Anda di halaman 1dari 21

1>.

Keistimewan 5 Ayat


Lima ayat yang huruf awalnya Kaf-Ha-Ya-Ain-Shod dan
di akhiri dengan huruf ha-Mim-Ain-Sin-Qof. Lima ayat ini
memiliki banyak kegunaan dan manfaat untuk
kesenangan ketika dalam kesulitan atau ketakutan. Maka
carilah sesuatu yang kau inginkan sesuai dengan ajaran
agama atau syari. dan bila tidak sesuai dengan agama
hal itu akan membahayakan bagi dirimu. Bukalah kedua
matamu. Dan inilah ke lima ayat tersebut :
>Ayat Pertama :
Sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, Maka
menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka
bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering
yang diterbangkan oleh angin. ( QS. Al-Kahfi : 45 )
>Ayat Kedua :
Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang
mengetahui yang ghoib dan yang nyata, Dia-lah yang
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ( QS. Al-Hasyr :
22)
>Ayat ke tiga :
Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari
kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di
kerongkongan dengan menahan kesedihan. orang-orang
yang zholim tidak mempunyai teman setia seorangpun

dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat


yang diterima syafaatnya. ( QS. Al-Mumin : 18 )
>Ayat ke empat :
Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah
dikerjakannya. sungguh, aku bersumpah dengan bintangbintang, yang beredar dan terbenam, demi malam apabila
telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh
apabila fajarnya mulai menyingsing, ( QS. At-Takwir : 14
18 )
>Ayat Ke 5 :
Shood, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan.
Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam
kesombongan dan permusuhan yang sengit. ( QS. Shood
: 1-2 )
Cara membaca ayat tersebut jika diniatkan untuk
Mahabbah :


(

) (

)
)(
) (
(

)

Doa Hajatnya :

.x2


.x2

.x2

Jika untuk mahabbah di baca pada hari Jumat sebelum


sholat Jumat 93x, karena itu merupakan doa yang sudah
di coba kemujarabannya, yang shohih dan tidak ada
keraguan di dalamnya.
Jika kamu ingin mencari seseorang atau menginginkan
seseorang, jika orang itu berada di negeri yang sama atau
berada di negeri yang berjauhan maka bacalah ayat ini
66x , maka kamu akan menemukan orang yang kamu
cari.
Dan jika terasa sulit mendapatkan hajatmu atau
menginginkan sesuatu dari orang lain, maka bacalah ayat
tersebut 66x . Insya-Allah, Allah akan mengabulkan
keinginanmu.
Hasil dari keterangan ini adalah, jika kamu inginkan
sesuatu yang baik atau mencegah hal yang jelek, maka
dawamkan ayat ini dengan itiqod yang sempurna sesuai
dengan jumlah yang di sebutkan tetapi kamu mengganti
pada kalimat yang engkau sebutkan untuk mahabbah
dengan kalimat yang sesuai dengan niat dan
keinginanmu. Berikut contoh doa yang bisa di
pergunakan:
>Doa untuk kesembuhan dan kesedihan :

Wahai Allah sembuhkanlah kami dan hilangkan kesulitan


kami, kesedihan kami dan kesusahan kami .
Doa agar dapat membayar hutang dan di luaskan
rezeqinya :

Wahai Allah lunaskanlah hutang kami, berilah kami rezeqi


dari rezeqi yang halal dan luas dengan kelembutan-MU
dan Kemuliaan-MU Wahai Yang Paling Penyayang
diantara penyayang
>Doa Perlindungan dari segala macam Bala Bencana :

Wahai Allah, lindungilah kami dari semua bala dan


bencana, dari musuh, dari kebakaran, dari tenggelam, dari
kehilangan dengan kemuliaan ayat ini serta keistimewaan
dan rahasianya dan dengan kemuliaan kekasih-MU Nabi
Muhammad SAW, junjungan orang-orang yang baik dan
dengan kemuliaan keluarga dan sahabatnya yang terpilih.
Ketahuilah bahwasanya ini adalah wirid dari Al-Amir AsSayyid Al-Bukhori Ra. Beliau berkata: Barangsiapa
membaca Huruf-huruf ini beserta ayat-ayatnya maka akan
dapat mengalahkan musuhnya, dan dicintai di dalam hati
semua orang
kitab Khozinatul Asror halaman 72-73. Imam Naziliy
membuat bab khusus menerangkan lima ayat itu yang seluruh
huruf awalnya membentuk Kaf Ha Ya 'Ain Shad dan seluruh
huruf akhirnya membentuk ha Mim 'Ain Sin Qaf...

