Anda di halaman 1dari 2

Pelan Susun Atur Bilik Kaunseling

MEJA

KERUSI SOFA
MEJA BILIK
KAUNSELOR
ALMARI

MEJA RUANG
LEGAR
BACAAN
SUDUT

BILIK
KAUNSELING

Gambarajah pelan susun atur bilik kaunseling di Sekolah

Hasil dapatan:
1. Susun atur dalam bilik kaunseling ini tidak kondusif kerana berada di aras
kelas-kelas tahun 1 yang sentiasa bising dengan murid dan gurunya.
2. Namun kemudahan yang disediakan adalah sangat memuaskan seperti
sudut bacaan dan kerusi sofa yang selesa.
3. Terdapat juga almari untuk guru-guru kaunseling di seklah ini menyimpan
segala rekod dan dokumen sebagai simpanan atau rujukan.
4. Di unit ini juga disediakan bilik khas untuk tujuan kaunseling individu yang
kedap dari bunyi dan pintu bertingkap yang gelap dari pandangan luar.
5. Namun untuk kaunseling kelompok juga dijalankan di dalam bilik yang
sama jika diperlukan atau di ruang legar.

Cadangan:
1. Bilik untuk kaunseling kelompok perlu diwujudkan untuk memudahkan
proses kaunseling kelompok selain dari bilik kaunseling individu.

Anda mungkin juga menyukai