Anda di halaman 1dari 18

3472/1

3472/1
MATEMATIK TAMBAHAN
Kertas 1
September 2015
Dua jam

NAMA
TING.

SMK ULU BERNAM


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2015
MATEMATIK TAMBAHAN
TINGKATAN 5
KERTAS 1
2 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Bagi setiap soalan beri satu jawapan sahaja.
4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini.
5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam
kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda
untuk mendapatkan markah.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifik.
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

..............................
(Cik Fatin Izzati)

...............................
(Pn. Vasantha Kumari)

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa:
Markah
Markah
Soalan
Penuh
Diperoleh
1
2
2
2
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
2
16
4
17
3
18
4
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
4
Jumlah
80

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah

3472/1

2
THE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(0, 1)
KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS Q(z) BAGI TABURAN NORMAL N(0, 1)
7

24

28

32

36

24

28

32

36

19

23

27

31

35

15

19

22

26

30

34

11

15

18

22

25

29

32

10

14

17

20

24

27

31

10

13

16

19

23

26

29

12

15

18

21

24

27

0.1867

11

14

16

19

22

25

0.1635

0.1611

10

13

15

18

20

23

0.1423

0.1401

0.1379

12

14

16

19

21

0.1210

0.1190

0.1170

10

12

14

16

18

0.1038

0.1020

0.1003

0.0985

11

13

15

17

0.0885

0.0869

0.0853

0.0838

0.0823

10

11

13

14

0.0749

0.0735

0.0721

0.0708

0.0694

0.0681

10

11

13

0.0630

0.0618

0.0606

0.0594

0.0582

0.0571

0.0559

10

11

0.0516

0.0505

0.0495

0.0485

0..047

0.0465

0.0455

0.0427

0.0418

0.0409

0.0401

0.0392

0.0375

0.0367

0.0351

0.0344

0.0336

0.0329

0.0322

0.0314

0.0384

0.0301

0.0294

0.0281

0.0274

0.0268

0.0262

0.0256

0.0250

0.0307

0.0239

0.0233

0.0

0.5000

0.4960

0.4920

0.4880

0.4840

0.4801

0.4761

0.4721

0.4681

0.4641

12

16

20

0.1

0.4602

0.4562

0.4522

0.4483

0.4443

0.4404

0.4364

0.4325

0.4286

0.4247

12

16

20

0.2

0.4207

0.4168

0.4129

0.4090

0.4052

0.4013

0.3974

0.3936

0.3897

0.3859

12

15

0.3

0.3821

0.3783

0.3745

0.3707

0.3669

0.3632

0.3594

0.3557

0.3520

0.3483

11

0.4

0.3446

0.3409

0.3372

0.3336

0.3300

0.3264

0.3228

0.3192

0.3156

0.3121

0.5

0.3085

0.3050

0.3015

0.2981

0.2946

0.2912

0.2877

0.2843

0.2810

0.2776

0.6

0.2743

0.2709

0.2676

0.2643

0.2611

0.2578

0.2546

0.2514

0.2483

0.2451

0.7

0.2420

0.2389

0.2358

0.2327

0.2296

0.2266

0.2236

0.2206

0.2177

0.2148

0.8

0.2119

0.2090

0.2061

0.2033

0.2005

0.1977

0.1949

0.1922

0.1894

0.9

0.1841

0.1814

0.1788

0.1762

0.1736

0.1711

0.1685

0.1660

1.0

0.1587

0.1562

0.1539

0.1515

0.1492

0.1469

0.1446

1.1

0.1357

0.1335

0.1314

0.1292

0.1271

0.1251

0.1230

1.2

0.1151

0.1131

0.1112

0.1093

0.1075

0.1056

1.3

0.0968

0.0951

0.0934

0.0918

0.0901

1.4

0.0808

0.0793

0.0778

0.0764

1.5

0.0668

0.0655

0.0643

1.6

0.0548

0.0537

0.0526

1.7

0.0446

0.0436

1.8

0.0359

1.9

0.0287

Minus / Tolak