Di nukil dari kitab ( Khozinatul Asror ) karya Syeik Al ustad Muhammad Haqqi An Nazili
R.A.waliyyulloh Hal 73 Dalam bab "Aqwalul Aimmah wal Masyayiikh Fi Khowasil Khomsil
Ayatil Qur'aniyyah Fi Kulli Ayatin' Asyra Qoofan wa laha Khowasun ghoribah wa asrorun
'Ajiibah wa fadoilun katsirotun wa manafi'un 'adiidah.
Ucapan - Ucapan para Imam dan para guru Mursyid yang membahas ke khususan 5 Ayat AlQur'an, Yg terdapat 10 huruf Qof pada masing - masing ayatnya, Bagi 5 ayat ini mempunyai
berbagai macam ke khususan yg langka, Rahasia-Rahasia yang Ajaib, Keutamaan yg banyak
serta mempunyai manfa'at- manfa'at yg tidak terhitung''.
Telah berkata sebagian Ulama ahli Khowas ( Yg mempunyai ke khususan ), salah satu khasiat
dari ayat 5 ini adalah untuk bertemu dengan musuh, Barang siapa yang membawa serta tulisan
Ayat 5 ini dengan wifiqnya maka Alloh S.W.T akan menolong orang tsb dari semua musuhmusuhnya, Dan dia tidak akan mendapatkan dari keburukkan musuh2 nya, Tipu daya musuh2
nya, Senjata musuh2 nya, apabila ada seseorang yg memusuhinya kecuali Alloh S.W.T telah

mengalahkan musuh tersebut, Dan salah satu khasiat ayat 5 ini akan membuatnya mempunyai
kewibawaan yg luar biasa pada hati-hati nya manusia, Jika orang tersebut masuk menghadap
pada seorang raja/Penguasa yg dzolim maka dia akan aman dari segala keburukannya perangai si
zalim tersebut, Ayat 5 merupakan Hijab benteng dari segala gangguan Manusia, Jin Setan, dan
Iblis yg membangkang, Sangat baik sekali di tulis wifiqnya serta dibaca ayatnya. Diriwayatkan
dari Al-Faqiih Al-Kabiir Al-Wali Al- Makin Ahmad Bin Musa Bin 'Ajil R.A, " 5 Ayat Al- Qur'an
yg terdapat 50 huruf Qof, Tidaklah ayat 5 tsb dibaca didepan musuhnya kecuali musuh tsb kalah
dan takluk, Dan tidaklah Ayat 5 ini dibaca oleh seseorang yg takut padea musuhnya kecuali
Alloh akan memeliharanya dari segala keburukan musuhnya dan Alloh S.W.T menjaganya dari
kesalahan dan segala macam penyakit ".
Diriwayatkan oleh Syeikh Najmuddin Al-Qubra menerima dari Sayyid Ma'ruf Al-Karkhi
menerima dari Syeikh Nidzom Al-Aulia menerima dari Syeikh Fariduddin menerima dari Syeikh
Hamiduddin Nakuury menerima dari penghulunya para guru Syeikh Ahmad Kabiru Ar-Rifa'i
menerima dari Syeikh Musa As-Sidraany menerima dari Syeikh Madyan Al-Magribi menerima
dari Sulthon Aulia Sayyid Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani menerima dari amirul Mu'miniin
Sayyidina Ali bin Abi Tholib menerima dari Rosulululloh S.A.W, Sesungguhnya Rosululloh
S.A.W telah bersabda: " Barang siapa yg senantiasa membaca 5 Ayat yg agubg serta mulia ini yg
terdapat 10 huruf Qof pada tiap ayatnya, Atau barang siapa yg menulis Wifiq dari 5 Ayat ini dan
dibawa serta olehnya, Maka sesungguhnya Alloh S.W.T akan mengirimkan baginya 12000
Malaikat yg menggenggam Alat alat perang yg berupa cahaya yg bersinar, Ke 12000 malaikat tsb
senantiasa akan menjaga orang tsb dari berbagai macam mara bahaya serta penyakit, Dan Alloh
S.W.T akan membangun untuknya di surga Firdaus 600 gedung yg terbuat dari permata Yaqut
merah, jika Ayat 5 ini dibaca oleh seorang Raja/Penguasa maka Alloh S.W.T akan menetapkan
kekuasaanya dan alloh S.W.T akan membuka kan baginya pintu2 pertolongan, Dan Alloh S.W.T
sempurnakan kewibawaannya, dan Alloh S.W.T tundukkan baginya semua para
Umaro'/Pemimpin dan
wazir/Mentri serta Alloh S.W.T akan mengalahkan untuknya semua musuh-musuhnya sehingga
tidak akan sampai terhadapnya semua hal2 yg membahayakannya dan yg menggangunya".
Dan telah berkata Syeikh Majduddin Al-Kirmany R.A ( Yg Mempopulerkan Do'a Nurun
Nubuwwat / Nur Buat ) " Didunia ini ada 4000 Rijalul Ghoib, 4000 Wali Budala' ( Jama' dari
Abdal ), 4000 Wali Autad dan 4000 Wali Qutub, Yang semuanya menggunakan dan membaca
Ayat 5 ini, Maka barang siapa yang senantiasa membaca dan membawa serta Wifiq dari Ayat 5
ini, Maka dia akan menjadi ahli hikmah yg mumpuni baik lahir maupun batin dan disegani baik
oleh penduduk langit maupun bumi, Dan dia akan berjumpa dengan para wali Qutub dan Rijalul
Ghoib".
( Shohibul 'Arais ) Barang siapa yang membaca Ayat 5 dan membawa serta Wifiqnya, maka
Alloh S.W.T akan menjaganya dari segala macam jenis bisa dan racun, kejahatan Ilmu
Sihir/Hitam,Mara bahaya, Segala yg menggangu dan Alloh S.W.T akan memberinya seorang
Khodam dari golongan Jin sehingga menjadikannya Ahli Hikmah dengan keberkahan nya 5 Ayat
ini.
( Sayyidina Al- Imam Asy-Syeikh Al- Qutub Abu Hasan Asyadzili R.A ) ( Beliau Yang Mem
populer kan ber Bagai Hizib antara lain Hizib Nasr,Bahr, dan beliau penyusun kitab '' Sirrul Jalil

