Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan di bawah. Pilih dan hitamkan satu jawapan yang betul sahaja.

Sejarah menceritakan hal tentang masyarakat atau


peradaban manusia dan perubahan-perubahan yang
berlaku dalam masyarakat tersebut

1.

Berdasarkan maklumat di atas, siapakah sejarawan yang menyatakan makna sejarah seperti di
atas ?
A.
B.
C.
D.
2.

Ibn Khaldun
Herodotus
Pluto
Parameswara

Mengapakah Sejarah ini penting ?


A.
B.
C.
D.

Menambahkan matapelajaran untuk murid.


Mengetahui cerita dongeng masa lalu.
Memberi iktibar daripada pengalaman masa lalu.
Sejarah tidak membawa apa-apa kepentingan.

3.

Sumber Pertama

Manuskrip

Artifak

Maklumat berikut adalah sumber pertama sejarah. Apakah X ?

4.

A.

Majalah

C.

Fosil

B.

Buku

D.

Akhbar

Namakan perayaan atau peristiwa sejarah dalam gambar yang ditunjukkan di bawah.

A.
B.
C.
D.
5.

Sambutan Tahun Baru Cina


Sambutan Hari Krismas
Hari Deepavali
Sambutan Hari Merdeka

Apakah yang melambangkan identiti sesebuah sekolah ?


I

Murid

III

Lencana

II

Bendera

IV

Guru

A.

I dan II

C.

II dan III

B.

I dan IV

D.

III dan IV

Guru Besar

6.

Guru Penolong Kanan Kurikulum


Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Pemegang jawatan di atas sangat berjasa kepada sekolah kerana .

7.

A.

murid sangat menghormati mereka.

B.

mereka yang membuat laporan tahunan sekolah.

C.

mereka memastikan sekolah dalam keadaan terurus.

D.

mereka melaksanakan matlamat pengarah.

Siapakah ahli dalam keluarga asas ?


A.

Ayah, emak, abang, kakak dan adik.

B.

Nenek dan datuk.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

C.

Abang, kakak dan adik.

D.

Nenek, datuk, ayah, emak.

Yang manakah BUKAN keluarga bahagia ?


A.

Mendapatkan nasihat dan pertolongan.

B.

Mengeratkan kasih sayang.

C.

Melahirkan generasi bersopan dan berbudi bahasa.

D.

Bergaduh dan berkelahi antara adik beradik.

Antara pilihan jawapan berikut, yang manakah BUKAN zaman prasejarah ?


A.

Zaman Mesolitik

B.

Zaman Neolitik

C.

Zaman Paleolitik

D.

Zaman Palistik

Ciri-ciri penempatan manusia zaman prasejarah tersebut betul KECUALI


a.

Tinggal di dalam gua.

b.

Tinggal di kawasan terbuka (luar gua).

c.

Hidup berpindah randah.

d.

Tinggal di rumah panjang.

Kegiatan utama manusia Zaman Paleolitik ialah ..


A.

Berjalan-jalan tanpa tujuan.

B.

Memungut hasil hutan.

C.

Membakar hutan.

D.

Memburu manusia dalam hutan.

Antara berikut yang manakah benua paling besar di dunia ?


A.

Benua Asia

C.

Benua Antartika

B.

Benua Afrika

D.

Benua Eropah

Bilakah tarikh pengisytiharan Persekutuan Malaysia ?


A.

16 Mei 1957

B.

31 Ogos 1957

14.

15.

C.

31 Ogos 1963

D.

16 September 1963

Apakah kepercayaan manusia Zaman Neolitik ?


A.

Kristian

B.

Animisme

C.

Islam

D.

Buddha

Di manakah lokasi kewujudan manusia Zaman Logam ?


A.

Sungai Tembeling, Pahang.

B.

Gua Cha, Kelantan.

C.

Bukit Tengkorak, Sabah.

D.

Gua Niah, Sarawak.

16.

Wujud pada abad ke-11 Masihi


Terletak berhampiran Sungai Dinding
Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri kerajaan Melayu awal yang terletak di Tanah
Melayu. Apakah kerajaan yang dimaksudkan itu?

17.

A.

Gangga Negara

C.

Chih Tu

B.

Temasik

D.

Kedah Tua

Menurut Sejarah Melayu, nama Melaka diberi sempena nama .


A.

buah Melaka

B.

buah jambu golok

C.

pokok Melaka

D.

cadangan oleh para pembesar

X
Pembesar
Rakyat Jelata
Hamba

18.

