Anda di halaman 1dari 13

Bahagian A (40 markah)

A. Bulatkan jawapan yang betul.


1. Yang manakah keperluan asas manusia?

2. Apakah yang akan berubah semasa kita mengalami tumbesaran?


A. Saiz sahaja
B. Saiz, tinggi dan berat
C. Berat sahaja

3. Antara berikut, yang manakah urutan pergerakan manusia daripada bayi


hingga dewasa?
A. Merangkak, berdiri, berjalan, berlari, melompat
B. Berlari, merangkak, berjalan, melompat, berdiri
C. Melompat, berdiri, berlari, merangkak, berjalan

4. Semua makanan berikut memberikan kita tenaga, kecuali


A. Roti
B. Nasi
C. Timun

Haiwan ini makan cacing


Haiwan ini makan padi.

5. Haiwan di atas ialah


A. kucing
B. ayam
C. kambing

6. Rajah di atas merujuk kepada


A. Tumbesaran rama-rama
B. Tumbesaran belalang
C. Tumbesaran berudu

7. Haiwan manakah yang boleh ditemui di kolam?

8. Haiwan yang manakah mengalami perubahan rupa semasa tumbesaran?

9. Semua pernyataan
berikut
kepentingan haiwan kepada hidupan lain kecuali
A. Sebagai sumber makanan
B. Sebagai sumber binaan
C. Sebagai sumber pengangkutan

betul

tentang

10. Haiwan bergerak untuk


A. Mencari makanan dan minuman
B. Mencari udara yang segar
C. Mencari tanah yang subur

11. Tumbuhan dalam rajah di atas tidak mendapat


A. Air
B. Udara
C. Cahaya matahari
12. Bahan yang manakah boleh mengeluarkan cahaya?

13. Objek di atas adalah

14. Berdasarkan gambar di atas, yang manakah menunjukkan bayang-bayang


yang betul?

15. Set binaan mengandungi


A. komponen
B. wayar
C. hasil binaan

manual bergambar dan

16. Semua pernyataan berikut benar tentang manual bergambar kecuali


A. Manual bergambar membolehkan kita memilih komponen yang sesuai
B. Manual bergambar membolehkan kita memotong hasil binaan
C. Manual bergambar membolehkan kita membina model dengan teratur

17. Jari yang ditandakan dalam rajah di atas digunakan untuk mengetuk abjad
_____________ pada papan kekunci.
A. P dan Q
B. O dan L
C. I dan K

18. Bahagian yang manakah menunjukkan alamat e-mel penerima?


A. P
B. Q
C. R

19.

Yang manakah salah satu komponen binaan di atas?

20.Antara yang berikut, yang manakah bukan langkah untuk memasang


komponen binaan?
A. Membaca manual
B. Membuka hasil ciptaan mengikut urutan
C. Memasang set binaan berpandukan manual yang diberi

BAHAGIAN B (60 markah)


A. Tandakan (/) jawapan yang betul. (3 markah)
1. Keperluan
manusia

asas

2. Keperluan
haiwan

asas

3. Keperluan

asas

tumbuhan

B. Susun semula gambar berikut mengikut peringkat tumbesaran Emily. (4


markah)
7

C. Kelaskan makanan di bawah berdasarkan kumpulan dalam jadual diberi. (6


markah)

Makanan yang membantu

Makanan yang memberi

Makanan untuk menjaga


8

tumbesaran
1.
2.

tenaga

kesihatan

1.
2.

1.
2.

D. Kelaskan haiwan mengikut makanannya. (8 markah)

Daging
1.
2.
3.

Nyamuk
1.
2.

Rumput
1.
2.
3.

E. Tulis BETUL pada penyataan yang betul dan SALAH pada penyataan yang
salah di ruang yang disediakan. (5 markah)
1. Minuman bergas boleh membantu menjaga kesihatan.
2. Udara membantu haiwan untuk bernafas.
3. Belalang merupakan haiwan yang makan tumbuhan dan
haiwan lain.
4. Haiwan memerlukan

tempat

perlindungan

sebagai

keperluan asas.
5. Kita perlu klik print untuk mencetak.
9

F. Warnakan bagi 2 ekor haiwan yang tinggal di tempat yang betul. (8


markah)

G.

Rajah di bawah menunjukkan tumbesaran pokok jagung, jawab soalan yang


berikut. (6 markah)

10

1. Catatkan tinggi pokok jagung dalam jadual berikut.


Hari
8
16
Tinggi (cm)

27

32

2. Berdasarkan jadual di atas, apakah perubahan yang berlaku terhadap


ketinggian pokok?
____________________________________________________
____________________________________________________
3. Ramalkan perubahan bilangan daun dari hari ke-8 hingga hari ke-32.
____________________________________________________
H. Lengkapkan pernyataan yang berikut dengan perkataan yang menunjukkan
sumber cahaya yang digunakan. (8 markah)
bintang

Lampu suluh

Kelip-kelip

Unggun api

Lampu kereta

Pasukan
pengakap
________________
untuk
kawasan perkhemahan.

membuat
menerangkan

Sekumpulan
________________
yang
berada di tepi sungai telah menerangi
persisiran sungai tersebut.

Ayah menggunakan _________________


untuk mencari barang di dalam setor yang
gelap itu.

11

___________________ yang berkerlipan di langit kelihatan


cantik dipandang pada waktu malam.

I. Lihat lakaran di bawah, tentu dan nyatakan bilangan komponen yang


digunakan untuk menghasilkan model mainan berikut. (6 markah)

J. Susun gambar-gambar di bawah untuk menunjukkan langkah-langkah


menyalin dan menampal imej dengan menggunakan tetikus. (6 markah)

12

13