Anda di halaman 1dari 15

ISI KANDUNGAN

1.0 Pengenalan..1 2
2.0 Isi Perbincangan....3 12
2.1 Proses-proses Dalam Kemahiran Berfikir Secara Kreatif....3 4
2.2 Halangan Berfikiran Kreatif5 6
2.3 Ciri-ciri Utama Pemikiran Kreatif..7 8
2.4 Salah Faham dan Berfikiran Kreatif..9 10
2.5 Cara-cara Mengatasi.11 12
3.0 Proses Kreativiti..13 14
4.0 Kesimpulan15
5.0 Rujukan..16

1.0 PENGENALAN

Menurut Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977), kemahiran berfikir
merupakan proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap
sesuatu,

meneroka

pelbagai

kemungkinan

idea,

membuat

keputusan

atau

menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran


0

yang dialami. Pemikiran juga merupakan kegiatan atau perbuatan membuat kesimpulan
dan pemikiran ini

tidak dapat diperhatikan dengan mata kasar yang melibatkan

perlambangan, penggunaan dan manipulasi yang simbolik.


Berbagai-bagai kebaikan atau kepentingan yang boleh diperolehi oleh setiap
manusia terutamanya bagi para pelajar. Sebagai contoh, dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di mana-mana sekolah atau institut pengajian tinggi, kemahiran berfikir
secara

kreatif

dapat

meningkatkan

kebolehan

pelajar

untuk

mencerna

dan

menghasilkan idea asli dan bersifat generatif. Idea baru terhasil juga boleh terhasil
melalui ilham atau gabungan idea-idea yang sedia ada. Selain itu, ia dapat membantu
para pelajar dalam memahami dan menghuraikan sesuatu konsep yang sedang mereka
pelajari semasa pembelajaran. Kemahiran ini penting untuk memupuk dan mewujudkan
pemikiran yang baik dan berkesan. Budaya berfikir secara kreatif juga dapat dijadikan
amalan untuk para pelajar. Perkara ini boleh mengelakkan kesilapan dalam berfikir dan
meningkatkan kualiti dalam berfikir.

Terdapat pelbagai jenis pemikiran yang telah dikenal pasti oleh ahli-ahli psikologi
sehingga kini iaitu pemikiran konvergen, divergen dan secara menegak. Pemikiran
konvergen dimaksudkan sebagai pemikiran yang membawa maklumat yang bertumpu
kepada penyelesaian sesuatu masalah. Pemikiran konvergen juga dikenali sebagai
pemikiran tertumpu atau berpandu. Ianya terdiri daripada satu proses yang
menggabungkan idea-idea yang berlainan berdasarkan tema yang tertentu dalam satu
struktur yang tersusun dan yang boleh difahami. Pemikiran konvergen menjuruskan
kepada satu penyelesaian sahaja, dan digunakan dengan kerap dalam penyelesaian
ujian-ujian aneka jawapan. Pemikiran ini sesuai untuk mata pelajaran sains, matematik
dan teknologi. Soalan-soalan konvergen terdiri daripada soalan-soalan yang dapat
menganalisiskan satu sumber maklumat. Kebiasaannya, soalan-soalan konvergen
terdiri daripada soalan-soalan yang bermula dengan perkataan: Mengapa, atau dalam
cara apa? Secara umumnya, pemikiran konvergen menerangkan, menyatakan,
membandingkan serta membezakan.
Seterusnya, pemikiran divergen. Divergen bermaksud pemikiran secara kreatif.
Pemikiran divergen digunakan untuk menghasilkan kreativiti. Maka, pemikiran ini
memerlukan seseorang untuk berfikir secara kreatif terhadap masalah yang unik dan
mempunyai jawapan yang banyak dan pelbagai. Seseorang individu tidak lagi
dikongkong oleh pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Sebaliknya mereka berfikir
secara kreatif untuk mencari idea baru yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang
1

