Anda di halaman 1dari 8

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2015

BAHAGIAN A
Jawab Semua Soalan
TAMADUN HWANG HO
1

Peta di bawah menunjukkan lokasi Tamadun Hwang Ho.

(c)

Tamadun
Hwang Ho

Berikan dua kemajuan teknologi pertanian yang dicapai oleh


masyarakat di lembah Hwang Ho.
(i) ........................................................................................................
(ii) ........................................................................................................
[2 markah]

(d)

Sejauhmanakah kemajuan teknologi pertanian dalam (c) di atas


dimanfaatkan oleh masyarakat dunia pada abad ini ?

..
..
(a)

Nyatakan dua kelebihan kawasan dalam peta di atas yang


menyebabkan masyarakat neolitik menetap di situ.

..
[2 markah]

(i) ........................................................................................................
(ii) ........................................................................................................
[2 markah]
(b)

Bagaimanakah petempatan kekal dapat membantu


mempercepatkan proses pembentukan tamadun Hwang Ho ?

..
..

(e)

Nyatakan iktibar yang boleh dipelajari daripada kejayaan


masyarakat Shang di Lembah Hwang Ho membina tamadun
mereka.

..
..
..
[2 markah]

..
[2 markah]
Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2015

HIJRAH

Maklumat di bawah berkaitan dengan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad


s.a.w. dan umat Islam dari Makkah ke Madinah.

(c)

Orientalis Barat mendakwa umat Islam yang berhijrah ke Madinah


adalah pelarian.
Kemukakan bukti untuk menyangkal dakwaan tersebut.

Perjanjian Aqabah I
..

HIJRAH

..

Perjanjian Aqabah II

..
[2 markah]

(a) Nyatakan dua syarat Perjanjian di atas.


(i) ........................................................................................................

(d)

Adakah Hijrah membawa kebaikan terhadap perkembangan Islam ?


Berikan penjelasan anda.

(ii) ........................................................................................................
[2 markah]

..
(b) Sejauhmanakah Perjanjian Aqabah dapat memberikan keyakinan
kepada orang Islam Makkah untuk berhijrah ke Madinah ?

..
..

..
[2 markah]

..
..
[2 markah]
(e)

Bagaimanakah konsep Hijrah diamalkan dalam kehidupan


masyarakat masa kini ?
..
..
..
[2 markah]

Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2015

AKHBAR, MAJALAH DAN NOVEL : PENGGERAK NASIONALISME

Rajah di bawah menunjukkan media cetak pada tahun 1930-an yang


berperanan memberikan kesedaran kepada orang Melayu.

(c) Patutkah kerajaan mengawal kebebasan akhbar di negara kita ?


Jelaskan pendapat anda.

..
..
Akhbar : Majlis

Majalah : Guru

(a) Nyatakan isu ekonomi dan pendidikan berkaitan orang Melayu yang
dibincangkan oleh penulis dalam media cetak di atas.
(i)

Ekonomi

..
[2 markah]
(d) Generasi muda di negara kita kurang berminat membaca bahan
bacaan ilmiah.
Berikan penjelasan anda.

[1 markah]

..

(ii)

..

Pendidikan

..
[2 markah]

[1 markah]
(b) Penggunaan media cetak untuk membangkitkan kesedaran
masyarakat masih relevan pada masa kini.
Berikan komen anda.

(e)

Mampukah Kempen Buku di Tangan meningkatkan amalan


membaca dalam kalangan masyarakat di negara kita ?
Berikan hujah anda.

..

..

..

..

..
[2 markah]

..
[2 markah]

Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2015

REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA


4

Gambar di bawah merujuk kepada tindakan Indonesia ke atas negara kita


selepas pembentukan Persekutuan Malaysia 1963.

(c)

Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ditangani oleh pemimpin


negara kita secara bijaksana.
Buktikan.
..

..
..
[2 markah]

(a)

Nyatakan dua faktor yang menyebabkan Indonesia mengisytiharkan


konfrontasi terhadap Malaysia.

(d)

..

(i) ........................................................................................................
(ii) ........................................................................................................
[2 markah]
(b)

..
..
[2 markah]

Sejauh manakah tindakan yang dilakukan oleh Indonesia melalui


slogan Ganyang Malaysia memberikan kesan buruk kepada
negara Malaysia
..

..
..
[2 markah]

Apakah kemungkinan yang akan terjadi kepada Malaysia, jika


Konfrontasi tidak Berjaya diselesaikan ?

(e)

Jelaskan iktibar yang boleh kita pelajari daripada kebijaksanaan


pemimpin negara menangani Konfrontasi Indonesia Malaysia.
..

..
..
[2 markah]

Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2015

BAHAGIAN B
Jawab Tiga Soalan

MASYARAKAT ARAB JAHILIAH


5

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan kerana kehidupan


masyarakatnya yang kucar-kacir. Ciri kehidupan Zaman Jahiliah terus
menjadi amalan dalam masyarakat hari ini.
(a)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan sistem pendidikan masyarakat Melayu


tradisional di Tanah Melayu yang menerima pengaruh Islam sekitar abad
ke-15 Masihi.

Terangkan ciri jahiliah yang terus menjadi amalan dalam kehidupan


sosial dan ekonomi masyarakat hari ini.
[6 markah]

Jenis Pendidikan

Semangat asabiyah yang lahir daripada amalan sistem


kabilah boleh mendatangkan kesan buruk dalam masyarakat.

