Anda di halaman 1dari 1

Tugasan Wajib Modul 5

Arahan
Sekolah tidak sewajarnya beroperasi sebagai institusi tunggal malahan
mempunyai hubungan timbal-balik dengan pelbagai agensi/organisasi.
Namakan sekurang-kurangnya lapan (8) agensi/organisasi yang mempunyai
hubungan/kaitan secara langsung/tidak langsung dengan sekolah.
Bagi salah satu agensi/organisasi yang dinamakan, rancang dan huraikan
bagaimana anda dapat menjalinkan hubungan bermanfaat dengan
agensi/organisasi berkenaan ke arah kemenjadian murid dengan mengaplikasikan
sekurang-kurangnya TIGA dari keseluruhan sub-modul Modul 5 (Hubungan
Sesama Manusia) yang telah dipelajari:
5.1 Membangunkan Kapasiti
5.2 Komunikasi
5.3 Menjalin Hubungan Dengan Pihak Luar
5.4 Kerja Sepasukan
5.5 Protokol dan Etiket
Huraian anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font Arial 11, double spacing,
tidak melebihi lima (5) muka surat.
Tugasan yang dikemukakan untuk penilaian hendaklah hasil tulisan anda sendiri.

Anda mungkin juga menyukai