Anda di halaman 1dari 6

UJIAN 1 -DST TAHUN 1 2015

A. Lengkapkan nama benda-benda di bawah.

( 6 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 1 2015

B. Warnakan benda-benda hidup dengan warna HIJAU, dan benda bukan


hidup dengan warna MERAH.

( 9 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 1 2015

C. Kelaskan benda berikut ke dalam kumpulan yang betul.

( 8 Markah)

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 1 2015

D. Tandakan ( ) pada ruangan yang betul.

( 6 Markah )

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 1 2015

E. Padankan bahagian komputer berikut dengan namanya.

( 4 Markah )

@NFM

UJIAN 1 -DST TAHUN 1 2015

F. Tuliskan nama bagi bahagian tubuh manusia berikut.

tangan

( 7 Markah )

KERTAS SOALAN TAMAT -

@NFM