Institusi
Pendidikan

Aspek Pendidikan

Pendidikan tidak
formal

Keluarga

Menerapkan nilai
moral

Pendidikan formal

Pondok

Menekankan ilmu
agama

Berikan penjelasan anda.


[4 markah]
(c)

(i)

(a)

Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional untuk menerapkan


nilai moral kepada anak-anak melalui pendidikan tidak formal ?
[6 markah]

(b)

Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat Melayu tradisional


sangat menitikberatkan nilai moral dalam kehidupan mereka ?

Amalan jahiliah terus menjadi amalan kehidupan masyarakat


hari ini.
Mengapakah amalan tersebut masih berlaku ?
Kemukakan cadangan untuk menghapuskan amalan
tersebut.

[4 markah]

[6 markah]
(ii)

Nyatakan ciri masyarakat madani yang menjadi idaman anda.

(c)

(i)

[4 markah]

Pendidikan yang berasaskan sistem pondok kurang


mendapat sambutan masyarakat kerana pelaksanaannya
tidak sistematik.
Berikan penjelasan anda.
[6 markah]

(ii)

Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk memajukan sistem


pondok agar sejajar dengan sistem pendidikan masa kini ?
[4 markah]

Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

PERTANIAN KOMERSIL DI TANAH MELAYU


7

SPM 2015

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Gambar di bawah adalah H.N. Ridley, Pengarah Botanic Gardens


Singapura yang bertanggungjawab memajukan sektor perladangan getah di
Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

Gambar di bawah berkaitan dengan gerakan nasionalisme di Thailand.


Tahap

Tahap Pertama

Tahap Kedua

Pridi Phanomyong

Phibul Songram

Pelopor

Punca

(a)

Sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh H.N. Ridley telah


membantu meningkatkan kemajuan perusahaan getah di Malaysia ?

Kecewa terhadap amalan


sistem pemerintahan
beraja mutlak

Kebimbangan terhadap
pengaruh kebudayaan
Cina

(a)

Jelaskan situasi yang menyebabkan Pridi Phanomyong tidak puas


hati terhadap sistem pemerintahan Raja Vajiravudh.
[4 markah]

[6 markah]
(b)

Pada pandangan anda, mengapakah pihak British berusaha


menghalang orang Melayu menanam getah ?
[4 markah]

(b)

Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri Phibul


Songram untuk mengurangkan pengaruh kebudayaan kaum Cina.
[4 markah]

(c)

(i)

(c)

(i)

Wajarkah perusahaan getah dikekalkan sebagai sumber


ekonomi negara ?
Berikan penjelasan anda.
[6 markah]

(ii)

Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha


mengekalkan kecemerlangan sebagai negara pengeluar
getah asli terbesar di dunia.
Berikan komen anda.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015

Nasionalisme Thailand berbeza dengan nasionalisme di


negara lain kerana matlamatnya bukan untuk menuntut
kemerdekaan, sebaliknya bertujuan untuk mengekalkan
kemerdekaan negaranya.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
[6 markah]

(ii)

Mengapakah setiap warganegara Malaysia patut menghargai


nikmat kemerdekaan ?
[6 markah]

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

PAKATAN MURNI
9

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (DASAR EKONOMI BARU)

Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu


menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan
sebagai prasyarat untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu
daripada pihak British.
(a)

(b)

10

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun


Tahap Kedua (1971 1990) di negara kita.
Rancangan Malaysia Kedua (1971 1975)
Rancangan Malaysia Ketiga (1976 1980)

Terangkan empat usaha yang dilakukan oleh penduduk Tanah


Melayu untuk mengadakan pakatan murni.
[8 markah]

Rancangan Malaysia Keempat (1981 1985)

(i)

Walaupun Pakatan Murni diusahakan sebelum negara kita


mencapai kemerdekaan, tetapi prinsip dalam pakatan murni
tersebut perlu dipatuhi sampai bila-bila.

DASAR
EKONOMI
BARU
(DEB)

Rancangan Malaysia Kelima (1985 1990)

Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan


Murni.
[4 markah]

(c)

SPM 2015

(a)

Terangkan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) .


[4 markah]

(b)

Jelaskan usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk


mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[6 markah]

(c)

(i)

Berikan komen anda.


[4 markah]
(ii)

Adakah Pakatan Murni yang diusahakan pada zaman


kemerdekaan dahulu menguntungkan kaum tertentu sahaja ?
Kemukakan hujah anda.

[4 markah]

[4 markah]
(ii)

Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015

Sejauhmanakah Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah berjaya


mengubah keadaan sosioekonomi masyarakat luar bandar di
Malaysia ?

Apakah peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia


sebagai negara maju yang berpendapatan tinggi ?
[6 markah]

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2

SPM 2015

KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN


11

Jadual di bawah adalah dua blok dunia yang wujud dan saling bersaing
antara satu sama lain.
Blok Dunia

Negara Teraju

Blok Kapitalis

Amerika Syarikat dan Britain

Blok Komunis

Rusia dan China

(a) Terangkan perbezaan ciri kedua-dua blok di atas.


[6 markah]
(b) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah berlakunya
persaingan antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis ?
[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

(c) (i) Negara-negara di dunia tidak patut dibahagikan mengikut


blok di atas.
Apakah komen anda ?
[6 markah]
(ii)

Sebagai negara yang berpegang kepada prinsip aman, bebas


dan berkecuali, apakah peranan yang patut dilakukan oleh
Malaysia untuk menghapuskan Blok Dunia ?
[4 markah]

Sejarah 1249/2 cgzakariasejarah 2015