokat szed fel? krdezte Mag uire nyomoz, amint
meg rkeztem Adammel.
Valjban seg tek neki, hog y alkalmas munkahelyet talljon. Nem is hazudtam
akkort.
jabb pillantst vetettem az ajt fel s meg g yzdtem arrl, hog y Adam mg ott van.
Unottnak s kimerltnek tnt, de leg albb jelen volt.
Mindig hazaviszi a munkjt? rdekldtt Mag uire.
s mag a haza szokott jrni eg yltaln? csattantam fel.
Tl ksn ismertem fel, hog y pp kszlt meg nylni elttem. Kirohansom nyomn
rg vest visszahzdott a csig ahzba: jra ott feszlt kztnk az ertr, pedig kelletlenl
fszkeldtt a szkn s lthatan tkozta mag t, amirt eg y pillanatra hag yta flrecsszni
az larct.
Reakcim nyomn rm trt a bntudat, de felismertem, hog y szvesebben trg yalok a
kemnyked Mag uire-rel. Nem akartam felolddni s szakmai fog sokrl trsalog ni ezzel a
fickval.
Teht azt mondta, hog y eg y fekete brdzsekit s kapucnis meleg tt visel, felteheten
kelet-eurpai szrmazs frfi bezzta a szlvdjt eg y kriketttvel, miutn nk
vlheten tani voltak, amint az emltett frfi s eg y lestttett ablak aut utasai akikrl
mellesleg nem tud tbbet mondani drog g yletet folytattak eg y elhag yatott vidki ton,
amelyrl szintn nem tud tbb rszletet, miutn eg y n ltal ismeretlen tvonalon jutottak
el ide. Jl rtettem? krdezte unott hang on.
A bartnm, Julie szlvdjt, nem az enymet, de a tbbi stimmel. Hrom napba telt,
amg bejelentst tettem a bezzott szlvdrl, rszben mert Amelinak seg tettem a

temets elkszleteiben, rszben mert Adammel tltttem az idmet, de leg inkbb mert
messzirl prbltam kerlni Mag uire nyomozt, pedig tudtam, hog y a vg n g yis csak
tud seg teni.
Mirt felteheten kelet-eurpai?
g y nzett ki vlaszoltam halkan, mikzben azt kvntam, br ne emltettem volna
ezt a rszletet. Nag ydarab fick volt, szg letes llal s szles vllakkal. Ig az, krikettt volt
a kezben, g yhog y lehetett ang ol is Elhalt a hang om, majd az arckifejezse lttn
elpirultam.
Vag yis ha csinl eg y tkletes htraszaltt, akkor orosz lett volna, ha pedig
baseballtt tart a kezben, akkor amerikai? s ha evplcikval tmad? Mag a szerint azt
mit jelent, knait vag y japnt? Elvig yorodott, tetszett neki a sajt trfja.
g yet sem vetettem r.
Van, aki meg erstheti az elmondottakat?
Ig en, Adam.
Az ng yilkos.
Aki ng yilkossg ot ksrelt meg , ig en.
Ms szemtan, aki t perccel korbban nem prblt vg ezni mag val?
t nappal korbban prblt vg ezni mag val, s ig en, az unokahg om ltott mindent.
Szksg em lesz az adataira.
Vg ig g ondoltam a dolg ot.
Persze. Van tolla?
Zsmbelve kzbe vett eg y g olystollat, majd felnyitotta a jeg yzetfzett, amibe eddig
eg yetlen szt sem rt, pedig az elmlt tz percben csak a meg prbltatsainkrl beszltem.
Na mondja!
A neve Alicia Rose Talbot, s a Hvirg vodban tallja, a clontarfi Vernon sug rton.
Ott dolg ozik?
Nem, oda jr. Hromves.
Most szrakozik velem? csapta le a tollt.
Adam ag g d tekintettel nzett be az ajtn.
Nem, de szerintem mag a ig en. g y ltom, nem veszi komolyan ezt az eg szet.
Nzze, n mindig abbl a feltevsbl indulok ki, hog y ltalban a leg nyilvnvalbb
dolog az ig azsg . A mag a trtnete az orosz drog dlerrl, aki eg y elhag yatott fldton
mag ukra tmadt a kriketttjvel, nem ll meg a lbn.
Pedig meg trtnt.
Taln ig en.
Megtrtnt.
Hallg atott.

Szval, akkor mi a leg nyilvnvalbb?


Hallom, elhag yta a frjt.
Nag yot nyeltem. Meg lepett a beszlg ets vratlan fordulata.
A lvldzs jszakjn biztatott.
Mit szmt az, hog y mikor trtnt?
Meg drg lte a tl sok borotvlkozstl s tl kevs hidratlstl vrs llt. Azutn
sokig csak lt s mreg etett, mg el nem kezdtem g y rezni, hog y kihallg atnak.
Volt ennek brmi kze a trtntekhez?
Nem ig en taln dadog tam, mikzben rjttem, hog y eg yltaln nem akarok errl
beszlni. Mirt kvncsi r?
Nos Htrbb tolta a szkt s firklg atni kezdett a fzetbe. Elg rg ta csinlom
ezt. Hig g ye ezt el olyan valakinek, akinek van tapasztalata ezen a tren: sosem szabad
eng ednie, hog y a munkahelyi dolg ai kihassanak a mag nletre.
Meg lepett. Mr kszltem visszavg ni, de inkbb beharaptam az ajkam. Nem lehetett
neki eg yszer ilyenekrl beszlni.
Nem azrt volt, ami Simonnal trtnt, de azrt ksz. A tancsot.
Hossz ideig nma csendben mreg etett, azutn pihentette a tmt.
Gondolja, hog y a volt frjnek esetleg kze lehet a kocsi meg rong lshoz?
Ki van zrva.
Honnan tudja?
Eg yszeren nem olyan ember. Nem olyan szenvedlyes. Mg sajt focicsapata sincs,
annyira nem kpes hinni semmiben. Az eg yik szletsnapjra a bartaitl ajndkutalvnyt
kapott, annyira nem ktelezi el mag t semmi mellett. Hig g ye el, ha ismern, eszbe sem
jutna ezt felttelezni. Lpjnk tovbb.
Hog yan fog adta a szaktst?
Jesszusom, Mag uire, mag nak ehhez semmi kze! Felpattantam.
A szlvdjnek viszont nag yon is lehet hozz kze felelte hig g adtan, l helyzetbl.
Eg y frj, akit a felesg e nemrg hag yott el, vlemnyem szerint meg alzott, sszetrt
s dhs. Lehet, hog y a hzassg uk alatt kenyrre lehetett kenni, de sosem lehet tudni, mi
lakik az emberekben. Mint amikor tlltanak eg y kapcsolt. Az elmlt nhny htben nem
lpett fel fenyeg eten nnel szemben?
A hallg atsom tkletesen meg tette vlasznak.
De ht nem is az n autm! fakadtam ki. Ezt is tudja. Msnak okoz vele krt, ha
sszetri, nem nekem.
A bartnj, Julie-, mr mondta, de mg iscsak mag a vezeti. A frje pedig nem
felttlenl racionlis. Mi a vlemnye a bartnjrl, Julie-rl? Mondott rla mostanban
valamit?

Felshajtottam, amikor eszembe jutott a nhny nappal ezeltti zenet, majd Adamhez
fordultam, aki nyilvnvalan hallg atzott. Blintott, hog y mondjam el Mag uire-nek.
Francba. Fradtan meg drg ltem az arcomat. Akkor se jelentem fel. Inkbb
kifizetem a krt. Jrklni kezdtem a szobban.
Nem szmt, akkor is elmeg yek hozz.
Ne! torpantam meg . Komolyan, a plafonon lesz, ha meg tudja, hog y beszltem
mag val.
Nekem g y tnik, e nlkl is a plafonon van. Meg szeretnk g yzdni rla, hog y tbbet
nem csinl ilyet.
Krem, ne lpjen vele kapcsolatba!
Felshajtott, ahog y felllt.
Mi volt elbb? A dhs telefonhvsok? Vag y eleinte csak szomor volt, azutn kezdte
el zaklatni? Mg vg l sszetrte a kocsijt?
Julie kocsijt.
Leszarom, kinek a kocsija. Ezek utn biztos nem arrl lmodozik, hog y lelnek kvzni
s bksen meg beszlik a dolg okat.
De az orosz
Hag yja mr azt az oroszt. Van valaki otthon mag val?
Nem tetszett a szemlyesked krds, s azt sem tudtam biztosan, mit feleljek.
Elpirultam. Nem szvesen vallottam volna be, hog y Adam velem lakik. Vg l nem is kellett;
lttam, ahog y Adam s Mag uire nyomoz g yors pillantst vltanak.
Rendben. Mag uire-t lthatan meg nyug tatta, hog y biztonsg ban vag yok.
Gondolkodjon el a dolg on, s szljon, ha azt szeretn, hog y mg is meg ltog assam.
Bocs, hog y veszteg ettem az idejt. Dbbenten htrltam ki a szobbl.
Kezdem meg szokni, Rose kiltott mg utnam.
A fenbe nyomtam ki a mobilomat. Valaki meg akarja nzni a kocsit. Milyen
g yorsan lehet rendbe hozatni a szlvdt? Felemeltem a fejem, s kutatni kezdtem az res
szekrnyben eg y telefonknyv utn.
Gyorsan, emiatt ne ag g djon. Adam a pulton lve lblta a lbt s eng em fig yelt.
Van eg y ismersm, aki meg csinlja, majd szlok neki.
Az mess lenne. Ksz. Mennyibe fog kerlni? A krmeimet rg cslva vrtam a
vlaszt.
Nem olyan sokba. A bartnjnek nyilvn van biztostsa, n nem ag g dnk emiatt.
Olyan nincs, hog y meg mondjam Julie-nak. A tudta nlkl kell elintznem. Szval,
mennyi lesz?
Nyug i, Christine. Ez csak eg y szlvd, az ilyenek folyton kitrnek. Csak felpattan az

trl eg y kavics, s ksz.


A volt frjem ripityra trte nyg tem fel. Azrt az nem ug yanaz.
Meg csinlni pont ug yanaz. Tnyleg azt hiszi, hog y volt?
Nem tudom. Mag uire nyomoz biztos a dolg ban, de akkor se tudom elhinni, hog y
Barry ilyet csinlna.
Ezen elmereng ett eg y ideig , s kzben kikmlelt az ablakon, mintha ktelkedne a
biztonsg unkban. Tetszett, hog y oltalmazni akar.
Kifizetem a szlvdt szlalt meg vratlanul.
Na nem, azt mr nem. Nag yon ostoba tlet, Adam. n ezt nem akarom, eszem g ban
sem volt ilyet sug allni. Nincs szksg em alamizsnra jelentettem ki.
g nek emelte a tekintett.
Ez nem alamizsna. Tartozom ennyivel a szolg latairt.
A szolg lataim nem kerlnek semmibe, Adam. n ezt nem a pnzrt csinlom.
Prblom meg menteni az lett. Ha letben marad, az ppen elg fizetsg nekem. Knnyes
lett a szemem, ezrt el kellett fordulnom. Tovbb kerestem a telefonknyvet a szekrnyben,
amit mr tnztem; el is feledkeztem az ismersrl, akit fel akart hvni. Kezdett kicsszni a
lbam all a talaj.
De ht kt htig nem dolg ozik miattam. Sokba kerlk mag nak.
n nem g y g ondolkodom errl.
Tudom, mert mag a rendes. Eng edje, hog y leg albb eg yvalaki rendes leg yen mag val
is, mert ahog y n ltom, klnsen nehz idszakon meg y keresztl, mg sem tolong anak
itt az emberek, hog y seg tsenek mag n. Nem ltom, hog y brki meg oldan a nag y
problmameg old problmit. Az arcomat kmlelte.
Ez akkora meg lepetsknt rt, hog y eg y pillanatra a pnzrl is elfeledkeztem. A
csaldom lehetett brmennyire klnc, tudtam, hog y mindig szmthatok rjuk; Amelia
rthet mdon a mag a bajval trdtt; Julie Torontban lt, a tbbiek pedig Nos, eddig
azt hitten, diszkrten httrbe hzdnak, de most, hog y jobban beleg ondoltam, rjttem,
hog y taln inkbb Barry prtjt fog jk. Kisprtem fejembl a g ondolatot s inkbb
visszatrtem az anyag i g ondokhoz. Elbb-utbb le kell lnm Barryvel, hog y adja vissza a
pnzt, ami a kzs szmlnkon pihent. Az eskv s a nszt kltsg eire nyitottuk, de utna
is meg tartottuk, errl fizettk a jelzlog hitelt, mikzben n is ide utaltam a pnzemet, hog y
el ne kltsem. Barry akkor reg g el kzlte velem, hog y lenylta a pnzt, a jelzlog hitelre
befizetett rszem s minden mst is, amit befizettem. Ellenriztem a szmlt, hog y ig azat
mond-e, s a pnz valban eltnt. Nem volt tl j tlet bankkrtyt krni. Letakartott a
szmlrl mindent.
Klnben pedig , ha ettl jobban rzi mag t, a seg tsg t szeretnm krni eg y msik
g yben is vltott tmt Adam. Szeretnm, ha seg tene ajndkot vlasztani Marinak.

Persze. Mris feszeng tem s sszezavarodtam attl, hog y Maria emltsre is


pocskabbul rzem mag am. Mit szlna eg y rzsaszn rzshoz?
Rsnyire szklt a szeme s prblta kitallni, hog y olyan rosszindulat-e a meg jeg yzs,
amilyennek hang zik.
Nem felelt lassan. Valami eg szen msra g ondoltam. Tudja, ez a szletsnapja
Micsoda? csattantam fel. Mikor van a szletsnapja?
Ma. Mirt ilyen papriks?
s ezt csak most mondja? Adam, ez fantasztikus lehetsg arra, hog y visszaszerezze.
Napok ta ezt kellene tervezg etnnk.
Prbltam eg yedl kitallni valami ajndkot, de valahog y semmi sem tnik jnak. Ott
vannak persze a szokott dolg ok kszer, g ymnt, utazs , de ezeken mr tl vag yunk.
Ezttal eg yik sem tnik elgnek. Mag a klnben sem eng edn, hog y tallkozzak vele.
Ig azat mondott, de ettl mg ug yang y harag udtam r, amirt nem szlt korbban.
Tavaly hov mentek?
Prizsba. Ahog y rm nzett, csak mg jobban nehezteltem Marira. n llekben mr
eg szen mshol jrtam. Nem voltam valami jl.
Mirt, mi trtnt?
Ig azbl semmi. A nvrem ekkoriban kltztt el, sok minden jrt a fejemben. Maria
azt hitte, azrt vag yok ideg es, mert meg akarom krni a kezt, amikor pedig ez nem trtnt
meg A lnyeg , hog y katasztroflisan sikerlt.
A nvre elment. Tekintve, hog y lassan mindenki elhag yta, vig yznom kell, amikor
majd arra kerl a sor, hog y klnvljunk. A g ondolattl csak mg szomorbb lettem.
Minden rendben? krdezte.
Persze, csak g ondolkodom. Bementem a hlba s fog tam a knyvet, hog y ihletet
nyerjek. A kvetkez fejezet teljes eg szben a fzs rmeirl szlt, de miutn ez a
meg olds nem nyerte el a tetszsem, a szoba msik sarkba hajtottam a knyvet. Ami azt
illeti, eddig eg yik tlete se nyerte el a tetszsem. Fzs mint terpis eszkz? Fzs Maria
visszaszerzsre? Leg feljebb ha Marit fzn meg de hog yan?
Meg van mg a kulcsa a laksukhoz, Adam? kiltottam ki neki.
Ig en, mirt? Feltnt a hlszoba ajtajban. Mindig meg llt a kszbnl, sosem
tolakodott a mag nszfrmba. rtkeltem benne, hog y mindig tiszteletben tartja ezt a
lthatatlan hatrvonalat.
Arra g ondoltam, becsempszhetnnk eg y nnepi vacsort Maria laksba, de ha Sean
felbukkan, az felrne eg y katasztrfval, s napokra visszavetn Adamet a fejldsben.
J lenne tudni, hol nnepli a szletsnapjt. Nem tudja valahog y kiderteni? Beszlni
valamelyik bartjval? Csaldtag g al? Persze anlkl, hog y leleplezdnnk.
Eg y hten van a szlinapunk, ezrt ltalban eg ytt nnepeljk felelt bosszsan. Vett

eg y nag y leveg t, mieltt a dhe eluralkodott volna rajta. Amg y a bartai a Grand Canal
Dockba, az Ely tterembe viszik.
Ezt meg honnan tudja?
rtatlan kpet vg ott.
Eg yszeren tudom.
Adam mordultam fel vszjslan , kln krtem, hog y ne beszljen vele!
Nem is beszltem. Trtnetesen hallottam eg y zenetet Sean hang postjn.
Trtnetesen hog yan hallotta?
Sean tkkelttt hlye, eszbe se jutott meg vltoztatni a kdjt. Htf ta lehallg atom
az zeneteit.
Leveg utn kapkodtam.
Nem tudtam, hog y ilyesmit lehet.
Akkor nyilvn mag a sem vltoztatta meg a kdjt.
Feljeg yeztem, hog y az els adand alkalommal meg teg yem.
Olyan mindeg y, mag a g yis lehallg atja az zeneteimet. Eszembe jutott, amit
meg hallg ats utn kretlenl letrlt. Frta az oldalamat a kvncsisg , mit mondott Barry,
de Adamet hiba krleltem volna, s taln nem is akartam annyira hallani. Tovbblptem.
Szval, mi volt abban az zenetben?
Sean ag g dik. Maria eg yre tvolabb kerl tle, amita vasrnap lebuktak elttem, de az
elmlt nhny napban mg inkbb. Sznetet tartanak, leg albbis Maria idt krt, hog y
g ondolkodjon.
Kettjkn suttog tam.
Adam meg vonta a vllt, de huncutul csillog ott a szeme.
Ig en, Adam! Felemeltem mindkt kezem.
Adtunk eg ymsnak eg y tst, azutn szorosan mag hoz lelt.
Ksznm hallottam a flemben, mikzben mindkt karja a derekamra fondott.
Forr lleg zettl az eg sz testem libabrs lett.
Nincs mit. Leg szvesebben g y maradtam volna. Knyszertenem kellett mag am,
hog y elhzdjak. Most pedig fog junk hozz.
Mit fog unk csinlni?
Ha Prizst mr kipipltk, idn nem marad ms, st neki eg y szlinapi tortt.
A Konyha a vrban, mint eg yedlll sttanfolyam, a Howth erd 1177 ta ltez
konyhjban zajlott. Mindig is a randik s csajos estk npszer helysznnek szmtott; ez a
pntek este sem volt kivtel. A csoportot fknt prok alkottk, a leg klnflbb
korosztlyokbl, zmkben az els randijukon. Rajtuk kvl akadt mg hrom, a hszas vei
elejn jr lny, akik nem tudtk abbahag yni a vihog st, miutn Adam meg jelent.

Christine! Juh! hallottam eg y lelkes hang ot. Termetes, g mblyded n toppant


elm, kislnyos arcn sug rz mosollyal. Sejtelmem sem volt rla, ki lehet.
n vag yok az! Elaine!
Addig bmultam r, mg vg l le nem esett. Utoljra Drakula-jelmezben lttam, amint
eg y csapat hallra vlt kisklykt ijesztg etett. Az elmlt napokban, amita Amelia anyja
eltvozott, kiseg tett a knyvesboltban.
Randin vag yunk suttog ott, hog y kzelben ll prja ne hallhassa, de csfos kudarcot
vallott.
Kzelebb lptem, hog y kezet rzzak a fickval, akirl azonnal tudtam, hog y meleg .
A Hog yan talljuk meg a szerelmet kurzuson ismerkedtnk ssze.
Hol?
Mg nem hallott rla? Szent isten, pedig minden csaj oda jr, meg sok pasi is. n is
ezrt szoktam tette hozz halkabban , g y tallkoztam Marvinnal. Kuncog va s bszkn
mutatott vlasztottjra, majd kacag ott mg eg y sort, m ezttal horkantott is eg yet, mire a
szeme rmlten elkerekedett s a szja el kapta a kezt, nehog y mg eg yszer meg trtnjen.
A huszonvesek sszenevettek eg y sikamls trfn vag y sokatmond meg jeg yzsen,
leg albbis n ezt kpzeltem az alapjn, ahog y Adamen csng tek. Az eg yikk vatosan
kzelebb hzdott. Adam kldtt fel eg y biztat mosolyt.
pedig itt Adam jelentettem be hang osan, mikzben meg rag adtam a karjt s
kzelebb vontam mag amhoz. Adam, itt Elaine. ppen a Hog yan talljuk meg a
szerelmet kurzusrl beszl, ahov jr.
, ht az tnyleg fantasztikus! Irma Living stone tartja tudja, az a n, aki olyan Itt
lehalktotta a hang jt. Aki olyan szexknyveket r. A helyi parkin tartjk
Tkletes helyszn szrta kzbe Adam.
Ig en folytatta Elaine anlkl, hog y tudatosult volna benne a meg jeg yzs. Minden
hten arrl tanulunk, hog yan talljuk meg a hozznk ill embert s szeressnk bele, azutn
eljtsszuk a tallkozst a csoport tbbi tag jval.
Akkor ez most hzi feladat? rdekldtt Adam.
Nem, ez randi vg ta r Elaine hatrozottan.
Marvin arcn fjdalmas kifejezs jelent meg .
Eg yszer el kellene jnnie. Elaine oldalba bktt, de lthatan nem tudta felmrni az
erejt, mert g y meg lktt, hog y nekitntorodtam Adamnek, aki alig g yztt meg tartani.
Ig en, szerintem is kacsintott rm Adam jtkos mosollyal.
Ha n meg yek, mag a is jn kzltem, mire lehervadt arcrl a mosoly.
Hallottam, mi trtnt halktotta le jra a hang jt Elaine. Sznakoz pillantst vetett
rm. Nhny napja munkba menet tallkoztam a frjvel, vag yis a volt frjvel. Elmondta,
mi trtnt s hog y vissza fog ja adni a g olftjt. rlk, hog y ilyen jl kezeli a dolg ot.

Nem g y, mint Eamon, az n exem. Mintha stt rny hullt volna nfeledt arcra.
A g olftmet? rncoltam a homlokom. De ht n nem is g olfozom
Jaj, dehog ynem szrta kzbe Adam. Ott hag yta az autja szlvdjn, nem
emlkszik?
De . Mr ig en. Ht mg iscsak volt.
A mesterszakcs ksznttt minket az rn, mieltt mindnyjan a nag y munkaasztal
kr g yltnk, mellnkn a nevnket visel ntapads cetlikkel, hog y lssuk a bemutatt. A
komolyabb prok jeg yzeteltek, de mi Adammel alig fig yeltnk, pedig eljtt az ideje, amikor
neknk kellett elksztennk a mag unk tortjt. Ekkor Adam karba tette a kezt s felm
fordult; ezzel is azt zente nekem, hog y muszjbl van itt, nem mert akarja. Shajtva
fog tam az ecsetet s elkezdtem kivajazni a stformt.
Szval, mit tanultak ma? rdekldtt Adam Elaine-nl.
Arrl volt sz, hog y a meg felel okbl szeressnk eg ymsba felelt Elaine szintn.
s hog y hog yan azonostsuk ezt az okot.
H. Mennyibe kerl eg y ilyen tanfolyam? krdezte Adam mar g nnyal.
Elaine nem volt ostoba. Gyanakv pillantst vetett r, mikzben kiss srtve rezte
mag t.
Szztven eur a tz ht, de Irma kt kurzust javasol.
Nan. Adam komolyan blintott. Tnyleg g y kell csinlni, Christine?
Nekem mindenem rment a szerelemre, g yhog y nem n vag yok az embere feleltem,
mikzben prbltam eg yenletesen szthinteni a lisztet.
Nem, a tortra g ondoltam. Elmosolyodott.
! Azt mondtk, a vaj azrt kell, hog y a torta ne rag adjon le, a liszt meg azrt, hog y ne
leg yen zsros. Kezdett bosszantani, hog y a liszt eg yenetlen foltokban tapad meg az
ednyen. A leg kevsb sem reztem jl mag am. Nem szeretek fzni, stni mg annyira se, s
ahelyett, hog y Adam meg tapasztalta volna az let rmeit, meg int n dolg oztam helyette.
Nem sok rmem telt benne.
Ok, ideje, hog y kiveg ye a rszt. Keverje meg a tsztt. Keresni kezdtem valami
rong yot, amiben meg trlhetem a kezem.
Adam szrakozott arckifejezssel meredt rm.
Mi van? csattantam fel.
Semmi, csak nzem, ahog y lvezi az letet, ez minden. Visszafordult Elaine fel. De
mg is, mifle dolg okat tanulnak, amikor Irma arrl beszl, hog y a meg felel okbl
szeressnk eg ymsba?
Elaine htat fordtott partnernek, hog y beavasson a rszletekbe.
Irma szerint azt hisszk, hog y amikor szerelembe esnk, valami csodlatos s
varzslatos dolog trtnik velnk, ami felett nincs semmi hatalmunk, ezrt is mondjuk,

hog y szerelembe esnk. Pedig a szerelem csak akkor trtnik meg , ha bizonyos felttelek
meg rnek r.
Adam feszlt fig yelemmel hallg atta.
Mint minden az letben, ez is csak akkor trtnik meg , ha tesznk rla. Nem lhetnk
otthon a konyhban s vrhatjuk, mikor esnk szerelembe. Tevkeny rszeseiv kell vlnunk
a folyamatnak. Irma meg tantja neknk, hog yan vljunk tevkenny a szerelem keresse
sorn.
Pldul
Pldul hog yan szktsk le a keresst, leg ynk nmag unk, bvtsk az ismeretsg i
krnket, nzznk szembe a hinyossg ainkkal, nevessnk minl tbbet s leg ynk
szellemesek, ruljunk el nhny titkot, leg ynk szrakoztatak. Az osztlyban meg tanuljuk
az elmletet, azutn ra utn prbra tesszk a g yakorlatban is.
Mg is hog yan?
Mlt hten g y kellett randiznunk, hog y g yakoroltuk az odafig yelst. Ez azt jelenti,
hog y csak az id hsz szzalkban beszlnk, a maradk nyolcvan szzalkban a msikra
fig yelnk.
Mr az odafig yels is klnleg es technika? csvlta a fejt Adam.
Meg lepdne, hnyan nem g yakoroljk vg ta r epsen Elaine. n az osztlybl
randiztam valakivel, de nem ment valami jl. Mindketten fig yelni prbltunk, g y viszont
senki se beszlt.
Adam elnevette mag t.
H, kiskuktk! Hog y meg y a munka? kiltott neknk a kedlyes oktat. Amint
nhnyan felnk fordultak, Adam prblt elfog laltnak tnni.
A kvetkez rn a titkokrl lesz sz rulta el Elaine izg atottan. Soha, de soht
fog unk jtszani, azutn olyan krdseket tesznk fel, mint hog y mi a leg kellemetlenebb
dolog , ami trtnt velnk, mi a kedvenc g yerekkori emlknk, a leg nag yobb flelmnk, a
rejtett kpessg nk, mi az, amit csak eg yedl tennnk meg , milyen lenne a tkletes
napunk, ilyenek. Tudja.
Vag yis ez lesz a kvetkez feladat? Adam vetett eg y pillantst Elaine partnerre, aki
eddig ug yang y elvg ezte az sszes munkt, mint kettnk kzl n.
Elaine lelkesen blog atott.
Adam mintha eg y klnsen csps meg jeg yzsre kszlt volna, de vg l ert vett
mag n.
Ht, sok szerencst, Elaine.
Ksznm. Mag nak is.
Adam felm
elmosolyodott.

fordult,

meg ltta

tsztadag asztstl

kivrsdtt

arcomat,

Marvintl meg fog tudni eg y-kt titkot, az biztos suttog tam, mire kuncog ni kezdett.
Nem hittem, hog y hallg atzik csvlta a fejt.
Csak hsz szzalkban. Nyolcvan szzalkban tsztt dag asztok.
Seg tek. Tojs utn nylt.
Csak nem akarja a falhoz vg ni?
Elmosolyodott s feltrte a tojst.
Mag a tnyleg szellemes. Elg ondolkodva nzett rm.
Mi az, lisztes az arcom?
Nem.
Vlassza el a srg jt. Fel toltam eg y tlat.
Nem tudom, hog yan kell. Mag a az elvlt, csinlja mag a.
Haha csvltam a fejem. Eg yre viccesebb s viccesebb.
A mag bl rad letrm teszi.
Elaine szrakozottan nzett minket.
n csinlok hrmat, mag a hrmat llapodtunk meg .
Adam feltrte a tojst, majd felnyg tt, amikor meg rezte ujjain a fehrjt. Az eg yik
tlba kerlt a sztment srg ja, a msikba a fehrje s a tojshj. Msodjra rosszabbul ment,
harmadszorra jobban. Prbltam kihalszni a tojshjat a fehrjbl. Ahelyett, hog y a
srg jhoz adtam volna a cukrot, a fehrjbe ntttem, majd mikor szrevettem, mit
mvelek, sebtben elkezdtem kikanalazni s trakni a msik tlba, mieltt mg az oktat
szrevette. Adam nelg lten vig yorg ott. Hozzadtam a vanlit s a citromlt, azutn
elkezdtem felverni a fehrjt, mg Adam ttlenl brndozott, nyilvn a drg altos
Marijrl. Nem tudtam meg llni: a tojshabbl kecskeszakllat rag asztottam az llamra s
Adamhez fordultam. Prbltam olyan mly s rekedtes hang on beszlni, mint az apja.
Muszj tvenned a vllalatot, fiam. Basillel neked is szebb lesz az leted.
Meg lepetten nzett rm, azutn htravetette a fejt, g y nevetett, nag yobb rmmel s
nfeledtebben, mint eddig brmikor. A mesterszakcs is elhallg atott, s az eg sz osztly
felnk fordult. Adam elnzst krt mindenkitl, de akkor sem tudott uralkodni mag n.
Bocsnat, mindjrt jvk Kuncog va tvg ott az elnmult konyhn, s tkzben a
hast szorong atta, mintha fjna a sok nevetstl.
Mindenki rm meredt. A tojshab lassan lecsorg ott az llamrl, ahog y mosolyog va
nztem vissza rjuk.
A tortja a stben van, mg kell neki hsz perc csatlakoztam hozz odakint.
Tessk. Odaadtam neki a kabtjt, majd elvarzsoltam eg y pohr pezsg t. Van tz perc
sznetnk, azutn jhet a mz. Belekortyoltam a pezsg be.
Csillog szemmel nzett, azutn elnevette mag t, ahog yan jra rtrt a hisztria. A

nevetse rag adsnak bizonyult, hamarosan n is csatlakoztam, br nem rajta nevettem,


hanem nem is tudom. Idvel abbahag ytuk, majd jrakezdtk, mieltt abbahag ytuk.
Nem is tudom, mikor nevettem ennyit utoljra. A lleg zete ott g omolyg ott a hideg
leveg ben.
Ennyire azrt nem volt vicces.
jra rtrt a nevetg rcs.
Dehog yisnem sikerlt kinyg nie.
Ha tudtam volna, hog y a habszakll ekkora pon, mr napokkal ezeltt bevetem
mosolyog tam.
Mag a nzett rm vidm arccal, eleven tekintettel. Mag a az orvossg . Mag t
kellene felrni depresszira.
Tnyleg jlesett az elismers. Ennl kedvesebb dolg ot mg nem mondott nekem, s
sosem reztem ennyire hasznosnak mag am. Ahelyett, hog y viszonoztam volna a
kedvessg et, ig yekeztem profiknt viselkedni.
Prblta az antidepressznsokat is?
Eg y pillanatra elg ondolkodott, mieltt visszavltott pcienszemmdra.
Eg yszer. Elmentem az orvoshoz, meg mondtam, hog y rzem mag am, pedig felrta a
tablettkat, de azok nem eg szen g y seg tettek, ahog y vrtam. Eg y-kt hnap utn
abbahag ytam a szedsket.
Mert nem adtak vlaszt a valdi problmra blintottam.
Amint rm nzett, lttam rajta, hog y ing erltt tette a meg jeg yzsem. Tudta, hog y jra
fel akarom emleg etni a terpit, ezrt visszafog tam mag am.
A valdi problmra csak a tortamz ad vlaszt. Elmosolyodtam.
Ht persze, mert mag a pontosan tudja, mit csinl.
Ht persze.
Eg y ideig hallg attunk. Azon tndtem, alkalmas-e a pillanat bevallani, mennyire
bizonytalannak rzem mag am, vag y a meg jeg yzsbl azt szrjem le, hog y ezt pontosan
tudja. Mintha csak meg rezte volna, mi kvetkezik, sszeszedte mag t s meg trte a
csendet.
Akkor irny a tortamz.
Mieltt kidekorltuk a tortnkat, ki kellett venni a stbl. Az eg sz osztlybl csak a
mink rog yott meg . Szinte minteg y varzstsre s a szemnk lttra amint leveg t rt, a
torta kzepe hallhat nyg ssel mag ba roskadt.
Ennek lttn olyan hisztrikus nevets vett rajtunk ert, hog y kis hjn bepisiltem; ekkor
udvariasan, de hatrozottan felszltottak a tvozsra.