mempunyai pelbagai jawapan. Di samping itu, pemikiran divergen ini boleh


dikategorikan sebagai pemikiran lateral, mendatar atau pemikiran bercapah. Biasanya,
seseorang yang berfikiran divergen merupakan seseorang yang celik akal atau realistik
supaya masalah terbuka dapat diselesaikan dengan pelbagai cara yang unik dan luar
biasa. Kebiasaannya, kemahiran ini berlaku dalam keadaan yang spontan dan setiap
orang harus diberi peluang untuk mengeluarkan idea-idea tanpa apa-apa sekatan.
Selain itu, pemikiran secara menegak juga tergolong dalam jenis-jenis pemikiran.
Ianya didefinisikan atau dikenali sebagai vertical thinking. Mengikut Dr. Edward De
Bono, pemikiran ini menggunakan proses-proses akal yang tradisional untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.
Kemahiran berfikir secara kreatif mempunyai banyak maksud atau definisi.
Antaranya ialah kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai
pelbagai kemungkinan. Menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai
sama ada bersifat maujud, abstrak, atau gagasan. Kedua, keupayaan sesorang untuk
menghasilkan dan mencetuskan idea yang baru dan mempunyai originaliti yang
tersendiri. Ketiga, hasil idea yang diilhamkan sendiri daripada individu atau hasil
daripada gabungan idea yang sedia ada.
Dalam konteks enam gaya pemikiran HATS, kemahiran berfikir secara kreatif
terletak di bawah pemikiran topi hijau. Warna hijau bermaksud kreatif. Ini bermakna
sesiapa yang ber topi hijau mempunyai gaya pemikiran yang kreatif. Gaya pemikiran
ini di luar kotak kebiasaan bagi menganalisa sesuatu isu atau penyelesaian dan
akhirnya dapat kembali ke realiti. Pelbagai idea baru dapat dijanakan.

2.0 ISI PERBINCANGAN


2.1 PROSES-PROSES DALAM KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF
Terdapat beberapa proses-proses dalam kemahiran berfikir secara kreatif.
Antaranya ialah menjana idea. Menjanakan idea merupakan satu proses
menghasilkan sesuatu idea, pandangan atau pendapat secara spontan berkaitan
dengan sesuatu perkara. Kemahiran ini digunakan apabila pelajar hendak
mencari idea baru dan mencari alternatif bagi sesuatu perkara. Contohnya,
terdapat salah faham di dalam menggunakan konsep idea kreatif di dalam
2

perniagaan, dengan sebab itulah proses inovatif tersekat. Kreatif dikaitkan


dengan bakat semulajadi yang tidak boleh dipelajari. Sebenarnya semua
manusia mempunyai kreativiti masing-masing yang boleh dicungkil melalui
pendekatan yang betul. Kita tidak perlu terlalu berfikiran teratur atau mempunyai
syarat-syarat tertentu semasa meluah dan menyenaraikan idea kreatif. Kita
hanya perlu berfikiran teratur hanya semasa membangunkan idea-idea tersebut.
Apabila mencari sumber-sumber idea yang segar dan bernas, cuba untuk
mencapai imbangan yang betul di antara imaginasi dan praktikal. Kita perlu
berada di dalam suasana yang selesa dan menyenangkan diperlukan di dalam
proses menjana percambahan idea-idea. Cuba kumpulkan dan kategorikan idea
yang mempunyai persamaan. Dari sini, kita akan dapat menilai mana-mana idea
yang bertindih dan akhirnya kita akan dapat mencari idea yang terbaik sekali.
Seterusnya, membuat inferens merupakan tingkahlaku minda dalam
membuat kesimpulan atau andaian awal daripada sumber berasaskan isyaratisyarat atau tanda-tanda bagi memperoleh maklumat yang tersirat. Kesimpulan
awal yang dibuat ini ada kemungkinan ianya benar atau pun tidak kerana
kesimpulan itu hanya akan diperoleh berdasarkan maklumat daripada sesuatu
pemerhatian. Mencari pengertian yang tersirat berdasarkan kefahaman yang
logikal. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta, alasan serta bukti yang
kukuh dan jitu bagi menyokong kesahan inferens. Semasa membuat inferens
anda perlu membuat pemerhatian, penaakulan serta merujuk kepada sesuatu
yang tersirat atau yang dinyatakan dengan jelas. Kemahiran ini digunakan
apabila pelajar hendak merancangkan langkah-langkah tindakan atau membuat
pilihan; dan menganalisis sebab dan akibat keputusan atau kesan.

