Anda di halaman 1dari 82

Sebut huruf-huruf ini.

a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
y z
Sebut huruf-huruf ini.

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z

Sebut huruf-huruf ini.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
1 Teluk Medan
3/5/20102:19:18 a3/p3
c o a d g q
b p e s i j
l t f k u y
r n h m v w
x z
Sebut huruf-huruf ini.

C O Q D G P
N M V W U Y
I L T J K X
B R E F H A
S Z

Bunyikan vokal ( a ) namakan gambar.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


2 Teluk Medan
3/5/20102:19:18 a3/p3
ayam adik

api akar

awan asap

Bunyikan vokal ( i ) namakan gambar.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


3 Teluk Medan
3/5/20102:19:18 a3/p3
ikan itik

ibu isi

ikat ini

Bunyikan vokal ( u ) namakan gambar.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


4 Teluk Medan
3/5/20102:19:18 a3/p3
ubi ulat

ular udang

ubat usus

Bunyikan vokal ( O ) namakan gambar.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
5 Teluk Medan
3/5/20102:19:18 a3/p3
oren obor

otak otot

orang
Bunyikan vokal ( e ) namakan gambar.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


6 Teluk Medan
3/5/20102:19:19 a3/p3
emak enam

epal ekor

emas enak

A. Bunyikan huruf vokal dan perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


7 Teluk Medan
3/5/20102:19:19 a3/p3
a i
api isi
ayam ibu
akar ikan
awan itik
asap ini
atap itu

u o
ubi otak
ulat obor
ular oren
udang orang

e e
emak epal
enam ekor
emas elok
B. Baca rangkai kata.
ibu ayam asap awan akar ubi
otak ikan ekor ular isi oren
epal emak asap obor enam
itik
Eja dan sebut

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


8 Teluk Medan
3/5/20102:19:19 a3/p3
ba bi be bo bu be
ca ci ce co cu ce
da di de do du de
fa fi fe fo fu fe
ga gi ge go gu ge
ha hi he ho hu he
ja ji je jo ju je
ka ki ke ko ku ke
la li le lo lu le
ma mi me mo mu me
na ni ne no nu ne
pa pi pe po pu pe
qa qi qe qo qu qe
ra ri re ro ru re
sa si se so su se
ta ti te to tu te
va vi ve vo vu ve
wa wi we wo wu we
xa xi xe xo xu xe
ya yi ye yo yu ye
za zi ze zo zu ze
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


9 Teluk Medan
3/5/20102:19:19 a3/p3
mata lada

naga raga

paha kala

gari hati
Eja suku kata dan sebut perkataan.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


10 Teluk Medan
3/5/20102:19:19 a3/p3
jari kaki

dahi bayi

laci tali

baju batu

Eja suku kata dan sebut perkataan.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
11 Teluk Medan
3/5/20102:19:19 a3/p3
dadu paku

labu pasu

dagu satu

cili gigi

Eja suku kata dan sebut perkataan.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
12 Teluk Medan
3/5/20102:19:20 a3/p3
lima tiga

MILO

pipi milo

buku cucu

duri guli
Eja suku kata dan sebut perkataan.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


13 Teluk Medan
3/5/20102:19:20 a3/p3
juri kuda

kuku muka

gusi nuri

rusa bola
Eja suku kata dan sebut perkataan.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


14 Teluk Medan
3/5/20102:19:20 a3/p3
cota foto

hoki lori

nota roti

sofa topi

Eja suku kata dan sebut perkataan.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
15 Teluk Medan
3/5/20102:19:21 a3/p3
feri jeli

meja keju

teko ceri

peti kera
Baca perkataan.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


16 Teluk Medan
3/5/20102:19:21 a3/p3
mata baju ciku lada
paku lima kala labu
tiga dadu tebu jala
raja kayu guli paha
bahu duri raga dagu
teko tali pasu meja
jari titi lori dahi
pipi rusa kaki sudu
siku nasi susu kera
bayi kuku roti padi
buku muka laci kuda
bola batu beca topi
naga gari hati ceri
Baca rangkai kata.

baju raja mata kuda


titi kayu dahi rusa
baju bapa buku biru
roti susu kuda padi
tiga labu lima jari
topi bayi teko kopi
hati batu lori besi
bola raga mata naga

Baca ayat.

