Anda di halaman 1dari 93

PENGENALAN

Sejarah dan Perkembangan

Adalah tidak diketahui dengan tepat bagaimana dan dari mana perkataan hoki

atau hockey berasal. Hanya terdapat catatan rekod yang menyatakan permainan

menggunakan kayu dan bola yang kemudiannya didakwa sebagai permul aan

permainan hoki sekarang, pada zaman kuno lagi. Menurut catatan itu, ia dimainkan

oleh orang-orang Greek, Parsi dan Rom sejak tahun 2000 S.M. lagi. Akan tetapi

permainan ini kemudiannya terus lenyap, sehinggalah pada tahun 1365 apabila ia

pertama kali diperkenalkan di England.

Kedatangan permainan ini ke England telah menaikkan semangat dan menarik minat

masyarakat di negara tersebut ketika itu. Ramai yang mula bermainnya. Oleh kerana

tiada suatu peraturan atau undang-undang khusus untuknya, pelbagai cara dan teknik

permainan digunakan. Ini sering berlaku kekecohan sehingga selalu pula berlaku

pergaduhan dan pertumpahan darah. Dengan kata lain, cara permainan yang tidak

teratur ini mendatangkan risiko kepada para pemainnya. Akhirnya pihak atasan

Britain terus mengharamkannya.

Dalam pada itu, sebagai permainan, hoki sudah mula diterima oleh lebih banyak

negara dunia. Undang-undang tentangnya mula direka.Walaupun usaha ini memakan

masa yang lama, namun ia mendatangkan manafaat kepada permainan ini

kemudiannya. Dengan adanya undang-undang dan peraturan ini, maka dapatlah

permainan ini dimainkan dengan lebih teratur dan mudahlah lagi bagi mereka yang

mahu mempelajarinya.
Dahulunya, permainan hoki dikenali dengan berbagai-bagai nama atau panggilan.

Contohnya di Wales ia dikenali dengan banty atau bandy.Perkataan hockey pula

diambil dari perkataan Perancis, iaitu hoquet. Adalah difahamkan, iaitu nama ini telah

diinggeriskan menjadi hockey ( hoki ).

Apabila hoki diterima semula oleh pemerintah Britain, maka ber mulalah era baru

kepada permainan ini. Bukan sahaja kaum lelaki yang bermain, malah kaum

perempuan pun turut bermain. Pasukan hokipertama ditubuhkan di negara tersebut

pada tahun 1840, dan Kelab Blackheath di selatan London dianggap sebagai kelab

hoki pertama dan tertua di dunia. Kelab ini menubuhkan pasukan hokinya pada tahun

1861. Kelab ini juga memperkenalkan undang-undang hoki, yang antara lain ialah

cara bermain, penggunaan pengadil, kawasan permainan yang terhad, dan mengenkan

hukuman kepada pemain yang melakukan kesalahan.

Berikutan dengan itu, undang-undang hoki telah digubal serta diperkemaskan dalam

satu mesyuarat di London pada tahun 1875. Lapan tahun kemudian, Wimbledon

Hockey Club telah merumuskan undang-undang yang lebih baik dan kemas untuk

permainanini. Pada tahun 1886 bermulalah permainan hoki sebagai sukan yang kini

merupakan salah satu sukan yang paling diminati di dunia. Dari England permainan

ini tersebar ke negara-negara seperti India, Amerika Syarikat dan beberapa negara

Eropah.
Permainan Antarabangsa

Perkembangan permainan hoki terus tersebar ke negara -negara lain. Akan

tetapi detik bermulanya sebagai permainan antarabangsa bermula apabila ia diterima

sebagai salah satu acara dalam Sukan Olimpik pada tahun 1896.Walaupun ia

diketepikan pada Sukan Olimpik tahun 1924, ia diterima kembali dalam Sukan

Olimpik berikutnya. Kini hoki merupakan acara tetap perjumpaan sukan terbesar ini.

Seperti permainan-permainan lain, hoki juga memerlukan sebuah badan khusus di

peringkat dunia bagi menyelaras serta menganjurkan pertandingan pada peringkat

dunia bagi menyelaras serta menganjurkan pertandingan pada peringkat ini. Maka

pada tahun 1924, tertubuhlah Persekutuan Hoki Antarabangsa (FIH) atas usaha

negara-negara Eropah, iaitu Austria, Belgium, Czechoslovakia, Hungary, Perancis,

Sepanyol dan Switzerland. Dengan itu, permainan hoki kini mempunyai badan yang

menjadi pengelola rasmi bagi permainan ini pada peringkat dunia.

Antara usaha terpenting badan ini ialah memperkemaskan undang -undang serta

peraturan permainan agar semua negara dunia dapat bermain dengan lebih teratur dan

menarik. Badan ini juga bertanggungjawab menganjurkan kejohanan dunia seperti

Piala Dunia, Sukan Olimpik, Sukan Asia, Kejohanan Antara Benua, Kejohanan

Antara Juara-juara, kejohanan Eropah dan sebagainya.

Di peringkat dunia, antara pasukan yang sering menjadi pencabar terkuat termasuklah

India, Pakistan dan negara kita dari Asia, Belanda, Jerman Barat, Sepanyol, dan

England dari Eropah, serta Australia dan New Zealand.


Dalam pertandingan-pertandingan utama dunia, sering perebutan kejuaraan adlah di

antara pasukana-pasukan ini. Amerika Syarikat, walaupun merupakan salah sebuah

negara terawal diperkenalkan dengan permainan ini, namun hingg a kini

persembhyannya di peringkat dunia masih belum membanggakan.

Hoki Di Malaysia

Adalah dipercayai iaitu permainan hoki diperkenalkan ke negara kita oleh

askar dan kakitangan Inggeris yang bertugas di sini pada tahun 1892. Namun pada

peringkat awal ini, ia hanya berjaya menarik minat orang-orang Inggeris dan Eropah

yang bertugas di sini. Penduduk tempatan masih belum dapat menerimanya pada

peringkat ini. Pada tahun 1904, perlawanan hoki antara negeri pertama kali diadakan

di negara kita, iaitu di antara Selangor dan Singapura.

Mulai tahun 1920 barulah permainan ini berjaya menarik minat penduduk

tempapatan. Dari sehari ke sehari bilangan mereka yang mempelajari dan bermainnya

mulai meningkat. Kini hoki berjaya menjadi salah satu acara sukan yang dimin ati di

negara kita.Semua peringkat umur bermainnya lelaki dan juga perempuan. Pada tahun

1926 perlawanan hoki pertama melibatkan penduduk tempatan , iaitu di antara

Negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan Negeri-negeri Selat.

Tidak berapa lama kemudian, negara kita berjaya menubuhkan pasukan hokinya

sendiri. Ini terjadi pada tahun 1923, iaitu sebagai usaha mengadakan perlawanan

persahabatan dengan pasukan kebangsaan India yang mengadakan lawatan ke negara

kita. Ketika itu pasukan India baru sahaja memenangi pingat emas Sukan Olimpik.
Perlawanan itu juga telah mendorong pasukan hoki kita untuk mengadakan

perlawanan seterusnya. Beberapa tahun selepas itu, pasukan hoki kita telah

mengadakan lawatan sambil bermain ke Hong Kong dan Macao. Pasukan kita

memenanagi semua perlawanan persahabatan yang diadakan di sana. Pasukan hoki

Macao pula telah membuat lawatan balas ke negara kita dan sempat mengadakan dua

perlawanan. Dalam kedua-dua perlawanan itu pasukan kita menumpaskan mereka.

Liga hoki dimulakan di negara kita, iaitu pada tahun 1946 di Taiping kemudian di

Kuala Lumpur, Ipoh, Singapura dan Pulau Pinang. Pada tahun 1948 Persekutuan Hoki

Tanah Melayu (MHF) ditubuhkan sebagai badan penyelaras permainan ini di negara

kita. Pada tahun 1953 FIH telah menerima MHF sebagai ahligabungannya. Dengan

demikian ia telah memberi peluang kepada pasukan kita mengambil bahagian dalam

kejohanan dan pertandingan antarabangsa. Kemudian MHF bersama Kesatuan

Olahraga Tanah Melayu menubuhkan Majlis Olimpik Kebangsaan.

Kejohanan hoki pertama anjuran MHF ialah pada tahun 1951 hingga kini .

Allahyarham Tun Abdul Razak dilantik sebagai Presiden MHF ( 1957) beliau

menghadiahkan sebuah piala sebagai rebutan untuk pertandingan antara negeri ini.

Piala ini dinamakan Piala Razak. Bagaimanapun pada tahun 1963 barulah

pertandingan ini berjaya dianjurkan.

Perlantikan Tun Razak sebagai Presiden MHF telah memberi perangsang dan galakan

serta semangat baru kepada MHF serta orang ramai untuk memperlihatkan permainan

ini dinegara kita. Buktinya kini terdapat berbagai-bagai pertandingan peringkat


kebangsaan setiap tahun anjuran MHF. Kini Presiden MHF ialah DYMM Seri Paduka

Baginda Sultan Perak, Sultan Azlan Shah.

MHF juga menguruskan perlawanan dan pertandingan peringkat antarabangsa. Hasil

pertemuan Tanah Melayu dan India telah mendorong pasukan tersebut untuk

mengadakan perlawananulangan pada tahun 1954. Setahun kemudian, pasukan hoki

Pakistan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan kita.

Tahun 1956 merupakan tahun bersejarah bagi hoki di negara kita. Ini kerana pada

tahun itu pasukan kita turut mengambil bahagian dalam Sukan Olimpik yang

diadakan di Melbourne. Kita menduduki tempat kesembilan daripada 12 pasukan

yang mengambil bahagian. Pasukan hoki juga turut mengambil bahagian dalam Pia la

Dunia. Pada tahun 1975 negara kita terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia, dimana

kita menduduki tempat ke empat.Manakala dalam Sukan Asia kita sering menduduki

tempat ketiga di belakang India dan Pakistan menduduki tempat ketiga di belakang

India dan Pakistan, dan dalam Sukan SEA pula, tiada negara yang mampu menggugat

pasukan kita.
Tujuan Manual Latihan

Manual latihan ini adalah bertujuan:-

a. Memberi satu latihan dengan tunjuk cara yang tepat berteraskan kepada

prinsip mekanik secara berterusan.

b. Mendedahkan pemain kepada satu sistem latihan yang rapi dan

berobjektif.

c. Menjadi satu paduan kepada jurulatih mengendalikan satu sistem latihan

yang bersistematik.

d. Melahirkan pemain yang bersikap positif dan melahirkan pemain yang

berbakat.
Objektif Manual Latihan

Manual latihan ini pada keseluruhannya memuatkan contoh -contoh sukatan

latihan, rancangan latihan, gerak kerja serta latih tubi yang bersesuaian. Ia dibuat

untuk jurulatih-jurulatih menjalani satu sessi pengajaran permainan ho ki ke atas

kumpulan pelajar.

Secara am, manual latihan ini menrangkumi konsep dan sistem latihan, cara

pengelolaan yang bersesuaian dengan tahap pencapaian pemain.

Dari segi kejurulatihan, manual ini diharapkan :-

a. Dapat membantu jurulatih mengetahui kelebihan-kelebihan yang

diperolehi dalam menjalankan latihan berdasarkan sukatan yang diberi.

b. Dapat memberi tunjuk cara dan menjalankan latihan dengan lebih

berkesan.
PERSEDIAAN DAN RANCANGAN LATIHAN

Dalam memulakan rancangan latihan, beberapa per sediaan perlu dilakukan terlebih

dahulu bagi mengkaji keperluan-keperluan penting dari segi tempat, peralatan dan

jumlahnya, jadual latihan, bilangan peserta dan corak latihan. Persediaan ini penting

supaya penyusunan organisasi dan jadual latihan dapat dirangka dan menjamin latihan

berjalan lancar.

