Anda di halaman 1dari 1

Jen

gk

9315000

612'0"S

! !
!

! !
!

614'0"S

!
!

!!

616'0"S

!
!

d ho
Al-B
ai

rga
Bin
am
a

!
! !

!
! !
!

PUSAT KEGIATAN PRIMER


6 KAWASAN SEGITIGA EMAS SETIABUDI
7 KAWASAN MANGGARAI

PUSAT KEGIATAN SEKUNDER


6 KAWASAN BLOK M

PUSAT KEGIATAN TERSIER


E1
E2
E3
E4
E5
E6

KAWASAN KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN


KAWASAN MAJESTIK
KAWASAN PASAR MINGGU
KAWASAN CIPULIR
KAWASAN KEBAYORAN LAMA
KAWASAN TEBET

ay
a

! !
!
!

!
!

un
ya

! ! !

Ja

!
!

!
! !

bo re

! !

r
Ta
jid

Jam

!
! !

Mes

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS


IBUKOTA JAKARTA

!!

! !

Mu
n ju
lR

! !

PUSAT KEGIATAN

a
Ma
la k

!
! !

Cib ubur 1

! !
!

9305000

an Go lf
Halim

La pa ng

Pinang Ranti
2
li
a nte

Po n
c

nA

ol

Centex

aping
Haji B

Su
ci
!
! !

!
! !

! ! !

618'0"S

!
!
!

!
! !

TMII Pintu 2

! !
!
!
!

!
!

Ra
ya

Bo
go
r
! !
!

Mahoni

9310000

i
!
! !

! ! !

ha n

Pe rt
en g
a

Kalisari 3

Pe n
g

! !
!

!
!

! !
!

ag un g Tim

JALAN KOLEKTOR
RENCANA JALAN TOL
RENCANA JALAN ARTERI
RENCANA JALAN KOLEKTOR

9300000
620'0"S

! !
! !
!

!
!

! !
!
! !

!
!

!
!

Haji Hasan

! !

!
!

Be kasi Ra
ya
! ! !

!
!

!
! !

a
J ay
Cip

u to
yo
nd .
S
Ma
y. J
e

! !

! !

!!

!
!
!

! !
! !

! ! !

! ! !

! !

ur

Gading Raya

! ! !

! ! !

! ! !

a
rtik
Sa

! !

De
wi

ga n
! !

a de
Pe
ng

Tim
ur
!

ja ti
Ra
wa

! ! !

! ! !

! !
!

on

La yu r

Ba rat
Balai Pustaka Timur

! !
!

! ! !

! ! !

! !
!

g
Ke mu nin
! !

! !
! !
!

ur
Duren Tig
a Tim

! !

a
Sa lih ar

ara
t
Tan
jun
gb
! ! !
! ! !

! !
!

arat

Tanjun
gb

Ba rat
ag un g
Le nte ng

a
a Tig
Ke la
p

Z ik

in a
ng

ur
Tebe t Tim

Pr
o

f.
! !

Jo
e

o
up
om
.S
DR

Pancoran Timur 2

uh P

ng Selat
an

Tega l Pa
ra

rat

Ba

J ati

Ra ya
Am pe ra

Ba lai Pu
sta ka

!
!
!

ur

a tra

Pa sarmin
ggu Raya Rasamala

Ba ng
ka

Duk

Wij
ay

Tambak

i
Cim

ah

Blora
! !
!

!
!

!
!

!! ! !

un
t

!
!

Asia Afrika
!

! !

! !
! !

!
!

!
! !
!

Metro Pondok Indah

rs a 1

Kapur

! !

!
!

Te
n ta
ra

Dalam
Rad io

!
! !
!

Pra pan ca

Pattimura

Pe
laja
Pa tal Se
r
nayan
1

! !

! !

! !
! !

Sabar

Damai

Gunawarman

! !
! !

! !

Bank Dagang Negara 2

Patiunus
Hang Tuah

! !

! !

Kebayoran Lama

Panjang

!
!

Taman Alfa Indah

ay a
ta r R

! !