1. Bapa beli baju.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
17 Teluk Medan
3/5/20102:19:21 a3/p3
2. Topi saya biru.
3. Mata kena debu.
4. Lori bawa besi.
5. Rama cuci meja.
6. Mata kuda buta
7. kaki saya luka.
8. Gigi pada gusi.
9. Teko tepi pasu.
10 Beca roda tiga.
.
11 Ini raga cili.
.
12 Ibu jaga bayi.
.
13 Nasi itu basi.
.
15 Ini laci meja.
.
16 Itu kuda padi.
.
17 Kuku kaki saya.
.
18 Jari kaki kera.
.
19 Raja suka ceri.
.
20 Saya bawa roti.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
18 Teluk Medan
3/5/20102:19:21 a3/p3
.
21 Bapa suka kopi.
.
22 Nani baca buku.
.
23 Ali beli bola.
.
24 Lima biji ciku.
.
25 Guru baru kami.
.
Baca ayat.

1. Jari luka kena kaca.


2. Sapu kaya pada roti.
3. Kami suka baca buku.
4. Bani beli sofa baru.
5. Rama suka kari keli.
6. Meja guru meja kayu.
7. Lina beri cili padi.
8. Ada lima guni padi.
9. Teko kaca tepi batu.
10 Ada tiga biji ceri.
.
11 Peti besi isi peta.
.
12 Musa suka sawi muda.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
19 Teluk Medan
3/5/20102:19:21 a3/p3
.
13 Ciku madu bapa layu.
.
15 Jali bawa tiga biji bola.
.
16 Mira beli dua biji labu.
.
17 Lori bawa kayu jati.
.
18 Huda beri tebu madu.
.
19 Leha beli tiga buku roti.
.
20 Siku Sani luka kena kaca.
.
21 Bapa suka kopi susu.
.
22 Nani beli tiga biji pasu.
.
23 Kuda padi Hadi lari laju.
.
24 Siti beri lima biji duku.
.
25 Nani sapu susu pada roti keju.
.
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


20 Teluk Medan
3/5/20102:19:21 a3/p3
bas beg

bom bot

cat cop

dam gas
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


21 Teluk Medan
3/5/20102:19:21 a3/p3
g
a

gam jam

Jem
Nanas

jem jet

jag jip

kek kun
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


22 Teluk Medan
3/5/20102:19:22 a3/p3
mop pam

pin pen

pil ros

sos tin
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


23 Teluk Medan
3/5/20102:19:22 a3/p3
van zip
Baca perkataan.
bas beg bom bot
cat cop dam rak
gam jam jem jet
jag jip kek kon
mop pam pin pen
pil ros sos van
zip kad gas sen
cek gol tol wad

Baca rangkai kata.

bas biru beg baju


bot laju cat batu
cop guru dam haji
gam kayu jam meja
jem ceri jet laju
jag kaca jip bapa
kek keju pin baju
pen biru ros ibu
sos cili van Raju
zip baju lima sen
satu gol wad gila
Baca ayat.

1. Ini tin susu.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
24 Teluk Medan
3/5/20102:19:22 a3/p3
2. Bas itu biru.
3. Bom tepi van.
4. Pin baju lima sen.
5. Ibu beli sos cili.
6. Sani buka beg baju.
7. Siti beli tiga pen biru.
8. Nita beli jag kaca.
9. Ali bawa lima sen.
10 Ros ibu ada lima.
.
11 Jali cuba cat batu.
.
12 Ini bas mini Haji Hadi.
.
13 Abu beli tiga tin susu.
.
14 Nani beli kad raya.
.
15 Adik suka kek keju.
.
16 Bapa bawa bot laju.
.
17 Bas biru Raju baru.
.
18 Mira beli pin baju.
.
19 Hadi guna gam kayu.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
25 Teluk Medan
3/5/20102:19:22 a3/p3
.
20 Lina suka jem ceri.
.
21 Jam meja saya biru.
.
22 Zaki ada jet laju.
.
23 Tina beli zip baju.
.
Eja suku kata dan sebut perkataan

bulan berus

badak belon

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


26 Teluk Medan
3/5/20102:19:22 a3/p3
botol beruk

cawan cicak
Eja suku kata dan sebut perkataan

cerek celak

corak dapur
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
27 Teluk Medan
3/5/20102:19:22 a3/p3
datuk dewan

gajah gitar
Eja suku kata dan sebut perkataan

gelak gelek

jarum jilat
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
28 Teluk Medan
3/5/20102:19:22 a3/p3
jalan joran

kasut katak
Eja suku kata dan sebut perkataan.

