Anda di halaman 1dari 57
K U R S U S C P C M E / 1
K U R S U S
C P C M
E / 1

INOVASI ICT DALAM

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

M - S U I T E S H O T E L | J
M - S U I T E S
H O T E L
|
J O H O R
B A H R U
M - S U I T E S H O T E L | J O

Prof Dr Sidek Ab Aziz

Universiti Putra Malaysia

8-11 Oktober2013

HASIL PEMBELAJARAN/ KURSUS

HASIL PEMBELAJARAN/ KURSUS http://mindmap.crazenut.org/

http://mindmap.crazenut.org/

KANDUNGAN KURSUS
KANDUNGAN KURSUS

http://www.text2mindmap.com

PENGISIAN KURSUS
PENGISIAN KURSUS

Disunting guna Jing & Irfan View

PENAMBAHBAIKAN

PENAMBAHBAIKAN
JADUAL KURSUS INOVASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CPCM E/1 TAHUN 2013 8-11 OKTOBER 2013
JADUAL KURSUS INOVASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CPCM E/1 TAHUN 2013 8-11 OKTOBER 2013
JADUAL KURSUS INOVASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CPCM E/1 TAHUN 2013 8-11 OKTOBER 2013

JADUAL KURSUS INOVASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CPCM E/1 TAHUN 2013 8-11 OKTOBER 2013 @ JOHOR BAHRU

Masa Tarikh 0700 – 0830 – 1030 0830 1030 – 1100 HARI 1 Sarapan Pagi
Masa Tarikh 0700 – 0830 – 1030 0830 1030 – 1100 HARI 1 Sarapan Pagi
Masa Tarikh 0700 – 0830 – 1030 0830 1030 – 1100 HARI 1 Sarapan Pagi
Masa Tarikh 0700 – 0830 – 1030 0830 1030 – 1100 HARI 1 Sarapan Pagi

Masa

Masa
Masa
Masa
Masa

Tarikh

0700

0830 1030

0830

1030

1100

HARI 1

– 0830 – 1030 0830 1030 – 1100 HARI 1 Sarapan Pagi Minum pagi HARI 2
– 0830 – 1030 0830 1030 – 1100 HARI 1 Sarapan Pagi Minum pagi HARI 2
– 0830 – 1030 0830 1030 – 1100 HARI 1 Sarapan Pagi Minum pagi HARI 2

Sarapan Pagi

Minum pagi

HARI 2

Sarapan Pagi Minum pagi HARI 2 MODUL 1 INOVASI DAN KREATIVITI DALAM P&P HARI 3 MODUL

MODUL 1

INOVASI DAN KREATIVITI DALAM P&P

HARI 3

MODUL 4B APLIKASI WEB 2.0

HARI 4

PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT

 

1300 1400 -1600

 

1100 1300

1600 - 1730

1400

1730

2200

-

2030 2200

2030

2230

Makan Tengahari/Solat Zohor

MODUL 2

MEDIA

PEMBANGUNAN E- KANDUNGAN

MODUL 5 E-PEMLAJARAN DAN ISU SEMASA ICT DALAM PENDIDIKAN

PENILAIAN AKHIR KURSUS/SINTESIS KURSUS DAN PENUTUP

Daftar Masuk

PRE-

WORKSHOP

ASSESSMEN

T & AUDIT

MODUL 3 PERKAKASAN PEMBANGUNAN E- KANDUNGAN * Aplikasi Pengurusan Harian Lanjutan WEPA

MODUL 4A

APLIKASI

DESKTOP

MODUL 6A

MODUL 6B

INOVASI BERASASKAN ICT DALAM P&P

INOVASI

BERASASKAN

ICT DALAM

 

P&P

Daftar keluar

Makan Malam/Solat Maghrib

ICT DALAM P&P INOVASI BERASASKAN ICT DALAM   P&P Daftar keluar Makan Malam/Solat Maghrib

BENGKEL

HASIL

DAPATAN

HARI

PERTAMA

PENILAIAN

PRODUK

INOVASI

ICT

Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Makan Malam/Solat Maghrib BENGKEL HASIL DAPATAN HARI PERTAMA PENILAIAN PRODUK INOVASI ICT Minum Malam
Minum Malam

Minum Malam

PERLAKSANAAN KURSUS INOVASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CPCM E/1

Jangkamasa Catatan (jam) 2 2 2 2 1.5 1.5 2 2 2 1.5 1.5 2
Jangkamasa Catatan (jam) 2 2 2 2 1.5 1.5 2 2 2 1.5 1.5 2

Jangkamasa

Catatan

(jam)

2

Jangkamasa Catatan (jam) 2 2 2 2 1.5 1.5 2 2 2 1.5 1.5 2 2
2 2 2 1.5 1.5 2 2 2 1.5 1.5 2 2 24
2
2
2
1.5
1.5
2
2
2
1.5
1.5
2
2
24
Hari Modul/ Pengisian Masa Hari 1 : SELASA PRE-WORKSHOP ASSESSMENT & AUDIT 2030-2200 8 Oktober
Hari Modul/ Pengisian Masa Hari 1 : SELASA PRE-WORKSHOP ASSESSMENT & AUDIT 2030-2200 8 Oktober

Hari

Modul/ Pengisian

Masa

Hari 1 : SELASA

PRE-WORKSHOP ASSESSMENT & AUDIT

2030-2200

8 Oktober 2013

Hari 2 : RABU MODUL 1 INOVASI DAN KREATIVITI DALAM P&P 0830-1020 9 Oktober 2013

Hari 2 : RABU

MODUL 1 INOVASI DAN KREATIVITI DALAM P&P

0830-1020

9

Oktober 2013

 

MODUL 2 MEDIA PEMBANGUNAN E- KANDUNGAN

1100-1300

MODUL 3 PERKAKASAN PEMBANGUNAN E- KANDUNGAN * Aplikasi Pengurusan Harian Lanjutan WEPA

1400-1600

MODUL 4A APLIKASI DESKTOP

1600-1730

PERBENGKELAN HASIL DAPATAN HARI PERTAMA

2030-2200

Hari 3 : KHAMIS

0830-1030

10

Oktober 2013

MODUL 4B APLIKASI WEB 2.0

 

MODUL 5 E-PEMLAJARAN DAN ISU SEMASA ICT DALAM PENDIDIKAN

1100-1300

MODUL 6 INOVASI BERASASKAN ICT DALAM P&P

1400-1600

MODUL 6 INOVASI BERASASKAN ICT DALAM P&P

1600-1730

PENILAIAN PRODUK INOVASI

2030-2200

Hari 4 : JUMAAT

PENILAIAN PRODUK INOVASI/ AKHIR

0830-1030

11

Oktober 2013

KURSUS

 

SISTESIS KURSUS DAN PENUTUP

1100-1300

PRODUK INOVASI/ AKHIR 0830-1030 11 Oktober 2013 KURSUS   SISTESIS KURSUS DAN PENUTUP 1100-1300

KANDUNGAN KURSUS INOVASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CPCM E/1

OBJEKTIF KURSUS KANDUNGAN KURSUS Pada akhir kursus ini, peserta dapat : INOVASI DAN KREATIVITI DALAM
OBJEKTIF KURSUS KANDUNGAN KURSUS Pada akhir kursus ini, peserta dapat : INOVASI DAN KREATIVITI DALAM

OBJEKTIF KURSUS

KANDUNGAN KURSUS

Pada akhir kursus ini, peserta dapat :

INOVASI DAN KREATIVITI DALAM P&P)

E-PEMBELAJARAN/ CAL/CAI/WB

i.