! !

! ! !

! !

ra
Pa
lm
Ge
era
lora
hU
1
ta

Batu Sari

Palmerah Tengah
!

! !

Kejaksaan Meruya Udik

Mu h

! ! !

Mohammad Saidi

Panglim a Pol
im

! !

! !

Lapang an Tem
bak

JALAN ARTERI

!
! !

Le nte ng

ay

RENCANA SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS REL


JALAN TOL

ur

ay u
n

9315000

! !

Ke ma ng

! !
!

612'0"S

Jatipad an
g

! !

Wa
run
g

! !

!! !

Kartika Utama

! !
!

! !

ub
ur
R

BATAS KECAMATAN

! ! !

!! !!

Cilanda k KKO
Ray a

Cilanda k Teng
ah

!!

Ra ya

!
!

Jag a
ka

an

Cip

!
! !

Yo n

!
! !

fi
2

! ! !

!
! !

! !

!
! !

go rawi
Tol Ja

Ka

t
pa

nc
Ke

!
! !

ad

a
Pr

! ! !

PK P

Cib

!
!

Apus

! ! !

ino n
g

JORR SE
1

! ! !

aB

Ba mb u

! ! !

oh
a

Raw

TMII

Han ka

! ! !

!
!

! ! !

! ! !

!
! !

Ka fi 1

! ! !

a
Ceg er Ray

!
! !

Tana h Merdeka

! !

Moha mm
ad

! ! !

! !

Cip uta t

! ! !

! !

! !

! !

R.S. Fatma wati

! !

!!

!
! !

! ! !

! ! !

! ! !

!
!

!
! !

Swa karya Baw


ah

Sa d
a

! ! !

!
! !

! !

! !!
!

! ! !

! ! !

! ! !

tu 1

Karang Tengah Raya

! ! !

! ! !

! !

! ! !

! !

P in

ay

! ! !

tR

! ! !

ut
a

! ! !

! ! ! !

Rempo
a

ya

! ! !

II
TM

! !

! !

Mab es

an

Ciracas Raya

a ya

! !

!
!

S elat

ay
Bu

ip

Ge de Ra

ng
ba
Lu

tda ra

Lapan

PRASARANA TRANSPORTASI

! !

an Garuda

Pesang grah

a
Ko p

!
!

BANDAR UDARA
BATAS PROVINSI
BATAS KOTA/KABUPATEN

FAUZI BOWO

622'0"S

!
!

10652'0"E

705000

!
! !

10650'0"E

700000

ya
r Ra

10648'0"E

!
! !

o
Bo g

622'0"S

695000
10646'0"E

KM
: ............................ Universal Transverse Mercator
: ............................ Grid Geografi & Meter
: ............................ WGS-84, 48 Selatan

REL KA YANG SUDAH ADA

Mundu 1

Kalisari

10644'0"E

! !
!

Po nd ok

!
! !

2.5

! !
!

!
!

ra

!
!

! !!
! !

ta

! !
!

! !

! ! !

! ! !! !

! ! !

! !

ta
r

! ! !

Bi
n

! ! !

! !

Haji

uta t

! ! !

ng
s ta
Mu

r Cip

!
!! ! !

!
!

n
d ro

! !

Pa s
a

! !

! !

! !
!

! !

!
! !

! !
!

614'0"S

! ! !

! !

! !

! !

! !

! !

9310000

! ! !

! !

! !
! !

! !

! !

616'0"S

! ! !

! ! !

9305000

! !! ! !

! ! !

618'0"S

!
! !

!
!

!!

Sq uad ron

! ! !

! ! !

620'0"S
9300000

! ! !

!
!

Proyeksi
Sistem Grid
Datum & Zona UTM

! ! !

Kiw
iR

1.5

um

! !

us

! ! !

!
! !

n gin

k
pe

ak
an
rd

is a
ri

SUNGAI/KANAL

e
(

Pe

ua
Sq

ti

JORR

ti
Ja
a
2
nd
an
ha
s
idik
nd
pa
Pe
Ko

0.5

KETERANGAN

wari

m
ik a

! !