A. Pertimbangan Latihan

Beberapa pertimbangan hendak diambilkira oleh jurulatih untuk persedian latihan.

Berikut disenaraikan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian.

i. Pelatih

Apakah umur pelatih yang perlu diajar ?

Apakah tahap kemahiran yang ada ?

Berapakah bilangan pelatih yang hendak diajar ?

ii. Tempat Latihan

Dimanakah latihan hendak dijalankan ?

Berapakah keluasannya ?

Apakah terdapat grid latihan ?

Adalah kemudahan yang terdapat itu berkongsi ?

Adakah padang permainan itu sesuai ?


iii. Peralatan

Berapakah bilangan kayu hoki dan bola hoki yang ada ?

Adakah penanda yang hendak digunakan mencukupi ?

Adakah perlu disediakan ” bip„ ?

Bagaimana alatan itu diperolehi ?

Adakah peralatan penjaga gol mencukupi dan sesuai ?

iv. Masa

Berapa lamakah jangkamasa latihan dijalankan ?

Berapa bilangan sesi latihan yang perlu ?

v. Kandungan Latihan

Adakah tajuk latihan dinyatakan ?

Adakah tujuan latihan dikenalpasti ?

Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan ?

Adakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan berkaitan ?

vi. Organisasi Semasa Latihan

Adakah organisasi itu dirancang dan teratur ?

Adakah pelatih memahami organisasi itu ?

Adakah keluasan tempat latihan memadai ?

Adakah pasukan atau individu dikenali melalui jersi atau bip ?

Adakah semua alatan terletak di tempat yang sesuai ?

Adakah atalan sesuai mengikut umur dan saiz badan ?

Adakah kemudahan pertolongan cemas disediakan ?


vii. Kedudukan Jurulatih

Bolehkah jurulatih mengawasi pelatih keseluruhannya ?

Bolehkah pelatih melihat dan memahami jurulatih ?

Bolehkah mereka mendengar arahan jurulatih ?

Bolehkah jurulatih mengadakan tunjukcara yang berkesan ?

viii. Corak Latihan

Adakah corak latihan dapat menggerakkan dan menggiatkan pelatih ?

Adakah masa latihan sesuatu kemahiran mencukupi ?

Adakah pelatih memahami arahan yang diberi ?

Adakah jurulatih menjelaskan butir latihan mengikut logik dan tepat pada

waktunya ?

Adakah objektif latihan sesuatu kemahiran dicapai ?

B. Peratalan

1. Kayu Hoki dan Bola

a. Setiap pusat berhasrat mendapatkan kayu hoki dan bola hoki dengan kadar

seorang pelatih ¼ sebatang kayu dan sebiji bola.

Pemberian dan pengawasan yang terkawal dan mengatasi kehilangan bola.

b. Catatkan nama pelatih pada kayu hoki dan bola jagaannya.

c. Bergantung kepada pelatih ¼ maka saiz kayu hoki dan peralatan lain yang

sesuai hendaklah diambilkira.


2. Penanda

a. Kon yang mencukupi adalah ideal untuk membuat penanda.

b. Sebagai gantian ¼ boleh juga digunakan tiang kayu, skital atau lain bahan

yang selamat.

3. Bip

a. Bip adalah ideal untuk mengenalpasti dua kumpulan /pa sukan.

b. Bilangan bip yang berlainan warna perlu berlandaskan kepada bilangan

pelatih yang ada.

4. Pakaian

a. Galakkan pakaian yang sesuai untuk permainan hoki seperti yang perlu

mengikut peraturan dan undang-undang.

b. Pelatih diingatkan memperolehi satu rupa pakai an yang ” standard„ .

c. Pelatih dinasihatkan untuk menyalin pakaian selepas latihan/ permainan.

5. Gol

a. Jika boleh dapatkan beberapa pasang gol yang lengkap dengan jaring dan

juga mudah digerakkan.

6. Latihan Grid

a. Untuk memudahkan latihan adakan grid latihan.

b. Saiz grid latihan 60m x 40m adalah memadai.

c. Tiap satu kotak ialah 10 ela x 10 ela.

d. Mudah ditandakan kawasan latihan.


Sesi Latihan

Setiap sesi latihan itu dicadangkan mengandungi aspek berikut : -

1. Aktiviti-aktiviti regangan dan aktiviti-aktiviti memanaskan badan.

2. Perkembangan teknik asas ¼ perlakuan kemahiran ke arah situasi permainan

menerusi aktiviti ansur maju.

3. Gerakerja kumpulan.

4. Permainan kecil.

5. Penutup.

Kadar jangkamasa untuk melatih fasa tesebut boleh dijalankan seperti berikut : -

Fasa 1 Objektif latihan aktiviti regangan dan

aktiviti-aktiviti memanaskan badan. 15 ¼ 20 min

Fasa 11 Perkembangan Latihan 35 ¼ 40 min

Fasa 111 Gerakerja kumpulan 15 ¼ 20 min

Fasa 1V Permainankecil/permainan bersyarat 25 ¼30 min

Fasa V Penutup 5 - 10 min

Intensiti Latihan hendaklah dipertimbangkan jika didapati pelatih penat,

maka eloklah diberi peluang mereka berehat. Adalah sesuai jika rehat itu

dalam bentuk ” rehat aktif„ . Dalam masa yang sama juga sebarang penjelasan,

arahan buti latihan dapat diulangi lagi.


1. Objektif Latihan

Jurulatih hendaklah menyatakan objektif latihan dengan jelas. Biarlah objektif

itu dapat diukur. Objektif perlakuan adalah tepat dan mudah dikesan.

Contoh : Latihan kemahiran hantaran.

1.1 Objektif Psikomotor

Adalah diharapkan pelatih-pelatih dapat membuat pukulan jarak 25 ela

¼ tepat pada sasaran dengan kadar 80%.

1.2 Objektif Kognitif

Adalah diharapkan pelatih-pelatih dapat mengenalpasti akan daya

untuk menghantar bola dari satu kedudukan ke sasarannya.

1.3 Objektif Efektif

Adalah diharapkan pelatih-pelatih akan bekerjasama melakukan

aktiviti latihan seperti aktiviti regangan dan memanaskan badan,

dimana aktiviti ini hendaklah aktif, mudah dan menyeronokkan.

Galakkan pelatih mencabar dengan mengemukakan kemahiran yang

beransur imaginatif. Gerakerja keregangan diadakan bersama.

2. Perkembangan Teknik Asas

2.1 Dalam fasa ini pelatih didedahkan kepada kemahiran yang hendak

diajar berdasarkan kepada objektif latihan. Pelatih diajak untuk

melakukan kemahiran dengan jelas dan tepat. Perlu juga ia diberitahu

” cara„ melakukannya dan mengapa ia dilakukan.

2.2 Tunjukcara dan arahan yang jelas hendaklah dinyatakan. Ansurmaju

aktiviti itu perlu diadakan. Pembetulan di mana perlu hendaklah

dilakukan dan dikuti dengan tunjukcara yang betul.


Adakah aktiviti yang mudah terdahulu dengan beransur kepada

aktiviti yang mencabar kepada permainan yang diingini oleh Jurulatih.

2.3 Jurulatih hendaklah mencipta dan memilih aktiviti -aktiviti yang

menggalakkan untuk menghasilkan latihan yang berkesan.

2.4 Untuk mencapai kejayaan aktiviti itu perlu mengalami sesi latihan tubi

yang berkesan. Dengan cara ini ia dapat meningkatkan tahap

kemahiran dan kecekapan pemain.

2.5 Lanjutan dari aktiviti ini hendaklah ditingkatkan lagi ke arah

penggunaan kemahiran itu dalam situasi permainan.

Jurulatih hendaklah menggalakan penglibatan pelatih sepenuhnya. Jika

aktiviti itu berkumpulan, kumpulan itu hendaklah kecil supaya tiap

pelatih dapat latihan yang kerap.

3. Gerakerja Kumpulan

3.1 Bergantung kepada bilangan pelatih,jurulatih hend aklah menyusun

bilangan pada setiap kumpulan mengikut aktiviti yang dirancangkan.

3.2 Jurulatih dapat menggalakkan pelatih mengajar sesama mereka. Dalam

fasa ini boleh diadakan aktiviti-aktiviti ulangan yang dipelajari

terdahulu.

4. Permainan Kecil

4.1 Jurulatih dapat menghabiskan sesi ini dengan mengadakan permainan

kecil atau permainan bersyarat. Ia sesuai digunakan untuk menilai

objektif latihan sesi tersebut.


4.2 Jika aktiviti itu memerlukan dua pasukan yang bertanding, gunakan

penanda yang jelas seperti bip dan ruang pergerakan. Galakkan lebih

daripada dua kumpulan bertanding/terlibat.

5. Penutup

5.1 Sesi latihan seharusnya ditamatkan dengan gerakerja kendur (warm

down ). Soalan-soalan yang berhubung dengan permainan hoki atau

dengan latihan yang dilakukan boleh dikemukak an dan dibincangkan.

5.2 Disamping melatih dengan cara yang betul, pelatih akan belajar lebih

lagi dengan cara ia ” melakukannya„ dan digalak menggunakan teknik

dan kemahiran dalam permainan apabila dinyatakan oleh jurulatih.


CONTOH SESI LATIHAN
MASA : 120 MINIT
OBJEKTIF PENGAJARAN : Latihan dan Permainan
KEMAHIRAN : Mengelecek
ALATAN : Bola hoki , kon

Komponen/Masa Aktiviti/Latihan Organisasi Tumpuan Latihan


7 min 1. Perbincangan antara J/latih 1. Perhatian kepada
memanaskan dengan pemain. Secara cara membuat
badan 2. Kalisteniks Kumpulan aktiviti-aktiviti.
13 min 1. Mengelecek dan menolak. 1. Cara memegang
Latihan dengan 2. Mengelcek Pasangan kayu untuk
kayu & bola 3. dan memukul mengelecek
menolak &
memukul
2. Sasaran bola
25 min 1. Penerangan & demonstrasi 1. Secara
mengajar & 2. Mengelecek Yd-Dribble Kumpulan
latihan 3. Memusing padang (cara 2. Individu 1. Teknik mengelecek
India/tepi) 3. Individu
/pasangan
20 min 1. Pertandingan 1. Kumpulan 1. Kawalan bola
Latihtubi Mengelecek jarak 15 ela 2. Teknik
2. Membawa & meletak bola @6 mengelecek.
3x kumpulan
3. Mengelecek secara zig-zag jarak 15 ela
4. ¼sda- (1&2) menggunakan
2 biji bola 2x
30 min 1. 2 lwn 2 Dua gol,dalam 1.Mengawal bola
Permainan 2. 3 lwn 2 kawasan 10 x10 2.Pergerakan
Kecil 3. 2 lwn 2 ela ‘ padang 3.Berani mencabar
( + joker ) pihak lawan
25 min Permainan biasa Padang biasa Perhatian kepada
Permainan mengaplikasikan
Kemahiran kemahiran
mengelecek mengelecek
10 min Larian kendur 1 ¼2 pusingan Secara Mengenalpasti
Gerakkerja padang( jogging ) Kumpulan kelemahan yang
kendur didapati
Perbincangan Secara
Kumpulan
MEMANASKAN BADAN

Memanaskan badan adalah aktiviti persediaan yang dilakukan oleh seseorang pemain
yang menjalani latihan sukan atau latihan kecergasan. Dengan memanaskan badan
akan membolehkan suhu darah dan otot meningkatkan fungsinya melalui :

• otot akan menguncup dan mengendur dengan lebih pantas


• rintangan dalam otot akan menurun dan seterusnya meningkatkan
kemampuan melakukan sesuatu aktiviti
• kenaikan suhu badan akan menyebabkan hemoglobin membebaskan
oksigen dengan lebih cepat untuk kegunaan tisu-tisu otot
• kenaikan suhu juga akan menyebabkan myoglobin berfungsi dengan lebih
berkesan dan mempertingkatkan aktiviti enzim
• rintangan dalam salur darah berkurangan dengan kenaikan suhu
• mengurangkan risiko kecederaan pada tisu-tisu lembut.