'' dan masih banyak lagi karya-karya beliau) "Sayyidina Al-Imam Asy-Syeikh Al-Qutub Abu
Hasan Asyadzili R'A beliau berkata '' Pada suatu hari aku telah melihat Qutbul Aqtob ( Syeikh
Abdul Qodir Al-Jaelani ) dan memberiku wasiat agar aku senantiasa membaca ayat 5 ini dan
menulis Wifiqnya, dan aku bertanya kepada beliau tentang rahasia2 ayat 5 in, Maka Syeikh
Abdul Qodir Al-jaelani berkata " Barang siapa yang senantiasa membaca dan membawa serta
wifiqnya, Maka Alloh S.W.T akan memberikan keamanan, Menjaganya Dari semua musuh2 nya,
Orang2 Hasud, tipudaya para musuh2 nya, dan tidak akan menang musuh2 nya walaupun
musuhnya sebanyak peduduk langit dan bumi, dan dibuka kan baginya pintu - pintu pertolongan
dan kemenangan, dan dia akan mendapatkan derajatnya Qutub.
Dan telah berkata Syeikh Jamil Al-Yumna R.A " Aku telah berjumpa dengan Qutbul Aqtob
Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani R.A, Beliau berkata kepadaku dan mengajarkan padaku Ayat 5 ini
, berkata Syeikh Jamil " aku telah mendapatkan segala sesuat dengan barokahnya Ayat 5 ini.
Dari ( Sayyidatina 'Aisyah R.A ) Menerima dari Rosululloh S.A.W, telah bersabda Rosululloh
S.A.W " Barang siapa yang menulis Ayat 5 yang terdapat 10 huruf Qof pada tiap ayat nya pada
hari Jum'at, kemudian tulisan tsb diminumnya, maka masuk kedalam perutnya 1000 kesembuhan
,1000 obat, 1000 kesehatan. 1000 Rohamat, 1000 kelembutan, 1000 kekuatan, 1000 keyaqinan,
1000 cahaya, dan dicabut dari dirinya setiap penyakit, ikatan, sedih, bingung serta kesusahan ".
Inilah Ayat 5 yang agung serta mulia yang mempunyai 50 huruf Qof :
1. Surat ( Al-Baqoroh ayat 246 ) :

Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah
Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:"Angkatlah
untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan
Allah". Nabi mereka menjawab:"Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan
berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab:"Mengapa kami tidak
mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari
kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu
diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di
antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.
[Qs.Al-Baqarah :(246) ]

2.Surat ( Ali-imran ayat 181 ) :Artinya : Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang
mengatakan:" Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya ". Kami akan mencatat
perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan
yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka):" Rasakanlah olehmu
azab yang membakar."
[Qs.Ali-'Imraan :(181) ]

3. Surat An-Nisa ayat 77 :
Artinya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada
mereka:"Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan
tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba
sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti
takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata:"Ya
Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak
Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa
waktu lagi?" Katakanlah:"Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu
lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya
sedikitpun.
[Qs.An-Nisaa' :(77) ]

4.( Al-Maidah ayat 27 ) :

Artinya : Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan

Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban,


maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima
dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil):"Aku pasti membunuhmu!". Berkata
Habil:"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang
bertakwa".
[Qs.Al-Maaidah :(27) ]

5. Ar-Ra'd ayat 16 :


Artinya : Katakanlah:" Siapakah Tuhan langit dan bumi?"Jawabnya:" Allah ".
Katakanlah:" Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain
Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula)
kemudharatan bagi diri mereka sendiri? ". Katakanlah:" Adakah sama orang buta
dan orang yang melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah
mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti
ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan
mereka?"Katakanlah:" Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang
Maha Esa lagi Maha Perkasa ".
[Qs.AR-Ra'd :(16) ]

Penjelasan dan khasiat mengamalkan AYAT LIMA :


Ayat lima ialah ayat-ayat yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran:
1. Surah Al-Baqarah ayat 246.
2. Surah Ali-Imran ayat 181
3. Surah An-Nisaa ayat 77.
4. Surah Al-Maidah ayat 27.
5. Surah Ar-Rad ayat 16.

Setiap satu dari lima ayat itu terdapat sepuluh huruf QAF (kaf besar), sebab itulah ayat lima ini
boleh juga disebut dengan Ayat Lima Puluh QAF.
Ibnu Masud r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w selalu membaca ayat lima ini baik
beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dalam peperangan. Dalam
peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan
selalu mendapat pertolongan ALLAH S.W.T.
Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w menerangkan bahawa bila ayat
lima ditulis di dalam bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jumaat, maka
ALLAH akan menyembuhkan penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan nur hidayah,
keyakinan dan kasih sayang.
Bila selalu dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya oleh ALLAH S.W.T
dan diberi pengaruh serta kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang
dipimpinnya.
Jika ditulis dan digantungkan pada hujung senjata untuk menghadapi musuh dalam
pertempuran, maka ALLAH akan memecah-belahkan kekuatan musuh.
Jika menghadap raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan tipu dayanya. Ayat
lima adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan.
Salman Al-Farsi r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadaku ayat lima kemudian
beliau berkata: siapa yang membaca dan mengamalkannya, ALLAH S.W.T akan melanjutkan
usianya dan mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki. (keterangan ini
diambil dari Tafsir Al-Arais)
Bila anda ingin bisa bertemj dengan mereka, maka tulislah ayat lima dan
pergunakanlah sebagai azimat. Kemudian bacalah ayat lima ini, setiap hari dan
malam.
Syekh Asyadali pernah bertemu dengan wali Quthub, ia berwasiyat agar membawa
tulisan ayat lima serta membacanya. Dan ia akan dibukakan pintu pertolongan dan
memperoleh derajat Quthub.
Syekh Jamil Al - Yamani bercerita pernah bertemu dengan wali Quthub dan diberi
ijazah ayat lima ini, kemudian ia menemukan berkah di dalam segala hal.
Ibnu Mas'ud meriwayatkan, bahwa Rasullah s.a.w. selalu membaca ayat lima ini,
baik ketika beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dan
dalam peperangan. Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang orang kafir dan orang - orang munafik dan selalu mendapat pertolongan.

