Anda di halaman 1dari 5

1

UJIAN TEKANAN
Ujian tekanan dilakukan bertujuan untuk mempastikan bahawa alat-alat
elektrik yang dipasang boleh menahan tekanan voltan yang akan dikenakan.
Ujian penebatan menggunakan alatuji penebatan biasa 1000V atau 2500V atau
5000V tidak memberikan kepastian tentang kekuatan penebatan yang
sebenarnya.
Ujian tekanan perlu dijalankan kepada pemasangan voltan tinggi sahaja,
bermula dari 3300V, 6600V, 11,000V dan seterusnya.
Voltan alatuji tekanan lazimnya menggunakan bekalan A.C tetapi voltan
tekanan yang dikeluarkan ialah DC. Voltan DC lebih mantap sebab nilainya
tetap, manakala voltan AC boleh menyebabkan kerosakan (destructive)
disebabkan nilai puncaknya yang tinggi. Voltan AC juga akan menyebabkan
ujudnya regangan dan capacitive charging current yang tinggi dan
membahayakan. Namun begitu didalam keadaan tertentu voltan AC perlu juga
digunakan.
Apabila ujian tekanan dijalankan akan terdapat arus bocor daripada konduktor
kepada bumi atau kepada konduktor lain melalui bahan penebat. Arus ini
diambil bacaannya dan dicatitkan didalam borang keputusan ujian. Arus ini
kecil sahaja iaitu dalam microampiar atau miliampiar. Jika kebocorannya lebih
besar dari had maksima alat tersebut bermakna bahan penebat alat yang diuji
sudah lemah.
2. VOLTAN UJIAN TEKANAN
Kadaran Voltan
Voltan Tekanan Dikenakan (DC Volt)
Kabel
Fasa dan Fasa
Fasa dan Bumi
(V)
3300
9000
5000
6600
18000
10500
11000
30000
17500
22000
60000
35000
22000 (screened)
35000
33000
60000
Tempoh masa ujian dijalankan ialah 15 minit (DC) dan 1 minit (AC)

BS 5227 : 1975
Table 6. Power-Frequency test voltages on metal-enclosed switchgear and
controlgear after erection on site.
Component

Rated Voltage (kV)

Site Test Voltage (kV)

3.6
7.2
12.0
17.5
24.0
36.0
-

8.6
15.2
24.0
32.0
46.0
68.0
2.0

Main
Circuit

Auxiliary circuit

Table 7. Power-Frequency voltage tests for durations exceeding 1 minute


Duration of test (minutes)
1
2
3
4
5
10
15

Percentage of one-minute test according


to table 6
100%
83.5%
75%
70%
66.6%
60%
57.7%

Table 8. DC test voltages on metal-enclosed switchgear and control gear after


erection on site.
Rated Voltage
(kV)
3.6
7.2
12.0
17.5
24.0
36.0

Site Test Voltage


(kV)
7.5
15.0
25.0
32.0
45.0
66.0

Table 9. Voltages tests on cables connected to metal-enclosed switchgear and


control-gear after erection on site.
Rated Voltage
(kV)

3.6
7.2
12.0
17.5
24.0
36.0

Test Voltage DC
(kV)
Between phases when
Between all phases and
belted cables are
earth
employed*
10
7.0
20
15.0
34
25.0
37.0
50.0
75.0

* The tests between phases are made with the midpoint of the test supply
connected to earth.
3. LANGKAH KESELAMATAN
a. Pastikan kawasan untuk membuat ujian tekanan telah dikepong dengan tali
dan digantungkan amaran MERBAHAYA.
b. Pastikan sambungan ke bumi perkakas ujian tekanan kukuh dan ketat dan
dawai yang digunakan hendaklah yang sesuai saiznya (sekurang-kurangnya
2.5mm persegi (7/.029).
c. Kayu discas ditempatkan ditempat yang sesuai supaya tidak menggangu
kerja-kerja yang akan dijalankan.
d. Dawai ujian hidup tidak boleh diletakkan berdekatan dengan punca
pembumian seperti frame kotak panel.
e. Pada masa buang cas pastikan bahawa kesemua cas telah dibuang dan
jangka kilovolt menunjukkan kosong. Lepas itu baharulah sambungan terus
ke bumi boleh dibuat.
f. Sebelum ujian tekanan dilakukan pada sesuatu alat, ujikan dahulu alat itu
dengan alatuji penebatan 5000V. Bacaan penebatan yang didapati mestilah
melebihi 100 megaohm. Ujian tekanan tidak dinasihat dijalankan jika
rintangan penebatan kurang daripada 100 megaohm.

LAPORAN UJIAN TEKANAN


Di Pencawang

_____________________________________________

Perkakasuis

_____________________________________________

Ujian tekanan bagi _____________________________________________


_____________________________________________
1.

UJIAN PENEBATAN 5000V


Di antara Merah & Bumi

_______________________ M

Di antara Kuning & Bumi =

_______________________ M

Di antara Biru & Bumi

_______________________ M

Di antara Merah & Kuning =

_______________________ M

Di antara Kuning & Biru = _______________________ M


Di antara Biru & Merah = _______________________ M
2. UJIAN TEKANAN
a. Di antara Merah Kuning Biru dengan Bumi
Dikenakan .. kV DC/AC selama minit
voltan set ujian .
Masa dimulakan Kebocoran .. mA
muktamad.

b. Di antara Merah dan Kuning Biru


Dikenakan .. kV DC/AC selama minit
voltan set ujian .
Masa dimulakan Kebocoran .. mA
muktamad
c. Di antara Biru dan Merah Kuning
Dikenakan .. kV DC/AC selama minit.
voltan set ujian .
Masa dimulakan Kebocoran .. mA
muktamad
Catitan
Di uji oleh
No Sijil .

Tarikh ..