Anda di halaman 1dari 4

CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Minggu 1
1. Isu / Perkara yang difokus :
Selepas berbincang dengan mentor saya, beliau mendapati bahawa aktiviti kemuncak
tidak iaitu permainan baling telur tidak bersesuaian dengan objektif P&P iaitu
membaling bola. Walaupun ianya bersesuaian dengan pendekatan TgfU namun ianya
tidak menepati objektif P&P. Ini kerana permainan tersebut lebih memfokuskan kepada
kemahiran menangkap bola.

2. Analisis isu / perkara yang difokus:


2.1 Kekuatan:
Murid-murid memberikan perhatian dan menunjukkan minat semasa mereka
melakukan aktiviti yang di ajar. Mereka juga mampu berkerjsama antara satu sama
lain untuk menyelesaikan tigasan yang diberikan.
2.2 Kelemahan:
Aktiviti yang dipilih kurang bersesuaian dengan kemahiran yang ingin di ajar.
Walaupun ianya mampu menarik minat murid untuk mengikuti pengajaran tetapi
objektif P&P seperti kurang tercapai. Ini kerana permainan tersebut lebih
memfokuskan kepada kemahiran menangkap bola.

3. Cadangan penambahbaikan:
Pemilihan aktiviti mestilah dipilih dengan berhati-hati bersesuaian dengan kemahiran
yang ingin di ajar oleh guru.

CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Minggu 2
1. Isu / Perkara yang difokus :
Pengurusan masa .

2. Analisis isu / perkara yang difokus:


2.1 Kekuatan:
Murid-murid ini juga lebih mudah diuruskan. Tahap penglibatan murid juga semakin
tinggi berbanding sebelum ini apabila ada murid yang memberikan alasan sakit dan
tidak memakai baju suka untuk mengelakkan diri mereka dari mengikuti kelas
Pendidikan Jasmani.
2.2 Kelemahan:
Semasa menjalankan P&P pada kali ini saya telah terlepas pandang aspek
pengurusan masa. Kekangan masa adalah dari segi untuk menjalankan projek
inovasi ini terutamanya implementationnya terhadap murid semasa proses P&P.

3. Cadangan penambahbaikan:
Penambahbaikan lain yang boleh dilakukan bagi sesi pengajaran dan pembelajaran ini
adalah

saya

sepatutnya

melakukan

dahulu

aktiviti

yang

dirancang

sebelum

mengaplikasikannya kepada murid. Ini untuk memastikan bahawa aktiviti tersebut sesuai
dan mudah untuk diaplikasikan oleh murid-murid. Ini juga untuk memastikan bahawa
masa yang dperuntukkan untuk setiap aktiviti tidak melebihi masa yang ditetapkan.

CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Minggu 3

1. Isu / Perkara yang difokus :


Pengguasaan kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan.

2. Analisis isu / perkara yang difokus:


2.1 Kekuatan:
Melalui penglibatan murid-murid dalam aktiviti yang dilakukan telah meningkatkan
kebolehan fizikal, serta mampu meningkatkan tahap kemahiran mereka disamping
dapat mengembangkan kebolehan kreatif murid. Projek inovasi ini juga mampu
mengurangkan masalah murid untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu
sama lain.
2.2 Kelemahan:
Murid cenderung untuk bermain secara berkumpul atau berada dalam kelompok
tanpa mendengar arahan yang diberikan. Ini menyebabkan murid menggunakan
kemahiran yang tidak sesuai dengan tajuk yang di ajar.

3. Cadangan penambahbaikan:
Antara penambahbaikan yang akan saya lakukan untuk murid yang menganggu murid
lain adalah dengan memberikan masa rehat (Time-out). Murid-murid yang menganggu
akan diberikan masa rehat agar menjadi hukuman kepada mereka untuk tidak
mengulangi kesalahan pada masa hadapan.

CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Minggu 4

1. Isu / Perkara yang difokus :


Pada sesi P&P pada kali ini murid tidak mendengar arahan dan selalu melakukan aktiviti
tanpa mendengar arahan yang sepatutnya.

2. Analisis isu / perkara yang difokus:


2.1 Kekuatan:
Aktiviti yang dijalankan sesuai untuk murid-murid di mana murid-murid aktif
melakukan aktiviti yang disediakan.Melalui projek ini juga saya mendapati murid lebih
bersemangat dan tertarik untuk mengikuti kelas Pendidikan Jasmani. Mereka
sentiasa tertunggu-tunggu akan waktu kelas Pendidikan Jasmani.
2.2 Kelemahan:
Aktiviti yang dipilih kurang bersesuaian dengan kemahiran yang ingin di ajar.
Walaupun ianya mampu menarik minat murid untuk mengikuti pengajaran tetapi
objektif P&P seperti kurang tercapai. Ini kerana murid-murid tidak mendengar arahan
yang diberikan.

3. Cadangan penambahbaikan:
Menggunakan rakan sebaya mereka sendiri iaitu murid-murid yang mahir untuk
membimbing murid-murid yang tidak menguasai. Memberikan motivasi kepada muridmurid dengan menyatakan bahawa kekurangan yang dihadapi tidak menjadi halangan
untuk mereka mencapai kejayaan. Justeru, diharapkan agar mereka berusaha untuk
memperbaiki dan melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh.

Anda mungkin juga menyukai