Anda di halaman 1dari 23

SKEMA JAWAPAN

PERCUBAAN STPM PENGGAL 1

942/1 : GEOGRAFI 1
(6 RENDAH)
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 markah]

Soalan 1:
a) Takrifkan

maksud ekuinoks

[ 3 Markah]

Fenomena ekuinoks merujuk kepada [kedudukan


[1]
matahari tegak di Garisan Khatulistiwa ] pada
[1]
[21 Mac dan 23 September] setiap tahun yang menyebabkan
[1]
[tempoh siang dan malam adalah sama panjang] di
kawasan khatulistiwa.

Huraikan dua ciri yang terdapat di permukaan bumi semasa


terjadinya ekuinoks
[4 Markah ]
b)

isi
1
2

Ciri di Permukaan Bumi


Kejadian siang dan malam adalah sama di
semua tempat di khatulistiwa dan di kedua-dua
kutub menerima cahaya matahari
Suhu tinggi/cuaca panas di khatulistiwa Pancaran
matahari
waktu
tengah
hari
tepat/tegak di atas garisan khatulistiwa. Ini
menyebabkan tenaga matahari maksimum
diterima di kawasan berkenaan
Pemarkahan: 2 isi x 2 markah

Markah
2

2
MAX 4

c) Jelaskan pengaruh kejadian ekuinoks terhadap kehidupan


manusia di bandar bandar besar di kawasan Khatulistiwa.
[ 4 Markah ]
isi
1

Ciri di Permukaan Bumi


Gangguan
kesihatan

cuaca
panas
menambahkan kejadian stroke haba dan deman
panas/dihidrasi air dalam badan yang cepat.

Gangguan aktiviti riadah cuaca panas


menyebabkan aktiviti di luar bangunan terhad
seperti bersukan dan berjogging
3 Peningkatan kos hidup penduduk bandar
terpaksa berbelanja lebih untuk menyediakan
kipas dan air cond/bil utiliti bertambah.
Pemarkahan: Mana-mana 2 isi x 2 markah

Markah
2

2
2
MAX 4

d) Bagaimanakah aktiviti pertanian dan penternakan di kawasan


iklim sederhana dunia dipengaruhi oleh kejadian empat musim?
[ 4 Markah ]
isi
1

Aktiviti
Pertanian: Aktiviti membajak,menanam dan
membaja dijalankan pada musim panas.
Manakala aktiviti menuai dijalankan pada musim
bunga/luruh.
Pada
musim
sejuk
aktiviti
pertanian tergendala.
Penternakan: Aktiviti pindah ternak dilakukan.
Pada
musim
panas,
ternakan
dipindahkan/dihalau ke kawasan tanah tinggi
kerana rumput di kawasan tanah pamah akan
kering dan kekurangan air. Manakala pada
musim bunga dan luruh haiwan ternakan
dibiarkan meragut di kawasan tanah pamah.
Pada musim sejuk pula haiwan ternakan
dikandang (feedlot)
Pemarkahan: 2 isi x 2 markah

Markah
2

MAX 4

Soalan 2:
2
(a)
Huraikan kepentingan tenaga suria terhadap prosesproses fizikal di permukaan bumi
[ 12 Markah]
Kepentingan

1. Proses sejatan
dan sejat
peluhan.

2. Proses
fotosintesis dan
rantaian makanan
dalam ekosistem
hutan.

3. Proses
pertumbuhan
plankton dan
terumbu karang.

4. Proses
luluhawa batuan.

Huraian dan contoh


Sejumlah tenaga suria (haba) yang cukup
diperlukan untuk menyejatkan air di permukaan
laut, tasik, sungai, kolam dll.
Mengikut R.J Chorley (1969) untuk memulakan
sejatan di permukaan air ia memerlukan sejumlah
600 kalori tenaga haba bagi setiap 1 gram air pada
suhu 0C dan 540 kalori tenaga haba bagi setiap
satu gram air pada suhu 100C.
Begitu juga dengan
proses sejat-peluhan dari
tumbuhan
dan
lembapan
tanih.
Tumbuhan
memerlukan tenaga haba untuk melakukan proses
transpirasi
bagi
membolehkan
wap-wap
air
terbebas menerusi liang stomanya. Semakin tinggi
tenaga haba suria maka kadar transpirasi semakin
meningkat.
Tumbuhan
memerlukan
tenaga
suria
untuk
membuat makanannya sendiri melalui proses
fotosintesis.
Tenaga suria juga penting dalam tumbesaran hutan
semulajadi. Tenaga suria akan menghasilkan suhu
dan hujan yang cukup untuk pertumbuhan dan
tumbesaran pelbagai jenis spesis pokok.
Tenaga suria yang cukup diperlukan untuk
membolehkan plankton, zooplankton dan terumbu
karang hidup dan membesar.
Ini kerana tenaga suria menentukan suhu air laut
yang menjadi syarat utama tumbesaran terumbu
karang.
Dalam proses luluhawa fizikal tenaga suria (haba)
diperlukan untuk meningkatkan dan menurunkan
suhu mengikut perubahan siang dan malam.
Perubahan tenaga haba ini akan menyebabkan
batuan menjadi panas dan sejuk dan seterusnya
pecah tersepai.
Begitu juga dengan luluhawa kimia, tenaga suria
(haba)
diperlukan
untuk
membolehkannya
beroperasi. Mengikut prinsip Vant Hoff
syarat
mula luluhawa kimia bertindak ialah pada suhu
10C dan setiap kali suhu meningkat sebanyak
10C maka kadar tindakbalas kimia batuan akan
turut meningkat 2 atau 3 kali ganda.