0.0244
2.0

0.0228

0.0222

0.0217

0.0212

0.0207

0.0202

0.0197

0.0192

0.0188

0.0183

2.1

0.0179

0.0174

0.0170

0.0166

0.0162

0.0158

0.0154

0.0150

0.0146

0.0143

2.2

0.0139

0.0136

0.0132

0.0129

0.0125

0.0122

0.0119

0.0116

0.0113

0.0110

2.3

0.0107

0.0104

0.0102

10

13

15

18

20

23

12

14

16

16

21

0.00990

2.4

0.00820

0.00798

0.00776

0.00755

0.00964

0.00939

0.00914
0.00889

0.00866

0.00842

0.00734

11

13

15

17

19

0.00714

0.00695

0.00676

0.00657

0.00639

11

13

15

17

2.5

0.00621

0.00604

0.00587

0.00570

0.00554

0.00539

0.00523

0.00508

0.00494

0.00480

11

12

14

2.6

0.00466

0.00453

0.00440

0.00427

0.00415

0.00402

0.00391

0.00379

0.00368

0.00357

10

2.7

0.00347

0.00336

0.00326

0.00317

0.00307

0.00298

0.00289

0.00280

0.00272

0.00264

2.8

0.00256

0.00248

0.00240

0.00233

0.00226

0.00219

0.00212

0.00205

0.00199

0.00193

2.9

0.00187

0.00181

0.00175

0.00169

0.00164

0.00159

0.00154

0.00149

0.00144

0.00139

3.0

0.00135

0.00131

0.00126

0.00122

0.00118

0.00114

0.00111

0.00107

0.00104

0.00100

Example / Contoh:

f (z)

If X ~ N(0, 1), then


Jika X ~ N(0, 1), maka
P(X > k) = Q(k)
P(X > 2.1) = Q(2.1) = 0.0179

Q(z)

[Lihat halaman sebelah]

3472/1

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols
given are the ones commonly used.
Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol
yang diberi adalah yang biasa digunakan.
ALGEBRA
1.

b b 2 4ac
2a

8. log a b

log c b
log c a

9. Tn a (n 1)d

2. a m a n a m n
3. a m a n a m n
4. ( a m ) n a mn

n
[ 2a ( n 1)d ]
2
n 1
11. Tn ar

5. log a mn log a m log a n

12. S n

a (r n 1) a (1 r n )

,r 1
r 1
1 r

m
log a m log a n
n

13. S

a
, r 1
1 r

6. log a

10. S n

n
7. log a m n log a m

CALCULUS / KALKULUS
1.

y uv ,

dy
dv
du
u
v
dx
dx
dx

4. Area under a curve


Luas di bawah lengkung
b

ydx or (atau)

2.

u dy
,

v dx

du
dv
u
dx
dx
2
v

xdy
a

5. Volume of revolution
Isi padu kisaran
b

y 2 dx or (atau)
a

x 2 dy
a

dy dy du

3.
dx du dx

STATISTICS / STATISTIK

[Lihat halaman sebelah]

r (atau)

3472/1

4
1.

2. x
3.

7. I

fx
f
( x x)

fx
f

1
NF

5. m L 2
fm

6. I

Q1
100
Q0

n
9. C r

n!
( n r )!r!

10. P ( A B ) P ( A) P ( B) P ( A B)
2

11. P ( X r ) n C p r q n r , p q 1
r
12. Mean / Min , np
13. npq
14. Z

.
GEOMETRY / GEOMETRI
5. r x 2 y 2

1.Distance / Jarak

f ( x x)
f

n!
n
8. Pr
(n r )!

4.

W I
W

( x 2 x1 ) 2 ( y 2 y1 ) 2

2. Midpoint / Titik tengah


x x 2 y1 y 2
( x, y ) 1
,

2
2

6.

^ xi y j
r
x2 y2

3. A point dividing a segment of a line


Titik yang membahagi suatu tembereng garis
nx1 mx 2 ny1 my 2
( x, y )
,

mn
mn
4. Area of triangle / Luas segitiga
1
x1 y 2 x 2 y 3 x3 y1 x 2 y1 x3 y 2 x1 y 3
2

TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

[Lihat halaman sebelah]

3472/1

5
1. Arc length, s r

Panjang lengkok, s j

2. Area of sector, A

1 2
r
2

1 2
j
2
3. sin 2 A cos 2 A 1
sin 2 A kos 2 A 1

8. sin( A B) sin A cos B cos A sin B


sin( A B ) sin A kos B kos A sin B
9. cos( A B) cos A cos B sin A sin B
kos ( A B ) kosA kosB sin A sin B

Luas sector, L

10. tan( A B)

tan A tan B
1 tan A tan B

2 tan A
1 tan 2 A

4. sec 2 A 1 tan 2 A
sek 2 A 1 tan 2 A

11. tan 2 A

5. cosec 2 A 1 cot 2 A
kosek 2 A 1 kot 2 A

12.

