Anda di halaman 1dari 16

matematikmatematikmatematik

matematikmatematikmatematik
matematik
MATEMATIK TINGKATAN 2
matematikmatematikmatematik
PEMBINAAN
GEOMETRI
matematikmatematikmatematik
matematik
matematikmatematikmatematik
matematikmatematikmatematik
matematik
matematikmatematikmatematik
matematikmatematikmatematik
matematik
matematikmatematikmatematik
matematikmatematikmatematik
matematik
matematikmatematikmatematik

TARIKH:
B3D7 : CAPAI / TAK CAPAI
Latihan 1 : Bina tembereng garis yang berikut dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja.

1. Garis AB = 3 cm

2. Garis CD = 5.5 cm

3. Garis EF = 6 cm

4. Garis GH = 8.5 cm

5. Garis JK = 7 cm

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI

TARIKH:
Latihan 2 : Bina sebuah segiriga yang diberi panjang sisi-sisinya.

1. AB = 6cm, BC = 5 cm, AC = 4 cm

2.

XY = 4.5 cm, YZ = 3.5 cm, ZX = 4.3 cm

3. ST = TU = 6.5 cm dan SU = 4.9 cm

TARIKH:

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 3 : Bina satu pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus berikut.

1. AB= 4 cm

2. CD= 6 cm

3. EF = 3 cm

TARIKH:

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 4 : Bina satu garis serenjang melalui titik M pada garis PQ yang diberi.

1.

2.
Q

P
P

3.

TARIKH:

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 5 : Bina satu garis serenjang dari titik A ke garis EF.
A

1.

2.

A
F

E
E

3.

TARIKH:

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 6 : Bina sudut 60
1. ABC = 60

2. DEF = 60

3. XYZ = 60

TARIKH:

4. PQR = 60

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 7 : Bina sudut 120
1. JKL = 120

2. STU = 120

TARIKH:
3. KLM = 120

4. PQR = 120

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 8 : Bina pembahagi dua sama sudut.
1.

2.

TARIKH:

3.

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 9 : Bina sudut 30
1. KLM = 30

10

TARIKH:
2. . ABC = 30

3. . DEF = 30

B4D7 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 10 : Bina sudut 45
1. KLM = 45

11

TARIKH:

2. . ABC = 45

3. . DEF = 45

B5D6 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 11: Bina segitiga
1. Bina segitiga PQR dengan keadaan XYZ dimana XY = 3cm, ZXY = 30 dan XYZ = 60

12

TARIKH:

2. Bina segitiga XYZ dengan keadaan XYZ = 90 , XY = 3 cm dan ZXY = 60

13

TARIKH:
3. Bina segitia KLM dengan keadaan dimana KL = 4 cm, LM = 2.5 cm dan MKL = 30

4. Bina segitiga PQR dengan keadaan RPQ = 150 dan RP = 5 cm.

14

TARIKH:

B5D6 : CAPAI / TAK CAPAI


Latihan 12: Bina segi empat selari
1. Bina sebuah segi empat selari, STUV dengan STU = 120, ST = 4cm dan SV = 3 cm.

2. Bina sebuah segi empat selari, HIJK dengan HIJ = 30, HI = 5.5cm dan HK = 3.5 cm.

15

TARIKH:

16