Anda di halaman 1dari 5

UJIAN BULAN MAC

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 2

Nama :

Kelas
:

Bulatkan jawapan yang betul.


1. Antara yang berikut, yang manakah merupakan keperluan asas manusia?
A.

B.

C.

2. Manusia memerlukan __________untuk bernafas.


A. udara
B. makanan
C. minuman
3. Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan.

Mengapakah makanan di atas sangat penting kepada manusia?


A. Untuk menjaga kesihatan
B. Untuk membantu tumbesaran
C. Untuk memberi tenaga

4. Antara yang berikut, yang manakah merupakan bukan keperluan asas


manusia?
A. Air
B. Udara
C. Telefon
5. Rumah diperlukan sebagai ____________.
A. tenaga
B. minuman
C. tempat perlindungan
6. Saya hendak sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit.
Penyataan di atas menunjukkan bahawa manusia memerlukan ____________.
A. ikan, ayam dan susu
B. nasi, mi, roti dan jagung
C. sayur-sayuran dan buah-buahan
7. Antara berikut, apakah makanan yang memberikan manusia tenaga?
A. nasi
B. ikan
C. peria

8.

Gambar di atas menunjukkan bahawa manusia _________________.


A. bergerak
B. membesar
C. bernafas

9. Rajah berikut menunjukkan amalan yang tidak menjamin kesihatan.

Antara yang berikut, yang manakah kesan daripada amalan tersebut?


A. Kesesakan nafas
B. Keracunan makanan
C. Sakit perut dan cirit-birit
10. Antara yang berikut, yang manakah tidak berlaku perubahan ketika
tumbesaran manusia?
A. tinggi
B. berat
C. warna kulit
(20 markah)

Bulatkan gambar yang menunjukkan keperluan asas manusia.

(10 markah)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Kita memerlukan makanan ini untuk memberikan


melakukan

supaya kita dapat

seharian.

2. Makanan ini penting bagi membantu

3. Makanan ini membantu kita menjaga


kita mudah dijangkiti

. Tanpa makanan ini,


.

(10 markah)

Padankan gambar berikut dengan jawapan yang betul.

Saya memerlukan tenaga


untuk bermain dan belajar.

2.

Saya hendak sentiasa sihat dan


terhindar daripada penyakit.

3.

Saya hendak menjadi tinggi


dan besar supaya boleh
bersukan.
(6 markah)