Menghasilkan idea bagi menyediakan

 

Maksud inovasi

 

Definisi e-Pembelajaran

inovasi yang boleh digunakan dalam

Peringkat Inovasi

Sejaran e-Pembelajaran

Pengajaran Dan Pembelajaran.

Inovasi individu

Ciri e-Pembelajaran

Inovasi Organisasi

Kepelbagaian e-Pembelajaran CAL/CAI/WB

ii.

Menghasilkan idea inovasi

Matlamat Inovasi Dalam Pengajaran DanPembelajaran.

 

menggunakan ICT:

Faktor faktor yang menjayakan inovasi dalamPengajaran Dan Pembelajaran.

 

Kandungan e-Pembelajaran

a.

Power Point interaktif

Kerangka e-Pembelajaran

b.

Blog Pengajaran/

MEDIA DAN PERKAKASAN PEMBANGUNAN E-KANDUNGAN

Strategi Instruksi e-Pembelajaran

c.

Sistem atau Pakej

Media Pengajaran dan Pembelajaran

ISU SEMASA ICT DALAM PENDIDIKAN

 

Aplikasi Pengurusan Harian

 

ePembelajaran / ICT

   

Perkembangan ICT

 

Aplikasi Desktop

 
   

Komponen Teknologi Maklumat

 

Aplikasi Web 2.0

 
   

Impak ICT kepada Komuniti dan Sosio Ekonomi

 

BENTUK BENTUK INOVASI BERASASKAN ICT DALAM P&P.

Hak Cipta undang-Undang

 

Perisian Power Point Interaktif

Ringkasan Hukuman

Blog Pengajaran Dan Pembelajaran

Pengurusan Makmal Komputer

Perisian Excel

 

Blog Inovasi /Kerjaya

 

FASILITATOR

KAEDAH PENYAMPAIAN

PENILAIAN

 
 

Prof Dr Sidek Ab Aziz

Kuliah / Taklimat

i.

Hasil inovasi P&P

Felow Bersekutu Inovasi dalam Pengajaran Pembelajaran

Perkongsian maklumat dan pengetahuan

ii.

Persembahan inovasi yang dihasilkan.

 

Sesi demonstrasi

iii.

Interaktiviti dalam zon ePembelajaran

 

Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Putra Malaysia

Perbncangan dalam kumpulan

 
 

Latihan Simulasi kendiri

 

drsidekaziz@gmail.com

 

012-2983370

INOVASI ICT DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Modul Kandungan Modul Kandungan 1 Inovasi dan Kreativiti dambelajaran  Definisi Inovasi dan Kreativiti 
Modul Kandungan Modul Kandungan 1 Inovasi dan Kreativiti dambelajaran  Definisi Inovasi dan Kreativiti 

Modul

Kandungan

Modul

Kandungan

Modul Kandungan Modul Kandungan
Modul Kandungan Modul Kandungan

1 Inovasi dan Kreativiti dambelajaran

Definisi Inovasi dan Kreativiti

Peringkat Inovasi

o

Inovasi Individu

o

Inovasi Organisasi

Matlamat Inovasi Dalam P&P

Faktor faktor yang menjayakan inovasi dalam P&P

4B

Aplikasi Web 2.0

o

Manipulasi imej

o

Audio dan Video

o

Simulasi dan Interaktiviti

o

Persembahan

e-Pembelajaran

Definisi e-Pembelajaran

Sejaran e-Pembelajaran

Ciri e-Pembelajaran

Kandungan e-Pembelajaran

Kerangka e-Pembelajaran

Strategi Instruksi e-Pembelajaran

2 Media Pembangunan ePengajaran dan Pembelajaran

Konsep Media

Konsep Pengajaran-Pembelajaran

Fungsi Media dalam Pengajaran-Pembelajaran

Kepentingan Media Pengajaran

Jenis-jenis Media dan Klasifikasi Media

5A

3 Perkakasan Pembangunan e-Kandungan

Aplikasi Pengurusan Harian WEPA

o

Pemprosesan Perkataan Microsoft Word

o

Hamparan Elektronik Microsoft Excel

o

Persembahan Elektronik Microsoft Power Point

o

Pangkalan Data Microsoft Access

o

5B

Isu semasa ICT dalam Pendidikan

Perkembangan ICT

Komponen Teknologi MAklumat

Impak ICT kepada Komuniti dan Sosio Ekonomi

Hak Cipta undang-Undang

Ringkasan Hukuman

Pengurusan Makmal Komputer

4A

Aplikasi Desktop

o

Manipulation Imej IrfanView, Photoscape, Pixclip, Jing

o

Perancangan Mindmap

o

Suntingan Audio/Video -

6 Bentuk bentuk Inovasi berasaskan ICT dalam P&P

Perisian Power Point Interaktif

Perisian Excel

Blog Inovasi

Blog Pengajaran Dan Pembelajaran

Blog Kerjaya

Modul 4B > Senarai Pilihan Aplikasi Web 2.0

Desktop Conferencing Video Screen Recordings Elluminate Live! http://www.elluminate.com/ WebEx http://www.webex.com/
Desktop Conferencing Video Screen Recordings Elluminate Live! http://www.elluminate.com/ WebEx http://www.webex.com/

Desktop Conferencing

Video Screen Recordings

Elluminate Live! http://www.elluminate.com/ WebEx http://www.webex.com/ Microsoft Live Meeting http://office.microsoft.com/enus/livemeeting/default.aspx GoToOffice http://www.gotooffice.com/ GoToMeeting https://www2.gotomeeting.com/ Adobe Connect http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/ Wimba http://www.wimba.com/ DimDim http://www.dimdim.com/

Skype http://www.skype.com Screencastomatic http://www.screencastomatic.com/ Jing http://www.jingproject.com/ Camtasia Studion http://www.techsmith.com/camtasia/systemreq.asp Captivate http://www.adobe.com/products/captivate/ Kaltura http://corp.kaltura.com/ Wink http://www.debugmode.com/wink/

Adding Voice Narration to PPT

Wikis

PowerPoint (built in feature) Impatica http://www.impatica.com/imp4ppt/ Adobe Presenter stand alone product http://www.adobe.com/products/presenter/

https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=en%5Fus&product=p

resenter Articulate Presenter http://www.articulate.com/

Discover Educator Network

http://blog.discoveryeducation.com/wisconsin/2006/09/12/freewikispacetoe

ducators/ PBWikihttp://pbwiki.com/ Wikispaces http://www.wikispaces.com/ Wetpaint

http://www.wetpaint.com/wiki?r=GGLKWWiki&gclid=CMa9prDdxZQCFR4vagod

rXQkQ

Blogs

Open Source Audio

Blogger http://www.blogger.com WordPress http://wordpress.org/ Google Blog http://googleblog.blogspot.com/

Audacity http://audacity.sourceforge.net/ Create audio files GabCast http://www.gabcast.com/ create audio via phone MyPodcast http://www.mypodcast.com/ create free podcasts Podbean http://www.podbean.com publish your podcast

Social Networking

Social Networking Educational Technologies

Educational Technologies

Social Networking Educational Technologies

VoiceThread http://voicethread.com/ Example: http://voicethread.com/#q+education.b92373.i469882 Ning http://www.ning.com/ Twitter http://twitter.com Facebook http://Facebook.com

Course Lab http://courselab.com/ Eduspaces http://eduspaces.net Edu2.0 http://www.edu20.org/ EduResourceBlog http://radio.weblogs.com/0114870/ TeacherTube http://www.teachertube.com/ iTunesU http://www.apple.com/education/itunesu_mobilelearning/itunesu.html Profcast http://www.profcast.com/