15
Hogyan arassuk le, amit elvetettnk

ton Dublin belvrosa s Maria szletsnapi bulija fel meg lltunk eg y Sparnl, kidekorlni
a tortt. Mg most is ktyag osak voltunk, mint akik beittak, s miutn oly sokig hiba
htoztunk ilyen nfeledtsg re, minden aprsg on elnevettk mag unkat. Adam vitte a szv
alak pisktatortt, beomlott s sletlen kzepvel, meg prkldtt szlvel.
letemben nem lttam mg ilyen rt tortt nevetett mg most is.
Csak eg y kis rncfelvarrs kell neki kutakodtam a sorok kztt. Aha! Lekaptam
eg y tejsznhabsprayt a polcrl s alaposan felrztam.
H! kiltott fel a boltos mrg esen. Adam azonnal elrntott eg y kteg bankjeg yet,
hog y belefojtsa a tiltakozst.
Tartotta a tortt, amg n befjtam. Az els rteg katasztroflisan sikerlt mg sem
rztam fel elg g a flakont, g y a hab kibrndt bffens ksretben trt el, hog y a torta
mellett Adam arct s hajt is betertse.
Ha jl szmolom, hsz szzalk ment a tortra, nyolcvan az arcomra.
Ettl rzni kezdett a nevets, g y beletelt nhny percbe, amg elg biztosnak reztem a
kezem a kvetkez krhz. Msodszorra jobban ment, sikerlt az eg sz tortt betertenem a
habbal. Adam elg ondolkodva nzte, azutn odalpett a tortval a cukorkaadag olhoz, hog y
nmi pillecukrot adag oljon a felsznre.
Na, mit g ondol? mutatta meg a boltosnak.
A hossz haj hippi nem tanstott tlzott rdekldst.
Valami mg hinyzik felelte.
Felnevetettem. Eg y csom minden hinyzott.
n mg raknk r cukorkarikt dnttte el vg l.
Cukorkarikt! Adam feltartotta ujjt a leveg be. Ez remek tlet.
Felnyittatott velem eg y zacsk Hula Hoopsot, amit elhintettem a torta tetejn, azutn
htralptem, hog y meg csodljam mvemet.
Tkletes hozta meg Adam az tletet, miutn minden szg bl tanulmnyozta.
letemben nem lttam rtabb tortt ismteltem meg .
Pontosan. Tkletes. Ebbl tudni fog ja, hog y n csinltam.
Mieltt tvoztunk, Adam ki nem llja a focit felkiltssal eg y focilabda formj
g yertyt dug ott a torta kzepbe, azzal visszatrtnk a sofrnkhz.
Az Ely eltt, az utca tls feln lltunk, ahonnan az ablakon t diszkrten fig yeltk

Marit s a bartait, hog y k se veg yenek szre, s a kidobk se szltsanak fel tvozsra. A
fag yos hideg ben lassan szlling zni kezdtek a hpihk. Alig reztem a lbam, szinte
ledermedt az ajkam, az orrom pedig rg leesett az arcomrl, leg albbis g y reztem.
Most g y rzem kurva hideg van jeg yeztem meg , amivel kicsaltam eg y mosolyt
Adambl. Korbbi hisztrink is kezdett meg dermedni a hideg ben. Ismeri ezeket a
lnyokat? Alig mozog tak az ajkaim, ahog y prbltam meg formlni a szavakat.
Adam blintott.
A leg jobb bartni.
Csupa szp, divatos n, akiket mindenki meg bmult, de k mintha szre sem vettk
volna, ahog y sszebjtak eg y sarokban, kitrg yalni az let, a szerelem s a vilg eg yetem
dolg ait. Le sem tudtam venni a tekintetem Marirl. Viszontlttam a szabadalmaztatott
vrs ajkakat s a szig or stt frufrut, amelyekhez ezttal stlusos fekete brruha trsult.
Tkletesen festett. Elcseveg ett minden bartnjvel, ug yanazt az rdekldst s fig yelmet
tanstotta mindnyjuk irnt. Csak eg y pillanatra vettem le rla a szemem, hog y lssam,
amint Adam is t fig yeli, s lthatan r is ug yanilyen hatst g yakorol. Bvkrbe vont
mindenkit, szinte az sszes vendg lopott pillantsokkal bombzta. S ha ez nem lett volna
elg , radt belle a kedvessg . Ez tette fel a koront. Jobban nehezteltem r, mint valaha, de
eg y olyan fick szmra, mint Adam, valban tkletes vlasztsnak tnt. k ketten,
klnleg es s eg yedi szpsg kkel, bmulatos prt alkottak. Adam hipnzisban meredt r,
s vig asztalannak tnt, mintha Marival eg ytt a lelkt is elrag adtk volna.
Elhtrltam nhny lpst s tehetetlenl krlnztem, majd topog ni kezdtem, hog y
felmeleg tsem a lbam, de mg inkbb hog y ne rezzem mag am kpmutatnak vag y tdik
kerknek. Hog yan mehetett ennyire flre az letem, hog y eg y srz eltt csorog jak s eg y
g ynyr lny utn leselkedjek, akivel szemrebbens nlkl cserlnk s nem csak a meleg
miatt? Nevetsg esnek reztem mag am, klasszikus lzernek. Eg yszeriben minden kedvem
elment az eg sztl.
Na vg re! hallottam Adamet, ahog yan elksztettk az asztalt a desszerthez.
n mag am szlltottam le a tortt. Nem volt klnsebben nehz elrejteni a kvncsi
tekintetek ell s elmag yarzni a szemlyzetnek, hog y ez a szlinapos lny meg lepetse. A
pincrn csak eg y pillantst vetett r, mieltt elnevette mag t, most pedig lthattuk, ahog y
hrom msik trsval Maria asztala fel veszi az irnyt. Adam tment az ton s kzelebb
lpett az ablakhoz, hog y jobban lsson. Maria meg lepetten nzett fel, majd sug rzan
elmosolyodott, ahog yan a tbbi vendg is bekapcsoldott a szletsnapi kszntbe.
Meg fig yeltem, hog y a bartnk ekzben krd pillantsokat vetnek eg ymsra, prbljk
kiderteni, ki intzte a meg lepetst. Azutn a torta az asztalra kerlt, Maria pedig zavartan
nzett a nag y halom pisktra, ami szott a tejsznhabban, pillecukorban s sznes Hula
Hoops-karikkban. Eg y pillanatra ress vlt a tekintete, mintha csak azrt nem hervadna le

a mosolya, nehog y meg bntsa ismeretlen jakarjt, majd kvnt eg yet s elfjta a g yertyt.
Azutn vg ig nzett a lnyokon, hog y kinek ksznje meg a knos meg lepetst. Amikor
mindenki csak a vllt vonog atta s nevetg lt, meg krdeztk a pincrt, nem tvesztette-e el
az asztalt. Adam nyug talanul fig yelte ket. Remltem, hog y Maria lassan kezdi felfog ni az
zenetet, mieltt erszakkal kell visszatartanom Adamet attl, hog y berontson az tterembe
s elmag yarzza.
Nzd, Maria, pillecukor s Hula Hoops biztatta Adam olyan halkan, hog y csak n
hallhattam.
Ennek jelentsg e van? krdeztem meg lepetten. Azt hittem, tallomra szrja meg a
tortt mindenflvel, eg y pillanatig sem g ondoltam, hog y tudatosan vlog at.
Tekintetvel az ablakra tapadt, de g y is meg hallotta a krdsemet. Olyan tvoli hang on
felelt, mintha csak tban lennk, mintha leg szvesebben nem is bajldna a vlasszal.
Az ismerkedsnk elejn eg yszer eljtt meg nzni eg y meccsemet. Az oldalvonalon llt,
s g y fejbe tallta a labda, hog y letrt a szemfog a. Pillecukrot vettem neki, hog y azt teg ye
be tmsnek, s addig szopog attam a Hula Hoopsot, amg a fjs fog val is el tudta rg ni.
Az Adam ltal felidzett trtnet lthatan Marinak is eszbe jutott. Felnzett a tortbl,
lassan tudatosult benne a jelentse s nevetni kezdett. Azutn ert vett mag n, hog y
mag yarzatot adjon a lnyoknak. Noha nem hallotta, Adam vele nevetett. n ekkorra mr
elvesztettem minden humorrzkem. Haza akartam menni.
Amikor abbahag yta a nevetst, Maria klns dolg ot tett. Srva fakadt. A hat lny
azonnal karjba fog ta, hog y belevesszen az lel karok s meg nyug tat szavak teng erbe.
Adamhez fordultam. Az szeme is knnyben szott.
Elfordultam, hog y tvozzam. Abban a pillanatban mg az sem rdekelt, ha ott marad.
Alig ha vette szre a hinyomat.
H, Mindentud kisasszony szlt utnam halkan, hog y meg lltson.
Feltartotta kt kesztys kezt. Lepacsiztam vele s az ujjaink eg ymsba fondtak. Ahog y
lenzett rm, nag yot nyeltem, a szvem pedig g y verdesett, mint eg y madr a kalitkban.
Mag a ig azi varzsl, ug ye tudja? krdezte halkan.
Nos fordtottam el a tekintetem , azrt mg nem szereztk vissza
Adam jra az ablak fel fordult. Maria eg y szalvtval trlg ette a szemt, mieltt mg
eg yszer vg ig mrte a tortt, lg yan meg rzta a fejt s felkacag ott.
Mg nem szereztk vissza, de majdnem.
Furcsamd meg knnyebblst reztem, mg ha szomorsg is veg ylt bele. Nem
maradt idm kielemezni az rzst, mert Maria felkapta a kabtjt s indulni kszlt.
A francba, meg ltta mag t? feszeg ettem le a kezemrl az ujjait.
Az nem lehet felelte, a hang jban rezhet pnikkal.
Elsiettnk, a lehet leg messzebb akartunk kerlni az ablaktl. Biztos tvolsg ban

visszafordultam, s lttam, ahog y Maria az tterem eltt csorog .


Csak rg yjt eg y cig ire knnyebbltem meg .
Nem dohnyzik.
Tvolrl fig yeltk, ahog y a telefon felrag yog a kezben. Adam mobilja csrg ni kezdett.
Tstnt elnmtotta, de mohn meredt a kijelzre.
Fel ne veg ye!
Mirt?
A tvollt csak felersti az rzelmeket. Azt akarjuk, hog y ig azn hinyolja, hog y
vg yjon mag ra. Amellett, mg mindig harag szik r, rzem. Mond valami rosszat s elzi
mag tl.
Mint Barry?
Elfordultam tle.
Nem is vg yik r, hog y meg prblja mag t visszahdtani? krdezte eg y id utn.
Szomoran elmosolyodtam. Mg sosem beszltnk Barryrl ilyen komolyan.
Eg yszer sem tette. Nem mennk vissza hozz, de ezrt jlesett volna, ha leg albb
prblkozik. Soha semmit nem akart ig azn. Mg eng em sem. Tudom, milyen nevetsg esen
hang zik, ha eg yszer n hag ytam el
Taln prblkozik. Azok az zenetek. A hvsok
Ma reg g el azt mondta az eg yik kzs bartunknak, akivel eg ytt szoktunk
szilveszterezni, hog y utlok odajrni, mert pocsk a fztje, s rhellem hallg atni a g yerekei
kornyiklst, amikor nyilvnvalan nincs semmi tehetsg k, meg hog y alig vrom az
jflt, amikor vg re meg szabadulhatok tle. A kzs bartunk SMS-ben kzlte, hog y vrig
srtettem, s soha tbb nem hv meg a partijra.
Ok, tnyleg nem prblkozik elg g .
Nem. Meg keseredett. Teljesen becsavarodott. Nem hinnm, hog y a meg bkls lenne a
clja.
Mondja meg a kzs bartjuknak, hog y semmi sem ig az az eg szbl.
Belenztem a szembe.
, szval ig az. Akkor a zuhanyzban is szokott pisilni? incselkedett.
Hlt rebeg tem a sttsg nek, amirt elrejtette lng vrs arcomat.
Nos, azrt minden nem ig az.
De ez ig en! kuncog ott mag ban.
Meg cspett eg y sznyog , de nag yon durvn. pp akkor nyitott rm, amikor
prbltam tudja.
Lepisilni eg y sznyog cspst? Nevetni kezdett.
Sss tettem a kezem a karjra. Klnben se hasznlt. Mindketten elnevettk
mag unkat.

A telefonja jelezte a hang zenet vg t.


J hossz lehet vettem ert mag amon. Hallg assuk meg .
n vag yok az, Adam. Lg y, g yeng d hang ja mindent elrult rzseirl, nem is
kellett tbbet tudnom, de azrt vg ig hallg attuk. Meg kaptam a tortt kacag ott. Ez a
leg rondbb, leg undortbb s leg fig yelmesebb ajndk, amit valaha kaptam. Sosem felejtem
el azt a napot. Aznap cskolztunk elszr, azzal a csorba fog g al a szmban. Ksznm.
Tnyleg bolond vag y. jabb nevets. Annyira hinyzott ez, de most most g y rzem,
visszatrtl. Annyira sajnlom, hog y fjdalmat okoztam neked. n csak nag yon ag g dtam
s elveszettnek reztem mag am. Nem tudtam, mit teg yek. Sean ott volt s trdtt
velem veled is szintn trdik, csak hog y tudd. Ne g ylld t. A lnyeg , hog y ksznm.
Azrt hvtalak, hog y ezt meg ksznjem. Ltni akarlak, krlek, hvj fel. Ok?
Adamnek flig rt a szja.
Felkapott s meg prg etett a leveg ben, n pedig olyan hang osan nevettem a hideg , res
utcn, hog y a hang om elrt Marihoz, mg sem kellett ag g dnunk. Nem lthatott mst, csak
eg y rnyak kzt bujkl prt, akik hallhatan lvezik eg yms trsasg t s nyilvn flig
szerelmesek.

16
Hogyan szervezzk t s egyszerstsk le az letnket

Amikor visszatrtnk a laksba, keznkben a g yorsbfbl hozott kajval, lttuk, hog y a


fnyek mg g nek Amelia knyvesboltjban. Este tzre jrt.
Ez klns jeg yeztem meg . Menjen csak elre. Odaadtam neki a laks kulcsait.
Csak tartsa mag t tvol az ablaktl s a g ztl. Nem akarom, hog y g ond leg yen.
A szemt forg atta.
Inkbb mag val meg yek.
Amelia kitrta az ajtt, amint elindultunk fel, mintha csak erre vrt volna. Tg ra nylt,
srg et szemmel fog adott. Krlnztem. Hossz asztalt lttam, rajta borral, sajttal s ss
keksszel, vag y inkbb ezek maradkval. Az zlet kzeprl flrehztk a polcokat, a
helykbe ng y sorban szkeket rendeztek el, ahonnan most maroknyi vendg nzte a
pdiumot s az ott helyet fog lal nt, aki felolvasott eg y knyvbl. Gynyr hosszra
nvesztette ezstsen sz hajt, s eleg ns fekete estlyit viselt, mly dekoltzzsal, ami
lthatv tette jl karbantartott idomait.
Elaine felnk fordult s izg atottan integ etett, mieltt sietve visszafordult az eladhoz.
Ki ez? suttog tam.
Irma Living tsone shajtott fel Amelia. tkozom a napot, amikor ig ent mondtam
Elaine-nek. Irma tant a Hog yan talljuk meg a szerelmet kurzuson, s Elaine csodlatos
tletnek tartotta, hog y idehvja s felolvastasson vele a knyvbl. Mr eg y rja mst se
csinl.
Amelia felm nyjtotta a knyvet. Hogyan vegyk birtokba erogn znnkat.
Mi? n azt hittem, mindig is az enym volt. Gyanakv pillantssal vg ig mrtem a
bortt, mieltt Adam kikapta kezembl a knyvet.
Eg y reg ember az els sorban elaludt s hang osan horkolt, eg y feszes kontyot visel
blcsszlny szorg almasan jeg yzetelt, mg eg y frfi lthatan ig yekezett elrejteni tiszteletre
mlt erekcijt Elaine tudta nlkl, aki eg y randi remnyben kihv pillantsokat vetett
r.
Irmnak feltnt Adam jelenlte.
Lassan vg zek a felolvasssal, de g y ltom, j vendg rkezett. pp a neg yedik
fejezetbl olvasok fel: az rm, hog y rmet okozunk partnernknek. Fig yelmeztetnem kell,
ez ig encsak rzki rsz.
Nag yszer mosolyg ott rm Adam. Imdom az rzki rszeket. Mag uk csak
menjenek, csacsog janak eg yet valahol. Ag y.

nkntelenl is elnevettem mag am, amint Irma vontatott, rzkien bg hang on


belekezdett az erotikus rszbe.
Miutn felvonultunk Amelia otthonnak mag nyba, vg re beszlg ethettnk.
Hog y vag y?
Meg vag yok. Amelia fradtan lt le. Olyan csendes g y nlkle. Mag nyos.
Sajnlom, hog y nem vag yok melletted.
Mellettem vag y. Van neked pp elg bajod Simonnal, Adammel s Barryvel. Meg
Adammel tette hozz halvny mosollyal.
Hag yd abba. Meg rztam a fejem. Nem akartam most ezzel fog lalkozni.
Barry szpet rt Anya temetsre.
J hallani, a vltozatossg kedvrt.
Hog y alakulnak a dolg ok Adammel?
Jl. Remekl. Lassan vg znk. Nemsokra eg yedl is meg ll a lbn. Mr nem lesz rm
szksg e, g yhog y nag yszer. Hallottam, mennyire reszket a hang om s milyen
nevetsg esen hamis minden szavam.
Persze mosolyg ott Amelia. Sokat seg tettl neki.
Ht, nag yon nehz idszakon meg y keresztl.
hm. Amelia beharapta az ajkt, hog y el ne mosolyodjon.
Hag yd abba bktem oldalba. n itt prblok komoly lenni.
Tudom. Ltom. Amelia elnevette mag t. Azutn hirtelen sszerncolta a homlokt.
Mi az?
tkutattam Anya dolg ait. Felllt s iratokat hzott el a konyhai fikbl. Ezeket
talltam.
Felm nyjtott eg y kteg papirost. g ysem olvashattam el mindent, ezrt felnztem r.
Elmondod, mi ez?
Eg y raktrhelyisg . Anya nevn. Soha nem szlt rla, ami azrt furcsa, mert n
intztem minden g yt. tutalssal fizette eg y olyan szmlrl, amirl nem is tudtam.
Meg mutatta nekem a szmlaszmot. Nem g ondoltam volna, hog y rismerek, mg is ez
trtnt minden hnapban erre a szmlra fizettem be a brleti djat. Apa cg nek. Amelia
fig yelmt elkerlte a reakcim, n pedig nag yot nyeltem s vrtam, hov lyukadunk ki.
Nem is tudnk az eg szrl, ha nem tallom meg ezt a bortkot, benne eg y kulccsal s a
raktr elrhetsg vel. Tz vvel korbbrl val. Nzd csak meg a cmet a bortkon.
A Rose s Lnyai g yvdi Iroda postacme.
Tudsz errl brmit is?
Nem feleltem. Semmit az g vilg on. Amelia tekintetn lttam, hog y nem hisz
nekem. Ok, semmit sem tudtam eg szen kt msodperccel azelttig , amikor meg lttam a
szmlaszmot. Eskszm, Amelia, nekem soha eg y szval sem emltettk. k kezelik a

mamd vg rendelett, nem ig az?


Blintott.
Abban trtnik emlts a raktrban rztt ing sg okrl?
Nem tudom, mg nem kerestem fel az apdat, hog y beszljnk errl, de n tudom,
mi van Anyu vg rendeletben. Beszltnk errl.
Hadd krdezzem meg Apt. Elvettem a telefonom. Leg jobb lesz, ha azonnal
meg oldjuk ezt a rejtlyt.
Nem. Amelia kivette a telefont a kezembl. Nem. Ezttal nem. Amikor ltta
srtdtt arckifejezsem, sietve hozztette: S ha az apd azt mondja, hog y nem mehetek
oda?
Nem fog ilyet mondani. Mirt mondana? Ami a mamd volt, az most mr a tid.
S ha nem is szabadna tudnom errl? Ha eg yszer rkrdezek, mr nem csinlhatom
vissza. Oda akarok menni s kiderteni, mi van ott. Lttam, ahog yan a tekintete
elfelhsdik, ahog y elvsz a fejben rajz ezernyi g ondolat kztt. Mirt bajldott azzal,
hog y ennyi ven t eltitkolja ellem?
Msnap Amelival s Adammel Dublin eg yik ipari parkjban a Kap-Tr raktrplet
folyosit rttuk. Az ajtkat vilg t rzsasznre festettk, akrcsak a cg emblmjt, hog y a
kzeli autplyrl is jl lehessen ltni. Mr ettl meg fjdult a fejem, fknt a sok lmatlan
jszaka utn, amg prbltam elrendezni Adam jvjt, de emlkeztettem mag am, hog y
most a bartnm mellett a helyem. Ig azsg szerint mg rltem is annak, hog y Amelia
letnek vratlan fordulata eltereli a fig yelmem. Adam lelkesedse jcskn albbhag yott,
amita jra eszbe jutott a csaldi zlet s rte felldozott jvje, ezrt ktba esett aznapi
tletem, hog y adok neki eg y naplt, amiben mindennap feljeg yezhet t dolg ot, amirt
hls, g y a ht vg re mr harminct dolog nak rlhet. Jobb hjn jra a vlsg tervhez
fordultunk, pedig inkbb kitakartotta a htmet, semhog y felmrje, mi mindenrt hls
az letben. Azrt ez sokat elrult rla. Nag yon g y tnt, ha nem oldom meg a Basil
dessg g yr krdst, hiba szerzem vissza Marit.
Mg ezen tpreng tem, prbltam oldott tenni a lg krt Amelia szmra.
Taln a mamd titkos g ynk volt. Ebben a raktrban rizte a hamis iratait, a parkit,
az tleveleit, az aktatskit a titkos rekeszekkel Csak folytattam a jtkot, amit mr a
kocsiban elkezdtnk.
Adamre nztem, hog y tovbbpasszoljam neki a labdt.
Az apjnak tekintlyes porng yjtemnye volt, amit elrejtett mindenki ell.
Amelia meg rezzent.
A szleid szerettk a szadomazt s ez volt a bnbarlang juk folytattam.
Ez j volt dicsrt Adam.

Ksz.
A szlei millikat sboltak el s ide rejtettk tndtt el Adam.
Br g y lenne shajtotta Amelia.
Vag y kitmette a rg i udvarlit jutott eszembe, mire Adam elnevette mag t.
Amelia hirtelen meg torpant eg y rzsaszn ajt eltt. Felsorakoztunk mg . sszeszedte
mag t s vetett rm eg y pillantst, azutn helyre cssztatta a kulcsot, lassan elfordtotta,
s kinyitotta az ajtt, mikzben a lehet leg tvolabb hajolt tle arra az esetre, ha valami
rug rana a sttbl. Dohos szag fog adott minket.
Adam addig keresg lt a falon, mg r nem akadt a kapcsolra.
H!
Belptnk s krlnztnk.
A mamd volt Imelda Marcos mormoltam.
A hromszor hrom mteres helyisg minden falt polcok bortottk, teletmve
cipdobozokkal. Minden doboz vszmot viselt mag n, kezdve a bal als sarokban 1954g yel, eg szen a szemkzti falig s tz vvel ezelttig .
Akkor hzasodtak ssze. Amelia az els dobozhoz lpett s felnyitotta. Odabent, a
menyasszonyi csokor elszradt virg ai kztt, fnykpeket tallt a szlei eskvjrl, majd
elkerlt eg y meg hv s az eg yhzi szertarts imarendje, a nszton kszlt szmtalan
fot, eg y vonat- s eg y hajjeg y, a mozijeg y csonkja az els randirl, a szmla az tterembl,
eg y cipfz, az Irish Times eg y teljesen meg fejtett keresztrejtvnye mindez takaros
rendben. Az eg sz helyisg et az emlkeknek szenteltk.
Istenem, meg riztek mindent! Amelia vatosan vg ig simtott a cipdobozok sorain,
hog y vg l meg lljon az utols vnl. Ekkor halt meg Apu. Biztos g yjttt ide mindent.
Nag yot nyelt, majd elmosolyodott, ahog yan elkpzelte t a kollekci rendezg etse kzben,
mieltt jra kilt arcra a fjdalom, amirt az eg szet eltitkoltk elle.
Vletlenszeren kivlasztott eg y msik dobozt s kutatni kezdett benne, majd kihzott
eg y msikat, azutn eg y harmadikat. Eg yesvel feltrt minden cipsdobozt, s nfeledten
sikong atott, valahnyszor rbukkant valamire, ami felidzett eg y szmra is ismers
emlket az letkbl vag y a sajtjbl. A rg i bizonytvnyai, a hajszalag , amit els iskolai
napjn viselt, eg y lokni a nevezetes alkalomrl, amikor elszr vittk fodrszhoz, eg y
bocsnatkr levl, amit nyolcvesen rt, miutn csnyn sszeveszett az apjval. Kezdtem
eltndni, hog y taln mag ra kellene hag ynunk, hiszen vrhatan vg telen rkba telik,
amg tnylaz minden dobozt s jrali szlei hzasletnek minden pillanatt; mg is
kellett valaki, akivel meg oszthatta ezeket az emlkeket, s Adam elg trelmesen csorg ott
mellettem ahhoz, hog y g y g ondoljam: mi lesznk azok. Mintha t is meg rintette volna
mindaz, amit ltott, s remltem, hog y terpis clbl sem mellkes, ha tanja lehet eg y
ilyen meg hat jelenetnek.

Amelia felmutatott eg y osztrk heg yek kzt kszlt fott.


Ez volt a bcsikm nyaralja. Mosolyog va nzte a kpet, mg ujjaival lg yan
vg ig simtott az arcokon. A szletsem eltt minden vben elmentek oda. Lttam a
kpeket s knyrg tem, hog y eng em is vig yenek el, de Anyu mr nem tudott utazni.
A szletse ta beteg volt? rncolta a homlokt Adam.
Eleinte nem. Tizenkt ves koromban kapta az els ag yvrzst, de azeltt is
tlsg osan flt. Retteg ett az utazstl, miutn meg szlettem. Ez olyan anyai flts lehetett,
vag y mi
Tlnk vrta a meg erstst, amit eg yiknk sem adhatott meg , miutn anya nlkl
nttnk fel.
Nem is sejtettem, hog y ezt mind meg riztk.
De vajon mirt tartottk titokban? tette fel a krdst Adam, inkbb mag nak, mint
Amelinak, akit tlsg osan lekttt a kutakods ahhoz, hog y azonnal tudatosuljon benne,
amit hall.
Adam a mag a kretlen stlusban jra rirnytotta a fig yelmet a lnyeg re, majd miutn
ezt felismerte, prblt lthatatlann vlni.
Azrt elkpeszt, hog y minden aprsg ot meg tartottak
Mr elksett. Amelia arcn fura kifejezs jelent meg . Adam az eszbe juttatta, hog y ez a
szoba olyan stt titok, amit valamirt nem akartak meg osztani vele. De mirt?
Amelia? krdeztem ag g dva. Minden rendben? Mi trtnt?
Mintha csak transzbl bredne, Amelia akciba lendlt s elkezdte tfslni a polcokat,
mint aki pontosan tudja, mit keres, s nincs veszteg etni val ideje. Ujjai sebesen szaladtak
vg ig a dtumokon.
Mit keresel? krdeztem. Seg thetnk?
A szletsem vt. Lbujjheg yre llt, hog y leolvashassa a dtumokat a fels polcokrl.
Hetvennyolc rultam el Adamnek, aki szznyolcvan centis mag assg val knnyebben
boldog ult.
Meg van! emelt le eg y poros dobozt.
pp levette, amikor Amelia felkapta a kezt s vletlenl meg ttte, amitl a doboz
szles vben felrppent. A fedele felnylt, a tartalma pedig sztszrdott a leveg ben, hog y
vg l a padln kssn ki. Ng ykzlbra ereszkedtnk, g y prbltunk sszeszedni mindent.
Adammel sszekoccant a fejnk.
A! nevettem, mire Adam felm nylt, hog y meg simog assa a homlokom.
Bocs rezzent ssze, trezve a fjdalmam. Rm nzett azzal a nag y aclkk szemvel,
n pedig elolvadtam. rkre vele maradtam volna itt, eg y rg volt szerelem mementi
kztt. A g ondolat felajzott olyan jlesett jra belebolondulni valakibe. Annyi id eltelt
mr. Barry utn mr kezdtem amiatt ag g dni, hog y soha tbb nem rzek g y senki irnt,

most mg is rm trt, j letre kelt ez az izg atottsg s nyug talansg , valahnyszor csak
rm nzett. Amint meg trtnt, tudatosult bennem a helyzet irnija, mire az rzs kapkodva
visszavonult a csig ahzba.
Jl van? krdezte g yeng den.
Blintottam.
Ok mosolyodott el szg yenlsen. Eg sz testemben sszerezzentem, a fejem bbjtl
a lbam heg yig .
Azutn eluralkodott rajtam a rmlet, s rjttem, hog y Amelia, aki mellettem ll, j
ideje nem szlalt meg . Abban a hitben, hog y tanja lett meg hitt pillanatunknak, felnztem
r csak hog y lssam az arcn leg rdl knnyeket, mikzben a kezben szorong atott
papirost olvassa. Felpattantam.
Mi a baj, Amelia?
A mamm nyjtotta felm a kzzel rott levelet nem volt a mamm.
Drga kicsi Amelim!
Sajnlom, hogy nem tudok gy gondoskodni rlad, ahogy kellene. Ksbb taln majd megrted, hogy
csak szeretetbl tettem ezt, nem msrt. Hiszem, hogy biztonsgban leszel Magda s Len szeret
csaldjban. Sosem felejtelek el.
rk szeretettel:
desanyd
Odahaza Amelia konyhjban hang osan is felolvastam a levelet Amelinak s Elaine-nek.
Amelia meg lls nlkl jrklt, miutn a dbbenettl eljutott a g yszig , majd az
eng esztelhetetlen harag ig , ezrt Elaine-nel nag yon kellett vig yznunk, mit mondunk. Elaine
kzbe vette a doboz tartalmt: eg yebek mellett eg y kis kardig nt, babacipt s sapkt, eg y
ruhcskt s eg y csrg t.
Ez itt mind kzimunka szaktotta flbe Amelia kirohanst.
s? csattant fel Amelia. Mit szmt az?
Nos, ez itt kenmare-i csipke.
Kit rdekel, milyen csipke? sttedett el mg jobban Amelia arca.
Csak az, hog y manapsg mr nem csinlnak ilyet, s a hetvenes vekben is csak eg y
helyen lehetett kapni.
Amelia meg torpant s Elaine-hez fordult, ahog y tudatosult benne a felismers.
Ok, ok. Gtat kellett vetnem ennek az ostobasg nak. Nehog y mr odamenjnk.
Ezeket a vilg on brki kszthette, Elaine. Mirt bresztennk fel Ameliban a hi remnyt,
hog y meg tallhatja a szleit?
A szleimet? suttog ta meg kvlten Amelia, mintha ez eddig eszbe sem jutott volna.
Taln teljesen lekttte a tudat, hog y a nevelszlei hossz veken t titkolztak eltte s

hazudtak neki; fel sem tltt benne a lehetsg , hog y az ig azi szlei mg lhetnek valahol.
n csak azt mondom, hog y ez kenmare-i csipke, ami a szeretet s g ondoskods jele.
Tudom, mert mg csipkever tanfolyamra is jrtam, hog y frfiakkal tallkozzak. Ebben a
dobozban minden eg yes holmi Kenmare-re mutat. A csipke kenmare-i csipke, a kardig n
pedig quillsi, ami szintn Kenmare.
Nehog y mr ltni lehessen rajta, hog y Quillsben ktttk prbltam rmutatni,
mennyire nevetsg es ez a g ondolatmenet.
Itt ll a cmkn mutatta meg Elaine. Felnzett Amelira. Azt hiszem, Amelia, hog y a
vr szerinti mamd kenmare-i.
Jesszusom drg ltem meg fradtan az arcom. Hossz jszaknak nztnk elbe.
Adam visszatrt a laksba a ktelez feladattal, hog y rakja ssze az 1500 darabos puzzlet, amit vettem neki. A viharos teng ert brzol kirak, amivel mindennap eg y teljes rt
tltttnk, lthatan hideg en hag yta, ezrt rendeltem neki eg y flpucr csajt a
teng erparton, ami csak ma reg g el rkezett meg . Gyantottam, hog y nem a szln fog ja
elkezdeni.
Kora hajnalban rkeztem, kimerlten a krktl, amiket Amelival rttam. Ha Elaine
nincs ott, taln sikerlt volna rtelmesen beszlnem vele, g y azonban minden erfesztsem
dacra eldnttte, hog y Kenmare-be utazik.
Na, hog y halad? krdeztem Adamet, mikzben eg y darabbal a kezben a kvzasztal
fl g rnyedt. sszerncolta a homlokt s cscsrtett koncentrls kzben, amit olyan
desnek talltam, hog y elmosolyodtam.
Mi? Felnzett s rajtakapott, hog y bmulom.
Semmi, csak vlaszt kaptam az g et krdsre, hog y a didkra vag y a popsira bukik-e.
A didkra, mindhallig . Sikeresen ki is rakta az eg yiket. Ahog y vrtam, a kerethez
hozz sem kezdett. Ez a puzzle sokkal rdekesebb, mint a mltkori, ksz szpen.
Azrt lnk, hog y szolg ljunk. Letrdeltem s csatlakoztam hozz a keressben.
reztem, hog y fig yel. Hossz ideig nzett, majd amikor tallkozott a tekintetnk,
kzlte:
ppen a jobb mellbimbt keresem.
sszedug tuk a fejnket, g y psztztuk vg ig az asztal veg lapjt.
Itt is van. Odaadtam neki.
Ez nem mellbimb.
De ig en. Eg y kicsi mellbimb, eg y kicsi hnalj, eg y kicsi teng er. Nzze meg a dobozt,
olyan peckesen ll, hog y mindjrt lelki a deszkjrl azt a szrfst. Tessk, ott a deszka is.
Meg mutattam neki.
Tnyleg nevetett. Tudja, amikor g y beszl, jobban beindulok, mint Irmtl.

Irmtl horkantam fel. Nem tudom elhinni, hog y az a n tnyleg elkrte a szmt.
n sem, hog y a mag t adtam meg .
Micsoda? bktem oldalba. Visszabktt. Eg yszerre volt jtkos flrt s mennyei
idtlts.
Szval, mi lesz most Amelival?
Ki van bukva. Nyilvn hatalmas sokk ez neki. Nem mintha eng em meg lepne, ha
kiderlne, hog y rkbe fog adtak. Kicsit mg meg is knnyebblnk.
Nem csodlom rtett eg yet.
Tessk, a tang hoz. tadtam neki eg y darabot.
Meg hitt csendben csrg tnk.
Br Amelia mintha nem tnt volna annyira meg lepettnek szlalt meg vratlanul.
szrevette, hog y eg ybl keresni kezdte a szletse vt? Mint eg y eszels.
Azt mondta, nem is g yantotta tiltakoztam, br a szvem mlyn ig azat adtam neki.
n meg azt mondom, hog y tudta. Van, amikor az ember tud is valamit, meg nem is.
A szemembe nzett.
jra helyben voltunk. Ug yanaz a mondat. Meg lepetten nztem r.
Mi az?
Semmi. Nyeltem eg yet. Csak Gyorsan tmt vltottam. Elaine meg akarja
g yzni Amelit, hog y menjen Kenmare-be s keresse meg a vr szerinti szleit.
Elaine-nek orvosra van szksg e.
Hallg attam.
Felm fordult.
Ug ye, tudja, hog y ez nevetsg es tlet?
n tudom, de Amelia akkor is akarja.
Persze, hog y akarja. Eg y ht alatt az eg sz lete a feje tetejre llt. Nem kpes tisztn
g ondolkodni. A Holdra is elutazna, ha valaki azt javasoln.
Belm villant a felismers. Nem Amelival, hanem vele kapcsolatban. Az lete vasrnap
jjel kis hjn vg et rt, ezrt sem tudott tisztn g ondolkodni, belekapaszkodott brmilyen
szalmaszlba. S ez a szalmaszl trtnetesen n lettem. Nag yot nyeltem, ahog y tudatosult
bennem, hog y az eg sz rte van, nem rtem. Ki kell g abalyodnom ebbl a helyzetbl, nem
szabad reznem irnta semmit. Ki kell sprnm Dublinbl s az letembl; helyes vg nyra
kell tennem az lett, amin mr mag tl is tovbbg urul, miutn klnvlnak az tjaink.
Amita bartok vag yunk Amelival, mg sosem lttam, hog y brhov is menni akart.
Mg htvg re sem utazott el, vag y ha ig en, csakis knyszer hatsra. Sosem jrt sehol,
eg yszer sem lpte t az orszg hatrt. Nag y dolog tle, ha meg akarja tenni ezt az utat,
fg g etlenl attl, hog y meg tallja-e a vr szerinti szleit vag y sem. Meg g rtem, hog y
holnapra kertek neki eg y mag ndetektvet, htha tud seg teni. Felshajtottam. Flre

kellett tennem Amelit. Neknk pedig Tipperarybe kell mennnk, Adam, helyre tenni az
ottani dolg okat. Itt mr meg tettk, amit tudtunk, itt az ideje, hog y nhny napra elhag yjuk
Dublint. A szletsnapjra visszahozom, pp idben ahhoz, hog y bejelentse, nem veszi t a
Basilt. Visszakapja Marit, az llst a parti rsg nl, a Basil meg menekl, n pedig rkre
eltnk az letbl. Keseren elmosolyodtam.
Nem tnt tl boldog nak.
Ne bnkdjon nag yon. Holnap mg bulizunk eg y jt, mieltt nhny napra itt hag yjuk
Marit.
Felvettem a dobozt az ajt melll. Ezt is ma reg g el szlltottk ki. Az lmatlansg is j
valamire: internetes vsrlsra.
Mi van benne? Gyanakodva mreg ette.
Maria azt mondta, ltni akarja. Nos, akkor holnap ltni fog ja. Nem is kicsit.
Kinyitottam a dobozt s felfedtem a tartalmt. Voil!
Gynyr arca eg szen felderlt, ahog y muldozva felm fordult.
Christine! Br ilyen emberekkel lenne tele a vilg , mint mag a! nevetett.
Ht tltsd meg a vilgodat velem!, harsog ta a fejemben eg y hang .