Di samping itu, meramal merupakan sejenis kemahiran berfikir yang


membolehkan pelajar membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau
peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan bukti dan
maklumat tertentu. Meramal juga bermaksud

membuat jangkaan terhadap

sesuatu peristiwa yang akan berlaku berdasarkan pengetahuan sedia ada


melalui pengalaman atau berdasarkan maklumat yang dikumpul

daripada

pemerhatian atau inferens . Ini bermaksud ramalan yg dibuat sama ada tepat
atau pun tidak berdasarkan dengan bukti yang ada. Aktiviti membuat ramalan
pula akan dilakukan sekiranya pelajar hendak memilih tindakan yang sesuai
dengan perkara yang diandaikan akan berlaku; dan mencari jalan penyelesaian
bagi sesuatu perkara. Contoh ramalan yg dibuat berdasarkan pemerhatian dan
3

inferens ialah meramalkan bahawa masakan tempoyak ikan patin yg kami


cadangkan sangat sedap berdasarkan daripada bukti iaitu dari segi bahan-bahan
masakan seperti ikan, asam keping, garam, cili padi dan sebagainya dengan
berpandukan resepi yang mudah didapati seperti di internet, buku masakan, dan
lain-lain. Oleh itu, jika ramalan yang akan dibuat tidak mempunyai bukti yang
kukuh ramalan tersebut mungkin tidak sahih dan benar atau tepat.

2.2 HALANGAN BERFIKIRAN KREATIF


Kreatif bermakna kemampuan menjana idea-idea baru yang bernas atau
mengembangkan idea yang sedia ada sama ada dari segi logik atau sebaliknya.
Jadi dengan berfikiran kreatif kita dapat menghasilkan sesuatu perkara yang
biasa kepada luar biasa. Dalam menggunakan kaedah enam topi berfikir, individu
yang berfikiran kreatif menggunakan topi hijau. Dalam pada kita berfikiran kreatif
ada juga halangan yang kadang-kadang menjejaskan kita untuk menjana idea
kreatif.

Antara halangan apabila berfikiran kreatif ialah berkelakuan negatif.