kipas kilat

ketam kotak

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


29 Teluk Medan
3/5/20102:19:23 a3/p3
mulut merak

nanas nenek
Eja suku kata dan sebut perkataan

pokok petak

polis rakan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


30 Teluk Medan
3/5/20102:19:23 a3/p3
reben rumah

reban sikat

Eja suku kata dan sebut perkataan.

surat siput

tikus tukul

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


31 Teluk Medan
3/5/20102:19:23 a3/p3
kapal bakul

lalat lilin
Baca rangkai kata.

bulan sabit berus merah


badak hitam botol pecah
cawan putih cerek datuk
celak nenek corak batik
dewan besar gajah hitam
gitar Sarif jarum tajam
jalan raya joran Samad
kasut getah katak kodok
kipas dapur ketam nipah
kotak kasut mulut becok
nanas masam pokok getah
rumah murah reben merah
reban ayam sikat rapat
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
32 Teluk Medan
3/5/20102:19:23 a3/p3
siput sedut tulis surat
tikus kurus tukul papan
kapal layar bakul rotan
lalat hijau lilin padam
jeruk betik telur rebus
tujuh kotak lapan bilah
belon pecah gelas Hanis
ketul sabun busuk lipas
keris tajam semut hitam
tikar getah kapak datuk
timun sawah hujan panas
Baca ayat.

1. Belon merah adik pecah .


2. Siput sedut itu sedap .
3. Bapa beli kapal layar .
4. Gajah hitam itu besar .
5. Sani beli rumah merah .
6. Cerek nenek sudah rosak .
7. Datuk beli tukul besi .
8. Kakak makan nanas masam .
9. Cicak besar makan lalat .
10 Kamal basuh kasut getah .
.
11 Jeruk betik itu masin .
.
12 Samad kejar tikus kurus .
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
33 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
.
13 Datuk ada lapan bilah keris .
.
14 Minah beli tujuh kotak sabun .
.
15 Celak nenek sudah patah.
.
16 Badak hitam itu gemuk.
.
17 Halim lihat bulan sabit.
.
18 Milah guna sikat merah.
.
19 Kasut kulit bapa lesap.
.
20 Semut merah makan gula pasir .
.
21 Adik suka telur rebus cicah kicap
. .
22 Sarah tulis surat pada kawan .
.
23 Reban ayam Ramli kecil .
.
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


34 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
lampu jambu

camca baldi

kunci lembu

pintu garpu
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


35 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
cikgu gincu

teksi gusti

mandi rimba

salji limpa
Baca rangkai kata.

lampu tidur jambu batu


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
36 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
kunci pintu camca kaca
lembu susu pintu kayu
baldi merah mandi kolam
rimba raya badak sumbu
teksi paksu ahli gusti
gincu bibir timba besi
sayur bendi waktu pagi
turun salji laksa kedah
baldu biru harga mahal
pintu teksi kekwa putih
lampu suluh ahli bomba
Baca ayat.

1. Lampu tidur dalam bilik.


2. Pintu kayu itu besar.
3. Kamal bela lembu susu.
4. Masuk rumah kunci pintu.
5. Salmi makan jambu batu.
6. Mazni pergi mandi kolam.
7. Lihat fajar waktu pagi.
8. Gincu bibir merah jambu.
9. Cikgu Zamri makan laksa.
10. Garpu besi itu tajam.
11. Lampu teksi paksu pecah.
12. Sayur bendi masak kicap.
13. Harga limpa lembu mahal.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


37 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
14. Badak sumbu itu gemuk.
15. Ahli gusti itu hebat.
16. Rosli mimpi lihat salji.
17. Jumpa badak sumbu dalam
rimba.
18. Zaini guna baldi bawa susu
getah.
19. Emak beli jambu merah.
20. Masri lupa tutup pintu teksi.
21. Kekwa ibu warna putih.
22. Adik jumpa anak kunci.
23. Cikgu bantu kira harga rumah.
24. Ayah saya kerja bomba.
25. Anak lembu suka pucuk kayu.
26. Ramli makan bubur guna camca.
27. Siska suka makan Laksa Kedah.
28. Ferdi beli kekwa putih untuk ibu.
29. Husna bawa timba besi.
30. Hamdi pergi jumpa ahli bomba.
31. Sumbu badak itu tajam.
32. Datuk tanam pokok jambu madu.
33. Lutfi mandi waktu senja.
34. Ratna beli lapik meja baldu.
Eja suku kata dan sebut perkataan.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