17
Hogyan tnjnk ki a tmegbl

Msnap reg g el sorsra hag ytuk a kirakt. Adam lelkesen vg ott bele az j projektbe, s ott
llt Dublin kzepn, piros bojtos piros-fehr sapkban s az alla kikandikl fekete
parkban, kerek fekete szemveg ben, piros-fehr pulverben, a sajt farmerjban s
staplcval. Csak eg y pillantst vetettem r ebben a Hol van Wally?-jelmezben, s g y
elkezdtem nevetni, hog y abba se tudtam hag yni. Mg Wallynak ltzve is jl nzett ki.
Maria mozg lpcsn ment fel a Marks&Spencer emeletre, amikor kzvetlenl mag a
mellett, de a msik irnyban meg ltott eg y frfit, aki ksrtetiesen emlkeztette a Wallynak
ltztt Adamre. A frfi nem fordult fel, csak felemelt fejjel nzett mag a el. Az
arckifejezse sem vltozott, ami felvetette Mariban a krdst, hog y beug rats ldozata-e,
vag y az eg sz csak mer vletlen; m amikor a brokkolit pakolta a kosarba s Wally elstlt
mellette eg y res bevsrlkocsival, majd eltnt a sarok mg tt, g yanakodni kezdett, hog y
mg iscsak a clpont. Amikor a Brown Thomas neg yedik emeletn manikrztetett, s
ug yanaz a fick suhant el eltte, hog y a sorok kzt cikzva vg l eltnjn a szeme ell, mr
biztosan tudta, hog y Adam az. Ebben a hitben meg erstette az is, amikor a Grafton
Streeten virg ot vett s a szeme sarkbl ltta a frfit. Amikor a Butlers-ben kvzott s
Wally elstlt a kirakat eltt, mr hang osan kacag ott; ahog y thaladt a Stephens Green
hdjn, mr mindentt t kereste a tekintetvel. Mikzben a parkot frkszte, vrs villant a
szembe s meg ltta t a hd alatt tvezet svnyen. Amikor eltnt alatta, tszaladt a msik
korlthoz, hog y lssa eljnni. Amita csak elszr kiszrta a pirosat sapkt, eg yre ersebb
vg yat rzett arra, hog y viszontlssa.
Adam! kiltott le a hdrl, de a frfi nem nzett fel r. Eleng edte a hvst a fle
mellett, nem esett ki a szerepbl, csak tovbb stlg atott Wally mks modorban, a
stabotjra tmaszkodva, htn a tlmretezett zskkal.
Maria g urult a nevetstl. A jrkelk fura pillantsokkal mreg ettk, de ez sem
rdekelte. Ha belesett volna a fk kz, amelyek mg tt Wally eltnt, taln nem nevet
annyira. Viszontlthatta volna a prt az tterem stt utcjbl, amint jra nfeledt
nevetsben trnek ki. Valahnyszor fut pillantst vetett az emberre, elkerlte fig yelmt a
mg tte ll n, aki biztatta, sztklte, tmog atta. Pedig az lttn taln eltndhetett
volna azon, kinek is szl ez az eg sz sznhz.
Elg , mag a bolond! Lerng attam a piros sapkjt s az arcba dobtam. Tnjnk el
innen! hes vag yok.

hes? krdezte sznlelt meg lepetssel. Ezt nem hiszem el, meg vag yunk mentve!
Leltnk enni, n saltt nmileg g azdag abb kivitelben, mint szoktam , eg y eg sz
csirketlat. Pillanatok alatt letakartottuk a tnyrunkat.
Amikor diszkrten bfg tem eg yet, Adam elnevette mag t.
Lm, lm, hov jutottunk.
Vetett rm eg y pillantst, amitl sszerndult a g yomrom, s a tudattl, hog y mi lesz
ennek a vg e, jra elment az tvg yam. Szerencsre elvonta a fig yelmnket Oscar, akinek
beszlg etnie kellett valakivel, amg a buszon lt. Mivel ppen idben emlkeztetett arra, mi
is a szerepem, visszatrtnk az zlethez.
g y rzem kezdtem, vrva a folytatst.
g y rzem deg eszre zabltam mag am?
Tudja, ez nem valami teszt, itt nincsenek rossz vlaszok.
Elg ondolkodott.
g y rzem boldog vag yok. Mint aki jra mag ra tallt. Nem is csak mag ra tallt, de
meg jult. Mintha nmag am jobb kiadsa lennk. that pillantst vetett rm. Van ennek
brmi rtelme?
Nem tehettem mst, flre kellett fordtanom a tekintetem, mieltt mg elrulom, mit
rzek. Ahelyett, hog y a szembe nztem volna, a st s a borsot fixroztam, mikzben ideoda tolog attam az asztalon.
Persze. Ez vajon attl van, hog y sikerlt visszaszereznie Marit?
Zavartan fog adta a krdst.
Csak azt akarom tudni, hog y kszen ll-e tovbblpni s rendbe tenni a tbbi dolg t.
Felshajtott.
Nem mintha a krhzban olyan fnyesen sikerlt volna
Erre nem tudtam mit vlaszolni. jra elkezdtem jtszani a saltmmal.
Mirt tallkozott az unokatestvrvel, Nig ellel? azt lltotta, a fzirl beszltek.
Ltni akartam. Tizenkt ves korunktl nem tallkoztunk, g ondolta volna? Azt hittem,
hog y az ellensg eskeds a Batholomew s a Basil kztt a szleinkre tartozik. A nag yapm
vg rendeletben eg yrtelmen az ll, hog y amennyiben nem veszem t a cg et, az Nig elre
szll. Tudni akartam, mik a szndkai, mihez kezdene a vllalattal.
Bkt akart ktni.
Mg csak fel sem tltt bennem, hog y bkt kellene ktnnk. Mint mondtam, g y
g ondoltam, hog y a viszlykods az apink g ye, nem a mink. Kerestem a kiutat, Christine.
Azt akartam hallani, hog y pontosan g y irnytan a cg et, ahog yan kell. Erre elkezdett
beszlni a fzirl, mintha ott helyben meg kellene llapodnunk eg ymssal.
Vag yis nemet mondott?
Meg hallg attam. Mert ug ye, mi rossz lenne abban, ha a Bartholomew s a Basil

eg yeslne? Ez volt a nag yapm teljes neve, a kett jl passzol eg ymshoz, s miutn mag unk
mg tt hag yjuk a viszlyt, ellrl kezdhetnnk mindent. Ha nem lenne ez a szakadk
kzttnk, az apm kapsbl bele is menne, de Nig el ppolyan rossz szemmel nzi a csaldi
zletet, mint Liam bcsikm. Eg yesteni akarja a kt cg et, hog y utna eladhassa. Azt
mondta, g y mindketten kiszabadulhatnnk a mkuskerkbl, s letnk vg ig eg y
teng erparton sttethetnnk a hasunkat.
Adamen ltszott, hog y leg szvesebben belebokszolna a falba, g y ntt benne a feszltsg .
Eg y pillanatra a karjra fektettem a kezem.
Nekem g y tnik, hog y az elads a mag a g ondjt is meg oldan.
Taln nem akarom vezetni a cg et, de a bezrsrt se akarok felelni. Tlsg osan sok
ember meg lhetse fg g ettl. Azt szeretnm ltni, hog y a Basil meg felel kezekbe kerl s
tovbb mkdik. Tartozom ennyivel az apmnak s a nag yapmnak. Beletrt a hajba.
Lthatan kimertette a tma.
Gondolja, hog y a nvre eladn a cg et?
Lavinia lehzn a tz vet, hog y jog osult leg yen az rksg re, azutn eladn annak, aki
a leg tbbet g ri, brki is leg yen. Ehhez viszont haza kellene jnnie, amirt rg tn
lecsukatnk ha ms nem, akkor n. Azok utn, amit mvelt
Adam ha leug rott volna, ha tnyleg leug rik, mi lenne akkor az zlettel?
Ha leug rok, Christine, akkor soha tbbet nem kell trdnm ezzel az eg sz szarsg g al.
pp ez benne a lnyeg . Az asztalra dobta a pnzt, azzal fellltunk s tvoztunk.
Apm rasztala eltt ltem. res tekintettel meredt rm.
Elmondand mg eg yszer? krte.
Melyik rszt?
Az eg szet.
Mr tz perce beszlek, Apa nyg tem fel.
Pontosan ez a bajom. Tl sokat beszlsz s tl unalmasan, elkalandoztak a g ondolataim.
Elrulnd, mirt szrad kedd ta tojs a kertsnkn?
Vettem eg y nag y leveg t, behunytam a szemem s sszecsptem az orrnyerg em, amg
lenyug odtam.
Ez is rsze a terpinak.
De te nem vag y terapeuta.
Tudom vdekeztem mris.
Akkor mirt nem meg y el eg y terapeuthoz?
n is krtem, de nem hajland.
Apa hallg atott, ezttal nem ttte el a dolg ot eg y trfval.
Tl sokat vllalsz mag adra, Christine.
Tudom, de minden tiszteletem mellett, nem azrt jttem ide, hog y kioktass arrl,

kinek seg tsek s hog yan. Ha esetleg visszatrhetnnk a trg yhoz


Ig en, pp azon tndtem, hog y mi az.
Ne hzd mr, Apa szlt r Brenda az iroda vg bl.
Meg prdltem s lttam, hog y idkzben mindkt nvrem szrevtlenl belopzott.
Ht mr semmi sem szent ebben a csaldban?
Persze, hog y nem. Adrienne tvg ott az irodn, hog y leljn kznk. Brenda sietve
kvette a pldjt.
Christine drg a pici brnykm Apm a kezem utn nylt, hog y meg szortsa. Te
is tudod, hog y amikor majd elhag yom a cg et, s vele az ismert vilg ot, nem vrom el tled,
hog y te llj a kormnyrdhoz. Mrmint a cg hez, nem az ismert vilg hoz. A
tekintetemet frkszte. Ag g dom miattad. Mindig te voltl a csaldban az, aki
g ondolkodik, mg mi a nvreiddel cseleksznk, de az elmlt hetekben mintha te lennl az,
aki csak cselekszik, de nem g ondolkodik.
Felshajtottam.
Teljesen flrertettl. Nem mag amrl beszltem. Tudom, hog y nem nekem kell majd
tvennem a cg et.
Az ng yilkos pasirl beszl szrta kzbe Brenda, mikzben belesta mag t eg y
chipses zacskba.
Adamnek hvjk csattantam fel. Tbb tiszteletet!
Hohoh! kiltottak fel eg yszerre.
Cskolztatok mr? krdezte Apa.
Nem. sszerncoltam a homlokom. Seg tettem neki visszaszerezni a bartnjt, a
kvetkez lpsben rendbe teszem a munkahelyi dolg ait is. A seg tsg etekre lenne
szksg em; szval, mit mondtok? Seg tetek? n nem rtem a jog i szakzsarg ont.
Mindhrman meg vontk a vllukat.
Mit is vrtam? pattantam fel. Vannak emberek, akik a csaldjukhoz fordulnak
seg tsg rt, s meg is kapjk.
Leg feljebb a hollywoodi filmekben leg yintett Apa. Eg y g yvddel kne beszlned.
Te az vag y.
Nem, eg y msik g yvddel.
Aki odafig yel r? vonta fel a szemldkt Adrienne.
n odafig yelek nevetett apm , de neked olyan kell, aki nem ilyen elfog lalt. Felllt
az rasztaltl s elvitt eg y aktt makultlan rendben tartott iratszekrnybe. Nhny
paprral trt vissza. Az esetre az 1998-as rendkvli szabadsg olsi trvny, illetve
annak 2006-os kieg sztse vonatkozik, amelynek rtelmben eg y alkalmazottnak csaldi
vlsg helyzet esetn jog ban ll korltozott mrtkben tvol maradnia a munkahelytl. A
szablyozs hatlya al esik minden olyan vratlan esemny, nevezetesen eg y kzeli

csaldtag sebeslse vag y beteg sg e, mely meg kveteli az alkalmazott szemlyes jelenltt.
A knyszerszabadsg brmely tizenkt hnapos idtartamban leg feljebb hrom napig ,
illetve harminchat hnapos intervallumban leg feljebb t napig vehet ig nybe, s fizetett
szabadsg nak szmt.
Nag yot dobbant a szvem. Adam mris kt hnapot hinyzott a munkbl. Trvnyes
ton nem kvetelhette vissza a munkjt.
Ha a bartod s a munkaadja kztt vita tmad a rendkvli szabadsg g al
kapcsolatban, a krdst a munkag yi dntbrsg nak benyjtott panasz formjban, az
alant csatolt nyomtatvny tjn kell rendezni. Letette elm a mappt az asztalra. Ne
mondd, hog y soha nem kapsz tlem semmit. Ami a nag yapa vg akaratt illeti, nem tudok
jog i tancsadssal szolg lni, minthog y nem lttam. Szerezz rla eg y msolatot, s
meg teszek mindent, hog y meg talljam a kiskaput. Mr ha ez a helyes.
Hog y rted azt, hog y ha ez a helyes? Persze, hog y ez a helyes. sszezavarodtam.
Keresnie kellene eg y terapeutt fordult Apa a tbbiekhez.
Velnk brmikor beszlhet tiltakozott Brenda. Ug ye, tudod, Christine?
Nem nekem arrl beszl, hog y Adamnek kne eg y terapeuta.
Nem mehetne ahhoz a helyes terapeuta pasihoz, aki az g yfeled volt? Az a szexfg g
valami Leo. Adrienne trni kezdte a fejt.
Leo Arnold, s nem szexfg g . Mosolyra hzdott a szm, ahog y Adrienne prblt
felvidtani.
Kr.
Csak prblt leszokni a dohnyzsrl, n meg adtam neki nhny tancsot, ez minden.
Amellett az g yfelem, akinek n szereztem munkt, g yhog y nem lenne tl eleg ns, ha
hozz fordulnk.
Az bezzeg eleg ns, ha valaki eg y hete eg ytt l a pciensvel jeg yezte meg Apa.
Az ms. Ha bevallom, hog y Adam mg csak nem is az g yfelem, tnyleg belenylok a
darzsfszekbe.
Az ig azn eleg ns az lenne, ha elkldend eg y profihoz vlte Apa.
Adam nem hajland terapeuthoz menni ismteltem ing erlten.
Nem tud seg teni mag n, ezrt veled intztet mindent. Nos, annyit mondhatok, hog y
seg thetsz neki, amg csak belekklsz, de ha nem kpes a sajt lbra llni, hiba az eg sz.
Mindnyjan elhallg attunk. Meg lep mdon ig azat kellett adnom neki.
Eg ybknt pedig , Barry azt hiszi, lefekdtl Leval, s ezrt hag ytad el t. Mlt jjel
kpes volt ezrt felhvni tudtam meg Adrienne-tl.
Nem lttam a mreg tl.
Azt is mondta, hog y szerinted Brenda azrt nem tudott visszafog yni a szls utn,
mert nem is a szlstl hzott meg , hanem a zablstl folytatta Adrienne, mikzben

sokatmond pillantst vetett Brendra, aki a chips csps fszert nyalog atta az ujjrl.
Sosem mondtam ilyet tiltakoztam.
Nem mintha brki hibztatna rte, ha mg is.
Mond valamit fordult Apa Brendhoz.
Brenda felemelt ujjal fig yelmeztette ket, s tovbb falatozott.
Meg vetted mr a ruht a szlinapjra? Mi lesz rajtad? firtatta Adrienne.
Eg yelre jobban rdekel, hog y letben tartsam a szlinapjig . Elvonta a fig yelmemet
az jsg , hog y Barry ilyen rg eszmsen viszonyul Leo Arnoldhoz. Prbltam rjnni,
hog yan juthatott arra a helyes kvetkeztetsre, hog y folyton rla fantzilok. Sosem
beszltem neki az g yfeleimrl.
Hiba marad letben, ha te szarul nzel ki vg ta r Brenda, mire mindhrman
felnevettek.
Brenda vett eg y szp pr cipt rulta el Apa. Fekete, ell nyitott, s tele van pici
g yng ykkel.
Apa mindig is vonzdott a ni cipkhz. Imdott vsrolg atni velnk, s a
klnleg esebb alkalmakra mindig cipvel lepett meg minket. Meg is volt hozz az zlse.
Mintha eg y meleg fick szelleme esett volna csapdba eg y heter testben: azonosult a
nkkel s a g ondolkodsukkal, a trsasg ukban tlttte minden idejt, s eg sz letben
olyan csaldban lt, ahol a nk messze tlerben voltak, ezrt szvbl tisztelte ket. Ismerte
viselkedsket s hajlamaikat, az apr nanszokat; betve tudta, hog y a hnap mely
idszakban kit kell csokival knyeztetni (ami ptolhatatlan kpessg , ha valaki eg yedl
nevel hrom kamaszlnyt); tle telheten ig yekezett meg rteni a hormonlis vltozsokat;
mindig kszen llt meg beszlni s kielemezni az rzseket, trtnseket.
Mibl g ondoljtok, hog y ott lesztek a partijn? Meg lepett, hog y mindhrman erre
kszlnek.
Meg hvott minket, amikor itt volt, nem emlkszel? krdezte Apa. Csak nem
g ondolod, hog y kihag ynnk eg y ilyen jeles nnepet?
Azrt nem akkora szm. Csak 35 lesz.
Lehet, de aznap este jelenti be, hog y tveszi a Basil irnytst az apjtl, ami ig enis
nag y szm, ha mr Dick Basil tbb mint neg yven vig llt a kormnyrdnl. Amikor az apja
kinevezte a cg lre, mg csak huszoneg y volt. Gondolj bele, mekkora felelssg ilyen
fiatalon! Tudtad, hog y a Basil a vilg neg yven orszg ba szllt, sszesen minteg y 110
milli eur rtkben, s hog y csak rorszg ban ktszztvenmilli eur rtk csokoldt
lltanak el exportra? Nekem elhiheted, nem babra meg y a jtk, radsul helyi
alapanyag okbl dolg oznak, ami manapsg fontosabb, mint valaha. Biztos a miniszterelnk is
ott lesz. s Dick Basil j bartok. Ha nincs is itthon, a klg yminiszter biztosan eljn, st,
feltehetleg a munkag yi s g azdasg fejlesztsi miniszter is. Apa sszecsapta a kezt.

Ig azn pomps estnek nznk elbe, mr alig vrom!


Nag yot nyeltem.
Honnan szeded ezt?
A Times zleti rovatbl. Felemelte s meg mutatta, majd visszadobta az asztalra. Az
embered eg y dinasztia els embere lesz.
Nem akar az lenni. Eg yre jobban ag g dtam Adamrt. Ezrt kell g ondoskodnom rla.
Ha t kell vennie azt a cg et, meg li mag t. Akkor jjel is ezrt akart leug rani.
Mindnyjan nmn meredtek rm.
De alig hat napod van r, hog y kitallj valami. Apa btortan elmosolyodott. Drg a
kicsi lnyom, hadd adjak neked eg y olyan rtkes tancsot, amilyet rvidke leted sorn
mg soha senkitl nem kaptl.
Feszlten vrtam.
Menj s keresd meg azt a szexfg g t!
Miutn az irodban htrahag ytam Adamet a laptopjval, s va intettem Apt minden
helytelen meg jeg yzstl, semmi perc alatt ott talltam mag am Leo Arnold rendeljben
annl az g yflnl, akirl a Barryvel trtnt szakts eltt hossz jszakkon t fantziltam.
Soha eg y pillanatig sem akartam, hog y e fantzik brmelyike valra vljon, hiszen a
fantzia ppen arra val, hog y lefog lalja valamivel az elmt, amikor a valsg tlzottan
komornak tnik sem tbb, sem kevesebb. Leo a leg kevsb sem az esetem, sosem
alakulhatott volna ki kzttnk valdi vonzalom, csupn kreltam a fejemben eg y eg szen
ms Leo Arnoldot, aki trtnetesen jszaka rendel, s amint kettesben marad velem, kptelen
visszafog ni mag t, nha mg akkor is rm ug rik, ha odakint vrja a tbbi pciens.
Elpirultam a g ondolattl, hog y mennyire nevetsg es ez az eg sz fknt most, hog y a
valsg ban is itt lk a vrjban.
Christine tnt fel hirtelen az ajtban. Az asszisztense elre szlt, hog y n vrom,
mg sem tudta titkolni meg lepettsg t.
Sajnlom, hog y nem krtem idpontot, Leo szabadkoztam, nehog y mag amra
harag tsam a tbbi pcienst.
Semmi g ond vezetett be a rendeljbe. Mindig van nhny percem kt idpont
kztt. Sajnlom, hog y nem rek r tovbb, de azt mondta, eg ybknt is srg s az g y.
Leltem az rasztala el. Prbltam nem tl alaposan krlnzni, de miutn mag amban
oly sokszor elkpzeltem a rendeljt s mindazt, amit itt mvelnk, nem tudtam meg llni,
hog y ne szembesljek a valsg g al. Vetettem eg y pillantst az iratszekrnyre s a bilincsre
g ondoltam. Az arcom g ni kezdett, ebbl tudtam, hog y lassan padlizsnszn leszek.
Felteszem, a frjrl van sz. Meg kszrlte a torkt. Barryrl.
Meg lepetten kaptam fel a fejem.

Nem, ami azt illeti.


Terpira jtt? lepdtt meg .
Mirt, mit g ondolt?
Nos, azt hittem, kze lehet a telefonhvshoz, amit kaptam.
Kitl?
Barrytl. Nem a frje? Azt mondta, a frje. Taln flrertettem valamit?
! villant belm a felismers, amitl nyomban flig pirultam. Felhvta mag t?
suttog tam, mintha flnk hang osan kimondani. A g ondolatot is alig tudtam elviselni. Hog y
szerezte meg Barry a szmt? Visszag ondoltam a laksban hag yott szmtg pemre.
Nyilvn a kapcsolataimat is lenylta. Ennek mr sosem lesz vg e.
Ezttal Leo vrsdtt el.
n szval, azt hittem, tudja. Eg y szval se emltettem volna, ha tudom, hog y nem
tudja Annyira sajnlom.
Mit mondott? krdeztem eg y fokkal hang osabban.
Azt hiszi, hog y nos mag a s n taln az a leg tapintatosabb meg fog almazs, hog y
mi ketten viszonyt folytatunk eg ymssal.
Leveg utn kapkodtam.
Atyag Leo, n annyira sajnlom El nem tudom kpzelni, honnan a francbl vette,
hog y Kszkdve kerestem a szavakat.
Ht, mris tapintatosabb, mint ahog y fog almazott
Nag yon sajnlom talltam r a hang omra s hztam ki mag am ntudatosan.
Sejtelmem sincs, mi alapjn jutott erre a kvetkeztetsre. Tudja, most nag yon hog y is
fog almazzak olyan ez szmunkra Mint egy rmlom, fejeztem be mag amban.
Mondott valami olyat, hog y eg y szvet tallt a nevem mellett tette hozz Leo az
enymnl is vrsebb arccal.
Ezt mondta? pattant fel a szemem. Mi a nyavalya de ht n A szmtg p
mellett fekv jeg yzettmbre g ondoltam, ahov munka kzben firklg attam, s eszembe
jutottak a kis szvecskk, nha csillag ocskk, mskor spirlocskk. Azutn eszembe jutott
eg y alkalom, az a rhejesen g yerekes pillanat, amikor szvbe zrtam Leo nevt, s mg
mulatsg osnak is talltam, mintha jra retlen csitri lennk, mintha mg szabadon
vlaszthatnk mag amnak szvszerelmet, s ez csak kislnyos brnd lenne, nem slyos
meg csals. Verg dtem, eg yre csak verg dtem. Verg dtem a csapdban, s az a szv eg y
pillanatra meg szabadtott, csak hog y most visszatrjen ksrteni. sszerezzentem s
szdeleg ni kezdtem. Ki akartam szabadulni ebbl a rendelbl.
A felesg emnek beszlt errl tette hozz hatrozottabb hang on, immr a fojtott
indulattl kipirult arccal. n is tle hallottam. Tudja, a felesg em vrands. A hatodik
hnapban van. A leg alkalmatlanabb idszak, hog y ilyesmit halljon.

Felhvta? , des istenem, szent g , Leo, csak azt tudom ismtelg etni, hog y
rettenetesen sajnlom, Leo, n Ahog y meg lls nlkl rztam a fejem, vg re alkalmam
nylt alaposan krlnzni, br inkbb azt kvntam, nyelne el a fld. Remlem, a felesg e
tudja, hog y eg y sz sem ig az az eg szbl! Ha g ondolja, felhvhatom s meg mondhatom
neki, ha mg is azt hinn, hog y
Ne! szaktott flbe kurtn. Nem hinnm, hog y ezzel seg tene.
Ok blintottam. n meg rtem, hig g ye el, tkletesen meg rtem. Tehetetlenl
krlnztem. Tvozni akartam, de mintha ideg ykereztem volna.
Mirt jtt el hozzm, ha nem ezrt?
, az nem szmt. Fellltam s a tenyerembe temettem az arcomat. Teljesen
meg semmisltem.
Krem, Christine, a telefonban nag yon is fontosnak tnt. Azt mondta, haladktalanul
beszlnnk kell.
Tnyleg el akartam jnni. Semmi mst nem akartam, csak elmeneklni abbl a
rendelbl, soha tbb nem ltni Let, mg az emlkt is kitrlni mag ambl, hog y vele
eg ytt feledsbe merljn ez a beszlg ets is, de nem lehet. Tartozom Adamnek annyival,
hog y meg teszem, ami tlem telik, mg ha le is kell kzdenem ezrt a bszkesg emet. s
minden mst.
Ahog y feladtam a hasztalan kzdelmet, hirtelen jra szabadon lleg eztem.
Ig azbl nem rlam van sz, hanem eg y bartomrl.
rtem felelte olyan hang on, mint aki nem hisz nekem.
Nem, tnyleg eg y bartomrl van sz, azonban nem hajland orvoshoz menni, ezrt
n jttem el helyette.
rtem vg ta r azon a szntelen hang on, amivel hallra bosszantott. Ha azt mondom,
hog y az eg yiptomi ug reg eremrl van sz, ug yang y felel.
Elmondtam neki Adam trtnett. Beszltem az eg ytt tlttt rvidke idrl, az
ng yilkossg i ksrletrl s a seg t szndkomrl, az eddig i eredmnyekrl s a
lpsekrl, amiket azrt tettnk, hog y jra lvezze az letet.
Christine! Leo ag g d arccal hzta ki mag t nag y brszkben. Ez slyos problma.
Tudom. Most mr rti, mirt vag yok itt.
Termszetesen a bartja helyzete is ad okot az ag g odalomra, de mg inkbb az, amit
mag a mvel. Terpis szempontbl rendkvl kros lehet.
Meg dermedtem.
Hog yan?
Hol is kezdjem? Meg rzta a fejt, mintha sszerendezn a g ondolatait. Honnan vette
ezeket a kis tippeket?
Eg y knyvbl. A szvem kihag yott eg y temet.

A tekintete harag osan lobbant fel, ahog y meg hozta a g yors tletet.
Ezek az nseg lyez knyvek hallos mrg ek, Christine. Nem tesz mst, csak kiveszi a
kezbl az irnytst.
rtetlen tekintetem lttn mag yarzni kezdett:
Mag a sem tud tbbet nla, s azzal nem seg t neki, ha meg krdjelezi az integ ritst.
Azzal, hog y prblja meg javtani az lett, meg fosztja az nllsg tl, mert a lnyeg et
tekintve semmi sem vltozik, csak fg g mag tl eg yre jobban. Azzal, hog y rajta prbl ki
eg y knyvbl vett nseg lyez mdszert
n csak segteni akarok neki csattantam fel.
Tisztban vag yok vele lg yult el a hang ja , s mint a bartja, ezt nag yra is rtkelem,
de terapeutaknt ami, szeretnm hang slyozni, mag rl nem mondhat el azt kell
mondjam, hog y helytelenl kzelti meg az eg szet.
Inkbb lktem volna le a hdrl? lltam fel dhsen.
Dehog y. n csak azt mondom, hog y hatalmat kell adnia neki. Eng ednie kell, hog y a
sajt kezbe veg ye az lett.
Akkor is, ha el akarta dobni?
n zaklatott, Christine. Tisztban vag yok azzal, hog y helyesen prbl cselekedni, s
hog y ez nehz idszak az n szmra is
Most nem rlam van sz, Leo, hanem Adamrl. n csak azt akarom tudni, hog yan
hozhatom helyre. Csak mondja meg , mit csinljak.
Hossz ideig nma csendben meredt rm, mieltt fradtan elmosolyodott.
Hallja eg yltaln, amit mondok, Christine?
Hallottam, s reszkettem tle.
Nem hozhatja t helyre. Neki kell seg tenie nmag n. Azt javaslom, mostantl rje be
azzal, hog y meg hallg atja s tmog atja, de semmi szn alatt ne prblja megjavtani, mieltt
mg tl messzire menne.
Gyszos pillantst vetettem r.
Remlem, ez seg teni fog . Sajnlom, most nincs tbb idm, de ha a bartja esetleg el
akarna jnni hozzm, szves rmest fog adom. Ha pedig g y rezn, hog y mag n is
seg tene, ha beszlne valakivel a problmirl, kszsg g el ajnlok eg y hozzrt
szakembert. Ltta rajtam a zavart, ezrt hozztette: A felesg em alig ha venn j nven,
ha n kezelnm.
rtem suttog tam mag am el. Ksznm, hog y rm sznta az idejt, Leo. s mg
eg yszer, nag yon sajnlom.
Mg eg y szemlyes meg jeg yzst A tekintetvel eng edlyt krt, hog y szintn
szlhasson.
Blintottam.

Mag a csodlatosan vg zi a dolg t. Minden pciensemnek az n irodjt ajnlom, ha


nehz idket l meg ; hiszem, hog y a hozzllsval nmag ban kpes dersebb tenni a
jvjket. Gondot fordt arra, hog y az emberek a meg felel helyre kerljenek. A feladatkrt
messze tllpve nekem is seg tett abban, hog y leszokjak a dohnyzsrl, br ezen a tren
mg van hov fejldnm. Elmosolyodott. reztem a kabtjn a fstszag ot, de azrt
rtkeltem az elismerst. n szletett jtt llek, Christine, de ha tnyleg seg teni akar, ha
tnyleg a leg jobb bartja akar lenni valakinek, nha elg csak fig yelni s hag yni, hog y a
msik mag tl talpra lljon. Csak leg yen mellette, ez minden.

18
Hogyan legyen minden jra tkletes

Okulnom kellett a Leval folytatott beszlg etsbl: nem szabad beavatkoznom. Tisztn s
rtheten tjtt az zenet, de ezt a tallkt Amelia g ondjnak orvoslsra mg azeltt nylbe
tttem, hog y beszltem Leval, g y ht felvezettem bartnmet a Camden Street afrikaikaribi fszerboltjnak emeletre, unokatestvrem, Bobby OBrien mag nnyomoz irodjba.
Bobbyt, aki nemrg tlttte be a harminckettt, Doneg al meg ybl szalajtottk. Miutn
bellt rendrnek s eg y elkel dublini zldvezetben kellett jrrznie, ahol soha nem
trtnt semmi, g y dnttt, inkbb leszerel; azta rendszeresen visszajrt a Rose
munkakzvetthz, mert vag y kirg tk, vag y otthag yta az ltalam ajnlott helyeket. Most
ppen azzal prblkozott, hog y bellt mag nyos ig azsg osztnak s eg ymag a jrt utna a
sikamlsabb g yeknek.
Nem tarthattam Amelival a lehetetlen kldetsre, hog y felkutassa a szleit, de
remltem, Bobby majd elig aztja. Azt terveztem, hog y bemutatom ket eg ymsnak, majd
tvozom, s ezzel meg hag yom Amelinak a dnts felelssg t. Uralja mindenki a sajt lett,
uralja mindenki a sajt lett mostantl ez lesz a mottm.
Miutn a lpcssor tetejn szembeslt Bobby irodjnak ajtajval, Amelia meg dermedt.
Kptelen vag yok r.
Nincs semmi g ond. Elfordultam s visszaindultam a lpcsn. Senki nem fog
kevesebbnek tartani emiatt
H! lltott meg Amelia. Meg se prblsz rbeszlni?
Nem. Nem knyszertelek semmire, amit nem akarsz, Amelia jelentettem ki, remlve,
hog y Adam is veszi az zenetet. Ez most nag yon nehz idszak a szmodra, amit
tiszteletben tartok. Ez a te leted, ezrt mindenben neked kell dntened. nll dntseket
kell hoznod, amiben semmilyen mdon nem akarlak befolysolni, sem kivetteni rd a
problmimat, mert ezzel nem seg tek egyiknknek sem.
Adam s Amelia rsnyire szklt, g yanakv szemmel mreg etett.
Mi ttt bel? fordult Amelia Adamhez.
Taln beverte a fejt felelte Adam rezzenstelen arccal. Gyernk terelte Amelit az
iroda fel. Ha mr idig eljttnk, csinljuk vg ig .
De csak ha is ezt akarja erskdtem.
Adam g nek emelte a tekintett. Amelia elkerekedett szemmel bmult rm.
Meg akarja tallni a vr szerinti szleit, nem? krdezte Adam.
Blintott.

Akkor g yernk. Miutn n meg fig yel szerepkrbe hzdtam, Adam vette t az
irnytst. Ha ez nem meg y, majd meg prbljuk mshog yan. Csak leg yen nyitott a
lehetsg ekre. lljon kszen tudja Krlnzett a koszos eltrben, a falakat elbort
g raffitiken, mikzben prblta nem belleg ezni az reg pletben terjeng hal- s
csatornabzt.
Brmire. Bekopog ott Bobby ajtajn.
Ki az? krdezte Bobby, a hang jban rezhet srg etssel.
Christine feleltem.
Christine? Nem rejtette vka al meg lepettsg t. Meg beszltnk valamit?
, nem, csak remltem, hog y tudsz seg teni. Elhoztam nhny bartomat. Az elrt
eredmnyek ellenre, ing atag s trkeny llapota miatt mg most sem mertem mag ra
hag yni Adamet. pp ma reg g el trtnt, hog y eg y aut bevg ott elnk, miutn rossz svban
jtt ki a krforg alombl. Amint a lmphoz rtnk, Adam kipattant a kocsibl s levlttte
a hallra vlt n fejt, mikzben annak mindhrom klyke ott lt a hts lsen. g yet sem
vetett a knyrg semre, hog y ljn vissza az autba; zldre kellett vltania a lmpnak,
hog y a n knnyek kzt beletaposson a g zba, pedig vg re beszlljon, s ezutn sem
szlalt meg , csak nmn trdelte az klt. Eg y ra is eltelt, mieltt jra meg hallottam a
hang jt. g y tett, mintha bntetsbl rng atnm ide mag ammal, pedig csak fltem eg yedl
hag yni, nehog y jra kibortsa valami.
Mifle bartodat? firtatta Bobby. jra reztem hang jn azt a flelmet, azt a
bizalmatlansg ot, mintha valami rosszat csinlt volna. Taln csakug yan, s most nem akar
lebukni. Nzd, ha a frjedrl van sz, sajnlom, hog y sszekaptunk, ok? Sosem jttnk ki
ezzel nem mondok jat , de akkor sem beszlhet velem g y.
Lehunytam a szemem s elszmoltam hromig .
Kinyitnd vg re azt az ajtt? csattantam fel trelmetlenl.
Zrak s reteszek zaja hallatszott, mieltt az ajt rsnyire nylt, pp csak annyira, hog y
ltni lehessen a biztonsg i lncot. Eg y kk szempr vg ig mrt minket, azutn balra-jobbra
psztzott, g ondosan tanulmnyozta Adamet s Amelit, majd mg ttnk a folyost. Bobby
vg l meg adan leakasztotta a lncot s kinyitotta az ajtt, hog y beeresszen.
Bocs szabadkozott. Ez is a munkm rsze. Sosem lehetsz elg vatos. Betette
mg ttnk az ajtt, hog y helyre cssztassa a reteszeket s rfordtsa a kulcsot.
Bobby OBrien. Meg nyeren mosolyg ott, ahog yan kezet nyjtott, elbb Adamnek,
majd Amelinak.
Amelival mr tallkoztl. Gyerekkori bartok vag yunk. Ott van minden csaldi
esemnyen.
Ig azn? Vg ig mrte Amelit. Pedig eg y ilyen szpsg re ig azn illene emlkeznem.
Amelia flig pirult.

A szememet forg attam, ahog y tette neki a szpet.


A nyolcadik szletsnapomon elvetted a fag yijt s hozzvg tad a szomszd falhoz.
Elg ondolkodott.
Az te voltl?
Amelia elnevette mag t.
Kicsit mskpp nzek ki, amikor nem azon hisztizem, mennyire utlom a fikat.
Annyit azrt nem vltozott mormolta Adam olyan halkan, hog y csak n hallhattam.
Vetettem r eg y g yilkos pillantst.
Hog y vag y, Christine? Bobby kedvesen mag hoz lelt.
Miutn kieng edett a karjai kzl, visszatrt az ablaknl ll rasztalhoz. Lehzva
tartotta a rednyt. Rsnyire sztvlasztotta a lamellkat s kikmlelt az utcra, csak azutn
fordult jra hozznk.
Miben seg thetek?
Szakadt kk farmert s zld plt viselt, utbbin Srre srt felirattal. Hullmos fekete
haja az arcba hullt, csak mg jobban kiemelte spadt brt s borosts llt. Mindig g y
nzett ki, mint aki forral valamit, s taln forralt is, ezttal mg inkbb, mint korbban
brmikor. szleltem, hog y Amelia rdekldst mutat irnta. Ez tetszett, de lekzdttem a
ksztetst, hog y kzbeavatkozzam. Hadd uraljk az letket, mondtam mag amnak.
Amelia miatt vag yunk itt, Bobby. Nemrg iben kiderlt, hog y a szlei valjban nem a
vr szerinti szlei. Innen tvennd, Amelia? Elmondand, mit talltl?
Amg a cipdoboz tartalmrl meslt, kinztem az ablakon, hog y lssam, mi teszi ilyen
nyug talann Bobbyt. Senki sem jrt odakint. Visszaeng edtem a rednyt s g yorsan
htralptem. Bobby g y is szrevett; ertlen, ideg es mosolyt kldtt felm. Nem akartam
tudni, mit csinlt mr meg int.
Szval, alapjban vve arrl van sz, hog y abban a dobozban minden, amit akkor
hag ytak rd, amikor tadtak a nevelszleidnek, Kenmare-re mutat? sszeg ezte Bobby.
Ezt azrt nem mondanm avatkozott kzbe Adam. A szemly, aki ezt kitallta,
mentlisan teljesen instabil.
Nicsak, ki beszl tette helyre Amelia Adamet.
Akkor Kenmare-re fel! csapta ssze a kezt Bobby.
Gyanakodva rncoltam a homlokom.
Szerinted ez j tlet? krdezte meg lepetten Amelia. Szerinted a bartomnak ig aza
van?
Szerintem a bartod ig azi g niusz blintott Bobby. Szvesen elmeg yek Kenmare-be,
krbekrdezek eg y kicsit. Seperc alatt meg tallom a szleidet.
Felhztam a szemldkm.
Reng eteg rkbefog adsi g yem van. Bobby meg rezte az Adambl s bellem

sug rz bizalmatlansg ot. Ilyenkor ltalban elmeg ynk a hatsg okhoz, s seg tek
vg ig csinlni a hivatalos procedrt, ami nag yon stresszes lehet. Nem knny tisztn ltni
s mindent feldolg ozni. Ez a hivatalos t, de azrt rdemes eg y kicsit kln is utnajrni a
dolg oknak.
A hatsg okkal mr kapcsolatba lptem jelezte Amelia. Letltttem a krvnyeket a
weboldalukrl, csak Lehalktotta a hang jt, noha senki sem hallg athatott ki minket.
Szval, nem vag yok teljesen biztos abban, hog y az rkbefog ads szablyosan zajlott.
Nem talltam semmilyen iratot.
Ig en Bobby ujjai kzt forg atta a bcslevelet, mikzben mlyen a g ondolataiba
temetkezett. Eg yetrtek. Szval, akkor belevg unk? Amelia fel nyjtotta a kezt, csak
zrjk le vg re az alkut s szabadulhasson innen.
Mennyibe fog kerlni? szaktotta flbe az eg yezkedst a cinikus Adam.
Szztven eurba, ha meg tallom ket, plusz a szlls. Az eg yb kltsg eket n llom.
Meg eg yeztnk? Lenzett mg most is elrenyjtott kezre.
Amelia bizonytalannak tnt.
Bobby leeng edte a kezt.
Nem vag yok csodatv, de talltam mr meg elveszett szlket s eg yestettem
csaldokat. Nincs ebben semmi rdng ssg . Addig nem kapok semmit, amg meg nem
oldom az g yet. rtem a dolg om, leg albbis eddig mg mindig kifizettem az irodabrletet.
g y-ahog y. Csibszes mosolyra hzta a szjt.
Nem miattad, Bobby szabadkozott Amelia. Csak ez az eg sz. Ha belevg ok, nincs
visszat. Hozzm fordult seg tsg rt.
Mi szmt beavatkozsnak?
Azt kell tenned, amit helyesnek rzel jelentettem ki vg l, de mit veszthetsz? Mg
soha nem voltl sehol. Leg rosszabb esetben meg ismered az orszg ot.
Amelia szg yenlsen elmosolyodott.
Ok. Meg rzta Bobby kezt.
Adam meg csvlta a fejt.
Tudom, hog y rltsg halktotta le jra a hang jt Amelia mr az autnl , de el kell
szabadulnom Dublinbl, el kell szabadulnom az zletbl. Muszj itt hag ynom ezt az eg szet.
sszeszednem mag am. Az eg sz vilg a feje tetejre llt, mr g ondolkodni is alig tudok.
s szerinted az utazs seg teni fog ezen?
Nem nevette el mag t , de leg albb szrakozom eg y kicsit. Bobby tette hozz
mosolyog va rdekes ficknak tnik.
Csak flig fig yeltem r, mikzben prbltam kihallg atni a mg ttnk toporg kt frfit.
Szval, hog y tallkoztl Christine-nel? rdekldtt Bobby.