Seseorang itu mampu berfikir secara kreatif namun, dengan kelakuan negatif
tersebut ia akan menghalang individu itu berfikiran jauh. Sebagai contoh kita
mampu untuk menghasilkan sesuatu perkara yang luar biasa akan tetapi sifat
negatif seperti aku tak boleh buat,kalau gagal macam mana?.nantikan kena
marah kalau salah dan sebagainya membuatkan idea kreatif itu terbantut.
Kelakuan negatif ini samalah maksud dengan membuat tanggapan sendiri.
Selain itu,takut kepada kegagalan juga adalah antara salah satu halangan
apabila berfikiran kreatif. Idea-idea kreatif banyak yang bermain difikiran tetapi
apabila datangnya perasaan takut akan kegagalan jadi dengan serta merta idea
yang ada tidak dapat diguna pakai.
Disamping itu, apabila seseorang itu dalam keadaan tertekan ia tidak mampu
untuk mengembangkan idea yang sedia ada. Ini kerana apabila individu tersebut
tertekan atau stress individu itu tidak mampu berfikir seperti topi hijau
melainkan ia akn menggunakan topi yang beremosianal dan tidak mampu
mengawal diri daripada marah iaitu topi merah. Jadi dengan otak yang tepu
kerana emosi individu itu akan gagal menghasilkan perkara yang kreatif.
Ada juga halangan untuk berfikiran kreatif tidak disebabkan oleh individu
semata mata. Seseorang itu mampu malah berupaya untuk menghasilkan
perkara yang berbaloi dan luar biasa akan tetapi disebabkan terikat dengan
peraturan individu itu gagal untuk menjana idea kreatif itu. Sebagai contoh,dalam
pertandingan memasak, Abu ingin menggunakan ajinomoto dalam masakan
untuk melazatkan makanannya tetapi sayangnya dalam peraturan pertandingan
tersebut tidak dibenarkan menambahkan ajinomoto. Jadi si Abu tidak
menggunakan perisa tambahan tersebut.
Akhir sekali,individu genius mampu untuk hasilkan sesuatu yang lain
daripada yang lain tetapi apabila asyik bergantung dengan logik atau teknologi
individu tersebut tidak tahu akan kemempuan dirinya untuk berfikiran kreatif jauh
kehadapan. Misalnya,seorang pelajar yang mempunyai idea-idea yang kreatif
lagi bernas mampu membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah dengan
hasil yang cukup memuaskan dan mungkin akan dapat markah penuh tetapi dia
bergantung dengan teknologi dan logik menyebabkan dia menyalin tugasan
orang lain. Oleh sebab itu, dia hanya mendapat separuh markah sahaja
disebabkan tindakkannya itu.

Dengan itu, idea yang kreatif adalah baik untuk kita dan masyarakat.
Janganlah membiarkan topi hitam menguasai diri sehingga terhalang untuk
memakai topi hijau. Gunakanlah idea yang kreatif ini sebaik mungkin kerana ia
akan membuatkan diri kita maju ke hadapan.

2.3 CIRI-CIRI UTAMA PEMIKIRAN KREATIF


Ciri-ciri utama pemikiran kreatif ialah keberanian. Individu perlu berani
menghasilkan idea yang banyak tanpa dibelenggu idea yang lama. Individu ini
perlu berani mengambil risiko yang akan berlaku semasa melakukan sesuatu
proses. Ciri ini juga dipanggil sebagai sikap. Kita harus berani semasa mereka
sesuatu kerja. Contoh situasinya ialah, individu tersebut perlu berfikiran positif
dan kreatif. Jika individu ini berasa takut, sesuatu kerja yang akan dijalankan
pasti akan terbengkalai. Misalnya dalam menyelesaikan sesuatu masalah, jika
sikap ini tiada, sukarlah seseorang itu untuk menyelesaikannya kerana individu
tersebut terlalu takut dan sukar untuk menempuh risiko yang akan terjadi.
Selain itu, imaginatif iaitu individu ini memerlukan imaginasi yang berbagai
arah yang berlainan berdasarkan pengalaman lepas dan perlu mempunyai
kemahiran untuk menyerap idea yang lama untuk dicantumkan dengan idea yang
baru. Kadangkala, dengan berimaginasi individu mampu mencapai satu tahap di
mana individu tersebut mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan kreatif
ataupun setidak-tidaknya mendapatkan cara atau langkah untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi.
Seterusnya, pengembangan idea yang didefinisikan sebagaikan idea yang
sedia ada diperluaskan. Sekiranya ia bukan idea yang baru, namun hasil itu
6

dapat memberikan altenatif (jalan pnyelesaian yang lain) yang baru. Berdasarkan
kefahaman saya, maksudnya ialah kita cuba merungkai dengan lebih teliti idea
yang diklafikasikan sebagai bernas untuk lebih memahami idea tersebut dan
seterusnya mendapatkan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi.
Seterusnya ialah reka cipta iaitu mencipta sesuatu hasil pemikiran yang
unggul dijalankan berasaskan idea yang sedia ada sehingga sesuatu yang baru
tercipta. Idea-idea yang boleh memeranjatkan fikiran-fikiran biasa. Ia bermaksud
kita cuba mencari idea-idea baru dan kemudiannya mengubah atau memikirkan
sesuatu untuk memantapkan lagi idea tersebut.