Bagi menaikkan suhu badan, seseorang pemain perlu melakukan aktiviti selama lebih
kurang 30 minit dengan intensiti senaman yang sesuai.

Kesan ke atas seseorang pemain yang telah melakukan latihan memanaskan bad an
ialah ia akan berkemampuan melakukan kerja lebih kurang 45 hingga 80 minit.
(Mengikut pendapat Herbert A de Vires )
Jenis Memanaskan badan

a. 1. Memanaskan badan secara aktif ( aktiviti yang dilakukan


sendiri )

2. Memanaskan badan secara pasif ( aktiviti yang dijalankan


dengan
bantuan alat atau pihak lain )

b. 1. Memanaskan badan secara am ( untuk meningkatkan suhu


badan )
Contoh : Lari anak, lari setempat

2. Memanaskan badan secara spesifik ( aktiviti yang dilakukan


khusus untuk sesuatu latihan )
Contoh : Regangan Statik
Regangan Dinamik

Prinsip-prinsip memanaskan badan

1. Memanaskan badan secara am atau untuk meningkatkan suhu badan atau


otot serta darah dapat meningkatkan pencapaian seseorang pemain.

2. Aktiviti yang disusun sebaik-baiknya dikaitkan dengan sukan yang


dimainkan supaya penguasaan kemahiran asas dapat dipertingkatkan.

3. Latihan memanaskan badan boleh dijalankan secara pasif jika aktiviti


aktif tidak dapat diadakan.

4. Aktiviti memanaskan badan boleh mencegah kelesuan dan kecederaan


otot semasa bermain.

5. Prosedur memanaskan badan hendaklah tersusun dan bersesuaian dengan


individu melaksanakan.
6. Latihan memanaskan badan yang dilaksanakan secara lebihan beban akan
menyebabkan kesan positif kepada koordinasi neuro-muscular.

REGANGAN OTOT-OTOT SPESIFIK

1. Otot-otot utama yang akan digunakan dalam permainan hoki harus


diregangkan.
2. Pemain harus menahan setiap regangan selama 10 hingga 12 saat dan
ulang aktivti ini.

Contoh-contoh senaman regangan.

1. Regangan bahu.
Luruskan tangan di atas kepala dan tahan selama 6 kiraan ( Rajah a). Bengkokkan
lengan dan capai ke belakang. Tekan selama 6 kira an (Rajah b)

2. Tekan bahu
Depakan tangan ( Rajah c). Tekan bahu ke belakang dan tahan selama 6 kiraan
dan lepaskan.
3. Regangan sisi.
Ambil posisi seperti ( Rajah d ). Bengkokkan badan ke kanan dan tahan selama 6
kiraan. Berdiri tegakl semula, ulang ke sisi kiri.

4. Pusingkan tubuh badan dan bahu.


Berdiri seperti (rajah e). Pusing badan ke kiri dan tahan selama 6 kiraan dan
pusing ke kanan sebanyak empat kali.
5. Regangan pinggul
dan kaki

6. Regangan belakang
(bahagian bawah
badan, pinggul, lutut
dan bahu.

7. Regangan hamstring.
Duduk dan pegang
pergelangan kaki
yang lurus. Tukar
posisi untuk
meregangkan
hamstring kaki lain.
8. Regangan paha.
Tarik kaki ke
punggung. Tukar
posisi untuk
meregang paha lain.

9. Regangan betis
(bahagian bawah).
Pastikan tumit kaki
hadapan berada di
atas lantai. Tukar
posisi untuk
meregang kaki lain.

10. Regangan ’Groin


Duduk dan tolak
salah satu lutut ke
bawah kemudian
tolak lutut yang satu
lagi.
11. Regangan belakang
(bahagian bawah).
Ambil posisi badan
seperti rajah. Tukar
posisi badan untuk
melatih bahagian lain
badan.

12. Melengkungkan bahagian belakang.


Lengkungkan bahagian belakang dan naikkan dada dan kepala dengan menolak
tangan dari lantai.
LATIHAN GERAKENDUR / WARM DOWN

Latihan gerakendur ialah latihan yang dijalankan selepas seseorang pemain menjalani
sesuatu latihan atau permainan.

Latihan gerakendur adalah bertujuan untuk menghindarkan darah dari terkumpul di


bahagian-bahagain anggota yang tertentu.

Aktiviti gerakendur :

Antara aktiviti gerakendur yang dilakukan selepas menjalani latihan ialah :

1. Perlahankan aktiviti kepada intensiti rendah.

Contoh :-
* Lari anak
* Berjalan

2. Regangan otot pada intensiti sederhana.

* Regangan statik ( dari bawah ke atas )


KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN HOKI
1. Mengelecek bola
2. Menolak bola
3. Menguis bola
4. Memukul bola
5. Menyerkap bola
6. Mengawal dan merebut bola
7. Menjaga gol

Pengenalan Kayu Hoki


Bahagian-bahagian kayu hoki.

** Perlu ditegaskan bahawa dalam permainan hoki, hanya bahagian muka


rata sahaja boleh digunakan. Menggunakan bahagian lengkung kayu
untuk menahan atau memukul bola tidak dibenarkan di sisi undang-
undang dan ia boleh dipersalahkan dalam permainan.
Asas pegangan kayu hoki
Terdapat 2 cara asas menggenggam kayu hoki iaitu :

i. Genggaman berjarak.
- Diamalkan untuk tindakan ¼ tindakan yang berikut iaitu mengelecek
bola, menolak bola, menguis bola dan menyerkap bola.

Teknik Asas Genggaman:


- Sebelah tangan menggenggam bahagian pangkal kayu dan sebelah lagi
di bahagian berhampiran dengan pertengahan kayu. ( Rajah I)

ii. Genggaman rapat


- Diamalkan apabila pemain hendak memukul bola.

Teknik Asas Genggaman:


- Kayu digenggam dengan kedua-dua belah tangan secara rapat di
bahagian berhampiran pangkalnya. ( Rajah II)
LATIHAN MENGAWAL BOLA
MENIMANG BOLA

Menimang bola adalah satu kemahiran yang boleh membantu kordinasi mata serta
tangan dan memperkenalkan bahagian kayu yang patut digunakan. Ia juga
menggalakkan pemain memandang bola dan memperkenalkan pegangan ( grip ) asas.

Pegang kayu dengan tangan kiri di


bahagian atas dan tangan kanan di
pertengahan batang kayu. Tangan
di sebelah bawah hendaklah dalam
posisi untuk mengawal kayu.

Ketuk bola ke udara dengan


bahagian muka rata kayu. Jangan
ketuk bola lebih tinggi dari 25 cm.

Gerak Kerja Asas


1. Ambil bola dan cari ruang kosong
2. Letakkan bola atas muka kayu dan menimangnya.
3. Alihkan posisi tangan sehingga dapat mengawal bola dengan mudah.
4. Lambung bola ke udara pada paras yang sederhana dan lantun.

• Aktiviti ini direka untuk memperkenalkan kodinasi mata -tangan dan


kawalan bola. Ia tidak dibenarkan dalam permainan hoki.

Kemahiran ini boleh dilakukan secara :

1. individu
2. kumpulan
Aktiviti : ’Keep it up ’

Bilangan pemain : Sembilan, dua belas, lima belas atau enam bela s.

Tujuan : Untuk memperbaiki kawalan bola.

Pengelolaan Latihan : Pemain bermain dalam kumpulan 3 atau 4 orang dan


cuba menghantar bola dari kayu ke kayu, dengan tidak
menjatuhkan bola ke lantai. Pemain mestilah berada di
jarak 3 meter jauh supaya bola terpaksa dimainkan di
udara dari kayu ke kayu.

Perhatian Jurulatih : Kedudukan tangan mesti paling berkesan. Kusyen bola


semasa menerima. Semasa menghantar, bola mesti
dikontek dengan kayu sepanjang masa yang boleh.

Pemenang : 1. Kumpulan yang paling lama memainkan bola di


udara.
2. Kumpulan yang pertama sekali mencapai angka
yang diberikan.
MENGGELECEK

Kemahiran asas pertama yang harus diajar adalah kemahiran menggelecek.


Menggelecek adalah cara mengawal bola bergerak. Ia adalah kemahiran yang
digunakan untuk melepaskan diri dengan bola apabila dikawal oleh pemain
lawan.
Selain itu kegunaan menggelecek ialah :-

• mengekalkan pemilikan bola


• persediaan untuk menghantar dan menjaringkan gol
• mencari ruang dan menukar arah
• menlengahkan masa

Cara-cara menggelecek

1.1 Menggelecek longgar

Kemahiran menggelecek ini ( open / loose dribble ) digunakan apabila


pemain hendak menggerakkan bola dengan cepat, dengan tujuan : -

- melepaskan diri dengan bola daripada pemain lawan


- berlari dengan bola ke arah gol
1.2 Menggelecek rapat

Menggelecek rapat digunakan apabila pemain hendak mengawal bola


dengan rapi. Ia digunakan apabila pemain itu tidak dapat memastikan
keadaan atau situasi semasa bermain samada selamat atau tidak untuk
mendedahkan bola kepada pihak lawan.

1.3 Menggelecek Indian

Menggelecek Indian sangat berguna jika pemain hendak menukar arah


daripada kanan ke kiri atau sebaliknya, dan melalui cara ini pemain boleh
melarikan diri daripada pihak lawan.
MANUAL LATIHAN 1

MENGGELECEK LONGGAR

1.1 Memanaskan badan.


a. - Berjogging dari garisan 25 ela ke garisan 50 ela dan ulangi latihan
ini sebanyak tiga kali.
- Berlari anak dengan menggunakan kelajuan yang sama tetapi
bergerak mengikut arahan.
- Lari skip lari sisi jog lari ke belakang dan
diulangi sebanyak tiga kali.

b. - Kalistenik untuk melonggarkan otot dan sendi.


- Regang tengkuk ( tangan bawah dagu tolak ke atas. Tangan ata s
kepala tekan ke bawah. Tangan di kanan dagu tolak ke kiri dan
tangan di kiri dagu tolak ke kanan untuk kelembutan sendi
tengkuk.)
- Regangan bahu
- Regangan tangan
- Regangan pinggang ( memutarkan pinggang)
- Regangan badan ( bongkokkan dan luruskan badan )
- Melonggarkan otot quadericeps dan hamstring.
- Memutarkan pergelangan kaki.
- Angkat tumit bertubi-tubi.

1.2 Mekanik Menggelecek Longgar

Pegangan tangan
• Tangan kiri di hujung kayu hoki dengan belakang tangan menghadap
keluar, siku dan pergelangan tangan kiri menghadap ke depan. Tangan
kanan memegang tengah kayu hoki dengan tapak tangan menghadap
keluar.

Badan
• Bongkokkan badan sedikit dan lutut dibengkokkan.