Productivity Tools

Course Mapping Tools

Google Docs http://docs.google.com/ Mail, Calendar, Document sharing Tour http://www.google.com/googleds/tour1.html Open Office http://www.openoffice.org Open source Microsoft Officetype suite SnagIt Jing http://www.jingproject.com MW Snap http://www.snapfiles.com/get/mwsnap.html

Simple Mind Map http://mindmap.crazenut.org Text To Mind Map http://text2mindmap.com

Word.doc or PowerPoint (PPT) Inspiration (15day free trail download > http://www.inspiration.com/freetrial/index.cfm iMindMap (7day free trail download) > http://www.imindmap.com /, click the Free Trial download button; watch the free videos; PDFor .jpg your mind map; don not submit in .imm format Bubbl.us (freeware > http://www.bubbl.us/

(This Information was taken from a SLOANC webinar by Sharon A. Taylor sharonataylor@comcast.net)

INOVASI

ICT

DALAM P&P

INOVASI ICT DALAM P&P
INOVASI ICT DALAM P&P

Skop

Perbincangan

teknologi

teknologi

pendidikan dan

pengajaran

inovasi.

Apa ituTeknologi?

Seni menggunakan

ilmu pengetahuan secara saintifik. - Kast & Rosenzeing (1963)

pencantuman alat, ilmu pengetahuan dan budaya kerja yang menjadikan sesebuah organisasi menghasilkan input kepada output. - Shermerhon (1984)

Penyatuan ilmu pengetahuan yang sistematik dan terancang dalam usaha-usaha yang dijalankan secara lebih praktikal. - Galbraith

(1967)

yang dijalankan secara lebih praktikal. - Galbraith (1967) “ Satu kaedah manusia menggunakan kekuasaannya ke atas

Satu kaedah manusia

menggunakan

kekuasaannya ke atas persekitaran. -

Hamilton (1973)

Teknologi Pendidikan dan Pengajaran ?

Teknologi

Pendidikan

Kombinasi proses dan

 

alatan yang terlibat dalam

usaha menyahut keperluan dan masalah pendidikan, dengan penekanan kepada proses mengaplikasikan alatan terkini seperti

komputer dan teknologi

Teknologi

Pengajaran

berkaitan. - Roblyer & Edward (2000)

Pengajaran berkaitan. - Roblyer & Edward (2000) Teknologi Pendidikan ”Teori dan praktis reka bentuk,
Pengajaran berkaitan. - Roblyer & Edward (2000) Teknologi Pendidikan ”Teori dan praktis reka bentuk,

Teknologi

Pendidikan

”Teori dan praktis reka

bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian prosespelbagai sumber pembelajaran (Seels & Richey, 1994).

Sesuatu yang kompleks, proses

integrasi yang melibatkan manusia, prosedur, idea, alatan dan organisasi bagi menganalisis masalahdan

mengawal, menjalankan, menilai serta mengurus masalah yang terlibat dalam

semua aspek pembelajaran manusia. -

AECT (1977)

menjalankan, menilai serta mengurus masalah yang terlibat dalam semua aspek pembelajaran manusia. - AECT (1977)

Teknologi dan Pendidikan

Teknologi dan Pendidikan
Teknologi dan Pendidikan
Teknologi dan Pendidikan

Definisi Inovasi

An innovation - an idea, practice, or object that is perceived as new by an
An innovation -
an idea, practice,
or object that is
perceived as new
by an individual
or another unit of
adoption.
(Rogers, 1995)
”Idea, amalan atau objek
yang di anggap baru oleh
seseorang. - Miller (1971)

Sesuatu yang di anggap baru dan lebih

baik daripada yang

lama oleh seseorang individu. - Spencer

(1994)

“Idea, konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan. - Glosari Teknologi Pendidikan (1995)

Pembaharuan, modifikasi, atau membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi
Pembaharuan,
modifikasi, atau
membaiki idea,
benda, ilmu dan
ciptaan seni budaya
tamadun dengan
tujuan memenuhi
fungsi-fungsi tertentu
atau memenuhi cita
rasa tertentu atau
memenuhi pasaran
tertentu. - Sufean
Hussin (2001)

Definisi Inovasi

Idea, latihan atau bahan artifak yang kelihatan baru pada unit yang menggunakannya. - Zaltman et. al (1973)

Mengenerasi perkembangan dan Kejayaan aplikasi pertama pada sesuatu penggunaan idea baru pada produk atau proses.
Mengenerasi
perkembangan dan
Kejayaan aplikasi
pertama pada sesuatu
penggunaan idea
baru pada
produk atau proses. -
Oldham & Cuming (1996)
organisasi. -
Damapour (1991)

MAKA > Inovasi boleh dikaitkan dengan :-

penghasilan produk baru

proses penyusunan atau pengubahsuaian semula menggunakan komponen sedia ada

Produk unik, memudah dan bernilai

Definisi Kreativiti

Menghasilkan sesuatu yang baru

dan kemampuan (kebolehan ) mencipta daya kreatif, kekreatifan. -

kamus Dewan

(1993)

mencipta daya kreatif, kekreatifan. - kamus Dewan (1993) “ Keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru, bagi

Keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru, bagi mengemas kini perlambangan yang sedia ada. Aktiviti menyusun dan mengolah semula organisasi yang sedia ada dan mantap kepada sesuatu organisasi yang baru dianggap suatu kreativiti. - June King Mcfee

Naluri (instinct) semula jadi sejak lahir yang dimiliki oleh setiap orang yang digunakan bagi menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan.

Tanpa naluri dan keinginan, manusia tidak akan bertindak. - Mengikut Viktor Lowenfeld (1975),

Semua manusia dilahirkan

dengan potensi untuk bersifat

kreatif ; dan dengan adanya persekitaran dan teknik-teknik yang sesuai, maka potensi ini boleh dikenali, dipupuk dan

diukur. - Jones (1972)

Definisi Kreativiti

Kreativiti ialah kebolehan atau

keupayaan untuk

mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru

atau dalam bentuk

baru melalui kemahiran imaginasi.

Ia melibatkan: • Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik. •
Ia melibatkan:
Keupayaan berfikir yang
dapat melahirkan idea
baru yang unik dan
menarik.
Keupayaan berfikir
secara kritikal dan
membuat penilaian
secara analitikal
terhadap idea dan
seterusnya
mengemukakan
cadangan penyelesaian.
Keupayaan berfikir
secara praktikal yang
dapat menterjemahkan
idea dan teori kepada
bentuk aplikasi.

Tahap Penerimaan Inovasi

Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards Brave people, puling the change. Innovators are
Innovators
Early Adopters
Early Majority
Late Majority
Laggards
Brave people, puling the
change. Innovators
are very important
communication.
Respectable
people, opinion
leaders, try
out new ideas, but
in a careful way.
Thoughtful people,
careful but
accepting
change more
quickly than the
Skeptic people, will
use new ideas or
products only when
the majority is
using it.
Traditional people, caring for the
"old ways", are critical towards new
ideas and will only accept it if the
new idea has become mainstream or
even tradition.
average.

http://techticker.net/2008/06/06/technology-adoption-lifecycle/

Peringkat Inovasi

Peringkat Individu

individu kreatif dengan cara menimba ilmu

meneliti persekitaran

seterusnya membina idea

baru untuk menghasilkan

sesuatu teknologi baru atau membaiki kualiti sesuatu benda atau untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

Istilahnya ialah modifikasi.

