Anda di halaman 1dari 10

SKEMA JAWAPAN GEOGRAFI 1

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 markah]

1 (a) Nyatakan jenis pergerakan jisim yang melibatkan fenomena di atas.


A1 - Jenis aliran cepat.
[1m]

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan fenomena aliran tanah di atas.


1m
1m
Merujuk kepada [ pergerakan tanah yang tepu dengan air] yang menuruni [cerun curam]
1m
1m
dan [tarikan graviti yang kuat] serta [terdiri daripada regolit seperti tanah, lumpur
1m
dan kelodak yang [tebal].
[mana-mana 3x1m = 3m]
(c) Huraikan dua aktiviti manusia yang membawa kepada berlakunya fenomena di atas.
C1- pembalakan + huraian.
C2- pertanian + huraian.
[2X2m = 4m]

(d) Jelaskan dua kesan fenomena di atas terhadap sistem hidrologi.


D1- kemusnahan kawasan tadahan + huraian.
D2- gangguan kepada aliran permukaan / sungai + huraian.
[2x2m =4m]

(e) Berikan kesimpulan anda tentang fenomena aliran tanah yang berlaku di Malaysia hari
ini.
1m
1m
1m
[Semakin kerap] berlaku kerana [kerakusan manusia][ meneroka kawasan tanah tinggi]
untuk aktiviti pertanian dan pembalakan.
[1x1m=3m]
1

2. (a) Bagaimanakah berlaku proses peredaran bumi dan putaran bumi.


1m
1m
A1- Proses peredaran bumi berlaku apabila [bumi mengelilingi matahari] dalam [orbitnya
1m
1m
sendiri] dari [barat ke timur/lawan jam] dalam[ tempoh 365 hari] dengan [kelajuan
1m
1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar]
[ mana-mana 3x1m = 3m]
1m
1m
A2- Proses putaran bumi apabila [bumi berputar di atas paksinya sendiri] dari [barat ke
1m
1m
timur/lawan jam] dalam [tempoh 24 jam] dengan kelajuan 107 280 km sejam.
[mana-mana 3 x 1m = 3m]
(b) Jelaskan tiga aktiviti manusia yang dapat dikaitkan dengan proses peredaran bumi.
B1- Pertanian + huraian .
B2- Pelancongan + huraian.
B3- Petempatan + huraian.
B4- Pengangkutan + huraian.
B5- Pemburuan + huraian.
B6- Penternakan + huraian.
B7- Perikanan + huraian.
[ mana-mana 3 x 2m =6m]
(c) Sejauh manakah proses putaran bumi membawa kesan terhadap alam sekitar fizikal di
kawasan tropika.
Alam Sekitar Fizikal;
AF1- kejadian siang dan malam + huraian.
AF2 - kejadian fajar dan senja + huraian.
AF3 - perbezaan waktu tempatan + huraian.
AF4 kejadian air pasang dan surut + huraian.
AF5 biasan angin dan arus lautan + huraian.
Alam Sekitar Manusia.
AM1 - Perikanan + huraian
AM2- Pertanian + huraian.
AM3 -Pengangkutan + huraian.
AM4 -Aktiviti riadah dan rehat + huraian.
[Mana-mana 3AF + 3AM + 1(kesimpulan ) = 13m]
2

3(a) (i) Jelaskan enam faktor fizikal yang mempengaruhi proses luluhawa.
Ai1- batuan + huraian.
Ai2- hujan + huraian.
Ai3- suhu + huraian.
Ai4- cerun+ huraian.
Ai5- biotik + huraian.
Ai6- tumbuh-tumbuhan + huraian.
[6x2m=12m]
(ii) Bincangkan kesan luluhawa terhadap kehidupan manusia.
Kesan Positif;
APii1- Menghasilkan pelbagai jenis tanih + huraian.
APii2- Menghasilkan pelbagai jenis bentuk muka bumi + huraian.
APii3- Aktiviti pertanian + huraian.
APii4- Aktiviti industri + huraian.
APii5- Aktiviti perlombongan + huraian.
APii6- Aktiviti Pelancongan + huraian.
Kesan Negatif;
ANii1- tanah runtuh + huraian.
ANii2- hilang kesuburan tanih + huraian.
ANii3- sungai tercemar/ air liat + huraian.
[3AP + 3AN + 1(kesimpulan) =13m]

3(b) (i) Lukis dan labelkan tiga jenis hakisan sungai.


Bi1 - hakisan mendalam/ menegak + rajah ( lurah V) + label.
Bi2 hakisan melebar / mendatar + rajah (lurah U)+ label.
Bi4 hakisan mengundur/ ke belakang + rajah ( tawanan sungai) +label
[3x3m +1(bonus) = 10 m]
Jika dapat nyatakan ketiga-tiga jenis, dapat 1 bonus.