6. sin 2 A 2 sin A cos A


sin 2 A 2 sin A kosA

13. a 2 b 2 c 2 2bc cos A


a 2 b 2 c 2 2bc kosA

7. cos 2 A cos 2 A sin 2 A


2 cos 2 A 1
1 2 sin 2 A
kos 2 A kos 2 A sin 2 A
2 kos 2 A 1
1 2 sin 2 A

14. Area of triangle / Luas segitiga


1
ab sin C
2

Untuk
kegunaan
pemeriksa

a
b
c

sin A sin B sin C

Jawab semua soalan.

1.

Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q.

[Lihat halaman sebelah]

3472/1

Rajah 1
Nyatakan
(a) objek bagi -2
(b) julat hubungan itu
[ 2 markah]

Jawapan:
(a)

(b)

2.

Rajah 2 menunjukkan suatu fungsi f : x


ialah pemalar.

x 2m, dengan keadaan m

x 2m

Rajah 2

[ 2
markah]
Cari nilai m
Jawapan:
2

3. Fungsi h ditakrifkan oleh h-1(x) =


Cari

7x
,x m
x 3

(a) nilai bagi m


[Lihat halaman sebelah]

Untuk
kegunaaan
pemeriksa

3472/1

7
(b) h(6)

[3 markah]
Jawapan:

4. Diberi persamaan kuadratik 3 x nx 5 0 , dengan keadaan n ialah pemalar.


2

Cari nilai n jika


(a) satu daripada punca-punca persamaan itu ialah 2
(b) hasil tambah punca-punca persamaan itu ialah - 5
[4 markah]
Jawapan:

Untuk
kegunaan
pemeriksa

5. Rajah 3 menunjukkan suatu graf fungsi kuadratik y = f (x). Garis lurus y = - 5


ialah tangen kepada lengkung y = f (x).
y
y = f(x)

x
y = -5

(a) Tulis persamaan paksi simetri


lengkung itu.
(b) Ungkapkan f(x) dalam bentuk
(x + a)2 + b, dengan keadaan a dan b
ialah pemalar.
[Lihat halaman
sebelah]
[3 markah]

3472/1

Rajah 3

Jawapan:
(a)

(b)
5

6. Fungsi kuadratik f ( x) x 2 6 x m 2 , dengan keadaan m ialah pemalar,


mempunyai nilai maksimum 18. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi m.
[3 markah]
Jawapan :

Untuk kegunaan
pemeriksa

7. Diberi, 36 x 144 , cari nilai bagi 6 x 1 .


[3 markah]
Jawapan:

[Lihat halaman sebelah]

3472/1

x2

k
8. Diberi log 3 x = 2m, log 9 y = 4n dan y 3 , ungkapkan k dalam sebutan
m dan n.

[4 markah]
Jawapan:

3
Untuk kegunaan
9.
pemeriksa

Diberi x, 5, 8, ..., 41, ..., ialah suatu janjang aritmetik.


(a) nyatakan nilai x
(b) Tulis tiga sebutan berturutan selepas 41
[3 markah]
Jawapan:
(a)

[Lihat halaman sebelah]

10

3472/1

(b)
9

10. Diberi bahawa 1, x2, x4, x6 , ... ialah suatu janjang geometri dan hasil tambah
hingga ketakterhinggaan ialah 3. Cari
(a) the nisbah sepunya dalam sebutan x
(b) nilai positif bagi x
[ 3 markah]
Jawapan:

10
Untuk
kegunaan
pemeriksa

11. Dalam satu janjang geometri, sebutan pertama adalah a dan nisbah sepunya
ialah r. Diberi sebutan ketiga janjang itu melebihi sebutan kedua sebanyak 12a.
Cari nilai-nilai r.
[3 markah]
Jawapan:

11

[Lihat halaman sebelah]

3472/1

11

12. Rajah 4 menunjukkan graf lengkung y = 7x2 + 4 dan rajah 5 menunjukkan


graf linear yang diperoleh apabila y = 7x2 + 4 diungkapkan dalam bentuk linear
Y = 5X + c. Ungkapkan X dan Y dalam sebutan x dan/atau y.