Peringkat Organisasi

ciri penting bagi sesebuah organisasi ialah yang dinamik dan terbuka.

organisasi sentiasa hidup

serta berinteraksi secara

aktif dan prospektif dengan persekitaran.

sifat mencari peluang baru untuk menguasai keadaan

atau untuk meraih keuntungan maksimum.

dengan persekitaran. • sifat mencari peluang baru untuk menguasai keadaan atau untuk meraih keuntungan maksimum.
dengan persekitaran. • sifat mencari peluang baru untuk menguasai keadaan atau untuk meraih keuntungan maksimum.

Program Inovasi Organisasi

Program Inovasi Organisasi

Pendidik dan Inovasi

Pendidik dan Inovasi • Dalam konteks hari ini, suatu perubahan perlu dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Dalam konteks hari ini, suatu

perubahan perlu dalam

proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif perlu

dicerna.

Pendidik kreatif dan inovatif memainkan peranan yang penting bagi menjayakan

wawasan.

Pendidik perlu membebaskan diri daripada pemikiran lama yang membelenggu mereka

dalam kaedah pengajaran.

Kaedah chalk and talk sudah tidak relevan lagi buat masa kini, - Mahasan Mahmood (2003).

Harapan KPM

Harapan KPM

Harapan KPM
Harapan KPM
Harapan KPM
Harapan KPM

Survei: Inovasi dan Pendidik

Survei: Inovasi dan Pendidik
Survei: Inovasi dan Pendidik

Survei: Inovasi dan Pendidik

Survei: Inovasi dan Pendidik

E-Pembelajaran

E-Pembelajaran • Pembelajaran elektronik iaitu pembelajaran menggunakan komputer • Pelajar belajar sendiri secara
E-Pembelajaran • Pembelajaran elektronik iaitu pembelajaran menggunakan komputer • Pelajar belajar sendiri secara

Pembelajaran elektronik iaitu pembelajaran menggunakan

komputer

Pelajar belajar sendiri secara interaktif menggunakan multimedia

Proses penilaian online menentukan tahap kefahaman pelajar

KEPELBAGAIAN e-PEMBELAJARAN

Pembelajaran berasaskan Web/ Web-based learning (WBL)

Instruksi berasaskan Web / Web- based instruction (WBI)

Latihan berasaskan Web/ Web- based training (WBT)

Latihan berasaskan Internet/ Internet-based training (IBT)

Distributed learning (DL)

Advanced distributed learning (ADL)

Pendidikan jarak jauh/ Distance learning (DL)

Pembelajaran Atas Talian /Online learning (OL),

Mobile learning (m-learning) or nomadiac learning, remote

learning

anywhere learning)

(anytime, anyplace,

Ciri e-Pembelajaran
Ciri e-Pembelajaran

Ciri e-Pembelajaran

Ciri e-Pembelajaran
Ciri e-Pembelajaran
Ciri e-Pembelajaran

Ciri e-Pembelajaran

Ciri e-Pembelajaran
Ciri e-Pembelajaran
Ciri e-Pembelajaran

Ciri e-Pembelajaran

Ciri e-Pembelajaran

Kandungan e-Pembelajaran

Kandungan e-Pembelajaran • Maklumat kursus, papan pengumuman, jadual • Sinopsis dan kandungan kurikulum • Bahan

Maklumat kursus, papan pengumuman, jadual

Sinopsis dan kandungan kurikulum

Bahan pengajaran seperti slide, artikel atau nota

Komunikasi melalui mel elektronik atau forum

Penilaian sumatif dan formatif

Sistem pengurusan pelajar (rekod, statistik)

Pautan kepada laman dalaman atau luar seperti perpustakaan, pangkalan data atas talian, jurnal dsb.

KERANGKA E-PEMBELAJARAN

Bagi menghasilkan persekitaran pembelajaran yang bermakna dan efektif, perekebentuk mesti mempertimbangkan lapan

dimensi yang saling berkait dan

bergantung antara satu sama lain (Khan, 2005), iaitu:

i. Institusi

ii. Pedagogi

iii. Pengurusan

iv. Rekabentuk antaramuka

v. Teknologi

vi. Sokongan sumber

vii. Etika viii. Penilaian

Kerangka e-Pembelajaran

Kerangka e-Pembelajaran
Kerangka e-Pembelajaran
Kerangka e-Pembelajaran

Kerangka ePembelajaran

Kerangka ePembelajaran
Kerangka ePembelajaran
Kerangka ePembelajaran

Strategi Instruksi ePembelajaran

Strategi Instruksi ePembelajaran Kepelbagaian strategi instruksi digunakan dalam e- pembelajaran bagi membantu pelajar
Strategi Instruksi ePembelajaran Kepelbagaian strategi instruksi digunakan dalam e- pembelajaran bagi membantu pelajar

Kepelbagaian strategi instruksi digunakan dalam e- pembelajaran bagi membantu

pelajar capai matlamat dan

objektif pembelajaran.

Persembahan/presentation

Demostrasi

Latih tubi

Tutorial

Permainan

Perbincangan

PENGAJARAN BERBANTUKAN

KOMPUTER (CAI)

PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (CAI) Pengajaran menggunakan koswer atau perisian yang dibina khusus untuk mencapai
PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (CAI) Pengajaran menggunakan koswer atau perisian yang dibina khusus untuk mencapai

Pengajaran menggunakan koswer

atau perisian yang dibina khusus untuk mencapai objektif pelajaran tersebut

Bertujuan memudahkan proses P&P

menggunakan kelebihan ciri-ciri

multimedia:

Teks

Grafik

Animasi

Video

Audio

Interaktif

Dibina dengan mengambil kira

keupayaan individu pelajar dan

berpusatkan pelajar

Kebaikan CAI kepada Organisasi

Sistem ini selalunya mengandungi fungsi:

Mentaksir keupayaan pelajar sebelum

pembelajaran (ujian pra

pembelajaran)

Menyediakan bahan pembelajaran yang bersifat interaktif

Menyediakan kemudahan latih tubi

bagi meningkatkan

penguasaan pelajar terhadap pengetahuan sesuatu topik

Menyediakan permainan pendidikan yang boleh menarik minat

pelajar untuk belajar sambil bermain

Menyediakan pentaksiran selepas

pembelajaran (ujian pasca

pembelajaran)

Merekod progres dan skor pencapaian pelajar

• Merekod progres dan skor pencapaian pelajar Dalam jangka masa lama akan mengurangkan kos P&P •

Dalam jangka masa lama akan mengurangkan kos P&P

Staf organisasi mendapat pengetahuan dan kemahiran bagaimana memenuhi keperluan

pelajar yang pelbagai

Kualiti dan prestasi akademik meningkat

Menghasilkan pelajar yang memiliki pengetahuan dan kemahiran menggunakan teknologi yang boleh meningkat pasaran kerja

Meningkatkan gred kualiti institusi

Institusi dapat mengamalkan prinsip

pembelajaran fleksibel dalam aspek masa dan ruang

Membentuk persediaan untuk membangun dan melaksanakan program pembelajaran jarak jauh

Perisian CAI

Perisian CAI TUTORIAL SIMULASI LATIH TUBI PERMAINAN   PENDIDIKAN Perisian yang mengandungi siri
Perisian CAI TUTORIAL SIMULASI LATIH TUBI PERMAINAN   PENDIDIKAN Perisian yang mengandungi siri
Perisian CAI TUTORIAL SIMULASI LATIH TUBI PERMAINAN   PENDIDIKAN Perisian yang mengandungi siri
Perisian CAI TUTORIAL SIMULASI LATIH TUBI PERMAINAN   PENDIDIKAN Perisian yang mengandungi siri
Perisian CAI TUTORIAL SIMULASI LATIH TUBI PERMAINAN   PENDIDIKAN Perisian yang mengandungi siri
TUTORIAL SIMULASI LATIH TUBI PERMAINAN   PENDIDIKAN Perisian yang mengandungi siri langkah yang