Mata
• Mata memandang bola pada masa tolakan. Pandang ke depan de ngan serta
merta selepas tolakan untuk mengkaji situasi permainan.
Bola
• Bola hoki harus berada di sebelah kanan dan di depan kaki kanan. Bola
tidak harus terlalu jauh sehingga tidak dapat dikawal atau terlalu dekat
sehingga menghalang pergerakan atau menghadkan penglihatan.
• Bola digerakkan ke hadapan dengan ketukan dilakukan oleh tangan kanan.
Kedudukan kayu hoki adalah lebih kurang 45 darjah ke tanah.

1.3 Aktiviti Ansur Maju

a. Pemain berjalan biasa tanpa bola sambil mengele cek dengan menggunakan
kayu hoki dalam garisan yang lurus.

A l

B l

b. Secara individu pemain berjalan secara biasa sambil menggelecek bola


dengan kayu hoki, diikuti dengan berlari perlahan-lahan.

A l

B l
c. Menggelecek melalui halangan sebaris.

A X X X

d. Dalam kumpulan empat pemain sepasukan, dua pemain dari setiap


kumpulan berdiri di hujung kawasan bermain.

A3 A1 A2 A4

B3 B1 B2 B4

Pemain pertama daripada setiap kumpulan ( A1 ,B1) menggelecek bol a hoki


kepada pemain kedua dalam pasukannya ( A2, B2). Pemain kedua
kemudian menggelecek bola hoki kepada pemain ketiga ( A3, B3) dan
pemain ketiga menggelecek kepada pemain keempat ( A4,B4)

e. Dalam kumpulan empat pemain sepasukan juga , setiap pemain


menggelecek dan berhenti sebentar di tengah kawasan, kemudian terus
menggelecek sehingga sampai ke pemain lain dalam pasukannya.

A3 A1 berhenti A2 A4

B3 B1 berhenti B2 B4
f. Pemain berbaris dalam pasukan masing-masing. Setiap pemain
menggelecek bola hoki ke skitel dan berpusing balik ke tempat asalnya.

A4 A3 A2 A1 ∆

B4 B3 B2 B1 ∆

g. Pemain menggelecek dalam satu kawasan yang ditetapkan. Apabila


diisyaratkan, pemain tersebut akan meninggalkan bola dan mara ke hadapan
untuk menggelecek bola lain yang ditinggalkan oleh rakan.

A1

A7

A2 A8

A4

A3
A6

A5
1.4 Permainan Kecil

a. Dua pasukan pemain diperlukan, setiap satu mempunyai dua atau tiga orang
pemain. Jarak di antara kelompok lebih kurang 10 meter. Menggelecek dari
kelompok lain secara berganti-ganti.

haluan

A5 A3 A1 A2 A4 A6

B5 B3 B1 B2 B4 B6

Kumpulan 1 Kumpulan II

b. Permainan satu lawan satu


Bil Pemain : Dua orang
Tujuan : Untuk memperbaiki kawalan bola individu
Pengelolaan : Dua pemain berlawan antara satu sama lain dalam kotak
segiempat sama berukuran 10 ela dengan menggunakan
garisan
belakang sebagai gol. Gol dikira apabila pemain
memberhentikan bola berhampiran garisan gol lawannya.
Perhatian jurulatih : Gerak kaki dan jarak langkah memberi pergerakan
badan. Menggiatkan kawasan untuk mengalahkan
pihak lawan.

Pemenang : 1. Pemain yang pertama menjaringkan gol yang


ditetapkan
2. Pemain yang menjaringkan gol paling banyak dalam
masa yang ditetapkan.

1.5 Aktiviti gerak kendur .

a. Berjogging dari garisan gol ke garisan gol.

b. Kalistenik untuk otot-otot besar dan sendi-sendi ( dari kaki ke kepala)

c. Tarik nafas
MANUAL LATIHAN 2

MENGGELECEK RAPAT

1.1 Memanaskan badan.

a. - Berjogging dari garisan 25 ela ke garisan 50 ela dan ulangi latihan


ini sebanyak tiga kali.
- Berlari anak dengan menggunakan kelajuan yang sama tetapi
bergerak mengikut arahan.
- Lari skip lari sisi jog lari ke belakang dan
diulangi sebanyak tiga kali.

b. - Memanaskan badan dengan alatan.


- Menggelecek longgar dari garisan 25 ela ke garisan 50 ela. Ulangi
sebanyak tiga kali.

c. - Kalistenik untuk melonggarkan otot dan sendi.


- Regang tengkuk ( tangan bawah dagu tolak ke atas. Tangan atas
kepala tekan ke bawah. Tangan di kanan dagu tolak ke kiri dan
tangan di kiri dagu tolak ke kanan untuk kelembutan sendi
tengkuk.)
- Regangan bahu
- Regangan tangan
- Regangan pinggang ( memutarkan pinggang)
- Regangan badan ( bongkokkan dan luruskan badan )
- Melonggarkan otot quadericeps dan hamstring.
- Memutarkan pergelangan kaki.
- Angkat tumit bertubi-tubi.

2.2 Mekanik Menggelecek Rapat

Pegangan tangan
• Tangan kiri di hujung kayu hoki dengan belakang tangan menghadap
keluar, siku dan pergelangan tangan kiri menghadap ke depan. Tangan
kanan memegang tengah kayu hoki dengan tapak tangan me nghadap
keluar.

Badan
• Bongkokkan badan sedikit dan lutut dibengkokkan.

Mata
• Mata sentiasa memandang bola dan memandang sekilas untuk memastikan
ke mana pemain akan bergerak dan untuk mengkaji situasi padang apabila
bola di dalam kawalan yang baik.
Bola
• Bola harus berada ke kanan dan di depan kaki kanan dan sentiasa
menyentuh kayu hoki.

Kayu
• Mempunyai sudut yang betul
• Bahagian rata kepala kayu bersudut sedikit apabila menyentuh bola.
Tekanan diberi di bawah bahagian tengah bola, yang akan memberi
momentum berlebihan.

2.3 Aktiviti Ansur Maju

a. Pemain menggelecek rapat di atas satu garisan yang lurus.

A1

A2

b. Pemain menggelecek rapat di antara pemain dalam satu pasukan iaitu :

* A1 mengggelecek kepada A2
A2 mengggelecek kepada A3
A3 mengggelecek kepada A4

( Latihan ini boleh diulang beberapa kali )


A3 A 1 A2 A4

c. Pemain menggelecek rapat di antara pemain tetapi bola diberhentikan di


tengah jalan. Pada masa yang ’berhenti ’pemain dan bola berhenti dengan
bola berada berhampiran kaki depan dan kayu di atas bola hoki.

A3 A1 berhenti A2 A4

d. Pemain menggelecek rapat dalam satu kawasan berbentuk bulat. Apabila


diisyaratkan, pemain meninggalkan bola dan mara ke hadapan untuk
menggelecek bola lain yang ditinggalkan oleh rakan.

A5
A3

A7

A2
A6
A4

A8
A1
e. Pemain menggelecek rapat di atas garisan D. Pemain menggelecek bola di
sepanjang garis D seorang demi seorang tanpa halangan.

Pemain A4
A3
A2
A1 Gol

Arah pemain
bergerak
Kawasan D

f. Pemain menggelecek rapat di antara rakan tetapi menggolekkan bola separuh


jalan, berhenti kemudian menggolekkan semula dengan mengundur dua
langkah ke belakang dan terus menggerakkan bola ke hadapan.

A3 A1 berhenti

A2 A3
Undur dan terus ke hadapan

g. Pemain menggelecek rapat tetapi mengolekkan bola sesuku jalan dan berhenti,
kemudian menggerakkan bola ke kiri tiga langkah dan mengolek semul a ke
kedudukan asal menggunkan reverse stick . Kemudian menggerakkan bola ke
depan dan berhenti separuh jalan. Pemain mengundur tiga langkah,
menggerakkan bola ke hadapan dan berhenti di tiga suku jalan mengulangi
pergerakan seperti pergerakan sesuku jalan. Selepas itu terus menggerakkan
bola hingga sampai ke garisan penamat dan berhentikan bola.
Separuh

A3 A1 A2 A4

Suku pertama suku ketiga

2.4 Pemainan kecil

a. Perlumbaan menggelecek rapat . Pemain akan menggelecek bola secara


perseorangan sejarak 25 meter.

Pemenang dikira apabila pemain sampai dahulu.

25 meter
A1

A2

A3
b. Permainan : Bola akhir dalam kotak

Bil Pemain : Sehingga 12 orang pemain

Tujuan : Memperbaiki kawalan bola cara dekat

Pengelolaan : 12 pemain bergerak bebas dalam kawasan segiempat. Sambil


pemain-pemain bergerak bebas mengawal bola sendiri,
mereka cuba mengeluarkan bola pemain lain dari kawasan
bermain. Pemain yang bolanya telah dikeluarkan hendaklah
menunggu di garisan tepi sehingga hanya seorang pemain
yang tinggal.

Perhatian jurulatih : Gerak kaki dan posisi badan bagi menentukan pergerakan
yang baik untuk mengelakkan pemain lain dan memberi
perglihatan yang baik.

Pemenang : Pemain yang terakhir yang berada dalam kotak dengan bola
berada dalam kawalannya.
2.5 Aktiviti Gerak Kendur

a. Berlari anak dari garisan gola ke garisan gol sambil mengangkat kaki, lari sisi
dan lari ke belakang.

b. Regangan otot dan sendi

c. Menarik nafas.
MANUAL LATIHAN 3

MENGGELECEK INDIAN

3.1 Memanaskan badan

a. - Berjogging dari garisan 25 ela ke garisan 50 ela dan ulangi latihan


ini sebanyak tiga kali.
- Berlari anak dengan menggunakan kelajuan yang sama tetapi
bergerak mengikut arahan.
- Lari angkat kaki lari sisi lari angkat kaki ke
belakang lari lompat selang seli ke kiri dan kanan dan
diulangi sebanyak tiga kali.

b. - Kalistenik untuk melonggarkan otot dan sendi.


- Regang tengkuk ( tangan bawah dagu tolak ke atas. Tangan atas
kepala tekan ke bawah. Tangan di kanan dagu tolak ke kiri dan
tangan di kiri dagu tolak ke kanan untuk kelembutan sendi
tengkuk.)
- Regangan bahu ( Tarik siku ke belakang)
- Regangan tangan
- Regangan pinggang ( memutarkan pinggang)
- Regangan badan ( bongkokkan dan luruskan badan )
- Melonggarkan otot quadericeps dan hamstring.
- Memutarkan pergelangan kaki.
- Angkat tumit bertubi-tubi.

3.2 Mekanik Menggelecek Indian

Untuk kemahiran menggelecek Indian, bola hoki diketuk secara pepenjuru di


depan dan seberang badan dengan bertukar-tukar posisi tangan dan kayu hoki
untuk melakukan pukulan depan (forehand) dan menterbalikkan kayu hoki
(reversed stick) apabila jari kayu hoki menghadap ke arah badan pemain.
Bahagian kepala kayu hoki (blade) diputar di atas dan dekat bola oleh tangan
kiri.

Pegangan tangan.
• Menukar pegangan dengan membiarkan kayu hoki berpusing di dalam
tangan kiri dengan menunjukkan ke bawah kayu hoki akan menolong
mendapatkan keselesaan pergerakan kamahiran ini. Pegang kayu dengan
longgar oleh tangan kanan, lebih kurang 20 cm di bawah tangan kiri.
Kedua-dua tangan akan bergerak pada masa menggelecek Indian
dilakukan.
Bola
• Bola hoki berada di hadapan pemain dan bergerak dalam arah sisian
(laterally) lebih kurang lebar bahu. Semakin kemahiran meningkat,
pergerakan yang lebih luas boleh dilakukan, khasnya untuk mengelirukan
pihak lawan.