!
! !

Ka
l
!

lim
Ha

! ! !

Jati

lC
To

! ! !

Gedong Raya

Ge
do
ng

Gongseng

!! !

Baret Biru 3

! !

!!

ni
Ya

si
olu
ev

R
an

! !

ria

! !

Conde t Raya

at

w
hla
Pa

! !

B
!

e
(

! !

s
Ke

A.

saa

! !

! !!

! ! !

Ke ja
k

!
!

! !

!
! ! !

!
!

! !

B ak

a
Ke rj

! !

! !

Kol. Soegiono

! ! !

an ja ita
D.I. P

Buda ya
Batu Ampar 3

! ! !

! ! ! ! ! !

! !

! !

! !

tra
Pu

!!

ina ta
andard
Otto Isk

Be sa r

! !
!

! !

!!

! !

Cililita
n

! !
!

! ! !

!
! !

! !

Tol Cika
m pe k

JAKARTA TIMUR

! ! !

!
! !

! !

GAMBAR 27
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

! !

P E M E R I N TA H P R O V I N S I
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

! ! !

! !
!

sa
De

Inspeksi Kali Malang

ya

! !
!

Pe lur
Gudang
!

! ! !

JAGAKARSA

! !

! !

Swadaya 2
! !
!

! !

Pe
rta
n ia

Cipina
ng M ua
ra 1
Basu ki Rachmat
Ma
ja la
h

! !

! !

Ja

1
Cipin ang Cemp edak

! !
!

! ! !

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


NO 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030

ya

rat

! !

! ! !

Se
lata
n

Mu
lya

! !

E3

Ba ru Ra

Ba

ris
As em Ba

I Gusti Ngurah Rai

Bekasi Timur Raya

Pedati

! !
!

o Wiyon o
Ir. Wiyoto Wiyono Ir. Wiyot

ur
Tim
ara
ne g

ara

Jati

Dalam

! ! !

yim
K.H. Mu has

! !
!

Jend . Ahm ad Yani

it

rat
Tebe t Ba

a
Peng adegan Utar

! !

RR

! ! !

! ! !

! !

Alu-A lu Jatinegara Kaum

!! ! !

! ! !! ! !

! ! !

! ! !

! !
!

g
JO

!!

ur

Pe
jate
nR
ay a

Jagaka rsa

Ros

! !

atu
pa
n

! ! !

ra

Let. Jend. MT Haryono

ya
rba
Pu

Harsono RM

rjo

Ja
ti T
im

Ragunan

a ha
!

! !

eg
tin
Ja

! !

Sim

S aw

an
!

.S

Uta

! ! !

Ragunan

T.B
.

pa
Ke la

t
B a ra

am
!

DR

Wa
run
g

! !

Pe ja
ten
B ara
t

! !

! !

Duri

ng an

PANCORAN

!
! !

Kema ng Timu r

!! ! !
! !

! !
!

! ! !

a nis

Matr

! !

!
! ! ! !

yu

LAMPIRAN I

! ! !

Ka

Cip inang

m
Ka yu

!
! !

La pa

Duren Tiga

PASAR MINGGU

!!

! !

! ! !

Be nd a

! !

!!

! !

!
!

! !
! !

!!

Pe rtania

! !

! !

! !!

! !

ya
Ra

TEBET
E6

Duren Tiga Selatan

Bu k
it

! ! !

! !

! ! !

Haji Baun

s
ulu

Haji Ipin
Jati
Ra
ya
Uta
ra

Duren Tiga Utara

! !

JORR W2 Selatan

Marga
satwa

! !
!

Cipete Raya
Gaharu 1

! !
!

! ! !

Prapatan
Mampang

! !

ng 1

Pange ran Antasa ri

! !

! !

a
Ke m

! ! !

Pe lita

! ! !

! !
!

im

kB
!

Pinan g

oto

a
g
ay
R pa n
u
ija atu

.S

a
Le b

Lebakbulus 3

!!

ub
r

Kemang Utara

! ! !