TUTORIAL

SIMULASI

LATIH TUBI

PERMAINAN

 

PENDIDIKAN

Perisian yang mengandungi siri langkah yang perlu diikuti bagi mencapai objektif

Komputer melaksanakan simulasi keadaan sebenar membolehkan pelajar menyesuaikan diri sebelum mengguna atau mengalami keadaan sebenar

Pelajar boleh berlatih melaksanakan aktiviti berulang kali untuk meningkatkan kemahiran membuat keputusan tanpa mengambil masa yang lama

Pelajar berfungsi sebagai sebahagian daripada elemen atau pembolehubah dalam permainan berkomputer bagi menyelesaikan masalah melalui simulasi persekitaran maya

menyelesaikan masalah melalui simulasi persekitaran maya PERSEKITARAN PENEROKAAN Latihan amali- perisian aktiviti
menyelesaikan masalah melalui simulasi persekitaran maya PERSEKITARAN PENEROKAAN Latihan amali- perisian aktiviti

PERSEKITARAN

PENEROKAAN

Latihan amali- perisian aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya

aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya
aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya
aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya
aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya
aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya
aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya

Keberkesanan CAI

Keberkesanan CAI • Meningkatkan prestasi pembelajaran • Mengurangkan masa bagi mencapai objektif pembelajaran •
Keberkesanan CAI • Meningkatkan prestasi pembelajaran • Mengurangkan masa bagi mencapai objektif pembelajaran •
Keberkesanan CAI • Meningkatkan prestasi pembelajaran • Mengurangkan masa bagi mencapai objektif pembelajaran •

Meningkatkan prestasi

pembelajaran

Mengurangkan masa bagi mencapai objektif pembelajaran

Meningkatkan kemahiran

menyelesai masalah

Membantu pelajar membuat pembetulan mengeluarkan idea sendiri

Memberi penekanan terhadap

strategi mengemukakan alasan

bagi setiap tindakan

Membantu meningkatkan keupayaan berkomunikasi dan membuat keputusan

P&P menjadi lebih interaktif, meningkatkan

penglibatan pelajar dalam setiap 20 saat bertindak kepada rangsangan, berbeza dengan kaedah penerangan oleh guru

Pembelajaran mengutamakan keupayaan individu, tahap kendiri, carian kendiri, pentaksiran kendiri dan mengikut gaya belajar kendiri

Pembelajaran lebih fleksibel dengan interaksi yang menggalakkan pelajar meneroka dan mencuba, memahami dan mengemukakan

soalan

Pembelajaran menggunakan pelbagai media sebagai alat memudahkan pembelajaran, bukan tambahan yang hanya meningkatkan kos

Pendidik dan CAI

Pendidik dan CAI • Meningkatkan keberkesanan pengajaran • Pembelajaran berlaku dalam masa singkat • Menjimatkan
Pendidik dan CAI • Meningkatkan keberkesanan pengajaran • Pembelajaran berlaku dalam masa singkat • Menjimatkan
Pendidik dan CAI • Meningkatkan keberkesanan pengajaran • Pembelajaran berlaku dalam masa singkat • Menjimatkan

Meningkatkan keberkesanan pengajaran

Pembelajaran berlaku dalam masa singkat

Menjimatkan masa untuk

menjalankan penyelidikan

tentang P&P

Menjimatkan masa untuk melaksana dan mengurus pentaksiran

Menjimatkan perbelanjaan

Mengambil kira keperluan semua pelajar

Kekurangan CAI

Sukar membina perisian kursus yang memenuhi keperluan gaya belajar dan kurikulum

mendapat perisian yang memenuhi gaya belajar, kurikulum dan jenis maklumat yang berbeza

Pendidik tidak memiliki cukup kemahiran

menggunakan perisian kursus dalam P&P

Peralatan komputer tidak dapat memenuhi keperluan perisian kursus menyebabkan sebahagian daripada elemen perisian tidak dapat berfungsi

Terlalu mementingkan teknologi, bukan mementingkan pencapaian objektif pelajaran

Pelajar tidak memiliki kemahiran menggunakan

perisian kursus dengan berkesan

Sukar mendapatkan perisian kursus yang baik dan sesuai dengan budaya pelajar

PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN

KOMPUTER (CII)

PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (CII) • CII sebagai penggunaan perisian umum komputer seperti pemproses •
PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (CII) • CII sebagai penggunaan perisian umum komputer seperti pemproses •
PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (CII) • CII sebagai penggunaan perisian umum komputer seperti pemproses •

CII sebagai penggunaan perisian umum komputer seperti pemproses

perkataan (Ms word), pangkalan data (Msacess), dan program grafik,

Membantu pelajar menyelesaikan masalah atau kerjadengan lebih berdaya maju.

Satu pilihan lain penggunaan pengajaran berbantukan komputer (CAI).

CII melibatkan penggunaan komputer sebagai alat penyelesaian masalah

Peralatan ini menjadi perantara (medium)

bagi melengkapkan sebahagain kerja dan mempertingkatkan kemampuan pengguna

Bina/reka alat atau pilih dari pelbagai alat sedia ada dan gunakan pada tugasan untuk penyelesai masalah

Campur tangan antara pengguna maklumat

yang hendakdibuat, diterima, disimpan, dimanipulasi (manipulated) atau dihebahkan (disseminated)

Aplikasi Komputer

Aplikasi Komputer CII memfokuskan kepada komputer sebagai alat bantuan kepada penyelesaikan masalah: 1. Pek perisian
Aplikasi Komputer CII memfokuskan kepada komputer sebagai alat bantuan kepada penyelesaikan masalah: 1. Pek perisian
Aplikasi Komputer CII memfokuskan kepada komputer sebagai alat bantuan kepada penyelesaikan masalah: 1. Pek perisian

CII memfokuskan kepada komputer sebagai alat

bantuan kepada penyelesaikan masalah:

1. Pek perisian aplikasi umum (generic) atau serumpun seperti pangkalan data, grafik, helaian elektronik, pemprosesan perkataan dan telekomunikasi. Boleh digunakan dalam pelbagai subjek dan aras peringkat pembelajaran

2. Penggunaan perisian khusus yang direka bentuk untuk masalah yang berlaku dalam kursus atau disiplin tertentu seperti mengubah

muzik, Reka bentuk Berbantukan Komputer

(CAD), Perisian pelukis grafik (penggambaran,

lukisan drafting atau lukisan kejuruteraan).

Komputer sebagai alat

Aplikasi komputer sebagai pembantu penyelesaian menggunakan pemproses

perkataan, pangkalan data, grafik,

helaian elektronik, dan pek aplikasi lain perlu di gabungkan seluruhnya ke dalam rancangan pengajaran dan kurikulum

Pelajar perlu menerima latihan khusus

bagi menggunakan peralatan ini, secara

mutlaknya sepanjang proses pembelajaran

Quick Start Guide Microsoft Excel 2013 looks different from previous versions, so we created this
Quick Start Guide Microsoft Excel 2013 looks different from previous versions, so we created this

Quick Start Guide

Microsoft Excel 2013 looks different from previous versions, so we created this guide to help you minimize the learning curve.

Add commands to the Quick Access Toolbar Keep favorite commands and buttons visible, even when

Add commands to the Quick Access Toolbar Keep favorite commands and buttons visible, even when you hide the ribbon.

