Anda di halaman 1dari 7

Listrik dan Magnet

102

Induksi Elektromagnetik
1. SPMB 2003 Regional I kode 721
Batang magnet bergerak dengan kelajuan konstan mendekati kumparan. Beda
potensial listrik yang terukur pada titik x dan y adalah akan
A. lebih tinggi di x dan akan semakin berkurang
U S B. lebih tinggi di y dan akan semakin berkurang
C. sama dengan nol

x y

D. lebih tinggi di x dan akan semakin membesar nilainya


E. lebih tinggi di y dan akan semakin membesar nilainya
Jawab : C
Untuk menentukan yang mana diantra titik x dan y mempunyai potensial
tinggi harus ditentukan arah arus dengan Hukum Lenz. Namun, arah lilitan
kumparan yang berperan pada penentuan arus tidak tergambar dengan jelas
2. Sebuah magnet batang digerakkan keluar masuk kumparan (lihat gambar).
GGl induksi pada kumparan akan bertambah apabila
1. Magnet batang diganti oleh magnet yang lebih
S U
kuat
2. Kecepatan keluar masuknya magnet batang
3. Jumlah lilitan kumparan bertambah
4. Arus kumparan bertambah
Pernyataan di atas yang benar adalah :
A. 1,2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
d
di
L
Jawab : C<> N
dt
dt

D. 4 saja

E. 1,2,3 dan 4

3. Besar ggl induksi pada kumparan rotor sebuah generator arus bolak balik
tidak pengaruhi oleh
A. Besar medan magnet
D. Diameter kawat kumparan
B. Kecepatan sudut kumparan
E. Laju perubahan fluks magnetic
C. Jumlah lilitan kumparan
Jawab : D
( L

di
d
N
NBA cos t )
dt
dt

4. Diantara factor-faktor berikut :


1. Hambatan linier
2. Jumlah lilitan kumparan
3. Lahu perubahan fluks magnet
Yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi pada kumparan adalah
A. 1 saja
B. 1 dan 2
C. 2 saja
D. 2 dan 3
E. 3 saja
Jawab : D<> L

di
d
N
dt
dt

5. Diantara factor-faktor berikut ini


www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

103

1. Jumlah lilitan kumparan


2. Laju perubahan fluks magnet
3. Besar induksi magnet.
Yang mempengaruhi ggl induksi dalam penghantar adalah
A. 1 saja
C. 1,2 dan 3
E. 3 saja
B. 1 dan 2
D. 2 dan 3
Jawab : C
di
d
d ( BA)
L N
L
dt
dt
dt
6. Diantara factor-faktor berikut ini :
1. Jumlah lilitan kumparan
2. Laju perubahan fluks magnet
3. Besar induksi magnet
Yang mempengaruhi ggl induksi dalam generator adalah
A. (1)
C. (1), (2) dan (3)
E. (3)
B. (1) dan (2)
D. (2) dan (3)
Jawab : C <> NBA sin t
7. Diantara faktor-faktor berikut :
1. Jumlah lilitan kumparan
2. Laju perubahan magnet
3. arah medan magnet
Yang dapat memperbesar gaya gerak listril induksi adalah :
A. 1 saja
B. 1 dan 2
C. 2 saja
D. 2 dan 3

Jawab : B( N
)
t

E. 3 saja

8. Arus induksi dalam kumparan sama dengan arah I bila arus tersebut :
A. Berubah nilainya
C. Mengecil
E. Berubah arahnya
B. Membesar
D. Tetap nilainya Jawab : C
9. Berikut ini adalah factor-faktor yang mempengaruhi besar ggl induksi yang
yang dihasilkan generator, kecuali :
A. Luas penampang kumparan
D. Jumlah lilitan kumparan
B. Kecepatan putaran rotor
E. Ukuran kawat lilitan
C. Kuat medan magnet
Jawab : E( NBA cos )
10. Diantara ketentuan yang berkaitan dengan sifat induktor adalah
1. Mudah menghantarkan frekuensi arus rendah
2. Mengubah energi listrik menjadi energi magnet
3. tidak dapat dilewati arus searah
Yang benar adalah
A. 1 saja
C. 2 saja
E. 3saja
B. 1 dan 2
D. 2 dan 3
Jawab : B
11. UMPTN 1998 Rayon A kode 54
www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