Seandainya Ayat lima ini senantiasa diwiridkan oleh seorang pejabat, niscaya akan
timbul kewibawaannya, dan disegani oleh orang yang dipimpinya. Dan bisa
mengalahkan musuh - musuhnya.
Amiril mukmimin 'Ali bin Abi Thalib berkata barangsiapa membacanya tiap - tiap
hari atau membaca tulisannya, niscaya Allah menyeruh 12.000 malaikat dengan
membawa senjata dari nur untuk menjaga orang tersebut dari bencana dan bala'.
Dunia dibangunkan rumah di dalam Syurga sebanyak 600 tingkat yang terbuat dari
mutiara yang merah.
Barangsiapa membaca dimuka orang yang ditakuti insya Allah orang yang ditakuti
tersebut tiada kuasa untuk berbuat kejelekan kepadanya.
Bila anda mempunyai musuh, dan anda menghendaki perlindungan dari Allah,
maka bacalah 3 kali pagi dan sore insya Allah anda akan terhindar dari kejahatan
musuh anda.

2>. ASMA PENGIKAT HATI


YAA WADUUD 40x.
BISMILAHIROhMANIROhIM ,
ALLAHUMMA YAA WADUUD, YAA MUQOLLIBAL
QULUUB, MALIKNI QOLBAHA (SEBUT NAMA
PASANGAN ANDA) WA QOLLIB QOLBAHA WA
SAMAHAA WA BASHOROHAA ILAYYA BI KULLI SYAIIN QODIR (dibaca 41X) .
ARTINYA :
(WAHAI TUHAN YANG MAHA ASIH, WAHAI YANG

MEMBOLAK-BALIKKAN HATI, KUASAKANLAH HATI


SI. DAN KUNCI MATI HATINYA UNTUKKU, DAN
PENDENGARANNYA DAN PENGLIHATANNYA,
KUMINTA PADAMU DENGAN KEKUASAAN YANG
MENGUASAI SEGALA SESUATU).
Tata cara :
>> Puasa sunah 3 hari, selama puasa setelah
sholat 5 waktu dibaca sesuai ketentuan diatas.
>> Sebelum membaca kirim al-fatehah/tawasulan
seperti biasa.
Setelah tawasulan membaca asma pembuka dan
penutup segala keilmuan :
>> AsyHadu Alla ilaa Ha ilallaH, Wa AsyHadu anna
Muhammadar-rosulullah 3x.
>> AllaHuma sholli alaa Sayyidina Muhammad
Wa ala aali Sayyidina Muhammad 3x.
>> Laa haula Wala Quwata Illa BillaHil Aliyil
Azhim 3x.
>> AstaghfirullaHil Azhiim, alladzi Laa ilaaHa illa
Huwal hayyul Qoyyum Wa-atuubu ilaiiH 3x.
>> Yaa Qoyyum 3x.
>> AllaHu Akbar 3x.

Setelah itu wiridkan amalan asma pengikat


hati diatas setelah selesai, tutup kembali dengan
asma pembuka dan pengunci segala keilmuan
tersebut .

HIZIB MANSUBIL
MAHABBAH
>Al-Habib Syeich bin Ahmad Bafaqih
Al-Alawiy<
*Hizib ini ada dalam kitab Sabilal Muhtadin hal
327. Pengamal hizib ini tidak memerlukan puasa
dan amalannya cukup diwirid selama 3 hari
berturut-turut. Dan kalau belum ada reaksi,
dilanjutkan sampai 7 hari.
>> Tata caranya :
BISMILLAAHIRROhMAANIRROhIIM. . .
BISMILLAAHI THORIIQUR-ROhMAAN
ROFIIQIRROhIIMI YAhRUSUNII MIN KULLI SYAI-IN,
YALMISUNII AAYATUL KURSY, TURSIYYI SAIFII
hASBIYALLAAHU TAhASH-SHONTU BI-YAASIIN
TAWAKKALTU ALALLAAH FASYIILUN,

