Anda di halaman 1dari 32

Soalan popular mengikut topik

Bab 1: pengenalan kepada Ekonomi


Subtopik
Definisi
Masalah
ekonomi
Masalah
asas
ekonomi
Jenis
barang
Sistem
ekonomi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SEK,
SEPP

Islam

SEK,
SEPP

SEK,
SEI

SEI

SEC

SEI

SEC

SEC
SEK

1. Berikan maksud ekonomi (3)


Ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan
__________________________yang terhad untuk memenuhi ________________________yang tidak terhad.

Aku sedang
usahakan
perniagaan
perabot. Aku guna
pinjaman bank
sebanyak RM140
000 dan sewa
sebuah lot kedai di
Rawang dengan
bantuan tiga orang
pekerja.

2.

Wah Halim, lama


tak jumpa awak.
Awak buat apa
sekarang?

a. Jelaskan sumber ekonomi dalam situasi di atas. [4 m]


b. Bolehkah Encik Halim dianggap sebagai usahawan? Jelaskan pendirian anda [5 m]
a.

Usahawan iaitu Encik Halim


Tanah- lot kedai
Modal pinjaman bank
Buruh- tiga orang pekerja

b.

Ya, mengusahan perniagaan/ menggabungkan faktor/ menanggung risiko/ mendapat untung.

Sumber ekonomi di negara ini cukup untuk memenuhi segala kehendak rakyat Malaysia
3.

a.

Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas?


Beri alasan untuk menyokong pendapat anda

[4 m]

Tidak
-

2015

sumber ekonomi terhad


contohnya TBMU
kegunaan terhad
kehendak manusia tidak terhad
kehendak manusia sukar dipenuhi
oleh itu sumber ekonomi yang terhad tidak dapat memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad

Soalan mirip
Encik Mano ialah pemilik pasar mini Mano . Beliau mempunyai 1 orang pekerja. Baru-baru ini beliau mendapat
pinjaman sebanyak RM30 000 daripada Bank Rakyat untuk memperbesarkan perniagaannnya
4. Terangkan sumber ekonomi dalam situasi di atas(6)
Buruh- satu orang pekerja. Orang yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal. Pemiliknya mendapat upah
Modal-Pinjaman RM30 000. Wang yang digunakan dalam proses pengeluaran. Pemiliknya mendapat faedah
Usahawan-Encik Mano . Orang yang menggabungkan faktor pengeluaran dan menerima untung.

SEI
SEPP

5.

Jadual di bawah berkaitan dengan syarikat ITN Berhad


Teknik
Meja komputer
Kabinet TV
pengeluaran
(unit)
(unit)
W
60 000
80 000
X
90 000
75 000
i.

Hitungkan kos lepas apabila syarikat ITN berhad menukarkan teknik pengeluaran W ke X [2 markah]

ii.

Terangkan tiga masalah asas ekonomi yang berkaitan dalam situasi di atas. [6 markah]

i.

Kos lepas ialah 5 000 kabinet TV

ii.

Apa hendak dikeluarkan iaitu meja komputer dan kabinet TV, berapa hendak dikeluarkan iaitu 60 000 meja atau
80 000 kabinet tv, bagaimana hendak dikeluarkan iaitu teknik pengeluaran W atau X

Soalan mirip
Syarikat Melor bercadang untuk menawarkan beras bermutu tinggi dengan menggunakan teknik pengeluaran moden
6. a. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut (6)
Berapa hendak dikeluarkan?
Kuantiti beras yang hendak dikeluarkan bergantung kepada permintaan masyarakat.
Untuk siapa dikeluarkan?
Pengguna yang akan membeli beras iaitu golongan kaya atau golongan miskin yang ditentukan melalui kuasa beli.
b. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh syairkat tersebut (4m)
Apa yg hendak dikeluarkan beras
Bagaimana hendak dikeluarkan- teknik pengeluaran moden
Negara A
sumber ekonomi dimiliki oleh individu dan swasta
Negara B
Sumber ekonomi milik Tuhan
7.a. i. Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh negara A dan
negara B?
(2m)
b. Jelaskan tiga kelebihan sistem ekonomi negara B berbanding dengan negara A (6m)
a.
b.

Negara A- sistem ekonomi kapitalis, Negara B- sisten ekonomi Islam


Persaingan sihat. Tiada pembaziran sumber. Negara A mengamalkan persaingan bebas yang mungkin
menyebabkan pembaziran sumber
Motif kebajikan masyarakat dan keuntungan. Pihak swasta mengeluarkan barang untuk memaksimumkan
keuntungan pada masa yang sama kerajaan memastikan kebajikan masyarakat terjamin . Negara A
mengutamakan keuntungan semata-mata.
Pilihan bebas asalkan barangan halal. Negara A menggalakkan pilihan bebas tanpa sebarang sekatan yang
mungkin membawa masalah sosial.

Modal : RM1 juta


Projek kilang makanan: RM1 juta
Projek Kilang Kasut: RM1 juta
Maklumat Syarikat BBB Berhad
8. a. Apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat BBB Berhad?
b. Bagaimanakah syarikat BBB menyelesaikan masalah tersebut? (6m)
(kekurangan, pilihan, kos lepas)
Hasil kerajaan: RM10 juta
Projek sekolah sukan: RM10 juta
Projek kompleks sukan: RM10 juta
9.a. Apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan?
b. Bagaimanakah kerajaan menyelesaikan masalah tersebut? (6m)
(kekurangan, pilihan, kos lepas)

Unit A
Modal : RM1 juta
Pilihan 1 : Pasar raya
RM900 000
Pilihan 2 : Kilang kasut
RM1 juta

Unit B
Hasil cukai: RM5 juta
Pilihan 1 : Projek hospital
RM4.5 juta
Pilihan 2 : Projek politeknik
bernilai RM5 juta

10 a. i. Kenalpasti unit ekonomi A dan B


ii. Berikan tiga perbezaan antara unit ekonomi A dan B
ii. Terangkan bagaimana unit ekonomi A menyelesaikan
masalah ekonomi yang dihadapinya.
i.
Unit A- firma. Unit B- kerajaan
ii.
Perbezaan antara unit ekonomi A dan B ialah
Unit ekonomi A
merancang penggunaan sumber ekonomi untuk
mwnghasilkan barang dan perkhidmatan
Bermotifkan keuntungan maksimum
Menyediakan barang ekonomi
iii.

(2m)
(8m)
Unit ekonomi B
memerintah sesebuah
Bermotifkan kebajikan maksimum
Menyediakan barang awam

Unit A iaitu firma menghadapi masalah kekurangan modal manakala projek yang hendak dijalankan tidak terhad.
Oleh itu firma terpaksa membuat pilihan dengan memilih projek yang membawa keuntungan maksimum dengan
kos minimum. Ini akan mewujudkan kos lepas iaitu projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Jika firma
memilih projek pasar raya, kos lepasnya ialah kilang kasut.

Barang X
Dikeluarkan oleh kerajaan
11 a. Apakah barang X
b. Nyatakan tiga ciri lain barang X
12. Bezakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat dari segi
a. Pemilikan sumber
b. Pilihan
c. Persaingan
d. Penentuan harga (8m)
Sistem ekonomi Islam
Sumber ekonomi milik Tuhan

Sistem ekonomi perancangan pusat


Pilihan tidak bebas

Wujud persaingan sihat


Harga ditentukan oleh kerajaan
13. Jelaskan empat ciri sistem ekonomi kapitalis (4)
- pengguna bebas membuat pilihan
- persaingan bebas antara pengeluar
- pemilikan sumber oleh individu dan swasta
- keputusan ekonomi dibuat oleh sektor swasta
Syarikat Permata Berhad mendapat kontrak kerajaan bernilai RM145 juta untuk membina sebuah
hospital baru di Sabah
14. Adakah hospital tersebut dianggap sebagai barang awam? Berikan alasan anda. [5 markah]
Ya
Disediakan oleh kerajaan.
Tiada pengecualian penggunaan
Tidak dikenakan bayaran
Ada kos lepas

Bab 2:Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu


Subtopik
Pekerjaan
Jenis
Pendapatan
Sumber
pendapatan
Pendapatan
bolehguna
Keperluan dan
kehendak
Perbelanjaan
penggunaan
Belanjawan
peribadi
Tabungan,
pinjaman dan
pelaburan

1.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pel

Tab

Pel

Pinj

Pinj

Pelaburan

Jadual di bawah menunjukkan arah aliran guna tenaga dalam sector utama, kedua dan ketiga di negeri X.
Sektor
2000
2010
2015
Utama
30%
20 %
22%
Kedua
20%
30 %
28%
Ketiga
50%
50%
50%
i. Jelaskan arah aliran guna tenaga dalam sektor utama dan sektor kedua dalam tempoh tersebut
[4 m]
ii. Berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan, mengapakah penyertaan rakyat negeri X
dalam sector ketiga paling tinggi? [4 markah]

2.Jadual di bawah menunjukkan hasil kajian seorang pensyarah universiti tentang kerjaya pilihan pelajar lepasan kolej
di sebuah negara
Sektor pekerjaan
Peratus
Perbankan
28
Penternakan
3
Perkilangan
9
Pendidikan
14
Perhutanan
6
Peruncitan
10
Telekomunikasi
10
Carigali minyak
4
pembinaan
16
Jumlah
100
i.
Hitungkan peratus pelajar yang memilih pekerjaan dalam sektor ketiga. (5m)
ii.
Jelaskan tiga sebab sektor penternakan merupakan pilihan kerjaya yang kurang popular berbanding
sektor lain. (3m

i.

Peratus sektor ketiga ialah


Perbankan
Pendidikan
Peruncitan
Telekomunikasi

28
14
10
10

Jumlah

62 %

3. Maklumat berikut berkaitan kemudahan pembiayaan kereta yang ditawarkan oleh sebuah bank
perdagangan

Harga: RM60 000


Bayaran pendahuluan: 10%
Kadar Faedah: 3 % setahun
Tempoh pembiayaan : 6 tahun

i.
ii.

4.

Hitungkan bayaran ansuran bulanan.


Mengapakah Bank mengenakan kadar faedah?

Adam: Banyakkah untung awak menjual ikan keli ni?


Munir: Dapatlah 30 % kalau aku jual 100 kg dengan harga RM6 sekg
Hitungkan jumlah kos dan keuntungan Munir sekiranya menjual 100 kg ikan keli (4m)

Jumlah kos : RM6 x 100 kg x 70%


: RM420
Untung = Jumlah hasil jumlah kos
100(RM6) RM420
RM180
b. Mengapakah Munir menerima ganjaran berbentuk keuntungan? (4)
menanggung risiko, usahakan perniagaan ikan keli, idea, gabungkan faktor
5. Bandingkan upah dengan sewa. (6)
Persamaannnya: kedua-dua merupakan pendapatan faktor
Upah
Diterima oleh buruh
Diterima kerana menyumbangkan tenaga mental dan
fizikal

Sewa
Diterima oleh pemilik tanah
Diterima kerana memberi hak penggunaan kepada orang lain

6.Bezakan pendapatan faktor dengan pendapatan bukan faktor (4)


Pendapatan faktor
Pendapatan bukan faktor
Diterima kerana memberi sumbangan dalam aktiviti
Diterima walaupun tidak memberi sumbangan dalam aktiviti
Pengeluaran
pengeluaran
Contohnya upah
Contohnya pencen
7. Encik Ridhuan telah mengusahakan tanahnya dengan menanam pokok rambutan. Encik Ridhuan juga memberikan
kebenaran kepada Encik Wong untuk mengusahakan sebahagian tanahnya. Encik Wong membuka sebuah ladang
kopi. Encik Ridhuan juga bekerja sebagai pemetik buah kopi di ladang Encik Wong .
Jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Ridhuan (6)
Menerima untung kerana mengusahakan tanah.
Menerima sewa kerana memberi hak penggunaan tanah kepada orang lain
Menerima upah kerana bekerja sebagai pemetik buah kopi

Encik Lee bekerja sebagai

Cik Melati merupakan pemilik

guru
8.
i.
ii.

9.

kedai bunga Melati


i. Kenalpasti cara individu di atas memperoleh pendapatan (2)
ii. Jelaskan dua cara tersebut (4)
Encik Lee ______________________dengan orang lain dan Cik Melati bekerja _____________
Individu yang bekerja sendiri akan menerima ____________sebagai
ganjaran dan perlu berani menanggung ______________. Individu yang bekerja dengan orang lain akan
menerima _____________ sebagai ganjaran kerana menyumbangkan tenaga ___________ dan fizikal dalam
proses _____________________
Nyatakan lima kesan yang mungkin berlaku jika individu gagal merancang perbelanjaannya.

- tabungan berkurang
- pinjaman meningkat
- perkara penting ditangguhkan
- berlaku pembaziran
- menyebabkan inflasi

Tabungan

Potongan wajib

10. Rajah di atas menjukkan komponen pendapatan boleh guna seseorang individu.
i.
Kenalpasti komponen X
(1 m)
ii.
Jelaskan dua jenis butiran dalam komponen X
(4 m)
X ialah ___________________________________
Ia terdiri daripada
a. Beli barang tahan lama seperti kereta
b. Beli barang tidak tahan lama seperti makanan
11. Bezakan pelaburan dan tabungan (6)
Tabungan
Baki pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan.
Contohnya simpan di bank
Mendapat pulangan berbentuk faedah

Pelaburan
Akativiti menambah stok modal
Contohnya membeli aset tetap spt rumah
Mendapat pulangan berbentuk untung

12.
Aktiviti A
Puan Wong menyimpan RM50 000 dalam akaun
simpanan tetap di sebuah bank perdagangan
i.
ii.

Aktiviti B
Encik Mahmud telah membeli sebuah mesin jahit baru
untuk digunakan dalam kedainya

Kenalpasti aktiviti A dan Aktiviti B


Nyatakan pulangan yang diterima oleh setiap individu di atas daripada aktiviti yang dilakukan.

Pasar Raya KTK telah membeli sebuah bangunan baru tiga tingkat di kajang. Pasar raya ini juga telah membeli
barang niaga bernilai RM300 000 . Baru-baru ini lima puluh pekerja telah ditaja oleh pasar raya KTK untuk kursus
komputer.
13. Berdasarkan maklumat di atas,terangkan bentuk-bentuk pelaburan yang telah dilakukan oleh pasar raya
tersebut
(6m)
Membeli aset tetap- beli bangunan baru tiga tingkat.
Membeli stok- beli barang berniaga bernilai RM300 000
Melabur dalam sumber manusia- menghantar pekerja untuk kursus komputer
14. Bandingkan pulangan tabungan dengan pulangan pelaburan (6m).

Persamaannya ialah
Perbezaannya ialah
Pulangan tabungan

Pulangan pelaburan

15. Encik Azman telah menerima ganjaran sebanyak RM150000 apabila bersara sebagai pengetua sebuah sekolah
menengah di Kuala Lumpur.
Cadangkan tiga cara wang ganjaran itu boleh digunakan oleh Encik Azman untuk menambahkan pendapatannya (9m)
Memulakan perniagaan spt kedai buku dapat untung
Membeli asset tetap seperti rumah dapat sewa
Menyimpan dibank seperti dalam akaun simpanan tetap dapat faedah)
16. Mengapakah sesebuah firma membuat pelaburan? (6m)
-

Meningkatkan produktiviti. Pembelian mesin baru akan meningkatkan daya pengeluaran


Meningkatkan keuntungan. Pelaburan akan menigkatkan pengeluaran dan seterusnya keuntungan firma
Mengganti barang modal yang usang. Firma boleh melabur dengan menggantikan mesin dan jentera lama dengan yang
baru.

Puan Aliyah merupakan seorang pesara kerajaan dan menerima pencen bulanan sebanyak
RM3600. Beliau juga memiliki dua unit pangsapuri mewah di Ipoh, Perak dan disewakan dengan
sewa bulanan sebanyak RM1800 seunit . Puan Aliyah juga menerima pulangan sebanyak 4.8 %
setahun untuk simpanan tetap bernilai RM100 000 di sebuah bank perdagangan. Beliau juga
memiliki sebuah butik pakaian dan menerima untung sebanyak RM3 000 sebulan. Puan Amutha
juga bekerja sebagai jurulatih sambilan di sebuah pusat latihan dan menerima gaji sebanyak
RM1800 sebulan.
17. Berdasarkan situasi di atas,
i.
Hitungkan pendapatan bulanan Puan Aliyah
ii.
Adakah pencen bulanan sebanyak RM3600 dianggap sebagai pendapatan faktor?
Beri alasan anda
Pendapatan bulanan
Pencen
RM3 600
Sewa
3 600
Pulangan simpanan
480
Untung
3 000
Gaji
1 800
Jumlah
12 480
ii. Tidak, pendapatan bukan faktor / bayaran pindahan/ tidak memberi sumbangan/ tidak perlu bayar cukai
Kes 1
Kes 2
Encik Salleh seorang
Syarikat AMBER yang memiliki
pensyarah, membuat pinjaman
kilang Kasut AMBER membuat
persendirian sebanyak RM20
pinjaman sebanyak RM300 000
000 dari Maybank
dari Public Bank
18. Jelaskan tujuan pinjaman dalam kes 1 dan kes 2 di atas.
(11 m)
Dalam kes 1, Encik Salleh sebagai pengguna membuat pinjaman untuk
i. Menghadapi waktu kecesaman seperti kemalangan (2m)
ii. Melanjutkan pelajaran kerana kos pendidikan adalah mahal (2m)
iii. Membeli barang tahan lama seperti perabot yang harganya mahal (2m)
Dalam kes 2, Syarikat AMBER membuat pinjaman kerana
i. Menambahkan modal perniagaan. Dengan adanya modal yang lebih besar, syarikat boleh memperbesarkan
perniagaannya(2m)
ii. meningkatkan daya pengeluaran. Syarikat juga boleh menggunakan pinjaman untuk membeli mesin agar daya pengeluaran
dapat ditingkatkan. (2m)
iii. Mengurangkan bayaran cukai. Pinjaman menyebabkan syarikat memperoleh untung bersih yang lebih rendah. Ini
menyebabkan jumlah cukai pendapatan yang dibayar juga berkurang.(2m)
Bab 3: isirumah sebagai pengguna

Subtopik
Definisi dan
peranan Isi rumah
Hukum
permintaan
Penentu
permintaan
Keanjalan
permintaan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.
Puan Malisah merupakan pengurus pemasaran di Syarikat Pertiwi Berhad di Pulau Pinang yang mengeluarkan
pelbagai kasut sukan dan menerima gaji sebanyak RM6 000 sebulan. Bulan lepas Puan Malisah telah membeli tiga
pasang kasut keluaran syarikat tersebut bernilai RM300 untuk dua anaknya
a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Jelaskan peranan Puan Malisah dalam ekonomi (6)
a.
b.

Puan Malisah ialah isirumah dan Syarikat Pertiwi ialah firma.


Sebagai pembekal faktor iaitu bekalkan buruh kepada firma dan menerima ganjaran sebanyak RM6000 sebulan.
Sebagai pengguna iaitu membeli tiga pasang kasut untuk memenuhi kehendak/ kepuasan maksimum

2.

Andaikan kerajaan telah menaikkan kadar caruman pekerja kepada KWSP.


Apakah kesan tindakan kerajaan tersebut ke atas permintaan barang berikut?
i. gula
ii. perabot import (4)
Pendapatan boleh guna individu akan menurunv. Ini menyebabkan permintaan gula tidak berubah kerana ia merupakan
barang mesti, Permintaan perabot menurun pula menurun kerana ia merupakan barang kehendak.

Harga (RM)
D
15

10

D
Kuantiti (unit)

100

300

400

Keluk permintaan Barang M


3. Terangkan/ Jelaskan pergerakan titik V ke W (4m)
Kuantiti diminta barang M telah ____________________
Disebabkan oleh _____________________harga barang M.
Ini berlaku di atas keluk permintaan yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.
Tahun
Jumlah (unit)
2010
44 105
2011
32 890
2012
26 599
4. Berdasarkan jadual ,jelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut jualan kereta tersebut.
(4)
Citarasa terhadap kereta menurun
Pendapatan pengguna menurun
Harga penggenap iaitu harga petrol meningkat
Harga pengganti iatu tambang pengangkutan awam menurun
Harga kereta dijangka menurun

Harga (RM)

D0

D1

40
D0
0

20

D1
30

Kuantiti (ribu unit)

5. Rajah di atas merupakan keluk permintaan kasut Adikdas pada tahun 2013
i. Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk DoDo ke D1 D1? (1m)
Permintaan kasut Adikdas telah meningkat
ii. Jelaskan empat sebab berlaku perubahan permintaan itu (4m)
Musim perayaan menjelang tiba
Pendapatan individu telah meningkat
Citarasa pengguna terhad kasut Adikdas telah meningkat
Harga penggantinya iaitu harga kasut jenama lain meningkat
6. Bezakan barang pengganti dan barang penggenap (6m)
Maksud, hubungan, contoh
Barang pengganti

Barang penggenap

Harga barang X (RM)


5
6

Kuantiti diminta barang Y (unit)


10
12

7. Jelaskan hubungan antara barang X dengan barang Y.

X dan Y merupakan barang pengganti/ mempunyai hubungan langsung/ contohnya teh dan kopi.
Jenis barang

Nilai keanjalan harga permintaan

A
1.5
B
0.3
8. a.Tafsirkan nilai keanjalan setiap barang di atas. (4)
Barang A permintaannya anjal. Perubahan harga ____% menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak ___%
Barang B permintaannya tidak anjal. Perubahan harga ____% menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak ___%
b. Terangkan tindakan penjual untuk memaksimumkan keuntungan bagi setiap barang tersebut. (4m)
Barang A - turunkan harga dan hasil jualan meningkat
Barang B- naikkan harga dan jualan meningkat

Harga (RM)
Db
Da

Da
Db
Kuantiti (kg)
0
9. Rajah di atas menunjukkan keluk permintaan untuk dua jenis barang iaitu barang A dan barang B.

Berdasarkan rajah di atas, jelaskan jenis keanjalan harga permintaan untuk barang A dan barang B
Barang A permintaan anjal/ keluk permintaan landai/ peratus perubahan kuantiti diminta lebih besar daripada peratus
perubahan harga.
Barang B permintaan tidak anjal/ keluk permintaan curam / peratus perubahan kuantiti diminta lebih kecil daripada peratus
perubahan harga
10. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti permintaan untuk barang A dan barang B
Harga (RM)
Barang A
100 unit
75 unit

4
5

Kuantiti diminta untuk


Barang B
100 unit
90 unit

a.

Barang manakah mempunyai keanjalan harga permintaan satu ? Buktikan (3)

b.

Barang manakah mungkin sekali barang mesti? Buktikan (3)

c.

Adakah kenaikan harga barang B meningkatkan hasil jualan penjual? Buktikan (3)

Bab 4: Firma sebagai pengeluar


Subtopik
Definisi dan
peranan firma
Pengeluaran

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kos
Hukum
penawaran
Penentu
penawaran
Keanjalan
penawaran

2006

1.Berikan maksud pengeluaran (3)


Pengeluaran ialah aktiviti menggabungkan input untuk menghasilkan output. Pengeluaran bertujuan memenuhi keperluan dan
kehendak pengguna.
Encik Muhammad bekerja sebagai eksekutif kewangan di Syarikat MTD Berhad dengan gaji bulanan RM4 000.
Syarikat MTD mengeluarkan pelbagai alat ganti motorsikal
2. a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Bezakan dua unit ekonomi tersebut (4m)
Syarikat MTD Berhad - Firma
Encik Muhammad isirumah
Syarikat MTD Berhad
Encik Muhammad
Merupakan pengguna faktor
Merupakan pembekal faktor
Mengeluarkan barang
Menggunakan barang
Bermotif keuntungan maksimum
Bermotif kepuasan maksimum
Soalan mirip
Berikan maksud firma dan fungsinya.
Firma ialah unit ekonomi yang merancang penggunaan input untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Firma bermotifkan
keuntungan. Fungsi firma dalam ekonomi ialah menggunakan faktor pengeluaran dan menghasilkan barang dan perkhidmatan.

10

Input tetap

Input berubah

Jumlah keluaran

Keluaran purata

Keluaran sut

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
10
21
a
46
56
64
c
68
f

10
10.5
11
11.5
11.2
10.6
d
8.5
7.3

10
11
12
13
b
8
4
e
-2

3.Jadual di atas menunjukkan fungsi pengeluaran sebuah firma.


i. Tentukan jangka masa pengeluaran dan berikan alasannya. (2)
ii. Tentukan nilai a,b,c,d, e dan f (6m)
iii. Terangkan hubungan antara
a. input berubah dengan keluaran purata (3)
b. input berubah dengan keluaran sut (5)
i.
ii.

Jangka pendek sebab ada input tetap


a = 33, b= 10, c= 68, d= 9.71, e= 0, f= 66

iii.

Antara input berubah 1 hingga 3, keluaran purata semakin meningkat.


Keluaran purata mencapai nilai maksimum pada input berubah yang ke 4
Antara input berubah 5 hingga 9, keluaran purata menurun

Soalan mirip
Terangkan hubungan antara input berubah dengan keluaran purata dan keluaran sut pada tingkat input berubah
berikut:
a. input berubah 1 hingga 4
b. input berubah 5 hingga 9
Syarikat Zico Sdn Bhd
Kos tetap
RM40 000
Kos berubah RM20 00
Keluaran
80 000 unit
Harga seunit RM0.65/unit
4. Berdasarkan maklumat di atas,
i. Hitungkan kos purata dan jumlah keuntungan atau kerugian syarikat Zico Sdn. Bhd (4m)

Harga
S
5

x
S

Kuantiti
10

40

5. Berdasarkan rajah di atas, jelaskan pergerakan titik w ke x (4m)


Kuantiti ditawar barang telah ____________________ dari 40 unit ke ___________
Disebabkan oleh _____________________harga barang itu dari _________________ke ________________.
Pergerakan ini berlaku di atas keluk penawaran yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.

11

6. Lukiskan dan bezakan keluk permintaan dan keluk penawaran (8m)


Harga
D

Harga
S
D

Ktt diminta

Mencerun kebawah dari kiri ke kanan


Menunjukkan hubungan
__________
antara harga
dengan kuantiti diminta
Mempunyai kecerunan ___________

Ktt ditawar

Mencerun ke atas dari kiri ke kanan


Menunjukkan hubungan ______________
antara harga dengan kuantiti ditawar
Mempunyai kecerunan _______________

7.Rajah menunjukkan peralihan keluk penawaran untuk kasut jenama Adikdas.

Harga

S0

S1

kuantiti (pasang)
100000

500 000

8.Terangkan empat faktor yang menyebabkan peralihan keluk tersebut (8m)


Tingkat teknologi- teknologi canggih
Matlamat pengeluar- firma ingin mencapai jualan maksimum
Harga input- harga getah menurun
Dasar kerajaan- kerajaan mengurangkan cukai
Harga kasut
(RM)
40

Kuantiti ditawar pada April 2014


(pasang)
30 000

Kuantiti ditawar pada Oktober 2014


(pasang)
50 000

9. Jadual di atas menunjukkan kuantiti ditawarkasut sukan oleh yarikat Tom pada dua jangka masa yang berlainan.
Terangkan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan peningkatan kuantiti penawaran tersebut (6m)

10. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas penawaran perabot firma XYZ.
a. harga kayu getah meningkat
b. Kerajaan memberi subsidi
c. Kerajaan menaikkan cukai untuk perabot
11. Bezakan penawaran anjal dengan penawaran tidak anjal (6)
Penawaran anjal
Penawaran tidak anjal
Es > 1
Es<1
Peratus perubahan kuantiti > daripada peratus
Peratus perubahan kuantiti < daripada peratus
perubahan harga
perubahan harga
Keluk penawaran lebih landai

Keluk penawaran lebih curam

12

Harga (RM)

Kuantiti ditawar kg)

2
4
6
8

Kuantiti ditawar selepas penurunan sewa ladang (kg)

5
10
15
20

P
Q
R
S

12. Jadual di atas menunjukkan kuantiti ditawar ayam pada pada pelbagai tingkat harga. Andaikan sewa ladang telah
menurun. Ini menyebabkan penawaran ayam naik sebanyak
10 kg pada setiap tingkat harga.
a. Tentukan nilai P,Q,R dan S
(3)
b. Lukiskan keluk penawaran asal dan keluk penawaran baru dalam rajah yang sama. (4)
Harga (RM)
8
6
4
2
0
5

10

15

20

25

30

Kuantiti(kg)

c. Jelaskan tiga faktor lain yang mungkin menyebabkan peningkatan penawaran


ayam. (3)
Dasar kerajaan memberi subsidi
Tingkat teknologi- penternak guna teknlogi tinggi
Matlamat pengeluar ingin mencapai jualan maksimum

Rajah 1

Rajah 2

13.Rajah 1 dan 2 di atas menunjukkan keluk penawaran sesuatu barang.


Bezakan perubahan kuantiti barang tersebut bagi kedua-dua rajah di atas. (6m)
Rajah 1
Merupakan perubahan kuantiti ditawar
Disebabkan perubahan harga barang itu
Pergerakan di atas keluk penawaran yang sama
Andaian cateris paribus

Rajah 2
Merupakan perubahan penawaran
Disebabkan perubahan faktor selain harga barang itu
Peralihyan keluk penawaran ke kiri
Andaian harga barang itu tidak berubah

13

Harga (RM)
Sa

Sb

4
Sb Sa
Kuantiti (unit)
10

11

15

14. Berdasarkan rajah di atas jawab soalan berikut


a.Hitungkan dan tafsirkan keanjalan harga penawaran untuk
Barang A
Barang B
b.Barang yang manakah mungkin sekali barang pertanian? Berikan alasan anda.

Jenis
perubahan kuantiti ditawar
Perubahan harga (%)
barang
(%)
Kelapa
10
20
sawit
Komputer
45
15
15. a. Hitungkan nilai keanjalan barang di atas.
b. Mengapakah keanjalan penawaran kelapa sawit sedemikian? (6 m)
a. Kelapa sawit : 10/20 = 0.5 (1m)
Komputer
: 45/15 = 3 (1m)
b. Penawaran kelapa sawit tidak anjal kerana ia merupakan barang pertanian. Oleh itu faktor cuaca mempengaruhi
pengeluaran barang ini. (2m) Penawaran kelapa sawit juga dipengaruhi oleh faktor masa dimana firma mengambil masa lama
untuk mengubah penawaran. (2m).
Bab 5: Pasaran
Subtopik
Definisi pasaran
Pasaran barang
Pasaran faktor
Aliran pusingan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.Nyatakan tiga syarat kewujudan sesuatu pasaran barang (3)


- ada penjual dan pembeli
- ada barang dan perkhidmatan untuk dijual beli
- ada tingkat harga tertentu.
Keluarga Encik Rajoo suka berbelanja di pasar malam di Taman Bukit Cendawan. Pasar malam
diadakan pada setiap hari Sabtu dan terdapat ramai peniaga yang menjual pelbagai jenis makanan.
Sebahagian besar pengunjung pasar malam suka membeli murtabak ayam yang dijual oleh Encik
Mydin berharga RM2 sekeping
2. a. Berdasarkan disituasi di atas, jawab soalan berikut.
i. Jelaskan ciri-ciri pasaran yang terdapat dalam situasi di atas.
[4 markah]
ii. Nyatakan matlamat Encik Rajoo dan Encik Mydin.
[2 markah]
i.
Jelaskan peranan Encik Rajoo dan Encik Mydin dalam ekonomi. [4 markah]

14

2014

2015

Harga (RM)

Harga (RM)

Da
4

Db
x

Da
0

Db

10

Kuantiti (unit)

Keluk permintaan individu A


3.

Kuantiti (unit)

Keluk permintan individu B

a. Lukis keluk permintaan pasaran


b. Terangkan pembentukan keluk permintaan pasaran

Harga (RM)
Dp
4

x q

xp
Dp

10

15

20

Kuantiti (unit)

Permintaan pasaran diperoleh dengan menjumlahkan permintaan individu A dan B pada setiap tingkat harga.
Permintaan pasaran pada harga RM2 ialah 19 unit yang ditunjukkan oleh titik p.
Permintaan pasaran pada harga RM4 ialah 9 unit yang ditunjukkan oleh titik q.
Keluk permintaan pasaran diperoleh dengan menyambungkan titik p dan titik q.
Soalan mirip

Harga (RM)
3 DA

DB

1
DA

DB

Kuantiti (kg)

15

10

20

30

40

4. Rajah di atas menunjukkan keluk permintaan barang X untuk individu A dan Individu B pada pelbagai tingkat harga.
Lukiskan dan terangkan pembentukan keluk permintaan pasaran

Harga (RM)
3

0
-

20

40

60

Kuantiti diminta (kg)

Pada harga RM1, permintaan pasaran ialah _____ kg yang ditunjukkan oleh titik W
Pada harga RM2, permintaan pasaran ialah _____ kg yang ditunjukkan oleh titik X
Pada harga RM3, permintaan pasaran ialah _____ kg yang ditunjukkan oleh titik Y
Keluk permintaan pasaran dibentuk dengan menyambungkan titik ____, _____ dan _______.
Keluk permintaan pasaran mencerun __________dari kiri ke kanan dan menujukkan hubungan ____________antara
harga dan kuantiti.

Harga (RM)
D
S
12
E
7

4
S
D
Kuantiti
0

90

110

180

300

450

5.Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga berikut:


i.
RM4 (3m)
Permintaan pasaran ialah ____ unit dan penawaran pasaran ialah ____ unit. Berlaku lebihan ____________
sebanyak __________ unit dan harga cenderung ______
ii.
RM7 (3m)
Berlaku ____________ pasaran kerana permintaan _______dengan penawaran pasaran iaitu sebanyak _____
unit dan harga ________ cenderung ______.
iii.
RM12 (3m)
Permintaan pasaran ialah ____ unit dan penawaran pasaran ialah ____ unit. Berlaku lebihan ____________
sebanyak __________ unit dan harga cenderung ______
Soalan mirip
a.

Jelaskan kesan akhir yang berlaku jika harga ialah RM4. (3m)

16

b.

Harga akan meningkat. Ini menyebabkan permintaan menurun dan penawaran meningkat sehingga pasaran
mencapai keseimbangan
Jelaskan keadaan pasaran jika harga naik 20% daripada harga keseimbangan. (2m)
Berlaku lebihan penawaran dan harga akan menurun

Kerajaan telah mengurangkan subsidi gula sebanyak 20 sen sekilo berkuat


kuasa pada 29 September 2012
6. Jelaskan kesan tindakan kerajaan tersebut ke atas pasaran gula.
Penawaran gula _________________, permintaan gula tetap, berlaku lebihan ____________ gula dan harga gula akan
______________
7.Terangkan kesan setiap peristiwa berikut ke atas pasaran kereta persendirian tempatan
i. harga petrol dinaikkan sebanyak 33%
ii. Syarikat kewangan memanjangkan tempoh bayaran balik sewa-beli
iii. Peningkatan dalam teknologi pembuatan kereta (12m)
i. Kenaikan harga petrol menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran kereta
____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta _____________________
ii. Keadaan ini menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran kereta
____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta akan
_____________________
iii. Keadaan ini menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran kereta
____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta akan
_____________________
Kadar Upah (RM sejam)

D
30

S
T

20

10

K
S

D
Kuantiti buruh

0 100 200
400
600 900
8. Rajah di atas menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran buruh.
Terangkan kedudukan pasaran pada
i.
titik T
(3m)
ii.
titik K
(3m)
iii.
titik L
(3m)
Pada titik T berlaku lebihan penawaran buruh sebanyak 800 orang dan kadar upah akan menurun
Pada titik L berlaku keseimbangan pasaran buruh iaitu permintaan sama dengan penawaran buruh seramai 400 orang dan
kadar upah tidak cenderung berubah.
Pada tiitk K berlaku lebihan permintaan buruh sebanyak 400 orang dan kadar upah akan meningkat.
9. Jelaskan kesan setiap tindakan berikut ke atas pasaran buruh di Malaysia.
Situasi
Permintaan
Penawaran
pasaran
pasaran
Negara Bangladesh meminta semua warga
Tetap
Turun
negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia
pulang ke negara Bangladesh.
Semua lebuhraya di Malaysia akan menggunakan Turun
Tetap
sistem pengutipan tol elektronik sepenuhnya.

17

Keadaan
pasaran
Lebihan pm

Kadar
upah
Naik

Lebihan pn

Turun

9. Rajah di bawah menunjukkan keluk keseimbangan pasaran buruh

Upah (RM)

1 000

M
E

600

Z
S
D
0

20

30

70

Terangkan keadaan pasaran buruh di M dan di Z

80

Kuantiti buruh (orang)

(6m)

10.
Kadar upah
(RM)
20
40
60
80
100

Kuantiti diminta buruh (orang)

Kuantiti ditawar buruh (orang)

25
20
15
10
5

5
10
15
20
25

i. Lukiskan rajah keseimbangan pasaran buruh

Upah (RM)
100
80
60
40
20
0

10

15

20

25

Kuantiti buruh (orang)

ii. Huraikan keadaan pasaran pada kadar upah RM100 (4)


Penawaran pasaran ialah 25 orang manakala permintaan pasaran ialah 5 orang. Berlaku lebihan penawaran seramai 20 orang
dan kadar upah akan menurun.

18

11. Bagaimanakah kadar faedah ditentukan dalam pasaran? (6)


- Kadar faedah ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal.
- Firma membuat permintaan terhadap modal melalui pinjaman dpd institusi
kewangan (seperti bank).Firma dikenakan faedah yang merupakan kos kepada permintaan modal. Semakin tinggi kadar
faedah, semakin rendah permintaan modal dan sebaliknya.
- Wujud hubungan songsang antara permintaan modal dengan kadar faedah.
Modal ditawarkan oleh isirumah melalui simpanan dibank. Isirumah menerima faedah sebagai ganjaran untuk menawarkan
modal.Semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi penawaran modal dan sebaliknya.
Wujud hubungan langsung antara penawaran modal dengan kadar faedah.
- Jika permintaan melebihi penawaran modal kadar faedah akan meningkat
-Jika penawaran melebihi permintaan modal, kadar faedah akan menurun
Soalan mirip

12.Jelaskan kesan kempen tersebut ke atas pasaran modal


Penawaran modal meningkat/ permintaan modal tetap/ berlaku lebihan penawaran modal/ kadar faedah menurun
13. Kenalpasti aliran berikut, sama ada aliran wang atau fizikal
a. Tanah untuk disewa
Aliran __________________
b. kereta dipamerkan di kedai
Aliran __________________
c. Puan Maimunah beli kereta berharga RM75 000
Aliran __________________
d. Syarikat Mutiara mengambil 30 pekerja baru
Aliran __________________
e. Encik Wong menerima dividen daripada syarikat Mutiara
Aliran __________________
1.
2.

Pasaran
barang

ISIRUMA
H
4.

UNIT
EKONOMI
Y
Pasaran
X

3.

14. Berdasarkan rajah di atas, kenalpasti


a.
b.
c.
d.
e.
f.

Unit ekonomi Y
Pasaran X
Aliran 1
Aliran 2
Aliran 3
Aliran 4

19

Tingkatan Lima
Bab 1: Wang, bank dan institusi kewangan bukan bank
Subtopik
Wang
Bank pusat

2005

2006

2007

Bank
perdagangan
Bank Islam

IKBB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.Nyatakan lima ciri wang di atas (5m)


- Penawaran terhad
- mudah dibahagikan
- nilai stabil
- mudah dibawa
- tahan lama

Televisyen Songsong
Harga tunai : RM2 000
Bulanan : RM160
2.Terangkan fungsi wang dalam iklan di atas. (4m)
Alat ukuran nilai- harganya RM2000
Alat bayaran tertunda- bulanan RM160
3.Nyatakan tiga kesan kenaikan kadar faedah (3m)
Pinjaman masyarakat ______________________.Penawaran wang _________________________. Permintaan
______________________________
4.Nyatakan tiga kesan penurunan kadar rizab berkanun (3m)
Pinjaman masyarakat ______________________.Penawaran wang _________________________.Permintaan
______________________________
5.Bandingkan akaun semasa dengan akaun simpanan tetap (6)
Persamaannya kedua-duanya disediakan oleh bank perdagangan
Perbezannya
Akaun semasa
Akaun simpanan tetap
Tiada faedah
Simpan keluar bila- bila masa
Diberi penyata bank
6. Perbualan berikut antara Datuk Malek, pemilik sebuah kilang perabot dengan pengurus kewangannya Encik Danial.
Datuk Malek : Bagaimana prestasi kewangan syarikat kita.
Danial
: Kita ada baki di akaun semasa Bank Duta Berhad sebanyak RM16 000 tapi ia tak cukup. Kita
kekurangan tunai sebanyak RM60 000.
Datuk Malek : Macam mana nak selesaikannya?
Danial
: Tak ada masalah tuan, kita boleh keluarkan wang lebih daripada akaun semasa kita.
Jelaskan bentuk pembiayaan yang akan digunakan oleh syarikat ini.
Overdraf
Untuk pemegang akaun semasa
Keluarkan wang lebih daripada baki simpanan
Ada had

20

Tidak memerlukan cagaran


Dikenakan faedah yang tinggi
Dikenakan faedah untuk jumlah overdraf yang digunakan sahaja.
Untuk mengurangkan penggunaan wang tunai, pihak pengurusan syarikat Jaya telah bercadang untuk
menggunakan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank perdagangan.
6.Terangkan mana-mana tigas kemudahan pembayaran tersebut. (6m)
Cek-Syarikat Jaya boleh membuat dan menerima bayaran.
Perintah sedia ada-Arahan kepada bank oleh pelanggan meminta bank buat bayaran tetap secara berulang.Contohnya bayar
sewa/ ansuran pinjaman kereta
Debit langsung.Arahan kepada bank oleh pelanggan meminta bank buat bayaran dalam apa jua jumlah apabila bil
dikemukakan.Contohnya bayar bil elektrik

Mengeluarkan matawang
Jurubank kepada kerajaan
Jurubank kepada bank perdagangan
X
Menjaga kestabilan ekonomi

7. Rajah di atas menunjukkan fungsi sebuah institusi kewangan di Malaysia.


i.
ii.

Apakah institusi kewangan tersebut?


Jelaskan fungsi bertanda X
i.
ii.

Bank pusat @ Bank Negara Malaysia


Menjaga kestabilan nilai matawang. Ia dilakukan dengan memastikan nilai sandaran dalam bentuk rizab
antarabangsa sentiasa mencukupi, menyokong Ringgit Malaysia di pasaran wang antarabangsa dan mengawal
inflasi

8.Bank pusat ialah jurubank kepada bank perdagangan. Jelaskan (6m)


Sebagai jurubank kepada bank perdagangan, bank pusat menjalankan tugas berikut.
Menjaga rizab berkanun- rizab berkanun ialah simpanan wahjib bank perdagangan di bank pusat berdasarkan jumlah deposit
yang diterimnya.
Sebagai sumber pinjaman terakhir- Bank perdagangan yang menghadapi masalah kekurangan tunai boleh meminjam
dariupada bank pusat.
Menyediakan akaun penjelasan- temnpat dimana pertukaran cek antara bank perdaganagan dilakukan.
9.Bank pusat ialah jurubank kepada kerajaan. Jelaskan (10m)
Menguruskan akaun kerajaan iaitu menyimpan deposit hasil kerajaan dan membuat pembayaran bagi pihak kerajaan.
Mengurus hutang negara iaitu bank pusat akan mendapatkan pinjaman dari sumber dalam atau luar negeri untuk membiayai
masalah kekurangan hasil kerajaan.
Memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan jika hasil kurang daripada perbelanjaan kerajaan.
Mengurus perniagaan pertukaran asing bagi pihak kerajaan
Menjadi penasihat kepada kerajaan dalam pelaburan kerajaan.
Encik Saiful dan Encik Rajan telah membuka sebuah firma guaman dan bercadang untuk membeli sebuah
bangunan baru bernilai RM200 000 melalui pembiayaan bank Islam Malaysia Berhad. Mereka juga bercadang
untuk membuka akaun semasa di bank tersebut. Encik Rajan juga ingin menyimpan wang tunai sebanyak
RM100 000 di bank yang sama untuk mendapat pulangan
10.Nyatakan dan terangkan prinsip perbankan Islam yang akan digunakan oleh bank tersebut untuk perkhidmatan di
atas. (9m)
Membeli bagunan. Bai Bithaman Ajil bermaksud bayaran secara tertangguh iaitu secara ansuran. Bangunan akan dibeli oleh
bank Islam dan dijual semula dengan harga yang lebih tinggi termasuk margin keuntungan. Harga pembelian bangunan itu
boleh dibayar secara ansuran.
Akaun semasa- Wadiah. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan tiada pulangan dibayar kepada pemegang akaun
tetapi mungkin diberi hibah
Akaun pelaburan-Mudharabah bermaksud perjanjian perkongsian keuntungan. Bank akan melabur wang Encik Rajan dan
keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama antara bank dan Encik Rajan. Kerugian akan ditanggung oleh Encik rajan
kecuali kerugian akibat kecuaian bank.

21

11.Kejatuhan nilai RM membebankan rakyat kerana harga barang dan perkhidmatan terus meningkat.
Terangkan mana-mana tiga langkah bank pusat untuk mengatasi masalah tersebut. (9m)
Menaikan kadar faedah. Ini menyebabkan pinjaman orang ramai menurun dan penawaran wang dalam ekonomi menurun.
Kuasa beli menurun menyebabkan permintaan terhadap barang dan pkhidmatan menurun
Menaikan kadar rizab berkanun . Ini menyebabkan pinjaman orang ramai menurun dan penawaran wang dalam ekonomi
menurun. Kuasa beli menurun menyebabkan permintaan terhadap barang dan pkhidmatan menurun
Menaikan kadar rizab tunai . Ini menyebabkan pinjaman orang ramai menurun dan penawaran wang dalam ekonomi menurun.
Kuasa beli menurun menyebabkan permintaan terhadap barang dan pkhidmatan menurun
12.Bandingkan bank perdagangan dengan bank saudagar (6)
Persamaannya
Kedua-duanya menerima deposit
Kedua-duanya bermotifkan keuntungan
Kedua-duanya milik swasta
Perbezaannya
Bank perdagangan
Menerima deposit semasa, tetap dan tabungan
Pelanggannya orang ramai
Ada menyediakan kemudahan pembayaran seperti cek

Bank saudagar
Menerima deposit tetap sahaja
Pelanggan syarikat korporat
Tidak menyediakan kemudahan pembayaran seperti cek

13.Bandingkan bank perdagangan dengan bank pusat


Persamaannya
Kedua-duanya menerima deposit
Kedua-duanya terlibat dalam aktiviti jual beli matawang asing
Bank perdagangan
Milik swasta
Menerima deposit daripada orang ramai
Ada kemudahan seperti cek

Bank pusat
Milik kerajaan
Menerima deposit daripada kerajaan
Tiada kemudahan seperti cek

14.Penggunaan kad di atas sebagai alat pembayaran sangat popular di kalangan pengguna.
Adakah anda bersetuju dengan amalan tersebut? (5m)
Ya. Mudah/ selamat tak perlu bawa wang tunai/ boleh digunakan di dalam dan luar negara/ belian atas talian/ ada mata
ganjaran
Tidak. Menggalakkan tabiat hutang/ sukar mengawal perbelanjaan/ pembaziran/ terpaksa bayar faedah
14.
Azman
Daud
Azman
Daud
Azman
a.
b.

Awak nak ke mana, Daud?


Saya nak buka akaun semasa di ABC Bank. Senang saya
nak uruskan aktiviti perniagaan saya.
Betul tu. Saya pun nak pergi ke ABC bank juga. Saya nak
mohon pinjaman RM160 000 untuk pembinaan kilang
perabot yang baru.
Baguslah tu. Nampaknya tahun depan bertambahlah
keuntungan perniagaan awak
Begitulah harapan saya.
Bagaimanakah penggunaan akaun semasa memudahkan urusan perniagaan Encik Daud? (3m)
Huraikan jenis pinjaman yang dimohon oleh Encik Azman (4m)

22

a.
b.

Tak perlu guna wang tunai/ mudah/jimat masa kira wang/ selamat
Pinjaman bercagar/ ada cagaran/ bayar secara ansuran/ dikenakan faedah/ jangka panjang

Guru: Apakah langkah yang boleh diambil oleh bank negara untuk
mengawal inflasi?
Pelajar A: Menurunkan kadar faedah, cikgu
Pelajar B: Menjual surat jaminan kerajaan, cikgu
15.Adakah kedua-dua langkah yang dicadangkan oleh pelajar tersebut membantu mengurangkan kadar inflasi?
Berikan huraian terperinci (7)
Tidak
Langkah pelajar A salah kerana ini menyebabkan jumlah pinjaman meningkat/ simpanan menurun, penawaran wang dalam
ekonomi meningkat, kuasa beli/ permintaan meningkat, harga naik.
Langkah pelajar B betul kerana bank kurang mampu memberi pinjaman/ pinjaman b=kurang, penawaran Wang kurang, kuasa
beli/ permintaan kurang, harga menurun.
16.
Aziz: Aku risaulah Wong. Ada khabar angin menyatakan bank
pusat akan menaikkan kadar faedah.
Wong: Betul tu Aziz. Harga barang pun makin meningkat. Tapi,
tindakan bank pusat itu boleh mengatasi masalah
ketidakstabilan ekonomi yang dihadapi oleh negara kita.
a.
b.
c.

Apakah masalah ketidakstabilan ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut?


Mengapakah Aziz risau tentang kenaikan kadar faedah?
Jelaskan tiga langkah lain yang boleh diambil oleh bank pusat untuk mengatasi masalah tersebut.

a.
b.

Inflasi
Kenaikan kadar faedah menyebabkan kos pinjaman meningkat/ beban hutang meningkat/ perbelanjaan lain terpaksa
dikurangkan
Menaikkan kadar rizab berkanun/ menaikkan kadar rizab tunai/ menjual sekuriti kerajaan/ mengetatkan syarat sewa
beli

c.

17.

Lebihan
permintaan

Kenaikan harga
barang

TINDAKAN BNM

Ekonomi stabil

a. Apakah masalah ketidakstabilan ekonomi tersebut? (1)


inflasi
b. Nyatakan lima tindakan yang telah diambil oleh BNM (5)
Menaikkan kadar rizab berkanun, menaikkan kadar rizab tunai, menaikkan kadar faedah,menjual sekuriti kerajaan,
mengetatkan syarat sewa beli

18. Bagaimanakah Institusi kewangan bukan bank di atas menggalakkan pelaburan dalam negara? (6m)
Membenarkan pencarum mengeluarkan wang caruman untuk membeli rumah. Ini menggalakkan pelaburan orang ramai dalam
sektor hartanah.
Melaksanakan pelbagai projek pelaburan. KWSP melaburkan modal untuk membeli pelbagai aset tetap.
Menyalurkan tabungan untuk pelaburan. KWSP memberi pinjaman kepada sektor kerajaan dan swasta untuk membiayai
projek pelaburan. Ia juga membeli sekuriti hutang kerajaan dan sekuriti hutang korporat.

23

ATAU

19Jelaskan peranan institusi kewangan bukan bank di atas. (4)


Menerima deposit
Menggalakkan tabungan
Menggalakkan pelaburan
Membuat pelaburan
20.Bandingkan kedua-dua institusi kewangan di atas
Persamaan antara KWSP dengan BSN ialah
a. Kedua-duanya dimiliki oleh ________________
b. Simpanan di KWSP dan BSN dijamin oleh ________________
c. Pulangan KWSP dan BSN dikecualikan __________________
Perbezaannya
KWSP

BSN

Bab 2: Kegiatan Ekonomi Negara


Subtopik
Struktur ekonomi
Masalah dan
kesan sektor
utama
Faktor perubahan
Kesan perubahan
Hasil kerajaan
Perbelanjaan
kerajaan
Tujuan
belanjawan
Hutang negara

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Bezakan sektor utama dengan sektor kedua (4)


Sektor utama
Contohnya pertanian
Tiada pemprosesan

Sektor kedua
Contohnya perkilangan
Ada aktiviti pemprosesan

Struktur ekonomi Malaysia pada masa kini tertumpu kepada sektor kedua dan
ketiga berbanding pada awal kemerdekaan.
2. Terangkan mana-mana tiga faktor yang mendorong perubahan struktur ekonomi seperti dalam perayataan di atas
(6m)
Faktor yang menyebabkan perubahan di atas ialah
i. Langkah mempelbagaikan ekonomi. Kerajaan mempelbagaikan ekonomi dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan
ketiga. (2m)
ii. Kehausan sumber asli negara. Sumber seperti bijih timah semakin pupus dan tidak boleh diperbahrui. (2m)
iii. Galakan industri penggantian import. Kerajaan telah menggalakkan industri penggantian import dan ini telah membantu
perkembangan dalam sektor kedua dan ketiga.(2m)
iv. Peningkatan dalam pendapatan negara. Sektor kedua menggunakan tekonogi terkini dan daya pengeluarannnya tinggi. Ini
akan meningkatkan keluaran negara(2m)

24

v. Meningkatkan taraf hidup. Sektor kedua menyerap lebih ramai tenaga buruh. Ini menyebabkan pendapatan masyarakat
meningkat dan taraf hidup penduduk turut meningkat(2m)

3. Terangkan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama dari segi gunatenaga
(6m)
Kesan pergantungan ekonomi negara ke atas guna tenaga ialah
i. Pelaburan berkurangan. Pelaburan dalam sektor utama berkurangan kerana pendapatan sektor utama tidak stabil. Ini akan
menyebabkan kehilangan peluang pekerjaan dan kadar pengangguran di sektor utama meningkat (3m)
ii. Penghijrahan penduduk desa. Kekurangan peluang pekerjaan dalam sektor utama menyebabkan penduduk desa berhijrah
ke bandar. Ini kerana aktiviti perkilangan dan perkhidmatan tertumpu di bandar(3m)

4.
a.
b.
a.
b.

Nyatakan sektor yang ditunjukkan oleh rajah di atas.


Nyatakan tiga masalah yang mungkin dihadapi oleh sebuah negara yang bergantung kepada sektor di atas.
Sektor utama
Peluang pekerjaan terhad, merugikan imbangan dagangan, harga komoditi tidak stabil

5. a. Nyatakan sector ekonomi untuk aktiviti di atas. (1m)


b. Berikan dua ciri sector ekonomi tersebut (2)
c. Nyatakan tiga sumbangan sector ekonomi tersebut kepada ekonomi Malaysia (3)
a.
b.
c.

Sektor utama
Tiada pemprosesan, menghasilkan bahan mentah
Peluang pekerjaan, sumber bahan mentah, sumber makanan, kurangkan import

Sejumlah 25.7 juta pelancong asing mengunjungi negara ini tahun 2014 dengan merekodkan
perbelanjaan sebanyak RM65.44 bilion berbanding RM60.56 bilion pada 2013. Menteri pelancongan dan
kebudayaan Datuk Seri Mohamed Nazri berkata sektor pelancongan menjadi penyumbang keenam
terbesar kepada pendapatan negara kasar sepanjang tahun lalu.
6.
a.
b.
c.

Nyatakan sektor ekonomi di atas


Hitungkan peratus peningkatan perbelanjaan pelancong asing di Malaysia pada tahun 2014 berbanding 2013.
Adakah anda bersetuju bahawa kemasukan pelancong asing membawa kebaikan kepada negara kita? Jelaskan

7. Baru-baru ini kerajaan telah menurunkan kadar cukai pendapatan individu. Terangkan kesannya ke atas ekonomi
negara. (5m)
Kesannya ke atas ekonomi negara ialah

25

a._________________________boleh guna individu akan ________________


b. _______________________beli meningkat
c. Permintaan terhadap barang dan perkhidmatan _____________________
d. Pengeluaran barang dan perkhidmatan ____________________________
e. Peluang____________________________meningkat
8. Kerajaan telah menghapuskan pemberian subsidi untuk industri gula di Malaysia.
Jelaskan tiga kesan daripada tindakan kerajaan tersebut kepada pengeluar gula. (3)
Kos pengeluaran meningkat
Harga gula meninglkat
Permintaan gula menurun
Keuntungan pengeluar menurun
9. Perkembangan pesat dalam sektor kedua dan ketiga menyebabkan pelaburan asing di negara kita semakin
meningkat.
Apakah kesan yang berlaku ke atas ekonomi negara akibat peningkatan pelaburan di atas?

Sektor ekonomi
Pertanian, perhutanan dan perikanan

RM Juta
12,400

Perlombongan dan kuari


8,500
Perkilangan
30,400
Elektrik, gas dan air
3,450
Pembinaan
4,670
Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan
7,100
Perdagangan borong, hotel dan restoren
14,240
Kewangan ,insurans dan hartanah
4,750
Perkhidmatan kerajaan
11,800
Perkhidmatan lain
900
10.Berdasarkan jadual di atas, hitungkan nilai keluaran mengikut sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga (9m)
Sektor utama:
Sektor kedua:
Sektor ketiga
Pelajar A: Cikgu, Ekonomi Malaysia kini tumpu kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan berbanding 40
tahun yang lepas. Bukankah sektor utama lebih baik?
Guru
: Tidak semestinya. Ada banyak kesan baik daripada perubahan ekonomi itu.
Pelajar B: Kalau kita bergantung kepada sektor utama, banyak masalah kan cikgu.
11. a.Nyatakan lima kesan baik yang dimaksudkan oleh guru tersebut?
- peluang pekerjaan meningkat, taraf hidup meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, pelaburan asing meningkat,
pendapatan negara meningkat
b. Adakah anda bersetuju dengan pendapat pelajar B?
Berikan alasan anda.
Ya, harga barang utama tidak stabil, merugikan imbangan dagangan, peluang pekerjaan terhad, sumber asli berkurangan
Aziz: Kita bernasib baik sebab ekonomi kita bergantung kepada sektor kedua dan ketiga. Kalau bergantung
kepada sektor utama , banyak masalah yang dihadapi oleh negara kita
Vincent: Tapi Aziz, sektor utama pun banyak memberi sumbangan kepada kita.
12. a. Nyatakan masalah yang dimaksudkan oleh Aziz (4)
b. Adakah anda bersetuju dengan pendapat Vincent?

26

Berikan alasan anda


Sumber bekalan bahan mentah, peluang pekerjaan, sumber makanan, mengurangkan import

Cukai pendapatan syarikat


Duti eksport
Cukai pendapatan petroleum
Cukai eksais
Cukai jualan
Cukai tanah
Duti setem
Cukai perkhidmatan
Hasil cukai kerajaan (RM juta)

32750
2350
35450
4400
1200
400
300
300

13. Berdasarkan jadual di atas, hitungkan


a. cukai langsung (5m)
b.

cukai tidak langsung (5m)

Bab 3: Hubungan Ekonomi Antarabangsa

310 400

a.
b.
c.

Hitungkan jumlah cukai langsung


Hitungkan jumlah cukai tak langsung
Nyatakan jenis belanjawan negara. Buktikan

Subtopik
Perdagangan
antarabangsa
Imbangan
perdagangan dan
pembayaran
Pertukaran asing
KPA
Kesan perubahan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

27

2012

KPA
Kesan perubahan
eksport dan import

1. Maklumat di bawah berkaitan dengan aktiviti perniagaan syarikat Manora Berhad.


Syarikat Manora Berhad merupakan pengeluar perabot kayu terbesar di Selangor. Hampir 60 % keluaran syarikat ini
di pasarkan di Malaysia dan bakinya dieksport ke negara Amerika Syarikat..Syarikat ini juga bercadang untuk
mengeksport perabot keluaran syarikat ini ke negara Jepun mulai tahun ini.
a.

i. Kenalpasti dua jenis aktiviti perdagangan yang dijalankan oleh syarikat Manora Berhad. (2)
ii. Bandingkan dua jenis akviti perdagangan tersebut. (8)

b.

Jelaskan empat masalah yang dihadapi oleh Syarikat Manora Berhad apabila
mengeksport perabot ke negara Jepun. (4)

c.

Kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika mungkin dijangka membawa kesan positif kepada prestasi
syarikat Manora Berhad
Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan alasan anda (4)

a. Perdagangan dalam negeri dan perdagangan antarabangsa.


Dua persamaan antara kedua aktiviti perdagangan tersebut ialah
kedua-duanya bermotifkan keuntungan iaitu keluarkan barang dengan kos yang rendah dan jual semula dengan harga yang
lebih tinggi.
Kedua-duanya meningkatkan taraf hidup iaitu menyediakan pelbagai pilihan barang kepada pengguna
Perdagangan dalam negeri
Menggunakan matawang yang sama
Jarak dekat dan kos pengangkutan rendah

Perdagangan antarabangsa
Menggunakan matawang yang berbeza.
Jarak jauh dan kos pengangkutan tinggi

b. masalah yang mungkin dihadapi ialah perbezaan pertukaran asing/ kos pengangkutan yang tinggi/ masalah bahasa/ masalah
budaya
c. Eksport barang Manora ke luar negara menjadi murah, permintaan meningkat, jualan meningkat, keuntungan meningkat.
2. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas kadar pertukaran ringgit Malaysia
i. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia menghantar 60 pelajar Malaysia untuk melanjutkan pelajaran di universiti
terkemuka di Amerika Syarikat tahun ini. (3)
ii. Eksport makanan halal Malaysia ke negara China telah meningkat sebanyak 15%. (3)
i. Penawaran ringgit meningkat . Permintaan RM tidak berubah. Berlaku lebihan penawaram ringgit. kadar pertukaran ringgit
Malaysia akan menurun.
ii. Permintaan ringgit meningkat.Penawaran ringgit tidak berubah Berlaku lebihan permintaan ringgit. Kadar pertukaran ringgit
akan meningkat.
3.Bandingkan tarif dengan kuota (4m)
Persamaannya kedua- duanya merupakan sekatan perdagangan dan kedua-duanya mengurangkan import
Perbezaannya
Tarif ialah cukai ke atas barang import manakala kuota ialah sekatan ke atas kuantiti barang yang boleh diimport.
Tarif membawa hasil kepada kerjaan manakala kuota tidak membawa hasil kepada kerajaan
Tahun
Mata wang asing
Dolar Singapura
Pound Sterling

2013
0.43
0.15

2014
0.41
0.18

Jadual di atas menunjukkan perubahan kadar pertukaran asing bagi setiap ringgit Malaysia berbanding Dolar
Singapura dan Pound Sterling pada tahun 2013 dan 2014.
4. a. Tentukan kadar pertukaran antara dolar Singapura dengan Pound Sterling pada tahun 2013 (2m)
b. Terangkan kesan ke atas imbangan dagangan Malaysia akibat perubahan kadar pertukaran asing pada tahun
2013 berbanding tahun 2012
(8m)
a. S$1 = 0.35
b. Nilai Ringgit Malaysia telah menurun berbanding dengan dolar Singapura.

28

Ini menyebabkan harga eksport Malaysia di Singapura menurun dan jumlah eksport Malaysia kesingapura meningkat. Jumlah
import dari Singapura akan menurun kerana harganya meningkat. Imbangan dagangan Malaysia menjadi positif kerana jumlah
nilai eksport lebih daripada jumlah nilai import.
Nilai Ringgit Malaysia telah meningkat berbanding dengan pound Sterling.
Ini menyebabkan harga eksport Malaysia di Britain meningkat dan jumlah eksport Malaysia ke Britain menurun. Jumlah import
dari Britain akan meningkat kerana harganya menurun. Imbangan dagangan Malaysia menjadi negatif kerana jumlah nilai
import lebih daripada jumlah nilai eksport.
5.Kenalpasti matawang yang diperlukan untuk setiap urusniaga perdagangan antarabangsa di bawah
i.
Jepun mengimport perabot dari Malaysia
(RM)
ii.
Iran memesan lebih banyak minyak sawit dari Malaysia
(RM)
iii.
Keluarga Firdaus melancong ke Thailand
(Baht)
iv.
Syarikat Setia mengimport 1000 tan kayu balak dari Indonesia
(Rupiah)
6.Kenalpasti jenis sekatan berikut
Pernyataan
Kereta import dikenakan cukai import sebanyak 60%
Pengeksport perabot kayu Malaysia menerima bantuan kerajaan untuk pembelian jentera
sebanyak RM5 juta
Pengimport Malaysia dibenarkan memiliki matawang asing maksimum sebanyak RM1
juta
Larangan import bahan kimia beracun
Permit import kereta dibekukan
Pada tahun 2012, jumlah import kereta yang dibenarkan oleh kerajaan ialah sebanyak
1000 unit

Jenis sekatan
Tarif
Subsidi eksport
Kawalan tukaran asing
Embargo
Sekatan bukan
ekonomi
Kuota

Jumlah Dagangan Malaysia dengan USA pada tahun 2011 ialah RM121.18 billion. Daripada jumlah ini eksport
Malaysia ialah sebanyak RM78.76 billion.Eksport Malaysia ke USA pada tahun 2012 dijangka meningkat sebanyak
11.3 % berbanding tahun 2011. import Malaysia dari USA pula dijangka meningkat sebanyak 22% pada tahun
2012 berbanding tahun 2011.

7.Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan yang berikut:


a.
b.

jumlah import Malaysia pada tahun 2011


nilai eksport Malaysia pada tahun 2012

c.

nilai import Malaysia pada tahun 2012

d.

imbangan dagangan Malaysia pada tahun 2012

KUALA LUMPUR 4 Julai - Jumlah perdagangan Malaysia bagi tempoh lima bulan pertama tahun ini berkembang
6.2 peratus kepada RM538.59 bilion berbanding tempoh yang sama tahun lalu.
Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), prestasi positif itu disokong oleh
pertumbuhan kukuh di rantau Asia khususnya negara-negara ASEAN, China, Jepun dan India.
Katanya, eksport Januari- Mei 2012 meningkat 3.9 peratus kepada RM290.24 bilion manakala import meningkat 8.9
peratus kepada RM248.35 bilion.
Di antara lima rakan dagang utama, jumlah perdagangan menunjukkan peningkatan pada lima bulan pertama 2012
dengan ASEAN merekodkan pertumbuhan 10.5 peratus atau RM14 bilion, China melonjak 14.1 peratus (RM8.95
bilion) dan Jepun naik 6.2 peratus (RM3.6 bilion) selain India meningkat sebanyak 8.2 peratus.
Utusan Malaysia
8. Berdasarkan petikan akhbar di atas, jawab soalan berikut:
a. Jelaskan tiga kebaikan yang dinikmati oleh Malaysia disebabkan peningkatan perdagangan tersebut.
i.___________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii.____________________________________________________
b.Jelaskan tiga keburukan yang mungkin wujud daripada aktiviti perdagangan tersebut.
i.__________________________________________________

29

ii. __________________________________________________
iii.____________________________________________________
c.Kenalpasti empat rakan dagan utama Malaysia
__________________, __________________, __________________ dan _____________________
d. Hitungkan dan tafsirkan kedudukan imbangan dagangan Malaysia untuk tempoh Januari hingga Mei 2012.
Imbangan dagangan = Jumlah nilai eksport nampak nilai import nampak
RM _________ billion RM ___________ billion
= RM __________________biliom
Malaysia mencatat imbangan dagangan ___________________
9. Malaysia bercadang untuk mengurangkan tarif untuk semua kereta import sebanyak 15%.
Jelaskan kesan tindakan kerajaan tersebut kepada
a. Pengeluar kereta tempatan (4)

b.