Mata
• Sentiasa memandang bola, dan memandang sekilas untuk memastikan ke
mana pemain akan bergerak dan untuk mengkaji situasi padang apabila
bola berada di dalam kawalan yang baik.

Badan
• Badan dibongkokkan sedikit dan lutut dibengkokkan.

Kaki
• Pada masa kaki kiri menyentuh tanah, ketukan bola daripada kiri ke kanan
dan daripada kanan ke kiri pada masa kaki kanan menyentuh tanah.
3.3 Aktiviti Ansur Maju

a. Berdiri dengan kaki di kangkang seluas bahu, berlatih menggerakkan kayu


hoki dari sisi ke sisi tanpa menggunakan bola.

Ο Ο
tapak kaki

b. Pemain berdiri dengan mengangkangkan kaki seluas bahu , berlatih


menggerakkan kayu hoki bersama bola dari sisi ke sisi. Bola digerakkan
selari dengan jari-jari kaki tetapi jauh di depan badan. Melatih menarik bola
berturut-turut tanpa berhenti daripada sisi ke sisi di hadapan pemain.
Kemudian menggerakkan bola sambil berjalan ke hadapan.

Ο Ο
tapak kaki

c. Berlari di atas garisan lurus sambil menggelecek bola berturut -turut daripada
sisi ke sisi garisan itu. Reverse kayu hoki setiap kali membawa bola balik
daripada sisi kiri.

Garisan
d. Menggelecek Indian dengan menggunakan skital. Membawa bola daripada
sisi ke sisi melalui skital.

p p p p

25 ela
Garisan

3.4 Permainan Kecil

a. Perlumbaan menggelecek Indian secara perseorangan, peserta menggelecek


bola melalui skital sejarak 25 ela.

A p p p p p p

B p p p p p p

b. Perlumbaan menggelecek Indian berkumpulan.

A3 A1 p p p p p p A2 A4

B3 B1 p p p p p p B2 B4
c. ” Slalom Continuous Relay ”

Jumlah pemain : Tiga atau empat orang

Tujuan : Untuk memperbaiki kawalan bola semasa bergerak


dengan laju.

Pengelolaan latihan : Dua pemain berdiri di stu bahagian ’slalom


sementara pemain ketiga atau seorang pemain lain
berdiri di seberangnya. Pemain pertama bergerak
melalui pintu (gate) membawa bola dan memberi
kepada pemain kedua yang akan membawa dan
memberinya kepada pemain ketiga. Pemain pertama
akan mengambil tempat pemain kedua. Latihan ini
akan berterusan mengikut kehendak jurulatih.

Perhatian jurulatih : Kedudukan tangan kiri dan kanan . Gerak kaki untuk
mendapatkan posisi yang baik supaya badan dapat
berpusing melalui pintu ( gate ). Posisi tangan kiri di
kayu untuk membolehkan dilakukan pusingan penuh
kepada posisi pukulan kilas. Bola sentiasa bergerak di
hadapan badan. Langkahan pendek dan laju
membolehkan ketangkasan.

Pemenang : 1. Sasaran : Pasukan yang pertama menghabiskan


dua, tiga atau empat larian oleh setiap pemain
dalam pasukan.
2. Kumpulan yang paling banyak membuat larian
dalam 1 minit atau 2 minit.

A2

A1

3.5 Aktiviti Gerak Kendur

a. Berlari sekeliling padang sambil melonggarkan sendi bahu, lengan dan


tengkok.
b. Regangan otot dan sendi
c. Menarik nafas.
LATIHAN BERKAIT KEMAHIRAN MENGGELECEK

a. Membelit bulatan

Semua pemain berdiri dalam barisan masing-masing. Apabila diisyaratkan oleh


jurulatih, pemain ( misalnya pemain nombor 1 ) akan bergerak dan menggelecek
bola dari tempat permulaannya ( menggelecek longgar atau rapat ) menggeliling
bulatan dan balik ke barisannya.

r
r r


↑ r r ←
→ ↑

r r

→ ↑ ←

b. Menggelecek litar
Pemain dikehendaki menggelecek mengikut litar yang telah ditetapkan.

menggelecek longgar ¼ berjalan

σ menggelecek
Indian 20 m menggelecek
σ rapat

σ 24 m

mula
c. Permainan hoki ( Cara Ragbi )

- Keempat-empat bahagian padang hoki boleh digunakan pada mas a


yang sama jika perlu.
- Dalam permainan ini, pemain-pemain cuba membawa dan
menempatkan bola di atas garisan hujung pihak lawan. Bola itu
ditempatkan di mana-mana bahagian garisan hujung dan perbuatan
yang berjaya dianggap ’gol .
- Pemain-pemain dibenarkan menggelecek dan menolak bola kepada
kawannya.

Bola Gol !

X X
O O

XO
XO

O
X

O X

Padang 1 Padang 2 Padang 3 Padang 4


MANUAL LATIHAN 4

HANTARAN (PUKULAN)

Hantaran dengan pukulan merupakan satu cara hantaran yang kuat kerana bola itu

bergerak dengan pantas ke arah yang diperlukan. Ketepatan arah yang boleh dicapai

dengan latihan-latihan yang kekal dan ini sentiasa perlu ditekankan.

4.1 Memanaskan badan

a. Lari ulangalik sejauh 25 meter


- Lari di atas bebola kaki.
- Angkat lutut tinggi
- Hayun tangan pantas ke hadapan

b. Lari membawa pasangan


- Pasangan berada di belakang dan lari perlahan-lahan.
- Bertukar pasangan.

c. Tolak bahu
- Kedua-dua tangan lurus ke hadapan atas bahu pasangan.
- Satu kaki ke hadapan satu kaki ke belakang.
- Tolak bahu dengan kuat.

d. Kelonggaran
- Dari atas ke bawah
• kepala
• tangan
• pinggang
• Paha
• Pergelangan kaki.
4.2 Mekanik hantaran atau pukulan

Pegangan kayu:

• Tangan kiri menggenggam di bahagian atas atau hujung kayu


sementara tangan kanan di bawahnya. Kedua-dua ’V yang dibuat
dengan ibu jari dan jari telunjuk dari kedua-dua tangan adalah selari.
Tangan kiri ditegakkan supaya perlaksanaan lancar hayunan kayu ke
belakang dan mengikut rentek ke hadapan diadakan.

Dirian:

• Berdiri dengan kaki kangkang supaya anda berada di dalam keadaan


yang selesa. Letakkan bola lebih kurang 20cm dari kaki kiri. Bahu kiri
ke arah gerakan atau pukulan. Pada masa hantaran atau pukulan
dibuat, mata hendaklah memandang bola dan lutut dibengkokkan
sedikit.

Bola:

• Kedudukan bola janganlah jauh ataupun dekat sangat dengan kaki


kiri. Sekirannya bola dalam kedudukan dekat sangat dengan kaki
kiri,kemungkinan pemain berkenaan memukul kakinya sendiri.
Kedudukan bola juga bergantung kepada ketinggian pemain
berkenaan.

kanan kiri

♦ ♦
ε bola

arah bola
Hayunan:

• Kayu dihayunkan terus ke belakang dan bergerak terus dalam satu


garisan lurus dengan kaki kiri. Pada masa kayu kena pada bola, muka
kayu hendaklah dalam keadaan ’Vertical½ supaya pukulan tepat boleh
berlaku. Gerakan tangan adalah bebas dan tidak menyentuh mana -
mana bahagian badan atau sebarang jenis halangan sama ada pada
masa menghayunkan ke belakang atau mengikut lajakan ke hadapan.

Badan:

• Semasa kayu dihayunkan ke belakang,berat badan adalah sama rata


tetapi apabila kayu diturunkan ke bawah berat badan dipindahkan dari
kaki belakang ke kaki hadapan. Jari-jari kaki kanan menjadi paksi.
Perkara- perkara yang perlu diberi perhatian seperti berikut:

a) Gerakan badan dan pemindahan keberatan badan.


b) Kekuatan badan khasnya di bahagian bahu.
c) Kepantasan menurunkan kayu.
d) Kuncikan/Tegakkan/Genggaman pergelangan tangan.
e) Memegang kayu dengan kuatnya pada masa kayu bersentuhan dengan
bola.

4.3 Aktiviti ansur maju

a. Pemain menggunakan dua biji bola hoki.


Pemain dikehendaki memukul bola pertama dengan kuat manakala bola
kedua dipukul perlahan agar bola itu bergerak separuh dari bola pertama.

bola pertama ε

bola kedua ε
Tujuan latihan ini diadakan adalah untuk pemain merasakan pukulan kuat
dan mengawal pukulan untuk jarak tertentu.
b. Pemain memukul bola di atas garisan lurus secara statik.

Latihan ini boleh dilakukan dengan bergerak satu langkah ke hadapan dan
pukul bola diikuti dengan dua atau tiga langkah.

Tujuan latihan ini adalah untuk memastikan persediaan dan hayunan pemain
adalah lurus bagi satu pukulan atau hantaran yang tepat.

c. Pemain memukul bola ke arah dinding dari jarak 10 meter dimana pemain
bebas memukul tetapi hendaklah dengan cara yang betul. Pemain boleh
mensasarkan pukulan ke arah yang dikehendakinya.Bagi permulaan pemain
hendaklah berdiri statik dan kemudian bolehlah bergerak satu langkah, 2,3
langkah seterusnya.

10 meter

c. Dua pemain berdiri bersemuka pada jarak 10 meter. Pemain memukul bola
ke arah satu sama lain (ketepatan diutamakan)Bila pukulan memuaskan, jarak
ditambahkan kepada 15 m, 20m, 30m dan seterusnya. Pemain boleh bergerak
satu langkah, 2, 3 dan seterusnya bila melakukan pukulan.

ζ ε ζ
e. Dua pemain berdiri bersemuka pada jarak 20 meter. Skitel atau kon
diletakkan di tengah-tengahnya sebagai sasaran pukulan. Pemain perlu cuba
menjatuhkan skitel atau kon dengan pukulan bola. Ulang aktiviti ini sehingga
pukulan mengenai sasaran dengan tepat.

ζ Γ ζ

f. Dua pemain berdiri bersemuka dalam jarak 20 meter. Skitel atau kon
diletakkan di antara jarak 20 meter tersebut.Pemain hendaklah memukul bola
melalui skitel atau kon tersebut. Ulang aktiviti ini sehingga ketepatan
diperolehi.

ζ Γ ζ

g. Lima pemain membentuk satu bulatan dan seorang pem ain berdiri di tengah-
tengah bulatan. Pemain tengah memukul bola kepada setiap pemain dalam
kumpulan dan sebaliknya. Pemain tengah hendaklah ditukar dengan pemain
lain apabila semua ahli kumpulannya telah memukul bola.

ζ ζ

ζ ζ
h. Pemain secara berpasangan di atas kawasan D. Pemain disebelah kanan
barisan A menolak bola kepada pasangannya di barisan B yang memukul bola
ke dalam gol.

ζ ζ
ζ ζ
ζ ζ
ζ ζ
B A

Latihan ini boleh dijalankan dengan menukar arah iaitu tolakan dari sebelah
kiri.

Latihan berkait kemahiran memukul.

a. Letakkan bola di dalam kawasan D. Apabila isyarat ’mula diberi pemain


bergerak daripada X ke B5 seberapa cepat yang boleh, memukul satu
demi satu bola ke dalam gol.