38 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
bantal sampah

mancis cincin

kertas rumput

sampan doktor
Eja suku kata dan sebut perkataan.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


39 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
biskut pensel

gambar lompat

pistol masjid

coklat pondok
Baca rangkai kata.

Pensel warna. bantal kapas.


TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
40 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
Panjat pokok. Cincin emas.
Cermin pintu. Doktor bedah.
Doktor pakar. Cermin mata.
Rumput hijau. Gambar emak.
Sampan kecil. Sabit rumput.
Kertas warna. Kotak mancis.
Senduk kayu. Tanduk kerbau.
Biskut susu. Lompat galah.
Bakul sampah. Dompet nenek.
Masjid Jamek. Budak miskin.
Pondok kecil. Coklat susu.
Hantar surat. Kerja posmen.
Duri landak. Ikan buntal.
Pondok polis. Lori sampah.
Kancil bijak. Rempah kurma.
Pistol polis. Gambar rumah.
Biskut keju. Kertas merah.
Senduk kayu. Kayuh sampan.
Masjid pekan. Patah tanduk.
Duri kaktus. Sambal tumis.
Sampul surat. Kapak tumpul.

Baca ayat.

1. Rosmah beli cincin emas.


2. Pondok kecil itu tepi sawah.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
41 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
3. Ramlan tidur guna bantal kapas.
4. Nazran pergi jumpa doktor gigi.
5. Salmah lukis gambar emak.
6. Duri landak itu tajam.
7. Datuk pergi Masjid Jamek jalan
kaki.
8. Rahmat suka makan coklat susu.
9. Kancil bijak itu jadi hakim.
10 Doktor pakar rawat Makcik
. Salmah.
11 Cermin mata Salwa pecah.
.
12 Bakul sampah itu busuk.
.
13 Misbun bantu datuk sabit rumput.
.
14 Ikan buntal itu besar.
.
15 Pondok polis tepi jalan.
.
16 Hamzah johan lompat galah.
.
17 Tandas masjid itu bersih.
.
18 Rumah Salmah bersih dan cantik.
.
19 Katak suka lompat tepi kolam.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
42 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
.
20 Dalam bakul sampah ada kertas.
.
21 Tanduk rusa itu cantik.
.
22 Ramlah tulis surat guna pensel.
.
23 Sampan kecil itu milik Mahmud.
.
24 Rosnah masak kari guna senduk
. kayu.
Eja suku kata dan sebut perkataan

kereta perahu

berudu kepala

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


43 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
tomato kelapa

puteri menara
Eja suku kata dan sebut perkataan

selipar cendawan

gergaji sembilan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


44 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
bendera merpati

matahari zirafah

Eja suku kata dan sebut perkataan

kerusi motosikal

keretapi basikal

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


45 Teluk Medan
3/5/20102:19:24 a3/p3
sepuluh sebelas

jururawat sekolah
Baca rangkai kata.

Kelapa mawar. Cahaya matahari.


Perahu layar. Selipar getah.
Kepala botak. Rambutan manis.
Kebaya biru Merpati putih
Pelita panjut Leher zirafah
Tomato merah Sembilan belas
Jeruk kelubi Sepuluh orang
Buku cerita Puteri raja
Kereta wira Motobot laju
Kerusi roda Tempayan nenek
Sayur keladi Kasut sekolah
Petola pahit Kereta lembu

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


46 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
Bas sekolah Helikopter tentera
Ketupat pulut Serigala betina
Basikal kecil Rebana ubi
Bendera negara Warta berita
Gergaji kayu Bantal kekabu
Cendawan tiram Selamat pagi
Kepala keretapi Anak berudu
Jururawat desa Cempaka biru
Motosikal besar Jambatan kayu
Seterika letrik Sempadan negeri

Baca ayat.

1.Datuk tanam pokok kelapa mawar.


