Anda di halaman 1dari 16

SULIT

77

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
34000 TAIPING, PERAK DARUL RIDZUAN

UJIAN BERTULIS

77

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3

Arahan :

Jangan buka kertas soalan sehingga diarahkan untuk berbuat


demikian.
2. Kertas ini mengandungi 15 halaman bercetak.
3. Tulis nama dan kelas anda di
ruang yang disediakan.
NO MARKAH jawapan anda di ruang jawapan
4. Tulis
1
yang
disediakan.
2
5. Serahkan
kertas soalan ini kepada
3
4
pengawas
peperiksaan pada akhir
5
6
peperiksaan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NAMA
19
KELAS
20
GURU
21
22
23
24

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

1.

LIHAT SEBELAH

BAHAGIAN A
60 MARKAH
1

SULIT
77

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.
1. Jadual berikut menunjukkan amalan 4M di bengkel Kemahiran Hidup. Padankan amalan
dengan pernyataan yang betul.

Pernyataan

Amalan 4 M

Membersih

Menyusun atur

Mendisiplin

Menilai

Mematuhi peraturan keselamatan bengkel,


alatan dan diri.
Mengemas bengkel setiap kali selesai
Kemampuan
melaksanakan tugas.
kerja.
Suasana tempat kerja yang baik
mempengaruhi mutu kerja amali.
Bengkel dan peralatan perlu diselenggara.
Fizikal dan mental yang bersih
membolehkan pelajar memberi tumpuan
Menyimpan
alatan di tempat yang
terhadap kerja
disediakan
Almari berkunci untuk menyimpan
bahan
[3 markah]

2. Senaraikan tiga faktor reka bentuk yang perlu dipertimbangkan dalam penghasilan
projek.
a) _______________________________________________________________
b) _______________________________________________________________
c) _______________________________________________________________
[3 markah]
3. Maklumat berikut menunjukkan pengikat yang digunakan untuk mencantumkan
bahagian-bahagian projek Reka Bentuk dan Teknologi. Namakan alat berkenaan
berdasarkan gambar yang diberi.
Bil
1

Pengikat

Nama

[3 markah]
4. Jadual berikut menunjukkan bahan yang digunakan dalam penghasilan Reka Bentuk dan
Teknologi. Lengkapkan jadual dengan nama bahan berdasarkan keterangan yang diberi.

LIHAT SEBELAH

SULIT
77
Keterangan
Mudah untuk digergaji kepada ukuran saiz yang kecil
(a Mudah digerudi, dipaku dan diskru
) Tahan lasak, kuat, lebih teguh dan sesuai dengan
beberapa jenis kemasan

Nama Bahan

Diperbuat daripada beberapa lapisan kayu nipis


(b
yang dinamakan vernier
) Terdapat jenis kalis air dan tidak kalis air
Digunakan untuk membuat perabot dan kegunaan
am
Sejenis gentian yang diperbuat daripada serat kayu
(c
lembut
) Saiz yang biasa didapati ialah 1220 mm x 2440 mm
Digunakan dalam pembinaan perabot
[3 markah]
5. Padankan alatan tangan dalam jadual yang berikut dengan fungsinya yang betul.
Alatan tangan

6. Tandakan

()

bagi pernyataan yang betul dan tandakan (

Fungsi
Membuat garian selari
dengan muka dan tepi
kayu
Menanda lebar dan tebal
kayu
Mengukur dan
memindahkan jarak
Membuat garis lurus
Menguji ketepatan sudut
90
Membuat garisan bersudut
tepat
Menguji keratan
[3 markah]

bagi pernyataan

yang salah mengenai tanaman hiasan berikut.


a) Pembiakan melalui keratan batang merupakan kaedah pembiakan yang paling
kerap
dilakukan.
b) Bahagian pokok yang boleh digunakan untuk keratan batang ialah biji benih dan
daun.
c) Aktiviti menggembur tanah hanya dilakukan semasa memindahkan anak pokok
ke dalam pasu.