Akhir sekali ialah, tidak mementingkan prinsip yang kompleks iaitu tidak
seperti idea-idea kritis yang mesti melalui beberapa tahap uji kaji dan penilaian
sebelum idea berkenaan diterima. Menumpukan perhatian kepada kemungkinankemungkinan yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang, maksudnya,
pemikiran ini gemar membayangkan apa yang akan terjadi akibat adanya idea
yang 'gila-gila' itu. Ciri ini bermaksud kita membuat penilaian terlebih dahulu
daripada idea yang diperoleh dan sedaya upaya memikirkan sebarang
kemungkinan yang akan berlaku jika kita mengaplikasikan idea itu atau dalam
bahasa yang mudah, kita berimaginasi tentang apa yang akan berlaku jika kita
bersetuju denga idea tersebut.

2.4 SALAH FAHAM DAN BERFIKIRAN KREATIF


Ia berpunca daripada faktor pandangan pertama yang beranggapan bahawa
kita perlu berimaginasi barulah kita dapat berfikiran kreatif. Orang yang kreatif
lebih berfikiran divergen. Hal ini kerana pemikiran divergen digunakan untuk
menghasilkan kreativiti. Pemikiran divergen juga memerlukan seseorang berfikir
secara kreatif terhadap masalah yang unik dan mempunyai jawapan yang
pelbagai. Tidak semestinya orang yang berimaginasi tinggi barulah kreatif.
Selain itu, ada sesetengah pihak berfikir bahawa hanya golongan pakar yang
dapat menghasilkan sesuatu yang berfaedah dan berguna. Hal ini dimaksudkan
dengan orang biasa-biasa tidak dapat untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif.
Pandangan ini tidak betul sama sekali kerana semua orang boleh mengolah otak
mereka untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Orang yang kreatif
kebiasannya akan mengunakan topi hijau.
Dalam konteks, pemikiran hats Hijau mewakili orang yang berfikiran kreatif.
Pemikiran di luar kotak kebiasaan bagi menganalisa sesuatu isu atau
penyelesaian, dan akhirnya dapat kembali ke realiti. Pelbagai idea baru dapat
dijanakan. Sebagai contoh, anda kekurangan duit untuk membuat satu projek.
Apabila melihat barang terpakai, bagaimanakah anda mengolah idea untuk
menjadikannya berguna untuk projek dan boleh diguna pakai sekali lagi.
Seterusnya, ada sesetengah pihak berfikir bahawa hanya golongan genius
atau golongan bijak pandai sahaja dapat berfikiran kreatif. Hal ini, dapat
disangkal seratus peratus kerana ia satu hujah yang langsung tidak masuk
akal.Wal hal, anakanak yang masih kecil pun dapat menjana idea bagi
menghasilkan hasil yang kreatif dan ini membuktikan ia tidak wajar dijadikan
alasan kerana ia juga akan merugikan diri sendiri pada masa akan datang.
Disamping itu juga, idea kreatif ini juga tidak akan datang secara tiba-tiba
tanpa berfikir dengan mengunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah
S.W.T. Setiap perkara yang diinginkan perlulah diselitkan dengan usaha. Dalam
konteks ini,untuk mendapatkan satu keputusan yang kreatif kita hendaklah
menjana akal fikiran kita sebagai usaha gigih kita.Sebagai contoh ,sejak di Pra-

persekolahan lagi kita dididik untuk berfikiran kreatif. Kreativiti adalah satu bakat
yang perlu diasah pada setiap masa agar ia tidak luput ditelan zaman.
Akhir sekali, ada orang meletakkan pandangan bahawa orang kreatif ini
adalah orang yang dikenali dan bakatnya telah diketahui ramai. Seperti yang
dikatakan tadi kreatif adalah bakat semula jadi yang hanya perlu diasah dan
dipupuk saban hari. Akhir kata, sama-samalah kita memupuk sikap kreativiti
tanpa member alasan lagi dan sentiasa bersikap positif.

