Anda di halaman 1dari 1

Soalan KBAT/KBKK

1)Pada pendapat
2)Pada pendapat anda sebagai warganegara

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Malaysia
3)Pada pengetahuan anda
4)Sebagai pemimpin negara
5)Sebagai seorang pelajar Sejarah
6)Apakah pengajaran yang boleh diambil
7)Apakah sifat-sifat yang boleh dicontohi
8)Bagaimana kita dapat membantu
9)Andaikan anda seorang pemimpin negara
Berikan penjelasan anda
Berikan hujah anda
Berikan cadangan anda
Wajarkah
Adakah anda bersetuju/tidak bersetuju
Sejauh manakah
Apakahkesedaran rakyat?/ kedaulatan

negara/kemajuan negara
17)
Andaikan anda seorang pemimpin
18)
..masyarakat Malaysia pada masa kini?
19)
. dicontohi oleh generasi muda hari ini.
20)
Sebagai warganegara yang patriotik, ..