Eg y hdon.
Melyiken?
A Hapennyn.
Az romantikus. g y vereg ette Adam htt, mintha a leg jobb cimbork lennnek.
Adam mlyen zsebre vg ta a kezt, csak azt vrta, mikor vg znk a trsalg ssal s meg ynk
vg re tovbb.
A fig yelmemmel visszafordultam Amelia fel.
Ksz, hog y felvidtottl hllkodott.
Erre valk a bartok. Azrt krdezhetek valamit? Amikor abban a raktrban voltunk, te
eg ybl rvetetted mag ad arra a dobozra. Sejtetted, ig az?
Mindig is motoszklt bennem. Ha a terhessg rl krdeztem Anyut s Aput, meg hog y
milyen volt, amikor meg szlettem, mindig olyan homlyos vlaszokat adtak. Ltszott,
mennyire nem szvesen beszlnek errl. Nem akartam knyelmetlen helyzetbe hozni vag y
bntani ket, ezrt eg y id utn felhag ytam a krdezskdssel, s lemondtam arrl, hog y
valaha is vlaszt kapok. Nem tudtam, mit titkolnak ellem, csak azt, hog y Anyu korbban
ng yszer is teherbe esett, de elvesztette mindeg yik mag zatt. Mindig azt mondta, hog y
Isten ldsa vag yok a szmra. Azt hittem, nem akar ug yang y elveszteni, mint a tbbieket,
ezrt flt annyira.
A szleid mindig nag yon szerettek.
reztettk is velem. Elmosolyodott. Nem arrl van sz, hog y annyira vg ynk a vr
szerinti szleim utn. Eg yszeren csak tudni akarom. Akkor, azt hiszem, tovbb tudok
majd lpni. Nem szmt, ha hallani se akarnak rlam. Mg azt sem tudom, eg yltaln mit
vrok tlk. n csak meg akarom ismerni a teljes trtnetet. g y rzem, jog om van hozz.
Persze, hog y jog od van. Elg ondolkodtam. s ig azad is. Tudod, ha n lennk a
helyedben, ha tudnm, hog y valahol taln mg l a mamm s eslyem van meg tallni, n is
mindent elkvetnk. Mindent meg tennk, hog y visszakapjam.
Tudom. Amelia vetett eg y nyug talan pillantst Adam fel, mieltt eg y tlsg osan
szles s g yors mosollyal leplezte ag g odalmt.
Nag yon nyeltem.
Ez nevetsg es jeg yezte meg Adam az ajtbl, mg n csomag oltam.
Szmra mindig minden nevetsg esnek tnt. rtelmetlennek,
idpocskolsnak.

felesleg esnek,

Mi nevetsg es? Prbltam nem olyan elcsig zottnak tnni, ahog yan reztem mag am.
Tipperarybe menni.
Hog yan fog ja nem tvenni a cg et, ha oda se meg ynk, hog y elrendezzk a dolg ot?
Nem tudjuk elrendezni, benne van a nag yapm vg rendeletben. Az letben nem

vltoztatjuk meg . Csak az idnket fecsreljk ezzel az utazssal.


Mg nem tudtam biztosan, mit fog unk kitallni, de ahol elhatrozs van, ott kit is,
Adamnek pedig elbb-utbb kezbe kell vennie az irnytst. A kilts rezheten
bizonytalann s feszltt tette. Eg yre szeszlyesebb vlt.
Htat fordtott a szobnak.
Szval, ez volt itt az utols napom? krdezte mr a nappalibl.
Hirtelen leesett. Problmt okozott neki, ha elhag ytk, miknt az is, ha hag yott el
msokat. Gyorsan a hang fel indultam.
Tovbblp, Adam, ami j dolog .
Blog atott, de eg yetlen szavamat se hitte.
Most g y rzem biztattam.
Felshajtott.
Most g y rzem tlsg osan szentimentlis vag yok.
dv a klubban. Ekkor meg csrrent a telefonja.
Maria. Odaadta nekem.
Meredten nztem s a leg szvesebben sz nlkl kinyomtam volna, de idben eszembe
jutott Leo tancsa.
Veg ye fel. Nyeltem eg yet. Hvja meg a partira, ha van kedve.
Tnyleg ? A leg kevsb sem tnt biztosnak.
Persze. sszezavart a reakcijval. Nem akarja, hog y ott leg yen?
A telefon kitartan csrg tt.
De, csak, tudja
Eg ymsra bmultunk.
Nem tudtam biztosan, mi jr a fejben, de azt ig en, mi jr az enymben. Ne vedd fel, ne
szeress bele, szeress inkbb belm. Szeress!
A telefon elhallg atott, nma csend hullt a nappalira. Mg csak nem is nzett a kijelzre.
Nyelt eg yet. Kzelebb lpett.
A telefon jra csrg ni kezdett, mire lefag yott.
Azutn felvette s kisietett a szobbl.
Amg Adam odakint maradt a kocsiban Pattel, n vatosan kzeledtem Simon Conway
szobja fel, mikzben tekintetemmel a felesg t, a g yerekeit s az esetleg es tovbbi
rokonait lestem, akik taln g y reztk, enyhthetnek a fjdalmukon vag y visszakaphatjk
Simont, ha a torkomnak ug ranak. Csak eg y ismers arcot lttam, de az is meg rmtett:
Ang elt, a nvrt, aki elz hten, mieltt mg tallkoztam Adammel, beksrt Simon
szobjba.
Ledermedtem, pedig csak kedvesen mosolyg ott.

Ne fljen, nem harapom le a fejt nyug tatott meg . Csak csaldtag ok ltog athatjk,
de azrt jjjn. Elksrt a szobhoz. Hallottam, mi trtnt a mltkor. Sajnlom, hog y nem
n voltam szolg latban. Nem akarom, hog y cseppet is ag g djon emiatt. A felesg e zaklatott
volt, le kellett vezetnie valakin az indulatt. Nem mag a tehet rla.
Ott voltam. n voltam az, aki
Nem mag a tehet rla ismtelte meg hatrozottan. A lnyok szerint utna szrnyen
rezte mag t. Annyira g ytrte a bntudat, hog y ki kellett vezetni a kicsiket, amg vg re
lenyug odott.
Nem festett tl kellemes kpet, de a szorong somat sikerlt oldania.
Mg nem beszlt errl senkivel? rdekldtt Ang ela. Tudtam, hog y eg y szakemberre
g ondol.
Nem felejtettem el, mit tancsolt Leo Adammel kapcsolatban, de ez eg szen ms lapra
tartozott. Akrhog y is, elg ondolkodtam a dolg on, s vg l sikerlt rjnnm, kivel kellene
beszlnem.
Mag amra maradtam Simonnal. A csendet csak a szvmonitor csipog sa s a lleg eztet
fjtatsa trte meg . Leltem mell.
Hell suttog tam. n vag yok az, Christine. Christine Rose, a n, aki nem mentette
meg nmag tl. Taln jobban jrt volna, ha valaki tlem prblja meg menteni.
Eg yszeriben ert vett rajtam minden rzelem, amit eddig prbltam mag amba fojtani.
jra s jra lejtszom mag am eltt, ami akkor jjel trtnt, prblom kitallni, mi trtnt.
Biztosan mondtam valami rosszat. Nem emlkszem. Annyira meg knnyebbltem, amikor
letette azt a pisztolyt. Sajnlom, ha brmi olyat mondtam, amitl g y rezte, hog y mg sem
elg fontos, hog y nem rdemes tovbb lnie. Ig enis fontos, s ig enis rdemes. Ha ezt most
hallja, Simon, akkor kzdjn, kzdjn az letrt! Ha nmag rt nem is, a lnyokrt teg ye
meg , mert szksg k van az apjukra. Mag ra. Annyi nehz pillanat lesz az letkben,
amikor majd mellettk kell llnia. n anya nlkl nttem fel, g yhog y pontosan tudom,
milyen az, amikor eg y elvesztett szl emlke rnyknt vetl r az letnkre. Amikor
msra se g ondolunk, csak hog y mit mondana s g ondolna, ha itt lenne; vajon bszke lenne
rm?
Eng edtem hosszra nylni a csendet s potyog ni a knnyeimet, mieltt sszeszedtem
mag am.
Akrhog y is, olyan bntudat g ytr amiatt, amit mag val tettem, hog y hatalmas bajba
kevertem mag am. Tallkoztam eg y frfival, s seg tenem kell neki, hog y meg lssa az let
szpsg t, meg kell g yznm arrl, hog y rdemes lnie, klnben elvesztem.
Meg trltem knnyes szemeimet. Abban is seg tenem kell neki, hog y visszaszerezze a
bartnjt, mert ha ez nem sikerl, meg li mag t. Ebben llapodtunk meg . Mg csak eg y
hete trtnt, de nha tudja Annyi mindent meg tanultam ezen a hten. Ahog y lenztem

sszefont ujjaimra, mr teljes, szz szzalkos bizonyossg g al tudtam.


Meg knnyebblsben remnykedtem, helyette lktet fejfjst s sajg szvet kaptam.
Nem vlaszolt ms, csak a szvmonitor csipog sa s a lleg eztetg p fjtatsa. Biztat
biccentst vrtam, meg rtst s felmentst, hog y az eg sz nem az n hibm, hog y mindent
helyre tudok hozni. Eszkzre vg ytam hol vannak az eszkzeim? Eg y j knyv kellett:
Hogyan legyen jra minden tkletes, lpsrl lpsre. Hog yan foltozzunk szveket, tiszttsunk
lelkiismeretet, feledtessnk minden botlst.
Taln a felismers nem elg , taln a beismers sem elg hang osan is ki kell
mondanom. Felnztem s olyan that tekintettel meredtem Simonra, mintha a szvbl jv
szintesg nek ahhoz is lenne ereje, hog y vg re felnyissa a szemt.
Szerelmes vag yok Adambe.

19
Hogyan lljunk fel s poroljuk le magunkat

Minden ok? krdezte a vilg leg jkpbb pasija, miutn beltem Dick Basil sofr vezette
luxusautjba.
Blintottam.
sszerncolt szemldkkel tanulmnyozta knnyes arcomat. Flre kellett kapnom a
tekintetem.
Mag a srt.
Szipog va nztem ki az ablakon.
Hog y van Simon? rdekldtt g yeng den.
Csak a fejemet rztam, nem bztam a hang omban.
A felesg e meg int mondott valamit? Mag a is tudja, Christine, hog y nincs ig aza. Nem
tehet semmirl.
Jv hten Maria is bnhat velem ug yang y. Mg n sem tudtam, hog y ez fog
eltrni bellem, hog y eg yltaln ilyenek jrnak a fejemben.
Pat bekapcsolta a rdit.
Hog yan?
Hallotta. Maria, az eg sz csaldja eng em fog majd okolni. Azt mondjk majd, kt
hten t csak okoskodtam ahelyett, hog y rendes seg tsg et szereztem volna. Eszbe jutott
mr, hog y mi lesz velem, ha tnyleg vg ig csinlja?
Nem mag t fog jk hibztatni. Azt nem eng edem. Eg szen felzaklatta ez a kilts.
Nem lesz ott, hog y meg vdjen, Adam, nem lesz kpes meg vdeni. Nem lesz ms, csak
az n szavam az vk ellen. Nem is tudja, mekkora felfordulst hag y mag a utn. Olyan
dhsen hadartam, hog y alig talltam a szavakat. Nemcsak a patthelyzetre g ondoltam, de a
sajt llapotomra is.
Adam telefonja csrg ni kezdett. Amint felvette s meg lttam az arckifejezst, azonnal
tudtam. Meg halt az apja.
Nem akart elmenni a krhzba, hog y meg nzze. Nem akart eltrni az eredeti tervtl, de
persze nem is nag yon trhetett, hiszen mindenkpp Tipperarybe kellett utaznia, hog y
intzkedjen a temetsrl. Tovbb ltnk ht az autban, mintha mi sem trtnt volna, pedig
minden meg vltozott: Adam elvesztette az apjt s hivatalosan is a Basil cg lre kerlt.
Hallott valamit a nvrrl? A telefonja a zsebben maradt, ahov azutn dug ta, hog y
meg hallotta a hrt. Nem hvott fel senkit. Feltltt bennem, hog y taln sokkot kapott.

Nem.
Nem is nzte meg a telefonjt. Nem kellene rtestenie?
Biztosan szltak neki.
Eljn a temetsre?
Remlem.
Meg knnyebbltem a pozitv vlasztl.
s remlem, hog y mr a reptren letartztatjk. Taln nem rtana, ha n mag am
rtestenm ket.
Ennek mr nem rltem annyira.
Taln g y a szletsnapjt se rendezik meg . Nem szvesen mutattam r, milyen
elnykkel jrhat eg y imdott szl elvesztse, de Adamre lthatan rfrt eg y j hr.
Most viccel? Ezek utn vg kpp nem mondjk le. Ez a mi nag y eslynk, hog y
meg mutassuk, milyen ersek s eg ysg esek vag yunk.
! Nincs valami, amiben seg thetek?
Nincs, ksz.
Nmn kinzett az ablakon, mintha prblna meg rag adni minden elsuhan kis jelenetet,
hog y belekapaszkodjon, htha g y lelassthatja az autt s elkerlheti a retteg ett
meg rkezst. Belm villant, hog y taln nem is htja a trsasg omat. Nem mintha brmin
vltoztatott volna mindenkpp mellette maradnk, klnsen most , de knnyebb lenne,
ha tudnm, hog y is ezt akarja. Nos, nyilvn nem. Szvesebben maradna kettesben a
g ondolataival. ppen ezek a g ondolatok rmtettek meg .
Vag y taln mg is szlalt meg hirtelen. Felolvasn, amit Amelia anyjnak
temetsn?
Meg lepdtem. A temetsen nem sok meg jeg yzst fztt hozz; csak annyit krdezett, n
rtam-e. Teljesen meg hatdtam. Az a kis rs az eg sz vilg ot jelentette szmomra.
Kinztem az ablakon, amg pislog va visszanyeltem knnyeimet.
Vidki utakon autztunk, a fag yos reg g elen is bujn s elevenen zldell tjakon. A lovak
vilg ban jrtunk, karmok s istllk kztt, ahol g azdag on term fld tpllta a
leg kivlbb fajtkat, leg yen sz akr versenylovakrl, akr hzi kedvencekrl. Errefel a
ltarts szmtott hzg azatnak aki ppen nem csokoldt rult, az lovat tartott. Pat nem
csinlt nag y g ondot a vezetsbl: az lesebb kanyarok eltt sem fkezett soha, csak ide-oda
cikzott az utakon, amelyek meg szlalsig emlkeztettek a tz perccel korbbiakra. reztem,
ahog y a krmm mlyen belevj a brlsbe.
Adamhez fordultam, hog y lssam, ug yanolyan nyug talan-e, mint n. Eng em nzett.
Rajtakaptam.
Meg kszrlte a torkt, mieltt elfordult.
n csak tudja, hog y elhag yta az eg yik flbevaljt?

Mi? Meg rintettem a flcimpm. Basszus. Elkezdtem vg ig tapog atni a testem,


majd a ruhmat rztam abban a remnyben, hog y valamelyik redben bjik meg . Meg kell
tallnom. Amikor nem kerlt el, ng ykzlbra ereszkedtem a kocsiban.
vatosan, Christine fig yelmeztetett Adam. Meg reztem kezt a fejemen, ahog y
nekitkztem az ajtnak, amikor Pat bevett eg y jabb les kanyart.
Az anym volt. Visszafordultam fel s flretoltam a lbt, hog y alatta is
meg nzzem.
Adam felshajtott, mintha trezn a vesztesg felett rzett fjdalmamat.
Miutn nem talltam semmit, kipirultan s szuszog va ltem vissza. Most tnyleg nem
akartam errl beszlni.
Emlkszik r?
Ritkn beszltem a mammrl; nem annyira szndkosan, inkbb csak mert rvid ideig
volt jelen az letemben, g y alig tudtam rla valamit. Nha prbltam mag am el idzni, de
nem sok mindenre emlkszem.
Ez a flbeval eg yike azon kevs emlknek, ami utna maradt. Mindig ott ltem a kd
szln s fig yeltem, hog y ltzik, mieltt elmeg y valahov. Imdtam nzni, ahog y sminkeli
mag t. Behunytam a szemem. Most is ltom mag am eltt, ahog y ott ll a tkr eltt s
eg y csattal sszefog ja a hajt. Ezt a flbevalt hordta, de csak klnleg es alkalmakkor.
Kitapintottam a csupasz flcimpm. Fura, mikre nem emlksznk. A fnykpekbl tudom,
hog y annyi mindent csinltunk mg eg ytt. Nem tudom, az eg yik emlk mirt marad meg
jobban bennnk, mint a msik.
Eg y ideig nma csendben ltnk, mieltt folytattam:
Hog y vlaszoljak a krdsre: nem. Nem szvesen mondom ezt, de nem ig azn
emlkszem r. Taln ezrt is hordom mindig a flbevaljt, br ez mostanig eszembe se
jutott. Amikor az emberek meg jeg yzst tesznek a flbevalmra, mindig azt felelem, hog y
ksz, az anym volt, g y mindig beszivrog a beszlg etsekbe, valahog y tovbbra is rsze
marad az letemnek. g y l bennem, mint eg y kp, ami folyton vltozik, amikor msok
beszlnek rla, vag y ltom a csaldi albumban: mindig msmilyen, ms fnyben, ms
szg ben. Azeltt mindig krdezg ettem a nvreimtl, amikor az albumot nztk: Ti erre
emlkeztek? Vagy arra? A fejket rztk s eg szen msmilyennek rtk le, mint ahog y a
fnykpek meg rktettk. Vag y mint ahog y n emlkeztem r, amikor ott llt a tkr eltt,
n pedig nztem a hajt, a tarkjt, a flt, az llt. Nha azt kvnom, br felm fordulna,
hog y eg szen lssam; nha a kpzeletemben meg is trtnik. Gondolom, milyen furn
hang zik
Eg yltaln nem fura felelt Adam g yeng d hang on.
Mag a emlkszik az desanyjra?
Csak a rszletekre. Az apr dolg okra. Az a baj, hog y n nem tudtam kivel beszlni rla.

Taln az seg t letben tartani eg y szemly emlkt, ha msok meslnek rla, de az n apm
erre sosem volt hajland.
s nem volt helyette senki ms?
Minden nyron msik dada vig yzott rnk. A hzban taln a kertsz volt a szemlyzet
eg yetlen tag ja, akit rendszeresen lttunk, de vele sem rintkezhettnk.
Mirt nem?
Mert Apa azt mondta.
Hossz idre csend lett.
Majd csak elkerl a flbevalja szlalt meg vg l.
Nag yon remlem.
Maria azt mondta, eljn a szletsnapomra.
El is felejtettem meg krdezni. Hog y felejthettem el?
Remek. Nag yszer. Ez tnyleg pomps hr, Adam.
Felm fordult. Nag y kk szeme lyukat g etett a lelkembe.
rlk, hog y annak tartja.
Annak. Ez Nem jutott eszembe ms jelz, mint a remek s a nag yszer, ezrt inkbb
hag ytam kicseng eni a mondatot.
Az aut vg l lelasstott, n pedig jult vrakozssal ltem fel, hog y lssam a helyet,
ahol Adam felntt. Az les oszlopokra csavarozott rztblk szerint a birtokot Avalon
Manor-nek hvtk. Pat itt betartotta a sebessg korltozst s szinte lpsben g urult a
hzhoz vezet ton, ami kilomtereken t folytatdott. A fasor vg l elmaradt, hog y elm
truljon a zldell pzsit, kzepn a hatalmas viktorinus palotval.
Azta.
Adamet nem nyg zte le a ltvny.
Mag a itt ntt fel?
Inkbb a kollg iumokban. Ide csak nyaralni jrtam.
Milyen izg almas lehetett ez eg y kalandvg y finak, felfedezni ezt a sok helyet. Az ott
eg y vrrom?
Ott sosem jtszhattam. s mindig eg yedl voltam. A leg kzelebbi szomszdok is
mrfldekre laknak. Taln srtette a flt a szeg ny g azdag fi nyavalyg sa, mert ejtette a
tmt. Az a rg i hthz. Mindig azt g ondoltam, hog y feljttatom s ott fog ok lni.
Szval mg is itt akart lni.
Valaha rg en. Elfordtotta a tekintett.
Az aut meg llt a hatalmas bejrati ajthoz vezet szles lpcssor lbnl. Az ajt
kinylt, s eg y asszony kedves mosollyal fog adott minket. Emlkeztem r Adam
elbeszlseibl: Maureen, a sofr Pat felesg e, hzvezetn (Adam szhasznlatval:
hzelnk), aki harminct ve szolg l itt, amita csak Adam meg szletett. Noha Adam sosem

tekintett r ptanyaknt kln dadusok g ondoskodtak rla, s lehetett brmilyen


meleg szv, Maureennak meg voltak a sajt g yermekei, neki csak a hztartsrl kellett
g ondoskodnia , az asszony alig ha tekintett kznnyel a kt anytlan rvra, akivel eg y fedl
alatt lt.
Adam lelte t szorosan Maureen, amitl Adam lthatan ledermedt. szinte
rszvtem.
Ksznm. itt Christine, nhny napig itt marad.
Maureen nem tudta leplezni meg lepetst, hog y eg y olyan nt lt Adam trsasg ban,
aki nem Maria, s br g yorsan ert vett mag n, ez sem oldhatta a helyzet knossg t, amikor
szba kerlt a hlrend. A hzban taln tz hlszoba is akadt, Maureen mg sem tudta, hog y
meg mutassa-e valamelyiket, vag y inkbb Adam szobjba vezessen. Bizonytalan lptekkel
haladt elttnk, mikzben lopva vetett eg y-eg y pillantst Adamre, hog y a tekintetbl
olvassa ki a vlaszt, de tl azon, hog y a csomag jainkat cipelte, Adam eg szen mshol jrt, s
g y rncolta a homlokt, mintha fejben akarna sszeszorozni tjeg y szmokat. Mlt hten
nyilvn g y tvozott innen, hog y leg kzelebb g yrs vleg nyknt tr vissza, majd miutn
ez ktba esett, is utna akart ug rani. Most mg is itt volt, azon a helyen, ami mly
viszolyg ssal tlttte el.
Eg sz hten ag g dtam az alkunk miatt, de ez a szorong s semmisg nek tnt ahhoz
kpest, amit most reztem Adam trsasg ban. Mg akkor is tvolinak s rideg nek tnt, ha
elkaptam a tekintett s btortan rmosolyog tam. Beleg ondoltam, hog yan prblta Maria
visszahozni ezekbl a mlysg ekbl, hog yan prblta fel nyjtani a kezt s mag hoz
vonni, csak hog y szembesljn a visszautastssal. Eleinte azt g ondoltam, ez a pnclja, de
rjttem, hog y nag yobbat nem is tvedhettem volna eg sz lnyt meg szllva tartotta ez a
msik Adam, aki dht, fjdalmat s flelmet rzett, amirt elvesztette az uralmat az lete
felett. S teljesen tadta mag t a boldog talansg nak. Taln mg fiatalon elvesztette az
desanyjt, de msknt vdett letet lt: sosem kellett ag g dnia a kvetkez tkezs, a
tanknyvei, a karcsonyi jtkai miatt, vag y hog y elveszti az otthont. Mag tl rtetdnek
tekintett mindent, nyilvn azt is, hog y idvel meg szabadul zsarnok apjtl s a mag a tjt
jrhatja, a nvre pedig tveszi a csaldi zletet. Azutn minden meg vltozott. A ktelessg ,
amit mindeddig elkerlt, st elfeledett, vratlanul mg lopdzott, meg kopog tatta a vllt
s udvariasan arra krte, hog y kvesse. A bulinak vg e, a csalka tudat pedig , hog y
irnytja a sorst s eg szen msfle letet pthet mag nak, a szeme lttra foszlott szt.
Valami vg et rt, pedig nem szerette, ha valami vg et r; nem szeretett elvlni s
bcszkodni, nem szeretett tvozni. Kszen akart llni a vltozsra, hog y az a sajt felttelei
szerint kvetkezzen be. Amita csak betette ide a lbt, meg vltozott a tekintete, a hang ja, s
vele minden, ami Adamet Adamm tette st, ha jobban beleg ondolok, attl a pillanattl
rzkeltem ezt a vltozst, hog y letette a telefont. A tudattl g rcsbe rndult a g yomrom.

Mr rtettem, mennyire vg telenl komolyan g ondolta Adam, hog y itt hag yja ezt a vilg ot,
ahog y azt is, hog y ha mg eg yszer meg ksrli, vg ezni fog mag val. Addig nem ll le, amg
nem sikerl.
Ms dolog seg teni olyasvalakinek, aki akarja, hog y seg tsenek rajta, ahog yan korbban
Adamben is reztem ezt a nyitottsg ot. Itt Tipperaryben g y tnt, sorban bezrja a hozz
vezet ajtkat s rzelmileg mris elszig eteldik tlem. A nap tovbbi rszben sszehzott
fg g nyk mg tt aludt a hatalmas szobban. Az bls kandall eltt llt a kanap, ahol az
jszakt szndkozta tlteni, addig viszont az g yban fekdt, mg n feltett lbakkal
csrg tem a Loug h Derg re nz ablakflkben. Hallg attam a szuszog st s nztem az
rt, mikzben mindvg ig tudtam, hog y csak az idt hzzuk az id pedig ez esetben nem
g yg yr. Beszlnem s cselekednem kellett volna, seg tenem s tmog atnom t, mg sem
tehettem semmit, amg visszahzdott, flrevonult s mag ba zrkzott. Kezdtem
meg rmlni.
jra Adamet fig yeltem. Ktsg kvl aludt. A kezt tenyrrel felfel pihentette a prnn, a
feje mellett, mintha mris meg adn mag t. Szke haja belehullt eg yik szembe, mg flre
nem simtottam. Nem bredt fel, ezrt ujjam eg y kicsit elidztt puha brn. Aznap reg g el
nem borotvlkozott, shajnyi szke borostja meg csillant a fnyben. Ajkai sszezrdtak s
cscsrtettek, mint amikor koncentrlt. Mosolyog nom kellett.
Maureen tnt fel a nyitott ajtban, majd kopog tatott be halkan, hog y szreveg yem.
sszerezzentem s g y kaptam el a kezem, mintha valami rosszat tettem volna.
Beleg ondoltam, mita fig yelhet Maureen. g y mosolyg ott, mint aki nag yon is ltta
g yeng d kzeledsemet, mire zavartan siettem az ajthoz.
Elnzst a zavarsrt, de meg hoztam a takarkat, amiket Adam krt.
Rtertettem ket a kanapra, ahov Adam sznta.
Lttam, hog y Maureenbl kikvnkozik eg y krds, de vg l csak annyit mondott:
n nos Vetett eg y pillantst alv g azdjra. Volt eg y telefonhvs Adamnek.
Most ne zavarjuk ezzel. Ksbb is rr meg tudni. Vag y valami srg s?
Maria volt az.
!
Prblta hvni a mobiljn, de nem vette fel. Tudni akarja, eljjjn-e a temetsre. Azt
mondta, mostanban voltak g ondjaik, ezrt nem biztos benne, hog y Adam is akarja. Nem
akarja t felzaklatni.
Adam fel fordultam, mikzben prbltam kitallni, mi leg yen. A dublini Adam
akarn, hog y eljjjn. Taln ez az Adam is akarn, csakhog y ez az Adam nem az az Adam,
akit eg ykor meg szeretett s aki jra vissza akarta hdtani. Eltkltem mag am, hog y csak
akkor szabad tallkozniuk, ha Adam visszanyeri a rg i formjt. Ha ilyennek ltja, ha jra
g y viselkedik vele, mint korbban, Maria futva menekl vissza Sean karjaiba. Br nem

beszltnk errl, biztosan tudtam, hog y Adam is eg yetrtene velem. Azt hiszem,
szvesebben venn, ha most nem jnne ide, de nem azrt, mert harag szik r vag y ilyesmi.
Ezt felttlenl mondja meg neki.
Rendben, meg mondom. Maureen eg y jabb g yors pillantst vetett Adamre, mikzben
lthatan azon tndtt: Mennyire bzhatok ebben a nben? Nem lenne jobb, ha t is
meg krdeznm?
Mr a folyosn jrt, amikor a nyomba eredtem. Idekint knnyebben beszlhettnk, hog y
Adam halltvolsg on kvl kerlt.
Maureen fog tam meg a kezt. Mi nem nem vag yunk eg ytt. Adam s n.
Mostanban nem volt valami jl, akadt nhny mag nleti problmja.
Maureen g y blintott, mint aki nag yon is jl tudja.
Nem rlne, ha tudn, hog y ezt elmondtam. Mag a nyilvn sokkal jobban ismeri nlam,
de azrt meg prblok seg teni. Eg sz hten seg teni prbltam neki. Azt hittem, sikerl is.
Nem tudom, ltalban milyen szokott lenni, de az els tallkozsunkat kvet napokban
olyan felszabadultnak tnt. Ez most nag yon visszavetette. Br eg yik pillanat sem alkalmas
arra, hog y elvesztsnk valakit
Tallkozott Mr. Basillel?
Ig en.
Akkor taln elhiszi nekem, ha azt mondom, hog y br harminct esztendeje neki
dolg ozom, nem lltunk ig azn kzel eg ymshoz.
Ug yanez elmondhat a firl is.
Maureen beharapta az ajkt s blintott.
nnek ez nyilvn mag tl rtetdik, de Adam Lehalktotta a hang jt. mindig is
rzkeny volt. Mindig is tl szig or nmag hoz. Semmit sem eng edett el knnyen, mg a
leg aprbb dolg okat sem. Prbltam odafig yelni r, de szvesebben birkzott meg
mindennel eg yedl, Mr. Basil meg nos, mindig meg maradt Mr. Basilnek.
rtem. Ksznm, hog y ezt elmondta nekem, s biztosthatom rla, hog y nem adom
tovbb senkinek. Eg y hete sz szerint le sem veszem rla a szemem tettem hozz
mag yarzatknt.
A leg tbb n g y van ezzel. Elmosolyodott s sokat sejteten elpirult.
Olyan okbl, amit nem rulhatok el, nem tveszthetem szem ell. Ezrt van a kavarods
a hlszobval is. De most tnyleg el kellene mennem valahov, g yhog y addig rajta tartan
a szemt helyettem? Kpzelem, mennyi dolg a lesz holnap, de csak eg y rrl lenne sz.
Ug ye, nem bnja?
Odahztam eg y szket az ajthoz, hog y Adam ne kapjon frszt, ha az g ya vg ben, a
kanapn csrg ve tallja Maureent.
Krem, csrg jn rm, ha felbred, ha kimeg y vcre, ha brmi. Ag g d pillantst

vetettem Adamre. Mg nem dntttem el, itt merjem-e hag yni.


Nem lesz semmi baj. Maureen a karomra fektette meleg tenyert.
Ok blintottam nyug talanul.
Jl mondta jeg yezte meg .
Mit? Kicsoda?
Maria. Meg krdezte, hog y Adam eg y nvel van-e itt. Eg y kedves nvel, aki vig yz r.
Ezt krdezte?
Ig en blintott Maureen.
s mit felelt neki?
Mondtam, hog y az dolg aival kapcsolatban t mag t kell meg krdeznie.
Kiprseltem mag ambl eg y halvny mosolyt.
Ksznm.
A konyhban talltam Patet, aki pp eg y tojsos szendvicset tmtt mag ba. Elre
retteg tem az ttl, amit vele kellett tltenem eg y zrt kaszniban nem elg a szg ulds,
most itt a tojs is. Prbltam udvariasan kivrni, amg befejezi, de a tudattl, hog y mag ra
hag ytam Adamet, nyug talanul jrkltam fel-al.
Ok, ok lkte htra a szkt Pat, hog y mag ba tmje a maradk fl szendvicset s
felhajtsa a fl cssze tet, mieltt felll. Felkapta a kocsi kulcsait, mieltt kifel indult.
Mary Keeg an, Dick Basil jobbkeze hszpercnyire, eg y impozns birtokon lt. Amikor a
hzban senki sem nyitott ajtt, Pat elirnytott az istllk fel, majd visszavonult a RollsRoyce vlt sporthrektl hang os, tlfttt s tojsszag bels terbe. Maryt illeten
viszont ig aza volt. Meg lltam a kertsnl s elnztem a lhton l eleg ns hlg yet, amint
tug ratott eg y akadlyt.
Az ott Lady Meadows hallottam mag am mg l eg y hang ot, s ahog y fel fordultam,
meg lttam Maryt. Az alkalomhoz ltztt: g umicsizmba s meleg g yapjkabtba, ez utbbi
felett prns mellnnyel.
Azt hittem, mag t ltom.
Eng em? Na hiszen! Elnevette mag t. Nekem nincs r idm, hog y ilyen j leg yek.
Meg maradok a reg g eli vg tknl s a vadszatoknl. Vadszni tnyleg szeretek.
Lady Meadows a l vag y a lovas?
A l kacag ott. A lovas Misty. Profi ug rat, versenyszeren lovag ol. Majdnem
kijutott a leg utols olimpira, de a lova, Varzsl edzs kzben kitrte a lbt. Taln majd
leg kzelebb.
Ltom, itt meg van minden. Hny lovat tartanak?
Tizenkettt. Nem mind a mink, de leg albb bejn bellk eg y kis pnz. Van mibl
terjeszkedni. Mg az is szba kerlt, hog y tenyssznk.

Az az lma, hog y ebbl ljen?


