Anda di halaman 1dari 13

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan

1.

2.

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 1

3.

4.

5.
PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 2

6.

7.

8.
PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 3

9.

10

11.

Berdasarkan gambarajah di bawah, namakan ketiga-tiga jenis


perangkap yang telah dipelajari.

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 4

a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
c. _________________________________________________
12.
Susunkan langkah-langkah membersih Perangkap P di bawah
dengan betul.

Alirkan air dari sinki untuk menolak sisa

endapan yang tertinggal


Buka plag buangan
Keluarkan

endapan

menggunakan

dawai

kasar
Letakkan

baldi

di

bawah

perangkap
Pasang semula plag buangan
13

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 5

plag

buangan

14

15

16

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 6

17

18

19

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 7

20

BAHAGIAN B
Jawab semua soalan.

1.

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 8

2.

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 9

3.

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 10

4.

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 11

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 12

KERTAS SOALAN TAMAT

PAT/KH1/Ting.1/2015/Khairie

m/s 13