Anda di halaman 1dari 15

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR)

TAHUN EMPAT

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


Satu Jam

MEI 2007

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B.


2. 30 soalan objektif Bahagian A dan 3 soalan struktur Bahagian B.
3. Jawab semua soalan.

NAMA : ______________________________________________

TAHUN : ______________________________________________

NAMA SEK : ______________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak


[ Lihat sebelah
BAHAGIAN A

Arahan :

Setiap soalan disertakan dengan empat jawapan sebagai pilihan. Di antara empat jawapan tersebut
terdapat satu jawapan yang paling tepat menjadi jawapan kepada soalan. Bulatkan jawapan tersebut.

1. Tugas menguruskan rumahtangga biasanya dilakukan oleh?


A bapa.
B nenek.
C ibu.
D kakak.

2. Perselisihan faham antara anggota keluarga dapat dielakkan dengan cara


A menolak pendapat setiap anggota keluarga.
B buruk sangka antara anggota keluarga.
C berbincang antara satu sama lain.
D menggunakan kekerasan.

3. Menolong ibu bapa, menjaga kehormatan diri, dan menjaga kebersihan.


A abang.
B ibu bapa
C kakak.
D anak-anak.

4. Orang yang tinggal bersebelahan atau berdekatan dengan rumah kita dipanggil?
A musuh
B rakan
C jiran
D sahabat

5. Hubungan yang baik dengan jiran akan menjamin


A kebahagiaan
B kegembiraan
C kesejahteraan hidup
D kerukunan keluarga

6. Identiti sesuatu kaum boleh dilihat melalui


A tingkah laku
B perbualan
C pakaian
D wajah

( 2 )
7. Semasa berada di perpustakaan murid-murid mestilah

A bising
B senyap
C cakap.
D berjalan.

8. Murid-murid yang telah melakukan kesalahan mestilah dibawa berjumpa dengan

A pengawas
B ketua murid
C Guru Disiplin
D kerani

9. Setiap murid mestilah ___________________ peraturan sekolah.

A mematuhi
B membenci
C melanggar
D mengengkari

10. __________________ ialah tempat murid-murid mendapat ilmu pengetahuan.

A Padang
B Bilik Darjah
C Gelanggang
D Kantin

11. Bagaimanakah murid-murid boleh mengasah bakat mereka?

( 3 )
A Melakukan apa sahaja yang disukai
B Mendiamkan diri
C Menyertai aktiviti-aktiviiti seperti sukan dan kuiz yang dianjurkan oleh
pihak sekolah
D Mengikut kawan secara suka-suka

12.

Tarian ini biasanya ditarikan pada

A Hari Gawai
B Hari Pesta Menuai
C Hari Kebangsaan
D sambutan Tahun Baru

13. Hari Gawai dirayakan bagi

A mengucapkan terima kasih kepada semangat padi


B menandakan berakhirnya musim menuai padi
C menunjukkan bermulanya musim menuai padi
D menandakan musim menanam padi

14. Masyarakat yang berbilang keturunan di negara ini disebut masyarakat

A campuran.
B elit
C peribumi
D majmuk

15. Udara yang segar biasanya terdapat di kawasan yang bebas daripada

( 4 )
A pencemaran air
B pencemaran bunyi
C pencemaran udara
D pencemaran pemikiran

16. Panggilan “Brother” dan “Sister” digunakan oleh mubaligh

A Kristian.
B Islam.
C Hindu.
D Buddha.

17. Apakah bulan pertama dalam kalendar Islam?

A Awal Muharam
B Hari Raya Haji
C Hari Raya Puasa
D Maulidur Rasul

18. Nasi Kandar dan asam laksa menjadi makanan istimewa penduduk negeri

A Kelantan
B Perak Darul Ridzwan
C Pulau Pinang
D Pahand Darul Makmur

19.

Tarian kuda kepang sangat popular di negeri ______________.