Nekem? Nem. Mirt, Basil kldte, hog y kirg jon? Prblta g y eladni, mint jl
sikerlt trft, de a tekintetbl hamistatlan szorong st olvastam ki.
Ami azt illeti, pp ellenkezleg .
Felkeltettem Mary kvncsisg t.
Az elvileg meleg bung alban fejeztk be a trsalg st, de miutn a lovszok sznet nlkl
jttek-mentek, a hzbl elszktt a h, ezrt Mary mag n tartotta a kabtjt, ahog y n is.
Dntttem mag amba a forr tet s a csszn meleng ettem a tenyerem, amg a kutyaszrs
kanapn csrg tem, krlttem hrom kopval: az eg yik aludt, a msikra rtrt a
klausztrofbia s lzasan szag lszva kereste a kiutat, a harmadik Mary lben lt s
lthatan eltklte mag t, hog y az eg sz beszlg ets alatt eg yetlen pislants nlkl eng em
fog bmulni. Mary semmit sem rzkelt mindebbl sem a hideg et, sem a kutyaszrt, amit
a csszmbl halsztam ki. Nem tudtam, hog y csak hozzszokott-e ehhez, vag y az ajnlatom
dbbentette meg ennyire.
Brmennyire is ktelkedett, nem tudta leplezni izg atottsg t.
s ezt Adammel talltk ki?
Ig en. Csak flig hazudtam. Azrt nem lehet most itt, mert reng eteg a tennivalja a
temets miatt. Beleg ondoltam, hog y ott alszik az elstttett hzban, a fejre hzott
takark alatt.
s csak g y belement ebbe? krdezte zavartan. Hog y nem vesz rszt az operatv
munkban? Hog y n hozom a dntseket?
Teljes mrtkben. lesz az ig azg attancs elnke, teht minden dntsre az ldst
kell krnie, de azt hiszem, ez a leg jobb meg olds. Akivel csak beszltem, mindenki azt
mondta, hog y n kpes g y elvezetni a cg et, ahog yan Mr. Basil is elvrn. Ez a vllalat a
mindene.
Iskola utn azonnal itt helyezkedtem el. Elmosolyodott. Akkor mg Dublinban volt a
kzpont, majd miutn kikltztt ide, fellendlt az eg sz vidk. Reng eteg et jelentett. Els
vben csak a telefonokra vlaszoltam. Lassan kerltem eg yre feljebb. Mg is Zavartan
rzta meg a fejt.
Mi a baj?
Az reg Mr. Basil nem ezt akarn. Mr. Basil csaldja sem akarhatja. Lavinia inkbb
vlasztan a hallt, semhog y eng em lsson ezen a poszton. A Basilek inkbb a csaldban
tartanak mindent. Senkit sem illetett keser kritikval, ehhez tlsg osan profi volt, de g y
is kiolvastam a szavai mg l, amit korbban Adamtl is hallottam: a csald szmra
mindennl fontosabb, hog y a cg a kezben maradjon.
Amg nem a nag ybtyja csaldjrl van sz jeg yeztem meg .
Persze, termszetesen rtett eg yet. Nem kerl Nig elhez, ug ye? krdezte

nyug talanul.
Adam sosem eng edn. Azt se hiszem, hog y Lavinia miatt ag g dni kellene.
Biztos, hog y Adam is ezt akarja? krdezett r jra.
Meg krdezhetem, hog y mirt olyan nehz ezt elhinni? Azt hittem, mindenki szmra
nyilvnval, hog y Adam nem plyzik a posztra.
Persze, n is reztem, de azt hittem, Mr. Basil hallval meg vltozik minden. Azt
hittem, akkor majd msknt ltja a dolg okat. Nem knny g y dolg ozni, ha eg y Mr. Basil
ott liheg az ember nyakban; alig hag y idt g ondolkodni, azutn meg lehord, amirt nem
hasznlja az eszt. Azt hittem, Adam mag hoz akarja majd rag adni a vezetst. Meg vonta a
vllt. Azt hittem, az apjval van baja, nem a cg g el. Mg ebben a rvid idben is
bebizonytotta, hog y van zleti rzke. Vannak j tletei, s hig g ye el, tnyleg rnk frne a
vrfrissts. Nag yon nag y kr lenne, ha Adam nem fog adn el a posztot. De ha azt akarja,
amit mag a mond g y nzett rm, mint aki mg most is ktelkedik ebben.
Ezzel sikerlt teljesen sszezavarnia.
Meg csrrent a telefonom.
Maureen jelentkezett.
bren van.
Nem kellett biztatnom Patet, hog y hajtson g yorsan, g y is szzhatvannal szg uldott ott,
ahol csak nyolcvannal lehetett. Amikor elrtnk a hzhoz, arra szmtottam, hog y Adam
odakint vag y a fldszinten vr, m ehelyett most is a hlszobban talltam; prblta
rbeszlni a kipirult arc Maureent, hog y eressze ki.
Csak cssztassa be a kulcsot az ajt alatt, Maureen hallottam trelmetlen hang jt.
n nem biztos, hog y tfr Maureen pni rmletben fog ta a fejt. Amint
meg hallotta a lpteimet, meg knnyebblten fordult felm. Lezuhanyozott s hes volt,
ezrt hoztam neki ebdet, azutn rzrtam az ajtt suttog ta kapkodva. Folyton azt
mondog atta, hog y stlni akar.
Mirt nem eng edte ki?
Mag a mondta, hog y tartsam rajta a szemem!
Kvethette volna.
Szjhoz kapta a kezt, amirt nem g ondolt erre. reztem, ahog y ajkaim meg rezzennek.
Nag yon dhs suttog ta Maureen.
Semmi baj. g yis rajtam fog ja levezetni. Felemeltem a hang om. Minden rendben,
Adam, mr itt vag yok. Seg tek.
A zrba cssztattam a kulcsot s sokig csrg tem vele, mintha nem akarna mkdni.
Adam ezalatt trelmetlenl rng atta a kilincset.
Hag yja abba, Adam! Prblok bejutni A zr vg l kattant s az ajt szlesre trult.

Annyira meg lepett a vratlanul kirobban er, hog y flrelpni sem maradt idm. Adam
nekem rontott s felklelt, mint eg y elszabadult tenyszbika, de harag jban mg
bocsnatkrsnyi idre sem llt meg . Maureennak g y kellett elkapnia, miutn flrelktt
az tjbl.
Jaj, kedvesem, ug ye nincs baja?
Csak ksbb adtam t mag am az g et fjdalomnak; most jobban izg atott, hog y ldzbe
veg yem Adamet, aki orrbl g z fjtatott, ahog y lerohant a lpcsn.
Eg yedl akarok lenni! kzlte velem, mihelyt kirtnk a hzbl s erltetett
menetben nekiindultunk a thoz vezet kis kerti csapsnak.
Annyival hosszabbra nylt a lba az enymnl, hog y szaladnom kellett, ha tartani
akartam vele a lpst. Nhny g yors lps, eg y kis kocog s, nhny g yors lps, jabb
kocog s. A pniktl, hog y teljesen elveszti a fonalat, s a felismerstl, hog y tnyleg
kocog ok, mris kezdtem kifog yni a szuszbl.
Tudja, hog y nem eng edhetem. Szaladtam eg y kicsit, azutn g yalog oltam nhny
lpst, mieltt jra g yorstanom kellett.
Ne most, ok?
Tartottam vele a lpst, de nem szltam, nehog y mag amra harag tsam. Mellette
maradtam, nmn s konokul. Nem mintha nem prblkozhatott volna brmivel csak azrt,
mert n ott voltam. Erejrl tanskodott sajg vllam is. Mg is kitartottam, eg yszeren
nem adhattam fel, nem hag yhattam t eg yedl, nem
CHRISTINE! vlttt az arcomba. HAGYJON MR BKN!
Hirtelen torpant meg , ami meg lepetsknt rt, s olyan hang osan frmedt rm, hog y a
szavak bevisszhang oztk a tavat, ott zeng tek a fejemben, bntottk a flemet s
kiug rasztottk szvemet a mellkasombl. A leveg is a torkomon akadt dhdten villan
tekintettl, a homlokn lktet eg yetlen vntl s a nyakn dag adoz erektl, klbe
szortott s akaratlanul is fenyeg et keztl. g y reztem mag am, mint eg y taknyos, akit
leteremtett eg y felntt, s most szg yenkezve toporog . Hirtelen eg yedl, iszony eg yedl
reztem mag am. Elfordult s elviharzott, n pedig sszecsuklottam s meg g rnyedtem,
trdre rog yva prbltam leveg hz jutni, azutn zokog ni kezdtem s ezttal nem is hag ytam
abba.
Eleng edtem t.

20
Hogyan lljunk fel s vljunk jra tnyezv

Klns nyug alom tlttt el, ahog y a csnakhzban ltem s elnztem a Loug h Derg et. A
parti vizek teljesen befag ytak. Nhny kacsa ug yan leszllt s meg kocog tatta a jeg et a
csrvel, de tstnt fel is rebbent, mintha g y dntene, ennyit a leg nag yobb hsg sem r.
jra szipog ni kezdtem, elcseppent az orrom. Rg feladtam a ksrletet, hog y kifjjam, szinte
mr nem is reztem, mikzben kivrsdtt s sajg szemeimbl olyan g yorsan pereg tek a
knnyek, hog y meg fag yni se maradt idejk. Nem trltem le ket; ha nha leg rdltek az
ajkamig , reztem ss zket. Dermedt nyug alomban vrtam az esemny bekvetkeztt, amit
minden tudatos pillanatomban ig yekeztem meg akadlyozni, hog y vg l mg se tehessek
ellene semmit. Nem maradt ms eszkzm, csak a szavaim s a g ondolataim, Adam pedig
nem volt kvncsi eg yikre sem.
Amint meg hallottam a lpseket, ijeszten felg yorsult a szvem. k azok, jttek
elmondani, hog y meg talltk. Taln le is tartztatnak vajon meg tehetik? jabb kudarcom
felveti a szndkossg g yanjt is? Meredten nztem mag am el, a stt s mozdulatlan
vzre, mikzben szag g atottan vettem a leveg t. A felhk kzt hasadk nylt, s ahog y
felnztem a fnyre, hirtelen meg formldott bennem eg y ders g ondolat. A lptek csak
lassan kzeledtek, nyomt sem reztem sietsg nek vag y akr fenyeg etsnek. Meg torpantak
mg ttem, azutn meg kerltk a csnakhzat, mg Adam fel nem bukkant.
Letelepedett mellm. Feltartott kzzel lltottam meg , mieltt kzelebb hzdott volna.
sszeszortott szjjal prbltam mag amba fojtani az jabb srg rcst, majd amikor
reztem, hog y ez nem fog menni, flrefordtottam az arcomat.
Meg kszrlte a torkt, de eg y ideig nem szlt. Jl tette. Ahog y nmn ltnk eg yms
mellett, a fag yos leveg lassan kezdett tmeleg edni kzttnk.
Sajnlom trte meg a csendet hossz id utn, mg is g y tnt, vratlanul.
Nem vlaszoltam. Tudtam, hog y meg kellene bocstanom, mg sem tudtam.
Hol volt?
Csak kieresztettem a g zt. Riog attam az llatokat. Eg y szarvas ssze is csinlta mag t
miattam.
Nem tehettem rla, halk kuncog s trt fel bellem.
g y mr jobb. Nem szeretem ltni, amikor sr. Felm nylt s letrlt az arcomrl eg y
knnycseppet. Lehunytam a szemem, mire kibug g yant eg y jabb.
H. Odacsusszant hozzm a padon s tkarolta a vllam.
g y dntttem, nem beszlek, amg nem tudok parancsolni annak a g ombcnak a

torkomban. A vllra hajtottam a fejem. Meg puszilta a homlokom.


Sosem vag yok eg yedl, amikor ide jvk. Mindig ilyen leszek, ilyen dhs, ilyen
tudja.
Hag yta kicseng eni a mondatot, n pedig nem tltttem ki a nyomban tmad csendet.
Meg hallg attam, de nem avatkoztam kzbe.
Meg g rte, hog y nem beszl rla senkinek. Ez dhtett fel ig azn.
Hog y nem beszlek rla? Mirl? Felnztem r.
Arrl, amit tud. A mlt vasrnaprl.
Nem is mondtam el senkinek.
A szemembe nzett.
Ne hazudjon, Christine, krem, ne hazudjon. A vilg on mindenki hazudhat nekem, csak
mag a ne teg ye.
Nem is teszem. Elhzdtam. Sosem hazudnk mag nak. Mintha bizonytani
akarnm, sietve hozztettem: Azt krtem Maureentl, mondja azt Marinak, hog y nem kell
eljnnie a temetsre. g y g ondoltam, nem lenne j tlet, ha ilyen llapotban tallkozna vele.
Prblt olvasni az arcomban.
n nem errl beszlek
Tudom, de ez az eg yetlen, amit nem mondtam el. Meg az, amit most kszlk
elmondani. Ezeket leszmtva mindenben meg tartottam a szavam. Sosem rulnm el, hog y
milyen krlmnyek kztt tallkoztunk.
Mit kszl elmondani? rncolta a homlokt.
Majd utna elmondom.
Most mondja el.
Mit g ondol, Adam, kinek beszltem rla?
Maureennak feszlt meg .
Nem mondtam neki semmit.
Bezrt a szobba.
sszerezzentem.
Pnikba esett. Mondtam neki, hog y tartsa mag n a szemt. Mondtam, hog y g ondjai
vannak s
Jesszusom, Christine! Ezttal nem vlttt g y, mint korbban nem g ondoltam,
hog y azt a hang ert valaha is viszonthallom brkitl , de reztette velem az indulatt.
Nem mondtam el neki, Adam.
De azt ig en, hog y valami nem stimmel velem.
Rajtam volt a sor, hog y robbanjak.
Mit g ondol, aki fikarcnyit is ismeri, nem jtt r mag tl, hog y valami nem stimmel?
Gondoljon mr bele, Adam! Tnyleg azt hitte, hog y senki sem veszi szre? Hog y senkit sem

rdekel? El kellett mennem s fltem eg yedl hag yni. Maureen azt mondta, mag n tartja a
szemt. Nem g ondoltam, hog y be fog ja zrni!
g y kimondva mksan hang zott. Lehettem brmennyire dhs, elmosolyodtam.
Ez nem vicces nzett rm meg lepetten.
Tudom rtettem eg yet, mikzben a szm szle tovbb rng atzott. Azrt eg y kicsit
mg is. Eg yre szlesebb lett a mosolyom, s mr le sem hervadt az arcomrl.
rlk, hog y jl mulat morog ta mag a el, ahog y elfordtotta a fejt.
Kivrtam, hog y az ideg es kuncog s abbamaradjon.
Mi az, amit el akart mondani?
Ma elmentem Maryhez.
Mary Keeg anhez?
Blintottam.
Ajnlatot tettem neki. A mag a nevben. Azzal mindenki eg yetrt, hog y volt az apja
jobbkeze, ig az?
is eg yetrtett.
Arra g ondoltam, hog y mag a lehetne az ig azg attancs elnke, aki teljes jog krrel
vezeti a vllalatot ezzel teljesti a nag yapja kvnsg t , Mary viszont lehetne g yvezet
ig azg at. g y g yakorlatilag vezetn a cg et, de mag a fenntartan az irnytst azzal, hog y
ldst adja az sszes dntsre. Azutn beszlhetne a volt fnkeivel, hog y visszakapja az
llst a parti rsg nl. Attl, hog y valaki az ig azg attancs tag ja, mg dolg ozhat, nem?
Biztos mindenki meg rten.
Vag yis benne lennk a Basil ig azg attancsban s kzben vg ezhetnm a munkmat.
Mint Batman.
Vg ig g ondolta a dolg ot.
H, azrt ne ug orjon a vzbe rmben! Elnztem az arct. Eg y csapsra meg oldottam
minden problmjt, mg is tovbb vvdott mag ban. Valamirt mg most sem tudott
meg bklni az letvel. Eg yetrt azzal, hog y ez vlasz a problmra?
Ig en, teljes mrtkben, ksznm felelt szrakozottan.
ltalban, ha nag yon erltetnk valamit, de az csak nem ll ssze, rossz irnyban
erlkdnk. Kezdtem azt hinni, hog y n is rossz irnyban erlkdm. Eg y hten t ag yaltam
azon, hog yan tudnm Adamet kimenekteni az ltala g yllt cg bl, de a meg olds
valamirt nem seg tett.
Jtsszunk valamit! furakodtam be g ondolatai kz.
Mag a meg a jtkai mordult fel.
Mit csinl olyankor, amikor eg yedl van s senki sem ltja? Nem lehet g usztustalan
dolog ! tettem hozz sietve, amikor a tekintetn lttam, merre indulna el.
Akkor semmit vont vllat.

Nevettem s rltem, hog y visszatrt.


Szokott mag ban beszlni? nekelg et a zuhany alatt? Na, mondja mr!
Mit akar ebbl kihozni?
Csak feleljen.
Ez menti meg az letemet?
Ig en, a vlasztl fg g az eg sz lete.
Rendben. Ok, szoktam nekelg etni a zuhany alatt. Ez minden.
Tudtam, hog y hazudik. Meg kszrltem a torkomat.
n pldul, ha unatkozom, ha valahol vrni kell, vag y ilyesmi, kivlasztok eg y sznt s
sszeszmolom, hny ilyen szn trg y van a szobban, majd vlasztok eg y msik sznt s
sszeszmolom azt is. Amelyik sznbl a leg tbb van, az nyer.
Felm fordult.
Ennek meg mi rtelme?
Ki tudja? nevettem. Az emberek eg y csom furcsasg ot csinlnak, amit sosem
vallannak be. n mg azt is szoktam, hog y vg ig futtatom a nyelvemet a fog aimon, s
kzben meg szmolom, hny van. Utazs kzben ki szoktam hallg atni msok beszlg etseit
is.
Fura pillantst vetett rm.
s folyton tleteket keresek a knyvemhez.
Felkeltettem az rdekldst.
Milyen knyvhez?
A knyvhz, amit mindig meg akartam rni. A knyvhz, amit eg y napon meg rok.
Hirtelen zavaromban felhztam a trdem s rhajtottam az llamat. Vag y nem. Taln csak
eg y ostoba brnd.
Eg yltaln nem ostoba. rja csak meg . s mi lenne? Erotikus reg ny?
Felnevettem.
Mint a bartnj, Irm? Nem nseg lyez kziknyv. Mg nem tudom, pontosan
mirl szlna.
Csinlja csak meg biztatott. Ehhez tnyleg rt.
Kipirult arccal mosolyog tam s rtkeltem a btortst. Barrytl sosem kaptam meg , s
azonnal tudtam, hog y meg fog om prblni.
Szeretem kicsavarni a szavakat mondta hirtelen.
Aha! Halljuk. Eg sz testemmel fel fordultam.
Nem is a szavakat, inkbb a mondatokat folytatta szg yenlsen. El sem hiszem,
hog y errl beszlek. Ezt mg Maria se tudja.
Eg y null ide, g ondoltam g yerekesen.
A komplikltabb szveg eket szeretem, mint Sietve krlnzett. A hdolok a

trnodnl helyett trnolok a hdodnl, meg ilyenek.


Azrt ez tnyleg fura rncoltam a homlokom.
H!
Elnevettem mag am.
Csak ug ratom. Szerintem is tk vicces.
Annyira azrt nem.
Ht, nem vletlenl titkoljuk az ilyesmit.
Ez lenne az zenet?
Visszafordultam a t fel.
Mit szlna eg y Soha, de soh-hoz? Amikor nyaralni mentnk, a nvreimmel mindig
ezt jtszottuk a kocsiban.
Kpzelem, mennyire az apjuk ideg eire mentek.
Szerintem ezzel adtunk rtelmet az letnek. Ok, mag a kezd. Soha, de soha
Tudja, ez meg szlalsig emlkeztet Elaine Hog yan talljuk meg a szerelmettechnikjhoz.
Nos, taln azt akarom, hog y meg tallja a szerelmet.
A perzsel tekintet belm frdott.
Hog yan szeressen bele az letbe pontostottam. Azt akarom, hog y jra szeressen
lni. Na, rajta bktem oldalba.
Ok. Soha, de soha g ondolkodott el nem ettem nyalkt.
Mi? robbantam ki. Ezt mag yarzza meg .
Felnevetett.
Gyerekknt sosem eng edtk meg neknk, mert veszlyes. Mindennap tudatostottk
bennnk a veszlyeket: flrenyelhetnk, kitrhetjk a fog unkat, kiszrhatjuk a szemnket
vag y krt tehetnk valaki msban. Azutn meg azt mondtk, hog y kaphatunk nyalkt, de
csak ha szpen lelnk s g y esszk meg , msklnben flrenyelnk s meg fulladunk.
Ug yan melyik klyk akarn ezt? g y aztn sosem ettnk. Eg y letre elrettentettek tle. Mg
azt se tudom nzni, ha ms klykk eszik.
Nevettem.
Mag a jn.
Soha, de soha Tudtam, mire g ondolok, csak azt nem, hog y ki is fog om-e mondani.
Nag yot nyeltem. Sosem voltam szerelmes.
Meg lepetten nzett rm.
A frjbe sem?
Korbban azt hittem, de mr kezdek ktelkedni benne.
Mirt?
Ahog y eg ymsra nztnk, a fejemben nmn pereg tek le a szavak: Azrt, mert a kzelbe

sem rt ennek. Vg l csak ennyit mondtam:


Nem tudom. Mag a szerint a viszonzatlan szerelem is lehet ig azi?
A vlasz benne van a krdsben, nem ig az?
Persze, de ha nem viszonozzk, t lehet lni a mag a teljessg ben?
Elg ondolkodott rajta, igazn elg ondolkodott rajta, n pedig vrtam a vlaszt, ami hang ot
adott ennek az sszetett g ondolatnak, de vg l csak ennyit felelt:
Ig en. Nyilvnvalan Marira g ondolt, noha biztosan tudta, hog y Maria a Seannal val
botls ellenre is t szereti.
Mirt beszlnk errl, Christine?
Tnyleg nem tudtam; mr arra sem emlkeztem, hog yan jutottunk ide. Csak prbltam
elterelni a fig yelmt, s ehelyett teljesen elvesztem a sajt g ondolataimban.
Nem tudom borzong tam meg . Menjnk be, mieltt hallra fag yunk.
Ha mr Adam felsg terletn jrtunk, krtem, hog y vezessen krbe. t akartam rezni,
milyen lehetett g yerekknt itt lni; rteni akartam, mi vltoztatta meg Dublinban s mitl
lett ennyire ms itt Tipperaryben. A szmtalan aut eg yikvel killt a g arzsbl, hog y
elvig yen a hszpercnyire fekv Basil dessg g yrba, mikzben meg mutatta a helyi
nevezetessg eket s meg emltette g yerekkornak hozzjuk fzd emlkeit.
Kitalltam, hog y szervezznk g yrltog atsokat. Abbl is csinlhattunk volna eg y kis
pnzt. Elg ondolkodott. Elmondtam Apnak, de eg yltaln nem lelkesedett rte.
Miket tallt mg ki? Mary emltette, hog y eg szen j tletei vannak, amivel
felpiszklta a kvncsisg omat. Eddig azt a benyomst keltette, hog y fikarcnyit sem rdekli
a vllalat, de lassan kezdett tudatosulni bennem az ig azsg , hog y nag yon is rdekelte, csak
az apja jra meg jra kizrta belle.
Eg y vidmparkot.
Komolyan? Mint a Disneyland?
Nem olyan nag yban. Taln csak eg y llatsimog atval, jtszterekkel s tteremmel,
ilyesmi. Tudom, hog y mshol meg csinltk, s azt g ondoltam, jt tenne az eg sz
krnyknek.
Mit mondott r az apja?
Elsttlt az arca, s nem felelt. Jelzett, hog y leforduljon a g yr el, Mr. Basil immr
Adam Basil kln parkolhelyre, de ott mr llt eg y aut.
Mi a franc ez?
Ki ez a kocsi?
Fog almam sincs.
Leparkolt mshol, azutn bementnk Adam olyan ag g d arckifejezssel, mintha jbl
az vllt nyomn a vilg sszes terhe. Kezdtem azt rezni, hog y lttek a g yrltog atsnak,

amikor meg lttam, mi trtnik az irodban. ppen eg y rtekezlet zajlott. Az asztal krl
ltnysk ltek. Marynek a nyomt se lttam, az asztalft eg y ismeretlen kosztms n
fog lalta el, aki kinzett a trg yal ablakn, s amint meg ltta Adamet, kimentette mag t.
Minden tekintet t kvette, azutn a jelenlvk sszenztek s lzasan suttog ni kezdtek.
, Adam, milyen kedves, hog y csatlakozol hozznk.
Lavinia dbbent le teljesen Adam. Te meg mit keresel itt?
Nem leltk meg eg ymst, nyomt se lttam kztk szeretetnek.
Eg y kismadr meg sg ta, hog y szeretett apnk meg halt. Te is hallottad?
Adam fenyeg et pillantst vetett r.
Vezetem a cg et, Adam, mg is mit g ondoltl, mit csinlok?
Bostonban lsz. Onnan nem vezetheted a cg et.
Hazakltznk. Maurice beleeg yezett, hog y vllalja a felelssg et. Eg yttmkdik a
rendrsg g el, vag y leg albbis eg ytt fog . Elbb helyre kell tennnk itt a dolg okat.
Feszlten elmosolyodott, de a tekintete rideg maradt.
g y rted, rbeszlted arra, hog y elvig ye a balht.
A n felm fordult.
Ez eg y j lny, vag y Maria vg re lecserlte a rzst?
Adam g yet sem vetett a csipkeldsre.
Mg is hog y kpzeled ezt, Lavinia?
Mindenki tudja, hog y Apa rm akarta hag yni a cg et, ht most itt vag yok. n csak
tiszteletben tartom a vg akaratt. Isten a tanja, hog y te nem tennd.
n vag yok az rkse.
Hag yjuk a kirlydrmt, Adam. Most mr itt vag yok s kzben tartok mindent,
g yhog y visszamehetsz Dublinba s lheted tovbb az leted. Mindenki tudja, hog y a htad
kzepre se kvnod ezt a cg et.
Adam hvs pillantssal mrte vg ig .
Ebben slyosan tvedsz.
Abban a pillanatban, hog y meg reztem a hirtelen irnyvltst, minden a helyre kerlt.
Tudtam, hog y mg is j ton haladok.
Aznap jjel a kzs hlban aludtunk: n a nag y g yon, Adam a lbamnl, a kanapn.
Visszafojtottam a lleg zetem, ahog y hallg attam temes szuszog st. Hallg attam s
remnykedtem remltem, hog y mg hossz ideig lleg ezni fog s a szve pumplja a vrt.
Mintha meg nyug vst leltem volna ebben, olyannyira, hog y vg l n is ellazultam s
knnyebben vettem a leveg t. Nem tudom, melyiknk aludt el elsknt, de ahog y t
hallg attam, hossz ideje elszr ig azn mly, pihentet lomba zuhantam.

21
Hogyan ssunk lyukat a vilg tls felre

Testvrnk Krisztus bkjben hajtotta fejt vg s lomra. Az r leg yen vele s kszntse
t ig az g yermekeknt a mennyben! A feltmads s az rk let remnyben tmog assuk t
imdsg ainkkal.
A g ylekezet a Basil-parcellban tmrlt Terryg lassben Tr Dh Ghlasban, a kt patak
fldjn , az szakkeleti parton, ahol a Shannon foly a Loug h Derg be torkollik. A fl vilg
eljtt Dick Basil temetsre. Nem mintha tlzottan npszer lett volna a leg kevsb sem ,
a krnyk laki mg is g y reztk, sokkal tartoznak neki. Miutn a g yr tbb mint nyolcszz
embernek adott munkt, most, hog y Mr. Basil eltvozott, sokan ag g dhattak az llsuk s a
g yerekeik meg lhetse miatt csaldok szzai ltek a Basil fizetsi csekkjeibl. Lehetett Mr.
Basil brmennyire g oromba fick, aki nem sokra tartotta a bartsg ot s g yeng dsg et,
mindvg ig meg maradt szak-Tipperary szlttnek s ig az fldinek. Habr mag nrepljn
az eg sz vilg ot bejrta, mindig hazatrt erre a helyre, amit szeretett, s amelynek lakirt
oly sokat tett. A vlsg kzepette, az eg yre nvekv termelsi, munkabr- s
energ iakltsg ek ellenre is itt tartotta a termelst, noha a teng erentlon nem eg y
kltsg hatkony meg olds knlkozott. Hallval a g yr eg sz jvje veszlybe kerlt. Dick
Basil szemlyes okokbl tartotta itt a termelst, a helyiek ezrt okkal fltek attl, hog y
utdja nem tpll majd ilyen g yeng d rzelmeket a krnyk irnt klnsen ha az
valamelyik g yermek, Lavinia vag y Adam lesz, akik most mindketten rideg arccal lltak a sr
mellett, br csak eg yikk a hideg miatt. A kt farkasklyk az els adand alkalommal
elkltztt szak-Tipperarybl: az eg yikk rendszeresen szerepelt a trsasg i lapok oldalain
mrks ruhiban, az ltala adott fnyz jtkonysg i esteken; a msik teljesen elvonult a
rivaldafnybl s inkbb ideg eneket mentett a parti rsg nl. Eg yikk a testet lttt
kedvessg , a msik a hamistatlan nzs. A helyiek Adamben remnykedtek, de tudtk, hog y
Lavinia ag ya jr az zletre, amint azt a piramisjtkkal kapcsolatos pletykk is ig azoltk.
Most, hog y lltlag a g yerekeit is beratta eg y kzeli iskolba, csak jabb tpot kaptak a
vele kapcsolatos szbeszdek. S akkor mg sz esett Nig elrl is, aki a fekete ltnysk kzt
lapult, miutn a Bartholomew tvtelekor tstnt bezrta az rorszg i g yrat s az eg sz
termelst tteleptette Knba. Mindenki remlte, hog y ha a kt g yr eg yesl, amint azt
beszltk, a tipperaryi g yr nem jut ug yanerre a sorsra. Addig is rajta tartottk a szemket
az rkskn. Rajta tartottk a szemket mindenkin s lestk az rulkod jeleket, amg
csak el nem jtt az id, hog y a g ylekezet imra hajtsa a fejt. Mindnyjan tudtk, hog y
vltozsok kvetkeznek, s ha mr nem tudtk elkerlni, jobb volt felkszlni r.

Esetlenl lltam a srnl Lavinia s Adam kztt. Lavinia risi, stt napszemveg et s
zord fekete nag ykabtot viselt, ami mintha a viktorinus korbl maradt volna fent. Szke
hajt makultlanra festette s tkletes frtkbe rendezte; homloka termszetellenesen
rnctalannak tnt, mg ajkai kellemesen teltnek s frissen feltltttnek. A frjt mr
lthatan jobban meg viselte a kor. Eg yidsek lehettek, mg is eg y slyos g ondoktl s a
brtn fenyeg etstl meg rog g yant vll, sz haj reg ember llt mellette. Tz- s
nyolcves g yermekeiket nemig en rintette meg a g ysz, miutn letkben nem tallkoztak
szeretett nag yapjukkal.
A tvolban kitartan kattog tak a kamerk. Klikk, klikk, klikk. Paparazzk s
fotriporterek vetlkedtek, hog y elksztsk a leg jobb felvtelt a levitzlett zletemberrl,
aki csak azrt trt haza rorszg ba, hog y eltemesse az apst. Eng em mindig is
meg rmtettek a Lavinia-flk hideg ek, szmtk s rzelmi analfabtk, a cstnyok
tllsi sztnvel; ns rdekeik hajszolsa kzben szemrebbens nlkl eltaposnak brkit,
mg ha trtnetesen a leg kzelebbi rokonuk is. Termszetellenes az eg sz g ondolkodsuk, a
szeretetk. A trtntek meg erstettk Adam g yanjt, hog y nvre tervelte ki az eg sz
piramisjtkot, de valahog y sikerlt meg g yznie a frjt, hog y vllalja mag ra az eg szet s
tisztzza a nevt. Ennek a szmt lpsnek vajmi kevs kze lehetett a bnbnathoz, sokkal
inkbb ahhoz a trekvshez, hog y Lavinia eltlthesse a cg nl azt a tz vet, ami az rksg
tvtelhez kell.
Felolvastam a szveg et, ahog y Adam krt, majd amikor a mise vg et rt, Lavinia
felemelte az llt s az orra mentn lenzett rm.
Gynyr rs. Nag yon meg indt. Meg eng edett mag nak eg y nelg lt mosolyt,
mint aki nevetsg esnek tallja a felvetst is, hog y eg y brsg i idzsen kvl brmi
meg indthatja.
A temetsen s eg sz nap vg ig feszeng tem. Eg yesek tnteten tudomst sem vettek
rlam, mg msok eg y olyan vesztesg miatt vig asztaltak, amit nem n szenvedtem el.
Rncos arc, eg ytt rz reg asszonyok szorong attk a kezem, csak hog y tudjam, osztoznak
velem mly fjdalmamban, mikzben nekem eg yedl az fjt, ahog yan tfag yott ujjaimat
sanyarg attk.
Amikor leeresztettk a koporst, lttam meg remeg ni Adam vllt, s lttam, ahog yan
tenyerbe temeti az arct. Tudtam, hog y mindennl jobban vg yik az eg yedlltre, de akkor
s e m tehettem mst: fel nyjtottam a kezem s meg szortottam az vt. Amikor
meg lepetten felnzett, rdbbentem, hog y a szeme teljesen szraz. Flig rt a vig yora,
tenyervel csak a mosolyt prblta leplezni. Meg botrnkozva meredtem r s
fig yelmeztettem, hog y fejezze be. Brki meg lthatta, kamerk tucatjai szeg ezdtek r, de a
tudattl valamirt nekem is nevetnem kellett. Nevetni, amikor a szlatynk koporsjt
leeresztik a fldbe s g rng ykkel szrjk meg , taln a ltez leg nag yobb illetlensg , a

felismers mg is csak tovbb neheztette, hog y mag amba fojtsam a nevetst.


Mi volt ez az eg sz? krdeztem, amint a tmeg oszlani kezdett, s mi vg re utat
trhettnk mag unknak a g yszol sokasg ban. A csaldra nem vrt limuzin; Lavinia s
Adam mg az autn sem szndkozott osztozni. Mint els szm g yszol, Lavinia haladt az
len Maurice-szal s a g yerekekkel, mg Pat szoksa szerint sztlanul vitt minket az reg
Basil kocsijn, ami nvleg Adamet illette, habr Lavinia mris kiltsba helyezte, hog y
vltoztat ezen.
Sajnlom, csak eszembe jutott valami. Elmosolyodott, azutn jabb nevets trt ki
belle. Nem fog om eljtszani, hog y le vag yok sjtva, Christine. Szomor ez a nap, szomor
ez az esemny, de nem teszek g y, mintha eg y vilg omlott volna ssze bennem. S ezrt
nem is krek bocsnatot. Brmilyen hihetetlen, ug yanolyan l s mkd emberi lnyek
maradunk azutn is, hog y elvesztjk eg y szerettnket.
Meg lepett ezzel a mersz killssal.
Akkor elmondja, mit tallt olyan mulatsg osnak, mikzben az apjt tadtk az
rkkvalsg nak?
Beharapta az ajkt s meg rzta a fejt, mikzben szja jabb mosolyra rndult.
Csak prbltam visszaemlkezni. Prbltam felidzni valami meg indt emlket, eg y
kzs pillanatot. Nem kis dolog , amikor az ember apjt elhantoljk, prbltam trezni a
vesztesg et, lerni a keg yeletemet Azt g ondoltam, eg y kedves emlk tkletesen illene a
pillanathoz. Elnevette mag t. Nem jutott eszembe ms, csak az utols alkalom, amikor
beszltnk. Amikor utoljra lttam, tudja, a krhzban.
Persze, hog y tudom. Ott voltam.
Ami azt illeti, nem volt. Miutn a biztonsg iak eleng edtek s mindenkit kivezettek a
szobbl, mi mg beszltnk eg ymssal. Azt akartam, hog y tudja, nem tettem semmi olyat,
amivel Nig el meg vdolt. Fontos volt szmomra, hog y ezt meg rtse.
Blintottam.
Elmosolyodott.
Nem hitt nekem. Azutn azt mondta jra nevetni kezdett, n pedig jobb
meg g yzdsem ellenre vele nevettem. Azt mondta: Ki nem llhatom azt a picst.
Eg yltaln nem tetszik. Kicsit sem. Alig tudta kimondani a szavakat, g y rzta a nevets.
Akkor jttem el prselte mg ki mag bl.
Abbahag ytam a nevetst. Ezt mr cseppet sem talltam mulatsg osnak.
Kirl beszlt?
A pillanat trtrszre sikerlt ert vennie mag n, amg kinyg te a vlaszt, azutn jra
ert vett rajta a hisztrikus rhg s.
Ht mag rl.
Beletelt eg y idbe, amg meg lttam a dolog vicces oldalt. Minl inkbb nem nevettem,

annl harsnyabban tette, mikzben a nevetse mind hisztrikusabb s rag adsabb vlt.
Patnek tz percen t krznie kellett a birtokon, mg Adam sszeszedte mag t annyira, hog y
csatlakozzon a g yszolkhoz, addig ra viszont teljesen kivrsdtt a szeme, s ettl g y
festett, mint aki vig asztalanul srt.
Tnyleg nem rtem, mi olyan vicces ebben trlg ettem a szemem, ahog y elindultunk
felfel a lpcsn.
Odabentrl kihallatszottak az udvariasan visszafog ott trsalg s hang jai. Mintha eg sz
szak-Tipperary meg jelent volna, az len a miniszterelnk jobbkezvel. Apm jl tlte meg
a Basilek trsasg i szerept.
Adam meg torpant a lpcsn s vetett rm eg y olyan pillantst, amitl az eg sz
g yomromat furn knnynek reztem. Mintha mondani akart volna valamit, m ekkor
szlesre trult az ajt, s mi szembe talltuk mag unkat az jabb pnikba esett Maureennal.
Adam, a rendrk a szalonban vrjk.
Adam elmondta, hog y g yerekkorban rossz hres szobnak hvta ezt a helyet, s a nv
azta rajta rag adt: a faburkolatos szalon lehetett az eredeti hz szve, mieltt minden
irnyban a hromezerszeresre bvtettk. Adam ebben a szobban tudta meg , hog y rkos az
anyja, aki azutn itt is halt meg , s br a g yszolk a hall tloldaln g ylekeztek, hog y
meg emlkezzenek Dick Basil hallrl, ebben a szobban tartztattk le Maurice Murphyt,
Lavinia frjt is, hog y meg bilincselt kzzel bevig yk kihallg atsra, majd a csald ug yanitt
tudta meg , hog y tizeneg y rendbeli sikkasztssal s tizennyolc rendbeli csalssal vdoljk,
sszesen tizentmilli eur perrtkben. A fennmarad tmillit csak azrt nem vettk
szmtsba, mert Mr. Basil korbban nem tett feljelentst, s miutn eltemettk, ez mr g y is
marad.