Apakah jawatan bagi tokoh X di atas ?


A.

Bendahara

C.

Sultan

B.

Laksamana

D.

Syahbandar

19.

Mengetuai peminangan Puteri Gunung Ledang untuk Sultan


Melaka

Mengetuai utusan Melaka ke Siam dan China

Maklumat atas merupakan peranan seorang pembesar Melaka. Siapakah pembesar X ?


A.

Hang Tuah

B.

Tun Perak

C.

Hang Jebat

D.

Hang Lekir

Penasihat Sultan dalam pentadbiran dan


pengurusan Melaka

Penasihat peribadi Sultan

Penjaga keselamatan Sultan

Pemimpin angkatan perang

20. Ciri-ciri di atas merujuk kepada jawatan ______________________.


A. Laksamana

C.

Dayang

B. Sultan

D.

Bendahara
( 20 markah )

BAHAGIAN B
1)

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

sejarah

kepulauan

asas

bendahara

artifak

bumi

Mesolitik

Beruas

Gendang Dongson

biodata

1. Menurut Ibn Khaldun, _______________________ menceritakan hal tentang manusia


dan perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
2. __________________________ ialah gendang gangsa yang dijumpai di Terengganu.
3. Sumber Pertama terdiri daripada fosil, manuskrip dan ________________.
4. _________________________ bermaksud maklumat ringkas diri seseorang seperti
nama, jantina, nama ibu bapa, tarikh lahir dan tempat dilahirkan.
5. Keluarga _____________________ terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak.
6. Zaman Air Batu merupakan zaman ketika air batu menutupi permukaan ____________.
7. ________________________ Melayu terdiri daripada Tanah Melayu, Sumatera, Pulau
Jawa, Pulau Borneo, Sulawesi, Mindanao, Palawan, Luzon, Visayas, Cebu dan Ternate.
8. Zaman ______________________ berlaku antara zaman Paleolitik dan Zaman Neolitik.
9. Kerajaan ______________________ wujud sekitar abad ke-15 Masihi selepas
kemerosotan Gangga Negara.
10. Tun Perak merupakan _____________________ yang paling lama berkhidmat.

( 10 markah )
2)

Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.

Manuskrip Sejarah Melayu telah disusun dan ditulis oleh Tun Seri Lanang. Ia
menerangkan keagungan kerajaan Melayu dan Kesultanan Melayu Melaka.

Bukit Tengkorak, Sabah ialah tapak pembuatan tembikar purba di Asia Tenggara.

Parameswara berasal dari Muar.

Panggilan dalam anggota keluarga dapat merapatkan hubungan kekeluargaan.


Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab menguruskan hal
berkaitan dengan program akademik sekolah.

6
7
8
9
10

Pentas Sunda ialah tanah daratan yang luas. Apabila pentas sunda ditenggelami
air laut, terbentuklah Pulau Melayu.
Manusia pada zaman Paleolitik hidup berpindah randah, memburu binatang dan
mengumpulkan hasil hutan.
Persekutuan Malaysia diisytihar pada 16 September 1963.
Kerajaan Santubong merupakan sebuah kerajaan kecil di sungai Sarawak yang
wujud sekitar abad ke-7 Masihi.
Hang Tuah merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka.
( 10 markah )

2)

Suai padankan penyataan yang di bawah dengan betul.


DEKAD

Tempoh masa 1000 tahun

SEBELUM MASIHI

Artifak, manuskrip lama, fosil

SUMBER PERTAMA

Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa.

ZAMAN AIR BATU

Zaman purba yang wujud sekitar


40000 tahun dahulu

ABAD

Tempoh masa 100 tahun

LUKISAN BATU

Surat khabar, ensiklopedia, risalah

SUMBER KEDUA

Zaman selepas kelahiran Nabi Isa

MASIHI

Zaman yang wujud antara 2.6 juta


hingga 3.5 juta tahun dahulu

ZAMAN PALEOLITIK

Lukisan di dinding gua yang terdapat


di Gua Niah, Sarawak

ALAF

Tempoh masa 10 tahun


( 10 markah )

4)

Nyatakan nilai-nilai murni masyarakat terdahulu yang dapat dicontohi oleh


generasi hari ini.

Contoh : Taat setia kepada pemerintah atau pemimpin.

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

( 10 markah )

SOALAN TAMAT