(ii) Nilaikan kepentingan bentuk muka bumi sungai terhadap aktiviti manusia.
Bii1- Pelancongan + huraian.
Bii2- Penjanaan kuasa hidro elektrik + huraian.
Bii3- Penternakan + huraian.
Bii4- Pembinaan + huraian.
Bii5- Pengangkutan + huraian.
Bii6- IKS/Perindustrian + huraian.
Bii7- R&D + huraian.
Bii8- Akuakutur + huraian.
Bii9- Pertanian + huraian.
Bii10 Perikanan + huraian.
Bii11- Pelombongan + huraian.
[mana-mana 7 x 2m + 1m (kesimpulan) =15m]
Perlu nyatakan bentuk muka bumi, tanpa bentuk muka bumi markah = 0m.

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]
Soalan 4:
a)
Kepadatan penduduk bagi setiap negeri terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun
2010. [5 markah]

Negeri

Kepadatan Penduduk
(orang/ KM)

Pahang

40

Perlis

286

Selangor

680

Kuala Lumpur

6,696

Sarawak

20

WP Labuan

927

1 betul 1 markah
2 betul 2 markah
3 betul 3 markah
4 betul 4 markah
5 betul 5 markah
6 betul 5 markah
b)

Dua faktor yang mempengaruhi perbezaan kepadatan penduduk:[4 markah]

Isi

Huraian

Markah

B1) Saiz negeri

Negeri luas taburan berselerak kepadatan jarang


Pahang & Sarawak

Negeri kecil penduduk tertumpu dan padat seperti


KL, WP Labuan, Selangor

Setiap negeri berbeza disebabkan oleh pelbagai


factor.

Contohnya BMB, ekonomi, pembandaran,


pengangkutan dan dasar kerajaan

B2) Jumlah penduduk

2 isi X 2 markah = 4 markah

c)
cara tumpuan dan kepadatan penduduk yang tinggi di Kuala Lumpur memberi kesan
negatif terhadap alam sekitar fizikalnya : [6 markah]
Isi

Huraian

Markah

C1: penggunaan kenderaan yang


berlebihan

pencemaran udara, bunyi & bau, peningkatan


suhu dll.

C2:pembinaan petempatan/setinggan
/pembandaran

hakisan tanah, banjir kilat, tanah mendap,


kemusnahan ekosistem dll.

C3: Sikap tidak bertangungjawab,


pembuangan sampah

pencemaran persekitaran.
2

3 isi X 2 markah dalam setiap kumpulan = 6 markah

5a) Sejauhmanakah faktor ekonomi menyebabkan berlakunya migrasi antara bangsa di negara Asia
Tenggara. [13]
Isi

Huraian

Markah

a)Penegasan
A1)Ekonomi

Peluang pekerjaan & Perniagaan

Gaji Tinggi @ Nilai Mata Wang Tinggi

Galakan dalam sektor kritikal (pembinaan &


perladangan)

Galakan melanjutkan pelajaran ke luar negara

Memudahkan urusan pengeluaran permit kerja &


visa

Melanjutkan Pelajaran (sijazah, sarnana, phd)

Mendapat rawatan perubatan lebih baik

Menikmati kualiti hidup lebih baik seperti hiburan

Perkahwinan

Keturunan dan persaudaraan

Adat resam yang hampir sama

Bahasa serumpun

Jarak dekat-negara bersempadan

Pengangkutan cekap kapal terbang dll cepat


sampai

Bebas bencana alam (gempa bumi, tsunami dll


berbanding negara asal.

A2) Kerajaan [Dasar /Polisi]

A3) Sosial

A4) Budaya

A5) Darjah Ketersampaian

A6) Bencana Alam

A7) Kestabilan Politik

Stabil berbanding negara asal

Kehidupan selamat dan terjamin

Negara aman

Faktor penolak & Penarik boleh diterima.


6 X 2 = 12 + 1m =13 m

B) Huraikan impak sosioekonomi yang dialami oleh negara yang menerima kemasukan migran
antarabangsa. [12]
Isi

Huraian dan Contoh

B1) Masalah sosial

Jenayah

Budaya liar (Gaduh, Rusuhan)

Kaldai dadah, black money

Perkahwinan tidak sah (antara warga asing)

Dalam sektor perniagaan, pertanian, pembinaan &


perkhidmatan.

Kos buruh import yang murah

Pengganguran kalangan penduduk tempatan.