! ! !

CILANDAK

lus 1
Le ba k Bu

ya

! ! !

ka 1
Kapten Tendean

n
og a

!
!

ro
Te

Ra

a to
tS

! !

ni
ng
a

! ! !

Ku

! !

Sela tan

.G

o
!

! !

ng
go

un g

Je
nd

! !

as
i

kla
m

Su ry

g
Pe to

ay

ya

n Ag

Casabla nca
!

oto
)
oll
(T

H.R. Rasuna Said

trio
Sa

eg
a

Ra

Su lt
a

a
Pr

R.
! !

Ba ng

o
or
eg
on

Ut
an

10654'0"E
710000

! !

! !

! !

a
uk

! ! !

w
Ka

.D

JAKARTA SELATAN
u ta

a
ay
in i
rab
Cik
Su
itiro
Cik D
Teuku
n
Mad iu

! ! !

to
Ba ri

! !

! !

!
!

! ! !

Cip ete Uta


ra

B
T.

!
!

KAB. TANGERANG

! ! !

ga

!
!

Hidup Baru

Haji Na wi

E1 MAMPANG
Bangka 8
PRAPATAN

Darmawan gsa 13

idi

Wijaya 13
2

Wija ya

! ! !

ia

! !

o la
hD

ar

Se
k

R
au

ip

Pr
o

! ! !

Hij

Haji Saikin

Maw

ng
du
Ge

!
!

! !! ! !

as 1

g Em

Deplu Ra
ya

n
Pin a

ta n
S ela

!
!

Depso s

! !

2
RW

ak

Sultan Iskandar Muda

lJ
To

rta

g
on

! !

Raya

JO R

! ! !

r
ub

Bintaro Raya

rp
Se

ari

SETIABUDI

! !
!

Ke

10652'0"E

705000

ra
ga
ne
rta

Kyai Maja
Wolter Mongins
E2KEBAYORAN
BARU

Men teng Atas

S
ot

Gandaria

Ulu jami

! !

bla n
g

! ! !

PESANGGRAHAN

! !

! !

E5

Ciledug Raya

! !

! !
!

! !

Se no pa
ti

! !
!
Jam
! !

!
!

! !

! !

E4

Le
us
er

! ! !

an

! !

! !

Anggrek

Hang Lekir
!

Cidodol
KEBAYORAN
LAMA

.
nd
Je

at

AMD 5

GBK

.G

! !

! !

rm
di
Su

nd
Je

Alfalah

bu
d

f
Pro

ua

! !

! !

La tuh arh

! !

! !

Palem 5

Pe rm
a ta
Te
Hija
uk
u
u
N
ya
k
Limo
Ar
if

uda

pa

! !

Muchtar
!

ng P em
Gerba

ia

la
Ke

! !

! !! !

! !

! !

ra
Gelo

ri

! !

! !

Setiabudi

! !

te
Ar

! !

! ! !

! !

! !

!!

! !

Pos Pengumben

Pa lem

en g

! !

! !

lo R
Jog

a ya

Srengs

Haji Saaba

Se
t

al

! !

Hilir
Bendungan

! ! !
!

Ke nd

! !

JAKARTA PUSAT

! !

! !

Su tan Sy
ah rir

ol
nj

Sulaiman

iry
Su w

Bo

! ! !

! !
!

Daud

JAKARTA BARAT
!

rma

!
!

. Pa

! ! !

Rawa Belong

Ka ca ng

am

! !

Ra ya

ruk
Ke bo n Je

Ke bo n

Im

a Il
ir

10650'0"E

700000

Slipi 3

nS

! ! !

Me
ru y

a Ilir

10648'0"E

Ra ya

e
Le tj

Meruy

Petam buran

! ! !

10646'0"E
695000
Prism a

10644'0"E

710000
10654'0"E

NO. PEMERIKSAAN GUBERNUR

KEPALA BAPPEDA

KEPALA DINAS TATA RUANG

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012

168