Anda di halaman 1dari 3

8.

MARTS – KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

FRI SEX!
SEX FRA NEDEN ER SEX FOR OS!
Vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor jagten på profit hersker mere end noget andet.
Markedet vil altid udnytte menneskelige behov og fordreje dem for at få mest muligt
udbytte. Der findes en lang række industrier nogle af dem opfylder menneskelige
behov ved at producere mad, tøj mv. Tilfredsstillelsen af behov er ikke et mål men et
middel til profitmaksimering. En profitmaksimering der altid sker på bekostning af
mennesker.
Pornoindustrien er en af verdens største industrier. Pornoindustrien er ikke baseret
på et ønske om, at opfylde menneskelige behov, men på at sælge. Pornoindustrien
sælger nogle bestemte billeder af seksualitet, og disse billeder fungerer som reklamer
for industrien i sig selv - reklamer er drømmen om hvem man bliver, når man
forbruger et bestemt produkt. Reklamer og porno afspejler et forbrugsmønster og
tilfredsstiller en slags behov, ved at instrumentalisere mennesker. På grund af, at sex
er en vare og kommercialiseres, er der meget sex over det hele. – Sex sælger.
Ved porno er reklamen produktet i sig selv, den kommercielle porno er et kunstigt
opstillet billede af, hvad seksualitet er. Et billede som pornoindustrien har skabt – ikke
det seksuelle menneske. Vi vil gøre op med den herskende seksuelle ideologi, der
handler om at bytte penge for luftkasteller, på bekostning af både de mennesker som
optræder i pornofilm- og blade og på bekostning af vores alles ret til en fri seksualitet.
Anarkister er imod enhver form for sex, der defineres fra oven – den form for sex
der defineres af reklamer, medier og kommerciel porno. For os
er det ikke sex, at reproducere nogle stereotype billeder af
hvordan vi mennesker fungerer seksuelt. Dette gælder både
pornomodellen, pornoforbrugeren og alle andre mennesker, hvis
sexliv og seksualitet tvinges ind i nogle stereotype og
undertrykkende rammer.
Varefetichisme er betegnelsen for det fænomen, at man ved
udelukkende at koncentrere opmærksomheden om de varer,
der handles på markederne, overser, at enhver vare er et
produkt af menneskeligt arbejde. Når man køber en vare, køber
man tilsyneladende blot en ting, men i virkeligheden køber man
den arbejdskraft, de arbejdstimer, der skal bruges for at fremstille tingen. I det daglige
forbrug, har de fleste forbrugere skyklapper på, overfor denne problematik. Til trods
for den fremmedgørelse og objektgørelse som varefetichismen medfører, ignoreres de
menneskelige konsekvenser heraf fuldstændigt. Denne ultimative fremmedgørelse af
mennesker finder vi i den kommercielle porno, hvor pornofilmens aktører og
pornoforbrugeren ikke har en relation imellem hinanden. De forholder sig ikke til
hinandens eksistens udover i pengeudvekslingen, og de interesserer sig ikke for
hinandens seksualitet.
De kvinder og mænd vi ser i pornofilm og blade er ikke en del af vores seksuelle
oplevelse. I kraft af, at porno er en vare, gøres den person, som optræder i
pornofilmen også til en vare.
Den dobbeltsidethed af fremmedgørelsen, som repræsenteres i pornoindustrien og
forbruget af porno, består i en instrumentalisering af pornoarbejderen og en
fremmedgørelse overfor sex. På den ene side reduceres den pornografiske aktør til en
vare, et objekt, et instrument for pornoforbrugeren. På den anden side har porno ikke
noget med det umiddelbare behov for sex at gøre, det er en substitut. En substitut for
den seksuelle handling i relation med andre mennesker. Det er yderligere en substitut
der opfylder nogle behov, som følger modeluner, kapitalkræfter og profitmaksimering.
Problemet med porno er den komplette mangel på seksuel relation imellem de
implicerede parter. Sex bliver brugt til at legitimere og samtidigt fungere som en
undertrykkelse. Den kommercielle porno legitimerer et magtforhold, hvor kundens –
forbrugerens – behov bliver det som definerer den seksualitet der repræsenteres på
skærmen. På grund af, at vi ikke ser den person, som optræder i den kommercielle
porno, som et menneske, men som en vare, har vi med pornografi på kapitalistiske
præmisser at gøre med en fuldstændig objektgørelse af kvinden.
Denne objektgørelse består ikke blot i den konkrete pornofilmoptagelse, eller de
specifikke køns- og seksualitetsnormer. Til nogen tider er det listigt lagenløfteri, små
strutbryster og kærlig kinkyness der er på mode, og til andre er det
overdimensionerede silikonebryster, doggystyle og stærke kønsnormer der er hot. Vi
er hverken imod strutbryster, mild missonær eller en k-skål der rammer gulvet i en
doggystyle.
Vi er imod alle former for påtvungne forestillinger af hvad sex, seksualitet, køn og
udseende skal være. Derfor vil vi ikke længere lade os diktere af idealer, der
bestemmer alt fra, hvordan vi skal se ud til, hvordan vi skal dyrke sex.
Vi mener, at porno er en af de mest vulgære beviser på, at vi lever i et skuespil,
hvor vi selv er passive aktører. Den virkelighed som pornoen repræsenterer, er ikke
virkelig, og derfor er de idealer om udseende, køn, seksualitet og sex, som vi forsøger
at leve op til ikke virkelige. De er i bedste fald en løgn som vi baserer vores liv på, og i
værste fald en løgn, der resulterer i at vi igennem hele vores voksne liv stræber efter
at leve op til nogle idealer, nogle rammer der tvinger os til at være nogle andre end vi
er, og tvinger os til at gøre andre mennesker til noget de ikke er.
Fordi, at pornoforbrugerens behov, om end konstruerede af selve pornoindustrien,
er det som bestemmer hvilken porno der udbydes på markedet, mener vi, at
forbrugeren af porno bærer et stort ansvar i denne undertrykkende og
seksualdisciplinerende industris beståen.
Vi mener altså ikke, at en kriminalisering af porno vil løse problemet, men derimod
en seksuel frigørelse på vore egne præmisser, en frigørelse der vil overflødiggøre
porno og en frigørelse der vil gøre op med en seksualitet defineret fra oven og give
det enkelte menneske mulighed for at udforske og udfordre sig selv seksuelt i en
ligeværdig relation med en eller flere partnere.
Vi går ind for en ikke-kommercialiseret seksualitet, en seksualitet der skal gøres fri
af kapitalinteresser, patriarkalske magtstrukturer og den traditionelle monogame
heteroseksuelle opfattelse af, hvad seksualitet er.
Vi går ind for alle former for sex hvor parterne mødes i et ligeværdigt forhold og
lever deres fantasier ud på den måde og under de omstændigheder de har lyst til.
Vi går ind for forholdet mellem mand og kvinde der mødes i en traditionel
missionærstilling. Vi går også ind for glatbarberede kusser, piske og latex. Endelig er
vi helt pjattede med store buske, hængebryster og en god orgasme!

Vi siger nej til den kommercielle seksualitet og ja til sex!!!

Knald som du vil, onaner hvis du egentligt ikke har lyst til en seksuel partner, find en
flok hvis du er til det og husk at elske din krop og indgå i en ligeværdig seksuel
relation, uanset hvilken! Et godt knald behøver ikke være kommercielt!!

Glædelig 8. Marts – Foreningen Sorte Fane. sortefane.wordpress.com