Anda di halaman 1dari 2

SMU 3073 Kalkulus Asas (Basic Calculus)

Tugasan 1

1. Rajah di bawah menunjukkan graf bagi suatu fungsi f .

Berdasarkan graf di atas, dapatkan:

(a)

(c)

had f ( x)

(b)

had f ( x)

(d)

x 2

x 2

had f ( x)

x 2

f (2)

f ( x)
(e) xhad
2

f ( x)
(f) xhad
2

f ( x)
(g) had
x 2

(h) f (2)

(i)
(k)

had f ( x )

x 4

f (0)

f ( x)
(j) xhad
4
f ( x)
(l) had
x 0

[12 markah]

2. Kira had
x 2

x2 x 2
x2

[4 markah]
3. Tunjukkan had
x 0

2
8
2
1
x
2 x

[4 markah]

Tugasan 2

x
; x R , x 1 adalah suatu
1 x2
fungsi menokok. Tentukan selang di mana lengkung y f ( x )
cembung ke bawah.
[7 markah]

1. Tunjukkan fungsi f ( x)

2. Jika y ln xy , cari nilai

dy
apabila y 1.
dx
[5 markah]

1
x 4 x . Cari
4
(a) luas rantau yang dibatasi oleh paksi-x dan
lengkung itu.
(b) isipadu bongkah yang terbentuk dengan
mengisarkan rantau tersebut di sekitar paksi-x
[8 markah]

3. Diberi lengkung y

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah
setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama pada setiap
semester. Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan
kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan anda boleh EMAIL tajuk ke
pjjmalaysia@gmail.com atau SMS ke 0145875518
2