BORANG SISTEM MAKLUMAT MURID ( SMM ) VERSI 4 TAHUN 2010

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI STUTONG NAMA KELAS : NAMA GURU KELAS :

MAKLUMAT MURID ( SEMUA MAKLUMAT GUNA HURUF BESAR )
NO. KAD PENGENALAN ( JIKA ADA ) NAMA DARJAH NAMA KELAS JANTINA KETURUNAN : KAUM / BANGSA AGAMA STATU S KEWARGAN EGARAAN ( * potong yang tidak berkenaan ) NEGARA ASAL TARIKH KEMASUKAN SEKOLAH SEMASA NO. SIJIL LAHIR TARIKH LAHIR NO. PENDAFTARAN SEKOLAH MURID SAR ( SEKOLAH AGAMA RAKYAT ) No. TELEFON ( R ) NO. HANDPHONE ( JIKA ADA ) * YA / TIDAK

* Warganegara / Bukan warganegara / Penduduk tetap / Status belum disahkan

ANAK KE BERAPA DALAM KELUARGA ANAK YATIM * YA / TIDAK

INFO MURID

ALAMAT RUMAH POSKOD/BANDAR NEGERI STATU S PENJAGAAN MURID ( * potong yang tidak berkenaan ) HUBUNG AN
yang tidak berkenaan

OKU ( ORANG KURANG UPAYA ) NO. KAD OKU

* YA / TIDAK

* Ibubapa / Ibu / Bapa / Datuk atau nenek / Keluarga Angkat / Asrama Kabajikan / Asrama Anak Yatim * Anak / Anak Angkat / Anak saudara /Anak Yatim / Adik / Cucu / Lain-lain

KATEGORI OKU

( *

potong yang tidak berkenaan

)

* Masalah Pembelajaran / Pendengaran / Penglihatan / Fizikal/ Cerebral Palsy / Lain-lain Kecacatan

( * )

potong

JARAK KE SEKOLAH ( KM ) CARA KE SEKOLAH

MASALAH K ESIH ATAN : ( JIK A ADA ) NYATAK AN JEN IS PEN YAKIT JEN IS ASRAMA
yang tidak berkenaan )

( *

potong

* Tidak berkenaan / Asrama Penuh / Asrama Harian / Asrama Desa / Asrama Kebajikan / Asrama Anak Yatim / Asrama JHEOAsli / Lain-lain

JEN IS DARAH ( Abaikan j ika tidak di ketahui ) ( * potong yang ti dak berkenaan ) KELAKUAN * Diisi oleh guru kelas CITA-CITA

0 / A / B / AB

NAMA ASRAMA ALAMAT ASRAMA

INFO KOKURIKULUM / AKADEMIK MURID
UNIT BERUNIFORM ( TAHUN 4 ,5, 6 ) JAWATAN PERINGKAT PENGLIBATAN PERSATUAN/KELAB ( TAHUN 4 , 5, 6 ) JAWATAN PERINGKAT PENGLIBATAN SUKAN/PERMAINAN ( TAHUN 4 , 5, 6 ) MAKLUMAT PEPERIKSAAN ANGKA GILIRAN PEP. AWAM UPSR PMR SPM SUMBANGAN PERKHIDMATAN KHIDMAT 1 ( cth : Pengawas / Ketua Kelas ) KHIDMAT 2 ( cth : Pengawas / Ketua Kelas )

JAWATAN PERINGKAT PENGLIBATAN

* Contoh khidmat : Ketua pengawas/Ketua kelas / pengawas dll

INFO BANTUAN
MAKLUMAT BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA MURID MENGIKUT TAHUN / KELAS PERSEKOLAHAN ( * tandakan / jika berkaitan ) JENIS BANTUAN KEMENTERIAN PELAJARAN SKIM BANTUAN TUISYEN ( SBT ) BANTUAN PERSEKOLAHAN ( KWAPM) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT ) PROGRAM SUSU SEKOLAH ( PSS) JENIS BANTUAN AGENSI LAIN PUSAT URUS ZAKAT YAYASAN SARAWAK PRA TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

* Tandakan dari tahun / kelas murid mulai menerima bantuan

INFO BAPA ( REKOD TENTANG BAPA ATAU PENJAGA MURID )
NAMA BAPA / PENJAGA NO. KAD PENGENALAN STATU S BAPA/PENJAGA ( * berkenaan ) KAUM AGAMA STATU S KEWARGAN EGARAAN ( * potong yang tidak berkenaan ) NEGARA ASAL
potong yang tidak

PEKERJAAN NAMA MAJIKAN

* Masih Hidup / Telah meninggal / Bercerai / Tidak Dapat Dikesan / Lainlain * Warganegara / Bukan warganegara / Penduduk tetap / Status belum disahkan