SYALUUKHIYAA, ASYLIIKHUUTHO, SYALKHUUTHO,


WA KHOSYIATIL ASHWAATU Lir-ROhMAANI FALAA
TASMAU ILLAA HAMSAN, YAA SYEKH THOYTHOWAL
UhJUB ANNII, SYARROL JINNI WAL INSI BI hURMATI
MAN YAQUULU LI SYAI-IN KUN FAYAKUUNU, BI SIRRI
SIRRIKAL MASHUUNI, WAL ILMIKAL MAKNUUNI WA
MAA FII hUKMIKAL MAKHZUUNI ANIL UYUUNI,
SAKH-KHIRLII QOLBA (.BINTI ) WA
KULLA Haajatii, YAA MAN LAA YUJIZUHU SYAI-UN
SAKH-KHIRLII KULLA SYAI-IN, AQSAMTU ALAIKUM
BIMAA DA ALLAAHU BIHII ALAS-SAMAAWAATI WAL
AROODHIINA FAQOOLATAA ATAINAA THOO-I IINA
WA-INNAHU LAQOSAMUN LAU TALAMUUNA
AZHIIMUN WA SHOLALLAAHU ALAA SAYYIDINA
MUhAMMADIN WA AALIHI WA SHOhBIHI WA
SALLAM.

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut
nama Allah yang menjalankan rasa kasih sayang.
Jagalah diri Saya dari tiap tiap sesuatu yang
mengikat. Ayat Qursy menjadi perisai diriku.
Pedangku adalah pertolongan Allah. Aku jagakan
diri kepada Yaasiin. Dan aku pasrahkan diri kepada
Allah. fasyiilun, syaluukhiyaa, asyliikhuutho,
syalkhuutho.
Dan suaraku penakluk rasa kasih sayang. Maka
janganlah kau dengar kecuali dengan menggigit
yaa Syech thoythowal. Lindungilah aku dari

kejahatan jin dan manusia. Dengan kemuliaan Dzat


yang berkata kepada sesuatu jadilah maka
terjadilah. Dan dengan kelembutan-kelembutan
Engkau yang bagaikan suara seruling. Dan dengan
ilmu- ilmu Engkau yang hebat. Dan kebijaksanaan
Engkau yang susah untuk dilihat. Taklukkan kepada
Saya hatinya (binti.) Dan setiap cita
citaku Hai Dzat yang mengalahkan ( melemahkan )
sesuatu, Taklukkanlah kepada Saya tiap tiap
sesuatu. Saya bersumpah kepada kalian dengan
sesuatu yang telah Saya minta kepada Allah apa
yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Maka
Allah berkata berikanlah apa yang aku cita citakan.
Sesungguhnya semua ini adalah sebagai sumpah
supaya kamu mengerti Allah yang Maha Agung.
Semoga terlimpahkan sholawat dan salam kepada
Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada
sahabatnya.
Kegunaannya Untuk Mahabbah
Cara mengamalkannya:
o Tidak usah dipuasai, amalannya cukup diwirid
saja selama 3 hari atau 7 hari. Dan bagi siapa
yang akan dituju cukup dipanggil namanya.
o Selama mengamalkan pada tengah malam Anda
sholat Taubat, sholat Hajat Khusus, dilanjutkan
silsilah kepada :

1. Ilaa hadhrotin nabiyyil mushthofaa muhammad


sholallaaHu alaiHi wa sallam.. al fatihah.
2. Tsumma ilaa hadhrotisy-syaikh abdul qodir
jaelani rodhiyallaahu anHum.. al fatihah.
3. Tsumma ilaa hadhroti Al-habib syeich bin ahmad
bafaqih al-alawy. al fatihah.
4. Tsumma ilaa hadhroti man ajaazani Al-habib
Umar bin Muchdor Syahab, Palembang.. al
fatihah.
dan membaca amalannya sebanyak 41x Pada
malam hari & bada fardhu 7x.
Selama mengamalkan setelah selesai sholat 5
waktu amalannya di baca sebanyak 3x saja secara
istiqomah.
Hizib ini dapat dibaca kapan saja saat ada hajat ...

.Amalan Ayat Al-Quran Supaya Selalu Dirindukan Kekasih/Pasangan

Bagi anda yang sedang galau karena khawatir kalau-kalau kekasih atau pasangan anda berpaling
kepada yang lain, maka anda perlu mengamalkan amalan wirid di bawah ini. Amalan wirid ini
berasal dari ayat-ayat al-Quran. Tujuannya adalah agar kekasih atau pasangan kita selalu
merinduka kita.