Markah

5. Proses
pencairan dan
hakisan glasier.

6. Proses
pergerakan
angin.

7.
Proses/Fenomena
El Nino dan La
Nina.

Litupan ais dan glaser akan mencair apabila


menerima sinaran suria yang tinggi. Proses
pencairan ini membolehkan tenaga haba diserap.
Pencairan glasier yang banyak menyebabkan kadar
hakisannya akan berganda terutamanya pada
musim panas.
Tenaga suria akan mempengaruhi perbezaan suhu
dalam atmosfera dan seterusnya kadar tiupan
angin. Syarat yang membolehkan angin bertiup
ialah mesti ada perbezaan tekanan udara.
Perbezaan tekanan udara ini wujud akibat
perbezaan suhu atau tenaga haba di antara dua
tempat.
Mengikut hukum Boyle, apabila suhu tinggi maka
tekanan udara menjadi rendah dan apabila suhu
rendah maka tekanan udara menjadi tinggi.
Angin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan
rendah. Semakin besar perbezaan tekanan ini atau
semakin besar perbezaan suhu maka angin akan
bertukar menjadi ribut, taufan, tornado dan
sebagainya.
Haba suria mempengaruhi peningkatan dan
penurunan suhu permukaan laut (SST)
Proses thermoklin/pembuakan arus laut akan
berlaku yang akan melemahkan tiupan angin dari
laut. Cuaca menjadi lebih panas (El Nino).
Apabila suhu jatuh, cuaca menjadi lebih sejuk
fenomena La Nina.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = Maksima 12 Markah

MAX 12

Bincangkan pengaruh tenaga suria terhadap aktiviti manusia


di kawasan Tropika Lembab
[ 13 Markah]
b).

Pengaruh
kepada aktiviti
manusia
1. Aktiviti
pertanian

Perbincangan dan contoh

Tenaga suria yang cukup - Menjamin tumbesaran


tanaman proses fotosistesis dengan sempurna.
Pengeluaran bunga dan buah yang baik dan berkualiti
Membantu aktiviti penuaian hasil seperti penuaian
padi, menoreh getah dsb.
Tenaga suria yang cukup/terik menjamin proses
pengeringan hasil pertanian dengan sempurna seperti

Markah


2. Aktiviti
pelancongan

3. Aktiviti
perikanan

4. Aktiviti
industri kecil
dan sederhana
(IKS)

5. Aktiviti
pembalakan.

6. Penjanaan
tenaga
alternatif

pengeringan padi, koko, kopi, kelapa (kopra) dll.


Sinaran suria yang tinggi menjadi daya tarikan
pelancong asing ke kawasan Tropika lembab untuk
aktiviti berjemur, skuba dan snorkling.
Sinar suria amat mempengaruhi nilai suhu setempat
dan seterusnya nilai suhu yang berbeza akan
mempengaruhi aktiviti pelancongan. Contohnya di
Malaysia, kawasan seperti Cameron Highland, Bukit
Fraser dan Genting Highland menjadi destinasi
pelancong kerana suhunya yang sejuk.
Tenaga suria amat penting mempengaruhi suhu air dan
arus laut. Sinaran tenaga suria yang tidak berlebihan
atau berkurangan menyebabkan suhu air laut menjadi
sederhana.
Kawasan air laut yang bersuhu sederhana di sekitar
20C merupakan kawasan yang kaya dengan sumber
perikanan dan menjadi kawasan yang produktif dengan
aktiviti perikanan.
Aktiviti penangkapan ikan banyak dilakukan pada
musim panas berbanding dengan musim tengkujuh
khususnya di pantai timur semenanjung.
Tenaga suria amat penting dalam industri kecil dan
sederhana
seperti
industri
pengeringan
ikan,
pengeringan batik, pembuatan pasu dan lain-lain.
Produk IKS di atas perlu dikeringkan dalam cuaca
panas. Kos pengeringan menjadi murah tenaga
percuma.
Tenaga suria menjamin tumbesaran pokok balak
dengan sempurna sehingga matang.
Aktiviti penebangan dan pengangkutan keluar kayu
balak dilakukan pada musim panas kerana
untuk
mengelakkan jalan licin dan becak jika dilakukan pada
musim hujan
Pada masa ini tenaga suria menjadi sumber tenaga
alternatif yang utama bagi menggantikan sumber
petroleum dan gas asli terutamanya untuk kegunaan isi
rumah.
Ini kerana sumber tenaga ini boleh dijana dengan
mudah, murah, bersih, mesra alam dan tidak akan
habis atau berterusan sepanjang masa selagi adanya
matahari.
Penggunaan tenaga suria telah banyak digunakan oleh
negara-negara maju. Di kawasan Khatulistiwa sendiri
khususnya Malaysia, tenaga suria amat berpotensi
untuk dibangunkan kerana jumlah sinar suria yang
diterima adalah begitu banyak dan sentiasa tinggi
sepanjang tahun.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = Maksima 12 Markah + 1 markah

MAX 13

kepada penilaian/justifikasi/perbincangan

Soalan 3:
(a) i)

Sejauhmanakah faktor batuan mempengaruhi keberkesanan


proses geomorfologi di kawasan Tropika Lembab.
[13 Markah]
Isi
Faktor
Faktor-faktor batuan mempengaruhi proses geomorfologi di
kawasan Tropika Lembab:
1
Kekerasan batuan . Batuan lembut mudah terluluhawa, dihakis
dan diruntuhkan berbanding dengan batuan keras.
2
Rekahan/ira. Batuan yang banyak
rekahan menjadi garis
kelemahan batuan. Batuan ini tidak stabil dan mudah dihakis dan
diruntuhkan.
3
Komposisi kimia batuan kelarutan mineral yang tinggi dan
kadar tindakbalas yang tinggi dengan air dan asid menyebabkan
batuan mudah terluluhawa dan tidak stabil.
Penilaian:
Faktor-Faktor Lain yang mempengaruhi proses geomorfologi di
kawasan Tropika lembab. Antaranya ialah:
4