B1 B2 B3 B4 B5
ε ε ε ε ε

X
b. Lima biji bola diletakkan dalam kawasan D. Bila isyarat ’mula pemain
berlari daripada garisan D ke garisan 25 ela dan balik ke garisan D untuk
memukul bola B1 ke dalam gol. Pemain mengulangi pergerakan ini untuk
memukul bola B2 hingga seterusnya.

ζ
ζ

B1 B2 B3 B4 B5
ε ε ε ε ε

c. A berdiri di luar kawasan D, bersedia untuk memukul bola yang akan


dihantar oleh B. B dengan lima biji bola akan menolak bola ke kawasan D
dengan arah yang berlainan. A akan berlari ke arah bola yang dihantar oleh
B dan memukul bola itu ke dalam gol. Selepas setiap pukulan, A berlari
balik ke tempat permulaannya di luar kawasan D dan menunggu bola
yang akan dihantar oleh B.

ε
ε
B ε
Pemain yang ε
menghantar bola ε

A
Pemain yang memukul bola
4.4 Permainan kecil

Permainan bersyarat dimana permainan dalam dua pasukan. Bilangan pemain


terpulang kepada jurulatih samada 6 atau 8 orang.
Pemain-pemain boleh melakukan serangan dan pertahanan tetapi hanya
menggunakan kemahiran menggelecek dan menola k bola.
Tidak memerlukan penjaga gol hanya diletakkan skital.
Pemenang dikira mengikut jaringan yang banyak.

σ A A B σ

B
σ A B B σ

A
B

4.5 Gerak kendur

- Pemain-pemain diarahkan berlari-lari anak secara perlahan-lahan.

- Hayunkan pergelangan tangan ke atas, sisi dan bawah.

- Goyangkan kaki dan tangan.

- Bongkokkan badan dan tarik nafas.


MANUAL LATIHAN 5

MENYERKAP / MENAHAN BOLA

Menyerkap bermakna manahan bola. Kemahiran ini merupakan kemahiran yang

paling penting dalam permainan hoki (memiliki bola). Pemain -pemain harus

menguasai kemahiran menyerkap bola di atas permukaan padang yang berlainan

kerana permainan hoki dimainkan di atas padang rumput dan juga astroturf. Pasukan -

pasukan yang boleh menyerkap bola dengan baik akan menguasai dan dapat

menentukan corak permainan. Pemain boleh melakukan kemahira n menyerkap dalam

keadaan statik atau sedang bergerak semasa bola dihantar.


5.1 Memanaskan badan

a. Lari ulang alik 25 meter.


- Lari di atas bebola kaki
- Angkat lutut tinggi
- Hayun tangan pantas ke hadapan.

b. Lari sambil menolak bola


- Pasangan menolak bola kepada rakan.
- Lari perlahan-lahan 15 meter
- Tukar arah

c. Menggelecek skital dan menolak bola


- Pemain menggelecek bola melalui skital dan menolak kepada rakan.
- Bola mesti berada berhampiran dengan kayu.

d. Kelonggran
- Kepala
- Tangan
- Pinggang
- Hamstring
- Pergelangan kaki

5.2 Mekanik Menyerkap Bola

a. Pegangan kayu
Tangan kiri memegang kayu di bahagian atas sementara tangan kanan di
bawah sedikit. Tangan kanan dilonggarkan sedikit bagi membantu pegangan
tangan kiri.

b. Cara Berdiri
Kedudukan kaki adalah kangkang dan lutut bengkok sedikit. Muka kayu yang
rata adalah selari dengan bola yang datang. Badan adalah bongkok sedikit
agar individu itu sentiasa berada dalam keadaan selesa. Keseluruhan anggota
pemain hendaklah berada di belakang kayu yang condong ke hadapan sedikit
untuk mengelakkan lantunan bola ke atas.

c. Badan
Badan,kepala dan kaki berada di belakang dan selari dengan arah datangnya
bola.Kadangkala satu langkah ke hadapan diperluka n untuk menyerkap bola.
Gerakan ke kanan atau ke kiri adalah kepentingannya juga untuk menyerkap
bola yang datang dari kedua-dua arah itu.Semua pemain mestilah meletakkan
badan mereka dalam kedudukan yang diperlukan dengan keberatan badan
sentiasa berpindah dari kiri ke kanan.

Pada masa bola bersentuhan dengan kayu, tangan kiri ditegakkan sementara
tangan kanan dibengkokkan sedikit. Pemain-pemain dilarang membuangkan
kayu ke arah bola. Mereka mesti menerima bola dari beberapa arah khasnya
dari belakang, dari pemain pertahanan, kiri dan kanan.
5.3 Aktiviti ansur maju

a. A akan menolak bola kepada B untuk menyerkap. Kemudian B akan


menolak bola kepada A pula untuk menyerkap.Ulang aktiviti ini beberapa
kali.

A B

ζ ζ

b. A meleretkan bola kepada B untuk menyerkapnya di hadapan, kanan dan


kiri. B akan menolaknya pula kepada A untuk menyerkap.Kemudian B
pula akan menolak bola kepada A ke hadapan,kanan dan kiri untuk
menyerkapnya.

ζ
A
c. A menolak bola jauh kepada B dan kemudian akan menyerkapnya di B1.

B pula akan menolak jauh untuk diserkap oleh A di A1.

Ulang aktiviti ini beberapa kali.

B B1

ζ
A A1

d. A akan menolak bola dan B akan menyerkap bola tersebut. B pula menolak
kepada C untuk menyerkapnya. C menolaknya pula kepada A. Ulang
aktiviti ini dan kemudian tukar arah.

ζ
ζ ζ
A B

e. A akan menolak bola kepada X. X perlu menerima bola yang ditolak,


pusing dan hantar kepada B. X akan berlari dan menerima bola dari B dan
menolaknya pula kepada C. C pula menolak bola kepada X di tempat X1.
Kemudian menolak semula kepada A .Tukar pemain setiap 2 pusingan.

A B C

ζ ζ ζ

ζ
X X1

5.4 Permainan Kecil

Robot Target

Empat pemain dalam satu kumpulan.


Seorang pemain menjadi robot target yang berdiri di antar dua skital yang
berjarak dua meter. Pemain-pemain lain berdiri menghadap robot target.
Kedua-dua pemain di antara pemain tengah mempunyai sebiji bola. Pemain di
sebelah kiri menolak bola kepada robot target yang menerima bola dan
kemudian terus menolak bola kepada pemain tenga h. Apabila bola telah
ditolak oleh robot target pemain di sebelah kanan menolak bola ke robot
target yang menerima bola dan terus menolak bola kepada pemain di sebelah
kiri yang tidak mempunyai bola. Latihan ini diteruskan selama satu minit dan
pemain lain akan menjadi robot target.

Pemain kanan

2 meter RT Pemain tengah

Pemain kiri

10 meter

* RT ¼ Robot target

5.5 Gerak kendur

- Pemain-pemain diarahkan berlari-lari anak secara perlahan-lahan.

- Hayunkan pergelangan tangan ke atas, sisi dan bawah.

- Goyangkan kaki dan tangan.


- Bongkokkan badan dan tarik nafas.

MANUAL LATIHAN 6

MENOLAK

Menolak adalah cara penghantaran yang paling pantas kepada seorang rakan. Sasaran
bola disembunyikan sehingga saat-saat akhir untuk mengelirukan pihak lawan. Dalam
keadaan tertekan ia merupakan penghantaran yang paling selamat dan boleh dibuat
dengan mudah. Kemahiran ini boleh dilakukan daripada kedudukan yang su kar di
mana kemahiran memukul tidak boleh digunakan.

6.1 Memanaskan badan


a. Lari ulang alik 25 meter.
- Lari di atas bebola kaki
- Angkat lutut tinggi
- Hayun tangan pantas ke hadapan

b. Lari sambil membawa bola (menggelecek)


- Lari perlahan-lahan sambil membongkokkan badan dan lutut.

c. Tolak bahu
- Kedua-dua tangan lurus ke hadapan atas bahu pasangan.
- Satu kaki ke hadapan dan satu kaki ke belakang
- Tolak bahu dengan kuat.

d. Kelonggaran
- Dari atas ke bawah
1. Kepala
2. Tangan
3. Pinggang
4. Hamstring
5. Pergelangan kaki
6.2 Mekanik menolak

1. Cara Memegang Kayu:


Tangan kiri memegang kayu di sebelah atas, sementara kedudukan tangan
kanan ialah 15-30 cm di bawah tangan kiri. Kayu dipegang kuat untuk
melaksanakan kemahiran ini.

2. Cara Berdiri:
Bahu kiri hendaklah menghala ke arah sasaran bola atau target. Kedudukan
kaki adalah selesa untuk memberi keseimbangan. Lutut dibengkokkan kayu
supaya dapat diletak berhampiran dengan bola.

3. Bola:
Kedudukan bola ialah 15 cm dari kaki kanan atau lebih kurang 30 cm dari kaki
kiri atau lebih kurang 40-45 cm apabila kedudukan badan bersudut tepat.

4. Badan:
Badan dibongkokkan ke hadapan supaya mata dapat melihat bola dengan
tepat.

5. Perlaksanaan Kemahiran:
Bagi perlaksanaan kemahiran ini kayu hendaklah berhampiran bola atau
melekat dengan bola. Bola ditolak dengan tangan kanan sambil tangan kiri
menekan kayu ke bawah. Bola ini akan bergerak leret ke arah sasaran.
Hayunan kayu mengikut rentak adalah penting kerana ia membantu
menyentuh bola seberapa lama yang boleh. Dalam perlaksanaan kemahiran ini
seseorang individu perlu memindahkan berat badan dari kaki kanan ke kaki
kiri. Dengan koordinasi dan pergelangan tangan yang kuat penolakan yang
kemas dapat dilakukan.

6.3 Aktiviti ansur maju


a. Menolak menggunakan kayu hoki tanpa menggunakan bola. Pastikan pemai n
memegang kayu hoki dengan betul. Pastikan badan,lutut dan bahu dalam
kedudukan yang betul. Ulang aktiviti ini sehingga pemain melakukan
perlakuan yang betul.

b. Pemain menolak bola yang statik ke arah dinding. Pemain akan me nolak ke
hadapan, kiri dan kanan. Pastikan tolakkan dilakukan dengan mekanik yang
betul. Ulang aktiviti ini beberapa kali.

ζ
c. Pemain menolak bola satu langkah.
Dua langkah, tiga langkah dan berjogging. Perlakuan dilakukan setelah
pemain dapat menguasai aktiviti mengikut urutan.

d. Pemain akan menolak bola kepada pasangan secara berhadapan.


A akan menolak kepada B dan sebaliknya. Pastikan mekanik menolak
dilakukan dengan betul. Ulang aktiviti ini beberapa kali.

A B

ζ ζ
e. A akan menolak bola ke hadapan,kiri dan kanan. B akan bergerak ke kiri dan
kanan untuk menerima tolakkan A. B akan menolak semula ke arah A.
Tukar giliran menolak. Ulang aktiviti ini.
ζ ζ

A B
f. Pemain menolak bola di antara pemain dalam bulatan. A akan menolak bola
ke B dan seterusnya kepada G. Setelah habis satu pusingan, tukar pemain lain
di tengah. Ulang aktiviti ini.

ζC
ζD ζB
ζA
ζE ζF

g. Pemain dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu A dan B. Pemain dari A akan


menggelecek bola dan menolak kepada pemain kumpulan B. B pula
menggelecek bola kepada kumpulan A. Latihan ini dijalankan secara giliran.
Ulang aktiviti ini.
ζ
ζ
ζ
Aζ menolak

menggelecek
ζB
ζ
ζ
ζ

6.4 Permainan kecil

Permainan monyet.