22
Hogyan oldjunk meg bonyolult hagyatki gyeket nyolc egyszer lpsben

Nem rtem, neki mirt kell itt lennie rtetlenkedett Lavinia merev nyakkal s felhzott
llal, mintha eg y lthatatlan fz akadlyozn abban, hog y normlis emberi testtartsban
ljn.
Meg rezzentem a brkanapn. Tkletesen eg yetrtettem Lavinival; n sem rtettem,
mit keresek itt. Akkora illetlensg nek tnt jelen lenni eg y ilyen bizalmas helyzetben, Dick
Basil vg rendeletnek felolvassn, Adam mg is rag aszkodott hozzm, n pedig
meg hajtottam a fejem az akarata eltt, mg ha nem is rtettem, mire j ez. Amennyire
tudtam, amiatt is ag g dhatott, hog y eg y ktsg beesett pillanatban kiug rik az ablakon vag y
felvg ja az ereit a levlbont kssel, esetleg krt lesz mag ban a kandall 18. szzadi
piszkavasval, ha nem tetszik neki, amit a vg rendelet felolvassakor hall br mg most
sem tudtam pontosan, mit szeretne hallani, ahog y szerintem sem. Mindvg ig azt hittem,
nincs szmra szrnybb feladat, mint a Basil elnk-vezrig azg atj, ezrt prbltam
mdot tallni arra, hog y meg szabadtsam ettl a tehertl, m amint Lavinia meg jelent,
hirtelen kinyilatkoztatta, hog y nag yon is akarja az llst. Most pedig azt a kldetst tzte a
zszlajra, hog y teljesen kizrja nvrt a cg bl mintha a felbukkansa pillanatban
reszmlt volna, hog y mg is trdik a sorsval. Nem csak ktelessg rzetbl, nem csak
mert fel akart nni a feladathoz, vag y mert tette, amit kellett. Tbbrl volt sz. Szvn
viselte a Basil cg sorst; ug yang y hozz tartozott, mint a tulajdon teste. Csak el kellett
vesztenie ahhoz, hog y ezt felismerje.
Jobb lenne, ha kimennk sg tam oda Adamnek.
Itt marad. Mg azzal sem bajldott, hog y lehalktsa a hang jt. Minden szempr felnk
fordult.
Ideg esen babrltunk a keznkkel; Adam s n az eg yik brkanapn, Lavinia s Maurice a
msikon, miutn az g yvdei vadk ellenben szabadlbra helyeztettk a szlhmost. Ezzel
eg ytt g y tnt, nem sok vlasztja el az ag yr-katasztrftl: szeme teljesen kivrsdtt,
eg sz arca kimerlten meg ereszkedett, bre szraznak s mjfoltosnak tnt.
Jcskn volt okunk az ideg essg re. Habr Adam hitte s hirdette, hog y veszi t apja
helyt, a leg idsebb g yermek, Lavinia hazatrse alapjaiban vltoztathatott meg mindent.
Mg most sem lehetett tudni, mivel biztostotta be a jvjt, amg apja a hallos g yn
fekdt, azt viszont ig en, hog y Lavinia mg Adamnl is jobban akarja a munkt.
Arthur May, az g yvd meg kszrlte a torkt. Hetvenves veternknt zselvel lltotta
be s a fle mg fslte hossz, hullmos, sz hajt, amihez olyan kecskeszakllat viselt,

mint eg y muskts. Miutn mr iskolba is eg ytt jrt Dick Basillel, azon kevesek kz
tartozott, akikben az elhunyt szintn meg bzott. Eg y hossz pillanat mltn, amg
meg g yzdtt arrl, hog y birtokolja az sszes jelenlv fig yelmt, May olvasni kezdett
tiszta s tekintlyt parancsol hang jn, ami eg yrtelmv tette, hog y nem tr ellenkezst.
Amikor elrt ahhoz a rszhez, amelyben Richard Basil vg rendeletnek meg felelen s a
nhai Bartholomew Basil vg akarathoz hven Adam Richard Bartholomew Basil veszi t a
vllalat irnytst, Lavinia felpattant a kanaprl s siktani kezdett. Szavakat nem lehetett
kivenni, csak a jajveszkelst, mintha boszorknysg g al vdoltk s mg lyahallra tltk
volna.
Lehetetlen! kpkdte, amikor vg re rtallt a szavakra. Hog y lehet ez, Arthur?
Meg prdlt s Adamre emelte vdl ujjt. Becsaptad! tvertl eg y haldokl reg embert!
Nem, Lavinia, ezzel te prblkoztl. Adam meg rizte nyug almt, amit alig tudtam
elhinni. Teljesen meg bklt a dntssel s jvbeli szerepvel, ami miatt eg y httel
korbban mg ksz lett volna leug rani a Hapennyrl.
Az a picsa tehet rla! Nvre most felm mutatott manikrztt krmeivel. Hevesen
dobog ni kezdett a szvem, amirt hirtelen eg y jabb csaldi vihar epicentrumban talltam
mag am.
t hag yd ki ebbl, Lavinia. Semmi kze ehhez.
Mindig is ilyen voltl, Adam Folyton ezek a nk irnytottak! Barbara, Maria, most
meg ez. Lttam, hog y aludtatok, kpzelem, mi folyik kztetek! Rsnyire szklt a szeme,
amitl sszerezzentem. Mi az, nem fekszik le veled, amg ssze nem hzasodtok? Csak a
pnzedet akarja, Adam, a mi pnznket, de nem kapja meg . Ne hidd, hog y bellem is
bolondot csinlsz, te kis ring y!
Lavinia! robbant ki Adam rmiszten dhs hang on. g y pattant fel a kanaprl,
mint le akarn tpni a nvre fejt, hog y itt helyben felfalja. Lavinia tstnt elhallg atott.
Apm azrt hag yta a cg et rm, mert te elloptl tle tmillit. Vag y mr elfelejtetted?
Nem lg y mr g yerekes! rulkod mdon flrefordtotta a tekintett. Azrt adta
neknk a pnzt, hog y befektessk.
, most mr nektek adta? Szerencstlen Maurice-nak mg is eg yedl kell elvinnie a
balht, nem ig az, Maurice?
Ha Maurice korbban meg trt embernek tnt, most mintha a szemnk lttra hullt volna
darabjaira.
g y ig az, Lavinia folytatta Adam. Apa azrt adta a pnzt, hog y befektesstek. A
nizzai villdba, a hzad kibvtsbe, azokba a proccos estlyekbe, amiket csak azrt adtl,
hog y benne leg yl az jsg okban, mikzben sosem volt alaptvnyoknak g yjttttek a
pnzt.
Eg yltaln nem g y trtnt jeg yezte meg csendesen Maurice, mikzben a fejt rzta

s a sznyeg re meredt, mintha arrl olvasn a szavakat. Eg yltaln nem g y trtnt.


Taln azta ezt ismtelg ette, hog y a rendrk bevittk kihallg atsra. Vg l felemelte
tekintett az g yvdre, hog y ag g d s fojtott hang on meg krdezze:
s a g yerekek, Arthur? k szerepelnek benne?
Arthur meg kszrlte a torkt s jra felvette a szemveg t, hlsan, amirt
visszatrhet a lnyeg hez.
Portia s Finn fejenknt ktszztvenezret kap a tizennyolcadik szletsnapjn.
Lavinia felkapta a fejt.
s mi lesz velem? A lnyval? Taln lemondhatott a fnyeremnyrl, a cg
vezetsrl, de mi van a kettes ajt mg tt?
Rd hag yta a kerryi nyaralt felelte Arthur.
Mg Adam is meg kvlt. Arckifejezsbl tlve ing adozott a nevets s a sznakozs
kztt, amirt nvre annyit akart markolni, hog y vg l minden kicsszott az ujjai kzl.
Az a hz eg y koszfszek! vlttte Lavinia. Eg y patkny sem menne oda nyaralni,
nemhog y azon a szemtdombon ljen!
Arthur g y nzett r, mint aki nem elszr ltja ilyennek, s kezdene beleunni a
hisztizsbe.
s mi lesz ezzel a hzzal?
Adam rkli.
Ez rohadtul ig azsg talan! Nag yapa vg rendelete eg yrtelm: Apa halla esetn a cg
engem illet.
Hadd mag yarzzam el Arthur May lassan leeng edte a szemveg t. A nag yapd
kikttte, hog y apd halla esetn a vllalatot a leg idsebb testvr rklje, aki valban te
vag y, Lavinia, csakhog y van itt eg y zradk, amirl taln nem tudsz. E szerint ha a
leg idsebb g yermeket eltlik brmilyen bncselekmny miatt, tovbb ha banki csdt
jelent, a vllalat a sorban kvetkez rksre szll.
Lavininak a szja is ttva maradt.
Vlemnyem szerint folytatta Arthur, akinek csillog tekintetbl azt lehetett
kiolvasni, hog y nag yon is lvezi a helyzetet , fig yelembe vve a jelenleg foly jog i eljrst
s a mg fg g ben lv tovbbiakat, nag y biztonsg g al kijelenthet, hog y csdbe mentl.
Jesszusom, Lavinia! pattant fel hirtelen Maurice. Azt mondtad, minden rendben
lesz. Azt mondtad, van eg y terved. Nem ltom, hog y olyan rohadtul mkdne, vag y te ig en?
Felesg e reakcija alapjn Maurice csak nag y ritkn vetemedett ilyen kifakadsra.
Jl van, drg m felelt Lavinia hig g adt, kimrt hang on. Meg rtelek. Ez eng em is
meg lepett. Apa a szavt adta, de nag yon g y tnik, hog y felltetett. mondta, hog y jjjek
haza. Valahol mshol beszljk ezt meg . Mg meghallanak.
Azzal tltttem az eg sz napot, az egsz nyavalys napot, hog y zaklattak s mindenfle

krdsekre kellett vlaszolnom


Jl van, desem nyug tatg atta Lavinia ideg esen.
Tudod, mit mondtak, mennyit varrhatnak ezrt a nyakamba?
Csak rd akarnak ijeszteni
Tz vet. A frfi hang ja meg remeg ett. tlag os esetben ennyi a bntets. Tz v. TZ
V! vlttte felesg e arcba, mintha az mg most sem fog ta volna fel, mirl beszl.
Tudom, drg m.
Eg y olyan bnrt, amit nem eg yedl kvettem el
Rendben, drg m, jl van. Lavinia feszlten elmosolyodott, mikzben frje karja utn
nylt, hog y kivezesse a szobbl. Apa nyilvn azrt csinlta, hog y nevessen utoljra.
Meg remeg ett a hang ja. Ok, van humorrzkem, de n is fog ok mg nevetni.
Meg tmadom a vg rendeletet kzlte, miutn jra sszeszedte mag t.
Nincs r semmilyen jog alapod kzlte vele Adam. Add fel, Lavinia.
Alig ismertem r a frfira, aki reszketve llt a hdon; a frfira, aki szlni sem mert az apja
jelenltben, s visszavonult a pnclja mg , amint thajtottunk ennek a birtoknak a
kapujn. Lthatan Lavinia sem hitt a szemnek, leg albbis g y nzett r, mintha
meg szllott lenne. Nem mintha ez meg g tolta volna eg y utols srtsben:
Mit tudsz te az zletrl? Helikopterekkel rpkdsz, az g szerelmre! Tkletesen
alkalmatlan s rzelmileg fejletlen vag y, hog y meg birkzz ekkora felelssg g el. Csdbe
fog od vinni a cg et, Adam. Prblta kibillenteni t az eg yenslybl, de nem sikerlt. A
vg n kiviharzott a szobbl, a nyomban Maurice-szal, aki, miutn fellte maradk
energ ijt, rnykknt kullog ott utna.
Nag yon sajnlom, Arthur fordult Adam az g yvdhez.
Semmi g ond, reg cimbora. Arthur felllt s eltette az iratokat az aktatskjba.
Kicsit mg lveztem is vallotta be pajkosan csillog szemmel.
Meg csrrent Adam telefonja. Ag g d arckifejezs suhant t az arcn, amint vetett eg y
pillantst a kijelzre, azutn flrevonult az eg yik sarokba, hog y fog adja a hvst.
Arthur kzelebb hajolt hozzm s csendesen meg jeg yezte:
Nem tudom, mit csinl ezzel a fickval, de csak folytassa. Hossz ideje nem lttam,
hog y valaki g y a fldbe dng lte volna Lavinit, de arra sem emlkszem, hog y lttam-e
mr Adamet ilyen hatrozottnak. Jl ll neki.
Elmosolyodtam. Bszke voltam Adamre s arra, amit eg ytt elrtnk, nem eg szen kt
ht alatt. Persze mg hossz t ll eltte s nem csak a Basil vag y a munkahelyi
ktelessg ek miatt. Az ilyen problmk nem mlnak el eg yik pillanatrl a msikra, de mg
kt ht alatt sem. Csak azt remltem, hog y most mr meg vannak az eszkzei, seg teni
nmag n. Ha nincsenek, mindezzel eg ytt is kudarcot vallottam.
Eg y ideig mg biztosan lesz munkd, Arthur trt vissza Adam a telefonlsbl.

Nig el volt az. g y tnik, Lavinia mris nylbe ttte vele az alkut, hog y eg yestik a
Bartholomew-t s a Basilt, azutn az eg szet eladjk a Mr. Moonak.
A jg krmes cg nek? dbbent meg Arthur.
Adam blintott.
Kidolg oztak minden rszletet. Be akartk jelenteni, mihelyt Lavinia tvette az
irnytst.
Arthur vg ig g ondolta a dolg ot, azutn elnevette mag t.
Akkor az apd tnyleg bevitte a boztosba, s szerintem mg lvezte is.
Elkomolyodott. Lavinia termszetesen felhatalmazs nlkl cselekedett, s miutn nincs
rszesedse a Basilben, az eg sz eg yezsg semmit sem r kivve persze, ha te is akarod.
Adam meg rzta a fejt.
Arthur elmosolyodott.
Akkor Nig el most nem lt a piptl.
Kezdem meg szokni a pips Basileket.
Taln nem szvesen hallod ezt, Adam, de apd bszke lenne rd. Persze nem mondan
ki, inkbb a hall, de bszke lenne. Nekem elhiheted, klyk, hog y nag yon bszke lenne.
Mindig azt mondta, hog y nem akarod a cg et, de n Feltartotta a kezt, hog y g tat
vessen Adam tiltakozsnak. n akkor is g y rzem, tudnod kell, milyen kemnyen
dolg oztunk az elmlt hnapokban, amg g ondoskodtunk a sorsrl. Hidd el, hog y neked
sznta a cg et.
Adam hlsan blintott.
Hinyozni fog neked, Arthur. Meddig is voltatok bartok?
Hatvant csodlatos vig . Arthur szomoran elmosolyodott, mieltt kuncog ni
kezdett. Kit akarok hlyteni? n leszek az eg yetlen, aki hinyolni fog ja a vn g azembert.
Adamre nztem, ahog y zsebre vg ott kzzel llt men ltnyben, a hz si
kandalljnl, felette a nag yapja portrjval. Szembetltt a hasonlsg . Csodlatosan
festett. sszeakadt a tekintetnk, amitl a szvem zakatolni kezdett, a g yomrom ttg ast
llt, mg sem tudtam levenni rla a szemem, csak azt remltem, hog y nem olvas a
g ondolataimban.
Szba kerlt, mit csinltam itt azeltt, mg g yerekkoromban.
Lelkesen blog attam, amirt elszr szlalt meg . A sajt hang omban mr nem bztam.
Dl van nzett az rjra. Van mg ng y rnk a vilg ossg bl, azutn
visszamehetnk Dublinba. Szval, kezdhetjk?
Blintottam. Minl tovbb sajtthattam ki mag amnak, annl jobb.
Abban a ng y rban zeltt kaptam abbl, milyen lehetett az let az Avalon Manorben.
Csnakztunk a befag ys hatrn ll tavon, s azt ettk, amit Maureen csomag olt neknk:

uborks szendvicset s frissen facsart narancslevet, mert g yerekkorban is ezt kapott. Ezutn
felltnk eg y g olfkocsira, hog y krbevezessen a ktezer holdas birtokon. Ag yag g alambot
lttnk s jszkodtunk, meg mutatta, hov jrt peczni, a leg tbb idt mg is a
csnakhzban tltttk, ahol takarkba burkolztunk s flaskbl ittuk a whiskyt, amg
elnztk a t felett lebuk napot.
Felshajtott, hosszan s elg ytrt hang on.
Fel fordultam.
Kpes leszek r?
Fejemben ott rajzottak az nseg lyez knyvek szavai s frzisai, de vg l flresprtem
ket s meg llapodtam a leg eg yszerbb vlasznl.
Ig en.
Semmi sem lehetetlen, ig az?
Leg albbis a leg tbb dolog . Azutn, inkbb csak mag amnak: De azrt nem minden.
Mint?
Mint te s n.

23
Hogyan kszljnk fel a bcsra

A ks dlutni sttsg kezdett leereszkedni, s nhny varzslatos ra utn, amg g y


rezhettem, mintha csak ketten lennnk a vilg on, tompa puffanssal visszazuhantam a
fldre. Eljtt az ideje, hog y elinduljunk Dublinba. Pat vezetett; meg hitt csendben autztunk.
Tettnk nhny ksrletet az rtatlan cseveg sre, de valahnyszor jra rnk borult a csend,
g rcsbe rndult a g yomrom. Eg yre kzelebb kerlt Dublin, eg yre kzelebb a szletsnap s
az elvls. Mozg almas kt ht telt el, mieltt szrevettk volna. letem kt leg izg almasabb
hete, ami most csak g y vg et rt. Persze ez nem jelentette, hog y tbb nem ltjuk eg ymst,
de tbb mr semmi sem lehet ug yanilyen, ilyen benssg es. rlnm kellett volna,
nnepelnem amikor tallkoztunk, vg et akart vetni az letnek, most pedig a leg jobb ton
jrt afel, hog y mag ra talljon. Ha kicsit is trdm vele, nem akarhatom, hog y jra
szksg e leg yen a tmog atsomra.
Pat lehajtott az autplyrl s a vroskzpont fel tartott.
Hov meg ynk? ltem fel.
Fog laltam eg y szobt a Morrison Hotelben felelt Adam. Kzelebb van a
vroshzhoz. Azt g ondoltam, g y eg yszerbb.
reztem, ahog y meg feszl a mellkasom, ahog y mris bet a pnik. Klnvlunk, tbort
bontunk. Nag y leveg . Nag y leveg . Belg zs, kilg zs. g y tnt, a klnvls t nem
ag g asztja annyira, mint eng em.
Mg nem jrt le az idm. Maradt eg y teljes napom, s nag yon tved, Adam, ha azt
hiszi, hog y korbban meg szabadul tlem. Ott fog ok aludni a kanapjn.
Elmosolyodott.
Jl vag yok.
g y is festett.
Most taln g y rzi, de mindketten tudjuk, milyen g yorsan vltoznak a dolg ok.
Emellett mg nag yon hossz t ll mag a eltt. Tudja, ez mg csak a kezdet. Eg yszer tnyleg
el kell mennie eg y szakemberhez.
g y lesz felelte eg yszeren. Jkedvnek tnt.
Ez nem vicces, Adam. Csak mert Maria eljn a partijra, mg nincs minden rendben.
Rag aszkodom hozz, hog y maradjak az eredeti meg llapods szerint.
Kt eg ymsbl nyl szobt fog laltam mag unknak. Elmosolyodott. s ksz az
emlkeztett.
Zavartan kszrltem meg a torkom.

n nem akarom meg rmteni, csak tudja, fel kell kszlnnk minden eshetsg re.
jra belm villant, hog y inkbb n vag yok az, akinek fel kellene kszlnie.
Miutn meg rkeznk a Morrison Hotelbe, eg yenesen felksrtek a leg fels szintre, ahol
Adam kivette a tettri lakosztlyt.
A kilts, ahog y parancsolta mutatott krbe bszkn a londiner.
A teljes falat elbort veg ablakokhoz lptem. Szobnk a Liffey-re tekintett, s
kzvetlenl az ablakunk alatt hzdott a dszesen kivilg tott Hapenny Bridg e, amelynek
fnyei visszaverdtek a foly tkrn. Ahog y visszafordultam Adamhez, fejemben ott
harsog ott a vszcseng , de prbltam nem elrulni mag am.
Elg edett? krdezte Adam.
A szobink nem is nylnak eg ymsba jeg yeztem meg .
Nem nevetett. Van kztk eg y tkez, eg y konyha s eg y nappali. A szemembe
nzett. Azt hittem, tetszeni fog .
letemben nem jrtam mg ilyen fnyz lakosztlyban br letemben sszesen csak
kt lakosztlyban jrt, mindktszer Adam jvoltbl.
Elkpeszt blintottam. Leszmtva a kiltst.
Ksn rkeztnk a hotelbe; eg yiknk sem kvnt mr mst, csak rendelni valamit a
szobapincrtl, azutn a hatalmas kanapn terpeszkedve nzni a g ig antikus plazmatvt.
Knnyednek s fesztelennek reztem mag am Adam trsasg ban, pedig semmi olyan nem
csinltam, amit ne tettem volna meg Barryvel is. Teljesen felolddtam, s ami a hab a tortn:
vele nag yon, de nag yon szvesen lefekdtem volna. Barry kapcsn sosem buzog tam ennyire.
Eleinte desnek talltam a bizonytalankodst, idvel azonban kezdett bosszantani.
Hatrozott, frfias s biztos kezeket akartam mag amon, s felbsztett, mekkora hinyrzet
marad bennem mr kifltan s kielg lten zihlt mellettem, mg n be se meleg edtem.
Eleinte mg elment a dolog , de tlsg osan is hamar rutinszerek lettek az eg yttlteink. S
ekkor mg eg y ve se voltunk hzasok. Beleg ondolni se mertem, milyen lesz harminc v
utn.
Adam ug yanakkor reztette velem, hog y lek. Elbdtott s meg szdtett. Lehetett
brmekkora a kanap, mi a kzepn ltnk, eg yms szoros kzelsg ben. g y reztem
mag am, mint eg y szerelmes bakfis eg yszerre fag ytam le s nttt el a meleg sg . A
kzelben voltam! Ha sszert a knyknk, lng ra lobbant mindenem. A filmre se tudtam
fig yelni. Tl boldog voltam, tl eleven, tl felajzott ahhoz, hog y koncentrljak. Tlsg osan
is treztem kzelsg t, csupasz lbt kzs zsmolyunkon, izmos testt a meleg talsban
s a plban, ahog yan felm dlt, meg dermesztett s ug yang y meg is perzselt.
Fltem levenni a szemem a tvrl. Fltem rnzni, nehog y felismerje a nyilvnvalt,
nehog y meg lssa s rdbbenjen: bizalmasa, aki kirntotta a ktsg beess stt
mlysg eibl, titokban arrl brndozik, hog y lerng atja rla a nadrg ot s itt a kanapn a

mag v teszi. Csak a szemem sarkbl vetettem r eg y lopott pillantst: a tvre tapadt,
teljesen belefeledkezett a msorba, kezvel g piesen adag olta mag nak a pattog atott
kukorict. Mg eg y g yors pillants: a kukorica eltnt telt ajkai mg tt. Nag yot nyeltem.
Kapkodva ittam eg y kortyot.
Meg yek, lezuhanyozom. Hirtelen a zsmolyra tette a tlat s elhag yta a szobt. A
hatalmas kanap mg inkbb annak tnt, hog y eg yedl maradtam, s ettl mg ostobbbnak
reztem mag am. A kezembe temettem arcomat s a homlokommal tbbszr eg yms utn
meg fejeltem felhzott trdemet, hog y emlkeztessem r mag am: a frfi, akire rg eszmsen
htozom, meg eskdtt arra, hog y ng yilkos lesz, ha a harminctdik szletsnapjra nem
szerzi vissza a bartnjt. A bartnjt. Ez a szletsnap lesz holnap. A leg utols dolog , amire
vg yik, hog y velem szexeljen.
Vissza kellett rzdnom a szerepembe. Teljesen elfelejtettem, kit is jtszom. Letettem a
pezsg spoharat s hirtelen zavarban reztem mag am, mintha n lennk az utols vendg ,
mikzben a parti rg vg et rt, csak nekem ennyi idbe telt meg rteni. Feleg yenesedtem.
Lng olt az arcom a szg yenkezstl, hog y mikre g ondoltam s milyen nz mdon
viselkedtem arrl nem is beszlve, milyen veszlynek tettem ki Adamet ebben az ing atag
llapotban.
Lbujjheg yen a hlszobjhoz osontam s az ajtra tapasztottam a flem. Arra
szmtottam, hog y viszonthallom a szoksos fojtott zokog st, de csak a zuhany csobog ott
szag g atottan, ahog yan testvel tjt llta s szerteszt szrta a vzcseppeket. Knnyek sehol.
Elmosolyodtam. Kszen llt; most mr csak Maria tnkre ne teg ye az eg szet. ttipeg tem a
tmtt sznyeg en, levetkztem a lefekvshez, s hvtam Amelia szmt. Az elmlt napokban
annyira lefog lalt a sajt letem, hog y eszembe sem jutott meg krdezni, hog y van. A telefon
csak csrg tt s csrg tt, mg vg l Amelia kifltan felvette.
Honnan jssz, eg y ultramaratonrl? vicceldtem fradtan. Prbltam eg y kicsit
felvidtani mag am.
Nem, bocs, n csak Kuncog ni kezdett. Bocs. Jl vag y? Mrmint mi van veled?
sszerncoltam a homlokomat s flelni kezdtem a httrzajokra.
Hall? krdezte. Mintha sustorg st hallottam volna.
Ki van ott veled?
Velem?
Ig en, veled. Elmosolyodtam.
Csak Bobby. Tudod. Seg t a tudod. A keressben.
A httrbl horkans hallatszott.
Kenmare-ben vag ytok?
Nem. Eg yelre lemondtunk rla, inkbb tudod, ms irnyba indultunk el. jra
kuncog ni kezdett. Christine tudod, hog y most nem beszlhetek.

Elnevettem mag am.


Ig en, kezdtem g yantani. Csak tudni akartam, hog y minden rendben van-e.
Amelia hang ja hirtelen kitisztult.
Tudod, az a leg furbb az eg szben, hog y ig en. Tnyleg minden rendben.
Az j.
Ht veled? Tudom, hog y holnap lesz a a szlinap. Adam hog y brja?
Ig azn remekl. Kihallottam hang ombl a reszketst. Majd holnap beszlnk. Most
leteszem, csak folytasstok a keresst.
Letettem s kezeim kz fog tam a fejem. Amikor felnztem, Adamet lttam az ajtban,
amit jszakra mindig nyitva hag ytam, hog y hallhassam. Cspg tt rla a vz, br a dereka
kr trlkzt kertett. Mg az orra s az lla is cspg tt, mint aki sz szerint g y rontott
ki a zuhany all. Most szrakozottan trlg ette arct, ujjaival htrafslte s lesimtotta a
hajt. Mikzben eg yre tbbet mutatott meg izmos testbl, szg yentelenl meg bmultam.
Felhatalmazva reztem mag am r, ha eg yszer bukkant fel az n ajtmban.
Prbltam kitallni, mit mondjak. Jl van? Miben segthetek? Nem, ez g y tl hivatalos.
Inkbb nem mondtam semmit, csak lltam az alsnemmben bmultam s bmultak.
Azutn hirtelen, nag yon hirtelen, a kt ht alatt most elszr tlpte a kszbt, tlpett az
vilg bl az enymbe. A szobmban termett s felm jtt, kezbe fog ta az arcomat, s
lenzett rm, mikzben a vzcseppek lehulltak a brmre. Ajkai az enymre tapadtak s g y
maradtunk eg y hossz, g ynyrsg es pillanatig , mintha a sznk eg y rkkvalsg ra
sszeforrt volna. Fltem, hog y elhzdik s g y dnt, az eg sz csak tveds, de a nyelvvel
sztvlasztotta ajkaimat s a szmba furakodott. Vg l, amikor mr azt hittem, hog y
hzdik el, tfontam a karommal s kzelebb hztam mag amhoz. Szdeleg tem, s az
rzsek g y rajzottak bennem, mint az izg atott kldnck, akik alig vrjk, hog y minden
porcikmmal meg osszk a hrt. Sz szerint elalltam, mikzben minden rzkem
kilesedett, ami elg g bizarr llapot. Az g yhoz vezettem. Ahog y lefekdtnk, sszezrta
ajkait s felnyitotta a szemt. Rm mosolyog ott, visszamosolyog tam. Azutn folytattuk.
Mg ktszer.
Ahog y Adam alattam szuszog ott, karjval a testem krl, a fejem eg ytt emelkedett s
sllyedt mellkasval. Vg telenl elg edettnek s lmosnak reztem mag am. Valami a
szvversben, a lg zsben, a ltezsben seg tett ellazulni minden jjel, amikor kzs
szobn osztoztunk. A Hogyan csendestsk el elmnket s aludjuk ki magunkat errl elfelejtett
emltst tenni: szeressnk bele eg y g ynyr pasiba s hallg assuk a szvverst. Adam
seg tett ellazulni, amg el nem nyomott az lom.
Amint lehunytam a szemem, a laktelepen voltam Mag uire nyomozval, csak az
emeletes hz helyt ezttal a dledez Avalon Manor fog lalta el. Srg a szalag vette krl az

pletet, s Simon a tetn llt. Mag uire nyomoz kertett nekem eg y ltrt, hog y
felmszhassak, n azonban tiltakoztam, mert csak eg y rvid ruht viseltem s nag yon fjt a
szl. Vg l mg is felmsztam, s ahog y a szl felfjta a ruht a cspmre, odalent mindenki
nevetett. Elfelejtettem bug yit venni, hiszen csak az imnt szexeltem Adammel, amit meg is
mondtam nekik. Odalent lttam Marit is, aki eg yetrtett a tbbiekkel, hog y le kellene
tartztatni kzszemremsrtsrt. Mindenki g y g ondolta, mg Leo Arnold is, aki Maria
melll nzett. Mag uire nyomoz meg nyug tatta ket, hog y le fog tartztatni, de elbb meg
kell mentenem Simont. Felkiltott nekem a ltrra, hog y alkut knljon: ha meg mentem
Simont, taln nem tartztat le, de kzben is nevetett. Gnyt ztt bellem, mg is
blog attam, g y nylbe tttk az eg yezsg et. Azutn csak msztam s msztam felfel, de
nem jutottam sehov, mikzben odalent tovbb nevettek rajtam, ahog y a ruhm folyvst
feldag adt s mindent meg mutatott. A ltra hirtelen elkezdett htrafel dlni. Ahog y
felnztem, Simont lttam a tet szln: potyog tak a knnyei s ug yanazzal az arccal nzett
rm, mint akkor jjel. Lttam rajta, hog y eng em fog okolni, ha nem jutok el hozz s ezrt
meg hal. Mag uire, Maria s Leo mr g urult a nevetstl. A ltra teljesen meg vadult, ide-oda
leng ett hol kzelebb kerlt Simonhoz, hol meg g ondolta mag t s visszakozott, n pedig
semmit sem tehettem azrt, hog y meg lljon. Azutn ott termett Adam is, rajtam s a
kudarcomon szrnylkdtt, mikzben azt kvnta, br soha ne tallkoztunk volna. Meg is
mondta mindenkinek utoljra mg hallottam, mieltt a ltra teljesen htradlt, hog y
sikoltva zuhanni kezdjek.
Hirtelen felriadtam. Az rra nztem s lttam, hog y alig hsz percet aludtam.
Mi az? morog ta Adam.
Semmi.
Karja szorosan tlelt, mellkasa emelkedett s sllyedt, g y jra elszenderedtem.
Visszatrtem a laktelepre, ezttal az ig azira, ahol pezsg ett az let: a laksokbl kiszrdtt
a mindennapi let zaja, ahog y mindig is lennie kellett volna. Simon mellettem llt, eg y
bannt tartott a kezben, amit a konyhai pulton ll g ymlcskosrbl vett el. pp azt
akarta bemeslni nekem, hog y eg y pisztoly.
Olyan g yorsan beszlt, hog y a szavai eg ymsba folytak s teljesen rtelmetlenn vltak,
n valahog y mg is meg rtettem. Miutn befejezte a hablatyolst, letette a pisztolyt a pultra.
Meg knnyebblten shajtottam fel s a tekintetemmel keresni kezdtem Mag uire nyomozt,
de sehol sem lttam. Vrtam, hog y a rendrk tveg yk az irnytst hiszen n elvg eztem
a munkmat, meg tettem, amit tudtam, lebeszltem a tervrl! , mg sem jtt senki. Hov
tnt mindenki? Meg knnyebbltem, ug yanakkor eg yre jobban szorong tam, szvem vadul
vert a mellkasomban. Simon elveszettnek s elcsig zottnak tnt az incidens nyomn.
Tudtam, hog y mondanom kellene valamit, kitltenem ezt a feszlt csendet.
Most mr hazamehet, Simon, haza a lnyokhoz.

Amint kimondtam, tudtam, hog y hibztam. Mindvg ig azt hajtog atta, hog y ez a laks az
otthona, amit meg prbltak elvenni tle. Mst sem akart, mint visszatrni a csaldjval az
otthonba, amire oly sokig g yjttt, amit a felesg vel eg ytt vsrolt s amit a
g yermekeire akart hag yni az els kzs laksukba. A szoba hirtelen ress, szrkv s
lakatlann vlt, amint rdbbentem, hog y mindvg ig az otthonban voltunk. Rosszul
tettem, hog y ezt kimondtam. Amint rm nzett, tudtam, hog y szrny hibt kvettem el.
Felkapta a bannt, ami feg yverr vltozott.
Ez az otthonom. Meg hzta a ravaszt.
Amikor felbredtem, a szavak mg ott visszhang oztak a flemben. Szvem a
mellkasomban zakatolt. Adam mr nem alattam fekdt, hanem mellettem az g yban, s az
ra hajnali ng yet mutatott. Felltem, izzadtan s rag acsosan az lomtl, a pni rmlettl
s retteg stl, melynek az emlke is g rcsbe rntotta eg sz testemet. Az jjeliszekrnyen
fekv jeg yzettmb utn nyltam s krmlni kezdtem. El kellett mennem. Majd elmondom.
Viszlt ksbb.
Alrsnak oda akartam kanyartani eg y puszi-t, de meg g ondoltam mag am. Nem
szerettem volna, ha azt hiszi, hog y r akarok akaszkodni, s ahhoz is tl sok idt
veszteg ettem el, hog y most ezen ag yaljak. Taln visszarek, mieltt mg felbred.
Felkeltem, mag amra dobtam nmi ruht, s hamarosan mr a recepcin vrtam a taximat.
Hsz perccel ksbb rtem a krhzba.
Berontottam az eltrbe, ahol a biztonsg i r az arckifejezsem lttn jobbnak vlte, ha
teng ed. Szerencsre Ang ela volt szolg latban.
Mi a baj, Christine?
Az n hibm volt. Knnyek szktek a szemembe.
Nem mag a tehet rla, ezt mr meg beszltk.
Meg kell mondanom neki. Most mr emlkszem. Meg kell mondanom, mennyire
sajnlom. Prbltam flretolni az utambl, de Ang ela visszatartott.
Nem meg y sehov, amg le nem nyug szik, ok? Hatrozott hang on beszlt. Eg y nvr
kinzett a szobjbl, hog y lssa, ki hang oskodik. Nem akartam jelenetet rendezni, ezrt eg y
szemvillans alatt lehig g adtam.
Simon g ynl ltem. Amg Tipperaryben jrtam, lekapcsoltk a lleg eztetg prl, de
tovbbra is az intenzven poltk. Seg tsg nlkl lleg zett, de a szemt mg most sem
nyitotta ki, ahog yan az ntudatt sem nyerte vissza teljesen. Reszketett a kezem, ahog yan az
akkor jjel kimondott szavak amelyeket valahog y elfelejtettem, valahog y kizrtam a
tudatos g ondolataimbl jra ott visszhang oztak a fejemben, g nyt ztek bellem, eng em
okoltak s vdl ujjal mutog attak rm.
Azrt vag yok itt, Simon, hog y bocsnatot krjek. Most mr emlkszem, mit mondtam

akkor. Mag a taln mindvg ig emlkezett r s leg szvesebben az arcomba vlttte volna,
de most mr n is emlkszem. Szipog ni kezdtem. Letette azt a pisztolyt. Hag yta, hog y
hvjam a rendrket. Meg knnyebblt, eg szen msmilyennek tnt. Ettl n is
meg knnyebbltem, annyira boldog voltam, hog y nem li meg mag t, csak hirtelen nem
tudtam, mit mondjak. Nem sok id telt el, taln csak t msodperc, mg is annyira
hossznak tnt. Attl fltem, meg int mag hoz veszi a feg yvert. sszeprseltem a szemem,
s a knnyek vg ig pereg tek az arcomon, ahog y jra lttam mag am abban a laktelepi
konyhban. Minden rendben, Simon ismteltem. A rendrk mr ton vannak. k majd
hazaviszik a felesg hez s a lnyaihoz. Hirtelen minden meg vltozott. Attl, amit
mondtam, ig az? Haza. Azt mondtam, hazaviszik, pedig eg sz id alatt msrl sem beszlt,
csak hog y ez az otthona, amit elvettek mag tl. Odafig yeltem, Simon, tkletesen
meg rtettem, mg is a vg n elbotlottam. Hibt kvettem el, s annyira sajnlom
Meg akartam fog ni a kezt, de g y reztem, tolakods lenne a leg kisebb rints is. Nem
vag yok a bartja, nem vag yok a rokona, csak eg y ideg en, aki kudarcot vallott a
meg mentsben.
Helytelen lenne, vg telen nag y nzs, azt sug allni, hog y oka van annak, amit tett, hog y
brmi j is szrmazhat belle, de miutn elvesztettem, annyira ktsg beesetten ig yekeztem,
nehog y mg eg yszer ug yanebbe a hibba essek, hog y minden ltez dolg ot elkvettem eg y
msik ember meg mentse rdekben. Ha akkor nem vallok kudarcot, vele taln sosem
sikerlt volna. Szeretnm, ha tudn ezt. Adamre s a vele tlttt jszakra g ondoltam,
mikzben halvnyan elmosolyodtam.
Hossz ideig ltnk nma csendben, amikor hirtelen spolva letre kelt az g y mell
lltott monitor. Elszr ledermedtem, azutn felpattantam. Ug yanekkor Ang ela meg jelent
s akciba lendlt.
n csak beszltem hozz vdekeztem rmlten. Mit csinltam meg int?
Nem csinlt semmit. Amint berontott az ajtn, utastsokat hadart eg y msik
nvrnek, mieltt visszafordult hozzm. Nem csinlt semmit, ne hibztassa folyton mag t.
rlk, hog y itt volt vele. Most menjen.
A nvrek lzas sietsg g el tnykedtek, mg n eljttem.
Simon Conwayt aznap jjel halottnak nyilvntottk.