Faktor iklim suhu yang tinggi, hujan yang lebat


dan
kelembapan udara yang tinggi menjamin keaktifan tindakbalas
kimia batuan dan menjamin proses pembasahan batuan
sepanjang masa.
Faktor litupan tumbuhan semulajadi kawasan hutan tebal
mengaktifkan luluhawa kimia kerana mendapat bekalan humus
yang banyak untuk membentuk asid humik di samping udara
yang sentiasa lembab bagi menjamin pembasahan batuan.
Namun begitu di kawasan hutan tebal mengurangkan kadar
hakisan dan gerakan jisim.
Faktor manusia manusia mempercepatkan lagi proses
geomorfologi khususnya hakisan dan gerakan jisim apabila
batuan terdedah melalui aktiviti penyahutanan, pemotongan dan
perataan cerun bukit
Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = 12 Markah + 1 markah
penilaian (sejauhmana) = MAX 13 Markah

Markah

2
2
2

1
2

MAX 13

(ii) Jelaskan kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia.


[12 Markah ]
Kepentingan

1. Pertanian

2. Pelancongan

3. Perlombongan

4. Pembinaan

5. Perindustrian/
perusahaan

6. Hiasan/aksesori

Penjelasan dan contoh


Batuan
riolit,
setelah
diluluhawakan
secara kimia menghasilkan tanah laterit
yang subur untuk tanaman getah dan
kelapa sawit.
Batuan
basalt,hasil
mendapan
lava
gunung berapi juga subur untuk tanaman
padi di lereng-lereng gunung berapi di
Pulau Jawa Indonesia dan Filipina.
Batuan kapur yang mengandungi banyak
fosfat pula boleh diproses menjadi baja
urea untuk mengurangkan keasidan
tanah.
Batu kapur yang membentuk pandang
darat karst menjadi daya tarikan
pelancong seperti gua,stalaktit,stalagmit
dsb.
Tonjolan batuan granit yang keras seperti
tor pula menjadi tempat aktiviti sukan
lasak (rock climbing)

Markah

batuan Granit - Perlombongan kuari dan


pecah batu untuk dijadikan batu kerikil.
Batuan enapan seperti arang batu dan
lignit dilombong untuk menghasilkan
sumber tenaga/bahan api fosil.
Batuan granit diproses menjadi batu
kerikil yang diguna sebagai bahan binaan
bangunan dan jalanraya.
Batu kapur juga diproses menjadi simen
yang diguna dalam konkrit bangunan dll
Batu enapan seperti kaolin (tanah liat)
menjadi bahan utama dalam perusahaan
tembikar,pasu bunga,batu bata dll
Batuan metamorfosis khususnya batu
marmar
dijadikan
produk
dalam
perusahaan membuat jubin,lantai dan
dinding bangunan.
Batuan metamorfosis yang bernilai tinggi
seperti intan,berlian,delima,zamrud dan
jed dijadikan sebagai perhiasan wanita.
Batu marmar/marble juga dijadikan

hiasan dinding dan lantai bangunan


seperti di masjid,bank,hotel dsb.

7. Sumber kajian

Batu enapan penting dalam bidang kajian


fosil untuk menentukan umur batuan di
sesuatu tempat.
Batuan igneus seperti batu dan lava
gunung boleh dijadikan sebagai sumber
perubatan.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = MAX 12 Markah

MAX 12

(b)
(i)
Bincangkan pelbagai faktor yang mempangaruhi
pengangkutan beban sungai.
[ 13 Markah]
1.

Faktor
Bentuk dan saiz
beban Sungai.

2. Perbezaan halaju
arus sungai

Perbincangan dan contoh


Bentuk dan saiz beban yang berlainan
memerlukan
jumlah
tenaga
yang
berlainan untuk diangkut.
Beban dalam bentuk larutan yang terdiri
daripada kandungan mineral larut di
dalam air, misalnya kalsium karbonat dan
bahan-bahan toksik akan diangkut dalam
bentuk larutan.
Beban dalam bentuk ampaian seperti
daun, plastik, botol dan yang terdiri
daripada kumin-kumin yang lebih halus
dan ringan serta mempunyai daya graviti
yang lebih rendah berbanding dengan air
akan diangkut secara apungan.
Beban dasar yang pejal, berat, tumpat
dan termendap di dasar sungai seperti
batu tongkol, kerikil dan pasir akan
diangkut secara golekan, seretan dan
saltasi (lompatan).
Halaju arus menentukan cara sesuatu
jenis beban sungai diangkut. Halaju yang
tinggi diperlukan untuk mengangkut
beban dasar secara seretan/golekan
Halaju
yang
rendah
diperlukan
mengangkut
beban
secara
apungan/ampaian
berbanding
dengan
halaju yang diperlukan untuk mengangkut
beban pasir bersaiz sederhana secara
saltasi.
Analisis Hjulstrom dan Sundborg (1956)
Untuk mengangkut beban dasar yang