2.5 CARA-CARA MENGATASI


Cara-cara untuk mengatasi halangan pemikiran kreatif, pertama adalah
dengan memberikan insentif kepada diri kita. Insentif bermaksud galakan dan
dorongan untuk kita membuat sesuatu perkara. Selain itu, dapat menyelesaikan
sesuatu perkara dengan mudah jika kita mempunyai dorongan terhadap diri kita.
Sebagai contoh, jika kita menginginkan sesuatu benda kita haruslah berusaha
untuk mendapatkannya contohnya seperti Hanif teringin makan durian di Bandar
Pekan, tetapi dia tidak mempunyai kenderaan untuk pergi ke Bandar, Hanif

berusaha dengan meminjam kenderaan

rakannya

semata-mata untuk

memenuhi keinginannya untuk makan durian.


Cara kedua adalah kita haruslah meletakkan tekanan terhadap diri kita.
Maksudnya adalah jika kita mempunyai masalah dan tertekan terhadap sesuatu
benda, kita janganlah meletakkan tekanan itu kepada rakan kita yang lain. Ia
menyebabkan timbulnya masalah dalam satu kumpulan. Contoh situasinya
adalah Hanif tidak membuat kerja sekolah yang telah diberi oleh cikgu dan kerja
tersebut harus dihantar pada keesokan hari. Hanif meletakkan tekanan dirinya
kepada rakannya dengan menyuruh rakannya membuat kerja sekolahnya. Selain
itu, topi merah jika boleh dikaitkan dalam situasi ini dengan menggunakan emosi
dan kurang mengawal perasaan dan menyebabkan kita meletakkan tekanan
kepada orang lain.
Cara yang ketiga adalah dengan berfikir secara visual terhadap sesuatu
perkara. Visual bermaksud berimaginasi terhadap sesuatu perkara yang ingin
kita lakukan. Sebagai contoh Hanif ingin memasak gulai tempoyak ikan patin dan
sebelum Hanif memasak, dia harus berfikir secara visual seperti berimaginasi
bagaimana rasa masakan tersebut, seni yang akan Hanif lakukan terhadap
masakannya seperti menghias masakan tersebut, dan bahan atau perencah
yang akan digunakan untuk memasak. Ia jugak boleh dikaitkan dengan pemikiran
topi hujau kerana berfikir secara kreatif dan menganalisa sesuatu perkara.
Cara yang keempat adalah, kita harus menerima idea baru dengan baik.
Sebagai contoh setiap ahli kumpulan akan berkongsi idea dan memberikan idea
yang baru, kita haruslah menerima idea tersebut dengan baik dan menghargai
idea mereka. Ia juga boleh dikaitkan dengan pemikiran topi biru kerana bersikap
fleksible dan boleh menerima idea idea yang baru dan mengubahsuai idea yang
diberi lebih bagus dan bernas.
Cara yang kelima adalah fokus terhadap sesuatu perkara bagi sesuatu masa
sebagai contoh, Hanif akan menduduki SPM pada tahun ini dan dia haruslah
fokus terhadap pembelajarannya. Selain itu, bekerjasama dalam kumpulan juga
penting bagi setiap kumpulan, kerana ia dapat menyelesaikan sesuatu tugas
dengan cepat dan pantas. Jika kumpulan tersebut mempunyai masalah, mereka
dapat menyelesaikan masalah tanpa banyaknya tekanan kerana sikap kerjasama
dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Akhir sekali, berfikiran positif terhadap semua perkara. Kita harus positif
terhadap diri kita, perkara akan dilakukan, dan jugak terhadap orang atau rakan.
10

Kita tidak boleh memandang perkara tersebut sebagai perkara negatif kerana ia
akan menimbulkan persoalan kepada diri kita. Cara menyelesaikannya adalah
kita harus percaya dan positif dengan kebolehan diri sendiri. Ia juga boleh
dikaitkan dengan pemikiran

topi kuning kerana segalanya dipandang positif

namun tidak sampai mengarut atau melampaui logik dan fakta.