104

Menaikkan ggl maksimum suatu generator AC agar menjadi 4 kali semula,


dapat dilakukan dengan cara
A. jumlah lilitan dilipatduakan dan periode putarnya menjadi kali mulamula
B. kecepatan sudut dan luas penampang kumparan dijadikan kalinya
C. induksi magnetic dan jumlah lilitan dijadikan 4 kali semula
D. luas penampang dan periode putar dijadikan 2 kali semula
E. penampang dan periode dijadikan kali semula
Jawab : A
2NBA
mak 4 : bukti : mak NBA
, maka
T

mak N mak T
2N T

x
4

N
Tmak
N 12 T

A
( 1 )( 12 A) 1
1 2 ; Amak 1 2 A mak mak mak 2

A
A
4
mak N mak Bmak (4 N )(4 B )
4 B; N mak 3 N

16

NB
NB

A
T
2A T
2 A; Tmak 2T mak mak x

x
1

A Tmak
A 12 T
1 A

A
T
T
1 2 A; Tmak 1 2 T mak mak x
2 x
1
1

A Tmak
A
2T

1. N mak 2 N ; Tmak 1 2 T
2. mak
3. Bmak
4. Amak
5. Amak

12. UMPTN 1996 Rayon B kode 52


Data spesifik dua buah generator tertera dalam table berikut :
Generator
Jumlah lilitan kumparan
Induksi magnet
A
1200
5 x10 2 T
B
600
3 x10 2 T
Jika kedua generator berputar dengan frekuensi yang sama, maka
perbandingan ggl induksi maksimum generator A dan B adalah
A. 5 : 3
B. 5 : 1
C. 1 : 2
D. 1 : 3
E. 1 : 5
Jawab : D
N 1 1200 : B1 5 x10 2 T N 2 6000 : B2 3 x10 2 T 1 : 2 ... ?
NBA 1 : 2 N 1 B1 : N 2 B2 (1200)(5 x10 2 ) : (6000)(3x10 2 )
1 : 2 1: 3

13. PPI 1981


Suatu kumparan terdiri dari 200 liliran berbentuk persegi panjang dengan
panjang 10cm dan lebar 5cm. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan
magnetic sebesar 0,5Wb / m 2 dan diputar dengan kecepatan sudut 60rad/s.
Pada ujung kumparan timbul ggl bolak balik maksimum sebesar volt
A. 30
B. 60
C. 110
D. 220
E. 500
Jawab : A
www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

105

N 200 : p 10cm : l 5cm : B 0,5wb / m 2 : 60 rad/s : ...?

NBA sin t sin t 1( maks) NBA NB ( pxl )


( 200)(0,5)(0,1x 0,05)(60) 30 volt

14. Induktansi diri dari suatu kumparan :


A. Berbanding terbalik dengan induksi magnet
B. Berbanding lurus dengan panjang kumparan
C. Berbanding lurus dengan kuat arus
D. Berbanding terbalik dengan fluks magnetic
E. Berbanding lurus dengan jumlah lilitan
Jawab : E<> L N

L N L
I

15. Untuk memperbesar induksi dalam suatu kumparan dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut kecuali :
A. Memperbesar penampang kawat
B. Memperbanyak jumlah lilitan kumparan
C. Memakai magnet yang lebih kuat
D. Melilitkan kumparan pada inti besi lunak
E. Memutar kumparan lebih cepat
Jawab : A
N

d
Bqv. sin
dt

16. Hubungan antara induktansi diri dengan jumlah lilitan, fluks magnet dan kuat
arus dalam kumparan yang benar adalah
A. L