Markah

3. Jenis aliran
sungai

4. Faktor isi padu


air sungai

5. Aktiviti manusia.

bersaiz 70 mm halaju sebanyak 270


cm/saat diperlukan. Bagi mengangkut
bijian pasir yang sederhana saiz, halaju
yang diperlukan adalah sebanyak 1517
cm/saat.
Namun, bagi mengangkut
kelodak yang bersa
Aliran laminar merupakan aliran yang
perlahan, berlapis-lapis, mengalir di
bahagian alur yang lurus, dan mempunyai
halaju yang rendah dan keupayaan
mengangkut beban sungai adalah rendah.
Aliran turbulens (berpusar). Aliran ini
berhalaju tinggi dan berpusar. Hal ini
membolehkannya mengangkut kesemua
jenis beban sama ada beban dasar yang
berat, beban saltasi, beban
Isi padu air sungai mempengaruhi
pembentukan aliran laminar dan tubulens.
Ketika banjir, isi padu air sungai
bertambah. Keadaan ni membuatkan
aliran laminar bertukar kepada aliran
tubulens (pusaran). Justeru, sungai juga
mempunyai tenaga potensi yang tinggi
ketika
banjir.
Hal
ini
juga
membolehkannya mengangkut sebarang
bentuk beban di dalam alur.
Sebaliknya, isi padu air sungai yang
sedikit
pada
musim
kemarau
menyebabkan tenaga poten
Aktiviti manusia boleh menambahkan
beban sungai untuk diangkut. Misalnya
aktiviti
penyahutanan
akan
menambahkan beban kelodak dan lumpur
di dalam sungai yang menyebabkan kadar
pengangkutan bertambah.
Aktiviti pembuangan sampah sarap,
plastik, botol dll akan menambahkan
beban ampaian di dalam sungai yang
menyebabkan kadar pengangkutan sungai
secara apungan bertamba

Pemarkahan: 4 isi x 3 markah = MAX 12 Markah + 1 Markah


penilaian/justifikasi/perbincangan

MAX 13

(ii) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil pemendapan


sungai kepada aktiviti manusia.
[ 12 Markah ]
Kepentingan
1. Kawasan
pertanian

2. Kawasan
petempatan/tapak
bina rumah.

3. Lokasi aktiviti
akuakultur

4. Kawasan
rekreasi/pelancon
gan

10

Penjelasan dan contoh


Kelodak dan bahan muatan sungai yang
dimendapkan
di
bahagian
hilir
membentuk dataran lanar dan delta
yang subur untuk pertanian. Dataran
lanar dan delta terdiri daripada tanah
aluvium yang subur untuk tanaman padi
sawah, sayur-sayuran, dan tanaman
kontang.
Kegiatan pertanian diusahakan secara
besar-besaran
kerana
kawasan
berkenaan rata dan luas memudahkan
penggunaan jentera.
Kawasan dataran yang merupakan
kawasan
yang
luas
dan
rata
memudahkan pembinaan petempatan.
Keadaan tersebut juga memudahkan
pembinaan jalan perhubungan seperti
jalan raya, landasan kereta api dan
lapangan terbang (tahap kesampaian
yang tinggi).
Kedudukan tetambak yang lebih tinggi
dari aras sungai pula menjadi tempat
tumpuan penduduk untuk membina
petempatan. Hal ini demikian kerana,
kawasan tetambak kurang risiko banjir
semasa isi padu air sungai bertambah
semasa hujan lebat.
Kawasan tasik ladam dan kawasan
likuan
terpenggal
dijadikan
kolam
akuakultur. Pelbagai spesies ikan air
tawar diternak secara komersial seperti
ikan tilapia, baung, patin, dan lampan.
Pemendapan telah menyebabkan arus di
muara
sungai
menjadi
perlahan.
Keadaan
tersebut
sesuai
untuk
pembinaan sangkar ikan bagi marin
kultur. Antara spesies ikan yang diternak
ialah ikan siakap, udang harimau, dan
udang galah
Muara sungai yang mempunyai pulaupulau pasir dan pola saliran yang
berselirat
ditumbuhi
pokok
nipah.
Kawasan tersebut sesuai dijadikan
kawasan
rekreasi
kerana
menjadi

Markah
3

habitat hidupan akuatik.


Antara aktiviti yang dapat dijalankan di
kawasan tersebut seperti memancing
ikan dan udang galah, menangkap
ketam, serta memungut lokan.
Di pulau-pulau pasir, beting pasir dan
dataran yang lapang sesuai diadakan
permainan layang-layang

Pemarkahan: 4 isi x 3 markah = MAX 12 Markah

MAX 12

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]

Soalan 4:
(a)
Berdasarkan rajah 1, ulaskan mengenai struktur
umur penduduk Malaysia pada tahun 2000 hingga 2010.
Struktur umur penduduk Malaysia menunjukkan
[1]
kadar kelahiran yang rendah (0 hingga 4 tahun yang
mengecil),
[1]
golongan muda (10 hingga 29 tahun) yang ramai dan
[1]
jangka hayat penduduk yang meningkat/golongan tua
bertambah [60 tahun ke atas).