Add commands to the Quick Access Toolbar Keep favorite commands and buttons visible, even when you
Add commands to the Quick Access Toolbar Keep favorite commands and buttons visible, even when you
Explore commands on the ribbon Each ribbon tab has groups, and each group has a

Explore commands on the ribbon Each ribbon tab has groups, and each group has a set of related commands.

Explore commands on the ribbon Each ribbon tab has groups, and each group has a set
Explore commands on the ribbon Each ribbon tab has groups, and each group has a set
Show or hide the ribbon Click Ribbon Display Options or press Ctrl+F1 to hide or

Show or hide the ribbon Click Ribbon Display Options or press Ctrl+F1 to hide or show the ribbon.

Show or hide the ribbon Click Ribbon Display Options or press Ctrl+F1 to hide or show
Show or hide the ribbon Click Ribbon Display Options or press Ctrl+F1 to hide or show
Manage files Open, save, print and share your files. Also change options and account settings
Manage files
Open, save, print and share your
files. Also change options and
account settings in this view.
Access other tabs
More tabs appear on the ribbon
when you need them, like chart
or PivotTable tabs.
Get visual cues
Watch for action buttons that
appear in the sheet and anima-
tions that show data changes.
Show shortcut menus
Get in the habit of right-clicking
your sheet, chart, or PivotTable data.
Excel will show you commands that
are relevant for your data.
Open a dialog box
Click the launcher icon to show
more options for a group.
Show Key Tips
If you’d rather use the keyboard,
press Alt to show keys that let you
access commands on the ribbon.
Create sheets
Start with one sheet and add
more sheets as needed.
And yes — the keyboard shortcuts
you’ve used before will still work.
Change views
Work faster in the right view.
Choose Normal, Page Layout,
or Page Break Preview.
Zoom in or out
Drag the zoom slider to change
the zoom level.
Choose Normal, Page Layout, or Page Break Preview. Zoom in or out Drag the zoom slider
How to get started with Excel 2013 If you’ve been using Excel 2007 or 2010
How to get started with Excel 2013 If you’ve been using Excel 2007 or 2010

How to get started with Excel 2013

If you’ve been using Excel 2007 or 2010 and are familiar with the ribbon, you’ll want to know what changed in Excel 2013. If you’ve been using Excel 2003, you’ll want to know where to find the Excel 2003 commands and toolbar buttons on the ribbon.

We have many free resources to help you learn Excel 2013, including online training. Just click the question mark in the top-right corner above the ribbon to open Excel Help.

in the top-right corner above the ribbon to open Excel Help. Explore the ribbon If you’ve

Explore the ribbon

If you’ve used the ribbon in an earlier version of Excel, you’ll notice a few changes. The Insert tab has new buttons to help you create charts and PivotTables. There’s also a new Filters group with buttons for creating slicers and timelines.

group with buttons for creating slicers and timelines. Other tabs appear when you’re working on certain

Other tabs appear when you’re working on certain things like charts and PivotTables. Those tabs have also changed to make things easier to find.

working on certain things like charts and PivotTables. Those tabs have also changed to make things
Things you might be looking for Use the list below to find some of the
Things you might be looking for Use the list below to find some of the

Things you might be looking for

Use the list below to find some of the more common tools and commands in Excel 2013.

To

Click

And then look in the

Create, open, save, print, share, or export files, or change options

File

Backstage view (click the commands in the left pane).

Format, insert, delete, edit or find data in cells, columns, and rows

Home

Number, Styles, Cells, and Editing groups.

Create tables, charts, sparklines, reports, slicers, and hyperlinks Insert Tables, Charts, Sparklines, Filters, and
Create tables, charts, sparklines, reports, slicers, and hyperlinks Insert Tables, Charts, Sparklines, Filters, and
Create tables, charts, sparklines, reports, slicers, and hyperlinks Insert Tables, Charts, Sparklines, Filters, and
Create tables, charts, sparklines, reports, slicers, and hyperlinks Insert Tables, Charts, Sparklines, Filters, and
Create tables, charts, sparklines, reports, slicers, and hyperlinks Insert Tables, Charts, Sparklines, Filters, and
Create tables, charts, sparklines, reports, slicers, and hyperlinks Insert Tables, Charts, Sparklines, Filters, and

Create tables, charts, sparklines, reports, slicers, and hyperlinks

Insert

Tables, Charts, Sparklines, Filters, and Links groups.

Set page margins, page breaks, print areas, or sheet options

Page Layout

Page Setup, Scale to Fit, and Sheet Options groups.

Find functions, define names, or troubleshoot formulas

Formulas

Function Library, Defined Names, and Formula Auditing groups.

Import or connect to data, sort and filter data, validate data, flash fill values, or perform a what-if analysis

Data

Get External Data, Connections, Sort & Filter, and Data Tools groups.

Check spelling, review and revise, and protect a sheet or workbook

Review

Proofing, Comments, and Changes groups.

Change workbook views, arrange windows, freeze panes, and record macros

View

Workbook Views, Window, and Macros groups.

Apply features without the ribbon In Excel 2013, we’ve placed some frequently used but hard
Apply features without the ribbon In Excel 2013, we’ve placed some frequently used but hard

Apply features without the ribbon

In Excel 2013, we’ve placed some frequently used but hard to find commands and buttons within easy reach.

When you select data on your worksheet, the Quick Analysis button appears. It gives you quick access to many useful features you may not have been aware of, and lets you preview them on your data before you make them stick.

you preview them on your data before you make them stick. When entering data, you might

When entering data, you might notice that Excel fills values automatically as it detects a pattern. You’ll get the Flash Fill Options button to make further decisions.

the Flash Fill Options button to make further decisions. Better access to chart features Creating a

Better access to chart features

Creating a recommended chart is great way to get started, but you’ll still want to customize the style and show the exact data you need to make it your own.

Excel 2013 gives you these options right next to the chart. Just click the Chart Elements, Chart Styles, or Chart Filters buttons to fine-tune your chart.

next to the chart. Just click the Chart Elements, Chart Styles, or Chart Filters buttons to
How to work with people who don’t yet have Excel 2013 Here are some of
How to work with people who don’t yet have Excel 2013 Here are some of

How to work with people who don’t yet have Excel 2013

Here are some of the things to keep in mind when sharing or exchanging files with people who are using an older version of Excel.

In Excel 2013

What happens?

What should I do?

You open a workbook that was created with Excel 97-2003.

You save your workbook as an Excel 2013 file.

Excel opens the workbook in compatibility mode and keeps it in Excel 97-2003 file format (*.xls).

When you save the workbook, Excel will tell you about compatibility issues if you’ve used new features that aren’t supported in earlier versions of Excel.

Excel saves the workbook in the Excel 2007-2013 file format (*.xlsx) so you can take advantage of all new Excel 2013 features .

Keep working in compatibility mode if you’re sharing the workbook with people who don’t have Excel 2013.

If you’re not sharing the workbook, convert it to the Excel 2007-2013 file format (*.xlsx) to take advantage of all new Excel 2013 features (click File > Info > Convert).

If you plan to share this workbook with people who use an earlier version of Excel, check the workbook for compatibility issues (click File > Info > Check for Issues).

You can then see the issues and resolve them before you share the workbook.

You save your workbook as an Excel 97-2003 file. Excel automatically checks the file for
You save your workbook as an Excel 97-2003 file. Excel automatically checks the file for
You save your workbook as an Excel 97-2003 file. Excel automatically checks the file for
You save your workbook as an Excel 97-2003 file. Excel automatically checks the file for

You save your workbook as an Excel 97-2003 file.

Excel automatically checks the file for compatibility issues and shows them for any new Excel 2013 feature you used.

