Anda di halaman 1dari 1

UPSR MULAI TAHUN 2016

FORMAT MATA PELAJARAN BAHASA


(BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, BAHASA CINA DAN BAHASA TAMIL)
BIL

PERKARA

PEMAHAMAN

PENULISAN

Jenis Instrumen

Ujian Objektif
Ujian Subjektif

Ujian Subjektif

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan


Objektif Pelbagai Bentuk
Respons Terhad

Respons Terbuka

Bilangan Soalan

Bahagian A
20

Bahagian B
5

Bahagian A
1

Bahagian B
1

Bahagian C
2
Jawab 1
daripada 2
soalan

Jumlah Markah

Bahagian A
20

Bahagian B
30

Bahagian A
10

Bahagian B
15

Bahagian C
25

Jumlah : 50

Jumlah : 50

Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

1 jam 15 minit

Konstruk

Pengetahuan dan Kefahaman


Sistem Bahasa
Kemahiran Aplikasi Maklumat
Kemahiran Kreatif dan Apresiasi
Bahasa

Kemahiran Aplikasi Bahasa


Kemahiran Aplikasi Maklumat
Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa

Kaedah Penskoran

Dikotomus
Analitikal

Holistik