(b)
Mengapakah kadar penuaan penduduk Malaysia semakin
meningkat?
[4 Markah]
Bil
1

Sebab-Sebab kadar penuaan penduduk Malaysia bertambah


Peingkatan kemudahan kesihatan dan perubatan moden
hospital dan tenaga pakar yang mampu merawat pelbagai penyakit
merbahaya seperti darah tinggi,kencing manis dan jantung.
2
Amalan pemakanan seimbang dan gaya hidup sihat. Hasil
daripada kempen yang berterusan yang menyebabkan kesedaran
penjagaan kesihatan semakin bertambah, seperti amalan
bersenam,diet pemakanan seimbang dll
3
Peningkatan kualiti hidup Peningkatan pendapatan perkapita
yang menyebabkan penduduk mampu memperolehi kemudahan
rawatan yang lebih baik seperti di hospital pakar swasta dsb
Pemarkahan: (Mana-mana 2 isi x 2 markah = MAX 4m mesti ada
huraian untuk layak 2 markah bagi setiap isi)

11

Markah
2
2

2
MAX 4

(c) Huraikan dua impak sosial akibat proses penuaan penduduk di


Malaysia.
[4 Markah]
Bil
1

Impak sosial akibat proses penuaan penduduk


Beban
kerajaan
bertambah
untuk
menyediakan
rumah
kebajikan,bayaran pencen,perubatan percuma dll.
2
Nisbah tanggungan golongan dewasa akan bertambah berkaitan
dengan penjagaan kesihatan dan kebajikan golongan tua.
3
Komposisi tenaga kerja tidak seimbang umur persaraan
dilanjutkan/kadar pengganguran boleh meningkat.
4
Kesan positif. Golongan profesional meningkat kepakaran dan
pengalaman yang tinggi dapat memajukan sektor ekonomi
perkhidmatan dan kepakaran.
Pemarkahan: (Mana-mana 2 isi x 2 markah = MAX 4m mesti ada
huraian untuk layak 2 markah bagi setiap isi)

Markah
2
2
2
2
MAX 4

(d)
Jelaskan faktor yang mempengaruhi penurunan kadar
kelahiran penduduk Malaysia antara tahun 2000 hingga kini.
[4 Markah ]
Bil
1

Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Kadar Kelahiran


Tahap umur perkahwinan semakin lambat mementingkan
pelajaran menyebabkan kadar fertiliti/kesuburan menurun.

Kos hidup tinggi/tidak mampu menyara keluarga yang ramai.


Khususnya kos pendidikan, kesihatan dan keperluan harian.Setiap
keluarga hanya mampu memiliki saiz keluarga yang kecil.
3
Wanita berkerjaya semakin bertambah/mementingkan gaya hidup
moden yang tidak gemar kepada saiz keluarga yang besar.
Pemarkahan: (Mana-mana 2 isi x 2 markah = MAX 4m mesti ada
huraian untuk layak 2 markah bagi setiap isi)

12

Markah
2
2
2
MAX 4

Soalan Esei
Soalan 5.
Skema Pemarkahan:

a) Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji,


sejauhmanakah faktor fizikal mempengaruhi ketidakseimbangan
taburan penduduk di dalam negara berkenaan.
[15 Markah ]
Negara yang dikaji = Malaysia =

[1 Markah]

Isi Utama
Huraian dan contoh
Faktor Fizikal Yang Mempengaruhi ketidakseimbangan taburan
penduduk di Malaysia:
Saiz
negeri
menentukan
kepadatan
penduduk
1. Saiz negeri
Negeri luas kepadatan rendah seperti
Pahang dan Sarawak
Negeri kecil kepadatan tinggi seperti WP
Kuala Lumpur, Perlis, Pulau Pinang, Melaka.
Kawasan bergunung ganang, berbukit
bukau,berhutan tebal dan berlurah
2. Bentuk muka bumi
menghalang tumpuan penduduk.
dan kesuburan tanih.
Kawasan pamah, datar dan rata menjadi
tumpuan penduduk.
Kawasan tanah subur tanah aluvium dan
laterit menjadi tumpuan penduduk kerana
boleh menjalankan aktiviti pertanian.
Dikaitkan dengan sejarah penerokaan
sumber mineral. Contohnya negeri yang
3.
Taburan sumber
kaya dengan bijih timah menjadi tumpuan
alam/semulajadi.
penduduk.
Kawasan yang kaya dengan sumber
pertanian dan perikanan seperti lembah
sungai
dan
dataran
pantai
menjadi
tumpuan penduduk.
Selain daripada faktor fizikal, terdapat faktor-faktor lain yang
mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk di Malaysia.
Iaitu:
Dasar penjajah dan tumpuan kerajaan pada
awal kemerdekaan di negeri pantai barat
4.
Sejarah
semenanjung.
pembangunan
dan
Agehan penduduk ke kawasan kurang
dasar kerajaan.
padat menerusi rancangan pembangunan
tanah seperti FELDA.
Penyelelerakkan industri ke luar bandar dan

13

Markah

5. Faktor ekonomi
(Dualisme ekonomi)

6.
pembandaran
(Urbanisasi)

Faktor

7. Faktor sosial

8.
Faktor
pengangkutan
dan
perhubungan.

pembangunan in situ
Pembandaran kawasan luar bandar.
Pembangunan koridor ekonomi
Ekonomi moden seperti perindustrian dan
perkhidmatan berkembang pesat di bandar
mengalami migrasi masuk kerana tarikan
pekerjaan.
Ekonomi pertanian di luar bandar
mengalami migrasi ke luar.
Kadar urbanisasi yang tidak seimbang
antara kawasan/wilayah dan negeri.
Tarikan kemudahan pembandaran yang
lengkap dan moden.
Kewujudan bandar baru yang moden.
Proses migrasi masuk ke bandar
Kemudahan pendidikan
Kemudahan kesihatan
Tarikan hiburan
Perubahan sikap dan gaya hidup glamour
Proses migrasi masuk ke bandar.
Sistem
pengangkutan
dan
jaringan
pengangkutan
yang
berbeza
antara
wilayah/negeri/kawasan.
Darjah ketersampaian dan mobiliti yang
berbeza antara wilayah/negeri/kawasan.
Tekomunikasi dan penyebaran maklumat
yang
berbeza
antara
wilayah/negeri/kawasan.

