Anda di halaman 1dari 5

KERTAS CADANGAN

PROJEK INOVASI Boling Pintar


DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
INTERNSHIP PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU 2015

1.0 Pendahuluan
Pencapaian akademik murid bergantung kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran
yang diajar oleh seseorang guru. Guru memainkan peranan yang penting dalam
meningkatkan pencapaian murid dalam akademik termasuklah sahsiah dan tingkah laku
mereka. Kaedah PdP yang berkesan dapat merangsang minat dan motivasi murid untuk
mencapai kecemerlangan dalam akademik. PdP yang baik dapat membantu murid supaya
dapat mengingat kembali apa yang dipelajari. Kaedah menggunakan BBM yang berinovasi
seperti Boling Pintar dalam pengajaran Bahasa Melayu adalah satu kaedah yang dapat
meningkatkan potensi diri murid dalam menguasai pembelajaran. Selain itu ia juga
berkesan bagi memastikan murid terlibat secara aktif dan mengambil bahagian dalam
proses PdP yang berlangsung.
2.0 Matlamat
Kaedah penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) yang berinovasi amat diperlukan dan
seharusnya menjadi rutin kepada setiap guru di sekolah untuk merancang pengajaran
kepada murid dalam semua subjek. Ini kerana semua murid berkeperluan kepada
pengajaran yang

menarik. Jadi, memang sewajarnya setiap guru harus kreatif dan

berinovatif merancang setiap RPH untuk mengajar murid sekolah rendah agar proses PdP
yang akan berlangsung menarik dan mencapai matlamatnya.. Selain itu ia juga adalah
untuk membantu murid-murid dalam meningkatkan kefahaman, kemahiran yang terlibat
dan yang penting supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam
kehidupan seharian. Projek inovasi ini diharapkan dapat melahirkan murid yang

mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam kemahiran berkomunikasi serta mampu


mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diajar berlandaskan sikap saintifik dan
nilai murni.
3.0 Objektif
3.1 Meningkatkan penguasaan dan pencapaian murid dalam matapelajaran Bahasa
Melayu menggunakan kaedah BBM yang menarik dan berinovasi
3.2 Mengubah persepsi dan minat murid terhadap matapelajaran Bahasa Melayu melalui
kaedah BBM yang menarik dan berinovasi.
3.3 Meningkatkan keberkesanan kaedah BBM yang menarik dan berinovasi terhadap
penguasaan kemahiran-kemahiran Bahasa Melayu.
3.4 Memastikan murid dapat menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam proses PdP
yang diajar.
3.5 Dapat mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan seharian
4.0 Anjuran
Guru pelatih PPG Kohort 2 Ambilan Feb 2012 dalam Semester 8 IPG Kampus Kota Bharu,
Kelantan dengan kerjasama pihak pentadbiran Sekolah Kebangsaan Seri Kemudi.
5.0 Kumpulan Sasaran
30 orang murid Kelas 3 Sejahtera Sekolah Kebangsaan Seri Kemudi.

6.0 Cadangan Pelaksanaan


Tarikh : 1 September 2015
Tempat : Kelas 3 Sejahtera SK Seri Kemudi
Masa

: 10:15 11:15 pagi

7.0 Strategi dan Pelan Tindakan


Minggu

Tarikh

Perkara

Mendapatkan bimbingan dan pencerahan dengan


Guru Mentor Internship untuk pemilihan
kemahiran matapelajaran Bahasa Melayu yang
sesuai untuk projek inovasi

Berbincang dengan Guru Mentor Internship


berkaitan tajuk projek inovasi dalam pengajaran
dan pembelajaran

Menyenaraikan bahan projek inovasi iaitu Boling


Pintar dan BBM yang berkaitan

Menyediakan kertas cadangan


projek inovasi dalam PdP

Persiapan dan pelaksanaan bahan projek inovasi


dan BBM yang berkaitan dengan tajuk pilihan

Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian


(RPH) yang sesuai bagi melaksanakan proses
PdP

Menyediakan BBM dan salinan bahan yang


berkaitan seperti set permainan Boling pintar, kad
Pintar, Komputer riba dan pembesar suara,
Video, kertas majong dan lembaran kerja.

Mengadakan perbincangan terakhir dengan Guru


Mentor
Internship
berkaitan
sebarang
perancangan dan penambahbaikan sebelum
melaksanakan proses PdP menggunakan projek
berinovasi

Melaksanakan proses PdP termasuk membuat


rakaman bagi memenuhi syarat menjalankan
Internship PPG dan sebagai penilaian pihak IPG
Kampus Kota Bharu

Menyediakan laporan sepanjang pelaksanaan

09.08.15
sehingga
13.08.15

16.08.15
2

Sehingga
20.08.15

23.08.15
Sehingga
27.08.15

30.08.15
Sehingga
03.09.15

pelaksanaan

Internsip
7.0 Anggaran Kos Perbelanjaan

Bil.

Perkara

Kuantiti

Perbelajaan (RM)

1.

Cat mural DArte ( Large )

RM 14.30 x 1

RM 14.30

2.

Cat mural DArte ( Medium )

RM 5.40 x 5

RM 27.00

3.

Cat mural Pelaka (1 Kg )

RM 19.90 x 1

RM 19.90

4.

Gam UHU

RM 10.80 x 1

RM 10.80

5.

Gam PVC

RM 2.00 x 1

RM 2.00

6.

Berus Cat

RM 1.30 x 1

RM 1.30

7.

DIY Eye

RM 1.90 x 1

RM 1.90

8.

Jambul warna

RM 1.90 x 1

RM 1.90

9.

Plastik Laminate

RM 1.00 x 10

RM 10.00

10.

Kertas warna

RM 0.10 x 10

JUMLAH KESELURUHAN

RM

1.00

RM 90.10

8.0 Penutup
Projek ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan dan pencapaian murid dalam
matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 3 Sejahtera dan dapat mengubah persepsi murid
terhadap matapelajaran Bahasa Melayu melalui penggunakan BBM berinovasi dalam PdP.
Selain itu ia juga bertujuan menjadikan sekolah ini sebuah institusi pendidikan yang

melahirkan murid yang cemerlang, berpotensi dan sekaligus dapat menguruskan


kehidupan dengan sempurna selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kerjasama
daripada semua pihak amat diperlukan bagi memurnikan sesebuah program yang
dirancang agar ianya berjalan dengan lancar. Semoga bantuan dan hasil kerja semua
mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T.
Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

--------------------------------------------

-----------------------------------------------

(YASMALIZA BINTI YASA)

(EN. NOORAZMAN BIN ZAWAWI)

Guru Pelatih, PPG Kohort 2

Guru Mentor Praktikum, PK PPKI


SK Seri Kemudi,Bachok