Anda di halaman 1dari 23

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21

Oktober 2015

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Faktor kegagalan
Utama Calon
Utamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan
naskhah ini secara 'haram' maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan
usaha anda? Fikir-fikirkan =)

Legal Notice
Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya Infokerjaya PLT
Sebarang aktiviti pengedaran semula atau menjual semula naskhah
ini adalah DILARANG sama sekali dan ianya menyalahi Akta
Hakcipta.
Jika
anda
memperolehi
Ebook
ini
bukan
dari
laman
web
www.PenolongAkauntan.com, sila laporkan kepada kami melalui email
support@rujukankerjaya.com dan ganjaran sewajarnya akan diberikan
kepada anda
Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima tip-tip penting
untuk kemasukan kerja kerajaan daripada kami yang akan disalurkan
melalui EMAIL yang anda daftarkan dengan kami

PREVIEW COPY

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Disclaimer
Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Online Penolong Akauntan W27 ini adalah
hakmilik di bawah tanggungjawab Tim Infokerjaya dari www.PenolongAkauntan.com
Ianya diterbitkan
untuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej
ini
tidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas
sebarang
liabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat
dalam
Pakej Rujukan Peperiksaan Online Penolong Akauntan W27 ini adalah tepat pada
masa ianya diterbitkan.

Infokerjaya PLT, Edisi Oktober 2015


Edisi Pertama Disember 2013
1st revision September 2014
2nd revision Oktober 2015

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Pengenalan
(Maklumat ini adalah edaran umum SPA)

Kumpulan: Sokongan

Kem/Jab: Jabatan Akauntan Negara

Jadual Gaji:

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

RM1,367.00

RM5,098.00

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
RM145.00

Syarat Lantikan:
o diploma dalam bidang pengajian perdagangan, pengajian
bank atau pengajian perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
[ Gaji Permulaan: RM1,667.08 ]
o Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of
United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh
kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM1,892.68 ]
o lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

PREVIEW COPY

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu
Akauntan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik
berkenaan untuk PSL ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27
tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
perkhidmatan dan:
o mempunyai kelayakan di atas; atau
o lulus Peperiksaan Khas; dan

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015
o berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

ii.

Deskripsi Tugas:
Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia sistem dan operasi
berkaitan dengan akaun pembayaran gaji, kutipan hasil, terimaan
hasil, klasifikasi hasil, penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit,
amanah dan penyediaan laporan tahunan.

RUJUKAN PANTAS
Nota ringkas ini adalah
himpunan tajuk-tajuk penting
berkaitan tugas, skop jawatan
Penolong Akauntan W27
Nota 1 : Proses Perakaunan
Perakaunan terdiri daripada 5 proses utama iaitu :
I. Mengenalpasti
II.
Merekod
III. Mengelas
IV.
Meringkas
V.
Melapor

Nota 2 : Kitaran Perakaunan


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transaksi/Urusniaga
Catatat Jurnal
Lejar Akaun
Imbangan Duga
Pelarasan
Catatan Penutupan
Penyata Kewangan

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Nota 3 : Persamaan Perakaunan

Persamaan Perakaunan Asas Tunai


Tunai + Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan


+

Akaun Pinjaman Disatukan


+
Akaun Amanah Disatukan

Persamaan Perakaunan Asas Akruan


Ekuiti

Aset - Liabiliti

* Ekuiti = Modal + Hasil - Belanja

Nota 4 : Asas-asas Perakaunan

Antara asas-asas perakaunan adalah :


1. Tunai
2. Tunai Ubahsuai
3. Akruan
4. Akruan Ubahsuai

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Nota 5 : Perbandingan Asas Perakaunan


Perakaunan Tunai
Perakaunan yang
mengiktiraf dan
merekod sesuatu
urusniaga dan
peristiwa apabila
tunai telah
diterima dan
dibayar dalam
tempoh
perakaunan
tersebut .

Perakaunan Tunai
Ubahsuai
Perbelanjaan yang
menggunakan
peruntukan tahun
semasa dan
pembayaran dibuat
dalam bulan Januari
tahun berikutnya.

Tempoh
perakaunan
dilanjutkan menjadi
tiga belas bulan atau
dikenali sebagai
Akaun Kena Bayar
(AKB).

Perakaunan
Akruan
Perakaunan yang
mengiktiraf sesuatu
urusniaga dan
peristiwa apabila
ianya berlaku dan
merekodkan dalam
rekod perakaunan
dalam tempoh urus
niaga tersebut
berlaku.

Perbelanjaan
incurred Hasil earned

Nota 6 : Kategori Akaun

Berikut adalah 5 kategori akaun :


1. Aset
2. Liabiliti
3. Ekuiti
4. Hasil
5. Belanja

PREVIEW COPY

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Nota 7 : Apa Itu Aset?

.
.
.
Nota 40 : Akaun Pinjaman Disatukan
Nota 41 : Penyata Kewangan
Nota 42 : Kelulusan Sistem Perakaunan
Nota 43 : Tagline Jabatan Akauntan Negara Malaysia

PREVIEW COPY

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Seksyen A:
50 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja
Contoh soalan peperiksaan Penolong Akauntan W27 :
1. Proses perakaunan terdiri daripada perkara-perkara yang berikut :
I.
II.
III.
IV.

Merekod
Mengenal pasti
Meringkas
Melapor
A.
B.
C.
D.

I dan II
I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

2. Di antara berikut, yang manakah perkara-perkara yang TIDAK BERKAITAN


dengan Kitaran Perakaunan?
A.
B.
C.
D.

