Anda di halaman 1dari 3

Bahagian I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

BIL
1.

RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK


(Senaraikan Aktiviti / Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PENTADBIRAN SEKOLAH:


URUSAN KEWANGAN
1. Menyediakan payroll (gaji) untuk staf sekolah dan
memastikan semua staf mendapat gaji.

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

2. Menerima dan mengeluarkan resit dan merekod


semua terimaan bayaran

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

3. Menyedia dan menyelenggaran Fail-fail


Perakaunan: KWSP, Cukai, Perumahan,
Kenderaan, LUTH, Penyata Bank dan Gaji( Master
Listing) dan lain-lain tuntutan kewangan

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

4. Menyediakan Kew 8 (Laporan Perubahan) apabila


berlaku perubahan. (Pergerakan Gaji, BSH,
Imbuhan, Pertukaran dll)

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

5. Menerima Wang / memunggut wang Sewa Kantin


dan Kutipan Yuran Murid dari Pengusaha Kantin
dan guru-Guru Kelas

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

6. Mengurus dan menyelenggarakan Buku Tunai


Suwa dan Kerajaan. (ESPKWS)

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

7. Menyediakan cek-cek pembayaran kepada


pembekal yang berkaitan / berkenaan

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

8. Menyediakan tuntutan Perkapita (PCG)

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

9. Menyediakan Sijil Gaji akhir dan proses pertukaran


pegawai yang bertukar keluar / masuk

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

10. Menyelenggarakan PANJAR WANG RUNCIT

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

11. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan dan


Peruntukan bantuan LPBT dan Kantin

Masa
Mengikut keperluan dari
semasa ke semasa

12. Mengumpul, menyediakan dan melengkapkan


dokumen-dokumen yang diperlukan untuk
pengauditan

Masa
Setiap awal tahun

13. Membantu mengurus sekolah melaksanakan


tindakan terhadap perkara-perkara yang berbangkit
semasa Lapuran Audit.

Masa
Setiap awal tahun

URUSAN PENTADBIRAN PERKHIDMATAN


DAN PERJAWATAN SEKOLAH

Tandatangan PYD
Tarikh: ......................................

Tandatangan PPP
Tarikh: ................................

Anda mungkin juga menyukai