2.Ramasami guna kerusi roda.
3.Sarimah suka makan sayur keladi.
4.Jamilah beli kebaya merah.
5.Basikal kecil adik comel.
6.Halimah masak ketupat pulut.
7.Emak masak cendawan tiram.
8.Zafirah beli seterika letrik.
9.Datuk Mansur ada motosikal
besar.
10 Harga gergaji kayu itu mahal.
.
11 Jururawat desa melawat ke rumah.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
47 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
.
12 Cahaya matahari panas terik.
.
13 Ayah pergi tandas guna selipar
. getah.
14 Kamarudin makan sembilan cucuk
. sate.
15 Zirafah suka makan pucuk kayu.
.
16 Kasut sekolah Hafizah putih
. bersih.
17 Tempayan nenek isi telur masin.
.
18 Norihan suka makan jeruk kelubi.
.
19 Normala masak petola campur
. telur.
20 Sekolah Rahimah sebelah hospital.
.
21 Masitah beli sepuluh biji tomato
. merah.
22 Nabilah beri merpati putih makan
. padi.
23 Perahu layar itu milik Fatin
. Aqilah.
Eja dan sebut

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


48 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
bang bing bung bong beng
cang cing cung cong ceng
dang ding dung dong deng
fang fing fung fong feng
gang ging gung gong geng
hang hing hung hong heng
jang jing jung jong jeng
kang king kung kong keng
lang ling lung long leng
mang ming mung mong meng
nang ning nung nong neng
pang ping pung pong peng
rang ring rung rong reng
sang sing sung song seng
tang ting tung tong teng
wang wing wung wong weng
yang ying yung yong yeng
zang zing zung zong zeng
Eja dan sebut
nga ngi ngu ngo nge
nya nyi nyu nyo nye
sya syi syu syo sye
kha khi khu kho khe
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


49 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
bawang kacang

pisang pinang

butang benang

pedang lalang
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


50 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
burung jagung

hidung payung

daging helang

loceng sotong
Eja suku kata dan sebut perkataan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


51 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
kucing gunung

gunting kumbang

kambing bintang

gendang tendang

Baca rangkai kata.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


52 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
Kambing hitam Kampung Dusun
Belalang padang Kapal terbang
Kucing belang Masjid Tinggi
Kala jengking Pisang goreng
Payung kuning Janggut datuk
Parang panjang Manggis manis
Kacang tanah Mangga muda
Bawang putih Tali pinggang
Butang baju Sarang burung
Pisang emas Kulit kerang
Daging lembu Burung helang
Burung merpati Subang emas
Pinggan kaca Tendang bola
Hidung tinggi Cacing tanah
Musang jantan Bintang tujuh
Benang jingga Pukul gendang
Sotong kurita Kambing hitam
Loceng sekolah Tebing tinggi
Gunung kinabalu Pohon rendang
Gunting nenek Kancing baju
Kumbang jantan Serangga kecil
Sirih pinang Langsir tingkap

Baca ayat.

1. Kambing hitam di dalam kandang.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


53 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
2. Kapal terbang penuh penumpang.
3. Subang emas emak hilang.
4. Tali pinggang abang kuning.
5. Parang panjang datuk tajam.
6. Kucing belang itu garang.
7. Dayang potong bawang besar.
8. Kakak jahit butang baju kurung.
9. Buyung tinggal di kampung dusun.
10 Salmah goreng pisang padang.
.
11 Burung helang terbang tinggi.
.
12 Daging lembu masak rendang.
.
13 Sambal goreng sotong kurita.
.
14 Abang bilang kulit kerang.
.
15 Kala jengking dalam bendang.
.
16 Sarang burung atas pohon
. rendang.
17 Bawa pulang payung kuning.
.
18 Ladang kacang panjang lapang.
.
19 Udang kerang goreng tepung.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
54 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
.
20 Kari tulang campur rebung.
.
21 Kerabu mangga dan jantung
. pisang.
22 Emak masak tepung talam kacang
. merah.