Ayat yang dibaca adalah:


"Yuhibbu Nahum Kahub Billah Wallazi na amanu Asyaddu hubba Lillah
Zuyyi Linnasi Hubbusyh Shahwati Minannisai Wal Bani Nawal Qanar Tiril Muqantharah"
Bacalah ayat diatas sekali saja sudah cukup untuk sehari. Ayat ini untuk merapatkan hubungan
silalaturrahim antara seseorang dengan orag lain. Insya Allah nanti ada kawan-kawan yang
akan merasa rindu dengan kita. Ini juga bagus untuk hubungan suami istri.
Sebenarnya ayat di atas adalah gabungan dari bagian ayat Surah Al-Baqarah ayat 165 dan Ali
Imran ayat 14 ... sekali lagi saya tekankan, ini bagian dan ayat yang digabungkan ..

Yuhibbunahum kahubillahi wallazina amanuu ashaddu hubbanlillah (Al-Baqarah:


165)
[Mereka mencintainya (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang
orang-orang yg beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah]

Zuyyinalinnasi hubbushahawati minannisa'i walbani na walqanaathiril


muqanthorotiminazzahabi walfidhah (Ali-Imran: 14)
[Dihiasikan (dan dijadikan indah) bagi manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini,
yaitu perempuan-perempuan dan anak-anak; harta-benda yang banyak dari emas dan perak]
(Sebaiknya lihat tulisan aslinya di dalam al-Qur'an agar tidak salah baca!)
Cara pengamalan: Sebelum membaca, niatkan kepada siapa amalan wirid ini ditujukan. Mungkin
kepadasuami, istri, anak2, kawan2, boss atau siapa saja) ... sebutkan namanya ... contoh: Ku
niatkan membaca kutipan surah Al-Baqarah ayat 165 dan surat Ali-Imran ayat 14 ini supaya
suamiku "Si fulan bin fulan" cinta, sayang dan selalu rindu padaku karena Allah Ta'ala. Baca 10
kali setelah sholat subuh dan maghrib ...
Satu lagi, amalan ini harus diulang-ulang, bukannya sekali saja dilakuan ... harus yakin,
istiqamah dan insya-Allah Anda akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan anda. Amin
Kunci Doa dan Amalan Mustajab Agar Cepat Dikabulkan Oleh Allah SWT
Ada orang yang berdoa setiap hari bahwa mengamalkan suatu wirid tertentu untuk
suatu tujuan, namun tidak merasakan hasil apa-apa. Misalkan mengamalkan wirid
rejeki atau doa agar rezekinya diluaskan dan dilimpahruahkan, tapi dia teta miskin
dan serba kekurangan. Apa yang salah sebenarnya degan amalan itu?

Setiap doa pada hakikatnya Mustajab dan Ampuh, itu tergantung Kehendak Allah. Allah SWT
sudah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, tentu Dia tidak akan menyia-nyiakan doa kita.
Namun kehendak Allah sedikit yang saya tahu ada beberapa Syarat:

1. Niat yg bersih
2. Hamba yg Pasrah (Tidak Ngotot dan tahu diri kita ini Ciptaan)
3. Yakin dengan doa itu, tapi tidak berlebihan
4. Berdoa dengan Adab yang pantas Yakni Pasrah, Yakin, dan Terus menerus.
Dan bisa jadi Doa/ilmu itu mengandung Khodam atau Mahluq Allah yang memiliki kekuatan
tertentu. Ibaratnya satu ilmu/amalan memanggil tingkat bupati, dan ilmu/amalan satu lainnya
memanggil tingkat Gubernur. Maka jelas yang paling Terasa khodam dari amalan tingkat
Gubernur tadi.
Cobalah untuk menutup setiap amalan dengan Ayat Kursi 3x dan dilanjutkan dengan berkata:
Wahai Khodam Ayat Kursi, Kau Mahluq Allah, Aku juga mahluq Allah, Kau diberi
Keistimewaan yang besar dalam Al-Quran, Sampaikanlah Doaku ini pada Allah dengan
Hakmu yang Besar dari Allah agar dimudahkan Doaku ini
sepengalaman saya dengan cara seperti itu LANGSUNG TERASA seperti ilmu pengasihan
detik itu juga langsung terasa, tinggal cek saja targetnya
Silahkan dicoba tapi mohon tidak digunakan untuk hal-hal buruk, Karena Allah Maha Melihat,
ada Hukum Sebab Akibat. Dan ingat, bahwa mendoakan jelek kepada orang atau berbuat jelek
kepada pihak lain akan kembali juga kepada kita. Jadi pergunakan dengan bijak.