Assess any compatibility issues and resolve them before you share the workbook.

any new Excel 2013 feature you used. Assess any compatibility issues and resolve them before you
Find advanced features To record an occasional macro, you can use the Macros button on
Find advanced features To record an occasional macro, you can use the Macros button on

Find advanced features

To record an occasional macro, you can use the Macros button on the View tab. But if you plan to routinely create or edit macros and forms, or use XML or VBA solutions, you’ll want to add the Developer tab to the ribbon.

You can select it on the Customize tab of the Excel Options dialog box (click File > Options > Customize Ribbon).

box (click File > Options > Customize Ribbon ). The Developer tab appears on the ribbon

The Developer tab appears on the ribbon to the right of the View tab.

Enable add-ins that come with Excel

Excel 2013 comes with several add-in programs that let you do some advanced data analysis. There are common Excel add-ins, such as the Analysis ToolPak or the Solver add-in.

Enabling add-ins adds them to the ribbon. Just select them in the Manage box on the Add-ins tab of the Excel Options dialog box (click File > Options > Add-ins), and then click Go.

File > Options > Add-ins ), and then click Go. If you have a Professional Plus

If you have a Professional Plus version of Office, you’ll also have some new add-ins, such as the Inquire, PowerPivot for Excel 2013, or Power View add-in. The Power View add-in even has a designated button on the Insert tab. Clicking that button the first time enables the add-in.

http://ipfw.edu

Quick Guide for PowerPoint 2013 Basics January 2013

Training: http://ipfw.edu/training

http://ipfw.edu Quick Guide for PowerPoint 2013 Basics – January 2013 Training: http://ipfw.edu/training

http://ipfw.edu

PowerPoint 2013 Basics

Beginning a New Presentation

Creating a Presentation

1. Start PowerPoint 2013.

2. On the right panel, click the desired Template or Theme.

a. Note: If desired, choose Blank Presentation.

3. On the pop-up window, choose the desired color style for the selected Template/Theme.

a. Click the More Images left or right arrow to preview the selected Template/Theme.

4. Click Create.

Working with Slides

Adding a Simple Slide

1. Click the HOME tab.

2. In the Slides group, click the New Slide icon.

tab. 2. In the Slides group, click the New Slide icon. Adding a Note Note: By

Adding a Note Note: By default, the Notes pane is not displayed. From the Status bar, click the NOTES button to display the Notes pane.

1. Click the Notes pane and type in the desired

text.

Quick Guide for PowerPoint 2013 Basics January 2013

2. When finished, click anywhere outside the Notes pane.

Saving a New Presentation

1. Click the FILE tab > Save.

a. Or press Ctrl + S.

2. Click the Browse button.

. a. Or press Ctrl + S . 2. Click the Browse button. a. By default,

a. By default, all files will be saved on the local computer.

3. Navigate to the desired location.

4. Enter the File name.

5. Click Save.

Insert Slides from Another Presentation

1. From the Slides pane, select a slide.

a. Note: The imported slide will be inserted after the selected slide.

2. Click the HOME tab.

3. In the Slides group, click the New Slide drop-down menu > Reuse Slides…

click the New Slide drop-down menu > Reuse Slides… Training: http://ipfw.edu/training a. The Reuse slides

Training: http://ipfw.edu/training

a. The Reuse slides pane will open on the right.

a. The Reuse slides pane will open on the right. 4. Click the Browse drop-down menu

4. Click the Browse drop-down menu > Browse File…

5. Locate and select the desired file.

6. Click Open.

a. Slide thumbnails will appear on the right.

7. To insert the desired slide, right-click the slide and click Insert Slide.

a. Or click Insert All Slides.

Applying a Theme

1. From the Slides pane, select the slide(s) to add a theme to.

2. Click the DESIGN tab.

3. In the Themes group, right-click the desired theme, click Apply to Selected Slides or Apply to All Slides.

a. Note: Place the cursor over a theme will allow the user to preview the theme.

4. If desired, in the Variants group, right-click the desired variant and click Apply to Selected Slides or Apply to All Slides.

Applying a Different Layout

1. From the Slides pane, right-click the desired

slide.

http://ipfw.edu

2. Move the cursor over Layout and select the desired layout style.

a. Note: This will only change the layout of the selected slide(s).

Working with Images

Inserting a Clip Art Note: Internet connection is required.

1. Select the desired slide from the Slides pane.

2. Click the INSERT tab.

3. In the Images group, click Online Pictures.

tab. 3. In the Images group, click Online Pictures . 4. On the pop-up window, enter

4. On the pop-up window, enter a term representative of the desired image (e.g., audience, question mark) in the Office.com Clip Art field.

audience, question mark) in the Office.com Clip Art field. 5. Press Enter . 6. Select the

5. Press Enter.

6. Select the desired clip art from the search results and click Insert.

Inserting an Image from another Source

1. Select the desired slide from Slides pane.

2. Click the INSERT tab.

Quick Guide for PowerPoint 2013 Basics January 2013

3. In the Images group, click Pictures.

January 2013 3. In the Images group, click Pictures . 4. Locate and select the desired

4. Locate and select the desired image.

5. Click Insert.

Formatting an Image

1. Click the desired image.

2. Click the FORMAT tab.

3. Edit any desired options, e.g., Picture Styles and Size.

Animations and Transitions

Adding Animation for an Object

1. Select the desired object or text.

2. Click the ANIMATIONS tab.

3. In the Animation group, click the desired animation.

4. In the Timing group, change the Start, Duration, or Delay option.

group, change the Start , Duration , or Delay option. Copying Animation between Objects 1. Select

Copying Animation between Objects

1. Select the object or text with the animation.

2. Click the ANIMATIONS tab.

Training: http://ipfw.edu/training

3. In the Advanced Animation group, click Animation Painter.

the Advanced Animation group, click Animation Painter . 4. Click the object or text to paste

4. Click the object or text to paste the

animation.

a. To paint the effect more than once, double-click Animation Painter.

Applying Transition Effects

1. From the Slides pane, select the desired

slide.

2. Click the TRANSITIONS tab.

3. In the Transition to This Slide group, click the desired effect.

4. In the Timing group, edit the Sound, Duration, and Advance Slide options if

desired.

Sound , Duration , and Advance Slide options if desired. a. Note: Click Apply To All

a. Note: Click Apply To All to apply the same effect for the entire presentation.

Preparing a Presentation for Delivery

Adding Header and Footer

1. From the Slides pane, select the desired

slide.

2. Click the INSERT tab.

http://ipfw.edu

3. In the Text group, click Header & Footer.

3. In the Text group, click Header & Footer . 4. In the Header and Footer

4. In the Header and Footer pop-up window, check as desired: Date and time, Slide number, and Footer.

a. Note: If Footer is checked, enter the text in the Footer field.

5. Click Apply.

a. Or click Apply to All to apply it to the entire presentation.

Inserting Slide Numbers

1. Click the INSERT tab.

2. In the Text group, click Slide Number.

3. In the Header and Footer pop-up window, check Slide number.

4. If desired, check Don’t show on title slide.

5. Click Apply to All.

Rehearsing a Presentation

1. Click the SLIDE SHOW tab.

2. In the Set Up group, click Rehearse Timings.

tab. 2. In the Set Up group, click Rehearse Timings . a. The Slideshow begins. b.

a. The Slideshow begins.

b. Rehearsal toolbar appears in the top

left corner of the screen.

3. A mouse-click will skip to the next slide and the time elapsed to change slides (and

animations, if any) will be recorded.