Eja suku kata dan sebut perkataan

buah buih

daun duit

periuk seluar
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
55 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
buaya piano
Eja suku kata dan sebut perkataan

hadiah radio

durian kuih

sauh beruang
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
56 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
biola piala
Eja suku kata dan sebut perkataan

unta arnab

anjing angsa

anggur empat
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
57 Teluk Medan
3/5/20102:19:25 a3/p3
almari askar
Eja suku kata dan sebut perkataan

petai pantai

rantai murai

limau pulau
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
58 Teluk Medan
3/5/20102:19:26 a3/p3
bakau wau
Eja suku kata dan sebut perkataan
=

tembikai kerbau

harimau nganga

nyamuk penyu

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


59 Teluk Medan
3/5/20102:19:26 a3/p3
bunga singa
Eja suku kata dan sebut perkataan

Khemah nyanyi

sungai telinga

bangau monyet
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
60 Teluk Medan
3/5/20102:19:26 a3/p3
tangan angin
Baca rangkai kata.

Kuih-muih. Periuk nasi.


Kuali hitam. Daun durian.
Mutiara putih. Paip air.
Buah peria. Laut biru.
Buih sabun. Duit saku.
Durian belanda. Tupai jantan.
Buah tembikai. Kerbau balau.
Rantai berlian. Bunga teratai.
Orkid liar. Seluar panjang.
Buaya tembaga. Limau barli.
Beruang panda. Anggur hijau.
Almari baju. Nyamuk tiruk.
Penyu belimbing. Tangan kanan.
Cabai ungu. Harimau
kumbang.
Harimau belang. Kain songket.
Telinga arnab. Pantai Cenang.
Pulau Pangkor. Wau bulan.
Petai padi. Halia bara.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
61 Teluk Medan
3/5/20102:19:26 a3/p3
Kunyit hidup. Nyanyi merdu.
Naik unta. Sauh kapal.
Main gasing. Duit syiling.
Piala pusingan. Gesek biola.

Baca ayat.

1. Kuih-muih itu sangat sedap.


2. Sonia beli periuk nasi baru.
3. Maria goreng ikan dalam kuali.
4. Zaitun dapat hadiah mutiara
putih.
5. Laut biru itu sungguh indah.
6. Buah peria rasanya pahit.
7. Harimau belang tinggal dalam
hutan.
8. Alia suka main buih sabun.
9. Zainol suka makan buah durian.
10 Buah tembikai kuning itu manis.
.
11 Kerbau balau main lumpur.
.
12 Rantai berlian kakak cantik.
.
13 Suriati beli seluar panjang.
.
14 Bunga teratai warna merah
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
62 Teluk Medan
3/5/20102:19:26 a3/p3
. jambu.
15 Adik tengok penyu belimbing.
.
16 Nyamuk tiruk sangat bahaya.
.
17 Beruang panda datang dari
. China.
18 Cabai ungu ibu sangat subur.
.
19 Buaya tembaga itu sangat ganas.
.
20 Zamri suka mandi sungai.
.

Eja suku kata dan sebut perkataan

agar- agar biri- biri

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


63 Teluk Medan
3/5/20102:19:26 a3/p3
gula- gula rama- rama

kura- kura obor- obor

lumba- lumba layang- layang

labah- labah kanak- kanak


Baca ayat.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
64 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
1. Agar-agar itu sangat sedap.
2. Saya suka agar-agar laici..
3. Bapa beli gula-gula dari kota.
4. Adik suka makan gula-gula.
5. Anak kura-kura ini manja.
6. Kura-kura tinggal dalam kolam.
7. Kura-kura suka makan kangkung.
8. Rama-rama itu terbang tinggi.
9. Kakak tangkap rama-rama guna
jala.
10 Abang suka main layang-layang.
.
11 Abang main layang-layang di
. padang bersama kawan-kawan.

Baca petikan di bawah.

Baju

Ini baju.
Ini baju saya.
Baju saya biru.
Bapa beli baju saya.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


65 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Saya suka baju baru.
Topi

Ini topi.
Ini topi bapa.
Topi bapa biru.
Bapa beli topi dari kota.
bapa suka topi biru.

Lori

Ini lori.
Ini lori Rama.
Lori Rama bawa besi.
Rama cuci lori hari-hari.
Rama suka hati.

Baca petikan di bawah.

Beca
Ini beca.
Ini beca bapa.
Beca bapa baru.
Bapa bawa beca dari
kota.
Bapa cuci beca bila cuti.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
66 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Jari
Ini jari Rina.
Jari Rina luka.
Jari Rina luka kena paku.
Bapa Rina sapu ubat pada
jari.