Pelarasan
Catatan jurnal
Catatan penutupan
Penyata untung rugi

3. Persamaan Perakaunan Asas Tunai (Tunai + Pelaburan) melibatkan 3 jenis


akaun KECUALI
A.
B.
C.
D.

Akaun Hasil
Akaun Sewaan
Akaun Pinjaman
Akaun Amanah

4. Pilih persamaan Perakaunan Asas Akruan yang BETUL


A.
B.
C.
D.

Ekuiti = Liabiliti Aset


Ekuiti = Aset Liabiliti
Aset = Ekuiti Liabiliti
Liabiliti = Aset + Ekuiti

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

10

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

5. Asas-asas perakaunan melibatkan perkara seperti :


I.
II.
III.
IV.

Tunai
Tunai ubahsuai
Akruan
Akruan ubahsuai
A.
B.
C.
D.

I dan II
I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

Jawab soalan 6 10 berdasarkan pernyataan yang diberikan. Pilih jawapan yang


BENAR berkaitan dengan pernyataan di bawah.
Perakaunan yang mengiktiraf dan merekod sesuatu urusniaga dan peristiwa apabila
tunai telah diterima dan dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut.
6. Apakah kategori yang paling sesuai dikaitkan dengan pernyataan di atas?
A.
B.
C.
D.

Perakaunan Tunai
Perakaunan Akruan
Perakaunan Tunai Ubahsuai
Perakaunan Akruan Ubahsuai

.
.
.
.
.
.
.
.

PREVIEW COPY

48.
49.
50.

A.

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

11

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Seksyen B:
40 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja
1. Ramli telah menjual telefon bimbitnya dengan harga RM 1000.00 kepada
Maisara. Beliau telah untung sebanyak 25 %. Berapakah harga sebenar
telefon bimbit nya
A.
B.
C.
D.

RM
RM
RM
RM

520.00
850.00
492.00
750.00

KEUNTUNGAN 25 % dari harga jualan

25
X 1000=250
100
Harga sebenar = harga jualan untung

1000 250 = 750


Jawapan D

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

12

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015
2. Fakhrul memeriksa nadinya dan mendapati bahawa degupan jantungnya
adalah pada kadar 80 seminit semasa berehat. Pada kadar ini, berapakah
hari yang diambil untuk jantungnya berdegup sebanyak 2,000,000 kali ?

A.
B.
C.
D.

9 hari
15 hari
18 hari
19 hari

2000000
=25000minit
80
25000
=416.67 jam
60
416
=17.361 hari
24
Jawapan C 18 hari

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

13

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015
3. Pilih jawapan yang betul mengikut turutan

?
A)

B)

C)

D)

Jawapan D

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

14

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

P
4. Apakah P ?

P
A.

B.

C.

D.

P=

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

15

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

.
.
.
.

PREVIEW COPY

.
.
.
38.
39.
40.

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

16

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Seksyen C:
200 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja
1. Saya gemar menggunakan idea ciptaan diri sendiri.
A. Ya

B. Tidak

2. Saya menggunakan strategi penyelesaian masalah yang tersendiri.


A. Ya

B. Tidak

3. Pengarah suka menyalahkan saya semasa kerja.


A. Ya

B. Tidak

4. Saya suka kerja yang tidak mencabar.


A. Ya

B. Tidak

5. Pengarah syarikat memiliki hak dan kebenaran mengeluarkan


arahan.
A. Ya

B. Tidak

6. Saya akan membuat tugasan milik kawan.


A. Ya

B. Tidak

7. Saya suka bekerja lebih masa.


A. Ya

B. Tidak

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

17

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015
8. Boleh bekerja lebih masa tanpa sebarang bayaran.
A. Ya
B. Tidak
9. Berikhtiar mencapai visi dan misi tanggung jawab yang diberikan.
A. Ya

B. Tidak

10.
Lebih suka bercakap dalam perbincangan dan mahu peserta
lain dengar.
A. Ya
.
.
.
.
.
.
.
.
.
197.
198.
199.
200.

B. Tidak

PREVIEW COPY

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

18

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Tamat Preview Copy


Dapatkan Versi Penuh Di :

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

19

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

http://infotambahan.com/w27aka
untan/28

CARA PEMBELIAN
Langkah 1 : Terus ke laman
http://infotambahan.com/w27akauntan/28
dan anda akan dibawa ke halaman ini.

Isikan EMEL ANDA pada bahagian berikut dan klik 'Proceed to Checkout'

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

20

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Langkah 2 : Isikan maklumat anda di sini dan pilih mode

Penolong Akauntan W27

pembayaran (Bank Tempatan/ Kad Kredit)

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

21

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Langkah 3 : Selepas klik PAY NOW, anda akan di bawa ke laman ini
untuk maklumat bank. SIMPAN URL laman ini.

Setelah selesai pembayaran, kembali ke laman ini dan isikan BANK PILIHAN anda
ketika pembayaran dan KLIK HANTAR.
p/s Pastikan anda simpan bukti pembayaran (Slip transaksi/printscreen
transaksi)

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

22

Peperiksaan Penolong Akauntan W27 Sesi 21


Oktober 2015

Langkah 4 (PENTING)

: Selesai isi maklumat pembayaran

di borang pada STEP 3, anda akan mendapat email dalam tempoh 3-5 minit.
Semak email anda.
REPLY email tersebut dengan bukti pembayaran dan selepas itu Tim Infokerjaya
akan buat semakan dan hantarkan akses dalam tempoh 24 48 jam

Rujukan ini hanya sesuai untuk sesi Oktober 2015


sahaja
www.PenolongAkauntan.com

23

Anda mungkin juga menyukai