A Selangor Darul Ehsan


B Sarawak Bumi Kenyalang
C Johor Darul Takzim
D Kelantan Darul Naim

20. Di antara berikut, manakah situasi pembelajaran yang lebih menarik?

( 5 )
A Belajar tanpa bimbingan
B Mengurungkan diri dalam bilik
C Belajar secara berkumpulan dengan mengadakan perbincangan
D Memasang radio kuat-kuat

21. Thosai adalah makanan tradisi bagi masyarakat

A India
B Cina
C Melayu
D Khadazan Duusun

22. Mengapakah kebersihan dan keceriaan rumah perlu dijaga?

A Mendapat pujian
B Selesa dan menarik
C Dapat menandingi rumah jiran sebelah
D Tidak dimasuki pencuri atau perompak

23. Identiti sesebuah sekolah dapat dilihat daripada

I logo
II lencana
III guru
IV lagu sekolah

A I, II dan III C I, III dan IV


B I. II dan IV D II, III dan IV

24. Siapakah murid yang membantu guru menjaga disiplin di sekolah?

I Pengawas
II Pengakap
III Puteri Islam
IV Ketua Darjah

A I dan II C III dan IV


D II dan III D I dan IV

25. Pengetahuan tambahan boleh didapati dengan

( 6 )
I menonton televisyen
II membaca akhbar
III melayari internet
IV mendengar radio

A I, II dan III C I, III dan IV


B II, III dan IV D I, II, III dan IV

26. Banjir kilat kerap melanda bandar Batu Pahat. Hal ini mungkin disebabkan

I kawasan ini terletak di kawasan tanah tinggi


II kawasan ini mempunyai penduduk yang padat
III kawasan ini ada masalah saliran
IV kawasan inim mempunyai masalah perparitan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

27. Penduduk yang tinggal di Sarawak ialah

I Senoi
II Negrito
III Iban
IV Melanau

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

28. Antara yang berikut yang manakah tanggungjawab seorang anak?

I Mentaati perintah dan nasihat ibu bapa.


II Menolong ibu bapa membuat kerja rumah.
III Menghormati ibu bapa.
IV Menjaga keselamatan keluarga

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

( 7 )
29. Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah baik untuk
menceriakan rumah?

I Menyapu lantai
II Menggunakan soket berasingan
III mengemas bilik tidur
IV Menutup semua tingkap yang ada

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

30. Antara yang berikut, yang manakah boleh membawa keharmonian dan sesebuah keluarga?

I Bertolak ansur
II Bekerjasama
III Mengumpul setem
IV Menyanyi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

BAHAGIAN B

( 8 )
I Padankan label yang sesuai dengan situasi gambar yang diberi.

# Tutup semua suis sebelum keluar # Jaga kebersihan tandas


# Letakkan basikal di sini # Sila beratur
# Jangan bising

[ 10 markah ]

II Padankan nama pakaian dan kaum yang memakainya.

( 9 )
Melayu

Cina

India

Sikh

Kadazan

[ 10 Markah ]

III Tandakan betul ( _/ ) atau salah ( X ) pada pernyataan-pernyataan berikut.

Pernyataan _/ / X

( 10 )
1. Sebelum meninggalkan rumah, kita perlu pastikan
rumah kita dalam keadaan selamat.

2. Orang berbangsa lain yang tinggal dinegara ini


tidak dibenarkan mengamalkan budaya hidup
masing-masing.

3. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi


menjamin kebahagiaan keluarga

4. Setiap perkara yang ingin dilakukan oleh


seseorang anak perlu mendapat restu daripada ibu
dan bapa.

5. Perayaan yang disambut oleh kaum India di negara


ini ialah Thaipusam dan Deepavali.

[ 10 markah ]
IV Nyatakan adab dalam situasi yang ditunjukkan dalam gambar.

[ 10 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

BAHAGIAN A
1. C

( 11 )
2. C
3. D
4. C
5. C
6. C
7. B
8. C
9. A
10. B
11. C
12. B
13.
14. D
15. C
16. A
17. A
18. C
19. C
20. C
21. A
22. B
23. B
24. D
25. D
26. C
27. D
28. A
29. B
30. A

JAWAPAN BAHAGIAN B
Letakkan basikal di sini

( 12 )
Tutup semua suis sebelum keluar

. Sila beratur

Jangan bising

Jaga kebersihan tandas

II

( 13 )
Melayu

Cina

India

Sikh

Kadazan

III

Pernyataan _/ / X

( 14 )
2. Sebelum meninggalkan rumah, kita perlu pastikan
rumah kita dalam keadaan selamat. _/

6. Orang berbangsa lain yang tinggal dinegara ini


tidak dibenarkan mengamalkan budaya hidup X
masing-masing.

7. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi


menjamin kebahagiaan keluarga _/

8. Setiap perkara yang ingin dilakukan oleh


seseorang anak perlu mendapat restu daripada ibu _/
dan bapa.

9. Perayaan yang disambut oleh kaum India di negara


ini ialah Thaipusam dan Deepavali. _/

IV

gelojoh
Kurangkan

bercakap

sopan

sebut

[ 10 markah

( 15 )