24
Hogyan dagonyzzunk a ktsgbeessben

Fl hatra trtem vissza a Morrison Hotelbe, kimerlten s teljesen mag am alatt. Mst se
akartam, csak visszamszni az g yba Adam meleg s ers teste mell, biztonsg ban rezni
mag am, jra feltltdni az rmmel s szerelemmel, hittel s jsg g al. Eg yedl erre
vg ytam, de mire belptem a lakosztlyba, mr fent volt.
Elmosolyodtam s szrnyalt a szvem, a jelenlte nmag ban felrt eg y hatsos
orvossg g al, m ahog y meg lttam az arckifejezst, azonnal lehervadt a mosolyom s
meg szlalt a vszcseng m. Jl ismertem a meg bnst, pp eleg et lttam a tkrben, kezdve
azzal a nappal, hog y hozzmentem Barryhez. Felkszltem s meg acloztam a szvem;
leeng edtem a rostlyt s vrtam a tmadst. A jg kirlyn bezrkzott az erdjbe.
Srtl hallottam.
Belenztem az elszobai tkrbe s lttam, hog y ksz romhalmaz vag yok. Csak mag amra
rng attam a ruhkat s nem fslkdtem meg , nem viseltem sminket, az orrom
kipirosodott, brmet is kicspte a hideg . Nem pp az a meg jelens, amelynek lttn minden
frfi elolvad. Mr pp beszltem volna Simonrl, amikor meg trtnt.
Eg y pillantssal kezddtt, s n tudtam, mieltt eg yetlen szt szlt volna. Nyomban
mocskos emberi lnynek reztem mag am, aki kihasznlt eg y mag atehetetlent mris azt
vrtam, mikor r vg et a knos pillanat, hog y sszeszedhessem a holmim s
hazakullog hassak Clontarfba. Ht semmit sem tanultam a Simon Conway-incidensbl?
Mg is mit mveltem itt Adammel? Lthatan teljesen mag ba zuhant. Sikerlt
lerombolnom mindent, amit nag y nehezen felptett mag ban; sikerlt sszezavarnom s
nutlatot bresztenem benne. Vajon elg g hazavg tam ahhoz, hog y eg yenest az ablakunk
alatt fnyl hdra rohanjon? De akkor hog yan hag yhatnm most itt? Ebben az llapotban?
Mg ha arra is kr, hog y tvozzak?
n nem lett volna szabad nekem nem lett volna szabad prblkozott. Vllalom a
teljes felelssg et mindenrt. Kihzta mag t. Bocsss meg , Christine. Nem lett volna
szabad idejnnm mlt jjel.
Nem, nekem kellett volna odafig yelnem. Nag yot nyeltem, s ertlennek reztem a
hang om, mintha nag y tvolsg bl rkezne. Neked ott van Maria, a nag y parti, a nag y nap
s a nag y hr, amit meg akarsz osztani a vilg g al. Nem trdhetsz mindennel mentettem
fel a felelssg all. Felejtsk el ezt az eg szet, krlek, bocsss meg . Mellkasra fektettem
a tenyerem, ahog y elcsuklott a hang om. Teljes szvembl bocsnatot krek, amirt nz
mdon a sajt rzseimre gondoltam ahelyett, hogy az vivel trdtem volna?

Szomornak tnt.
Hibt kvettem el. Prbltam felemelni az llam, de hog y is tehettem volna, amikor
annyira esetlennek reztem mag am? Sajnlom ismteltem jobb hjn, mialatt kapkodva
visszavonultam a hlszobba. Nem akarlak itt hag yni, nehog y
Jl vag yok. Kimerltnek s elcsig zottnak tnt, mg is hittem neki, s a
jelenltemmel mr klnben sem hasznltam. Meg kellett kockztatnom, hog y mag ra
hag yjam.
Ksbb ltlak? krdezte. A partin?
Meg dermedtem.
Mg mindig azt akarod, hog y elmenjek?
Persze.
Erre semmi szksg , Adam
Azt akarom, hog y ott leg yl jelentette ki, n pedig rblintottam. Ha Maria teljess
teszi a kpet, g ysem lesz szksg e rm, brmit g ondoljon most.
Ert vettem mag amon s visszafojtottam a knnyeimet, amg haza nem rtem.
Bebjtam az g yba s nem vettem tudomst a telefonrl, az ajtrl, a klvilg rl.
Fejemre hztam a takart s azt kvntam, br visszacsinlhatnm az eg szet, de mg erre
sem tudtam teljes szvembl vg yni, annyira j, annyira hihetetlenl j volt az elmlt
jszaka. Olyasmi, amit mg sosem ltem t; sokkal tbb pusztn j szexnl. Adam
g yeng den s szeretettel lelt mag hoz, mg is olyan hatrozottan s mag abiztosan, mint
aki tudja, hog y g y termszetes; mintha nem lenne helye a habozsnak, az vatos cskoknak
s rintseknek. S ha bennem meg is fog almazdott a ktely, elg volt eg y pillants, eg y
csk, hog y n is tudjam: ez a leg helyesebb s leg termszetesebb dolog a vilg on. Tvolrl
sem olyan, mint az eg yjszaks kalandok olyan meg hitten bjtunk eg ymshoz, mintha
kzs mltunk tnyleg jelentene valamit, mintha mr nma g reteket tennnk a jvre
nzve. Vag y csak Adam ennyire rti a dolg t, n meg tiszta hlye vag yok.
Taln g yet sem vetettem a telefonra s az ajtra, de ez mg nem jelenti, hog y brki is
bajldott volna a keressemmel. Tudom, mert meg nztem. A prnm alatt tartottam a
telefont, s mikzben tnteten nem vettem tudomst senkirl, idrl idre ellenriznem
kellett, kirl nem veszek tudomst. Ht senkirl. Ig az, vasrnap reg g el a leg tbben g yban
maradnak s lvezik a csaldi rmket, eszkbe sem jut SMS-eket rni. Mg Adamnek sem,
akivel kt hete most elszr vltunk kln. Rettenetesen hinyzott, mintha eg y lyuk
ttong ana az letemben.
Meg szlalt a cseng .
Repestem a g ondolatra, hog y Adam ll az ajtban, s a tenyern vag y ami mg jobb,
eg y vzililiomon felknlja nekem a szvt, mikzben a lelkem mlyn pontosan tudtam,

hog y Adam tbb nem jn el hozzm.


A cseng jra meg szlalt, amit, ahog y g y jobban beleg ondoltam, klnsnek talltam.
A csaldomat s a kzeli bartaimat leszmtva senki sem tudta, hog y itt lakom, a leg tbb
bartomat pedig lefog lalta jdonslt csaldja vag y msnapossg a hacsak nem Amelia
jelentkezett. Elz este nyilvn kihallotta a telefonbl szomorsg omat; nem lettem volna
meg lepve, ha ll az ajtban, a kezben kt kvval s eg y zacsk muffinnal, hog y jobb
kedvre dertsen. Mskor is meg tette mr. A cseng jra meg szlalt, n pedig , ahog y
kezdtem belelni mag am a kv s a lelki tmasz lehetsg be, ledobtam mag amrl a
takart, mg azzal sem trdtem, hog y nzek ki, csak elvonszoltam mag am az ajthoz.
Abban a remnyben trtam ki, hog y meg ltom a vllat, amelyen kisrhatom mag am erre
szembe talltam mag am Barryvel.
Amikor meg ltott, nlam is meg lepettebbnek tnt, pedig eltte ng yszer is meg nyomta
a cseng g ombot.
Nem hittem, hog y itt leszel. Tettl talpig vg ig mrt.
Szorosabbra vontam mag amon a kardig nt.
Akkor mirt nem szlltl le a cseng rl?
Nem tudom. Ha mr eg yszer eljttem idig Meg vonta a vllt. jra vg ig mrt,
noha lthatan nem tettem r nag y benyomst. Szrnyen nzel ki.
Mert szrnyen is rzem mag am.
Ki mint veti g yt jeg yezte meg g yerekesen.
Forg atni kezdtem a szemem.
Mi van a dobozban?
Csak nhny holmid.
Sokkal inkbb tnt sznalmas rg ynek, hog y tjjjn s zaklasson. Nhny rg
elhasznlt telefon tltje, flhallg atk, res CD-tokok.
Tudtam, hog y ezt szeretnd. Flresprte a szemetet, hog y felfedje anym
kszerdobozt.
Knnyekben trtem ki, az arcomhoz kaptam mindkt kezem, mire htrahklt s nem
tudta, mit csinljon. Korbban az feladata volt, hog y meg vig asztaljon, az enym pedig ,
hog y eng edjem, hog y akarjam, erre most csak lltunk, mint kt ideg en. Taln mg kt
ideg en is kedvesebb lett volna eg ymshoz, mint hog y n bg jek, meg nzze.
Ksznm szipog tam, mikzben prbltam sszeszedni mag am. Elvettem tle a
dobozt, mg tovbb llt, feszeng ett, s nem tudta, mit csinljon. Most, hog y mr semmi
sem fog lalta le a kezeit, esetlenl jtszott velk. Azutn hirtelen zsebre vg ta ket.
Mg csak azt akartam mondani
Ne, Barry, krlek szpen, ne lltottam meg ertlenl. Nem hiszem, hog y kpes
vag yok elviselni eg yetlen szt is. Sajnlom, tudod szintn sajnlom, sokkal jobban

sajnlom, mintsem kpzelnd, hog y fjdalmat okoztam neked. Rettenetes dolg ot tettem, de
akkor sem knyszerthetem mag am, hog y g y szeresselek, ahog yan meg rdemelnd. Mi
nem vag yunk eg ymshoz valk, Barry. Nem tudom, hog yan mondhatnm mg el, mennyire
sajnlom, de azt se tudom, mi mst tehettem volna. Maradtam volna? Hog y nyomorultt
teg yem mindkettnket? Jesszusom Meg trltem kivrsdtt szemem. Tudom, hog y
n tehetek mindenrl. Sajnlom, Barry, ok?
Nag yot nyelt s hossz ideig hallg atott, mialatt felkszltem r, hog y hozzm vg ja a
leg bntbb dolg ot, amit csak ki tud tallni.
n csak azt akartam mondani, hog y sajnlom mormolta.
Ez meg lepetsknt rt.
Pontosan mit is? Kezdett eluralkodni rajtam a harag , mg ha prbltam is elfojtani.
Hog y sszetrted Julie kocsijt? Hog y lepucoltad a kzs szmlnkat? Hog y
srteg etted a bartaimat? Tudom, hog y meg bntottalak, Barry, de n akkor sem rng attam
bele msokat.
Flrekapta a tekintett. Mintha minden meg bns elprolg ott volna belle.
Nem, nem ezt bnom csattant fel dhsen. Ezeket eg y percig se bnom.
Nem hittem el, hog y van kpe hozz. Gyorsan sszeszedte mag t.
Azt az zenetet sajnlom. Nem kellett volna azt mondanom, amit. Rosszul tettem.
A szvem nag yot dobbant. Csak arra az zenetre g ondolhatott, amit nem hallottam, amit
Adam hallg atott s trlt le.
Melyiket, Barry? Mert kldtl nhnyat
Nag yot nyelt.
Amelyik az anydrl szlt, ok? Nem kellett volna azt mondanom. Bntani akartalak,
amennyire csak emberileg lehetsg es. Tudom, hog y ez a leg nag yobb flelmed, ezrt
Elhallg atott, mg n prbltam befejezni a mondatot. Eg y hossz pillanat utn leesett,
majd rdbbentem, hog y eg sz id alatt tudtam. Van, amikor tudunk is valamit, meg nem
is.
Azt mondtad, leg jobban tennm, ha meg lnm mag am, ahog y Anya tette.
Meg reszketett a hang om.
Volt benne annyi tisztessg , hog y szg yenkezzen.
Bntani akartalak
Nos, sikerlt volna. Szomoran g ondoltam bele, hog y Adam hallg atta le ezt az
zenetet. Teht mindvg ig tudta, hog y anym vg zett mag val; hog y a leg sttebb
pillanatokban, amikor mindenki azt mondta, mennyire hasonltok Anyra, n azrt
ag g dtam, hog y taln tlsg osan is. Eg y apr titok, amit meg osztottam a frjemmel s ami
azutn is ksrtett, hog y mr tudtam, e tekintetben eg yltaln nem hasonltok az anymra.
eg sz letben kzdtt a slyos depresszival, kamaszkortl klinikkra s terpikra jrt,

hog y vg l, amikor mr sehov sem tudott meneklni az t knz dmonoktl, elveg ye a


tulajdon lett, amikor n mg a 4. vemet sem tltttem be. Mindig volt a csaldban a
g ondolkod, a szorong , a klt. Meg annyi g ondolata s kltemnye kzl, amelyeket lete
sorn paprra vetett, mikzben prblt rendet tenni sszezavarodott fejben, eg y mindennl
kzelebb llt hozzm az, amit Amelia anyjnak s Adam apjnak temetsn felolvastam.
Mindig , g yermekknt is tudtam, hog yan tvozott anym errl a vilg rl.
Kamaszkoromra mr mindenki azt mondog atta, mennyire hasonltok r, ami flelemmel
tlttt el. Meg tanultam retteg ni a bktl, hog y kikptt desanyd vag y, azutn
felnttem, meg ismertem mag am, s rjttem, hog y nem vag yok az anym; nem kell
ug yanazokat a dntseket meg hoznom, amiket neki.
Akkor Barry htrlni kezdett.
Nem tudtam, mi mst mondhatnk. Elindult a lpcsn a fldszint fel, mg n elkezdtem
becsukni az ajtt.
Ig azad volt velnk kapcsolatban hallottam meg hirtelen. Nem voltunk izg almasak
vag y romantikusak, nem nag yon jrtunk el sehov, taln soha nem is jrtunk volna. Nem
nevettnk annyit, mint Julie s Jack, s nem utaztuk be a vilg ot, mint Sarah s Luke.
Nyilvn ng y g yereknk se lett volna, mint Lucynak s Johnnak. Szttrta a karjt. Nem
tudom, Christine, nekem g y volt j. Sajnlom, hog y neked nem. A hang ja elcsuklott, ezrt
eg y pillanatra elhallg atott. Szlesebbre nyitottam az ajtt, hog y lssam.
Az elmlt eg y hnapban azt kvntam, hog y nyomorsg osan rezd mag ad, hog y jrd
meg a poklok minden bug yrt, de most, hog y g y ltlak mr nem rzem ezt. Vacakabbul
nzel ki, mint n. Meg rzta a fejt. Ha azrt hag ytl el, mert azt hitted, hog y g y jobb
lesz, akkor tnyleg pocsk lehetett a hzassg unk. Tnyleg sajnllak.
Azzal jra nekiindult a lpcsnek. Kilpett az utcra. Betettem az ajtt s visszatrtem az
g yba, hog y elrejtzzem a vilg ell.
rk teltek el, s mg mindig nem mozdultam. Meg heztem, de tudtam, hog y semmi
emszthet nincs a laksban, s ilyen llapotban nem akardzott boltba menni.
Amikor a telefonom csrg ni kezdett, meg nztem a kijelzt, hog y lssam, kirl nem
veszek tudomst. Mag uire nyomozrl. Ezt tnyleg eleng edtem a flem mellett, de amint
abbamaradt a csrg s, mris kezddtt ellrl. A mennyezetet bmultam, mikzben a
szvem vadul vert. Csak azutn llt vissza a szokvnyos temre, hog y a csrg s abbamaradt.
Meg vrtam ezt, mieltt elnmtottam a telefont.
Ami jra jelezni kezdett.
Hag yj zenetet mordultam r.
Kikszldtam az g ybl s meg szdltem, ahog y fellltam. Azutn eszembe jutott
Adam, s menten pnikba estem. Taln csinlt valamit. A telefonra vetettem mag am s

lenyomtam a g ombot, hog y fog adjam az utols hvst.


Mag uire vakkantott bele a telefonba.
Christine. Adam jl van?
Adam?
A fick a hdrl.
Mirt, elvesztette?
Mondhatjuk. Felshajtottam a meg knnyebblstl, hog y nem az.
Hallg asson ide, a Crumlin krhzban nag y szksg em lenne mag ra. t tudna most
jnni?
A Crumlinba? rncoltam a homlokom. Az eg y g yerekkrhz.
Ig en, a Crumlinba csattant fel trelmetlenl. t tudna jnni? Most?
Mirt?
Mert arra krem.
Teljesen sszezavarodtam.
Nem nem, most nem meg y. Ktsg beesetten kutattam valami hihet hazug sg
utn, de nem tudtam mag am rvenni, hog y hazudjak. n nem vag yok tl jl.
Akkor g yorsan kapja ssze mag t, mert van itt valaki, aki sokkal pocskabbul rzi
mag t.
Mi ez az eg sz? Nekem nincs semmilyen
Jesszusom, Christine nyg tt fel tehetetlenl, mint aki menten elbg i mag t. Csak
azt akarom, hog y vonszolja ide a seg g t.
Jl van?
Csak jjjn. Krem.

25
Hogyan krjnk segtsget s rizzk meg a bszkesgnket

Mag uire nyomoz a krhz fbejratnl vrt. Amint meg ltott, azt tette, amit minden
alkalommal, amikor tallkozunk: sarkon fordult s otthag yott. Ezt g y vettem, mint
felkrst, hog y kvessem. Kocog va indultam utna, mikzben a partnert kerestem. Sehol
sem lttam, ahog y ms rendrt se. Mire meg kerltem a sarkot, Mag uire nyomoz is eltnt.
A fttysz nyomn odaszaladtam a nyitott liftajthoz, mint a kutya, akinek lthatan
g ondolt, m amikor csatlakoztam hozz s szembesltem azzal, mennyire nyzott, a
g yomrom ttg ast llt s a leg rosszabbra kszltem. Nyeltem eg yet, prbltam sszeszedni
mag am. Nem lltam kszen erre, miutn elvesztettem Simont, mindent sszekutyultam
Adammel s szembesltem Barryvel. Eg yedl akartam lenni, de mg ezt a kis keg yelmet
sem sikerlt kiharcolnom mag amnak. Nyakig el kellett merlnm a mocsokban. Taln errl
kellene rnom. Hogyan dagonyzzunk a ktsgbeessben, Christine Rose nletrajza.
Szrnyen nz ki jeg yeztem meg .
Mag a sem az az de rzsaszl felelt szokott g unyorossg a nlkl. Valami tnyleg
rossz trtnhetett. Rosszabb mg a szokottnl is.
Kit ltog atunk meg ? rdekldtem.
A lnyomat felelte resen kong hang on. Meg akarta lni mag t.
Elttottam a szm, ahog y kilpett a liftbl s meg kerlte a sarkot. Alig tudtam
fellemelkedni a sokkon, mieltt az ajt bezrult s a lift lefel indult.
Hig g ye el, nyomoz, ezt tnyleg sajnlattal hallom Nag yot nyeltem. De mirt
eng em hvott ide?
Azt akarom, hog y beszljen vele.
Mi? Vrjon mr! Vg re utolrtem s meg rag adtam a karjt, hog y meg lltsam. Mit
mondott, mit akar tlem?
Hog y beszljen vele. Felm fordult vreres szemeivel. Sokan vannak itt, de senkinek
sem nylik meg . Kt szt nem lehet kihzni belle. Eszembe jutott mag a. Ne krdezze mirt,
hiszen alig ismerem, de g y tnt, van rzke az ilyenekhez, n pedig tl kzel llok hozz,
hog y Meg rzta fejt, s a szeme meg telt knnyel.
Nyomoz
Aidan szaktott flbe.
Aidan. rtkeltem a g esztust. n erre nem vag yok alkalmas. Simon Conwayen se
seg tettem, ami pedig Adamet illeti Nem akartam belemenni abba, ami Adammel
trtnt.

Rvette Simont, hog y hvjon fel minket, ami nem kis dolog . Lebeszlte Adam Basilt az
ug rsrl, s utna is mag t krte. Lttam kettjket az rsn, tudom, hog y bzik mag ban.
Azt is tudom, mi trtnt az desanyjval tette hozz.
Lestttem a szemem.
!
Mag a ismeri ezt. Csak beszljen vele, krem.
Kvettem a krhzon t, vg ig az tvesztszer folyoskon, amg el nem jutottunk eg y
krteremhez. A tizenkt g y kzl csak eg yet fg g nyztek el.
Ahog y lassan flrehztam a fg g nyt, szembetalltam mag am Mag uire felesg vel,
Judyval, aki kivrsdtt szemmel szorong atta g yban fekv g yermeke kezt. Lenztem a
kamaszlnyra: sr g esztenyebarna haja volt, mint az apjnak; tiszta kristlykk szeme,
mint az anyjnak.
Caroline szltottam meg halkan. A lny bal csukljt vastag on bektztk s az
g yra fektettk; a jobbjt anyja szorong atta a kezben.
Ki mag a? Judy lassan feleg yenesedett, de mg most sem eng edte el lnya kezt.
Aidan hvott ide feleltem.
Blintott s lenzett a lnyra. Lttam sszerncoldni Mag uire nyomoz arct, azutn
elfordult s sietve tvozott a krterembl, mint aki szg yelli kimutatni az rzseit.
Mirt nem isznak meg eg y kvt? javasoltam Judynak. Caroline, ug ye nem baj, ha
eg y kicsit idelk melld?
Caroline bizonytalanul nzett fel rm. Judy mg most is a kezbe kapaszkodott.
Azt hiszem, a mamdra rfrne eg y kis pihens. Lefog adom, hog y rg ta itt van.
Miutn Caroline biccentett fel, seg tettem Judynak elereszteni a kezt. Amint htrbb
lpett, sszehztam eltte a fg g nyt s leltem Caroline mell.
Christine-nek hvnak. Apd ismerse vag yok.
Caroline g yanakv pillantst vetett rm.
Itt dolg ozol?
Nem.
Akkor nem kell beszlnem veled.
Nem, nem kell.
Dacosan hallg atott, amg vg ig g ondolta mag ban a dolg ot.
Mindenki azrt jn, hog y fag g asson. Mirt, mirt, mirt folyton ezt krdezg etik. Eg y
raks brosrt hag ytak mr itt. Undortak. Undort dolg okrl beszlnek.
Mifle dolg okrl?
Hog y az apm hozzm nylt, meg ilyenek. Persze nem mondjk ki nyltan, de tudom,
mi jr a fejkben. Azutn meg itt hag yjk nekem a brosrikat. Tudom, hog y meg y ez.
n semmi ilyet nem fog ok mondani, hidd el. Nem vag yok orvos, se pszicholg us. Csak

beszlg etni akarok veled, ez minden. g y ltom, nehz idszakon msz keresztl, s
szvesen meg hallg atnlak anlkl, hog y brmiben tlkeznk.
Rendr vag y?
Nem.
A lny vetett rm eg y lapos pillantst, azutn az p kezvel babrlni kezdett a takar
szln. A msik ernyedt s mozdulatlan maradt.
Akkor mirt krt meg erre az apm?
Mert tudja, hog y a mamm g yerekkoromban meg lte mag t.
Erre mr felnzett s odafig yelt rm.
Ng yves voltam, amikor vg zett mag val. Jl tudom, milyen olyasvalakivel lni, aki
g y rez, mint te.
! Lenzett bektztt karjra. Az rossz lehet.
Tudom, mirt nem akarsz beszlni a szleiddel. Olyan knos, ig az? Az apm mg
mindig zavarba hoz, pedig mr harminchrom vag yok.
Caroline bg yadtan elmosolyodott.
Ezrt is lenne j, ha velem szba llnl. n nem fog ok tlkezni, nem mondom meg ,
hog y mit kellene vag y nem kellene tenned, csak meg hallg atlak. Nha jt tesz, ha beszlnk
a dolg okrl, ha hang osan is kimondjuk ket. Ha nem tudod, kihez fordulj vag y kivel beszlj,
nekem brmikor szlhatsz, meg teszem, amit tudok. Mindig van valaki, akihez lehet
fordulni, Caroline. s minden kzttnk marad, nem kell amiatt ag g dnod, hog y brkinek
elmondok olyasmit, amit nem akarsz.
Caroline arca eltorzult, ahog y srni kezdett. Prblta elrejteni p csukljval, mg a
msik csak mozdulatlanul fekdt az g yon, mintha elfeledkezett volna rla. Az eg sz vlla
rzkdott, ahog y g rcssen zokog ott.
Nem hittem, hog y van brki vallotta be.
Akkor most mr tudod. Fel nyjtottam eg y zsebkendt. Mindig van valaki, aki
meg hallg at s seg t. Mindig .
Meg trlte a szemt, sszeszedte mag t, vg ig g ondolta a dolg okat.
Felvg tam az ereimet a csuklmon. Felemelte a kezt s meg mutatta a ktst, mintha
eddig nem vettem volna szre. Most biztos azt hiszed, teljesen becsavarodtam. Az
arcomat frkszte.
Meg rztam a fejem.
Felmentem a netre s meg nztem, hog y meg y ez. A borotvmmal akartam csinlni, de
tl nehz volt. Alig tudtam felszaktani a brt, s fjt is. Semmi sem trtnt velem, pedig
rohadtul vreztem. Csak fekdtem az g yon, vrtam a hallt, erre nem trtnt semmi. Csak
fjt. Vissza kellett mennem a netre, hog y lssam, mit szrtam el. Vg l lementem a
mammhoz s meg mutattam neki, mert nag yon beijedtem. Tovbb zokog ott. Anya meg

csak kiablt velem: Mit tettl? Mit tettl? Eskszm, leg szvesebben visszamentem volna a
szobmba, hog y jra meg prbljam, hog y meg haljak s ne kelljen ltnom, ahog y rm nz.
Mint eg y dilisre. Apa meg folyton fag g atott, hog y mirt. Mg soha nem lttam ilyen
dhsnek. Mintha meg akarna lni.
Nem akar meg lni, Caroline. Meg rmlt s meg dbbent, de semmit sem akar annyira,
mint meg vdeni tg ed. A szleid azt szeretnk, ha minden jra fordulna. Meg akarnak
rteni, hog y seg thessenek.
Meg fog nak lni. jra srva fakadt. Te is ezt rezted? Gyllted a mamdat?
Dehog y csittg attam knnyes szemmel, ahog y eszembe jutott apm, amikor
hazartek a krhzbl, tekintetben a sznlelt vidmsg g al, mintha csak nyaralson lettek
volna, s anym, ahog y felltzve lt a kerti napozszkben, odakint a szakad esben, csak
hog y rezzen valamit. Mg amikor eg ytt voltunk, akkor sem reztem a jelenltt, pedig
szerettem s msra se vg ytam, csak hog y mellm ljn s velem leg yen. A kezt
szorong attam, mg azon tndtem, tudja-e eg yltaln, hog y ott vag yok. Soha nem
g ylltem t, soha eg yetlen pillanatra sem. Lehajtottam a fejem. Mi volt ennyire
elviselhetetlen a szmodra? Mi trtnt?
Nem mondhatom el nekik. Klnben is r fog nak jnni, ksz csoda, hog y mg nem
tudjk. Mindennap, ahog y hazajttem a sulibl, azt vrtam, mikor esik le nekik. Hallra
rmltem. Az iskolban mindenki tudja, eng em bmul, rajtam nevet s elmond mindennek.
Mg a sajt bartaim is. Nincs senkim nincs, aki seg tene, akivel beszlhetnk. Mg Aisling
se Elhalt a hang ja, arcra kilt a zavar s az ruls felett rzett fjdalom.
Aisling a bartnd?
A volt bartnm. A leg jobb volt bartnm, mr vag y tves korunk ta. Most mr rm
se nz. g y meg y eg y hnapja. Amikor mindenki eng em szeklt, elszr a bartom maradt,
de aztn mg rosszabb lett: mindenflt hag ytak a szekrnyemben, durva dolg okat,
csfoltak a Facebookon s szarsg okat terjesztettek rlam. Aztn elkezdtk belerng atni
Aisling et, rla is ilyeneket terjesztettek. meg eng em okolt az eg szrt, aztn eg yszer csak
nem volt tbb a bartom. Hog y is lehetett volna?
Trtnt valami, amit mindenki meg tudott? tallg attam.
Ahog y blintott, a knnyek vg ig pereg tek az arcn.
A neten?
jra blintott. Meg lepettnek tnt.
Te tudod?
Nem te vag y az els, akivel ez trtnik, Caroline. Valamilyen knos helyzetbe
kerltl?
Azt mondta, hog y csak neknk veszi fel. Elvrsdtt az arca. n meg hittem neki.
Azutn eg y bartom rm rt, hog y fent van a Facebookon, s mindenki elkezdett csrg etni.

Sokan csak nevettek rajta, de msok irt dhsek lettek, kurvnak meg ilyeneknek hvtak.
Azok, akikrl azt hittem, hog y a bartaim. Felmentem meg nzni, s eskszm, hnynom
kellett mag amtl. n nem brtam nzni, ahog y ilyeneket csinlok, nemhog y msok. Pedig
csak ponbl csinltuk, mag unknak. Nem hittem rla, hog y brkinek is meg mutatja. Azt
hittem, taln eg y bartja elvette a telefonjt s feltette, vag y valahog y feltrtk a fikjt, de
Mit mondott?
Nem llt szba velem, mg csak rm se nzett. Azutn eg y nap elkaptam,
meg mondtam neki, milyen szarul rzem mag am, hog y ez g y nem mehet tovbb, mire csak
bmult rm s nevetett. Kinevetett. Nem is rtette, mi bajom. Azt mondta, rlhetnk. Eg y
rakat celeb lett hres attl, hog y ezt csinlta, mostanra mind milliomos. De ht ez itt a
kibaszott Crumlin! Ezzel akarjak hres lenni? Meg milliomos? jra srni kezdett.
Szexeltetek, Caroline?
Meg dbbentette a krds, s beletelt eg y kis idbe, mire kibkte: az eg yik hzibulin
knyeztette kicsit a fijt, miutn mindketten tl sokat ittak. A fi tallta ki, hog y felveg yk.
Mr azeltt venni kezdte, hog y eslye lett volna tiltakozni, s amikor Caroline ltta ezt,
akkor sem hag yhatta abba, nehog y szzkurvnak tartsk.
Mikor trtnt mindez? Fortyog ni kezdett bennem a harag , s ha n g y reztem, el
tudtam kpzelni Mag uire nyomoz reakcijt. Nyilvn pokoll fog ja tenni a fi lett, de
ezek utn mg rlhet, ha Mag uire eg yltaln letben hag yja. Caroline-t se irig yeltem.
Manapsg tizenvesnek lenni, amikor teljesen trtkeldtek az olyan fog almak, mint a
bizalom, meg hittsg s szex? A fik s lnyok mintha aknamezn jrnnak.
g y kt hnapja, de a video csak hrom hete van fent. Prbltam nem trdni vele.
Prbltam tovbb jrni a suliba, lehajtottam a fejem, nem trdtem velk, de mg most is
zeng etnek nekem. Nzd csak meg . Odaadta a telefonjt, s vg ig prg ettem az zeneteket
az g ynevezett bartaitl. Olyan g yomorforg at g onoszsg g al tallkoztam, hog y alig
hittem a szememnek.
Meg rtettem Caroline-t, mirt rezte g y, hog y nincs ms kit. A bartai meg tag adtk;
a fi, aki tetszett neki, a kpbe nevetett s g nyt ztt belle, mikzben napi szinten
kipelleng reztk a kzssg i mdiban abban a nag yon is szk vilg ban, ahonnan senki
sem meneklhet, s ahol a hazug sg ok baktriumokknt tenysznek, mieltt brkinek eslye
lenne kiirtani ket. Szeg ny lny, tlsg osan szg yenkezett s flt, hog y a szleihez
forduljon; attl tartott, meg fog jk lni ezrt. g y dnttt, sajt kezbe veszi a dolg ot s
rkre vg et vet a szg yennek, fjdalomnak, kitasztottsg nak vg leg es meg oldst keres
eg y tmeneti problmra. Pedig ez a fjdalom sem tarthat rkk. Taln eg sz htralv
letben viseli a sebeket, sosem felejti el, mi trtnt, s ez mostantl minden dntsre kihat
majd, de ahol fjdalom van, ott g yg yuls is a mag nybl j kapcsolatok szvdnek, az
elutasts j lehetsg eket nyit meg . Ez is csak eg y pillanat, a pillanatok pedig elmlnak.

Csak tl kell lnnk ket, hog y tovbbjussunk a kvetkezkre.


Elmondod nekik? krdezte vkonyka hang on. Vznnak s g yerekesnek tnt, ahog y
ott fekdt az g yon. Lg yszi?
Elbcsztunk. Caroline meg g rte, hog y kapcsolatban marad velem vag y felhvja a
brosrk g azdit, ha valaha g y rzi, hog y beszlni akar errl valakivel. Kilptem a
folyosra, ahol Judy eg y manyag szken lt s flig kmban meredt mag a el, mg
Mag uire nyomoz g y jrklt, mint eg y ketrecbe zrt vadllat.
Mondja mr! parancsolt rm, amint a kzelbe rtem.
Nem jelentettem ki. Nem mondok semmit, amg meg nem g r valamit.
g y meredt rm, mint aki kszl leharapni a fejemet.
Kordban kell tartania az indulatt. Caroline retteg a reakcijtl, s jelenleg az
elutasts a leg nag yobb flelme. Ha seg teni akar neki, ne trjn plct felette, hanem adja
meg a tmog atst, amire szksg e van.
Aidan. Judy a karjra tette kezt. Hallg ass r.
Pontosan tudja, mekkort hibzott, nem szksg es kioktatnia. Ne akarja reztetni vele,
milyen ostoba. Ne most, amikor ilyen vdtelen s sebezhet.
Judy helyeslen blog atott. A tekintete g y jrt kettnk kztt, mintha ezzel akarn
meg ersteni minden szavam.
Most a felttlen szeretetre s tmog atsra van szksg e. Meg kell mondania neki,
hog y nem harag szik. Hog y nem utlkozik. Hog y nem szg yelli mag t miatta. Hog y szereti.
s hog y mag hoz mindig fordulhat.
Morg ott valamit, ami leg inkbb fenyeg etsnek hallatszott.
Komolyan beszlek, Aidan. Most nem eg y bnzvel van dolg a. Caroline a lnya. Ideje
felhag ynia a meg flemltssel, a keresztkrdsekkel, ezzel a konoksg g al, s vg re
odafigyelnie r.
Azutn elmondtam nekik, amit Caroline-tl hallottam.
Mag uire ezttal meg hallg atott. Judynak az ujjai is belefehredtek, g y szorong atta a
karjt, mg beszltem. Akkor is mlyen belevjta a krmt, amikor g y tnt, a frje menten
elrohan vag y a lnya g yhoz, vag y a fihoz, aki ezt mvelte vele , de vg l nem tette, n
pedig velk maradtam, amg a fortyog dh helyt t nem vette az atyai ag g odalom s a
g yeng d szeretet. Azutn lttam, ahog yan kz a kzben elindulnak a lnyuk szobja fel, s
eg ymsnl keresnek tmaszt.
Kimerlten hag ytam el a krhzat s mentem haza, hog y felkszljek a szletsnapi
partira. Noha lltotta, hog y mr j helyen van, Adam pp csak elindult a g yg yulshoz
vezet ton. Remltem, hog y Maria eljn s szeretni fog ja. Ha nem, taln rkre
elvesztettem a frfit, akit n szerettem.

26
Hogyan szabaduljunk ki a 22-es csapdjbl

Amikor ksve meg rkeztem a vroshzra, Adam a fbejratnl ksznttte a vendg eket.
Csak g y sug rzott a szmoking jban; a lleg zetem is elllt, amint kiszlltam a taxibl. Csak
amikor a taxisofr rm frmedt, hog y csukjam mr be az ajtt, mert kieng edem a meleg et,
akkor dbbentem r, hog y fldbe g ykerezett lbbal meredek a ltvnyra.
Nvreimmel ellenttben, akik mr meg rkeztek s vadonatj estlyit vettek az elkel
alkalomra, n tarka ruhatrambl vlasztottam ki a hang ulatomhoz leg inkbb ill darabot:
meg bzhat hossz fekete ruhmat, mag as nyakvonallal, felsliccelt combrsszel s ht
nlkl. A sliccels valamivel feljebb hasadt, amikor kilptem a taxibl. Mikzben takarg atni
prbltam csupasz combomat, feltnt, hog y Adam mr nem ksznti a vendg eit, hanem
felm fordul, hog y kevss kecses, m annl jellemzbb belpmet fig yelje. Amint
kiszabadtottam a kocsibl a msik lbamat s meg ig aztottam mszrme g allromat,
nekiindultam a lpcsnek. Adam ezalatt sem vette le rlam a tekintett, ettl minden
zemben olyan csupasznak s kiszolg ltatottnak reztem mag am, mint lmomban a ltrn,
pedig ez alkalommal volt rajtam bug yi. rltem, ha meg alzottsg omat s szvfjdalmamat
leplezni tudtam elle, nemhog y a szembe nzzek.
Gynyr vag y suttog ta.
A leg kevsb sem tnt elveszettnek, annl inkbb hig g adtnak, ersnek, hatrozottnak s
bernek. jra lttam az elmlt napokban meg ismert Adamet, akihez mg nem volt idm
hozzszokni.
, ksz. Nem volt tl sok idm a kszldsre. Tallkoztam Barryvel, azutn
seg tenem kellett valakinek s nem tudom, hallottad-e, de Simon Conway, a fick, aki
tudod szval az jszaka meg halt. S mindez azta trtnt, hog y ma reg g el eljttem tled,
g yhog y minden visszatrt a rg i kerkvg sba. Mg mindig annyira sajnltam mag am,
hog y knnybe lbadt a szemem, ezrt flre kellett fordulnom.
Vrjunk csak micsoda? krdezte ag g d hang on.
Melyik rszt nem rtetted?
Simon meg halt az jjel? Minden szn kiszaladt az arcbl. Ezrt mentl el?
Blintottam.
Ig azbl azrt, mert eszembe jutott valami, amit el kellett mondanom neki. Nem sokkal
ezutn meg llt a szve. Meg borzong tam. Nem volt j nap: halllal kezddtt, s remltem,
hog y nem azzal r vg et.
Adamet lthatan meg rzta a hr. g y tnt, a vrtnl mlyebben eg ytt rzett Simonnal.