Bilangan pemain : 4 orang ( 3 lawan 1 )

Kawasan : 10 m X 10 m

Prosedur : 3 pemain akan cuba membuat seberapa banyak bilangan


tolakan antara mereka. Pemain di tengah akan cuba
menahan
bola. Jika berjaya, pemain yang hilang bola akan
menggantikan
tempat di tengah. Aktiviti ini boleh dijalankan sela ma 5
minit.
Permainan ini memberi peluang kepada pemain untuk
menggunakan kawasan lapang untuk menerima bola.

Pemenang : Pemenang adalah pemain tengah yang berjaya


mengurangkan
bilangan tolakan dalam satu pusingan.

ζ ζ
ζ

ζ
6.5 Gerak kendur

- Pemain-pemain diarahkan berlari-lari anak secara perlahan-lahan.

- Hayunkan pergelangan tangan ke atas, sisi dan bawah.

- Goyangkan kaki dan tangan.

- Bongkokkan badan dan tarik nafas.

MANUAL LATIHAN 7

MENGUIT/MENGUIS

Untuk menjaringkan gol kemahiran menguit adalah penting kerana ia tidak


memerlukan pergerakan persediaan untuk menguit bola dengan terkawal. Ia juga
boleh mengelirukan pemain lawan ke mana bola akan dihantar.
Kemahiran menguit adalah sangat berguna untuk melepaskan bola daripada kayu
pihak lawan dan menghantar hantaran jauh kepada pemain depan pasukan sendiri.
Kemahiran menguit adalah strok tolakan yang dinaikkan dan selalu berpusing.

7.1 Memanaskan badan.


e. Lari ulang alik 25 meter.
- Lari di atas bebola kaki
- Angkat lutut tinggi
- Hayun tangan pantas ke hadapan

f. Lari sambil membawa bola (menggelecek dan menolak )


- Lari perlahan-lahan sambil membongkokkan badan dan lutut.

g. Tolak bahu
- Kedua-dua tangan lurus ke hadapan atas bahu pasangan.
- Satu kaki ke hadapan dan satu kaki ke belakang
- Tolak bahu dengan kuat.

h. Kelonggaran
- Dari atas ke bawah
6. Kepala
7. Tangan
8. Pinggang
9. Hamstring
10. Pergelangan kaki

7.2 Butiran mekanik

Pegangan kayu
• Pegangan dan cara melakukan kemahiran menguit adalah lebih
kurang sama dengan kemahiran menolak. Persamaan di antara kedua -
dua kemahiran ini ialah pegangan, pergerakan tolakan, tiada hayunan
belakang kerana pergerakan bermula dengan kayu hoki di belakang
bola, memerlukan pergelangan tangan yang kuat dan ikut lajak yang
baik.

Bola
• Letakkan bola di hadapan kaki depan
Strok
• Berat badan berada di kaki belakang sehingga kayu hoki diletakkan di
bawah bola, sebelum berat badan dipindahkan ke kaki depan. Ini
menyebabkan bola mendapat peluncuran yang baik untuk melakukan
sesuatu hantaran panjang atau jaringan. Semasa melakukan kemahi ran
menguit, satu pergerakan putaran yang cepat dengan pergelangan
tangan akan menyebabkan kuitan itu berputar. Strok ini sangat sukar
untuk dikawal oleh penjaga gol.

Kayu
• Semasa menyentuh bola, kayu hoki hendaklah menghadap ke atas
sedikit. Putaran adalah bahagian strok yang paling susah. Bahagian
rata kayu melakukan putaran. Cuba kekalkan sentuhan kayu dengan
bola seberapa lama yang boleh, sentuhan bermula dengan sebelah
kanan bola, kemudian sebelah bawah bola, sebelah kiri bola dan
akhirnya kuit dengan ’jari kayu hoki.

7.3 Aktiviti ansur maju

a. Lukiskan satu garisan 60 cm daripada lantai ke dinding dan berlatih menguit


bola ke atas garisan di dinding tersebut dalam keadaan statik. Ulang aktiviti
ini beberapa kali mengikut kesesuaian.

b. Pemain berdiri dengan kaki rapat. Langkahkan kaki kiri ke depan dan kuit
bola yang berada di hadapan. Aktiviti ini boleh dijalankan dengan menukar
kaki kanan ke depan. Ulang aktiviti ini dengan pemain berjalan tiga atau
empat langkah ke arah bola dan menguit bola tersebut.

c. Pemain menguit bola ke dalam sasaran yang ditetapkan seperti gelung rotan
atau kotak. Jarak antara pemain dengan sasaran ialah 16 ela.
ζ

d. Pemain menguit bola melintasi tali yang diikat pada pintu gol, lebih kurang
60 cm. Pemain berdiri agak jauh daripada pintu gol. Pemain berlari sedikit
dan menguit bola ke atas tali ke dalam pintu gol.

ζ
ζ
ζ
ζ

e. Pemain menggelecek bola 3 hingga 5 langkah dan menguit bola.


Pemain akan menggelecek bola, angkat kayu hoki dari bola sebelum
melakukan kuitan. Behenti sebentar di antara menggelecek dan menguit.
ζ σ
menggelecek berhenti dan kuit

Selepas aktiviti ini, pemain boleh mengurangkan masa itu sehingga tidak
perlu lagi menunggu atau berhenti sebentar di antara menggelecek dan
menguit.

7.4 Permainan kecil

Permainan ’Siapa Lebih Jauh .

Jumlah pemain : Tiada had

Tujuan : Mendapatkan penguis yang terbaik.

Prosedur : Setiap pemain diberi 5 percubaan. Percubaan menguit


mestilah melepasi bendera yang disediakan. Jarak cubaan
akan ditandakan. Bola yang tidak melepasi bendera tidak
akan diterima.

Pemenang : Bola dikuis paling jauh.

ζ
7.5 Gerak kendur

- Pemain-pemain diarahkan berlari-lari anak secara perlahan-lahan.

- Hayunkan pergelangan tangan ke atas, sisi dan bawah.

- Goyangkan kaki dan tangan.

- Bongkokkan badan dan tarik nafas.

MANUAL LATIHAN 8

MENJAGA GOL

Selain kemahiran asas yang lain, kemahiran menjaga gol juga patut diberi perhatian
supaya para pemain didedahkan kepada teknik-teknik asas kemahiran menjaga gol.
Demi keselamatan dan pembinaan keyakinan para pemain, jurulatih hendaklah
menitik beratkan cara-cara latihan yang beransurmaju.
Di peringkat awal, bola tenis boleh digunakan untuk latihan menendang bola dan
menahan bola dengan tapak tangan. Begitu juga, bola digolekkan ke pintu gol dan
tidak dipukul pada peringkat awal.

Kemahiran asas menjaga gol


• Menahan bola dengan pelapik kaki-dua belah dan sebelah.
• Menggelongsor untuk menahan bola
• Menendang bola
• Menahan bola dengan tapak tangan

1. Menahan bola dengan pelapik kaki ¼ dua belah dan sebelah.


a. Gaya bersedia untuk bertindak semasa berhadapan dengan penyerang
yang cuba membuat jaringan. Kedua-dua kaki hendaklah rapat dan
badan direndahkan. Mata perhatikan bola.

b. Menahan bola dengan dua belah pelapik


Lutut dibengkokkan untuk menyerkap bola dengan lebih berkesan.
Biasanya bola ditahan itu ditolak atau ditendang dengan kaki untuk
mengeluarkannya dari kawasan gol. Tangan yang memegang kayu
hoki hendaklah bersedia untuk memukul bola sekiranya penjaga gol
terpaksa bertindak demikian.

c. Menahan bola dengan sebelah pelapik. Kadang-kadang penjaga gol


terpaksa menggunakan sebelah kaki untuk menyekat bola dari masuk
ke dalam pintu gol. Dalam situasi ini, penjaga gol terpaksa
menghulurkan kakinya untuk menemui bola. Tangan yang bebas perlu
berada dalam kedudukan yang sesuai untuk menahan bola yang
melantun dari pelapik.

2. Menggelongsor untuk menahan bola


Jangka masa yang baik untuk membuat lunsuran adalah penting supaya
bola dapat ditepis dengan tapak kasut. Biasanya penjaga gol terpaksa
menggelongsor apabila ia telah keluar untuk menyekat serangan ke pintu
gol dalam keadaan satu lawan satu. Penjaga gol juga perlu menggelongsor
apabila bola melintas ke sebalah kiri atau kanan.

3. Menendang bola
Bola yang menuju ke pintu gol boleh ditendang oleh penjaga gol sebagai
satu cara menggagalkan jaringan. Biasanya bola yang meleret ditendang
oleh penjaga gol. Teknik asas hampir sama dengan menendang bola
sepak.Jika bola bergerak laju ke pintu, penjaga gol sepatutnya menahan
bola terlebih dahulu sebelum menendang.

4. Menahan bola dengan tapak tangan


Penjaga gol terpaksa menggunakan tangan bebasnya untuk menahan bola
sekiranya bola itu dikuis atau dipukul ke sebelah tangan bebasnya pada
paras pinggang, bahu, atau ke penjuru atas pintu gol. Bola hanya boleh
ditahan dengan bahagian tapak dan tidak boleh ditolak atau ditangkap oleh
penjaga gol.
8.1 Butiran mekanik menendang bola
Perhatikan bola yang bergerak ke arah pintu gol. Tahankan bola yang
kencang terlebih dahulu sebelum menendangnya. Tendang bola dengan
bahagian kura-kura kaki ( instep ). Kayu dipegang di bahagian
pertengahan dan hayunan tengan bertentangan dengan pergerakan kaki.
Kaki mengikut lajak selepas menendang bola.

Latihan menendang bola


a. Bola disusun dalam bentuk separuh bulatan di antara pintu gol dan
garisan D. Pemain berlari dari pintu gol dan menendang bola keluar
kawasan D. Selepas setiap tendangan pemain undur dengan cepat ke
tempat permulaan sebelum memulakan tendangan yang berikutnya.

λ λ
λ λ
λ λ

b. Bola digolekkan atau ditolak ke arah gol dari pelbagai sudut. Pemain
cuba menendang bola ke tepi atau arah lain. Sambil bergerak dalam
bentuk bentuk separuh bulatan pemain hendaklah memberi perhatian
kepada kedudukannya supaya dapat menutup sudut pukulan
X
λ λ
λ λ

λ λ
λ λ

8.2 Butiran mekanik menahan dengan tangan


Perhatikan bola yang menuju ke pintu gol. Semasa menapakkan bola,
rapatkan jari-jari secara tegak dan tegangkan pergelangan tangan. Pegang
kayu dalam keadaan sedia untuk memukul, menolak atau menyapu bola
sebaik sahaja bola itu jatuh.

Latihan menahan bola dengan tangan


Bola disusun separuh bulatan di luar kawasan D. Bola dikuis dari garisan
D ke arah pintu gol. Penjaga gol menahan bola dengan tapak tangannya
tanpa menolak bola itu.

Dengan segera bola itu ditendang, ditolak atau dipukul ke tepi padang.
Semasa latihan bola hendaklah dihantar ke atas pinggang, aras bahu atau
aras muka.

X
λ λ
λ λ

λ λ
λ λ

8.3 Butiran mekanik menahan bola dengan kaki (pelapik)


Perhatikan pergerakan bola dan berhadapan dengannya. Rapatkan kaki
dan bengkokkan lutut supaya bola diserkap dan tidak melantun jauh dari
kaki. Bertindak pantas untuk mengeluarkan bola dari kawasan D.

