Anda di halaman 1dari 11

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH


KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SOALAN-SOALAN LAZIM
1.

Bagaimanakah cara untuk memohon ke SBP?


Permohonan kemasukan ke SBP boleh dicapai melalui Aplikasi Dalam
Talian/on-line

sepenuhnya

melalui

laman

sesawang;

www.moe.gov.my.

2.

Siapakah yang boleh memohon?


Murid lepasan Tahun Enam (6) 2015 dan murid lepasan Tingkatan
Tiga (3) 2015 sahaja.

3.

Bolehkan murid Tingkatan Dua memohon?


Kemasukan ke SBP hanya melibatkan kemasukan ke Tingkatan Satu dan
Tingkatan Empat sahaja.

4.

Bilakah permohonan mula dibuka dan apakah syarat permohonan?


Permohonan hanya secara online sahaja melalui laman sesawang
www.moe.gov.my.
1

Permohonan ke Tingkatan 1 SBP

Dari 15 Okt.- 15 Nov. 2015

Permohonan ke Tingkatan 4 SBP

Dari 15 Nov. 15 Dis. 2015

Murid mencetak sesalinan maklumat permohonan untuk tujuan


simpanan dan rujukan.

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

Permohonan ke SBP tidak bersyarat kecuali dibuka untuk murid


lepasan Tahun Enam (6) dan Tingkatan Empat (4)
*Permohonan kemasukan ke SBP bagi tahun 2016 TIDAK
MEMERLUKAN pengesahan mana-mana pihak atau dihantar ke
mana-mana

SBP.

Calon

tidak

perlu

menghantar

sesalinan

permohonan beserta dokumen ke mana-mana SBP

5.

Bagaimana saya hendak memohon, keputusan percubaan anak tidak


diperolehi dari sekolah?
Tiada syarat permohonan. Pihak BPSBPSK tidak pernah memohon
mana-mana keputusan Percubaan. Semua murid Tahun 6/ Tingkatan
3 2015 bersekolah Kebangsaan / sekolah Kerajaan / sekolah bantuan
kerajaan boleh memohon.

6.

saya cuba memohon untuk anak ke SBP. Tetapi tiada maklumat SBP
di Permohonan Sekolah Kawalan Pohon bantuan.
Makluman, Permohonan Kemasukan ke SBP bagi Tahun 2016 TIDAK
menggunakan permohonan yang sama dengan Permohonan Sekolah
Kawalan yang boleh dilayari di http://public.moe.gov.my.
Permohonan

ke

SBP

secara

online

boleh

dilayari

di

www.moe.gov.my di menu e-Perkhidmatan.

7.

Pemohon gagal akses Permohonan secara Atas Talian ke SBP walaupun


telah key in Angka Giliran/ No Kad Pengenalan seperti yang
dikehendakki.

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

Pemohon perlu key in Angka Giliran/ No. Kad Pengenalan seperti yang
tertera

dalam

slip

pendaftaran

peperiksaan

untuk

log

in

permohonan.

8.

Apakah syarat pemilihan murid ke SBP?

Pemilihan Murid Tingkatan 1:


Murid mestilah warganegara Malaysia.
Murid Sekolah Kebangsaan (SK)
Memperoleh keputusan akademik cemerlang dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2015
Aktif dalam kokurikulum.

Pemilihan Murid Ke Tingkatan 4


Murid mestilah warganegara Malaysia.
Bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.
Memperoleh keputusan akademik cemerlang dalam PBS
Aktif kokurikulum

9.

Saya berminat untuk memohon untuk ke SBP yang menawarkan


Tahfiz Model Ulul Albab. Apakah syaratnya agar saya terpilih ke
sekolah tersebut?
Bagi calon-calon memohon secara online yang memenuhi syaratsyarat pemilihan ke Tingkatan Satu, memperoleh Gred A bagi Quran
dan Jawi layak dipertimbangkan. Calon-calon layak yang telah
dikenalpasti akan dipanggil untuk ditemuduga selepas keputusan
UPSR diumumkan.

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

10.

Selepas cetakan, saya dapati terdapat butir atau maklumat yang salah
diisi. Apakah yang perlu dilakukan?
Pemohon boleh memperbaiki kesilapan permohonan sehingga tarikh
akhir tutup permohonan ke SBP.
Hanya cetakan terakhir pemohon yang diperakukan pemohon secara
atas talian dipertimbangkan sebagai permohonan yang sah .

11.

Adakah

pemohon

diberi

peluang

untuk

membuat

kemaskini

permohonan disebabkan kesilapan dalam mengisi permohonan?


Ya, pemohon masih boleh membuat kemaskini kerana tiada sebarang
had dalam pengemaskinian permohonan tetapi kemaskini tesebut
hanya boleh dilakukan semasa tempoh permohonan masih dibuka.

12.

Adakah

pemohon

perlu

sertakan

salinan

sijil

sebagai

bukti

mengesahkan penglibatan dalam Kokurikulum?


Pemohon tidak perlu sertakan salinan sijil tersebut kerana maklumat
Kokurikulum akan diselaraskan dengan Bahagian Kokurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

13.