Pemarkahan: 7 isi x 2 Markah = 14 Markah + 1 markah pilihan


negara = MAX 15

MAX 15

b) Jelaskan kesan tumpuan dan kepadatan penduduk terhadap


sumber alam di sesebuah kawasan.
[10 Markah ]
Isi Utama

Huraian Kesan dan Contoh

(1)
Tekanan
terhadap
sumber
alam
khususnya
sumber tanah;

(2)

Kepupusan

Persaingan guna tanah untuk petempatan,


perindustrian,pembandaran,infrastruktur,perta
nian dan sebagainya meningkat.
Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi
semakin sempit,
Ruang tanah menjadi padat dan tepu
bina.Harga tanah semakin mahal.
Kehabisan
sumber
yang
tidak
boleh
diperbaharui
seperti sumber mineral: bijih
timah, bijih besi, emas dan lain-lain.

14

Markah

atau
kehabisan
sumber alam;

(3)
Pencemaran
sumber alam;
(4) Kerosakan dan
kemusnahan
sumber alam;

(5)
Kesan positif.
Pembangunan
sumber
alam
meningkat;

Kepupusan
sumber
hutan

sumber
kepelbagaian biologi iaitu fauna dan flora.
Kepupusan sumber marin .
Tanih tandus kemerosotan kualiti (tanih
menjadi semakin tidak subur)
Pencemaran udara jerebu.
Pencemaran air.
Pencemaran sampah sarap.
Pencemaran bau dan bunyi.
Pencemaran sisa toksid yang berbahaya.
Tanah hakisan, tanah runtuh dan tanah
mendap.
Air kemusnahan kawasan tadahan, banjirbanjir kilat dan banjir lumpur.
Ekosistem kerosakan ekosistem daratan dan
akuatik, kemusnahan habitat dan rantaian
makanan.
Sumber tidak terbiar membazir seperti sumber
tanah dimajukan sepenuhnya.
Tenaga kerja/buruh yang cukup untuk menjana
dan membangunkan sumber alam.
Permintaan terhadap sumber bertambah
pasaran sumber luas.
Produk sumber alam boleh dipelbagaikan.

Pemarkahan: 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah

MAX 10

Soalan 3:
(a) (i) Bagaimanakah proses transformasi desa di Malaysia
berlaku?
[ 10 Markah ]
Proses transformasi desa di Malaysia berlaku melalui:
Proses/cara
1.
Perindustrian
Desa

Huraian
Penyelerakan dan penyebaran industri ke desa
-dibina kilang pemerosesan dan perbuatan di desa
Memajukan Industri kecil dan sederhana (IKS) di
desa
Projek desa wawasan 1 kampung 1 produk
Zon industri bebas cukai di kawasan luar bandar

Mewujudkan bandar baru di kawasan desa bagi

15

Markah
2

2. Pembandaran
desa

3.
Program
pembangunan insitu (Infrastruktur
fizikal)

4.
Program
pembangunan
pertanian
bersepadu (IADP)

5.
Rancangan
pembangunan
wilayah (RPW)

6.
Menubuhkan
Pusat
Pertumbuhan
Desa (PPD)

mengimbangi pembangunan
diantara bandar
dengan - luar bandar/desa.
Membandarkan pekan - pekan yang berpotensi
Contoh Maran, Pahang,
Permaisuri, Setiu
Terengganu dll
Menaiktaraf bandar kecil menjadi bandar sederhana
contoh Temerloh, Pahang.
Mewujudkan bandar industri di kawasan luar
bandar contoh ; Bandar Baru Nilai, Bandar Baru
Kertih
Pembangunan fizikal desa - kemudahan asas desa
seperti
bekalan
air,elektrik,
rangkaian
pengangkutan (jalan raya, jambatan, jalan keretapi),
Perumahan rakyat termiskin (PPRT) dll.
Infrastruktur pertanian seperti pengairan kawasan
penanaman padi - MADA, KADA. Infrastruktur
perikanan jeti pendaratan LKIM dll)
Pakej pembangunan bersifat kesepaduan antara
sumber,tenaga, modal dan agensi.
Program
pembangunan
tanah
pertanian,
kepelbagaian tanaman, tanaman berkelompok/mini
estet, program penanaman semula dll
Kesepaduan dan keselarasan fungsi agensi RISDA, FAMA, LPP, MARDEC, MARDI
Di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar
untuk meningkatkan hasil pertanian, memodenkan
sektor pertanian, membaiki perkhidmatan pertanian
Contoh IADP kawasan integrasi pertanian Johor
Barat, Pahang Barat,Negeri Sembilan Timur,
Tanjung Karang dll
Strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan
tanah baru pada tahun 1970-an
Contoh KETENGAH, JENGKA, KESEDAR,
KEJORA, KEDA, PERDA & DARA,
Koridor pembangunan wilayah yang baru
membangunkan sumber pertumbuhan baru seperti
wilayah ECER, NCER, Wilayah Iskandar Malaysia,
SCORE, SDC.
Pusat pertumbuhan desa (PPD). Memajukan mukim
dan pekan sebagai pusat pertumbuhan mikro
kepada desa sekitarnya.
PPD berfungsi sebagai pusat pengumpul dan
pengedar, pusat-pusat perkhidmatan sosio ekonomi