Quick Guide for PowerPoint 2013 Basics January 2013

4. After the last slide, a question box will pop up, asking if you want to save the new slide timing.

5. Click Yes.

Printing Handouts for Your Audience

1. Click the FILE tab > Print.

a. Or press Ctrl + P.

2. Select a printer from the Printer drop-down list.

3. In the Settings group, under Slides, use the drop-down menu to modify the default choice of Full Page Slides to a desired layout under Handouts.

of Full Page Slides to a desired layout under Handouts . 4. Click Print . Training:

4. Click Print.

Training: http://ipfw.edu/training

http://ipfw.edu

Quick Guide for PowerPoint 2013 Customizing January 2013

Training: http://ipfw.edu/training

http://ipfw.edu Quick Guide for PowerPoint 2013 Customizing – January 2013 Training: http://ipfw.edu/training

http://ipfw.edu

PowerPoint 2013 Customizing

Slide Masters (SM)

Elements That Can Be Edited in Normal View:

Transitions

Themes

Background styles

Fonts

Colors

Effects

Headers & Footers

Date & Time

Slide Numbers

Elements That Can Only Be Edited Through Slide Master View

Animations

Tables

Pictures

Clip art

Screenshots

Shapes

SmartArt

Charts

Text boxes

WordArt

Objects

Equations

Video Audio

Page setup

Slide orientation

Getting to the Slide Master

1. Click the VIEW tab.

Quick Guide for PowerPoint 2013 Customizing January 2013

2. In the Master Views group, click Slide Master.

2013 2. In the Master Views group, click Slide Master . Inserting a New Set of

Inserting a New Set of SM

1. Click the SLIDE MASTER tab.

2. In the Edit Master group, click Insert Slide Master.

Deleting a Set of SM

1. Click the SLIDE MASTER tab.

2. Click the slide master of the set you want to remove > Delete.

slide master of the set you want to remove > Delete . Renaming the Master 1.

Renaming the Master

1. Right-click the slide master and click Rename Master.

2. Type in a new name and click Rename.

Applying a Master Set to a Presentation

1. To switch to Normal View, click the SLIDE MASTER tab.

2. Click the DESIGN tab.

3. In Themes group, click the More button.

DESIGN tab. 3. In Themes group, click the More button. Training: http://ipfw.edu/training 4. Under This

Training: http://ipfw.edu/training

4. Under This Presentation, click the desired slide master.

Editing Slide Masters

Suggestions for Editing SM

Changing Colors.

Changing the case of text.

Modifying font size.

Adding an image.

Adding a frame.

Adding slides numbers.

Applying a new background.

Adding text that cannot be edited in normal view.

Notes:

The text shown on master slides is for formatting purposes only. You must insert a new text box if you want specific text to show up in Normal view.

Changes made to individual layout masters will override the slide master.

Images added in SM view cannot be deleted or edited in Normal View.

Customizing a Slide Show

Customizing a Presentation

1. Click the SLIDE SHOW tab.

2. In the Start Slide Show group, click Custom Slide Show > Custom Shows

a. The Custom Shows window will pop-up.

3. Click New…

4. Enter the desired name in the Slide show name field.

5. Under Slides in presentation, check the

desired slide(s).

6. Click Add > OK > Close.

http://ipfw.edu

Saving as Template

1. Click the FILE tab > Save As.

2. Click the Browse button.

3. Locate the desired folder to save the template.

4. Enter the file name in the File name field.

5. Click the Save as type drop-down menu and select PowerPoint Template (*.potx).

6. Click Save.

Creating Hyperlinks

1. Highlight the desired text or to hyperlink.

2. Right-click the text or image and click Hyperlink…

a. The Insert Hyperlink window appears.

3. Under the Link to section, choose an option:

a. Existing File or Web Page- browse for the desired file to link to or insert a URL in the Address field.

b. Place in This Document- choose a slide.

c. Create New Document- links to a new document.

d. E-mail Address- insert an e-mail address in the E-mail address field. Add a Subject, if desired.

4. Click OK when finished.

Hiding Slides

1. From the Slides pane, right-click the desired slide(s).

2. Click Hide Slide.

3. Repeat the process if you want to un-hide a slide.

Applying Slide Transition Times

1. Select the desired slide.

2. Click the TRANSITIONS tab.

3. In the Timing group, check After.

Quick Guide for PowerPoint 2013 Customizing January 2013

4. Set a time to automatically advance a slide.

January 2013 4. Set a time to automatically advance a slide. a. Note: If you check

a. Note: If you check both, on Mouse Click and After, you can advance either by mouse clicking or after the time you chose.

5. Click Apply to All if the same settings are desired for the entire presentation.

Creating Special Effects

Creating Triggers Note: Make sure you already created animations for your presentation.

1. From the Slides pane, select the desired slide.

2. On the selected slide, select the desired text or object.

3. Click the ANIMATIONS tab.

4. In the Animation group, click the desired animation to set a trigger.

5. In the Advanced Animation group, click Trigger.

6. Place the cursor over On Click of and choose a trigger.

Creating a Mouse Over Action Button

1. From the Slides pane, select the desired slide.

2. Click the INSERT tab.

Training: http://ipfw.edu/training

3. In the Illustrations group, click Shapes.

3. In the Illustrations group, click Shapes . 4. In the Action Buttons section, choose the

4. In the Action Buttons section, choose the empty button.

4. In the Action Buttons section, choose the empty button. 5. Click and drag around a

5. Click and drag around a text or other file.

6. Click the Mouse Over tab and choose an action.

a. Fill in the required field for the desired action.

To Make the Button Invisible

1. Click the desired button.

2. Click the FORMAT tab.

3. In the Shape Styles group, click Shape Fill > No Fill.

4. Click Shape Outline > No Outline.

Creating Multi-level Custom Animations

1. Click the desired text or object.

2. Click the ANIMATIONS tab.

3. In the Advanced Animation group, click Add Animation.

4. Click the desired animation.

5. In the Timing group:

click Add Animation . 4. Click the desired animation. 5. In the Timing group: Help Desk:

http://ipfw.edu

a. Click the Start drop-down menu and chhose On Click, With Previous, or After Previous animation.

b. Edit the duration of the animation (in seconds) in the Duration field.

c. If desired, edit the delay option in the Delay field.

d. Reorder Animation if desired.

Looping a Presentation

1. Click the SLIDE SHOW tab.

2. In the Set Up group, click Set Up Slide Show.

tab. 2. In the Set U p group, click Set Up Slide Show . 3. In

3. In the Show options section, check Loop continuously until ‘ESC’.

section, check Loop continuously until ‘ESC’ . 4. In the Advance slides section, click Using timings,

4. In the Advance slides section, click Using timings, if present.

Advance slides section, click Using timings, if present . 5. Click OK . Quick Guide for

5. Click OK.

Quick Guide for PowerPoint 2013 Customizing January 2013

Customizing Sound

Adding a Sound File to a Slide

1. Select the desired slide.

2. Click the INSERT tab.

3. In the Media group, click Audio > Audio on

My PC…

In the Media group, click Audio > Audio on My PC… 4. Locate and select the

4. Locate and select the audio file.

5. Click Insert.

Configuring an Audio file to Play across Slides

1. Insert an audio file on your presentation.

2. Click the audio file.

3. Click the PLAYBACK tab.

4. In the Audio Options group, click the Start drop-down menu:

a. Select On Click to play the audio file when clicking.

b. Select Automatically to play the audio when the presentation starts.

5. Check Play Across Slides.

when the presentation starts. 5. Check Play Across Slides . 6. To make the sound icon

6. To make the sound icon invisible, check Hide During Show.

Training: http://ipfw.edu/training