Anda di halaman 1dari 10

SULIT

Name : .

Year :

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


SEKOLAH KEBANGSAAN KERU
NEGERI SEMBILAN
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
YEAR 5
PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR
OCTOBER
1 minit
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Bahagian
1

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang


yang disediakan.

Soalan

Markah

1
2
3

Jawab semua soalan.

4
5

Tuliskan jawapan kamu pada ruang jawapan


yang telah disediakan.

6
7
8
JUMLAH

___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2015 Hak Cipta PPKI SK KERU

SULIT

Warnakan benda yang hidup.

Lengkapkan keperluan untuk hidup mengikut kategori di bawah.

udara
1.

2.

3.

Isi tempat kosong dengan cuaca yang betul mengikut gambar.

1.

2.

3.

4.

Isi
petroleum

kotak yang kosong dengan bahan hasil


yang betul.

kerosin

BAHAN
HASIL
PETROLE
UM

Berikan dan lukis di dalam akuarium objek yang timbul dan tenggelam.

OBJEK TIMBUL

Isi tempat kosong berkenaan jerebu.

OBJEK TENGGELAM

Kesan
buruk
jerebu
kepada
manusia

Langkah
keselamat
an ketika
jerebu

Padankan negeri dengan ibu negeri dengan betul.

Kedah

Seremban

Negeri
Sembilan

Kuching

Perak

Shah Alam

Selangor

Alor Setar

Perlis

Kangar

Sarawak

Ipoh

Warnakan dan namakan negeri yang berikut.

1.

2.

3.

4.

5.