Warga asing menghantar wang ke negara asal

Wang tidak berkitar dalam negara merugikan


negara destinasi

Markah

B2) Persaingan peluang


pekerjaan

B3) Pengaliran keluar wang

B4) Masalah setinggan

B5) Penyakit Berjangkit

B6) Pembangunan Ekonomi

B7) Perluasan Pasaran

Kurang mampu menyewa rumah

Kewujudan rumah haram di tanah rezab-rumah


kongsi

Masalah pencemaran air, udara dan bau di kawasan


setinggan

Rebakan penyakit seperti TB, AIDS, SARS,


Hepatatis yang dibawa oleh pendatang.

Sektor pembinaan dan pertanian boleh berkembang


pesat

Kekurang buruh boleh ditampung oleh pekerja


asing

Meningkatkan KDNK dalam semua sektor


(pelancongan, kesihatan dan pendidikan)

Saiz pasaran bertambah drp migran antarabangsa

Meningkatkan kuasa beli domestik

Ekonomi tempatan berkembang akibat pebelanjaan


warga asing

Markah 6 X 2 = 12 markah

SKEMA TAMAT
7

6a) Huraikan peranan bandar dalam membantu pembangunan negara Malaysia. [13]
Isi

Huraian

A1) Pusat perniagaan

Markah

Banyak aktiviti perniagaan


2

A2) Kemudahan Asas yang


moden

A3) Penyediaan pekerjaan

A4) Pusat pembuatan/Industri

A5) Pembauran Inovasi

A6) Pusat Kewangan dan


Pelaburan

A7) Pusat pengangkutan

Mewujudkan rantaian ekonomi yang lain

Kemudahan moden yang banyak

E-Banking

Pendidikan tertiari

Perubatan

Tumpuan pelbagai perkhidmatan

Terdapat peluang pekerjaan dalam pelbagai


sektor ekonomi

Industri berat/pembuatan dan elektronik

Berlaku pengelompokan industri dan tumpuan


pelbagai syarikat multinasional

Aktiviti utama bandar menyebabkan pengaruh


lingkungan bandar semakin luas. Contohnya
Petaling Jaya, Shah Alam.

Pusat perebakan inovasi baru hasil R&D

Pelaburan Modal seperti Bursa Saham Malaysia

Industri kewangan dan bank penyimpanan dan


pinjaman kredit

Meningkatkan dana dalam negara

Pengangkutan udara, darat dan air

Pengangkutan moden spt ERL/LRT

Mengurus perancangan dan pentadbiran negara

Perancangan pembangunan spt Putrajaya

Pusat latihan industri

A8) Pusat Pentadbiran dan


perancangan

A9) Pusat Latihan & IPT

Universiti dan pusat komuniti

Pusat R&D dan Teknologi Tinggi

Mana mana 6 isi X 2 markah = 12 markah

6b) Jelaskan masalah yang dihadapi oleh sesebuah bandar sebagai akibat proses pembandaran yang
pesat. [13]
Isi

Huraian

Markah

Faktor Manusia
BM1) Penggangguran

Penduduk ramai peluang pekerjaan sedikit

Pengangguran

Penduduk tidak mampu memliki rumah sendiri


(Harga mahal gaji rendah)

BM2) Perumahan (Setinggan)

BM3) Masalah Sosial

Kawasan sesak dalam bandar (slum area)

Ramai tidak bekerja (Tiada kemahiran dan


pendidikan tinggi)

Kemiskinan & penggangguran

Wabak penyakit

Kehadiran warga asing

Jumlah penduduk bertambah jumlah bilangan


kenderaan bertambah-kesesakan lalu lintas

Kesesakan tempat kediaman

Kesesakan bilik darjah kerana terlalu ramai

Kekurang tanah untuk petempatan

Kawasan pertanian diambil untuk guna tanah


bandar

Pembangunan di kawasan tanah tinggi

Sistem perparitan dan pengaliran lemah

Jalan berturap aliran air laju

Pulau Haba

(Jenayah)

BM4) Kesesakan lalu lintas/


penduduk

BM5) Persaingan Guna Tanah

Faktor Fizikal
BF6) Banjir Kilat

BF7) Pemanasan suhu

BF8) Tanah Runtuh/ Hakisan

Kesan rumah hijau

Kurang tumbuh-tumbuhan
2

BF9) Pencemaran Udara

Peningkatan jumlah kenderaan & kilang


2

BF10) Pencemaran Air & Hujan


Asid

BF11) Pencemaran Bau & Bunyi

Pembuangan sisa sisa Industri, domestik

Perniagaan makanan dsb

Kilang dan kenderaan bermotor

BF12) Domestik sampah

Persekitaran sampah sarap oleh domestik


2

Markah 3 isi Faktor Manusia + 3 isi Faktor Fizikal ) X 2 markah = 12 + 1 isi x 1 markah dari mana faktor =
13 markah

10