Anda di halaman 1dari 4

Listrik dan Magnet

31

Kuat Arus Listrik Dan Hukum Ohm


1. Kelompok besaran yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar
adalah
A. Luas penampang, panjang penghantar, massa jenis bahan
B. Luas penampang, panjang penghantar, hambtan jenis
C. Luas penampang, massa penghantar, hambatan jenis
D. Panjang penghantar, massa penghantar, hambatan jenis
E. Panjang penghantar, massa penghantar, kuat arus
Jawab : B( R

L
)
A

2. Seseorang ingin membuat sebuah alat pemanas 250 watt dari suatu kawat yang
mempunyai hambatan 12,5 tiap meter panjang kawat. Bila hambatan
dianggap tetap dan tegangan yang dipakai 125 volt, maka panjang kawat yang
diperlukan adalah m
A. 1
B. 2,5
C. 5
D. 10
E. 12,5
Jawab : C
12,5/m : P 250watt : A 1m 2 : L ... ?
P

1x (125) 2
V2
AV 2
AV 2

5m
R
L
P
12,5 x 250

3. Karena pengaruh panjang penghantar pada rangkaian listrik timbul arus


sebesar 400mA. Upaya agar kuat arusnya menjadi 800mA adalah
A. Panjang penghantar ditambah menjadi 2 kali semula
B. Diganti pengahantar sejenis yang berdiameter setengahnya
C. Diganti penghantar sejenis yang diameter menjadi 2 kalinya
D. Panjang penghantar dikurangi setengahnya
E. Diganti penghantar sejenis yang lebih kecil hambatannya
Jawab : D
I 1 R2 R2 40mA
l
l
l
l

R1 2 R2 1 1 2 2 1 1 2 2 2
I 2 R1 R1 80mA
A1
A2
A1
A2
4. Apabila panjang kawat konduktor dijadikan 2 kali semula dan luas penampang
kawat dijadikan kali semula, maka hambatannya menjadi kali semula
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawab : D

l1 2l : A1 12 A : R1 ... ?

R1

l1
2l
l
1 4 4kali
A1
A
2 A

5. Tabel dibawah ini hasil percobaan 5 (lima) jenis kawat yang memiliki
hambatan yang sama. Dari tabel disamping yang memiliki hambatan jenis
terkecil adalah
www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

Kawat
1
2
3
4
5

L (m)
x
2x
0,5x
0,5x
5x

32
A(m2)
Y
Y
3y
2y
1/3y

A. 1
B. 2

C. 3
D. 4

E. 5
Jawab : E

R. A
L
A A A A A
1 : 2 : 3 : 4 : 5 1 : 2 : 3 : 4 : 5
L1 L2 L3 L4 L5

Gunakan rumus :

1 : 2 : 3 : 4 : 5 1 : 1 2 : 6 : 4 : 115
6. Dari hasil percobaan lima jenis penghantar kawat yang mempunyai hambatan
yang sama. Berdasarkan tabel diatas kawat yang mempunyai hambatan jenis
terbesar adalah nomor :
l (m) A( m 2 ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
No
Jawab : D
1
X
Y
A A A A A
2
2X
Y
1 : 2 : 3 : 4 : 5 1 : 2 : 3 : 4 : 5
3
0,5X
3Y
l1 l 2 l3 l 4 l5
4
0,2X
2Y
1 : 2 : 3 : 4 : 5 1 : 12 : 6 : 10 : 151
5
5X
0,3Y
7. Sebuah lampu memiliki hambatan sebesar 440 ohm dipasang pada suatu
tegangan 220 volt. Besar kuat arus yang mengalir melalui lampu tersebut A
A. 0,50
B. 0,55
C. 0,60
D. 0,65
E. 0,70
Jawab : A
R 440 : V 220 volt : I ... ? I

V 220
1

I A 0,5 A
R 440
2

8. UMPTN 1989 Rayon B


Alat pemanas listrik memakai 5A apabila dihubungkan dengan sumber 110
volt. Hambatannya adalah ohm
A. 0,05
B. 5
C. 22
D. 110
E. 550
Jawab : C
I 5 A;V 110 volt ; R ... ? R

V 110

22
I
5

9. PPI 1979
Jika arus 4A mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya berselisih potensial
12 volt, besar muatan per menit yang mengalir melalui kawat adalah C
A. 4
B. 12
C. 60
D. 120
E. 240
Jawab : E
V 12volt; t 1 menit; I 4A; q ... ? I

q
q I .t 4 x60 240A
t

10. SPMB 2003 Regional III kode 322

www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

33

Kuat arus yang melalui komponen tertentu 1 2 A ketika diberi tegangan


80volt. Berapa kuat arus yang melalui komponen tersebut jika tegangan
dinaikkan 160volt?
A. 1/8A
B. A
C. A
D. A
E. 1 A
Jawab : E
I 1 2 A : V 80volt : V1 160volt : I 1 ... ?

V1 V
V
I1 I 1
I1 I
V

160
1A
80

11. UMPTN 2001 Rayon C kode 352


Sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai 6 volt
mengalirkan arus listrik 0,5 A. Jika kawat dipotong menjadi dua bagian dan
dihubungkan parallel satu sama lain ke baterai, maka arus yang mengalir
sekarang adalah A
A. 0,25
B. 0,3
C. 2
D. 6
E. 12
Jawab : C
1
l ( paralel ); I P ... ?
2
l
1
1
R R1 l1 l ; R2 l 2 l ; R l (paralel), maka :
A
2
2
1
1
1
1
1
l
V
1 1

1 1 R p I , maka : I : I P :
R p R1 R2 2 l 2 l
4
R
R Rp

V 6volt ; I 0,5 A; l1 l 2

I : I P Rp : R I P I

R
l
(0,5)
0,5 x 4 2 A
Rp
l/4

12. UMPTN 1994 Rayon B kode 25


Dari grafik dibawah ini menunjukkan kuat arus yang
I ( A)
mengalir dalam suatu hambatan R, sebagai fungsi
4
waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam
hambatan tersebut selama 6 sekon pertama adalah C
2
t (s ) A. 8 B. 10 C. 14 D. 18 E. 20
Jawab : E
35
t 0 s s/d t 3s : luas persegi panjang
t 3s s/d t 5s : luas trapesium

t 5s s/d t 6 s : luas persegi panjang

Maka luas total dalam grafik adalah banyaknya muatan yang diperoleh.:

Q (t 3 xI 4 ) 1 2 ( I 2 I 4 )(t 5 t 3 ) (t 6 t 5 ) xI 2
Q (3x 4) 1 2 (2 4)(5 3) (6 5) x 2 20C
13. Dari percobaan tegangan V dan kuat arus I pada resistor dihasilkan grafik V-I
seperti pada gambar. Jika V=4,5 volt maka besar kuar arus yang mengalir
mA
www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

V(volt)
3
I(A)

0,02

34
A. 5 B. 10 C. 20 D. 30 E. 35
Jawab : D<> Grafik memiliki hambatan yang sama
V
V1 V 2
4,5

I 2 I 1 2 0,02 x

I1 I 2
3
V1
I 2 30 x10 3 A 30mA

14. Grafik di sebelah menampilkan variasi beda potensial (V) terhadap kuat arus
(I) pada suatu menghantar. Nilai hambaran penghantar tersebut adalah ohm
V(volt)
A. Nol
C. 2
E. 8
B. 1
D. 4
8

Jawab : C R

4
2

V 8
2
I 4

I(A)
1

www.mhharismansur.com