3.0 PROSES KREATIVITI


Proses kreativiti ialah gaya pemikiran seseorang untuk mengubah sesuatu bahan
kepada yang lebih baik. Selalunya seseorang ini mengunakan kaedah kemahiran berfikir
iaitu menggunakan topi hijau untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih kreatif dan
kritis. Proses ini mengandungi 4 fasa iaitu persediaan, inkubasi, pengilhaman, dan
verifikasi. Persediaan adalah proses memahami masalah yang dihadapi oleh seseorang
itu, pada mulanya ia mungkin akan gagal menemui penyelesaian kepada masalah itu,
tetapi di tahap berikutnya semua masalah itu dapat dirungkai dengan lebih teliti.
Contohnya, seseorang itu jemu dengan masakan hariannya, dan ia ingin mengubah
seleranya dengan memasak masakan ala timur iaitu tempoyak ikan patin. Antara bahanbahan yang perlu disediakan ialah, seekor ikan patin bersaiz sederhana, dua senduk
tempoyak, empat gelas air (agak agak pekat kuah disukai), satu biji cili merah (optional
untuk bagi kuah merah), segenggam cili padi merah (ikut pedas disukai), satu inci kunyit
hidup, secekak daun kesum dan sedikit garam. Setelah semua bahan tersedia tiba masa
untuk memasaknya. Pertama, tumbuk cili merah, cili padi dan kunyit hidup dengan
sekata. Jangan sampai terlalu hancur. Kemudian masukkan tempoyak dan ditumbuk
supaya bergaul rata. Masukkan ikan dan kesemua bahan ke dalam periuk mengikut
sukatan yang disediakan. Masaklah dengan api perlahan sehingga ianya mereneh dan
menggelegak. Setelah menggelegak, masukkan daun kesum. Masak dalam 2-3 minit
11

sahaja dan bolehlah tutup api. Tersebut adalah proses persediaan bagi membuat
sesuatu bahan.
Dari segi inkubasi pula, ia bermaksud menyelesaikan masalah yang gagal
diselesaikan diperingkat pertama tadi. Perkara ini akan ditolak ketepi dan dilupakan buat
sementara. Ia akan mengambil masa untuk berehat daripada usaha menyelesaikan
masalah tersebut. Hal ini membantu kita dalam proses berfikir secara sedar dan ianya
membantu mendapatkan keputusan yang lebih baik dan berkesan. Sebagai contoh,
selepas ikan patin tempoyak siap dimasak, didapati tempoyaknya kurang masam, ikan
patin hanyir dan kuahnya kurang pekat. Oleh itu, pada peringkat inkubasi seseorang itu
perlu bertenang bagi mencari penyelesaian diperingkat pengilhaman.
Pada peringkat pengilhaman pula, seseorang akan mendapat ilham untuk
menyelesaikan masalah ini. Ilham tidak memberikan jawapan yang dicari, namun ianya
merupakan jalan yang akhir menghasilkan penyelesaian. Sebagai contoh, kalau
tempoyak kurang masam, bolehlah tambah sedikit asam keping, manakala kalau ikan
hanyir pula ikan itu boleh dibasuh dengan tepung gandum dan kalau mahukan kuah
yang pekat, boleh dimasakkan kuah sehingga masak dan pekat, baru dimasukkan ikan
seperti mana yang dibuat oleh kedai-kedai makan di Temerloh.
Verifikasi pula adalah langkah yang hampir sama dengan langkah penyediaan.
Verifikasi adalah langkah terakhir selepas pengilhaman. Pada langkah ini, individu dapat
memperbaiki bahan ciptaannya dengan menggunakan topi hijau dan topi biru iaitu
tenang dan kreatif. Dengan cara ini, sesuatu yang dicipta akan menjadi lebih sempurna
dan boleh dipasarkan. Dalam melakukan verifikasi, individu hendaklah berpandukan
langkah pengilhaman. Contohnya, Ramli cuba mencipta sejenis lauk yang dinamakan
tempoyak ikan patin. Setelah menyediakan, beliau menggunakan inkubasi dan
mendapati lauk tersebut kurang masin, kuah kurang pekat dan ikan berbau hanyir.
Beliau haruslah melalui pengilhaman untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada
masakan tersebut. Setelah itu, barulah beliau beralih ke langkah varifikasi iaitu mereka
semula karyanya. Sekiranya setelah langkah verifikasi masih lagi terdapat kekurangan,
individu perlu mengulang kesemua langkah sehingga karyanya berjaya dan tiada
kurangan.