ALAMAT MAJIKAN POSKOD/BANDAR NEGERI NO. CUKAI PENDAPATAN PENDAPATAN SEBULAN (RM) ( Gaji Pokok + Elaun Tetap Sahaja = Gaji Kasar ) JUMLAH TANG GU NGAN ( Anak-anak yang belum bekerja dan belum berumahtangga + bapa + isteri ( Tidak termasuk datuk / nenek / ibubapa saudara / dan lain-lain )

NO.TELEFON ( Tel bimbit )

NO TELEFON ( Rumah ) NO TELEFON ( Pejabat )

INFO IBU ( REKOD TENTANG IBU ATAU PENJAGA PEREMPUAN MURID INI )
NAMA IBU/ ISTERI PENJAGA NO. KAD PENGENALAN STATU S BAPA/PENJAGA ( * berkenaan ) KAUM AGAMA STATU S KEWARGAN EGARAAN ( * potong yang tidak berkenaan ) NEGARA ASAL
potong yang tidak

PEKERJAAN NAMA MAJIKAN ALAMAT MAJIKAN POSKOD/BANDAR

* Masih Hidup / Telah meninggal / Bercerai / Tidak Dapat Dikesan / Lain-laiin * Warganegara / Bukan warganegara / Penduduk tetap / Status belum disahkan

NEGERI NO. CUKAI PENDAPATAN PENDAPATAN SEBULAN (RM) ( Gaji Pokok + Elaun Tetap Sahaja = Gaji Kasar ) TANGGUNGAN
(JIKA ANDA IBU TUNGGAL SAHAJA )

NO.TELEFON ( H P )

( Anak-anak yang belum bekerja dan belum berumahtangga + bapa + isteri ( Tidak termasuk datuk / nenek / ibubapa saudara / dan lain-lain )

NO TELEFON ( Rumah ) NO TELEFON ( Pejabat )

JUMLAH PEN DAPATAN ( Bapa + ibu + penjaga )

INFO TANGGUNGAN
TANGGUNGAN IBUBAPA/PENJAGA ( Tidak termasuk anak-anak yang telah bekerja atau berumahtangga kerana tidak lagi menjadi tanggungan ibubapa/penjaga ) ( Tidak termasuk datuk / nenek / bapa saudara / ibu saudara / dan lain-lain )
NO SIJIL LAHIR / BANTUAN / BIASISWA UMUR TAHUN / KELAS HUBUNGAN DENGAN IBU / BAPA / PENJAGA NAMA SEKOLAH / INSTITUSI JUMLAH

NAMA

KAD PENGENALAN ( TAHUN ) SETAHUN JIKA ADA ( RM )

**PENTING ** Sila Lampirkan salinan perkara-perkara berikut:
1. 2. 3. 4. 5.

Satu SALINAN SIJIL LAHIR MURID Satu SALINAN KP MURID Satu SALINAN KP BAPA / PENJAGA Satu SALINAN KP IBU Satu SALINAN SLIP GAJI IBU DAN BAPA atau SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN JIKA TIADA SLIP GAJI – Jika tidak dilampirkan salinan slip gaji atau surat pengesahan pendapatan, pendapatan dikira RM9999 dan anak tuan/puan tidak laya

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH ( DIISI OLEH PIHAK SEKOLAH )
( MAKLUMAT SEKOLAH DIPILIH JIKA PENGGUNA INGIN MENGEMASKINI MAKLUMAT SEKOLAH SEDIA ADA ATAU PUN UNTUK TUJUAN MEMASUKKAN REKOD SEKOLAH BARU KE DALAM SISTEM )

KOD SEKOLAH ALAMAT PO SK OD /BAN DAR*Pilih dari kombo LOKASI * Pilih dari kombo SESI * Pilih dari kombo GRED NO.TELEFON NO. FAX PERINGK AT SEKOLAH* Pilih dari kombo NO.AKAUN BANK BANK* Pilih dari kombo CAWANGAN EMAIL

NEGERI *Pilih dari kombo PPD *Pilih dari kombo DAERAH*Pilih dari kombo JEN IS SEK OLAH *Pilih dari kombo SK M *Pilih dari kombo

PENTABIR SEKOLAH
NAMA PENGETUA/GURU BESAR NAMA PK PENTADBIRAN NAMA PK HAL EHWAL MURID NAMA PK PETANG NO.TEL HP NO.TEL HP NO.TEL HP NO.TEL HP

PERUNTUKAN KEWANGAN SEKOLAH
PERUNTUKAN KOKURIKULUM PERUNTUKAN SBT PERUNTUKAN RMT PEMBEKAL RMT PELAKSANA RMT NAMA PEMBEKAL PSS

NOTA : UNTUK SIMPANAN SEKOLAH SAHAJA TIDAK PERLU EDAR KEPADA IBUBAPA

/puan tidak layak menerima sebarang bantuan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful