Anda di halaman 1dari 20

I.

WIADOMOI WSTPNE:
1. Do koci pneumatycznych nale wszystkie za wyjtkiem:
- opatki
(K. PNEUMATYCZNE - k. czoowa, k. klinowa, k. sitowa, szczka)

2. Podstawowymi elementami stawu s wszystkie za wyjtkiem:


- wizade
(ELEMENTY STAWU -jama stawowa, torebka stawowa, pow. stawowa)
3. Bona maziowa:
-cienka, bogato unaczyniona i unerwiona b. cznotkankowa, zawierajca
wkna spryste i kom. tuszczowe. Tworzy liczne fady i wypuklenia.
4.Do st. jednoosiowych nale wszystkie za wyjtkiem:
-st. siodekowego
(ST. JEDNOOSIOWE- obrotowy, rubowy ,zawiasowy)
5.Stawy dwuosiowe to:
-kykciowy i siodekowy
6.Jakie stawy s stawami zawiasowymi?
- midzypaliczkowy i okciowy
7. Repozycja to:
-ruch powracania do pozycji wyjciowej
8. Zginanie to:
-ruch oddalania si od pozycji wyjciowej, zero.
9. P. czoowa jakie ma osie?
-o pionow i poziom
10. Zginanie zachodzi w jakich paszczyznach i osiach?
- p. strzakowa , o pozioma
( tak samo PROSTOWANIE i OBWODZENIE)
11.Jaka jest o i paszczyzna w zginaniu ramienia?
-p strzakowa, o. pozioma
12. Nawracanie zachodzi w jakiej osi i paszczynie?
-p. pozioma , o pionowa
(ta samo ODWRACANIE)
13.W jakiej paszczynie zachodzi obwodzenie w st. ramiennym?
- p. strzakowa, o pozioma
14.Ruch odwodzenia w st. biodrowym zachodzi:
- p. czoowa , o. strzakowa
(tak samo PRZYWODZENIE i OBRACANIE)

15. Ruch odwodzenia w st. ramiennym zachodzi:


-p czoowa, o strzakowa
16. Co wzmacnia minie?
- bloczki , troczki , trzeszczki, kaletki maziowe, pochewki cigien, powiezie
17. Trzeszczki s:
-odmian bloczkw
18. Ramieniem siy oporu nazywamy?
-odcinek od pkt. podparcia do pkt. przyoenia siy miniowej
19. Dwignia siowa to dwignia:
-w ktrej rami siy miniowej jest krtsze od ramienia siy oporu.
20. Jednostka motoryczna to:
-ilo wkien nerwowych unerwianych przez 1 neuryt.
21.Jak osonk posiadaj pczki w. miniowych?
-mielinow
II. KOCZYNA GRNA:
22. Jakie s stawy blisze rki?
-st. promieniowo-nadgarstkowy, st. rdnadgarstkowy, st. midzynadgarstkowy
23. Jakie s stawy dalsze rki?
-st. nadgarstkowo-rdrczny kciuka, st. rdrczno paliczkowe, st. rdrczno-paliczkowy
kciuka
24. M. ramienno-promieniowy -pocztek:
pocztek: - brzeg boczny k. ramiennej, przegroda midzyminiowa boczna
przyczep: - wyrostek rylcowaty k. promieniowej
25. M. prostownik palcw - pocztek:
pocztek: nadkykie boczny k. ramiennej, w. poboczne promieniowe, w.
piercieniowate k. promieniowej, powi przedramienia.
przyczep: rozcigna grzbietowe koczce si na podstawie paliczkw dalszych
26. Przyczep kocowy m. dwugowego ramienia to:
-guzowato k. promieniowej
pocztek: guzek nadpanewkowy opatki (g. duga), wyrostek kruczy opatki (g.
krtka)
przyczep: guzowato k. promieniowej, powi przedramienia
27. Wszystkie informacje o m. trjgowym ramienia s prawdziwe z wyjtkiem tego
,e :
-gowa duga rozpoczyna si guzkiem nadpanewkowym opatki
pocztek: guzek podpanewkowy opatki (g. duga),
tylna pow. k. ramiennej poniej bruzdy nerwy promieniowego, przegroda
midzyminiowa przyrodkowa (g. przyrodkowa)
tylna pow. koci ramiennej powyej bruzdy nerwu promieniowego (g.
boczna)
przyczep: wyrostek okciowy koci okciowej

28. M. prostownik promieniowy dugi nadgarstka- przyczepy:


pocztek: nadkykie i brzeg boczny k. ramiennej, przegroda midzyminiowa
boczna ramienia
przyczep: podstawa koci rdrcza II

29. Jakie minie przyczepiaj si do wyrostka kruczego opatki?


pocztek: kruczo-ramienny, dwugowy ramienia (g. krtka)
przyczep: piersiowy mniejszy
30. M. oby wikszy -przyczepy:
pocztek: kt dolny opatki
`
przyczep: grzebie guzka wikszego k. ramiennej
31. Do guzka wikszego k. ramiennej przyczepia si :
-m. nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy i oby mniejszy
32. N. promieniowy unerwia minie:
- trjgowy ramienia, prostownika palcw, doniowy dugi
(na ramieniu: trjgowy i okciowy
na przedramieniu: ramienno-promieniowy, odwracacz przedramienia, prostownik
przedramienia, odwodziciel dugi kciuka)
33. Jakie s ruchu w obrczy koczyny grnej?
- unoszenie, obnienie, cofanie, wysuwanie do przodu.
34. Jakie ruchy wykonuje zginacz okciowy nadgarstka?
-zginanie doniowe i okciowe (przywodzenie)
35. Zginanie okciowe rki- jakie minie?
-dwugowy ramienia, ramienny, ramienno-promieniowy
36. W st. rdrczno-paliczkowych mona wykona ruchy:
-zginanie, prostowanie, przywodzenie, odwodzenie
37. Jakie minie dziaaj podczas zginania okciowego w st. bliszym rki?
- m. zginacz okciowy nadgarstka, prostownik okciowy nadgarstka, prostownik palcw.
38. Jakie minie dziaaj podczas zginania do przodu w st. ramiennym:
-m. naramienny (cz. obojczykowa), m. piersiowy wikszy (cz. obojczykowa), m. kruczoramienny
39. Minie odpowiadajce za ruch lizgowy opatki:
-rwnolegoboczny, zbaty przedni
40. Jakie ruchy wykonuje m. piersiowy wikszy w obrczy grnej?
-zginanie do przodu, przywodzenie, nawracanie
41. Jakie ruchy w obrczy k. grnej wykonuje m. piersiowy wikszy?
-zginanie do przodu , przywodzenie, nawracanie

42. Ruch odwodzenia w st. ramiennym:


- m. naramienny cz. barkowa, m. nadgrzebieniowy, m. dwugowy, gowa duga.
43. Jakie minie dziaaj podczas nawracania w st. ramiennym?
-m. naramienny (cz. obojczykowa), podopatkowy, najszerszy grzbietu, piersiowy wikszy,
oby wikszy, kruczo-ramienny.

44. Do mini grupy przedniej przedramienia nale wszystkie za wyjtkiem:


-m. odwracacza
(m. nawrotny oby, m. nawrotny czworoboczny, m. zginacz promieniowy nadgarstka)
45. Wszystkie informacje o nerwie porodkowym s prawdziwe , z wyjtkiem tego ,e:
- unerwia m. tylnej grupy miniowej
(powstaje z dwch korzeni, przechodzi przez d okciowy, przechodzi przez kana
nadgarstka)
46. Staw ramienny jest:
-stawek kulistym, wolnym, prostym, jedno jamowym, wieloosiowym
47. Co tworzy staw ramienno-okciowy?
gwka: bloczek k. ramiennej
panewka: wcicie bloczkowe k. okciowej
48. Rka bogosawica (salutujca) jest objawem poraenia:
-n. porodkowego
49. Rka opadajca jest objawem poraenia:
-n. promieniowego
50. Rka szponiasta jest objawem poraenia:
-n. okciowego
51. Splot ramienny jest utworzony przez:
-gazie brzuszne n. rdzeniowych od C5-Th1
52. M. dwugowy ramienia - jaki to?
-wielostawowy
53. Gdzie w koczynie grnej wystpuj stawy zawiasowe?
54. Minie jednej klasy:
III. KOCZYNA DOLNA
55. "Strzemiona cigniste" na podeszwowej stronie stopy utworzone s przez:
-m. strzakowy dugi, m. strzakowy krtki , m. piszczelowy przedni, m. piszczelowy tylni.
56. Ilo ukw poprzecznych i podunych w stopie?
- 5 podunych i 2 poprzecze

57. Gsia stopa- jakie misnie?


- krawiecki , smuky, pcignisty.
58. M. paszczkowaty przyczepia si do :
- guza pitowego
pocztek: - tylna pow. gowy
- 1/3 grna tylnej pow. strzaki
-kresa m. paszczkowatego
- uk cignisty m. paszczkowatego
przyczep: - guz pitowy
59. M. dwugowy uda - przyczepy:
pocztek: - guz kulszowy (g.duga)
- rodkowa 1/3 wargi bocznej kresy chropawej k. udowej (g. krtka)
- przegroda midzyminiowa boczna uda (g. krtka)
przyczep: - gowa strzaki
60. M. prosty uda - pocztek:
pocztek: - kolec biodrowy przedni dolny
- grny brzeg koci panewki miedniczej
przyczep: - wsplne cigno m. czorogowego uda, ktre przez rzepk przyczepia
si do
guzowatoci k. piszczelowej jako wizado rzepki
61. M. poladkowy wielki:
-jego wkna kocz si na guzowatoci poladkowej i przechodz w pasmo biodrowopiszczelowe
(jest silnym prostownikiem st. biodrowego, jest unerwiony przez nerw poladkowy dolny)
pocztek: - kolec biodrowy tylny grny
- przylega cz grzebienia biodrowego i pow. poladkowej talerza
biodrowego
- boczna krawd k. krzyowej i guzicznej
- powi piersiowo-ldwiowa
-wizado krzyowo-guzowe
przyczep: - pasmo biodrowo-piszczelowe powizi szerokiej
- guzowato poladkowa
62. Nerw piszczelowy unerwia minie:
-trjgowy ydki, zginacz dugi palcw, zginacz dugi palucha.
63. Jakie minie unerwia nerw strzakowy gboki?
-m. piszczelowy przedni, prostownik dugi palcw, prostownik dugi palucha, prostownik
podudzia,
m. grzbietowe stopy
64. M. czworogowy uda unerwia:
-n. udowy
65. M. dwugowy uda unerwi nerw?
- piszczelowy i strzakowy
66. Grupa tylna m. podudzia unerwiona jest przez:
- nerw zasonowy

67. M. grupy tylnej uda to :


-zginacze stawu biodrowego i prostowniki stawu kolanowego
68. Zginanie podeszwowe stopy- jakie minie?
-trjgowy, piszczelowy tylny, strzakowy dugi, strzakowy krtki, zginacz dugi palucha,
zginacz dugi palcw, podeszwowy
69. Ktre z podanych misni s dwu stawowe?
- smuky , pcignisty, pboniasty
70. Gdzie znajduj si wizada przednie-krzyowe?
- od przyrodkowej pow. kykcia bocznego k. udowej do pola midzykykciowego
przedniego k. piszczelowej
71. M. czworogowy uda- ruchy:
- prostowanie w st. kolanowym
-zginanie do przodu, odwodzenie, odwracanie w st. biodrowym (m. czworoboczny)
72. M. biodrowo-ldwiowy - jakie ruchy ?
- zginanie do przodu, przywodzenie, odwracanie
73. Jakie maj funkcje wizada krzyowe w kolanie?
- dziaaj hamujco na ruchy zginania , prostowania i nawracania kolana
74. M. poladkowe jak dziaaj na st. biodrowy?
-prostuje, odwraca, przywodzi, odwodzi
75. M. poladkowy wielki- jakie ruchy?
-zginanie do tyu, przywodzenie, odwodzenie, odwracanie
76. M. pcignisty- ruchy:
-zginanie do tyu, przywodzenie , nawracanie
77. M. pboniasty -ruchy:
-zginanie do tyu, przywodzenie, nawracanie
78. St. kolanowy- ruchy:
-zginanie , nawracanie
79. M. nawracajce staw kolanowy to:
-krawiecki, podkolanowy, brzuchaty ydki (g. boczna)
80. Staw kolanowy zaliczamy do:
-zawiasowych zmodyfikowanych
81. Staw skokowy dolny to :
-staw skokowo-pitowy
82. Zginaczami stawu biodrowego s wszystkie wymienione minie za wyjtkiem:
- m. czworogowy uda
(m. biodrowo-ldwiowy, m. krawiecki, m. pcignisty)

83. Wszystkie informacje o nerwie udowym s prawdziwe, z wyjtkiem tego ,e:


-biegnie w obrbie grupy przedniej m. podudzia
(powstaje z dwch korzeni, przechodzi przez d okciowy, przechodzi przez kana
nadgarstka)
84. Wszystkie informacje o ttnicy udowej s prawdziwe z, z wyjtkiem tego, e :
-przedua si w ttnice podkolanow
(jest przedueniem ttnicy biodrowej zew. , dzieli si na ttnice piszczelow przedni i
tyln, przebiega przez kana przywodzicieli razem z y udow i nerwem udowogoleniowym)
85. Wyniosoci na k. udowej, stanowice miejsce przyczepu mini s nastpujce, z
wyjtkiem:
-kresy m. paszczkowatego
(krtarz mniejszy, krtarz wikszy , kresa chropowata)

86. Do koci stpu nale wszystkie za wyjtkiem:


-koci gwkowatej
(ko skokowa, ko pitowa, ko szecienna)
87. Wszystkie informacje o stawie kolanowym s prawdziwe , za wyjtkiem tego, e:
- jest stawem jedno jamowym ,ale dwu pitrowym
( staw zoony, staw zawiasowym zmodyfikowany lub zawiasowo-obrotowy, pow. stawowe
stanowi kykcie k. udowej, piszczeli i gowy strzaki)
88. Do grupy przyrodkowej m. uda nale wszystkie za wyjtkiem:
-minia grzbietowego
(m. smuky, krawiecki, przywodziciel wielki)
89. Do wizade stawu biodrowego nale wszystkie z wyjtkiem:
-wizada biodrowo-kulszowego
(W. KULSZOWO-UDOWE, W.GOWY K. UDOWEJ, W. ONOWO-UDOWE)
90. Wszystkie informacje o m. dwugowym uda s prawdziwe ,za wyjtkiem tego ,e:
-gowa krtka rozpoczyna si na guzie kulszowym
(jego przyczep kocowy to gowa strzaki, gowa duga jest unerwiona przez nerw
piszczelowy, gowa duga ma przyczep pocztkowy tam gdzie , m. pcignisty
pboniasty)
91. Stopa opadajca z tendencja do ustawienia kosko-szpotawego, chd koguci (bociani)
to objawy poraenia:
-nerwu strzakowego wsplnego
92. Stopa pitowa ze szponiastym ustawieniem palcw to objaw poraenia:
- nerwu piszczelowego
93. Jakie s wizada w stawie kolanowym?
-w. poprzeczne kolana, w. kotkowo-udowe przednie i tylne, w. rzepki, w. poboczne
piszczelowe ,
w. poboczne strzakowe, w. krzyowe kolana, w. podkolanowe skone, w. podkolanowe
ukowate.

94. Napracz powizi szerokiej - ruchy:


-zginanie do przodu, nawracanie
IV. KRGOSUP
95. Skolioza jest to:
-skrzywienie boczne krgosupa
96. Klifoza (piersiowa, krzyowa) to:
-krzywizna fizjologiczna skierowana wypukoci (krzywizn) do tyu
97. Gdzie wystpuje lordoza i jakie to skrzywienie?
- w odcinku szyjnym i ldwiowym
-skrzywienie do przodu
98. Do krzywizn fizjologicznych krgosupa nale:
-lordoza ldwiowa
(KLIFOZA- piersiowa i krzyowa
LORDOZA- szyjna i ldwiowa)
99. Sia nona krgosupa wynosi:
-ok. 350 kg
100. Ile wyrostkw znajduje si w uku krgu?
- 7 wyrostkw
101. Wizada krgosupa to:
- w. midzypoprzeczne, podune przednie , podune tylne
(te, midzykolcowe, nadkolcowe, karkowe, krzyowe krgu szczytowego, poprzeczne ,
wierzchoka zba, skrzydowate)
102. W. te krgosupa- za co odpowiadaj?
-uatwiaj prostowanie krgosupa, uzupeniaj od tylnej str. cian kanau krgowego
103. Pasmo przyrodkowe prostownika grzbietu- jakie minie?
-m. kolcowy, poprzeczno-kolcowy, pkolcowy, wielodzielny, skrcajce, midzykolcowe
104. Z czego skada si pasmo boczne krgosupa?
-m. patowy gowy i szyi, krzyowo-grzbietowy, najduszy, biodrowo-ebrowy,
midzypoprzeczne
105. W jakich krgach wystpuj wyrostki ebrowe:
- ldwiowe
106. Charakterystyka krgw piersiowych:
-ksztat sercowaty
107. Wszystkie informacje o nerwie kulszowym s prawdziwe z wyjtkiem tego ,e:
-pochodzi ze splotu ldwiowego
(dzieli si na nerw piszczelowy i strzakowy wsplny, unerwia m. grupy tylnej uda, jego
gazie unerwiaj wszystkie m. goleni)

108. Splot szyjny tworz gazie brzuszne nerww rdzeniowych:


-C1-C4
V. KLATKA PIERSIOWA
109. M. skone wew. brzucha - przyczep kocowy :
pocztek: -powi piersiowo-ldwiowa
- kresa porednia grzebienia k. biodrowej
- 2/3 boczne wizada pachwinowego
przyczep: - krawdzie dolne trzech ostatnich eber
- kresa biaa
110. M. skone zew. brzucha- przyczep pocztkowy :
pocztek: -pow. zew. eber V-XII
przyczep: - warga zew. grzebienia k. biodrowej
- wizado pachwinowe
- kresa biaa
111. M. prostu brzucha -przyczep pocztkowy:
pocztek: -pow. zew. chrzstek ebrowych V-VII
- wyrostek mieczykowaty
przyczep:- ga grna koci onowej
-przednia pow. spojenia onowego
112. M. obojczykowo-mostkowo-sutkowy - przyczep:
pocztek: -pow. przednia rkojeci mostka
-pow. grna mostkowego koca obojczyka
przyczep: - wyrostek sutkowy k. skroniowej
- przylega cz kresy karkowej grnej k. potylicznej
113. Stawy poprzeczno-ebrowe:
-pow. stawowe utworzone przez pow. stawowe guzkw eber i doki ebrowe wyrostkw
poprzecznych
k. piersiowych
-wyst. na 10 grnych ebrach
114. Jakie mamy m. wdechowe wysikowe?
-m. pochyy przedni, pochyy rodkowy, pochyy tylny, mostkowo-obojczykowo-sutkowy,
zbaty tylny
115. Jakie mamy m. wydechowe wysikowe?
-m. prosty brzucha, skony zew. brzucha, skony wew. brzucha, poprzeczny brzucha,
czworoboczny ldwi, stokowaty
116. Jaka jest liczba staww ebrowo-poprzecznych:
-10 staww
117. Jakie ebra maj grzebienie gwek?
- II-X ebra
118. ebra prawdziwe to:
-ebra poczone z mostkiem bezporednio
119. Ruchy przepony podczas skurczu:
-spaszcza si (wdech)
(podczas ROZKURCZU - uwypukla si - wydech)

120. Gdzie si znajduje uk ldwiowo-ebrowy boczny przepony:


-rozpity midzy wyrostkiem ebrowym k. ldwiowego I ,a ebrem XII
121. Staw gw eber - z czym si czy?
-pow. stawowe gw eber I-VII
VI. GOWA
122. M. wacz ma swj pocztek na:
-wyrostek jarzmowy k. szczkowej i uku jarzmowym k. jarzmowej
pocztek:- uk jarzmowy
- ko jarzmowa
- wyrostek jarzmowy szczki
przyczep: - zew. strona kta uchwy
123. M. skroniowy - przyczep pocztkowy i kocowy:
pocztek: - ciana dou skroniowego
przyczep: - wyrostek dziobasty uchwy
124. Gwnym ruchem w st. gowy dolnym jest ruch:
-obrotowy gowy
125. Zginanie boczne gowy- minie:
-patowaty, mostkowo-obojczykowo-sutkowy, prosty gowy boczny, pkolcowy
126. Jakie minie odpowiadaj za unoszenie szczki?
-skroniowy ,wacz, skrzydowy przyrodkowy
127. Kt ylny wyst. w miejscu poczenia si:
-yy szyjnej wew. z y podobojczykow
128. Szew strzakowy:
-czy obie k. ciemieniowe
- jest to szew piowaty
129. Szew wiecowy:
- czy k. czoowa z k. ciemieniowymi
130. Co to jest bregma i gdzie ley?
- czenie k. czoowej z k. ciemieniow
(poczenie szwu strzakowego z wiecowym)
131. Wszystkie informacje o nerwie twarzowym s prawdziwe , z wyjtkiem tego, e:
-unerwia skr twarzy
(jest VII nerwem czaszkowym, unerwia m. wyrazowe twarzy i i cz m. nadgnykowych ,
objawem jego poraenia jest opadanie kcika ust)
132. Z czego powstaje przewd chonny prawy?
-z poczenia pnia szyjnego i prawego pnia podobojczykowego
Koci twarzy:
-

VII. UKAD KRWIONONY


133. Odgazienia uku aorty:
-pie ramienno-gowowy, ttnica szyjna wsplna lewa, ttnica podobojczykowa
134. Do lewego przedsionka uchodz:
- 4 yy pucne
135. Gaziami trzewnymi nieparzystymi aorty brzusznej s:
-ttnica krezkowa grna, dolna i pie trzewny
136. Pie trzewny- na co si dzieli?
-ttnica ledzionowa, odkowa lewa , wtrobowa wsplna.
137. Ttnice wiecowe wychodz z:
-opuszki aorty
138. Gdzie uchodzi ttnica wiecowa?
-z kieszonki zastawki pksiycowatej do pocztku aorty (opuszki)
139. Z czego powstaje ya wrotna?
- z poczenia yy krezkowej grnej, krezkowej dolnej i ledzionowej
(-uchodz do yy odka, dwunastnicy i trzustki)

140. Gdzie wchodzi ya pucna?


-lewy przedsionek
141. Skd ya piersiowa zbiera chonk?
-z kl. piersiowej, gowy, koczyn grnych
142. Wymiary serca:
-dl. 12-14 cm, szer. 9-10 cm, ciar 300g
143. Osocze zawiera w swoim skadzie wod w iloci:
-90-92%
144. W skad rdsierdzia nie wchodzi:
-ukad bodcowo-przewodzcy
(szkielet serca, misie serca, nabonek wycielajcy jamy serca)
145. Wszystkie informacje o yle gwnej dolnej s prawdziwe z wyjtkiem tego ,e:
- uchodz do niej yy wtrobowe (chyba)
(powstaje z poczenia dwch y biodrowych wsplnych, zbiera krew z caej
podprzeponowej poowy ciaa, nie przechodzi przez przepon)
146. Erytrocyty:
-nie maj jder kom.
-powstaj w szpiku kostnym czerwonym
-4,5-5 mln w krwi
-rednica 7,5 mikrona
-yj ok. 100-120 dni
-zawieraj hemoglobin

- penia f. transportu tlenu i dwutlenku wgla


VIII. UKAD ODDECHOWY
147. Cinienie w jamie opucnej jest:
-nisze ni atmosferyczne
148. Segment oskrzelowo-pucny nazywamy cz puca posiadajca:
-oskrzelko segmentowe wraz z ttnic segmentow
149. Gardo czy si:
-przez nozdrza tylne z jam nosow
-przez cie gardzieli z jam ustn
-przez wejcie krtani z jam krtani
(odp. wszystkie powysze inf. s prawidowe)
150. Kocow struktur w podziale drzewa oskrzelowego s:
-przewodziki pcherzykowe zakoczone woreczkami pcherzykowymi
151. Przewd chonny prawy- z czego powstaje?
-z poczenia pnia oskrzelowo-rdpiersiowego, prawego pnia szyjnego i prawego pnia
podobojczykowego.
152. Z ilu chrzstek skada si krta?
-z 9 chrzstek
153. Do nieparzystych chrzstek krtani nie naley:
-nalewkowata
(CH. NIEPARZYSTE- tarczowata, piercieniowata i nagoniowa
CH. PARZYSTE- nalewkowata, rkowata i klinowata)
154. Co czy fady nalewkowo-nagoniowe?
-brzeg chrzstki nagoniowej z wierzchokami chrzstek nalewkowatych
155. Gdzie rozpite s struny gosowe?
-midzy ktem chrzstki tarczowatej ,a wyrostkami gosowymi chrzstek nalewkowatych
156. Tchawica:
-d. 10-12 cm , r. 20 mm
157.Pojemno yciowa puc:
- 4000 ml (pow. oddechowe, dopeniajce i zapasowe)
158. Jaka jest pojemno zapasowa puc?
-1000 ml
159. Ile patw i segmentw ma puco prawe?
- 3 paty i 10 segmentw
160. Wszystkie informacje o prawym pucu s prawdziwe z wyjtkiem tego, e:
- ma pow. ebrow, rdpiersiow, przeponow ( zamiast rdpiersiowej- przyrodkowa)
(zb. z dwch patw oddzielonych szczelin skon, jest wiksze od lewego puca, zb. z 10
segmentw)

161. Oskrzela:
-oddechowe przechodz w kocowe
162. Oskrzelko:
-ma rednic ok. 1mm i wysane jest nabonkiem migawkowym
-dzieli si na oskrzelko kocowe, ktre moe si podzieli na oskrzelko oddechowe
163. Cinienie podczas wdechu spoczynkowego spada o:
164. Gdzie zn. si orodki oddechowe?
IX. UKAD MOCZOWO-PCIOWY
165. W zatoce nerkowej zn. si:
- drogi wyprowadzajce mocz, naczynia krwionone , chonne i nerwy
166. Aparat przykbuszkowy zn. si:
-w cianie naczy doprowadzajcego nefronu
167. Co to jest zatoka nerkowa?
-przestrze wypeniona tk. tuszczow w ktrej zamieszczone s pocztkowe odcinki drg
wyprowadzajcych mocz oraz naczynia i nerwy
168. Wszystkie informacje o nerce s prawdziwe z wyjtkiem tego ,e:
-kor nerki tworz piramidy nerkowe
(ley w przestrzeni zaotrzewnej, nerka prawa pooona jest niej ni lewa, miedniczka
nerkowa przedua si w moczowd)
169. Pcherz moczowy:
-ma trjkt pcherzykowy do ktrego uchodz moczowody, a w wierzchoku zn. si ujcie
wew. cewki moczowej (chyba)
170. Do cewki moczowej mskiej uchodz:
-przewd wytryskowy (chyba)
171. Brodawki nerkowe:
-przechodz ze supw korowych , ktrych to s wierzchokami
-kadej brodawce odp. kielich miedniczki nerkowej
-zwrcone s w kierunku zatoki
172. Przez nerki przepywa ile krwi, ktra stanowi pojemno min. puc:
-20-25 %
173. Moczowody- jaka dugo?
-oba moczowody (prawy i lewy) przebijaj skonie cian pcherza moczowego w pobliu
jednego dna i uchodz w dnie pcherza w tzw. trjkcie pcherza
174. Ile jest piramid w nerce:
-

175. Przepona moczowo-pciowa u mczyzn stanowi granic pomidzy:


-cz. boniast ,a gbczast alb cz. sterczow ,a gbczast (nie wiem)
176. Do wizade macicy nie nale:
-w. pachwinowe
177. Wszystkie informacje o jdrze s prawdziwe z wyjtkiem tego ,e:
-plemniki s produkowane w cewkach nasiennych prostych
(unaczynione gownie przez ttnice jdrow od aorty brzusznej, cewki nasienne proste
tworz tzw. sie jdra, zaburzenia zstpowania jdra do moszny prowadzi do wntrostwa)
X. UKAD TRAWIENNY
178. Sok trzustkowy zawiera:
-karboksypeptydaz, amylaz, lipaz
-enzymy: trypsyna, chymotryspyna, karboksypeptydaza, lipaza, amylaza
179. Sok odkowy zawiera :
-kw. solny (0,4-0.5), sole mineralne, NaCl i KCl
-enzymy: pepsyna, katepepsyna, podpuszczka, lipaza, luz, woda
180. Naczynia wosowate krwionone w kosmku jelitowym przyjmuj:
-cukry proste i aminokwasy
181.Do narzdw wewntrzotrzewnych nie naley:
-trzustka
182.Narzdy wewntrzotrzewne to:
-odek, jelito cienkie (bez dwunastnicy), ledziona, wtroba, jelito lepe z wyrostkiem
robaczkowym, okrnica poprzeczna oraz esowata, grna cz. odbytnicy, macica
183. Narzdy zaotrzewne to:
-nerki, nadnercza, trzustka, dwunastnica (pcherz, moczowody, kana odbytnice,
okrnica wstpna i zstpujca)
184. Narzdy rdotrzewne to:
- pcherz moczowy, rodkowa cz. odbytnicy, okrnica wstpujca i zstpujca.
185. linianka podjzykowa wytwarza lin:
-luzow
(linianka przyuszna- surowicz ; linianka poduchwowa - mieszan)
186. Co unaczynia ttnice krezkow grn?
-jelito czcze i krte oraz grube a po zgicie lewe okrnicy
187. Najwyej pooon czci odka jest :
-dno
188. Do jelita grubego nie naley:
-jelito krte
189. Grubo jelita grubego:

-130-150 cm
190. Jaka bona pokrywa jelito czcze i krte?
-b. luzowa
191. Do dwunasticy nie uchodzi:
-przewd wtrobowy wsplny
192. Wszystkie informacje o narzdzi wewntrzotrzewnym s prawdziwe, z wyjtkiem
tego ,e:
- ma du ruchomo
(jest w caoci pokryte otrzewn, posiada krezk, ley w jakie otrzewnej)
193. Wszystkie informacje o jelicie grubym s prawdziwe z wyjtkiem tego, e: ????
-jest unaczynione przez gazie ttnicy krezkowej grnej i dolnej (chyba)
( cechami charakterystycznymi w jego budowie s uwypuklenia, tamy i przyczepki
sieciowe,
jest w caoci pooone wewntrzotrzewno, ma 2 zgicia- wtrobowe i ledzionowe)
194. Wrota wtroby midzy jakimi patami si znajduj?
XI. UKAD WEWNTRZWYDZIELNICZY
195. Ktry hormon wytwarza kw. odkowy?
-glikokortykolidy
196. Choroba Graversa-Basedowa wywoana jest:
-nadczynnoci gruczou tarczowego
197. Szyszynka produkuje:
-melatonin
198. Za przypieszenie dojrzewania limfocytw odpowiada hormon:
-tymozyna
199. Co produkuje wazopresyn i oksytocyn:
- cz grna podwzgrza albo tylny pat przysadki mzgowej
200. Co powoduje hormon somatotropowy?
-nadmiar- gigantyzm , niedobr- karowato
-agromegalia- nadmiar u osoby o zakoczonym procesie wzrostu
201. Gdzie s wytwarzane androgeny?
-w gruczoach dokrewnych mieszanych - gruczo dokrewny jdra
202. Co robi parathormon w organizmie?
- reguluje zawarto Ca2+ w pynach ustrojowych
-zmniejszenie ph- nadmierna pobudliwo nerwowo-miniowa
-zwikszenie ph- podnosi si poziom wapnia we krwi kosztem soli wapnia w miniach,
zmniejszenie pobudliwoci miniowej
203.Co to jest wirylizm?

-grupa objaww zwizanych z podwyszonym poziomem mskich hormonw pciowych


(androgenw) u kobiet. Przyczynami s guzy nowotworowe jajnika kory nadnerczej.
XII. UKAD NERWOWY
204.Co to jest neuromer?
-segment rdzenia krgowego z jedna par nerww rdzeniowych
205. Orodki ruchowe somatyczne rdzenia krgowego zn. si w :
-supach przednich istoty szarej
206. Orodki ruchowe w korze mzgowe zn. si w:
-pacie czoowym
207. Gdzie zn si orodek wzrokowy?
-pat potyliczny
208. Gdzie zna si orodek czuciowy?
-pat ciemieniowy
209. Gdzie zn si orodki somatyczne rdzenia?
-uk. limbiczny - odpowiada za emocje
210. Co zaliczamy do orodkw ruchowych?
-prkowie, jdro czerwienne, gaka blada, jdro niskowzgrzowe, istota czarna
211. Pyn mzgowo-rdzeniowy zn. si w :
-przestrzeni podpajczynwkowej
212.Nerw trjdzielny:
-unerwia skr twarzy, m. wacze, cz m. nadgnykowych, zby i dzisa.
213. Ile jest nerww czaszkowych?
-12 par
214. Nerwy ruchowe czaszkowe:
-III, IV, VI, XI, XII (bloczkowe, odwodzcy, dodatkowy, podjzykowy)
215. Aparat ruchowy gaki ocznej:
-III- okoruchowy, IV- bloczkowy, VI - odwodzcy
216. Jakie s nerwy mieszane?
-V, VII, IX, X (trjdzielny, twarzowy, jzykowo-gardowy, bdny)
217. Do jder mdku nale:
-czopowate, wsunite, zbate, kulkowate, wierzchu
218. Wymie jdra kresomzgowia:
-ogoniaste, soczewkowate, gaka blada, prkowie, (skorupa)
219.Co zaliczamy do orodkw ruchowych?
-prkowie, jdro czerwoniaste, gaka blada, jdro niskowzgrzowe, istota czarna
220. Do zakocze nerwowych nale:
-wrzeciona miniowe, ciaka Golgiego, ciaka Paciniego, nieosonite zakoczenia

nerwowe.
221. Uk. piramidowy kieruje:
-wykonanie ruchw wiadomych, dowolnych i zamierzonych. Hamuj te odruchy
222. Wszystkie informacje o rdzeniu krgowym s prawdziwe , z wyjtkiem tego ,e:
-w rogach przednich zn. sie motoneurony alfa i beta
-w rogach bocznych na poziomie neuromerw C8-L1 zn si orodki wspczulne
-koczy si na poziomie L1-S1
-koczy si stokiem rdzeniowym
223.Splot szyjny tworz gazie brzuszne nerww rdzeniowych:
-C1-C8
224.Drogi piramidowe:
225.Jakie minie unerwia uk piramidowy:
226.Rodzaje wkien nerwowych ruchowych:
XIII. SUCH
227. Receptorami rwnowagi nie s:
-kom. rzsate narzdu Cortiego w przewodzie limakowym
-kom. rzsate woreczka
-kom, rzsate agiewki
-kom. rzsate przewodw pkolistych
228. Bdnik boniasty zawiera:
-rdchonk
229. Bdnik kostny skada si z nastpujcych elementw z wyjtkiem:
-woreczki i agiewki
(limaka, przedsionkw, kanaw pkolistych)

XIV. WZROK
230. W skad bony naczyniowej gaki ocznej wchodz:
-naczyniwka , ciao rzskowe, tczwka
231. Uszkodzenie rodkowej czci skrzyowania wzrokowego powoduje:
-niedowidzenie poowicze dwuskroniowe
XV. RESZTA PYTA
232. Wybierz faszyw informacj:
-m. prostownik grzebietu jest unerwiony przez gazie brzuszne n. rdzeniowych
-m. czoroboczny grzbietu koczy si tam , gdzie zaczyna si m.naramienny,
-m. prosty brzucha zgina tuw ku przodowi,
-przepona jest wanym m. oddechowym
233.Co uszkadza czucie gbokie?
-pooenie wasnego ciaa, koordynacja wzrokowo-ruchowa