NI

B. L

I
N

Jawab : E
N

C. L

NI
2

D. L

N
2I

E. L

N
I

I
N
; L N
L N LI L
t
t
t
t
I

17. PPI 1983


Sebuah kumparan (solenoid) mempunyai induktansi 500 mH. Besar ggl
induksi diri yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus
listrik dari 100mA menjadi 40mA dalam waktu 0,01 detik secara beraturan
adalah
A. 3mV
C. 3V
E. 300V
B. 300mV
D. 30V
Jawab : C
L 50mH : I 0 100mA : I 40mA : t 0,01s : ... ?
L

(I I 0 )
I
(40m 100m)
L
(500m)
3V
t
t
0,01

18. UMPTN 1993 Rayon C


www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

106

Suatu kumparan dengan 600 lilitan dan induktansi diri 40 mH mengalami


perubahan arus listrik dari 10 ampere menjadi 4 ampere dalam waktu 0,1
detik. Beda potensial antara ujung-ujung kumparan yang diakibatkannya
adalah volt
A. 1,8
B. 2,4
C. 4,8
D. 10,8
E. 14,4
Jawab : B
N 600 : L 40mH : I 0 10 A : I 4 A : t 0,1s : ... ?
L

(I I 0 )
I
( 4 10)
L
( 4.10 2 )
2,4 volt
t
t
0,1

19. UMPTN 1993 Rayon A


Kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tiba-tiba turun dari 10A menjadi 2A
dalam waktu 0,1detik. Selama peristiwa ini terjadi timbul ggl Induksi sebesar
32volt dalam rangkaian. Induktansi rangkaian henry
A. 0,32
B. 0,40
C. 2,5
D. 32
E. 40
Jawab : B
L ... ? : I 0 10 A : I 2 A : t 0,1s : 32 volt
I
.t
(32)(0,1)
L
L

0,4 H
t

(I I 0 )

(2 10)

20. Solenoida terdiri 500 lilitan, induktansinya 0,4 H dihubungkan dengan sumber
listrik menghasilkan fluks magnet 0,002 Wb. Kuat arus yang mengalir dalam
solenoida adalah
A. 0,25
B. 1,25
C. 1,50
D. 2,00
E, 2,50
Jawab : E
N 500; L 0,4 H ; 2.10 3 Wb; I ... ?
LN

2.10 3
I N
500
2,5 A
I
L
0,4

21. Kumparan terdiri dari 100 lilitan berada dalam fluks magnet yang berubah dari
0,2 wb menjadi 0,1 wb dalam waktu 0,2 detik. Besar ggl induksi dalam
kumparan adalah volt
A. 5,0
B. 2,5
C. 2
D. 0,5
E. 0,1
Jawab : A
1 0,2 weber; 2 0,1weber; 2 1 0,1 0,2 0,1weber

t 0,2 s; N 100; ... ?

(0,1)
N
100
50 volt
t
0,2

22. Dalam kumparan 500 lilitan terjadi perubahan garis gaya magnet dari 15.10-3
wb menjadi 10.10-3 wb dalam waktu 25 milli sekon. GGL yang timbul volt
A. 75
B. 100
C. 125
D. 150
E. 175
Jawab : B
www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

107

1 15.10 3 wb; 2 10.10 3 wb


2 1 10.10 3 15.10 3 5.10 3 wb; t 25ms; ... ?