Ekonomi negara (4)

Ali : Aku tak faham dengan dasar kerajaan ni. Kenapa kerajaan mengenakan cukai yang tinggi untuk kereta import?
Wong: Tindakan kerajaan itu ada kebaikannya
11.Adakah anda bersetuju dengan pendapat Wong?
Berikan alasan anda. (5)

Jenis sekatan A
Pada tahun 2013, jumlah gula mentah yang dibenarkan
import adalah sebanyak 200 juta tan

Jenis sekatan B
Perabot import dikenakan cukai sebanyak 25%

12.a. Kenalpasti jenis sekatan A dan sekatan B (2)


b. Bandingkan dua sekatan tersebut.
13. Sekatan perdagangan antarabangsa membawa pelbagai keburukan kepada ekonomi sesebuah negara.
Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? (5)

Kajian kes 1
Encik Firdaus yang baru besara daripada jawatan pensyarah universiti telah menerima wang ganjaran sebanyak
RM300 000 dan pencen bulanan sebanyak RM5 000. Dengan wang ganjaran itu, beliau telah menubuhkan syairkat
Firdaus Sports Sdn. Bhd. yang mengeluarkan pakaian sukan untuk murid sekolah. Pada asalnya syarikat ini
bercadang untuk mengeluarkan pakaian sukan dan kasut sukan tetapi terpaksa menangguhkan pengeluaran kasut
sukan disebabkan masalah ekonomi.
Beliau sangat gembira kerana permintaan terhadap pakaian sukan syarikatnya semakin meningkat. Tambahan pula
kerajaan Malaysia menggalakkan persaingan sihat di kalangan pengeluar. Kerajaan juga memberikan sokongan
dengan melancarkan kempen seperti 1 murid 1 sukan yang memberi kesan positif kepada pasaran pakaian sukan.
Kerajaan juga melindungi pengeluar pakaian tempatan daripada persaingan pakaian sukan import.Kajian yang dibuat
oleh pihak pengurusan syarikat mendapati permintaan terhadap pakaian sukan syarikatnya mempunyai nilai keanjalan
1.5.Berdasarkan kajian tersebut, Syarikat Firdaus telah menaikkan harga keluaran syarikatnya untuk meningkatkan
keuntungan.
Oleh sebab keluaran syarikatnya berkualiiti, syarikat Firdaus bercadang untuk memasarkan keluarannya ke Negara
Asia Timur. Walaupun syarikat mungkin menghadapi masalah apabila memasarkan keluarannya ke Negara Asir Timur ,
Encik Firdaus berpendapat syarikat sedia menghadapi segala halangan tersebut.

30

Berdasar situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut:


(a) Huraikan dua cara lain wang ganjaran itu boleh digunakan oleh Encik Firdaus untuk meningkatkan
pendapatannya.
[4 markah]
Menyimpan di akaun simpanan tetap di bank perdagangan dan menerima faedah
Menyimpan di LTH dan menerima bonus
Membeli aset tetap seperti rumah dan mendapat sewa.
(b) Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat Firdaus Sports.
[6 markah]
Kekurangan sumber ekonomi manakala projek tidak terhad. Ini menyebabkan syarikat Firdaus membuat pilihan dan
memilih pakaian sukan kerana membawa keuntungan maksimum. Kos lepasnya ialah kasut sukan.
(c) Adakah anda bersetuju dengan tindakan syarikat Firdaus menaikkan harga keluarannya untuk meningkatkan
keuntungan syarikat?
Beri alasan anda.
[3 markah]
Tidak. Permintaan pakaian sukan anjal. Kenaikan harga menyebabkan jualan merosot dan keuntungannya menurun. Ia
sepatutnya menurunkan harga pakaian sukan.
(d) Huraikan kesan daripada kempen 1 Murid 1 Sukan kepada pasaran pakaian sukan Malaysia.
[4 markah]
Permintaan pakaian sukan akan meningkat, penawaran pakaian sukan tetap. Ini menyebabkan lebihan permintaan
pakaian sukan dan harga pakaian sukan akan meningkat.
(e)
-

Jelaskan empat cara kerajaan melindungi pengeluar pakaian sukan tempatan.


Mengenakan tarif ke atas pakaian sukan import
Mengadakan kempen untuk menggalakkan pembelian pakaian sukan tempatan
Mengenakan kuota untuk import pakaian sukan
Memberi bantuan seperti subsidi untuk pengeluar pakaian sukan tempatan

(f)

Jelaskan empat masalah yang mungkin dihadapi oleh Syarikat Firdaus apabila memasarkan keluarannya ke
negara Asia Timur.
[4 markah]
Masalah bahasa yang berbeza
Masalah sekatan perdagangan
Masalah jarak menyebabkan kenaikan kos pengangkutan
Masalah sukatan dan timbangan yang berbeza

[4 markah]

Kajian kes 2
Syarikat Maju ditubuhkan pada 1989 dan merupakan penerbit novel kanak-kanak dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa
Melayu. Kebanyakan buku terbitan syarikat ini dijual di pasaran tempatan. Walaupun tindakan kerajaan seperti kempen
galakan membaca dan kenaikan jumlah pelepasan cukai untuk pembelian buku memberi kesan positif kepada jualan
buku syarikat ini, pihak pengurusan khuatir tentang peningkatan kos pengeluaran buku seperti kenaikan harga kertas.
Di samping itu syarikat ini juga menghadapi persaingan daripada kemasukan buku import khususnya dari negara
China yang berharga murah.
Baru-baru ini , syarikat Maju telah mendapat kontrek untuk menerbitkan buku teks sekolah rendah dan kemudahan
kilang yang sedia ada sukar untuk menampung pengeluaran buku teks. Lembaga pengarah syarikat ini meneliti dua
cadangan pengurus pengeluaran untuk mengatasi masalah ini.
Cadangan 1: Membeli mesin baru

Cadangan 2:Menambahkan bilangan pekerja

Kos pengeluaran meningkat sebanyak RM500 000


dan peningkatan pengeluaran buku dari 100 000
kepada 300 000 sebulan.

Kos pengeluaran meningkat sebanyak RM100 000 dan


peningkatan pengeluaran buku dari 100 000 kepada
150 000 sebulan.

Pihak pengurusan memilih cadangan pertama dan membuat pinjaman sebanyak RM5 juta daripada Bank perdagangan
untuk membeli mesin baru. Syarikat Maju telah mencagarkan tanah milik syarikat ini di Sungai Buloh untuk
mendapatkan pinjaman tersebut. Pihak pengurusan syarikat ini berharap dengan adanya mesin baru, pengeluaran
buku teks akan berjalan lancar dan mampu membekalkan buku teks mengikut jadual.
Berdasarkan kajian kes di atas, jawab soialan berikut:
a. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas pasaran buku tempatan
i.
kerajaan melancarkan kempen membaca buku (3m)
ii.
peningkatan kos pengeluaran buku (3m)

31

i. Permintaan buku meningkat manakala penawaran buku tidak berubah. Wujud lebihan permintaan menyebabkan harga buku
meningkat.
ii. Penawaran buku menurun manakala permintaan buku tidak berubah. Wujud lebihan permintaaan menyebabkan harga buku
meningkat.
b. Nyatakan dan terangkan dua langkah kerajaan untuk mengurangkan kemasukan buku dari negara china. (4m)
Mengenakan tarif iaitu cukai ke atas buku import.
Memberi subsidi kepada pengeluar yang boleh mengurangkan kos dan seterusnya pengeluar mampu jual dengan harga yang
rendah.
c.

i. Kenalpasti jenis kos yang dihadapi oleh syarikat Makmur untuk setiap cadangan berkenaan. (2m)
ii. Berikan dua ciri untuk setiap kos tersebut. (4m)
iii. Hitungkan kos sut untuk setiap cadangan tersebut. (2m)
i. Beli mesin baru ialah kos tetap dan mengambil pekerja ialah kos berubah
ii. Kos tetap perlu ditanggung walaupun tiada output dikeluarkan, ia tidak berubah ikut bilangan output. Kos berubah tidak perlu
ditanggung jika tiada output dikeluarkan dan ia berubah ikut bilangan output.
iii. Kos sut apabila beli mesin RM500 000/ 200 000 = RM2.5
Kos sut apabila tambah bilangan pekerja RM100 000/ 50 000 = RM2
d.

i. Nyatakan jenis pinjaman yang dimohon oleh syarikat Maju. (1m)


ii. Terangkan tiga tujuan syarikat itu membuat pinjaman tersebut (6m)
i. Pinjaman bercagar
ii. Meningkatkan daya pengeluaran. Penggunaan mesin yang dibiayai melalui pinjaman akan menyebabkan daya
pengelkuaran meningkat.
Menambahkan modal perniagaan. Syarikat itu memerlukan modal tambahan untuk memperbesarkan perniagaannya.
Mengurangkan bayaran cukai. Faedah yang dikenakan ke atas pinjaman boleh mengurangkan untung bersih syarikat dan
seterusnya cukai pendapatan yang perlu dibayar juga akan berkurangan.

32