16

setempat, pusat pentadbiran mukim/kampung dll


secara mikro.
Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) pula
menyediakan perkhidmatan bersepadu kepada
7.
Pusat
penduduk desa.
Transformasi
Desa (RTC)
RTC melibatkan kolaborasi pelbagai agensi
kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan
membangunkan penduduk desa.
Agensi Kementerian Pertanian dan Industri Asas
Tani, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah, Kementerian Dalam Negeri mempunyai
pejabat di RTC bagi memudahkan penduduk desa
mendapatkan perkhidmatannya.
Begitu juga beberapa agensi kewangan dan insuran
beroperasi di premis yang sama seperti TEKUN,
Agrobank, Bank Simpanan Nasional, Yayasan
Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM).
Pihak swasta juga memainkan peranan di RTC.
Contoh Pasaraya Hypermarket borong beroperasi di
premis RTC Gopeng. Pengusaha berkenaan
bekerjasama dengan usahawan tani sedia ada bagi
mengedar hasil pertanian keseluruh rangkaian
pasarannya di Malaysia.
Contoh RTC kini ialah di Tunjong Kelantan dan
RTC Gopeng, Perak.
Pemarkahan: 5 isi x 2 markah = MAX 10

MAX
10

(ii)
Bincangkan kesan transformasi desa terhadap alam sekitar
dan pendudk di desa.
[15 Markah ]
Kesan

Huraian

Markah

Kesan Negatif Transformasi Desa Ke atas Alam Sekitar Fizikal Desa :

1 Pencemaran
air

Pembuangan / penyaliran sisa kumbahan dan najis


ternakan ke dalam sungai, tasik, dan paya tercemar
dengan bakteria e-coli.

Pembuangan sisa domestik / isi rumah ke dalam


longkang, parit atau sungai berdekatan tercemar dengan
sisa pepejal

Pembuangan sisa industri IKS seperti sisa


pemprosesan dan pembuatan tercemar dengan bahan
toksid, kandungan BOD meningkat.

17

2 Pencemaran
udara

Penyaliran baja kimia dan racun serangga dalam


pertanian nilai keasidan (pH) sumber air meningkat.

Akibat pembakaran terbuka kawasan pertanian.

Asap kilang memproses kelapa sawit / getah.

Asap dari kawasan pelupusan sampah.

3 Pencemaran
bau dan bunyi

Bau busuk dari sisa longgokan sampah dan air


sampah (Leachate), sisa makanan dari gerai / warung /
restoran/ pasar malam / pasar tani yang ada di kawasan
pusat pertumbuhan desa.

Bau busuk dari ladang ternakan ayam, ladang khinzir


dll.

Bunyi bising dari janakuasa kilang yang beroperasi.

4 Hakisan
tanih dan
gerakan jisim.

Akibat aktiviti pertanian di kawasan cerun, tanpa


teres, tanpa tanamam tutup bumi / sungkupan.

Hakisan larian air permukaan.

Cerun tidak stabil mengalami gerakan jisim,


kesotan tanih.

5 Gangguan
hidrologi
setempat.

Penebangan hutan sekitar mengurangkan susupan dan


simpanan air tanah.

Larian air permukaan meningkat.

Sejat peluhan berkurangan.

Meningkatkan kejadian banjir lumpur.

6 Gangguan
ekologi
setempat.

Hutan sekitar ditebang untuk pertanian dan paya


ditimbus untuk petempatan.

Ekosistem hutan terjejas kepelbagaian spesis flora


dan fauna.

Habitat musnah.

Kesan Positif Transformasi Desa Ke Atas Penduduk Desa:


7
Mengurangka
n kemiskinan
taraf hidup
meningkat.

8 Saiz pasaran
dan kuasa beli.

Sektor ekonomi desa berkembang mewujudkan


banyak peluang pekerjaan pengangguran berkurangan.
Pendapatan perkapita bertambah.

Kemiskinan berkurangan taraf hidup meningkat.

Jumlah penduduk desa bertambah saiz pasaran

18

Markah
2


9 Taraf
kesihatan
meningkat.

10 Taraf
pendidikan
meningkat.

11 Berlaku
pembauran
inovasi

12
Ketersampaian
bertambah

13 Kualiti
hidup
bertambah
baik

bertambah besar.
Tabungan dan kuasa beli bertambah ekoran daripada
pertambahan pendapatan.
Wujudnya kemudahan klinik desa / poliklinik dan
kemudahan perubatan moden.
Wabak penyakit boleh dibendung.

Kelahiran bertambah kematian menurun.

Akses kepada pendidikan seperti sekolah dan pusatpusat kemahiran.


Kadar keciciran dan kadar buta huruf berkurangan.

Kadar celik ICT bertambah.


Penembusan jalur lebar semakin luas melalui projek
Internet desa dan pemberian net book 1 Malaysia.
Inovasi dan idea baru berkembang lebih cepat.

Mewujudkan masyarakat desa bermaklumat.


Jaringan pengangkutan yang lebih cekap jalanraya
dan jalan keretapi.
Pergerakan penduduk, barangan dan perkhidmatan ke
bandar berhampiran menjadi lebih mudah dan cepat.
Kemampuan memiliki barangan dan perkhidmatan
moden bertambah.
Penduduk lebih sihat dan persekitaran lebih kondusif
dengan adanya taman permainan, kemudahan sukan,
rekreasi dll.

Pemarkahan: 7 isi x 2 markah = MAX 14 Markah + 1 Markah


perbincangan (ada positif dan negatif) = 1 markah .