Meja
Ini meja.
Ini meja kayu.
Meja kayu ini baru.
Bapa beli meja kayu dari
kota.
Nani suka guna meja kayu.

Baca petikan di bawah.

Bas

Ini bas biru.


Sani beli bas biru baru.
Bas biru Sani laju.
Saya suka bas biru Sani.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
67 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Ros

Ini ros.
Ini ros ibu.
Ibu beli tiga ros.
Raga ibu ada tiga ros.
Ibu suka beli ros dari
kota.

Kek

Ini kek.
Ini kek keju.
Ibu beli tiga biji kek keju .
Nani suka kek keju sapu
susu.
Ibu suka kek keju sapu
jem.

Baca petikan di bawah.

Belon
Ini belon Samad.
Belon Samad merah.
Samad beli belon dari
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
68 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
pekan.
Belon Samad sudah
pecah. Datuk ganti warna
hitam.

Nanas
Ini nanas rotan.
Sarah beli nanas dari pasar.
Sarah bawa balik nanas rotan.
Nenek masak lemak nanas.
Datuk makan nanas cicah
garam.

Badak
Ini badak gemuk.
Badak gemuk dalam hutan.
Badak gemuk makan ikan.
Badak suka masuk kolam.
Badan badak warna gelap.

Baca petikan di bawah.

Lembu

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


69 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Ini lembu susu.
Ramli ternak lembu susu.
Lembu susu Ramli
gemuk.
Ramli beri makan rumput
dan dedak.

Jambu

Ini jambu merah.


Rosli makan jambu merah.
Datuk kerja petik jambu.
Adik suka jeruk makan
jambu.

Teksi

Ini teksi paksu.


Paksu pandu teksi bandar.
Lampu teksi paksu pecah.
Paksu ganti lampu baru.

Baca petikan di bawah.

Cincin

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


70 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Ini cincin.
Ini cincin emas Rosmah.
Rosmah beli cincin dari
bandar.
Rosmah hantar cincin pada
ibu.
Ibu suka cincin emas itu.

Pondok

Ini pondok.
Ini pondok polis.
Pondok polis warna biru.
Pondok polis letak tepi
bandar.

Bantal

Ini bantal.
Ini bantal Salmah.
Bantal Salmah bantal baldu.
Salmah tidur guna bantal
baldu.
Bantal baldu cantik dan
lembut.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


71 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Baca petikan di bawah.

Kereta
Ini kereta.
Ini kereta lumba Ramasu.
Kereta Ramasu warna
kelabu.
Ramasu pandu bersama
rakan
Dia berasa gembira.

Puteri
Ini puteri.
Ini puteri raja Melaka .
Puteri raja cantik jelita .
Puteri berada dalam
istana .
Putera raja ketawa suka
hati .

Perahu
Ini perahu.
Ini perahu layar .
Ini perahu layar bapa
Rahimah.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
72 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Bapa Rahimah belayar
sebulan.
Rahimah suka lihat perahu
layar

Baca petikan di bawah.

Kucing
Ini kucing.
Ini kucing belang.
Kucing belang ini garang.
Kucing belang makan tulang.
Kucing belang suka tangkap
tikus.

Payung
Ini payung.
Ini payung kuning.
Saya guna payung waktu
hujan.
Ibu guna payung waktu
petang.
Bapa guna payung pulang
kerja.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


73 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Helang
Ini burung helang.
Burung helang tinggal dalam
sarang.
Burung helang terbang tinggi.
Burung helang pulang waktu
petang.

Baca petikan di bawah.

Tupai

Ini ibu tupai.


Ibu tupai lompat atas pokok.
Ibu tupai lari bawa anak.
Anak tupai jatuh atas lantai.
Ibu tupai sambut anak tupai.

Tembikai
Ini buah tembikai.
Tembikai ini rasa manis.
Warna tembikai ini merah.
Kami suka makan tembikai.
Pak Rahim beri kami
tembikai.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


74 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Pulau
Ini pulau kecil.
Pulau kecil ini cantik.
Air di pulau ini rasa
sejuk.
Pulau ini ada pokok
kelapa.
Pulau ini bersih selalu.

Baca petikan di bawah.

Buih

Ini buih sabun.


Adik suka main buih
sabun.
Buih sabun cantik
berkilat.
Adik tiup buih guna
buluh.
Adik ketawa suka hati.