LIHAT SEBELAH

SULIT
77

[3 markah]

7. Padankan komponen yang diberi dengan fungsinya yang betul.


Komponen

Fungsi

8. Namakan jenis jahitan hiasan yang berikut.

Menukarkan tenaga
elektrik kepada tenaga
bunyi

Mengehadkan pengaliran
arus dalam litar

Menyambung dan
memutuskan litar
[3 markah]

[3 markah]
9. Rajah berikut menunjukkan perangkap yang digunakan dalam perpaipan di rumah.
Namakan perangkap tersebut.
Gambar Perangkap

Nama Jenis Perangkap

(a)

LIHAT SEBELAH

SULIT
77
(b)

(c)

[3 markah]
10. Rajah berikut menunjukkan gambar alatan lukisan teknik. Padankan jenis alatan tangan
dengan fungsinya yang betul.
Alatan

Fungsi

Melukis garisan mendatar


Menyangga sesiku

Melukis bulatan dan


lengkuk

Membuat garisan lurus


Mengukur dan menanda
[3 markah]
ukuran jarak

11. Rajah berikut menunjukkan keratan rentas sebuah motor elektrik. Lengkapkan label
bahagian-bahagian utama motor berkenaan.

[3 markah]

LIHAT SEBELAH

SULIT
77

12. Tandakan

()

bagi pernyataan yang betul dan tandakan (

bagi pernyataan

yang salah.
a) Pencahayaan ruang tempat kediaman boleh diperoleh daripada dua sumber,
iaitu cahaya matahari dan cahaya lampu.
b) Skema warna memainkan peranan penting dalam menghias tempat kediaman
agar lebih ceria.
c) Warna lembut akan menyebabkan siling tinggi kelihatan lebih rendah.
[3 markah]
13. Berikut adalah senarai kuih yang di perbuat dari bater pekat dan bater cair.
Tandakan ( ) pada padanan yang betul.

Kuih

Jenis bater

Kuih lapis

Bater cair

Kuih lompang

Bater pekat

Kuih ketayap

Bater cair

Kuih rengas

Bater pekat

Cucur udang

Bater cair

Jawapan

[3 markah]
14. Maklumat berikut menunjukkan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kuih
tempatan.

Kacang hijau

Ubi keledek

Tepung pulut

Padankan bahan dengan kuih yang dihasilkan yang betul dengan menulis A, B dan C
pada petak
yang disediakan.
i.

Kuih rengas

ii.

Cucur badak

iii.

Buah melaka
[ 3 markah ]

15. Tandakan ( ) pada faktor utama merancang menu makanan bekal.

LIHAT SEBELAH

SULIT
77
Pernyataan

Jawapan

i.

Makanan yang disediakan mestilah mempunyai khasiat


yang seimbang

ii.

Makanan yang disediakan hendaklah yang mudah


dibawa

iii.

Menu yang dipilih tahan lama dan tidak mudah basi

iv.

Makanana disediakan dalam kuantiti yang banyak

[ 3 markah ]
16. Maklumat di bawah adalah tentang jenis-jenis kain dapur

Kain Pencuci

Kain Maslin

Kain Pengelap

Padankan jenis kain dapur dengan kegunaannya yang khusus dengan menulis nama
kain pada ruang
yang disediakan.
Kegunaan Kain
Jenis Kain

Mengelap kuali dan periuk

Mengeringkan pinggan mangkuk

Menapis agar-agar yang telah dimasak


[3 markah]

LIHAT SEBELAH

SULIT
77

17. Berikut adalah jenis-jenis kancing


A
B
C

Cangkuk dan palang


Cangkuk dan mata
Velcro

Padankan jenis kancing di atas berdasarkan ilustrasi di bawah dengan menulis A, B atau
C pada petak yang disediakan.

[ 3 markah ]
18. Nyatakan tiga kaedah yang boleh digunakan untuk membuat biskut dan kek.
( i ) _________________________________________________________________
( ii ) ________________________________________________________________

LIHAT SEBELAH

SULIT
77
( iii ) ________________________________________________________________
[3 markah]
19. Senaraikan kaedah bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu
usahawan. Satu jawapan diberikan. Tulis di ruangan yang disediakan.

Bimbingan dan latihan

BANTUAN
KERAJAAN

A : ______________________________________________________________________

B : ______________________________________________________________________

C : _____________________________________________________________________
[ 3 markah ]
20

Nyatakan ciri-ciri utama seorang usahawan dengan betul. Dua jawapan telah diberi.

a.
Bijak mengambil peluang
b.
c.
Inovatif
[ 3 markah ]

LIHAT SEBELAH

SULIT
77

BAHAGIAN B
(40 markah)
Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.
21. Rajah di bawah menunjukkan suis mikro yang disambungkan dengan mentol A dan
mentol B.