Latihan menahan bola dengan kaki


Menahan bola yang digolek kepada pemain secara bertubi -tubi dari satu
arah. Setelah mahir, tolak bola dengan kayu. Selain itu, penjaga gol berlari
keluar dari pintu gol dan menahan bola yang ditujukan kepada gol.

X
λ λ
λ λ

λ λ
λ λ

PENGUKURAN DAN PENILAIAN KEMAHIRAN ASAS HOKI

UJIAN 1

Kemahiran : Menggelecek bola antara skitel


Objektif : Untuk menguji kemahiran peserta menggelecek bola
antara halangan dengan pantas.
Alatan : 1 biji bola hoki
1 batang kayu hoki
5 skitel
1 jam randik
1 pita pengukur
1 wisel

Cara melakukan ujian :


a. 5 buah skitel diatur dalam satu barisan lurus. Skitel pertama diletakkan 2
meter dari garis permulaan. Skitel lain diatur dengan jarak 5 meter antara
skitel.
b. Peserta berdiri di belakang garis permulaan dengan bola.
c. Apabila isyarat ’mula diberikan (tiupan wisel) peserta mula menggelecek
bola antara skitel. Peserta hendaklah menggelecek antara semua skitel dan
balik ke garis permulaan.
d. Dua percubaan diberi dan pencapaian masa yang lebih baik diambil kira.

Cara membuat skor :


a. Jam randik dimulakan apabila isyarat ’mula diberikan dan diberhentikan
apabila peserta melintas garis permulaan.
b. Masa untuk percubaan yang terbaik diambil.

Skor dan markah :

Masa Markah Keputusan

22 saat 1 Sangat lemah


21 saat 2

20 saat 3 Lemah
19 saat 4

18 saat 5 Sederhana
17 saat 6
16 saat 7 Baik
15 saat 8

14 saat 9 Sangat baik


13 saat 10

Gambarajah :

2m 5m 5m 5m 5m
garis
permulaan σ σ σ σ σ

skitel 1 skitel 2 skitel 3 skitel 4 skitel 5

UJIAN 2

Kemahiran : Pukulan leret

Objektif : Untuk menguji keupayaan peserta memukul bola


dengan kuat.

Alatan : 3 biji bola hoki


1 batang kayu hoki
2 skitel
1pita pengukur
1 wisel

Cara melakukan ujian :

a. Peserta berdiri di belakang skitel yang diletakkan sebagai tanda untuk


meletakkan bola.
b. Apabila isyarat ’mula diberi, peserta mula memukul bola sekuat yang
boleh untuk mendapatkan jarak yang baik. Hanya pukulan yang melalui 2
skitel itu dianggap sah. Jarak antara 2 skital ialah 1 meter.
c. 3 percubaan diberikan. Percubaan yang terbaik diambil kira..

Cara membuat skor :

a. Jarak setiap pukulan diambil kira. ( 33.60 dikira sebagai 34.0m)


b. Jarak pukulan yang terbaik sekali diambil kira.

Skor dan markah :

Masa Markah Keputusan

50 m ke atas 10 Sangat baik


Antara 49.50 hingga 47.0 m 9

Antara 46.00 hingga 44.0 m 8 Baik


Antara 43.00 hingga 41.0 m 7
Antara 40.00 hingga 38.0 m 6 Sederhana
Antara 37.00 hingga 35.0 m 5

Antara 34.00 hingga 32.0 m 4 Lemah


Antara 31.00 hingga 29.0 m 3

Antara 28.00 hingga 26.0 m 2 Sangat lemah


Antara 25.00 hingga 23.0 m 1
Kurang dari 22.50 m 0

Jarak antaranya 1 m
5m
Tiang gol hoki
σ atau bangku
panjang untuk
Bola di sini arah memukul bola menahan bola

10m 20m 30m 40m 50m

UJIAN 3

Kemahiran : Memukul dengan tepat

Objektif : Untuk menguji kemahiran pemain memukul ke sasaran


dengan tepat.

Alatan : 5 biji bola hoki


1 batang kayu hoki
4 skitel
1pita pengukur
1 wisel

Cara melakukan ujian :

a.. Susun skitel seperti yang ditunjukkan pada gambarajah. Dua buah skitel
diletakkan dalam tiang gol dengan jarak 1 meter antara skitel. Letakkan
satu skitel di sebelah kiri tiang gol dengan jarak 1 meter daripada tiang
gol kiri dan satu skitel di sebelah kanan tiang gol dengan jarak yang sama.
b. Letakkan bola di atas garisan D ( 0.5 meter dari garisan D) dan apabila
wisel dibunyikan peserta mula memukul ke sasaran.
c. Setiap pemain diberikan 5 pukulan.

Cara membuat skor :

a. Setiap pukulan yang masuk antara skitel tengah pintu gol diberikan 3
mata, masuk antara tiang gol dan skitel tengah pintu gol diberi 4 mata dan
jika bola masuk antara tiang gol dan skitel luar diberi 1 mata. 2 mata akan
diberikan jika bola terkena tiang gol dan melantun balik ke kawasan D.
b. Jumlahkan mata daripada 5 pukulan.

Skor dan markah :

Masa Markah Keputusan

1-2 1 Sangat lemah


3-4 2

5-6 3 Lemah
7-8 4
9-10 5 Sederhana
11-12 6

13-14 7 Baik
15-16 8

17-18 9 Sangat baik0


19-20 10

Gambarajah :
4 mata 3 mata 1 mata

σ σ σ σ
2 mata 1m 1m

λ 0.5 m

garisan D
bola diletakkan di sini

UNDANG-UNDANG PERMAINAN HOKI

Objektif : Memperkenalkan undang-undang permainan hoki kepada pemain-


pemain.

• Adalah sangat mustahak diingatkan bahawa undang-undang yang


hendak diperkenalkan harus dibuat semasa sesi latihan

a. Undang-undang dari sudut kejurulatihan hoki.


• Pemain harus bersikap positif terhadap undang-undang. Mereka
seharusnya tidak mengkritik atau memperkecilkan undang-undang
permainan atau pengadil.
• Prinsip yang elok dipraktiskan ialah penerangan undang-undang
kepada pemain supaya mereka akan lebih seronok bermain dan
kurang merasa kecewa semasa bermain.
• Rasional undang-undang.
- membolehkan pemain menggunakan kemahiran mereka.
- melindungi pemain daripada situasi yang membahayakan.
- menghapuskan permainan kasar dan kelakuan yang tidak
bersemangat kesukanan.

b. Strategi untuk memperkenalkan undang-undang.


• Undang-undang baik diperkenalkan semasa sesuatu kemahiran diajar.
• Undang-undang tidak seharusnya diperkenalkan terlalu awal kepada
pemain yang baru belajar.
• Jika perlu, semasa permainan kecil/sesi latihan berlangsung, beri
keterangan kepada pemain apabila sesuatu isyarat pengadil diberi.
• Aspek keselamatan hendaklah ditekankan terutamanya tentang
penggunaan kayu yang merbahaya.
• Tidak dibenarkan tingkah laku yang tidak bersemangat kesukanan.

c. Undang-undang berkaitan.
• Masa permainan dan bilangan pemain.
• Memulakan permainan.
- permulaan
- separuh masa
- pukulan 16 ela
- pukul ke dalam

d. Menendang bola
• Tidak dibenarkan menendang bola kecuali penjaga gol dalam
kawasan D nya.

e. Pukulan belakang kayu


• Tidak dibenarkan langsung.

f. Halangan
• Tidak dibenarkan meletakkan badan antara pemain yang bermain bola
atau meletakkan kayu antara bola dan kayu lawannya. Pemain yang
menerima/mengawal bola dibenarkan memusing badan apabila
bergerak dengan bola.

g. Ofsaid
• Kedudukan ofsaid dikira dalam kawasan 25 ela. Ini pun bergantung
kepada di mana ’pemain itu berada semasa bola dimainkan oleh
rakan sepasukannya.

h. Pukulan bebas / pukulan sudut.


• Situasi kesalahan.
- Pelanggaran peraturan ( sengaja atau tidak sengaja) di luar kawasan
25 ela.
- Perlanggaran peraturan (tidak sengaja) dalam kawasan 25 ela.
- Pukulan sudut ¼ bola yang dikeluarkan ke belakang garisan gol
dengan tidak sengaja oleh pemain pertahanan.
i. Pukulan sudut penalti.
• Situasi kesalahan.
- Perlanggaran peraturan (sengaja) dalam kawasan 25 ela.
- Perlanggaran peraturan (tidak sengaja) dalam kawasan D.
• Perhatian
¼ pukulan/tolakan sudut penalti handaklah di luar kawasan D

j. Penalti strok
• Situasi kesalahan.
- Perlanggaran peraturan ( sengaja) dalam kawasan D.
- Kesalahan tidak sengaja ( bola menuju ke arah gol terkena bahagian
badan pemain pertahanan kecuali penjaga gol).

k. Permainan bahaya.
• Tidak dibenarkan menyentuh atau memukul tubuh badan pemain lain
dengan kayu.

l. Penjaga gol.
• Penggunaan kaki, tangan dan kayu.

KECEDERAAN

Jenis kecederaan

Kecederaan yang biasa berlaku dalam permainan adalah pada bahagian badan iaitu
otot, sendi dan tulang.
a. Terseliuh (sprain)
• Di bahagian sendi di mana ligamen terputus. Biasanya berlaku di
buku lali, lutut, jari dan tangan.
b. Lebam (bruises)
• Berdarah dalam otot- kapilari kecil putus tetapi kulit tidak pecah.
Biasa dilutut, paha, dada dan tangan.
c. Retak tulang (fractures)
• Biasanya di jari, ibu jari, hidung, tulang rusuk dan buku lali.
d. Ketegangan ( strains)
• Bila otot dilonggarkan secara mengecut dan putus. Kes ini biasa
terjadi pada paha, bahu dan lutut.
e. Terkehel (dislocation)
• Tulang diceraikan di bahagian sendi. Kes ini biasa terjadi pada bahu,
jari, siku dan lutut.

Pertolongan Cemas

Jurulatih perlu memeriksa setiap kecederaan yang berlaku semasa latihan atau
permainan dan mengambil keputusan samada pemain itu boleh terus berlatih atau
bermain.

Jangan cuba merawat kecederaan di bahagian kepala.

Biasanya pertolongan yang dilakukan untuk kecederaan dalam sukan


bertujuan untuk menyekat pengaliran darah kepada bahagian anggota yang
cedera dengan cara :
Rehat dan tidak menggerakkan bahagian anggota badan. (R)

Mengaplikasikan ais. (I)

Mengikat dengan kain balut. (C)

Menaikkan bahagian anggota itu. (E)

(Rest Ice Compression Elevation)


Ais diaplikasikan 20 ¼ 30 minit tiap-tiap 2 jam.
Faktor-faktor mencegah kecederaan

a. Kemudahan sukan
• Padang berlubang, tidak rata, liicin dan ada benda tajam.

b. Peralatan dan pakaian


• Pakaian/kasut yang sesuai. Lapik kaki, pelindung mulut, pelindung
selangkang (groin). Untuk penjaga gol- pelindung muka dan dada.

c. Latihan
• Memanaskan badan- cara dan strategi latihan ( elakkan terlalu ramai
orang dalam satu kumpulan).
• Kemahiran dan teknik.
• Latihan kekuatan.

d. Makanan dan minuman


• Makanan berkhasiat ( makanan seimbang)
• Minuman air - 600 ml air sebelum latihan atau bermain.

e. Undang-undang
• Pengadilan dan pengetahuan tentang undang-undang untuk
mengelakkan permainan bahaya.