Bilakah keputusan pemilihan dan penempatan ke SBP dapat diketahui?


Keputusan pemilihan dan penempatan ke Tingkatan Satu (1) SBP
diumumkan selewat-lewatnya dalam tempoh 27 hari setelah
keputusan UPSR diumumkan. Manakala ke Tingkatan Empat, dalam
tempoh 30 hari dari tarikh empat (4) pelaporan PBS Tingkatan Tiga
(3) dikeluarkan .

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

14.

Murid yang gagal/tidak membuat permohonan secara online pada


pada tarikh yang ditetapkan ingin memohon. Bagaimanakah caranya?
Makluman, murid yang tidak membuat permohonan secara atas
talian / terlepas memohon pada tarikh yang ditetapkan, tidak akan
dipertimbangkan dalam pemilihan ambilan pertama.
Murid tersebut akan dipertimbangkan dalam pemilihan ambilan kedua sekiranya membuat e-Rayuan secara online.
e-Rayuan akan mula dibuka bersamaan tarikh pengumuman
penawaran kepada murid yang berjaya. (dalam masa 27/30 hari dari
tarikh keputusan UPSR dan PBS diumumkan.)

15.

Bagaimanakah mengisi permohonan e-Rayuan secara online dan cara


menyemak e-Rayuan?
Calon yang telah membuat permohonan atas talian kali pertama
tetapi Tidak Berjaya:
o Masuk ke laman sesawang: www.moe.gov.my
o Klik semakan ke SBP tingkatan 1 atau tingkatan 4
o Masukkan angka giliran UPSR/PBS
o Masukkan maklumat yang diminta dalam ruangan catatan.
o Klik pada e-rayuan
o Hantar.
Calon yang tidak membuat permohonan atas talian kali pertama
tetapi ingin memohon:
o Masuk ke laman sesawang: www.moe.gov.my
o Klik semakan ke SBP tingkatan 1 atau tingkatan 4
o Masukkan angka giliran UPSR/PBS

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

o Masukkan maklumat yang diminta seperti alamat rumah dan


catatan
o Klik pada e-rayuan
o Hantar.

16.

Bolehkah pemohon yang gagal mendapat tempat menukar SBP pilihan


apabila membuat e-Rayuan?
Ya, dibolehkan. Ianya bergantung pada kekosongan tempat.

17.

Bagaimanakah semakan keputusan boleh dibuat?


Semakan boleh dibuat melalui :
o Laman sesawang KPM; www.moe.gov.my
o Kaunter Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan
Sekolah Kecemerlangan, (BPSBPSK) KPM
o Talian hotline BPSBPSK 03-8321 7400
o Kaunter JPN/PPD yang berhampiran.
o Makluman melalui SMS
o Mobile Apps (bagi pengguna Android)

18.

Apa yang perlu dibuat sekiranya murid berjaya mendapat tempat di


SBP?
Murid yang berjaya perlu mencetak surat tawaran beserta lampiran
yang disertakan.
Kesemua lampiran yang telah lengkap diisi beserta sesalinan surat
tawaran

perlu

diserahkan

kepada

pihak

sekolah

sewaktu

pendaftaran.

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

Sekiranya maklumat tidak lengkap/tidak benar, pihak sekolah


berhak tidak mendaftarkan/menolak pendaftaran tersebut.

19.

Apakah maksud status Projek Khas dalam surat Tawaran?


Status ini melayakkan murid mendapat bantuan persekolahan
dengan syarat murid mengemukakan bukti pendapatan ibu
bapa/penjaga yang telah disahkan semasa pendaftaran (Rujuk
lampiran tawaran)

20.

Bagaimana menyemak keputusan permohonan melalui Laman


sesawang KPM www.moe.gov.my?
Sila layari laman sesawang KPM www.moe.gov.my.

Klik pada Semakan Tawaran Ke Tingkatan 1/Tingkatan 4 Sekolah


Berasrama Penuh, KPM.

Ikut langkah selanjutnya dari arahan yang diterima di skrin.

21.

Setelah membuat semakan status keputusan permohonan ke SBP,


keputusan menunjukkan bahawa rekod permohonan tiada dalam
sistem. Mengapakah perkara ini berlaku?
Perkara ini berlaku kerana pemohon tidak mengemukakan
permohonan dan setiap permohonan perlu Klik Sah & Hantar. Oleh
yang demikian, setiap pemohon perlu mencetak slip permohonan
tersebut sebagai rujukan.

22.

Apakah syarat sah tawaran kemasukan ke SBP?


Tawaran ke SBP hanya sah sekiranya murid tersebut memenuhi
syarat-syarat berikut:

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

o Murid mestilah warganegara Malaysia


o Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat
tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit kronik, lelah
(asthma) atau penyakit berjangkit
o Bersetuju menerima Sekolah Berasrama Penuh yang ditawarkan
dan menerima aliran yang ditetapkan
o Bersetuju mematuhi sepenuhnya semua peraturan dan arahan
SBP yang berkaitan.

23.

Adakah pertukaran murid antara SBP dibenarkan?


