Anda di halaman 1dari 3

YAYASAN DARUSSALAM BANI UMAR

( YASDABU )
TKIT, DTA, MI, MAJLIS TALIM DAN MASJID JAMIE DARUSSALAM
Badan Hukum
AHU-2364.AH.01.04/2012.

Telp/HP.081584653812

Jl. Raya Pedes Kp.Cigoong Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang 41353 Telp.085664242100

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUSSALAM BANI UMAR
Nomor : 009/SK.Yasdabu/IX/2014
TENTANG
PENGANGKAT KEPALA SEKOLAH PADA MI. RAUDLATUSSHIBYAN
KETUA YAYASAN DARUSSALAM BANI UMAR
Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

:
:

a.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kepala Madrasah serta untuk lancarnya menejemen
pada MI. Raudlatusshibyan Jln. Raya Kp. Cigoong Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Kab.
Karawang, di pandang perlu Ketua Yayasan Darussalam Bani Umar mengangkat kepala
sekolah pada MI. Raudlatusshibyan.
b. Bahwa dalam pengangkatan kepala MI. Raudlatusshibyan perlu di tetapkan dengan surat
keputusan Ketua Yayasan.
1. Peraturan pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 2009 tentang pendidikan Dasar dan menengah
2. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib belajar pendidikan dasar
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
Hasil Musyawarah pengurus yayasan, pada tanggal 20 September 2014 Tentang Pengangkatan
Kepala MI. Raudlatusshibyan.
M E M U T U S K AN
Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 mengangkat kembali sebagai Kepala MI..
Raudlatusshibyan.
Nama
Tempat, Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Jabatan
Masa Kerja
Tempat Bertugas

:
:
:
:
:
:
:

ADE KHOER AFANDI, S.Pd.


Karawang, 02 Juli 1986
Laki-Laki
S1/Akta IV/UNY Yogyakarta Jur. AP Tahun 2012
Kepala Madrasah
00 Tahun 08 Bulan
MI. Raudlatusshibyan Kec. Pedes

KEDUA

Kepada yang bersangkutan di berkan penghasilkan setiap bulan sesuai dengan anggaran dasar dan
anggaran di MI. Raudlatusshibyan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan kembali sebagai mana
mestinya

Asli. Surat Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Di tetapkan di
Pada Tanggal

: Pedes
: 20 September 2014

Ketua Yayasan Darussalam Bani Umar

H. ZAENUDDIN, Hs.
Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Pendiri Yayasan Darussalam Bani Umar
2. Pengawas Pendmad Kecamatan Pedes
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

YAYASAN DARUSSALAM BANI UMAR ( YASDABU )

MI. RAUDLATUSSHIBYAN
NSM : 111232150008

NPSN : 60709213

TERAKREDITASI ( B )
Nomor : 02.00/321/BAP-SM/XI/2013
Jln Raya Pedes Kp. Cigoong Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang 41353

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH RAUDLATUSSHIBYAN


Nomor : 008/MI.RS/SK.BS/011/VIII/2015
TENTANG
PENGANGKAT BENDAHARA PADA MI. RAUDLATUSSHIBYAN
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH RAUDLATUSSHIBYAN
Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

:
:

a.

Bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan sekolah yang lancar,


transparan dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan seorang
bendahara Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) pada MI. Raudlatusshibyan Jln.

Raya Pedes Kp.Cigoong Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Kab. Karawang, di pandang
perlu Kepala MI. Raudlatusshibyan mengangkat Bendahara pada MI. Raudlatusshibyan.
b. Bahwa dalam pengangkatan Bendahara MI. Raudlatusshibyan perlu di tetapkan dengan
surat keputusan Kepala MI. Raudlatusshibyan.
c. Bahwa Sdr MARIAH, S.Pd.I. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat
sebagai Bendahara pada MI. Raudlatusshibyan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Menengah
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Hasil Keputusan rapat guru dan Kepala MI. Raudlatusshibyan Tanggal 20 Juni 2015 Tentang
Pengangkatan Bendahara pada MI. Raudlatusshibyan.
M E M U T U S K AN
Terhitung mulai tanggal
Raudlatusshibyan.
1. Nama
2. Tempat/Tgl. Lahir
3. Jenis Kelamin
4. Pendidikan Terakhir
5. Tempat Bertugas

01Juli 2015 mengangkat kembali

sebagai Bendahara pada MI.

: MARIAH, S.Pd.I.
: Karawang, 01 April 1970
: Perempuan
: S.1
: MI. RAUDLATUSSHIBYAN

KEDUA

Kepada yang bersangkutan di berikan penghasilkan setiap bulan sesuai dengan anggaran dasar
dan anggaran pada MI. Raudlatusshibyan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli. Surat Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Di tetapkan di
Pada Tanggal

: Pedes
: 05 Agustus 2015

Kepala MI. Raudlatusshibyan

ADE KHOER AFANDI, S.Pd.


Tembusan Yth :
1. Kepala Kasi Pendmad Kamenag Kab. Karawang
2. Pengawas Pendmad Kec. Pedes
3. Ketua Yayasan Darussalam Bani Umar
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN KEPALA MI. RAUDLATUSHIBYAN


: 008/MI.RS/SK.BS/011/VIII/2015
: 05 AGUSTUS 2015

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BOS TAHUN 2015

NO

1.

NAMA

MARIAH, S.Pd.I.

NIP/NUPTK

0733748652300012

JABATAN

KET

Bendaharawan
Dana BOS

Pedes, 05 Agustus 2015


Kepala Sekolah

ADE KHOER AFANDI, S.Pd.


NIP. ---

Anda mungkin juga menyukai