Buah Durian

Ini buah durian.


Buah durian ada duri.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
75 Teluk Medan
3/5/20102:19:27 a3/p3
Duri buah durian tajam.
Isi buah durian manis dan
lazat.
Bapa suka makan pulut
durian.

Hadiah

Ini hadiah.
Ini hadiah hari lahir.
Julia beri hadiah pada
Maria.
Hadiah Julia sebuah biola.
Maria suka gesek biola.
Baca petikan di bawah.

Tangan

Ini tapak tangan.


Ini tapak tangan kanan.
Saya makan dengan tangan
kanan.
Saya tulis dengan tangan
kanan.
Tapak tangan saya bersih
selalu.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
76 Teluk Medan
3/5/20102:19:28 a3/p3
Singa

Ini singa.
Ini singa tua.
Singa tua duduk dalam
hutan.
Singa makan daging sahaja.
Singa menjadi raja di
rimba.

Bangau
Ini bangau.
Badan bangau warna putih.
Kaki bangau panjang.
Telinga bangau kecil.
Bangau makan ikan tepi
sungai.

Baca petikan di bawah.

Gula-gula
Ini gula-gula.
Gula-gula ini manis.
Bapa beli gula-gula dari
kota.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
77 Teluk Medan
3/5/20102:19:28 a3/p3
Adik suka makan gula-
gula.
Kakak juga suka gula-
gula.

Rama-rama
Ini rama-rama.
Rama-rama ini cantik.
Saya suka lihat rama-rama.
Rama-rama ada dalam
taman.
Rama-rama suka hisap
madu.

Kura-kura
Ini anak kura-kura.
Anak kura-kura ini manja.
Kura-kura duduk dalam
kolam
Kura-kura suka makan
sayur.
Kura-kura jalan perlahan.
SUSUNAN : ZAINOL ABIDIN BIN BASRI
SK Teluk Medan, Bagan Serai.
TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK
78 Teluk Medan
3/5/20102:19:28 a3/p3
( Dapatkan CD TERAS BACAAN untuk P&P )
REKOD PENCAPAIAN MURID

Nama : ........................................
Kelas : ...............

BIL KEMAHIRAN MUKA PENCAPAIAN


SURA
T
1
. Abjad 1-2

2 Membunyikan huruf
. vokal 3-8

3 Perkataan
. KVKV 9-16

4 Rangkai kata
. dan ayat KVKV 16-19

5
. KVK 20-24

6 Perkataan
. KVKVK 25-30

7 Rangkai kata
. dan ayat KVKVK 31-32

8 Perkataan
. KVKKV 33-34

9 Rangkai kata
. dan ayat KVKKV 35-36

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


79 Teluk Medan
3/5/20102:19:28 a3/p3
1 Perkataan
0 KVKKVK 37-38
.

1 Rangkai kata
1 dan ayat KVKKVK 38-39
.

1 Perkataan
2 KVKVKV 41-43
.

1 Rangkai kata
3 dan ayat KVKVK V 44-45
.

1 Perkataan
4 3 suku kata 42-43
.

1 Rangkai kata dan


5 ayat 3 suku kata 44-45
.

1 Perkataan
6 KVKK 47-49
.

1 Rangkai kata dan


7 ayat KVKK 50-51
.

1 Perkataan vokal
8 berganding 52-53
.

1 Perkataan konsonan

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


80 Teluk Medan
3/5/20102:19:28 a3/p3
berrganding 54
2 Perkataan
0 diftong 55-56
.

2 Rangkai kata dan


1 ayat diftong 58
.

2 Perkataan dan ayat


2 digraf 57-58
.

2
3 Kata ganda 60-61
.

2
4 Baca cerita KVKV 62-63
.

2
5 Baca cerita KVK 64
.

2 Baca cerita KVKVK


6 Baca cerita KVKKV 64-65
.

2
7 Baca cerita KVKKVK 67
.

2
8 Baca cerita KVKVKV 68
.

2 Baca cerita KVKK

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


81 Teluk Medan
3/5/20102:19:28 a3/p3
Baca cerita diftong 69-70
3 Baca cerita Vokal
0 Berganding & Digraf 71-72
.

3
1 Kata ganda 73
.

TERAS BACAAN : Zainol Abidin b. Basri.SK


82 Teluk Medan
3/5/20102:19:28 a3/p3