12

4.0 KESIMPULAN
Secara tuntasnya, fikiran kreatif akan memberikan banyak kebaikan kepada kita,
bukan sahaja ketika belajar atau bekerja bahkan dalam kehidupan seharian. Sebagai
contoh tayar terpakai dapat kita jadikan sebagai tempat untuk menanam bunga, botol
kaca yang terpakai dapat kita jadikan hiasan untuk pokok hiasan di dalam rumah dan
televisyen lama dapat dijadikan akuarium.
Fikiran kreatif tidak hanya memerlukan penggunaan topi hijau iaitu meggunakan
pemikiran kreatif, bahkan penggunaan topi lain juga amat penting bagi memastikan
proses untuk berfikir secara kreatif berjalan lancar. Sebagai contoh penggunaan topi
kuning untuk berfikiran secara positif dan topi biru untuk berfikir secara fleksible. Jika
digabungkan penggunaan kesemua topi tersebut idea yang dihasilkan sudah tentu akan
menjadi idea yang luar biasa.
Penggunaan alat berfikir juga dapat membantu dalam proses untuk mengumpul idea,
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Sebagai contoh penggunaan alat
berfikir CAF iaitu mengambil kira semua faktor bagi membantu kita mengarahkan minda
ke semua arah yang penting, ia juga mengelakkan kita daripada terlupa untuk
memikirkan semua perkara penting dan merupakan alat yang dapat membantu kita
meluaskan sudut pandangan kita.
Tambahan pula, untuk melakukan aktiviti berkumpulan penggunaan alat berfikir
OPV(Others people view) juga penting untuk mengambil kira pendapat orang lain.
Ketika melakukan tugasan berkumpulan sudah tentu banyak idea berlainan yang terhasil
kerana setiap orang mempunyai pendapat berbeza. Oleh itu, setiap pendapat yang
diberikan oleh ahli kumpulan haruslah diterima untuk dibincangkan sama ada boleh
digunakan ataupun tidak.
Akhir sekali, pemikiran kreatif dapat melibatkan penggunaan pelbagai jenis topi
berfikir dan pelbagai jenis alat berfikir bagi memastikan prosesnya berjalan lancar.
13

5.0 RUJUKAN
Buku
1. Edward de Bono. 1996. Serious Creativity. Harper Collins Business.
2. Adams, J.(n.d). Conceptual Blockbusting, USA: Addison Wesley Publishing.
3. Nurulhuda Abd Rahman, Md Nasir Ibrahim. 2013. Pemikiran kritis dan kreatif:
konsep, pendekatan dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
4. Edward De Bono. 1997. Pemikiran Lateral.
5. Edward De Bono. 1996. Kursus 5 hari berfikir.
6. Edward De Bono. 2002. Saya betul anda salah: dari pemikiran kreatif ke zaman
pembaharuan yang baru.
Laman Web
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kreatif
http://hairilhazlan.com/2010/12/27/apakah-yang-dimaksudkan-dengan-kreativiti-daninovasi/
http://kemahiran-sains.blogspot.com/2011/04/kemahiran-meramal.html
Kamus
New Oxford English-English-Malay Dictionary (19th Edition). (2004). Oxford Fajar Sdn.
Bhd.

14