Rajah 4

Rajah 5

[3 markah]

Jawapan:
12

Untuk
kegunaan
pemeriksa

13. Rajah 6 menunjukkan satu lelayang ABCD.


y

Cari

C(4, 15)

(a) koordinat titik tengah


pepenjuru AC

(b) persamaan pepenjuru BD .


B(11, 4)

A(2, 3)

O
Rajah 6
Jawapan:

[Lihat halaman sebelah]

[4 markah]

3472/1

12

13

14. Titik E membahagi dalam tembereng garis yang menyambungkan titik


P(-1, 3) dan Q(4,18) dengan nisbah 2 : 3. Cari koordinat titik E.
[3 markah]
Jawapan:

14

15. Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat selari OPQR dilukis pada suatu
satah Cartesan.

Rajah 7
Diberi bahawa OP = 7i~ + j~ dan PQ = 4i~ + 4j~. Carikan PR.
[2 markah]
Jawapan:

Untuk
kegunaan
pemeriksa

15

16. Rajah 8 menunjukkan sebuah segi tiga PQR.


Q

[Lihat halaman sebelah]

4a
~

3472/1

13

6b

Rajah 8
Titik T terletak di atas QR dengan keadaan QT : TR = 3 : 1.
Ungkapkan dalam sebutan a
dan b
:
~
~
(a) QR
(b) PT

[4 markah]

Jawapan:

16

Untuk
kegunaan
pemeriksa

17. Rajah 9 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 4 cm dan


OAB ialah sebuah segi tiga bersudut tegak.

A
D

6 cm

4 cm
O

Rajah 9

Diberi OD = DA, cari luas kawasan berlorek dalm sebutan


Jawapan:

[3 markah]

[Lihat halaman sebelah]

3472/1

14

17

18. Selesaikan sin 2x + cos 2x = 0 bagi 0 x 360.


[4 markah]
Jawapan:

Untuk
kegunaan
pemeriksa

18

1
yang
4x 1
melalui titik A(0,1). Satu rantau yang dibatasi oleh lengkung itu, paksi-x dan

19. Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada lengkung y

y
garis lurus x = 6 dan paksi-y.
A(0, 1)

1
4x 1

[Lihat halaman sebelah]

x
6

15

3472/1

Cari luas rantau berlorek tersebut.


[4 markah]

19

Untuk
kegunaan
pemeriksa

20. Pembolehubah x dan y bertambah dengan keadaan apabila x 2 , kadar


pertambahan y terhadap masa adalah dua kali kadar perubahan x terhadap masa.
Diberi bahawa y kx 2 3x dengan keadaan k ialah pemalar, cari nilai k.
[3 markah]
Jawapan:

20

21. Diberi

a
5

3 dx 3x c , dengan keadaan a dan c ialah pemalar.


2
x
x

Cari,
(a) nilai a
5

3 dx 15 , dengan keadaaan x = 5
2
x

(b) nilai c jika

[3markah]
[Lihat halaman sebelah]

16

3472/1

Jawapan:

21

Untuk kegunaan
pemeriksa

22. Carikan satu set lima integer positif yang mungkin yang mempunyai mod 3,
median 4 dan min 5.
[3 markah]

22

23. Sebuah kotak mengandungi 10 belon dengan keadaan 3 berwarna putih, 5


berwarna merah dan 2 berwarna kuning.
Cari bilangan cara 6 belon dapat dipilih secara rawak jika
(a) 5 daripada belon itu berwarna merah,
(b) 2 belon setiap warna mesti dipilih.
[4 markah]
Jawapan:
(a)

[Lihat halaman sebelah]

3472/1

17

(b)
23

24. Pasukan A akan bermain menentang pasukan B dan pasukan C dalam satu
pertandingan sepak takraw. Kebarangkalian bahawa pasukan A akan mengalahkan
pasukan B dan pasukan C masing-masing ialah

Untuk
kegunaan
pemeriksa

1
2
dan
. Cari ke barangkalian
3
5

bahawa pasukan A akan menang sekurang-kurangnya salah sebuah


pasukan yang lain.
[3 markah]
Jawapan:

24

25. Jisim epal di sebuah gerai mempunyai taburan normal dengan min 200g dan
sisihan piawai 30g. Cari
(a) jisim dalam gram, sebiji epal yang mempunyai skor- z bernilai 0.5
(b) jika sebiji epal dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa epal itu
mempunyai jisim sekurang-kurangnya 194g.
.
[4 markah]
Jawapan:
[Lihat halaman sebelah]

18

3472/1

25

KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat halaman sebelah]