Murid yang telah ditawarkan tidak dibenarkan untuk bertukar ke SBP
yang lain. Perkara ini telah dinyatakan dalam surat tawaran
perenggan 2 (Tawaran ini adalah muktamad. Sebarang permohonan
untuk bertukar ke Sekolah Berasrama Penuh lain tidak akan
dipertimbangkan).

24.

Bolehkah murid menukar aliran?


Murid yang telah ditawarkan tidak dibenarkan menukar aliran.
Perkara ini dinyatakan dalam kertas dasar pengambilan murid
tingkatan 4 SBP. (9.6 Sebarang pertukaran aliran mata pelajaran
yang ditawarkan adalah tidak akan dipertimbangkan).

25.

Apakah prosedur untuk murid memohon bertukar dari SBP ke sekolah


harian?
Ibu bapa / penjaga menghantar surat permohonan bertukar ke
sekolah harian kepada pihak sekolah (SBP).

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

Murid perlu menjalani sesi kaunseling sekurang-kurangnya 3 kali bagi


memastikan hasrat/alasan pertukaran. Surat permohonan pertukaran
tidak akan ditarik balik sekiranya kelulusan telah diberi.
Pihak sekolah akan menghantar borang permohonan pertukaran
yang lengkap ke BPSBPSK.
Pihak Pengurusan Tertinggi BPSBPSK akan mempertimbangkan sama
ada permohonan diluluskan atau tidak diluluskan dalam tempoh 15
hari bekerja.

26.

Adakah murid boleh mendaftar selepas tujuh (7) hari dari tarikh
pendaftaran?
TIDAK. Tawaran penempatan itu akan terbatal dengan sendirinya.
Ianya ada dinyatakan dalam surat tawaran perenggan 4. (Tawaran ini
akan terbatal sekiranya anda tidak mendaftar dalam masa tujuh (7)
hari bekerja dari tarikh pendaftaran.)

27.

Betulkah seorang murid hanya akan ditawarkan satu tempat sama ada
SBP atau MARA?
Ya. Ianya merupakan (MOU) atau Perjanjian Persefahaman di antara
Bahagian ini dan pihak MARA. Setiap calon akan menerima hanya satu
tawaran permohonan sahaja sama ada dari BPSBPSK atau MARA. Ini
bagi memberi peluang kepada lebih ramai murid cemerlang.

28.

Apakah pakej aliran dan mata pelajaran yang ditawarkan di SBP?


Pakej aliran mata pelajaran yang ditawarkan kepada murid-murid
Tingkatan Satu (1) SBP adalah seperti berikut :

Saaz/sphem-2015/16

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

Jenis Aliran

Sains

Agama

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu

Pakej Mata

Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris

Pelajaran

Matematik

Bahasa Arab

Sains

Matematik

Sejarah

Sains

Geografi

Sejarah

Kemahiran Hidup

Geografi

Pendidikan

Kemahiran Hidup

Islam/Moral

Pendidikan Islam

Bahasa

Bahasa Antarabangsa

Antarabangsa:

(*Pilihan; Bahasa Jepun/


Bahasa Perancis/ Bahasa

(*Pilihan; Bahasa

Jerman / Bahasa

Arab/ Bahasa

Mandarin)

Jepun/ Bahasa
Perancis/
Bahasa Jerman/
Bahasa Mandarin)
Jenis SBP Yang
Ditawarkan

SBP Terawal
(Premier)

Sekolah
Menengah Sains
(SMS)

Saaz/sphem-2015/16

Sekolah Menengah
Agama Persekutuan
(SMAP)

Sekolah Berasrama
Penuh Integrasi (SBPI)

10

FAQ PENGAMBILAN MURID SBP 2016

Pakej aliran mata pelajaran yang ditawarkan kepada muridmurid Tingkatan Empat (4) SBP adalah seperti berikut :

aliran matapelajaran (T4-T5) sbp


Sains Tulen
Agama

Sains Tulen
BM
BI
Sejarah
Pendidikan
Islam /
Pendidikan
Moral
Matematik
Matematik
Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi

BM
BI
Sejarah
Matematik
Bahasa Arab
Pendidikan AlQuran dan
Sunnah
Pendidikan
Syariah
Islamiah
Matematik
Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi

Sains Teknikal

Agama Ikhtisas

Sains Sosial

BM
BI
Sejarah
Pendidikan
Islam /
Pendidikan
Moral
Matematik
Lukisan
Kejuruteraan
Teknologi
Kejuruteraan
/Asas
Kelestarian
Kejuruteraan*
Matematik
Tambahan
Fizik
Kimia

BM
BI
Sejarah
Matematik
Sains
Bahasa Arab
Pendidikan AlQuran dan
Sunnah
Pendidikan
Syariah
Islamiah
Prinsip
Perakaunan
Ekonomi Asas
Matematik
Tambahan

BM
BI
Sejarah
Pendidikan
Islam
Matematik
Sains
Prinsip
Perakaunan
Ekonomi Asas
Matematik
Tambahan

IntakeT42015

Kemaskini :
Sektor Pengurusan Hal Ehwal Murid
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh &
Sekolah Kecemerlangan
Kementerian Pendidikan Malaysia
9 September 2015

Saaz/sphem-2015/16

11