ATAU
(b)

(i) Jelaskan ciri-ciri utama bandaraya global


[12 Markah]

19

MAX 15

Ciri utama
bandaraya
global ialah:

Huraian dan Contoh

Markah

1.
Ciri
Penduduk.

Penduduknya melebihi 10 juta orang


Dikenali sebagai (megacity).
Menjadi tumpuan penduduk negara maju.
Taburan penduduknya padat dan tepubina
Mengalami penduduk optimun seperti Tokyo

2.
Ciri
Ekonomi

Ekonomi bersifat global di peringkat kuarterner dan


kuiner.
Menjadi penentu kepada keputusan ekonomi dunia (ciri
unggul) seperti bandaraya New York yang menjadi
Pusat Perdagangan Dunia WTC (World Trade Centre).
Menjadi Pusat kewangan dunia/Transaksi kewangan
dunia, ibu pejabat bank dan firma kewangan
antarabangsa beroperasi di sini
Pusat pelaburan, pasaran modal/saham global

3. Ciri Sosial

4.
Ciri
Kualiti hidup

5.
Ciri
Teknologi

Menjadi pusat Persidangan Dunia Persidangan G8,


Kesatuan Ekonomi Eropah (EC), Pusat fesyen dunia.
Pusat NGO (badan bukan kerajaan) dunia.
Infrastruktur bertaraf global seperti pusat pendidikan
dunia Universiti tersohor, pusat hiburan dunia dll.
Ciri sosial termaju dengan memiliki kualiti hidup yang
tinggi pendapatan perkapita dan taraf hidup yang
tinggi.
Masyarakat kosmopolitan gaya hidup antarabangsa
yang mementingkan status, kecekapan pengurusan
masa, sangat bergantung kepada penggunaan teknologi
tinggi dll.
Memiliki teknologi termaju dan menjadi Pusat R&D
global teknologi ICT, robotik, aeroangkasa dll.
Menjadi Pusat Maklumat - Info dan infrasturuktur
bertaraf global seperti lembah silikon di Amerika
Syarikat.

20

6.
Ciri
Fizikal
Bandar.

Bandar yang mengawal penyebaran teknologi ke negara


lain.

Bandar terancang - bangunan padat dan tepubina.


Bangunan bertingkat dan berkembang secara vertikal.
Landskap bandar terdiri daripada mercu tanda global
seperti WTC, Pejabat PBB dll.
Nilai ruang/harga tanah yang sangat mahal.

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = MAX 12

MAX 12

(ii) Bincangkan kesan pembandaran yang pesat terhadap alam


sekitar manusia di bandar.
[13 Markah ]
Proses pembandaran telah menyebabkan kesan negatif dan positif
terhadap alam sekitar manusia di Bandar. Antaranya ialah:
Kesan negatif ke atas alam sekitar manusia akibat proses pembandaran.

Markah

1 Fenomena
setinggan

2 Kesesakan

3 Kemiskinan
bandar

Masalah kekurangan perumahan kos rendah dan


sederhana. Nilai hartanah sangat mahal.

Penduduk miskin tidak mampu memiliki atau


menyewanya. Terpaksa tinggal di petempatan
setinggan.

Kesesakan lalu lintas traffic jam - melambatkan


perjalanan merugikan masa. Risiko kemalangan
jalan raya meningkat.

Kesesakan bangunan padat dan tepu bina seperti


perumahan flat.

Masalah pengangguran dan kemiskinan bandar


meningkat akibat persaingan kerja yang pesat.

Peluang perkerjaan terhad relatif dengan


penduduk bandar yang ramai dan kekurangan
kelulusan/kemahiran.

Persaingan kerja dengan warga asing.

4 Kos hidup
yang tinggi

Wujud golongan miskin tegar dalam bandar.


Peningkatan harga barang keperluan tidak sepadan
dengan peningkatan pendapatan.

21

Kos pengangkutan meningkat ekoran kenaikan


harga minyak dan juga kenaikan kadar tol.

Kos perkhidmatan juga meningkat seperti


perkhidmatan kesihatan dan pendidikan, utiliti dan
perkhidmatan bandaran yang dikenakan kepada
penduduk

Belanja isi rumah, kediaman, makanan,


pengangkutan, dll

Masalah sosial / keselamatan - kadar jenayah yang


tinggi,
maksiat, pelacuran, penyalahgunaan dadah, dll
5 Masalah
kerana kos dan tekanan hidup yang tinggi di bandar.
sosial
bertambah

Nilai murni sosial merosot dipengaruhi oleh


budaya luar yang liar (disko, pub dsb), ikatan
kekeluargaan yang longgar keruntuhan nilai moral
spt gejala LGBT, pengkid, dll.

Perebakan penyakit di kawasan tertentu seperti


kawasan setinggan (slum area). Persekitaran setinggan
yang kotor memudahkan berlakunya penularan
penyakit berjangkit seperti denggi, H1N1, taun dll.
Kesan Positif Proses Pembanadran Terhadap Alam Sekitar Manusia di
Bandar
6 Saiz pasaran

Apabila penduduk bandar bertambah saiz


bertambah
pasaran barangan dan perkhidmatan menjadi semakin
besar.

Kuasa beli penduduk juga betambah melalui


peningkatan pendapatan perkapita, menyebabkan
produk tempatan boleh dijual.
7 Perkembangan
Sektor perindustrian, perniagaan dan perkhidmatan
ekonomi moden
berkembang maju kerana adanya bekalan tenaga kerja
yang pesat
yang ramai dari jumlah penduduk bandar yang
bertambah.

Sektor pembinaan perumahan dan ruang


perniagaan juga berkembang pesat.
8 Peningkatan
kualiti hidup

Tahap pendidikan penduduk bertambah maju


kerana di bandar menawarkan pengajian hingga
peringkat tertier di IPTA dan IPTS.

Tahap kesihatan penduduk juga bertambah kerana


di bandar adanya kemudahan rawatan hospital pakar,
klinik dan poliklinik.

22

Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = 12 + 1 markah perbicangan/justifikasi =


1 markah = MAX 13.

Skema Jawapan Tamat

23

MAX
13