Szval eljtt?
Beletelt eg y pillanatba, amg feldolg ozta a hirtelen vltst, de utna mr jl vette g y,
ahog yan szerinte elvrtam tle.
Nem, mg nem.
! lepdtem meg . Azt hittem, htre itt lesz.
n is. jabb nyug talan pillantst vetett az ajt fel.
Nhny perc maradt nyolcig .
A mrhetetlen meg knnyebbls nyomban ezttal is ott jrt az elmaradhatatlan
retteg s, amint a 22-es csapdja jra rm zrult. Ha a dolog nem jtt ssze Marival, Adam
nem az n karomban keres vig aszt, hanem a hullmsrban. Marinak el kellett jnnie, hog y
elmondja, mennyire szereti t, msklnben Adam meg sem llt volna az els hdig vag y
toronyig , akkor pedig hiba szerettem. Hirtelen mindennl fontosabbnak tnt, hog y ne
eng em vlasszon, ahog yan n se t.
Fig yelj rm, Adam. Kzelebb hzdtam s a szembe nztem. Ha ma este mg se
jnne el, szeretnm, ha a vlsg tervre g ondolnl. Tudom, hog y meg eg yeztnk, de
szeretnm, ha tudnd, hog y nem helyeselnm. Nem akarom, hog y nyeltem eg yet
meg ld mag ad. Gondold vg ig , amikrl beszltnk. Emlkszel a tervre? Tllted az elmlt
kt hetet, ig az? Hasznld az eszkzket, amiket a kezedbe adtam. Ha brmi rosszul slne el
ma este Persze nem fog tettem hozz sietve , de ha mg is, emlkezz arra, amit
tantottam.
Boldog szlinapot! hallottam a htam mg l eg y csiling el hang ot. pp amikor a
leg nag yobb diadalt kellett volna reznem, eluralkodott rajtam a teljes meg semmisls
rzse.
Adam nem fordtotta el a tekintett.
Maria csatlakozott hozznk.
Bocs, meg zavartam valamit?
Dehog y pislog tam szt a knnyeimet. rlk, hog y sikerlt eljnnie tettem hozz
rekedt hang on. Tessk, itt van. A mag .
Mindent elintztl? krdezte Apa, miutn csatlakoztam hozzjuk.
Csak eg y biccentst tudtam kiprselni mag ambl; nem bztam a hang omban, s a
tekintetem is kezdett elftyolosodni.
, mennyire tudtam karolt t Brenda kedvesen. Belezg tl, ig az? Nesze. Lekapott
eg y pezsg spoharat az arra suhan pincr tlcjrl. Rg junk be, attl majd jobb kedved
lesz.
Ahog y belekortyoltam a buborkokba, azt kvntam, br g y lenne.
Ha mr a szvfjdalomnl tartunk jeg yezte meg Adrienne , sztmentnk Grahammel.

A csald nem ug yang y reag lt, mint az n szerelmi bnatomra.


Nincs is sajttorta llaptotta meg Apa csaldottan. Manapsg mirt nincs sajttorta?
Meg vontam a vllam.
Pedig az olyan rafinlt tette hozz rtetlenl.
Nem mintha brkit is rdekelne, de valami nem mkdtt kzttnk pufog ott
Adrienne.
Taln a pnisz vg ta r Apa, mire nkntelenl is kuncog nom kellett.
Ez az, kislnyom! kacsintott rm. Mondd csak, melyik az a rossz let bartnje, aki
miatt olyan sokat dolg oztl? Leg albb eg y zord atyai pillantst hadd vessek r.
Nem kell, Apa. Felshajtottam. Tkletesen sszeillenek, az g is eg ymsnak
teremtette ket. A fick kpes lenne levetni mag t eg y hdrl, ha nem szerzi vissza. Mi lehet
ennl romantikusabb?
Szerintem ez cseppet se romantikus. Adrienne mg mindig csaldottnak tnt, amirt
a bejelentst tapinthat kzny fog adta.
Sokkal romantikusabb meg menteni valakit attl, hog y leug orjon vlte Brenda.
Szerencss vag y, hog y neked sikerlt meg mentened jeg yezte meg Apa, mire
mindnyjan elhallg attunk.
Csaknem harminc v telt el, amita Anya eldobta az lett, s Apa arra ment be a
frdszobba, hog y a padln fekszik, mellette az res g yg yszeres veg g el. Azt is bevallotta
neknk, hog y nem prblta t meg menteni, amit mind a mag unk mdjn dolg oztunk fel.
Brenda meg rtette; Adrienne elfog adta a szempontjait, de akkor is azt kvnta, br hamarabb
hvta volna a mentket; n hnapokig nem beszltem vele. Tizenkilenc vesen mr a
fiskolra jrtam, amikor elmondta nekem, n meg abban a hitben, hog y brkit kpes
vag yok meg menteni de leg albbis meg prblnm , kzltem vele, hog y ezt sosem
bocstom meg . Pedig nem lehetett knny akkoriban Apnak, aki korbban hat alkalommal
is meg mentette a felesg t ktszer jralesztette, kihzta t a kdbl, s a jisten tudja,
mg mit nem tett. Annyiszor rohant vele a krhzba, hog y eg yszeren nem akart tovbb
prblkozni; nem prblta tbbet meg g yzni arrl, hog y maradjon.
Tudod mit, Apa? szlaltam meg hirtelen. Szerintem meg mentetted. Meg vltottad a
szenvedstl. Mr nem akart itt lenni velnk.
Ez annyira meg hatotta, hog y el kellett fordulnia, amg ssze nem szedte mag t.
Ott van mutattam Marira, amint Adam eltt a terembe lpett.
Nem is tudom, hog y kezet rzzak-e Adammel vag y inkbb meg nyaljam az arct
tndtt el Brenda.
Lg yszi, inkbb rzz vele kezet.
Az az? A vrs szj? tudakolta Adrienne.
Te meg t nyalnd meg , ig az? krdezte tle Apa.

Adrienne felkacag ott.


Tudtam shajtottam fel. Mondtam nektek, hog y g ynyr.
A mag a Morticia Addams mdjn ismerte el Brenda.
Miutn bevonultak, Maria kedvesen dvzlte a vendg eket, akiknek a zmt lthatan
ismerte a rg i idkbl. Felhajtottam a pezsg t s kikaptam a poharat Brenda kezbl.
H! tiltakozott, azutn feladta.
A tbbi pohr is csiling elni kezdett, ahog y mindenki a sznpadon ll alak fel fordult,
aki prblta lecsendesteni a tmeg et.
A frfi ksznetet mondott nhny illusztris vendg nek a kereskedelmi miniszternek,
de nem a miniszterelnknek, akit Apa vrt , s valahnyszor meg nevezett eg y fontos
szemlyt, Apa elismer arcot vg ott. Beszlt Mr. Richard Basil trag ikus hallrl, a szeret
aprl, aki fj rt hag yott mag a utn (lthatan nem ismerte t szemlyesen), azutn
bejelentette Adamet mint a Basil dessg g yr j elnk-vezrig azg atjt. A tmeg
dvrivalg sban trt ki, ahog y Adam a sznpad fel indult.
Felhg ott a lpcskn s elfog lalta a helyt, sziporkzva, akr eg y filmcsillag .
Eg y kzeli bartom seg tett meg fog almazni ezt a ma esti beszdet. Tekintete
vg ig psztzott a tmeg en. Maria bszkn mosolyg ott fel; az n torkom elszorult.
Nem ig azn tudom, hog y beszljek az rzseimrl, s az ilyen estk nem knnytik
meg szmomra a dolg ot, de most gy rzem risi meg tiszteltets, hog y ennyien eljttek.
Hallottam, ahog yan az j kezdetrl beszlnek, br n sokkal inkbb remnykedem eg y
sikertrtnet folytatsban, a vllalat jabb fellendlsnek kezdetben. gy rzem
reng eteg elismer sz hang zott el apmmal kapcsolatban, de brmennyire is tisztelem a
jszndkot, a tbbsg k arcpirt hazug sg .
Ezzel nevetst csalt ki a tmeg bl.
Apm taln nem lopta be mag t sokak szvbe, de a feladatt remekl vg ezte.
Tbben helyeslen blog attak. A tmeg ben kiszrtam Arthur Mayt, az g yvdet.
Szvt-lelkt beleadta az zletbe. Ami azt illeti, annyi energ it lt ebbe, hog y msra
nem is nag yon maradt neki.
jabb nevets.
gy rzem bszke lehetek, hog y n leszek az utdja, hog y mltnak tartanak a
feladatra. Tudom, hog y az ig azg attanccsal s az j g yvezet ig azg atnkkal, Mary
Keeg annel vllvetve kzdnk majd cljaink elrsrt. gy rzem kszen llok. Taln nincs
sok tapasztalatom s ismeretlen szmomra a feladat, de apm s nag yapm pldja mindig
ott lebeg majd a szemem eltt, mikzben a Basil leg nemesebb hag yomnyait kvetve
terveket kovcsolunk a jvre nzve. Vg ezetl hls szvvel szeretnk ksznetet mondani
azoknak, akik meg szerveztk ezt az estt, s akik jvoltbl idig jutottam. A tekintete
meg llapodott rajtam. Hatalmas csend lett. Meg kszrlte a torkt. Teljes szvembl

ksznm.
Mikzben mindenki tapsban trt ki, n sietve utat trtem a tmeg ben; alig g yztem
kimeneklni a terembl, ahol leveg t se kaptam. Lerohantam a lpcsn, s hlsan, amirt a
beszdek alatt kirlt a mosd, bevetettem mag am az els flkbe, ahol knnyekben trtem
ki.
Christine?
Meg dermedtem Brenda hang jra. A mosd hamar meg telt, miutn vg et rtek a
beszdek, mostanra mr sorok lltak a flkk eltt. Ki akartam vrni, amg pffedt szemem
leapad eg y kicsit, mieltt meg kockztatom, hog y knnytl maszatos arccal kikmleljek a
rsnyire nyitott ajtn. Gondot csak az okozott, hog y hosszra nylt bentltem miatt lland
beszdtma lettem az odakint vrakozk krben.
Christine? kiltott Adrienne. Itt vag y, Christine?
Szerintem ez nem mkdik s bezrtk kzlte valaki odakint.
Rmlten kaptam el a telefonom, s bszen g pelni kezdtem eg y SMS-t a nvreimnek,
hog y hag yjanak bkn, de k mr kllel dng ettk az ajtt, amivel eg y csapsra vg et
vetettek a prblkozsnak.
Adam is ott van veled, Christine? krdezte Adrienne az ajt tls feln.
Adam? Mirt lenne itt? bukott ki bellem. Ezzel elrultam mag am, s rg tn
meg hallottam eg y n hang jt.
Biztos a felfjt miatt
Eltnt tudtam meg Brendtl. Te nem hallottad? Behoztk a tortt, de nem talljk
sehol.
s nincs Marival, mieltt meg krdeznd tette hozz Adrienne.
ppen ez jrt a fejemben.
Mieltt elment, t is meg krdeztk. Azt felelte, sejtelme sincs rla, hol van. Adrienne
lehalktotta a hang jt s kzelebb hzdott az ajthoz, mintha azon t prblna suttog ni.
Nem jttek ssze, Christine. Srg etst reztem a hang jban.
A pulzusom hirtelen ott lktetett a flemben, semmi mst nem hallottam, s csak arra
vg ytam, hog y kiszabaduljak. Kitrtam az ajtt. Mr az sem rdekelt, hog y hsz n
eg yszerre meredt rm, s hog y eg yikk sem mert bemenni a flkbe, miutn eg y
rkkvalsg ta erre vrt. Csak Brenda s Adrienne ag g d arct lttam az arcokat,
amelyek sosem rulkodtak ag g odalomrl, leg albbis nem a kishg uk eltt, akit mindig
minden tlsg osan ag g asztott. Az arcokat, amelyek mindig meg riztk a rszvtlensg
ltszatt, arra az esetre, ha ne adj isten mgiscsak olyan lennk, mint az anym. Most
komolyan, ag g dva, szinte pni rmlettel nztek rm.
Nem tudod, hol lehet? krdezte Brenda, mg n bszen turkltam a fejemben s

tfsltem minden beszlg etsfoszlnyt, amibl kiderlhetett, hov ment.


Nem, nem tudom. Hiba is prbltam rtelmesen g ondolkodni. Nem hiszem el,
hog y Maria meg int ezt tette vele! csattantam fel dhsen. Ktszer is sszetrte a szvt!
Ht tnyleg nem ltja, milyen rendkvli fick? Mellette kellett volna maradnom mg is
mit g ondoltam?
Ok, most ne ezen ag yaljunk, inkbb koncentrljunk arra, hol lehet. Gondolkodj.
A tettri lakosztlyra s az eg ytt tlttt jszakra g ondoltam, az utols jszaknkra. s
a kiltsra, a Hapenny Bridg e-re. Meg dermedtem. Elre eltervezte az eg szet.
Tudja mormolta Adrienne.
Hajr, Christine! biztatott Brenda.
Felkaptam a ruhm szlt s rohantam. Tsarkban szaladni nem knny feladat, de eg y
veg cserp a csupasz talpamban semmivel sem tnt vonzbb alternatvnak. Vag y az, hog y
bepattanok Pat mell, aki odakint parkol. A hd fel jobbra kellett fordulni a Parliament
Streeten, ami eg yirny utca, g y Pat leg feljebb tvolabb vihetett volna a hdtl, nem
kzelebb. Nem maradt idm erre. Belerohantam a fag yos hideg be, eg yik kezemben
mszrme g allrommal, a msikban hossz ruhm szeg lyvel. Vg ig futottam a Parliament
Streeten s rfordultam a Welling ton Quay-re, ahol mag amra vontam a szombat esti
mulatozk pillantsait s meg jeg yzseit. A tvolbl mr ideltszott a hd, de mintha kihalt
lett volna. Tovbb szaladtam. A hideg az orrlyukamat g ette, kapkodtam a leveg t, s
lng olt az eg sz mellkasom. Ahog y kzeledtem a hd fel, vg re meg lttam. Ug yanott llt,
ahol kt httel korbban, stten a hrom lmpa narancssrg a izzsban, mag a alatt a zld
fnyfzrrel, ami ksrteties fnybe vonta t s az eg sz hidat. Kimerltsg em dacra tovbb
g yorstottam s felszg uldottam a hdra. Elrtem a lpcsket.
Adam! sikoltottam, mire riadtan felm fordtotta az arct. Knyrg m, ne csinld!
Ag g d, fjdalmas, meg lepett tekintettel nzett rm.
Nem rek hozzd, nem is meg yek kzelebb, ok?
A jrkelk tovbb kzlekedtek a hdon. Nem tudtk, mit tehetnnek, g y csak szles
vben kikerltk Adamet, mint eg y taposaknt.
Zokog tam. Mr valamikor a sprint alatt elkezddtt, s most ott lltam eltte, tfag yva,
remeg ve s kifltan, reszket roncsknt.
Nem szlt eg y szt sem.
Tudom, hog y nem jtt ssze Marival Prbltam leveg hz jutni. s sajnlom,
hog y g y alakult, szintn sajnlom. Tudom, hog y szereted, s tudom, hog y g y rzed,
mintha semmid sem maradt volna, de ez nem ig az. Ott van neked a Basil s eg y blteremnyi
ember, akik mind tg ed nnepelnek. Neked kutattam az ag yamban annyi mindened
van. Az eg szsg ed, a bartaid Nyeltem eg yet. n. Meg adan felemeltem a karom.
Tudom, hog y nem eng em akarsz, de n mindig ott leszek a vonal msik vg n. Eskszm,

brmit meg teszek, hog y seg tsek s boldog g teg yelek. Az az ig azsg vettem eg y nag y
leveg t , hog y nekem van szksg em rd! Amikor elszr tallkoztunk s azt g rtem, hog y
meg mutatom a vilg szpsg t, fog almam sem volt rla, mi a fent csinljak. Ezrt vettem
eg y knyvet. Esetlenl felnevettem. Csak ht a boldog sg ot hiba hajszoljuk, leg feljebb
remnykedhetnk abban, hog y belebotlunk. Ez nem valami matematikai eg yenlet, amit le
lehet vezetni. Akkor mg nem tudtam ezt, s nem tudtam, mit teg yek. Azt hiszem, j ideje
n sem lttam mr a vilg szpsg t, s mg csak nem is tudtam errl. Amg eg ytt
voltunk te seg tettl szrevenni, milyen g ynyr az let, milyen mks. Te vag y az n
ptolhatatlan kalauzom a boldog sg hoz. Te mutattad meg , hog y a boldog sg hoz elg a
leg eg yszerbb dolog , amg olyasvalakivel tesszk, akivel eg ytt akarunk lenni. Nekem
kellett volna tantanom tg ed, de a vg n te mutattad meg nekem a kiutat. s tudom, hog y
nem ezt akarod hallani, de abban is te seg tettl, hog y meg ismerjem a szerelmet. Az ig azi
szerelmet. n nem csak az letbe szerettem bele. Nag yot nyeltem. Beld szerettem. Azt
hiszem, mindig is prbltam a biztonsg ra menni. Mindig prbltam seg teni a krlttem
lvkn, olyan emberekkel krlvenni mag am, akik biztonsg osak.
Barryre s a kapcsolatunkra g ondoltam. Olyan frfit vlasztottam, akit eleve ismertem,
hog y ne leg yenek drmk vag y meg lepetsek; semmi olyan ne trhessen el, amit nem tudok
sszerag asztani. Nem eng edtem mag amnak, hog y brkibe is beleszeressek. Eg szen addig ,
amg nem tallkoztam Adammel, aki eg ytt tlttt napjainkba mst se hozott, csak drmt
s meg lepetst.
Nem rdekel, ha a szerelmem viszonzatlan is, mert mr az boldog g tesz, ha veled
vag yok vag y csak rd gondolok. n csak arra akarok kilyukadni, hog y nem kell szeretet
nlkl lned, mert n szeretlek. Krlek, ne tedd ezt, Adam! Krlek, ne ug orj le, mert nekem
szksg em van rd!
Adam szeme meg telt knnyel. Eg y pros, aki a kzelben hallg atzott, turbkol
hang okat hallatott. Nyilvn lemaradtak arrl a rszrl, hog y Adam a folyba akarja vetni
mag t.
Sznalmasnak reztem az erlkdst, s teljesen kimertett ez a beismers. Minden er
elszllt bellem, radsul hallra fag ytam. Nem tehettem mst a meg mentse rdekben,
mint hog y kintttem neki a szvemet. Vrtam s remltem, kvntam s imdkoztam, hog y
ne csak hallja, de rezze is a szavaimat, hog y azok valamikpp utat trjenek ag ynak abba a
rszbe, ami elhiteti vele, hog y tbb mr semminek sincs rtelme. Simonnal kudarcot
vallottam. Adamet nem veszthetem el.
Nzz rm szlalt meg csendesen.
Kptelen voltam r. Nem akartam ltni, ahog y bcst int. Mg hevesebben rzott a
zokog s.
Nzz mr r! biztatott a bmszkod n, mire felemeltem a fejem.

Adam arcn mosoly lt, ami sszezavart. Ez cseppet sem mulatsg os, mirt tallja
annak? A pros is mosolyg ott, mintha az eg sz csak trfa lenne, amibe eng em elfelejtettek
beavatni. Leg szvesebben rjuk frmedtem volna: Ht nem rtitek? Itt egy let forog kockn!
A korlt melyik oldaln llok? krdezte Adam mosolyog va.
Mi? rncoltam a homlokom. Mirl beszlsz? Ez valami metafora? Mit jelent?
Mg most is vig yorg ott, flig rt a szja, mintha nag yon is racionlisan g ondolkodna,
pedig n tudtam, hog y nem. Visszag ondoltam arra, amikor elszr lttam itt a hdon a
msik oldalon llt, lbval a peremen, kszen arra, hog y levesse mag t. Ahog y most
elnztem, szilrdan llt a kvezeten, nem a kls peremen, nem a korlt rossz oldalba
kapaszkodva. A hdon llva nzte a kiltst, ami csak eg yet jelenthetett: nem is akart
leug rani.
Basszus suttog tam mag am el.
Gyere ide trta felm nevetve a karjt.
Vg telen zavaromban a fejemet fog tam s tkoztam a nvreimet, tkoztam nmag amat.
Teljesen vdtelenn vltam. A tudattl rmlten hzdtam htrbb.
, bassza meg Ne harag udj A nvreim azt mondtk Azt g ondoltam
Odastlt hozzm, kinyjtotta felm a kezt s meg lltott, mieltt tovbb
meneklhettem volna. Mosolyog va nzett le rm.
Meg mondtam Marinak, hog y g ysem mkdne a kapcsolatunk.
Elttottam a szm.
Micsoda? Ezt meg minek csinltad?
Lthatan szrakoztatnak tallta a krdst.
Mert g y rzem. Fjdalmat okozott nekem, nem akarom jra ezt rezni. Meg rtem,
hog y az elmlt eg y vben nem g y bntam vele, ahog yan kellett volna, de bocsnatot
krtem ezrt. is bevallotta, hog y meg indtotta az ig yekezet, amivel vissza akartam
szerezni, de ig azbl a rg i nmag unk utn vg yott, amilyenek a kezdet kezdetn voltunk.
Azt hiszem, n is abban a mltban ltem, de mr tudom, hog y soha tbb nem lesznk
ug yanazok. Tl sok minden vltozott, az let nem ll meg . Ha eg yszer vg e, nincs visszat.
s n nem is akarok visszalpni.
Mg mindig sokkos llapotban meg borzong tam, mire mag hoz vont.
Maria azt krdezte: A lny miatt? Akkor jttem r, hog y valjban ig en.
Milyen lny miatt? Kezdtem teljesen elveszteni a fonalat.
Adam felnevetett.
Ez nem vicces, Adam. Mr azt sem tudom, mi trtnik itt. Eg y perce mg azt hittem, le
akarsz ug rani Maria miatt, most meg azt mondod, hog y nem is akartl ug rani, s eg y olyan
lny miatt dobtad Marit, akirl eddig nem is beszltl. n meg mindenflt mondtam
neked nyg tem fel, ahog yan a mellkasra fektettem a fejem s jfent tudatosult bennem a

tvedsem.
Komolyan g ondoltad, amiket mondtl? krdezte halkan.
Persze, hog y komolyan. sszerezzentem. Nem mondtam volna, ha nem g ondolnm
komolyan, de azt is meg kell rtened, Adam, hog y mirt mondtam. A krlmnyek
Te vag y az a lny szaktotta flbe a fecseg semet, hog y belm fojtsa a szt. A lny,
akirl Maria beszlt. Rdbbentett, hog y nem is szerettem ig azn. Nem az hatrozta meg az
letem, hog y vele vag yok-e vag y sem. n miattam voltam boldog talan, te pedig jra
meg kedveltettl nmag ammal. Seg tettl, hog y jra meg szeressem az letemet, de ha te
nem lennl, akkor sem kellene a vzbe ug ranom, mert elssorban nmag ammal kell jban
lennem. Azokat a dolg okat, amiket Marirt csinltunk, azrt lveztem, mert veled
csinltam. Jl reztem mag am veled. Taln Maria miatt csinltuk, de miattad esett olyan jl.
Addig prbltad elrni, hog y Maria jra belm szeressen s n jra beleszeressek az letbe,
amg flig beld nem habarodtam.
Kezemmel mg most is az arcomon, meg kvlten meredtem r. Ideg esen elnevette
mag t.
Most mr tnyleg ne nzz g y rm
Bocs suttog tam.
Amikor visszajttl a hotelbe s lttam, hog y srtl, azt g ondoltam, el akarod mondani,
mennyire meg bntad az eg szet.
Nem, n
Csak azutn rtettem meg , hog y beszltl Simonrl. Teljesen elszrtam. Ki akartam
mondani a nyilvnvalt, mieltt te mondod ki. Azt g ondoltam, meg knnytem a dolg od
Te idita mordultam r, azutn hag ytam tovbb beszlni.
Elmosolyodott.
Cskot! biztatott minket a n.
Feltteleim vannak lltottam le.
Adam visszahzdott.
Tudom, hog y mg hossz t ll eltted. Seg tettem neked mindenben, amiben csak
tudtam, s tovbbra is ezt fog om tenni, de nyilvnvalan nem vag yok szakember. Adam, n
eg yszeren nem tudom, mit csinljak, amikor olyan ms vag y.
Tudom komolyodott el. Azrt is jttem ide, hog y vg ig g ondoljam, milyen messzire
jutottam. Nem ug yanaz az ember vag yok, aki kt hete llt itt, de tudom, hog y jra az
lehetek, ha nem kapok seg tsg et s nem seg tek mag amon. Most g y rzem, j lehetsg et
kaptam az letre. Te seg tettl hozz, n pedig meg rag adom s a leg tbbet fog om kihozni
belle. Holtbiztos, hog y nha el fog om szrni, de hossz id ta most elszr rzem azt,
hog y tnyleg lvezni akarom az letet. Szval ig en, elmeg yek ezzel valakihez. Nem akarok
mg eg yszer idig sllyedni.

Eg yms szembe nztnk s elmosolyodtunk. Kzelebb hajolt, hog y meg cskoljon. A


frfi s a n ujjong sban trt ki, majd meg hallottam a lpteiket; mag unkra hag ytak minket
s tovbbmentek a hdon.
Adam levette s reszket vllamra tertette a zakjt. Vacog tak a fog aim, lefag ytak a
lbujjaim.
Ezt elfelejtettem odaadni. A zsebbe nylt, hog y elveg ye anym elveszett
flbevaljt.
Pat ma reg g el tallta meg a kocsiban.
Ksznm. Sztradt bennem a meg knnyebbls. Ujjaim kz szortottam a kis
smarag dot, hlsan, amirt anym is rszese lehetett letem eg yik leg nag yszerbb
pillanatnak. reztem, hog y ott van velnk.
Nem hag yhatjuk ott a partit tiltakoztam, amikor Adam a hd tls vg e fel terelt.
Mr meg tettk. Szorosan tkarolta a vllam. Az n szlinapom, azt csinlok, amit
akarok. n pedig elviszem a hotelszobmba a nt, akit szeretek.
Elmosolyodtam.
Tudod, van eg y j tletem a knyvemhez
Akkor tmadt bennem, amikor eg sz nap a paplanom alatt bujkltam s az letemet
sirattam. Az ihlet olykor a leg vratlanabb helyekrl jn.
Ig azn? Mi az?
Mg csak a cme van meg , A szerelem kziknyve, de arrl fog szlni, hog y tallkoztam
veled.
Elmosolyodott.
Akkor majd meg kell vltoztatnod a nevnket.
Annl tbbre is szksg lesz. Szerintem nem vletlen, hog y tz vembe kerlt
elkezdeni. Sosem a lnyeg rl akartam rni. Ez most reg ny lesz, g y senki sem tudja majd,
hog y tnyleg meg trtnt.
Csak mi. Meg puszilta az orrom heg yt s meg fog ta a kezem.
Csak mi rtettem eg yet.
Kz a kzben stltunk t a Hapenny Bridg e-en s biztonsg ban elrtk a tloldalt.

27
Hogyan nnepeljk meg az eredmnyeinket

A Talbot Streeten helyezkedtem el, Gratullok felirat tblval a kezemben, paprcskval


a fejemen s paprtrombitval a szmban. A jrkelk bosszs pillantsokkal bombztak, de
n prbltam g yet se vetni rjuk, csak azokra koncentrltam, akik a szemem lttra szlltak
le a buszrl. Utolsknt Oscar rkezett, aki fejt lehajtva koncentrlt a lpcskre.
Ahog y meg fjtam a trombitt, meg lepetten nzett fel, s az arca szles mosolyra
hzdott. Amikor a tblt is meg leng ettem eltte, elnevette mag t. A tbbi utas remekl
szrakozott.
Ht meg csinlta! kiltottam fel. Eljutott eg szen a vrosig !
Zavartan, mg is bszkn vig yorg ott.
Milyen rzs?
Mintha lnk! Hirtelen felug rott s klvel belebokszolt a leveg be.
J! nevettem vele. Emlkezzen erre az rzsre, Oscar, valahnyszor rossz napja van
vag y elbizonytalanodik, emlkezzen r, milyen j rzs lni. Ok?
Lelkesen blog atott.
Hog yne, hog yne. Sosem felejtem el.
Hvja fel Gemmt s krjen keddre eg y idpontot. Szerznk mag nak munkt, most,
hog y mr szabadon mehet brhov.
Gemma jra van? Kedvelem Gemmt, de ha lehet, jobb lenne a htf. Seg t elkezdeni a
hetet tette hozz ag g d arccal.
Gemma azutn trt vissza hozznk, hog y elpostztam neki a Hogyan ne csinljunk bolondot
magunkbl, amikor megmondjuk valakinek, hogy meggondoltuk magunkat eg y pldnyt. Msnap
az rasztalomon talltam a Hogyan brjuk ki egy nehz fnk mellett-et, azutn msnap jra
bejtt dolg ozni. Az incidensrl eg y szt se ejtettnk.
Htfn Tipperaryben leszek rultam el boldog an. Elre vrtam a kvetkez utat. Rg
feladtam a keresst a tkletes helyem utn, mivel rjttem, hog y az a knyvem hajtft se
r, s csak mg rosszabbul rzem mag am attl, hog y nem tudom teljesteni az elvrsait.
Eg y nap, amg Adam az irodjban dolg ozott, a csnakhzba is mag ammal vittem, de vg l
annyira felbosszantott, hog y bedobtam a tba. Furcsamd, valahnyszor erre a pillanatra
g ondolok, az emlk mosolyt csal az arcomra, s elnt valami hihetetlen elg edettsg , hog y
mg iscsak teljestettem az elvrst.
Indultunk, hog y harapjunk valami Oscarral, mieltt felszllt a hazafel tart buszra,
amikor meg csrrent a telefonom. Mag uire nyomoz volt az. Meg torpantam. Oscar

tovbbment, amg r nem eszmlt, hog y lemaradtam.


H, mi a baj? kiltott htra.
Mikzben a telefonra meredtem, most elszr dbbentem r arra, hog y a belthat
jvben brmit is tartog asson a szmomra mindig ezt fog om rezni Adammel
kapcsolatban; mindig ag g dni fog ok, hog y nincs-e valami baja, ha ppen nem velem van.
Felvettem, mert brmennyire fltem Mag uire mondandjtl, a bizonytalansg tl mg
jobban.
Caroline nevben hvom jelentkezett be. Jv hten lesz a tizenhatodik
szletsnapja, pnteken tartjuk a bulijt. Amekkora cc van nlunk, azt hihetn, hog y
Oscar-g la lesz. Akrhog y is, szeretn, ha eljnne. Meg kszrlte a torkt. n is
szeretnm, ha eljnne.
Ksznm, Aidan. Ott leszek.
Mieltt elbcszott, mg hozztette:
Ha akarja, elhozhatja az ng yilkost is. Mr akkor, ha tudja kszen ll.
Ig en, kszen ll. Az letnk folyton vltoz pillanatok sorozata, amelyek olyanok, mint a
g ondolataink: hol pozitvak, hol neg atvak. S br az emberi termszet rsze, hog y szeretnk
elidzni ezeknl, mint oly sok sztns ksztets, ez is rtelmetlen. Nem rdemes hag yni,
hog y eg yetlen g ondolat is meg szllva tartsa az elmnket, mert a g ondolatok jnnekmennek, akr a vendg ek vag y az rdekbartok. Alig rkeznek meg , mris elhag yhatnak, s
akrmilyen hossz idbe telik meg jnnik, vg l g yis elillannak. A pillanataink rtkesek,
akr hosszra nylnak, akr elmlnak eg y szemvillans alatt, hisz oly sok mindent tehetnek:
meg vltoztathatjk a g ondolkodsunkat, meg menthetik az letnket s mg az ig az
szerelemmel is meg ajndkozhatnak.

VGE

Ksznetnyilvnts
Szeretnm meg ksznni a szerkesztmnek, Lynne Drew-nak. A szerelem kziknyve a 10. kzs
ktetnk. El sem hiszem, mennyit ksznhetek neked; a te seg tsg eddel lehettek a
trtneteimbl az olvask kedvencei. Ksznm, hog y mindig meg rt voltl, trelmes s
tmog at, s mindig lelkesen vrtad a kzs munkt, s azt is, mit hoz szmunkra a jv.
Nag yra rtkelem a mvszi szabadsg ot, amit nekem biztostasz, s a nag y kzs
fejtrseket, amikor arra van szksg em. A kvetkez 10 ktetre fel!
Ksznet jr Thalia Suzumnak nyug odt s elms tmutatsairt, mellyekkel mindig
seg tett nekem meg formlni a trtneteket. Tudom, tudom, rohanok a vg re, mindig is
rohantam, mindig is fog ok
Ksznm: Louise Swannell, Martha Ashby, Elizabeth Dawson, Lucy Upton s Moira Kelly.
Veletek szinte mindennap beszlnk, tudjtok, hog y csodlatosak vag ytok, s mennyire
meg knnytitek s feldobjtok szmomra a munka nem ri rszt is.
Kln ksznet jr Victoria Barnsley-nak, eg y ig azi kreatv elmnek, akinek hinya
ig encsak fj lesz a HarperCollinsnl. Hls vag yok blcs meg ltsaidrt, azrt, hog y g y
szereted a knyveket, hog y ennyi energ id van arra, hog y a dolg okat j, friss
meg vilg tsba helyezd, s ksznm, hog y tmog attl s hittl bennem. Sok sikert kvnok
neked a jvre.
Ksznm a csaldnak s a bartoknak a tmog atst, s hog y izg atottsg ot sznleltek,
amikor bejelentem, hog y kitalltam eg y j tletet. s ksznm, hog y vg ig hallg atjtok, s
hog y nem krdezitek meg soha, hova tnt eg y-eg y felvzolt tlet a vg leg es kziratbl, a
sorozatbl vag y a filmbl, melyek csupn a g ondolataimban lnek tovbb, s n ezt
ug yanannyira lvezem. Ksznm, hog y elfog adjtok, mindez mennyire fontos nekem,
tlteszitek mag atokat rajta s mr r is trhetnk az let fontosabb dolg aira. Ksznm
mindannyitoknak, hog y meg rtetek. Vag y leg albbis g y tesztek.
Hatalmas ksznet illeti Marianne Gunn OConnort, hog y elviseli a rzdul lland
g ondolatfolyamatot, e-maileket, telefonhvsokat s trtneteket, s a Mi lenne, ha s
Kpzeld, mi lenne, ha mondatok sokasg t, s aki seg t, hog y a g ondolataim valsg g
vljanak. Vannak, akik vg yakoznak, vannak, akik lmodoznak, s vannak, akik
meg valstanak. Te az utbbiakhoz tartozol. A kvetkez 10 ktetre fel!
Ksznm Vicki Satlow-nak a kreatv tleteket, s hog y mindig feszeg ette a hatraimat
s sztnztt, hog y minl tbb olvas fel nyissak szerte a vilg on. Ksznet Pat Lynchnek,
Mary Lavannek s Anita Kissane-nek. Liam Murphy, ksznm, hog y eg yben tartottad
ag yam azon darabkit, amik ltalban nem illenek ssze.
A tma miatt mg nag yobb volt rajtam a nyoms, hog y ig azn jt rjak. Nag yon

ksznm Allison Keating nek a bWell Kliniknl a rm fordtott idt s a vlemnyt


Christine s Adam trtnetrl, mely miatt vg l trtam a knyvet eg y sokkal jobb sztoriv.
Ksznm Maureen Blacknek s munkatrsainak a jog i tmutatst, nekem ehhez eg yedl
nem lett volna stnivalm. Ksznet jr Michael McCullag h atynak is a seg tsg rt.
Minden kedves tancsrt, amit kaptam, hls vag yok, ezeket a reg nyben a sajt szm ze
szerint hasznltam fel; brmifle trg yi vag y eg yb tveds kizrlag az n felelssg em.
Ihletet mertettem Susan Rose Blauner How I Stayed Alive When My Brain was Trying to Kill Me:
One Persons Guide to Suicide Prevention cm ktetbl, hog y jobban meg rtsem szereplim
meg prbltatsait.
Ksznm David, Robin s Sonny, rlt kis csaldom, hla nektek meg szkhetek
(eg ybknt imdott) fantziavilg ombl

Anda mungkin juga menyukai