Berdasarkan rajah tersebut :


(a) Nyatakan cara wayar disambungkan pada mentol :
(i)

A:

_________________________________________________________________________________________
(ii)

B:

_________________________________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Nyatakan fungsi suis apabila :
(i)

Sambungan dibuat pada mentol A :

_________________________________________________________________
(ii)

Sambungan dibuat pada mentol B :

_________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Nyatakan kesan yang berlaku kepada arus sekiranya lengan suis ditekan mengikut cara
sambungan
seperti pada mentol :
(i)

A:

_________________________________________________________________________________________

LIHAT SEBELAH

10

SULIT
77

(ii)

B:

_________________________________________________________________________________________
[2 markah]
(d) Nyatakan fungsi suis mikro dan berikan dua contoh penggunaan suis mikro
(i) Fungsi :
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
[2 markah]

(ii) Dua contoh :

______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
[2 markah]
22. .

Anda di beri bahan-bahan membuat kek seperti yang berikut:


120 g tepung gandum
120 g gula halus
4 biji telur ayam
1 camca teh esen
vanilla

a) Berdasarkan bahan-bahan yang di beri. Apakah kaedah membuat kek yang


sesuai di gunakan.
_________________________________________________________________________________
__________________________
[ 1 markah ]
b) Terangkan cara membuat kek dengan menggunakan kaedah yang di nyatakan
dalam (a) sehingga kek masak.

LIHAT SEBELAH

11

SULIT
77
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________

LIHAT SEBELAH

12

SULIT
77

______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________

[ 8 markah ]

c) Namakan satu kek yang di hasilkan dengan kaedah di atas.

______________________________________________________________________________________________
__________________________[ 1 markah]
23. Rajah berikut menunjukkan perubahan yang dilalui bagi sebuah televisyen

(a) Nyatakan bentuk perubahan yang berlaku pada televisyen tersebut.

______________________________________________________________________________________________
_______
[1 markah]
(b) Berikan definisi bagi jawapan di (a).

LIHAT SEBELAH

13

SULIT
77
______________________________________________________________________________________________
__________________

______________________________________________________________________________________________
__________________
[2 markah]
(c) Berikan contoh peralatan lain yang telah mengalami perubahan seperti di jawapan
(a)

_____________________________________________________________________________________________
[1 markah]
(d) Nyatakan tiga faktor reka bentuk yang perlu dipertimbangkan dalam penghasilan
projek Reka Bentuk dan Teknologi.
(i)
_____________________________________________________________________________________________
(ii)
____________________________________________________________________________________________
(iii)
____________________________________________________________________________________________
[3markah]
(e) Nyatakan tiga kaedah untuk mengumpul maklumat dan data.
(i)
_____________________________________________________________________________________________
(ii)
____________________________________________________________________________________________
(iii)
____________________________________________________________________________________________
[3markah]
23. Rajah yang berikut menunjukkan medium memasu.

Berdasarkan rajah di atas,

LIHAT SEBELAH

14

SULIT
77

(a) Nyatakan kandungan medium memasu dan nisbah medium yang digunakan.
(i) Medium :
____________________________________________________________________________________________
(ii) Nisbah :
____________________________________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Huraikan kelebihan pemasuan semula.
(i)
______________________________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________________________
________
(ii)
______________________________________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________________________________
________

(iii)

______________________________________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________________________________
________
[6 markah]
(c) Sebaik sahaja kerja pemasuan semula selesai, nyatakan langkah seterusnya.
(i)
______________________________________________________________________________________________
_________

LIHAT SEBELAH

15

SULIT
77
(ii)
______________________________________________________________________________________________
________
[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


**********************************************************************************************
****************

DISEDIAKAN OLEH : PN SITI NUR HIDAYAH BINTI SAHIDAN

: PN NOR AINI BT ABU BAKAR


.............................
DISEMAK OLEH
: EN SYAIFUL ANWAR BIN YAHYA
..
DISAHKAN OLEH
: PN HASLINA BT AMINUDDIN
..
(GK VOK & TEKNIK)

LIHAT SEBELAH

16