( 5.10 3 )
500
100volt
t
25.10 3

23. Suatu kumparan dengan 500 lilitan apabila terjadi perubahan fluks magnetic
sebesar 2x10-3 Wb dalam waktu 1 sekon, besarnya gaya gerak listrik yang
timbul pada ujung-ujung kumparan volt
A. 1
B. 1,5
C. 2
D. 2,5
E. 3
Jawab : A
2 x10 3 Wb : N 500 : t 1 : ... ?
N

2 x10 3
500
1volt
t
1

24. Sebuah kumparan yang mempunyai 200 lilitan dan luas penampang 1500cm 2
mengalami perubahan Induksi dari 100m Wb/m2 menjadi 500m Wb/m2 dalam
waktu 20 milli sekon. Ggl induksi yang timbul pada kumparan Volt
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
E. 600
Jawab : E
N 200 : A 1500cm 2 1500 x10 4 m 2
B1 100mWb/m 2 : B2 500mWb/m 2 : t 20ms : ...?
( B B1 ) A

( B ) A
N
N 2
t
t
t
(500m 100m)0,15
200
600 volt
20 m

25. UMPTN 2000 Rayon A/B/C kode 26/25/22


Tongkat konduktor yang panjangnya 1 m berputar dengan kecepatan sudut
tetap sebesar 10 rad/s didalam daerah bermedan magnetic seragam B = 0,1T.
Sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung tongkat dan sejajar arahnya
dengan arah garis-garis medan magnetic di atas. Ggl yang terinduksi antara
kedua ujung tongkat dalam volt besarnya
A. 0,5
B. 1,0
C. 1,6
D. 3,1
E. 6,0
Jawab : A
l 1m : 10rad / s : B 0,1T : ... ?
d d ( BA)
dA
d ( .l 2 )
d (2.l 2 ) B 2 2 1

B
B
B
( )l Bl 2
dt
dt
dt
dt
2dt
2 T
2
2
1
1
1
2 Bl 2 (0,1)(10)(1) 2 volt

26. Arus pada sebuah kumparan L=500mH berubah setiap saat menurut fungsi
i (t ) 2t 2 4t 3 . Besar GGL Induksi diri pada saat t=0,1s adalah volt
A. 2200
B. 220
C. 22
D. 4,4
E. 2,2
Jawab : E
www.mhharismansur.com

Listrik dan Magnet

108

i (t ) 2t 2 4t 3 : L 500mH : t 0,1s : ... ?


di
d
L
L 2t 2 4t 3 L( 4t 4) 0,5( 4.0,1 4) 2,2volt
dt
dt

27. Sepotong kawat penghantar yang panjangnya l digerakkan memotong tegak


lurus B, sehingga menimbulkan ggl induksi. Jika kecepatan gerak kawat dua
kali semula dengan arah tetap dan panjang kawat menjadi seperempatnya,
maka ggl induksi menjadi 0
A. 0,25
B. 0,50
C. 2
D. 3
E. 4
Jawab : B

v 2v 0 : l 1 4 l 0 : ... ? Blv B( 1 4 l 0 )(2v 0 ) 0,5Bl 0 v 0 0,5 0

28. Dalam percobaan pembangkit tenaga listrik dengan memutar kumparan


didalam satu medan magnetik yang sama diperoleh data dalam sistim SI. Yang
menghasikan GGL induksi maksimum terbesar adalah kumparan ke
Kumparan ke A(m2)
N
v(m/s) A. (1)
C. (3)
E. (5)
B. (2)
D. (4)
(1)
x
2y
z
Jawab : D
(2)
2x
y
2z
4 N 4 A44 (4 y )( x)(2 z )
(3)
3x
2y
1/2z
(4)
X
4y
2z
(5)
2x
2y
z
29. Solenoida X,Y dan Z menghasilkan induksi magnet dialiri arus listrik seperti
gambar. Urutan yang menghasil kan induksi elektromagnetik dari besar ke
kecil adalah
A. X, Y dan Z
Z
X
Y
B. X,Z dan Y
5A
10cm
5A
10cm
5A
10cm
2N
2N
1N
C. Y,X dan Z
D. Y,Z dan X

E. Z,X dan Y

Jawab : E

i N i y N y iz N z
2,5 x 2 5 x1 5 x 2
X :Y : Z x x :
:

:
:
50 : 50 : 100
lx
ly
lz
0,1
0,1 0,1

www.mhharismansur.com